Dana Wanounou

Journalist i Vårt Land
5    0

Nyktre nyanser

Den norske innvandringsdebatten begynner å bli ­skremmende lik måten vi snakker om Israel og Palestina.

Publisert: 18. sep 2017 / 1719 visninger.

Valget er over og Norge­ har bestemt at vi vil ha fire nye år med Høyre­ og Frp i regjering. For mange velgere var innvandringsspørsmålet tungen på vektskåla, om de la en blå eller rød stemme i urna.

Innvandringskritikere er takknemlige for Sylvi Listhaug, som avkler de konservative muslimske miljøene og peker på utfordringene, fritt for politisk korrekthet. De innvandringsvenn-lige syns derimot retorikken til Frp er iskald og beskylder regjeringen for å skape splid i samfunnet.

Det norske ordskiftet om ­islam har blitt så ekstremt at vi i dag snakker om en polarisert ­debatt. Med det menes at ­avstanden mellom aktørene i det offentlige ordskiftet har blitt så stor, at virkelighetsfremstillingene ikke har noe til felles lenger. Konsekvensen er at samfunnet må velge hvilken fortelling man vil tro på – den som er for eller mot islam.

Fiksjoner

Det er svært uheldig for et samfunn dersom borgerne ikke er enige om hva virkeligheten er. Hvis disharmonien får leve lenge og slå rot, kan vi til slutt få et samfunn der to fiksjoner kjemper om å få konsensus, på bekostning av nyanserende realiteter.

Som norsk jøde med bakgrunn fra Israel gjenkjenner jeg retningen vi som samfunn nå tar. Selv opplever jeg å stå midt mellom to fortellinger om Israel og ­Palestina.

Utallige ganger har andre villet diskutere konflikten med meg. De vil gjerne høre hva jeg, med min bakgrunn, tenker om den vanskelige situasjonen. Svært sjelden har jeg nådd gjennom med et nyansert bilde. Det stemmer rett og slett ikke overens med de fortellingene som allerede råder. Her er enten Israel eller Palestina offeret, mens den andre parten nærmest er for et usivilisert dyr å regne.

Risiko

Det er synd at den norske Israel-debatten er over­fladisk, men den er ikke direkte farlig for oss nordmenn. Midtøsten ligger på trygg avstand fra vår hverdag. Hvordan vi diskuterer israelerne og palestinerne skader oss ikke i stort omfang.

Derimot risikerer vi å skape et Norge som bryter ned sine egne verdier om å være et fredsorientert, egalitært samfunn hvis vi lar den simple og overforenklede historien dominere i kommentarfeltene, i avisspaltene eller i den politiske retorikken.

Motsetninger

Den norske fiksjonen om islam er at alle muslimer som ber i norske, konservative moskeer støtter anti-moderne holdninger. Det er fortellingen om at hijab er et kvinneundertrykkende plagg, selv når 
kvinnene selv sier de bruker plagget for å få nærhet til Gud.

Den motstående fiksjonen er at så lenge vi ikke konfronterer antidemokratiske krefter i norsk islam, så forsvinner de av seg selv.

Begge fortellingene er ekstreme­ og stenger døren for de nyktre nyansene vi er avhengige av for å kunne utvise respekt og toleranse, men også handlekraft og kompromissløshet når noen krysser grenser.

Nyanser

For det er i nyansene det menneskelige åpenbares. Det er her man oppdager at en konservativ kvinne med hijab kan være for retten til fri abort mens en liberal imam kan være motstander av homofilt parforhold.

Det er da man forstår at en flyktning som vil lære å stå på ski for å nærme seg sin nye norske identitet, samtidig ser frem til det kjente og kjære moskébesøket.

Det er når man åpner for ­nyansene man kan gjennomskue at en muslimsk nordmann som har bodd hele sitt liv i Norge, likevel kan ønske å begå en terrorhandling mot landet sitt.

Egenskap

Nyansene utfordrer forestillingene våre om andre og tvinger oss til å menneskeliggjøre dem vi er uenige med.

De fleste av oss har nok selvinnsikt til å erkjenne at vi har både gode og dårlige sider. Vi kan være elskverdige, tålmodige og forståelsesfulle, men vi har også løyet og bedratt. Stort sett er vi i stand til å tilgi oss selv og de vi er glad i. Vi tar omstendighetene i betraktning og dømmer på bakgrunn av kontekst og sammenhenger. Det er en svært viktig ­sosial egenskap for ikke å havne i konflikt over hver minste ting.

Noia

I den norske debatten om islam og innvandring ser det derimot ut til flere og flere av oss har fått nyanse-noia.

Kommentarfeltene og samfunnsdebatten forøvrig oversvømmes av hets, konspirasjonsteorier, avsindig generalisering og regelrette faktafeil. Alt for å gi næring til den fiksjonen man har valgt å tro på, og for å undergrave motfortellingen.

I et slikt debattklima bør man oppfordre til å lytte til de ­modererende stemmene, som er i stand til å belyse flere sider av kaleidoskopet som ethvert samfunn er. Hvis ikke, kan vi få et Europa og kanskje et Norge der virkelighetsoppfatningene er så polariserte at vi risikerer å være i konflikt med hverandre i tiår etter tiår.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

485 innlegg  6895 kommentarer

Vi er jo frie, tenkende enkeltindivider

Publisert 3 måneder siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
I et slikt debattklima bør man oppfordre til å lytte til de ­modererende stemmene, som er i stand til å belyse flere sider av kaleidoskopet som ethvert samfunn er. Hvis ikke, kan vi få et Europa og kanskje et Norge der virkelighetsoppfatningene er så polariserte at vi risikerer å være i konflikt med hverandre i tiår etter tiår.

som lever i 2017 der nyheter og internet fremdeles ikke sensureres totalt, selv om you tube og facebook er godt i gang med om mulig å støtte opp under en hypotetisk samfunnsstruktur der negativ retorikk som forstyrrer tenkende hoder fjernes - alle hjemmehørende med de som fremmer nasjonal tenkning og er kritisk til Mangfold - og da særlig ideologien i islam.  Selv om du og andre forsøker etter beste evne å anstrenge deg for å finne ytringer som ikke sårer, skremmer eller informerer om fakta så vil frie, tenkende mennesker finne virkelige nyheter og virkelige fakta uavhengig av modererende agendaer.

Jo, jeg er enig med deg at Mangfoldssamfunnet utfordrer.  Nå bor jo vi i nasjoner med grenser, historie og en etnisk gruppe som er i endring.  En vei i disse tider er å avkle oss all grensetenkning - åpne for fri flyt og håpe at de som ankommer områdene finner sin plass uten å nedkjempe den gruppe som tidligere hadde tilhold der. 

I alle frie, tenkende samfunn er det åpenhet knyttet til ytringer.  I et kommentarfelt er det jo mang en  borger som selvstendig tenker på en annen måte enn medias modererende nyhetssendinger eller kommentarer eller omskrivelser av virkeligheten med en hensikt.  

Alle nasjoner som opplever en form for invasjon som de selv ikke styrer, men som for tiden har mye EU i seg - mye NGO i seg og mye politikk, så vil det nødvendigvis - like det eller ikke føre til Brytninger.  Der er vi nå - i kommentarfeltene kriges det med ord - subjektive meninger og fronter skapes.  

Vi, som nasjon, har de siste 4 år vært så heldig å ha en regjering med god grensevokting.  Vi har knapt terror - tenker ikke terror - hjemme, men drar vi utenlands så ser vi at andre land både tenker og har terror.  Vi har heller ikke ekstrem nasjonalisme.  Vi hadde besøk av noen svensker, men that's it og så må ikke moderasjonskoret tolke alle som henger igjen i en nasjonalstolthet og nasjonalkjærlighet som ekstreme opp imot nazister   - en nasjon med Mangfold og islam iblant oss skjønner vi alle ikke er til å unngå, men omfanget - hastigheten - og effekt og konsekvens på det totale samfunn - er det mulig å regulere - og det er her Listhaug har gjort og vil gjøre - mest sannsynlig en god jobb - for deg og meg - slik at vi i møte med andre kan dele av vårt på en troverdig måte uansett hvem som er mottaker.  

Kommer det en annen regjering med mer svenske takter, så vil limet i nasjonen gå i oppløsning - det vil komme til Kaos, fare for borgerkrig og en hverdag ingen av oss er tjent med.  

Ideologien i islam er den største utfordringen for prosjekt Mangfold.  Den er som nazismen og kommunismen farlig.  Det vet vi egentlig alle - også muslimene.

Nå skjønner jeg dit at du er jøde.  Hvis vi tar et historisk tilbakeblikk på hvordan denne folkegruppen ble behandlet på 1500-tallet, så finner vi dette:

På 1500-tallet ble diskrimineringen av jøder for alvor satt i system. Det var, igjen, den katolske kirken som stod bak. Det er forresten ingen grunn for lutherske kristne til å føle seg bedre enn katolikkene når det gjelder jøder. Luther, som levde i denne tida, viste ikke noen kjærlighet til jødene han heller. Tvert imot: Noe av det styggeste som er sagt om jøder, er det Luther som har sagt. Nazistene kunne bruke mange av hans uttalelser i sin groveste propaganda.

Nå ble ghettoen innført for alvor. Ordet betyr visstnok støperi. I Venezia i Italia ble det nemlig bestemt at jødene bare skulle ha lov til å bo innenfor tomta til et nedlagt støperi. Ideen fenget, og snart ble jødene innestengt i ghettoer over hele Europa.

Sammen med ghettoen gikk en systematisk diskriminering. Den varierte litt med tid og sted. Men her er noen regler som var i bruk. Ikke alle disse reglene gjaldt overalt hele tida, og de ble ikke alltid håndhevet like strengt. Men de lå hele tida som en trussel i bakgrunnen.

– Jødene måtte ha klær som klart viste at de var jøder.
– Jøder og kristne hadde ikke lov til å omgås hverandre privat.
– Jøder måtte ikke eie jord.
– Jøder kunne ikke handle med nytt, bare med brukte ting.
– Jødiske leger kunne ikke behandle kristne pasienter.
– Jødene måtte betale store ekstraskatter.
– Jødene kunne ikke ha offentlige stillinger.
– Jødene fikk ikke bevege seg utenfor ghettoen hvor de bodde hvis de ikke hadde bestemte ærender.

For jødene har vi altså det paradoksale at de hadde det ille i middelalderen, men fikk det enda verre da middelalderen tok slutt og andre mennesker fikk mer frihet og opplysning. Og, som nevnt: Bakgrunnen for denne offisielle diskrimineringen var nok først og fremst frykt for jødisk smitte, dvs. at jødiske ideer skulle svekke den katolske kirkens makt over befolkningen. Tilsvarende tanker gjorde seg gjeldende i en rekke protestantiske områder også. Det lysende unntaket var Nederland. Den reformerte kristendomsformen der brukte Det gamle testamentet mye, og der ble jødene møtt med toleranse og respekt.

Som du ser av punktene over, så er det ingen likhetstegn i vår innvandring i dag.  Vi håper at mennesker som ankommer riket skal bli en så fullstendig del av det som mulig.  Jeg skjønner at det er både vanskelig og bortimot umulig, men tenkt så ønske vår innvandringsminister at 

- de kler seg som de selv vil, men noen klesplagg i islam utfordrer vår hverdag i sekulærstaten 

- du kan omgås hvem du vil - det er ingen skiller mellom mennesker som er politisk styrt 

- du kan eie både bolig og jord ( hvis du vil) 

- du kan kjøpe det som du har råd til - som alle andre 

- du benytter deg av alle samfunnsgoder på lik linje med alle andre.  Det finnes ikke yrkesforbud av noe slag.

- du betaler skatt på lik linje med alle andre borgere av riket

- du kan ha offentlige stillinger 

- du oppfordres til ikke å samle deg i ghettoer.  Du kan bevege deg fritt over alt.  

Så kan du reflektere selv hvordan jøder har hatt det i islamske nasjoner og har det - den dag idag.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Bjørn Bråtveit

1 innlegg  76 kommentarer

Gammel visdom

Publisert 3 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
tenkende mennesker finne virkelige nyheter og virkelige fakta uavhengig av modererende agendaer.

For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. Timoteus 4. 3.

Alle kan finne en eller annen avhandling eller forskning på internett, som støtter opp om deres overbevisning, behag og komfort.

Hva gjør deg sikker på at det du finner av opplysninger, er sannheten, og ikke bare noe som beghager din subjektive oppfatning ?

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Knut Nygaard

485 innlegg  6895 kommentarer

Din subjektive sannhet

Publisert 3 måneder siden
Bjørn Bråtveit. Gå til den siterte teksten.

Alle kan finne en eller annen avhandling eller forskning på internett, som støtter opp om deres overbevisning, behag og komfort.

Hva gjør deg sikker på at det du finner av opplysninger, er sannheten, og ikke bare noe som beghager din subjektive oppfatning ?

forvalter du selv.  Det du tar til deg som dine subjektive sannheter er selvsagt selektive - noe som gjelder alle mennesker - også de som ikler seg rollen som nøkterne - som veier for og imot, men egentlig er en forkledd stemme for den ene brytningen i kamp med den andre o.s.v.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4828 kommentarer

Publisert 3 måneder siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
Det norske ordskiftet om ­islam har blitt så ekstremt at vi i dag snakker om en polarisert ­debatt. Med det menes at ­avstanden mellom aktørene i det offentlige ordskiftet har blitt så stor, at virkelighetsfremstillingene ikke har noe til felles lenger. Konsekvensen er at samfunnet må velge hvilken fortelling man vil tro på – den som er for eller mot islam.

Veldig bra formulert! - Du skriver flott om dette i i et annet innlegg: 

" Ikke din konflikt 

«Det er jeg, sammen med resten av den palestinske og israelske befolkingen, som er eiere av konflikten. Vi skal bestemme hvordan vi løser den. Ikke LO, ikke Norge og ikke resten av verden. Jeg vil ikke tillate dere å blande dere inn i min konflikt.» sa Eid. Han peker dermed på én sentral driver til Israel-Palestina-konflikten: Ikke israelerne eller palestinerne. Men alle oss andre." "Fra Kampen om eierskapet"

Kan jeg slutte av dette, at konfliktene i alle våre andre land faktisk vil bli stadig mer polarisert, inntil vi evner å slutte fred mellom israel og palestina? - Det er jo tilsynelatene ikke et lokalt problem lenger? Men et problem som omfatter oss alle? 

Det interessante blir, at skillelinjene for polariseringen i andre land hverken går på rase eller religion, men tvers gjennom tidligere velfungerende familier og slekter. - Hvilket skulle indikere, at løsningen egentlig ikke ligger så veldig langt unna med et positivt menneskesyn?


Svar
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12669 kommentarer

Nettopp!

Publisert 3 måneder siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
Det er svært uheldig for et samfunn dersom borgerne ikke er enige om hva virkeligheten er. Hvis disharmonien får leve lenge og slå rot, kan vi til slutt få et samfunn der to fiksjoner kjemper om å få konsensus, på bekostning av nyanserende realiteter.

Mange takk for et godt - og nyanserende(!) - innlegg.  Slikt trenger vi virkelig mer av.

Svar
Kommentar #6

Robin Tande

13 innlegg  3428 kommentarer

Jeg forstår

Publisert 3 måneder siden
Dana Wanounou. Gå til den siterte teksten.
I et slikt debattklima bør man oppfordre til å lytte til de ­modererende stemmene, som er i stand til å belyse flere sider av kaleidoskopet som ethvert samfunn er. Hvis ikke, kan vi få et Europa og kanskje et Norge der virkelighetsoppfatningene er så polariserte at vi risikerer å være i konflikt med hverandre i tiår etter tiår.

at du her henvender deg til slike som de jeg forgjeves forsøkte å få i tale med mine innlegg her på Vd for over et år siden.

Da jeg så dette innlegget hadde jeg nettopp publisert følgende på FB gruppen Humanister i Rogaland:

" Jeg avslutter denne monologen med å vise til at min dialog med Basim Ghozlan på Verdidebatt, ble fulgt opp med hans innlegg (tråder):

Hvilke spørsmål gjenstår

Koranen 5:38

Å drepe ikke-muslimer

Sharia, hva er det?

Han startet ny trå for hvert nytt spørsmål. Dialogen gir en meget god klargjøring av problemstillingen. Når jeg nå leser den er jeg meget fornøyd med min gjennomføring. Dette takket være Ghozlan, hans innsats som ensom svale er jeg ham meget takknemlig for. Kopierer her mitt første argument på tråden Koranen 5:38:

" Takk for åpenhjertige svar på den andre tråden. Det Audun Wold og Jarl Henning Ulrichsen kjører på med her dreier seg om det aller vesentligste, og jeg vil si tilsynelatende uløselige med hensyn på å stoppe det som sies å være ekstrem og ikke sann islam. Jeg har fått massevis av SMS fra lesere, med linker til tilsvarende problematiske Koransitat og andre tekster. Men det som dere ser på her holder i lange baner.

Din kamp minner i prinsippet og i form om det jeg sto overfor med hensyn til kristendommen i sin tid, Min familie var konservative som tok alt i Bibelen som Guds ord. Nå har jeg vært i dialog med teologiprofessor Atle Ottesen Søvik som ikke rasjonaliserer på denne måten. Og vi er enig i så og si alt. Det han holder fast ved som grunnlag for sin tro er så lite i mine øyne at jeg bare konkludere med at han  holde fast ved at en god Gud eksisterer, og det er da ikke noe problem for noen.

Når det gjelder islam så kan vi ikke se bort fra det faktum at din forståelse av tekster ikke hjelper oss stort. Vi ser jo hva de klare tilsynelatende utolkbare tekstene fører til i den islamske verden. Og her i landet, hvordan vil nye generasjoner lese dem? Hva vil mistilpasset muslimsk ungdom påvirkes til?

Hva kan du og jeg gjøre? Ser du problemstillingen min? Er det mulig å gjøre mange nok innvandrende muslimer til Basim Ghozlan kopier hva tro og tolking angår? Noen mener at det er det eneste vi kan sette vår lit til. Jeg mener at vi må arbeide alvorligere med problemet enn som så."

Med vennlig hilsen Robin Tande

Svar
Kommentar #7

Torill Born

295 innlegg  1321 kommentarer

Ikke forlang for mye av oss...

Publisert 3 måneder siden

Vi er mennesker - ikke engler - ikke ennå iallefall.

Det er så mye vi skal tenke over og være på vakt over idag at en blir sliten bare å tenke på toleranse og politisk korrekthet og mange slike ting. 

Selv kan jeg bare si at jeg er vekkelses-kristen og har hjertet mitt for jødene og Israel og føler uærlighet ved dette som kalles Politisk korrekthet. Prøver å være ærlig - men høflig og dannet i debatter. 

Føler dette med Felles ånd - når det gjelder noen kristne - men ikke alle som kaller seg kristne. 

Tror fullt og helt på Bibelens ord og er nok det man kaller fundamental - men holder meg langt fra de som ikke vil ha med fundamenaliteten å gjøre. Jeg vil ikke plage noen med min tro - men jeg bruker jo ytrings-friheten som alle andre.

Liker å tenke dype tanker og undrer meg over mye og finner mange svar i Bibelen. 


Svar
Kommentar #8

Martin Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Veldig bra kommentar som vanlig.. Men jeg føler Erna er nettopp en modererende, eller moderat stemme. Vi må bare håpe hun fører skuta trygt i havn, som Angela Merkel gjør i Tyskland.

Svar
Kommentar #9

Martin Sandstad

0 innlegg  23 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Dette blir litt på siden, men de som er interessert i norsk politikk burde prøve å få med seg ihvertfall noe av dette: siden dette er tankene til de nye (politiske) lederene våre de neste 4årene. https://hoyre.no/diverse/mulighetslandet/mulighetslandet-norge/

Svar

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 57 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 187 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
rundt 9 timer siden / 299 visninger
0 kommentarer
av
Søren Ferling
rundt 18 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
6 dager siden / 7258 visninger
221 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
15 dager siden / 2577 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
23 dager siden / 3425 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7663 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8273 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2487 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 57 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 187 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hei igjen, Hitler!
19 minutter siden / 187 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 1 time siden / 7258 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 4 timer siden / 430 visninger
Leif Op heim kommenterte på
Frihet eller enhet?
rundt 4 timer siden / 91 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 4 timer siden / 7258 visninger
Notto R. Thelle kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 5 timer siden / 1009 visninger
Les flere