Spaltist Joanna Bjerga

Intet nytt under solen

Meg bekjent er vår kirke den eneste som lærer at Gud ikke skapte verden fra intet, men at han heller «organiserte» allerede eksisterende materie eller masse.

Publisert: 17. sep 2017  /  935 visninger.

Jeg har blitt fulltidsstudent på mine gamle dager. Det er forfriskende å ramle inn i et klasserom fylt av entusiastiske 20-åringer og få lov til å lære noe nytt nesten hver dag. Jeg må anstrenge meg for ikke å boble over av lykke hver gang jeg spaserer inn på universitetsbiblioteket. Men i likhet med de fleste andre studenter, blir jeg noen ganger overveldet av å oppdage at jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg hvor lite jeg vet.

Som vitenskaps-filosofen Karl Popper sa: «Vår klokskap er avgrenset, mens vår uvitenhet nødvendigvis er ubegrenset.»

Men det går bra! Jeg har hele evigheten på meg til å fortsette å lære!

Akkurat dette med evig læring og guddommeliggjøring, er kanskje et av de prinsippene i mormonismen som skiller seg mest fra hovedstrøms-religioner. La meg forsøke å forklare.

Creatio ex nihilo? 

Så vidt jeg vet, er vi de eneste som forfekter at Gud ikke skapte verden fra intet (creatio ex nihilo), men at han heller «organiserte» allerede eksisterende materie eller masse. Og dette har vi sagt siden 1839. I god tid før vitenskapen kom frem til at grunnstoffene i det observerbare universet har vært de samme gjennom 14 milliarder lysår.

Men det er ikke bare universets masse som alltid har eksistert. Vi tror det gjelder oss mennesker også.

Vi tror at mennesket består av to deler. En ånd og et fysisk legeme. Og ånden vår er evig.  Den har alltid eksistert. Som en del av vår evige utvikling får ånden bo i et jordisk hylster en stund, der vi lærer og opplever og får erfaringer og kunnskap. Og målet er å bli så lik våre himmelske foreldre som overhodet mulig.

Mer enn en metafor. 

For oss er nemlig foreldre-barn-aspektet mye mer enn en hyggelig metafor for Guds kjærlighet og menneskets avhengighet av Ham. Siste dagers hellige (eller mormoner) ser alle mennesker som Guds barn på en bokstavelig og fullstendig måte. Hver eneste person har et guddommelig opphav og et guddommelig potensial.

Alle bærer med seg et frø av guddommelighet og må velge å leve enten i harmoni eller i konflikt med denne. Gjennom Jesu Kristi forsoning og nåde kan alle nærme seg fullkommenhet. På samme måte som barn kan utvikle nedarvede egenskaper fra sine foreldre over tid, kan mennesker utvikle sine guddommelige nedarvede egenskaper og bli lik Gud.

Denne ideen om menneskers guddommelige vesen er ikke noe nytt og ukjent. Vi finner hentydninger flere steder i Bibelen, som for eksempel i skapelsesberetningen: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde». Og i Salmenes bok: «Jeg har sagt I er guder, og I er alle den høyestes sønner».

Likesom eders himmelske Fader. I Bergprekenen sier Frelseren «Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen». Og apostelen Paulus erklærte i romerbrevet at «vi er Guds barn, men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger …».

Intet nytt under solen.

For de tidlige kristne var dette kjent stoff, men etter hvert som det ble lagt mer og mer vekt på avstanden mellom Skaperen og det skapte, forsvant guddommeliggjørings-tanken gradvis fra den vestlige kristendommen, selv om den faktisk levde videre i den øst-ortodokse kirken.

Det er viktig å påpeke at dette ikke skjer over natten. Det er en evig prosess. Og godt er det.

Forestillingen om det hinsidige livet reduseres ofte i populærkulturen til en tegneserieversjon der vi sitter på hver vår sky og spiller harpe. Eller i mormonenes tilfelle, som skapere på hver vår planet.

Selv om utsiktene til å bli en gud riktignok er en del av vår teologi, er ikke det som måtte skje en gang i fremtiden – i evigheten – det som opptar oss mest i hverdagen. Her og nå er vi nok mer opptatt av den læringen og utviklingen vi kan få til mens vi lever.

For eksempel på universitetsbiblioteket.


 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Og målet er å bli så lik våre himmelske foreldre som overhodet mulig.

Du skriver "foreldre" i flertall. Tror dere at det finnes Modergudinne i tillegg til Gud Fader?

Kommentar #2

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Himmelske mor. :-)

Publisert nesten 3 år siden

Stemmer det. Jeg skrev litt om det tidligere, her.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Re: Himmelske mor. :-)

Publisert nesten 3 år siden

Synes du likevel det er rart at dere ikke blir anerkjent som kristne?

Kommentar #4

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Vi tror at mennesket består av to deler. En ånd og et fysisk legeme. Og ånden vår er evig.  Den har alltid eksistert. Som en del av vår evige utvikling får ånden bo i et jordisk hylster en stund, der vi lærer og opplever og får erfaringer og kunnskap. Og målet er å bli så lik våre himmelske foreldre som overhodet mulig.

Så det finnes en evig ånd for alle mennesker som aldri har vært født, eller kommer til å bli født?

Kommentar #5

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, faktisk. :-)

Kommentar #6

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ja, det er det vi tror. 

Kommentar #7

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er det vi tror. 

Én enkelt mann produserer ca. 600 milliarder spermceller ila. sin levetid. Det er 600 milliarder unike kombinasjoner av DNA, ergo 600 milliarder potensielle individ. Av disse vil ca. tre befrukte et egg. Det betyr at det eksisterer 200 milliarder "ubrukte" sjeler per menneske. Det virker litt meningsløst å sende så få til jorden, eller? Sikkert noe jeg har oversett. 

Kommentar #8

Joanna Bjerga

42 innlegg  74 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

He,he... Spermcellene har nok ingen sjel før de har befruktet et egg (er nå min personlige mening.) Men skriftene snakker alrså om verdener uten tall, og mennesker like tallrike som sandkorn på stranden, og vitenskapen snakker om et evig ekspanderende univers...  Jeg tror vi mennesker generelt sliter når vi skal forsøke å fatte alt som måtte være uendelig stort, eller uendelig mange eller evig. Men det er greit. Tror ikke vi trenger å forstå alt her og nå. 

Kommentar #9

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Beklager hvis jeg er pedantisk her, men alle kjønnsceller har jo potensiale til å bli et menneske. Det må jo foreligge en ånd til hver eneste mulige kombinasjon av to kjønnsceller i "tilfellet" de kommer sammen. Eller? Hvis ikke kan man jo risikere at det blir født et individ uten sjel? Faktisk når jeg tenker meg om, så er antall potensielle unike individer mye høyere enn antall kjønnsceller. Man må se på antall mulige kjønnscellepar. I så fall blir tallet tilnærmet uendelig. Hvis man vil være enda mer nøyaktig blir det faktisk riktig å se på antall mulige reduksjonsdelinger av en hvilken som helst celle. 

Jeg er helt med på at det ikke er alt vi trenger å vite p.t. Vi kan til og med se vekk fra en rasjonell forklaring, fordi det er vel ikke å forvente. Jeg lurer på om det er noen teologisk forklaring på hvorfor en så svimlende liten andel av en tilnærmet uendelig mengde sjeler skal få erfare hva det vil si å være menneske. Vi snakker 1 til 1 x 10 med 100 nuller bak type tall. 


1 liker  
Kommentar #10

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Så det finnes en evig ånd for alle mennesker som aldri har vært født, eller kommer til å bli født?

Dette blir tull.

Mormonerne tror nok bare at de som blir befruktet har en evig ånd.

Men det er nok også overtro.

Gud ser vel alt uten å være begrenset av tid.

Å fremme Mormonsk tro her på nettet og forøvrig er nok et tapsprosjekt.


1 liker  
Kommentar #11

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Dette blir tull.

Mormonerne tror nok bare at de som blir befruktet har en evig ånd.

Men det er nok også overtro.

Gud ser vel alt uten å være begrenset av tid.

Å fremme Mormonsk tro her på nettet og forøvrig er nok et tapsprosjekt.

Så da er forklaringen den at Gud, allvitende som han er, allerede vet alle individ som noen gang kommer til å bli født, og har således "himmelen" full av kompatible sjeler klar til å innta dem?

1 liker  
Kommentar #12

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
For de tidlige kristne var dette kjent stoff, men etter hvert som det ble lagt mer og mer vekt på avstanden mellom Skaperen og det skapte, forsvant guddommeliggjørings-tanken gradvis fra den vestlige kristendommen, selv om den faktisk levde videre i den øst-ortodokse kirken.

Den austkyrkjelege guddomleggjerings- eller theosis-læra er omtrent så langt frå mormonismen det er mogeleg å komme. Sjå gjerne her: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theosis_(Eastern_Christian_theology)

Kommentar #13

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Interessant innlegg

Publisert nesten 3 år siden

og ditto kommentarer. Det å diskutere sjel og ånd blir vi nok aldri ferdige med. Jeg støtter BCH i at sædceller også har sjeler, fordi alt som er potensielt skapende eller livgivende for annet liv, består av såkalte sjeler. Hvem vet egentlig hvilke små mikroorganismer spilte sædceller er med på å gi næring eller liv til.   Vi ser dem ikke, men de er der og prøver å overleve ... som oss.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere