Marte Ugedal

5    82

Revival - fra Gud?

For noen uker siden hadde «Revival Alliance» konferanse i Oslofjord Convention Center, der målet for konferansen var å bringe «The Revival» til Norge. Hva er denne "revival", og er den fra Gud?

Publisert: 17. sep 2017 / 3019 visninger.

Revival Alliance består av en gruppe «pastorer» fra ulike «megachuch-menigheter», stort sett hjemmehørende i USA, og som befinner seg på den ytterliggående karismatiske siden i kirkelandskapet. De karakteriserer seg selv som den «ny-karismatiske bølgen», en bølge de tror skal spre seg utover hele verden, med utgangspunkt i dem selv. De anser seg selv som spesielt «salvede apostler», som skal spre en ny åndelighet og karismatikk ut i verden. Kjernepersonene i Revival Alliance er Beni & Bill Johnson fra Bethel Church Redding, DeAnn & Randy Clark fra Global Awakening, Winnie & Georgian Banov fra Global Celebration, Sue & Che Ahn fra HRock Church, Heidi & Rolland Baker fra Isis Ministry og Carol & John Arnott fra Catch the Fire Ministry (Spread the Fire). I tillegg til disse, har de flere samarbeidspartnere fra sine egne «menigheter», og fra andre «menigheter» i bl.a. USA og Storbritannia.

The Revival blir som regel på norsk oversatt til «Vekkelsen», men dette kan være noe misvisende. Tradisjonelt sett har ordet «vekkelse», i kristne sammenhenger, betydd at mange mennesker tar imot Jesus som sin frelser, under diverse møtekampanjer eller over en tidsperiode. Men «the Revival», i den sammenhengen disse «pastorene» anvender begrepet, kan vel bedre oversettes med en slags «fornyelse», for det er det disse fra Revival Alliance ønsker å bringe videre.

Hva er så denne «fornyelsen», eller «the Revival», som disse personene ønsker å bringe til Norge (og til hele verden, for den del)?

For å få svar på det, må vi i alle fall gå tilbake til Toronto i Canada i 1994, og Vineyard-menighetene der, med Toronto Airport Church (nå Catch the Fire) som hovedmenighet (men begynnelsen på denne «revival» var nok noe tidligere). Mange har nok hørt om «the Toronto blessing», og det som foregikk der, med «åndelige manifestasjoner» som risting, skjelvinger, latterkramper (holy laughter) og det å være full i ånden (drunken spirit). Flere pastorer i Toronto Vineyard menighetene var i utgangspunktet skeptiske til det som foregikk, men etter hvert fikk John Arnott og Randy Clark m.fl. overbevist de fleste om at dette var riktig og bra.

«On earth as in heaven» er et nytt begrep som fester seg hos disse «pastorene» som etter hvert blir influert av dette nye som skjedde i Toronto. Begrepet var for så vidt ikke nytt, for vi finner det i Fadervår-bønnen, men innholdet i begrepet ble nytt. Den nye tanken var at vi, her på jorden, skal oppleve den samme åndelighet som finnes i Himmelen, og alt som var «supernatural» / overnaturlig, ble viktig og viktigst. Ut fra denne tankegangen, kom også helbredelse og profetering i et veldig fokus, i tillegg til de åndelige manifestasjonene nevnt i forrige avsnitt. Kort sagt er «the Revival», som disse «pastorene» ønsker å spre ut til hele verden, åndelige manifestasjoner og overnaturlighet. En gjennomgående tanke er at det er denne nye åndeligheten som er viktigst, det er denne det er viktig å spre videre, for den skal gi mennesker utenomjordiske opplevelser. John Arnott sa det selv, i et intervju i forkant av «Revival Alliance» sin konferanse i Norge for noen uker siden, at det er dette som er hele poenget med det de driver med, det er derfor de reiser rundt og har disse konferansene.

Er så denne nye åndeligheten fra Gud?

Nei, det tror jeg absolutt ikke den er! Jeg tror det er en annen ånd, enn Den Hellige Ånd, som ligger bak disse åndelige manifestasjonene. Ja, jeg er sikker på det! Denne ånden peker ikke først og fremst på Jesus, men på overnaturlige opplevelser som bl.a. ristninger, skjelvinger, holy laughter og drunken spirit. Det finnes, etter hvert, ganske mange mennesker som har vært en del av disse miljøene, og som har hatt denne nye ånden inni seg, som står fram med sine historier. De kan bekrefte hva som skjer når de får denne nye ånden innabords, og alle sier det samme: Blikket er ikke lenger festet på Jesus, men på å få oppleve mest mulig av overnaturlige ting. Ja, de forteller at de ble helt desperate etter å oppleve denne nye åndeligheten, og jo mer de ristet, skalv, lo eller følte seg fulle, jo bedre var det. Sakte men sikkert mistet de fokuset på Guds ord og hva Jesus hadde gjort for dem, de ble bare opptatt av hva Jesus skulle gjøre for dem, her og nå, gjennom disse manifestasjonene. Flere av dem forklarer det med at det var som en rullegardin som gikk ned, og da de kom seg ut av dette, igjen, gikk gardinen opp, og de fikk fokuset tilbake på Jesus og Guds ord.

Disse «predikantene» legger ofte hendene på folk, og sier f.eks. «Fire» (ild) eller «Shoot» (skyt), og så får de som blir lagt hendene på disse, såkalte, manifestasjonene, som risting, latter o.s.v., og de ligger ofte og raver på gulvet etterpå. Mange får også det jeg vil karakterisere som spasmer, som ligner veldig mye på et epileptisk anfall, og blir da liggende på gulvet og vri seg og hyle (det høres ofte ut som de hyler i smerte, og roper om hjelp). Et av de aller verste eksemplene på dette, som jeg har sett, er fra Bethel Church Redding. Det er Heidi Baker som er på besøk der, og hun legger hendene på en ganske ung gutt, og roper «Fire!». Den unge gutten faller om på gulvet, og får kraftige spasmer, og det høres ut som han hyler i smerte. Det er direkte vondt å se på. Heidi Baker virker begeistret over det hun ser, og sier «Nå tror jeg han har fått det», og med «det», menes altså denne nye åndeligheten disse i Revivel Alliance vil spre ut over verden. Bethel Church Redding har forresten også en bibelskole som heter «Bethel School of Supernatural Ministies», der det også er disse overnaturlige (supernatural) manifestasjonene og opplevelsene som står i hovedfokus, i tillegg til helbredelser og profetier. Bare navnet på skolen, sier jo sitt, og hvert år er det flere elever fra Norge som går på denne skolen.

I Norge er det, dessverre, flere menigheter og fellesskap som etter hvert er blitt nysgjerrige på denne «nye åndeligheten» disse i Revival Alliance ønsker å spre. Disse menighetene har ledere som reiser på inspirasjonsturer til disse menighetene i USA, de sender bibelskoleelever på studietur til disse menighetene, og de inviterer disse «pastorene» og vennene deres til å tale i sine menigheter og fellesskap her i Norge. Så begynner, etter hvert, kjennetegnene å komme, på at dette er menigheter som er influert av denne nye læren med det overnaturlige fokuset. Mer og mer fra, først og fremst, Bethel Church Redding blir kopiert, og en ønsker å oppnå den samme «åndeligheten» i sine egne hjemmemenigheter. Disse menighetene lager «Healingrom» (helbredelsesrom), begynner med «Profetisk betjening», driver med «Soaking» og etter hvert også noe som heter «Fire tunnel».

Jeg vil nå nevne noen av de tingene som kjennetegner disse «nyåndelige menighetene» pastorene fra Revival Alliance kommer fra:

Healingroom: Fokuset disse har på helbredelse, er stort. Det som tidligere var bønnerom, er nå blitt helbredelsesrom, og det forventes at Gud vil helbrede. Bill Johnson har ettertrykkelig uttalt at han tror ikke Gud vil at mennesker skal være syke, så selvfølgelig vil han helbrede oss. Dette setter mange syke, som ikke blir helbredet, i en veldig vanskelig situasjon. Det kan også være en trosutfordring for elever ved bibelskoler, når de ber for syke, og gang på gang opplever at helbredelsen ikke skjer.

Profetisk betjening: Profetiske budskap har stort fokus hos disse, og de er veldig opptatte av å høre Guds stemme. Ved profetisk betjening er det som regel to personer som sitter rett overfor en som ønsker å motta et profetisk budskap, og de sitter der for å prøve og «ta inn» det Gud vil ha sagt til denne personen. I Bibelen finner vi ingen dekning for en slik form for profetisk betjening, og det er en stor fare for at det som blir formidlet videre, i beste fall er tanker og innfall som dukker opp i disse «profetenes» hode. Det skumle er at mennesker som har mottatt disse «profetiene», kanskje legger om livene sine etter disse «profetiene», og tror dette er Guds vilje. Disse menighetene glemmer helt at det er Gud som er initiativtakeren til et profetisk budskap, eller til et budskap han ønsker skal gis til et spesielt menneske i en spesiell situasjon.

Soaking: Ved soaking søker en etter en spesiell salvelse, åndsutrustning, som gjør at en bl.a. kan utføre under og mirakler. En skal «ta inn» ånden, og bli gjennomvåt av den, for å beskrive det med norske ord. Det er ofte vanlig å legge seg strak ut på gulvet, ved soaking, slik at ånden kan trekke seg gjennom hele kroppen, fra hode til tær.

Grave-soaking: Her oppsøkes gravene til døde, spesielt «salvede» mennesker, en legger seg på graven, for så å suge til seg den samme salvelsen som den døde hadde. Ja, de mener til og med at ånden fremdeles befinner seg nedi denne døde personens grav. Beni Johnson, pastor i Bethel Church, er ganske ivrig på å gjøre dette, og har selv uttalt at hun har en favoritt-kirkegård til dette formålet. 

Fire tunnel: Her står mennesker oppstilt på i rekker mot hverandre, og de som går gjennom denne tunellen, skal da få en spesiell åndelig opplevelse/manifestasjon. Som regel er det «the drunken spirit», «latter rain» eller skjelvinger/ristninger som «oppnås» i fire tunnel, og det utarter som oftest til et rent kaos. Dette mener de er den Hellige Ånds verk…

Drunken spirit: Dette handler om å være «drita fulle i ånden», for å si det rett ut. De tror det er den Hellige Ånd som manifisterer seg på denne måten, og gjør at mennesker oppfører seg som om de var drita fulle.

Et veldig fokus på salvelsen, men ikke all verdens prat om den salvede/Jesus i det som blir forkynt fra scenen. De kan godt si «I love Jesus», eller «Jesus is soooo good», men forkynnelse om synd, korset, nåde, omvendelse, rettferdiggjørelse og slike tema forekommer så og si ikke.

Selvsentrert forkynnelse, der de snakker veldig mye om seg selv, og hva de selv har opplevd av salvelse, manifestasjoner, tegn og under.

«Profetisk» forkynnelse, der de proklamerer ting som de mener er profetier, vesentlig oftere enn de leser et bibelord. Her under kommer også alle visjonene de har, f.eks. for Norge og «the revival» som skal komme her.

Suggerende sang og musikk: Her er det ofte sanger med et veldig enkelt budskap, som gjentas uendelig mange ganger, f.eks. «Fill me, fill me, fill me…». Musikken er viktig i disse forsamlingene, for den er med på å sette menneskene som kommer på møtene i den rette åndelige stemningen. Musikk er et virkefullt redskap til å sette mennesker i ulike stemninger, det vet de fleste, og her utnyttes den makten musikk kan ha over mennesker, til det ytterste.

Teologien går jeg ikke inn på her, for det er et alt for stort tema. Men det er ingen tvil om at teologien er vesentlig annerledes enn tradisjonell teologi på mange punkter, og når visjoner og profetier blandes inn i dette, blir det ofte et ubibelsk sammensurium. Det eneste jeg vil nevne spesielt, er Bill Johnsons forkynnelse av Kristus. Ut fra Bibelen har kristne til alle tider ment at Jesus var 100% Gud og 100% menneske mens han levde her på jorda, mens Johnson mener at Jesus bare var 100% menneske, men et åndsfylt menneske, her på jorda, og at han hadde lagt fra seg all guddom i Himmelen før han kom hit ned.  Hadde det ikke vært slik, sier Johnson, kunne ikke vi mennesker oppnådd den samme salvelse til å gjøre slike tegn og under, som Jesus gjorde. Og for disse «nyåndelige pastorene» er jo det å kunne utføre store tegn og under, noe av det aller viktigste.

Elias-salvelsen: Disse «nyåndelige pastorene» har utnevnt hverandre til Apostler, med herredømme over ulike geografiske områder. I disse områdene skal de spre denne salvelsen/nyåndeligheten/revival, som jeg her har skrevet om. De er bl.a. opptatt av at det i vår tid skal reises en «Elias-generasjon» med spesielt salvede kristne, som bl.a. skal gjøre større tegn og under enn Jesus. Disse «superkristne» skal være redskaper i en stor vekkelse før Jesu gjenkomst. Det rare er, at i Bibelen finner vi ikke noe om at det skal være en stor vekkelse før Jesu gjenkomst, alt tyder heller på det motsatte…

Jeg vil, igjen, presisere at jeg ikke på noe som helst vis tror denne nye ånden/the revival/vekkelsen/salvelsen er fra Gud. Jeg tror det er en helt annen ånd som manifisterer seg i disse menighetene. Når disse «salvede pastorene» legger hendene på noen, og roper «Fire!», og det fører til at den som «pastoren» legger hendene på, ramler i bakken og ligger der og skjelver, rister, skriker og vrir seg, tror jeg ikke det er den Hellige Ånd som er i aksjon. Han som sa at vi ikke skulle drikke oss fulle på vin, og som sa «vær edrue og våk», vil nok ikke manifistere sin Ånd gjennom «drunken spririt». Jeg tror heller ikke den Hellige Ånd vil manifistere seg på samme måte som en demon, eller en Kundalini-Ånd (søk opp Kundalini spirit på nettet, om du er interessert), med ristninger og skjelvinger verre enn et kraftig epileptisk anfall. Dette ligner ikke på Åndens frukter som vi leser om i Galaterne, der det står at Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherskelse.

Du som leser dette tror kanskje at jeg, som skriver her, er en kjedelig og åndsfattig kristen, og som derfor ikke skjønner noen ting av dette. Tenker du slik, tar du grundig feil! Jeg har opplevd veldig mye med Jesus i mitt liv, og vet hva Han er i stand til i et menneskes liv. Men når alle varselklokker har ringt angående dette jeg skriver om, og jeg opplever at Gud ønsker jeg skal advare om dette, så gjør jeg det. Ingen ting er verre enn rett og galt hånd i hånd, og det er ofte slik i disse menighetene, og da er det vanskeligere for de som lytter/går der å forstå at noe er galt. Jeg vil også understreke at jeg både tror og vet at mennesker kan bli helbredet ved bønn, og jeg tror også Gud kan gi mennesker budskap Han ønsker skal formidles til konkrete mennesker, det er ikke det dette innlegget handler om. Men det er en advarsel, og et ønske om å sette søkelyset på noe jeg tror er feil, ubibelsk og farlig!

Norske menigheter og fellesskap som er ivrige etter å hente inspirasjon fra disse «pastorene», er bl.a. IMI-kirken i Stavanger, Kvinner i nettverk, Tønsberg Frikirke, Kristkirken i Bergen, Salem Misjonsmenighet i Kristiansand + en del Pinsemenigheter. Det er også flere, men disse er kanskje de mest kjente. Jeg nevner ikke disse for å henge dem ut, men for at folk skal være oppmerksomme på dette.

For mer informasjon:

Poul Gowdy, tidligere pastor i Vineyard Toronto, har skrevet et brev om sine opplevelser, og jeg anbefaler alle å lese det:  https://truthforfree.com/html/article_torontopastorrepents.html

Det finnes mange videoer på You Tube, der vi kan se folk som er påvirket av bl.a. «drunken spirit». I og med at jeg her har nevnt Heidi Baker og Randy Clark i innlegget, to personer som er en del av Revival Alliance, og som til stadighet er i Norge på besøk i ulike sammenhenger, anbefaler jeg å se denne. Det er Heidi Baker som er «drunk in the spirit», og Randy Clark som leder møtet:  https://www.youtube.com/watch?v=Idq9uLiPh9w

 

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

Nei.

Publisert 5 måneder siden

Det er farlig vranglære og villfarelse, noe som det også burde sterkt advares mot. Villfarelse og vranglære kommer fra flere kanter enn disse, noen ikke like tydelige.

Det er nettopp derfor det er nødvendig å forholde seg til Jesu Kristi og apostlenes lære samt Skriftene. Hadde det fra kristenhold blitt en god sedvane å prøve seg selv, hverandre og prester, pastorer, menighetsledere m.fl. på Skriftene, da tror jeg nok tilstanden blant kristne hadde sett helt annerledes ut.

Herren Allhærs Gud forutså denne utviklingen allerede i fordums tid, profetiene i Skriftene forteller også om det. Hvor mange tar advarslene vi får i Skriftene på alvor? Herren Allhærs Gud vet også det.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Tore Olsen

15 innlegg  3747 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Den hellige ånd har ingenting med dette å gjøre.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

Den Hellige Ånds oppgave er også å forherlige Kristus Jesus.

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den hellige ånd har ingenting med dette å gjøre.

Vranglære og villfarelse skjer når onde åndsmakter slippes til.

43 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Den kommer dit og finner det ledig, feid og pyntet. 45 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå. Slik skal det også gå denne onde slekt." Matt 12,43-45

 Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen. 2 Pet 2,22


Samtidig glemmes det ofte fra kristenhold at Den Hellige Ånds oppgave er også å forherlige Kristus Jesus.

13  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.

 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Joh 16,13-15

4 liker  
Svar
Kommentar #4

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Nei, det tror ikke jeg, heller!

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den hellige ånd har ingenting med dette å gjøre.

I Matteus 12, 38 - 40 finner vi noe interessant: "Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn.» Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hadde det fra kristenhold blitt en god sedvane å prøve seg selv, hverandre og prester, pastorer, menighetsledere m.fl. på Skriftene, da tror jeg nok tilstanden blant kristne hadde sett helt annerledes ut.

Ja, det har du rett i. Vi blir oppfordret til å prøve åndene, og se om de er fra Gud. Hvordan kan vi se om de er fra Gud eller ikke, jo, ved å vende oss til Hans ord. Det skumle er, at disse pastorene jeg skriver om her, påberoper seg også Guds ord... De blander Guds ord med egne tanker, egne profetier og egne visjoner, og alt for mange har ikke øyne og øre åpne til å se dette, dessverre!

8 liker  
Svar
Kommentar #6

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Prøving

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.

Er så denne nye åndeligheten fra Gud?

Nei, det tror jeg absolutt ikke den er! Jeg tror det er en annen ånd, enn Den Hellige Ånd, som ligger bak disse åndelige manifestasjonene. Ja, jeg er sikker på det! Denne ånden peker ikke først og fremst på Jesus, men på overnaturlige opplevelser som bl.a. ristninger, skjelvinger, holy laughter og drunken spirit. Det finnes, etter hvert, ganske mange mennesker som har vært en del av disse miljøene, og som har hatt denne nye ånden inni seg, som står fram med sine historier. De kan bekrefte hva som skjer når de får denne nye ånden innabords, og alle sier det samme: Blikket er ikke lenger festet på Jesus, men på å få oppleve mest mulig av overnaturlige ting. Ja, de forteller at de ble helt desperate etter å oppleve denne nye åndeligheten, og jo mer de ristet, skalv, lo eller følte seg fulle, jo bedre var det. Sakte men sikkert mistet de fokuset på Guds ord og hva Jesus hadde gjort for dem, de ble bare opptatt av hva Jesus skulle gjøre for dem, her og nå, gjennom disse manifestasjonene. Flere av dem forklarer det med at det var som en rullegardin som gikk ned, og da de kom seg ut av dette, igjen, gikk gardinen opp, og de fikk fokuset tilbake på Jesus og Guds ord.

Karismatikk (i likhet med alt annet som foregår i en menighet) må være under kontinuerlig prøving. Paulus: Av profeter tale to eller tre, la så de andre prøve det.

Du hevder at de miljøene du kritiserer ikke fokuserer på Jesus, men på overnaturlige opplevelser. Mener du at dette også gjelder de norske miljøene du nevner, IMI-kirken i Stavanger, Kvinner i nettverk, Tønsberg Frikirke, Kristkirken i Bergen, Salem Misjonsmenighet i Kristiansand + en del Pinsemenigheter?

Svar
Kommentar #7

Tore Olsen

15 innlegg  3747 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Karismatikk (i likhet med alt annet som foregår i en menighet) må være under kontinuerlig prøving. Paulus: Av profeter tale to eller tre, la så de andre prøve det.

Anser man denne bevegelsen for ny så er det feil, det er derfor ikke en prøve og feile bevegelse som et forskningsprosjekt. Alt dette er eldgammelt.

Svar
Kommentar #8

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at dette også gjelder de norske miljøene du nevner, IMI-kirken i Stavanger, Kvinner i nettverk, Tønsberg Frikirke, Kristkirken i Bergen, Salem Misjonsmenighet i Kristiansand + en del Pinsemenigheter?

Jeg svarer angående IMI-kirken, som er den menigheten jeg har aller mest innsikt i, av disse, men jeg tror svaret vil være representativt for de fleste av disse jeg har nevnt.

Jeg tror IMI-kirken er en menighet som i utgangspunktet brenner for Jesus, og som ønsker at mennesker skal blir frelst, det er jeg ikke i tvil om. Men samtidig mener jeg at IMI-kirken er en menighet som henter inspirasjon og veiledning fra helt feil menigheter/pastorer, spesielt Bethel Church, men også andre. Og som du sikkert forstod på det jeg skrev, tror jeg den ånden som "manifisterer" seg i bl.a. Bethel Church, ikke er av Gud, og da blir det jo veldig skummelt å samarbeide tett med disse. IMI-kirken pleier et ganske nært vennskap med bl.a. Bethel Church og pastorene der, og kopierer mye av det Bethel Church driver med, som bl.a. Helbredelsesrom, Profetisk betjening, Soaking, i tillegg til at de innfører mange av de samme "begrepene" som Bethel Church anvender. Teologisk sett er de på gli mot den samme tankegangen som Bill Johnson har, på mange områder, dessverre.

Kristne mennesker kan ofte ha et brennende ønske om å oppleve mer av Gud, og det er ikke noe feil i det. Men i sin iver etter å oppleve mer av Gud, har de trødd feil, og vendt seg mot ytterliggående menigheter der det "skjer ting" (manifestasjoner, profetering, mirakler og overnaturlige ting). De mener det er for "tamt" å være en helt vanlig kristen, det må være noe mer, og i sin iver etter å få oppleve noe mer, står de i fare for å slippe en ånd som ikke er fra Gud inn i sine menigheter.

5 liker  
Svar
Kommentar #9

Torgeir Tønnesen

13 innlegg  343 kommentarer

Vil gjerne vite mer

Publisert 5 måneder siden

Jeg leser med interesse din artikkel. Du sier du kjenner til IMI i Stavanger. Det er svært interessant. Jeg har advart mot denne menigheten i 15 år. Kan du utdype noe du mener er spesielt (sært) i denne menigheten av liv og lære? Du sier endel om Bethel inspirasjonen, men kan du si noe om personlige erfaringer( om du tør)

Jeg tror denne menigheten står for tur med avsløringer, avhoppere og at lyset blir slått på.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror IMI-kirken er en menighet som i utgangspunktet brenner for Jesus, og som ønsker at mennesker skal blir frelst, det er jeg ikke i tvil om.

Godt. Da har i alle fall ikke innflytelsen fra Bethel så langt frarøvet dem brannen for Jesus.

Er du sikker på at du kjenner Bethel Church godt nok til å felle den dommen du gjør?

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Jeg bodde i Stavanger i åtte år på nittitallet, men hadde ikke IMI-kirken som min hjemmemenighet. Allikevel var det slik at jeg mange ganger var i IMI-kirken på møter, mye pga at det var kjekt å treffe andre ungdommer derfra. Jeg har hatt, og har fortsatt, gode venner som går i IMI-kirken, så jeg har også vært med på møter der, etter at jeg flyttet til Oslo. Allerede på nittitallet, og de første gangene jeg var i IMI-kirken, reagerte jeg på hovedpastoren der, og en del av det han sa. Han sa mye bra, også, men jeg la merke til at han virket mye mer karismatisk, enn det som er vanlig i en Normisjonsmenighet. Jeg kan ikke huske, konkret, hva jeg reagerte på, de første gangene, men jeg fant i alle fall raskt ut at dette ikke var en menighet jeg ville trives i, og jeg følte ikke "åndelig" trygghet der, om du forstår hva jeg mener med det. Noe skurret. Jeg følte de lengtet etter noe  mer, noe stort og noe kraftfullt, uten at jeg, da, helt forsto hva det var. Etter hvert har jeg lært mer, og blitt mer skeptisk med årene. 

Men etter hvert lærte jeg at hovedpastoren i IMI, og medpastorer der, hentet inspirasjon fra bl.a. Toronto Vineyard og Bethel Church, og da forsto jeg plutselig mye mer av det jeg opplevde i IMI- kirken. Brikkene falt på plass... Trangen etter å være karismatisk, trangen etter å oppleve noe "mer", trangen etter "åndelighet", det var ikke noe jeg bare innbilte meg, det var faktisk slik det var. Ingen pastorer reiser til Toronto eller Bethel Church Redding for å lære og få inspirajon, uten at de har en veldig trang til noe "mer", mer ånd, mer kraft, mer liv og røre. Så i sin iver etter dette, valgte de altså å vende blikket over Atlanteren, og disse menighetene som hadde opplevd Toronto-ånden (som jeg da mener er en Kundalini-ånd som en finner i New Age og Hinduisme).  Etter hvert har de i IMI-kirken innledet et ganske bredt samarbeid med Bethel Church, og også med andre pastorer som f.eks. Randy Clark ("helbredelsespastoren"). De reiser på besøk dit, og inviterer disse pastorene til IMI-kirken, bibelskolen sin, ACTA, og til IMI-kirken sin egen konferanse, som Åpen Himmel. IMI-kirken er en menighet som utvikler seg i veldig sakte tempo, og nye ting innføres litt om litt. Jeg tror det må være derfor alt dette nye har fått innpass, uten at alt for mange har reagert høylytt på det. IMI-kirken har opprettet Helbredelsesrom, og bibelskolen har denne høsten startet opp en egen Helbredelses-linje, "Helbredelsesskolen". Randy Clark er en av dem som skal undervise elevene i dette. Her skal elevene lære hvordan de kan drive med bønn for syke, og praktisere dette, bl.a. på gatene i Stavanger sentrum, men også på konferanser og møter. De driver også med Profetisk betjening, og bibelskolen har denne høsten også startet opp en linje som heter "Profetiskolen". Her skal elevene lære å høre Guds stemme, og lære å profetere over andre... Helt ubibelsk! De driver også med soaking, men går ikke så langt i dette, som de gjør i Bethel Church, foreløpig. I IMI-kirken innføres det også begreper, som er hentet fra Bethel Church, som for eksempel "Skattejakt" (når de skal ut på byen å finne folk, skatter, de kan be for, f.eks.). Akkurat dette uttrykke synes jeg egentlig er greit, men det er et eksempel på at de kopierer Bethel Church, mer enn mange kanskje er klar over. 

Jeg er veldig redd for at IMI-kirken vil fortsette med samarbeidet over Atlanteren, slik at mer og mer av denne karismatikken og nyåndeligheten vil bli en del av menigheten. Og, som du påpeker, kan det godt hende det vil kommer "brente barn" fram i lyset, etter hvert, om de fortsetter på denne linjen.

3 liker  
Svar
Kommentar #12

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Det allmenne prestedømme

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Anser man denne bevegelsen for ny så er det feil, det er derfor ikke en prøve og feile bevegelse som et forskningsprosjekt. Alt dette er eldgammelt.

Karismatikk innebærer alltid en risiko. Det er derfor Paulus legger inn en formaning om prøving. Dette gjelder ikke bare nye bevegelser. Prøving må være en del av en permanent struktur, det vil si en flat struktur, i tråd med det allmenne prestedømme.

Svar
Kommentar #13

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Vel, jeg har studert Bethel Church Redding, og andre ytterliggående karismatiske menigheter, over en lang periode nå, så jeg tror jeg har en god oversikt. Jeg har sittet i timevis og sett møter derfra, hørt taler, hørt intervjuer, lest intervjuer og uttalelser, satt meg inn i en god del av teologien, lest litt fra en del bøker disse pastorene har skrevet, satt meg inn i studieplanen til Bethel School of Supernatural Ministries, lest Beni Johnsons blogg (kona til Bill Johnson) m.m. Jeg har også hørt og lest en del vitnesbyrd fra såkalte "brente barn", som har kommet seg ut av disse miljøene. Det finnes en del av dem, også i Norge og Sverige, men mange flere i USA, Canada og Storbritannia. Men noe annet som også er viktig, jeg har satt meg en del inn i hva Kandolini-awakening er, og finner det veldig sammenfallende med den ånd som manifisterer seg i disse sammenhengene.

5 liker  
Svar
Kommentar #14

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg har studert Bethel Church Redding, og andre ytterliggående karismatiske menigheter, over en lang periode nå, så jeg tror jeg har en god oversikt. Jeg har sittet i timevis og sett møter derfra, hørt taler, hørt intervjuer, lest intervjuer og uttalelser, satt meg inn i en god del av teologien, lest litt fra en del bøker disse pastorene har skrevet, satt meg inn i studieplanen til Bethel School of Supernatural Ministries, lest Beni Johnsons blogg (kona til Bill Johnson) m.m. Jeg har også hørt og lest en del vitnesbyrd fra såkalte "brente barn", som har kommet seg ut av disse miljøene. Det finnes en del av dem, også i Norge og Sverige, men mange flere i USA, Canada og Storbritannia. Men noe annet som også er viktig, jeg har satt meg en del inn i hva Kandolini-awakening er, og finner det veldig sammenfallende med den ånd som manifisterer seg i disse sammenhengene.

Interessant!

Er konklusjonen din at fokuset på Jesus er fraværende i Bethel Church? Forkynnes Kristus? Blir mennesker frelst?

Svar
Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

156 innlegg  12847 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Interessant!

Er konklusjonen din at fokuset på Jesus er fraværende i Bethel Church? Forkynnes Kristus? Blir mennesker frelst?

Men hva mener du selv om Bethel Church (og beslektede "ministries"), Are?  Har du ingen egen oppfatning?

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Heldigvis

Publisert 5 måneder siden

for oss troende så finnes det demonstrasjonsmenigheter som Bethel Church - som sikkert har sine feil og mangler, men allikevel er en menighet å merke seg og som har en verdensomspennende innflytelse selv om den i antall ikke er mer enn vi var en gang i tiden på Øvre Kråkenes 49.

Det at Ugedal og andre driver verdensmesterskap i nedsnakking av en menighet som åpner øynene for at vi alle er Jesu hender og føtter - at vi alle kan ta oppfølgingen om å "Gå!" - være aktive troende - og faktisk gjøre det som står i NT at troende skal gjøre - får stå på deres egen regning.  

Noen av oss har kanskje bl.a. fått med seg forkynnelse og lovsang fra Jesus Culture med base i Bethel Church i Redding, California.  De har siden starten i 1999 fartet verden rundt med et radikalt helovergitt budskap og lovsang som vitner om det samme.

De som lar seg inspirere til aktiv tjeneste i og gjennom Bethel Church er selvsagt ikke spedalske - det er motsatt - de får inspirasjon til å ta Ordet på alvor.

Kanskje på tide å booke seg en tur til Redding?  Felles for de som pisker opp både stemning og info om denne menigheten er at de ikke har tatt noe selvstendig studie i hva som foregår der, men finner det som passer ut fra egen subjektiv interesse og/eller erfaring. 

http://bethelredding.com/

Svar
Kommentar #17

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3727 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis Publisert 1 minutt siden

for oss troende så finnes det demonstrasjonsmenigheter som Bethel Church

Kanskje det hadde gjort seg med en litt mer ydmyk holdning rundt dette som Bibelen oppfordrer til, nemlig å "prøve åndene, om de er fra Gud" eller om det er menneskeverk ?

Glanstiden på Øvre Kråkenes 49, som du nevner, og dens fall, taler jo sterkt om seg selv.

4 liker  
Svar
Kommentar #18

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

Derfor, hyrder, hør Herrens ord!

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Ja, det har du rett i. Vi blir oppfordret til å prøve åndene, og se om de er fra Gud. Hvordan kan vi se om de er fra Gud eller ikke, jo, ved å vende oss til Hans ord. Det skumle er, at disse pastorene jeg skriver om her, påberoper seg også Guds ord... De blander Guds ord med egne tanker, egne profetier og egne visjoner, og alt for mange har ikke øyne og øre åpne til å se dette, dessverre!

Mener og tenker slik at har jeg rett er det kun fordi Herren Allhærs Gud har gitt meg rett, forholder meg  til det slik og opplever det som et gode. Ellers er jeg helt enig i det du skriver. 

Herren Allhærs Gud er god, Han forener, forliker, samstemmer alt som er grunnlagt på Sannheten; ved Den Hellige Ånds hjelp.

Har selv vært borte i slike vranglærende karismatiske forsamlinger, den gang Max Solbrekken ("helbredelsespredikant" og pengeinnsamler) var ganske populær i dette miljøet. Han fikk tilhengere flest fra pinsevennene men også noen i Misjonsforbundet. Erfarte det samme som deg, noe skurret og da ble jeg på vakt, har en del dårlige erfaringer fra dette miljøet. Så også hvordan denne vranglæren spredde seg blant kristne, som ikke hadde hyrder som skulle vokte flokken sin for ulvene; som isteden tok ulvene inn i varmen. 

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. Matt 7,15

Trangen til å oppleve store tegn og undere burde vel prøves på Jesu Kristi advarsler , holder meg til dette også da med tanke på at frafallet skal bli stort som profetert i Skriftene (Selv om jeg også tror at det kan skje undere ute på misjonsmarkene, der Herren Allhærs Gud vet om behovet for det):

24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.
 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd!
Matt 24,24-25

 Tegn og under vil også komme, men ikke slik som forventet fra visse hold:

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager.» 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre.
 5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!

 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
 7  Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.
8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.
Åp 11,3-10
Forstår også trangen til å oppleve mer av Kristus Jesus, Han finner vi jo 100% sikkert i Skriftene for Kristus Jesus er jo også Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje. Kristus Jesus er også der alle som tilhører Ham befinner seg.

Noen tålte Jesu Kristi lære og tale og tok også advarslene til seg, andre ikke. Hvor mange vil oppleve Jesus når Han også er slik?:

38 og mens han lærte dem, sa han: "Vokt dere for de skriftlærde; de vil gjerne gå  omkring i side kapper og liker at folk hilser dem på torget.

39 De vil sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper.

 40 De slår til seg enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få så meget hardere dom." Mark 12,38-40

 1 Imens strømmet folk til i tusenvis, og de stimlet slik sammen at de holdt på å trå hverandre ned. Da begynte Jesus å tale, først og fremst til disiplene: Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet!

 2 Ingen ting er gjemt uten at det skal fram, og ingen ting skjult uten at det skal bli kjent. 3 Derfor skal det dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i ørene på folk i det innerste rom, skal bli ropt ut fra hustakene. Luk 12,1-3

 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil.  Matt 23,13

  Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv. Matt 23,15 

  Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Matt 23,25

Det er hyrdene og ledelsen som har hovedansvaret for hvem de slipper til på talerstolene og da aksepterer og anbefaler. Kristus Jesus advarer mot slike hyrder som ikke tar vare på flokken sin.

Utdrag:

3  Melken bruker dere til mat, ullen tar dere til klær, og gjøfeet slakter dere; men dere gjeter ikke sauene. 4 Dere har ikke styrket de svake, ikke leget de syke og ikke forbundet de som er skadet. De som er drevet fra hverandre, har dere ikke ført tilbake; de bortkomne har dere ikke lett etter; de sterke har dere kuet med vold og makt.
5 Så ble sauene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde; de ble til føde for alle slags villdyr.
 6 Da flokken min ble spredt, gikk den seg vill på alle fjell og høye hauger. Utover hele landet ble sauene spredt, og det er ingen som spør eller leter etter dem. 7  Derfor, hyrder, hør Herrens ord! 8 Så sant jeg lever, sier Herren Gud, sauene mine er sannelig røvet og er blitt til føde for alle slags villdyr, fordi de ikke hadde noen hyrde. Hyrdene mine spurte ikke etter sauene. De sørget for seg selv istedenfor å gjete sauene mine. 9 Derfor, hyrder, hør Herrens ord! 10 Så sier Herren Gud: Jeg kommer over hyrdene og krever dem til regnskap for sauene mine. Jeg avsetter dem som hyrder. De skal ikke lenger sørge for seg selv. Jeg vil berge sauene ut av gapet på dem; de skal ikke ha dem til føde. 

11  Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. 12 Likesom en gjeter er hos flokken sin og tar seg av sauene den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem hjem igjen fra alle stedene de kom til den mørke og skytunge dagen da de ble spredt.
 13 Jeg vil hente dem fra folkene, samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Så skal jeg vokte dem på Israels fjell, i dalene og overalt hvor de ellers bor i landet. 
Esek 34,3-13

Selv om dette er skrevet til Israels hyrder (også i forbindelse med nåtidens  jøder som allerede har og skal vende tilbake til Israel i denne endetiden og som nå profetisk oppfylles, jødene har jo fått landet sitt tilbake) så er Herren Allhærs Gud den samme fra evig tid, i dag og til evig tid. Guds apostel Paulus fikk jo også vite om dette på forhånd:
 28 Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.
 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.
 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.
 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.
 33 Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.
Apg 20,28-33

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde. Joh 10,16

Svar
Kommentar #19

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Vær så god

Publisert 5 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det hadde gjort seg med en litt mer ydmyk holdning rundt dette som Bibelen oppfordrer til, nemlig å "prøve åndene, om de er fra Gud" eller om det er menneskeverk ?

Prøv i vei, så mye du orker og vil.  Ta gjerne turen til Redding og gi oss på vd din subjektive tilbakemelding.  

Selvsagt er det mulig å la seg inspirere og få overført kunnskap fra det som foregår i demonstrasjonsmenigheten 

 Bethel Church slik av mennesker her til lands får en lettere tilgang til en åpen himmel. 

Det er gått noen år siden Vårt Land skrev om Adrian Nygård Stornes - "Noe har skjedd med Adrian" - han satt ikke lenger i rullestolen, men løp rundt som andre 12-åringer.  

http://www.vl.no/troogkirke/noe-har-skjedd-med-adrian-1.41774?paywall=true 

Siden vi bare for glimtvis innsikt legger jeg inn en snutt der vi møter familien i Bethel Church, Redding, California.  Mor, som jobber i BUFetat er den som formidler situasjon før. under og etter - et år etter første besøket.

https://www.youtube.com/watch?v=4u_9C4n0heI 

Imi-kirken har helbredelsesrom - noe som de trolig har blitt inspirert av fra demonstrasjonsmenigheten.  

Det at noen er for og andre aktive skeptikere og kritiker er ikke uvanlig - særlig der det aktiviseres levende tro.  

Svar
Kommentar #20

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3727 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vær så god Publisert 39 minutter siden Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje det hadde gjort seg med en litt mer ydmyk holdning rundt dette som Bibelen oppfordrer til, nemlig å "prøve åndene, om de er fra Gud" eller om det er menneskeverk ?

Prøv i vei, så mye du orker og vil.

"Heldigvis 

for oss troende. " skriver du også.       Komm. 16

 

Jeg kommer ikke til å diskutere videre med deg om dette.   Jeg bare undres på hvor du har lært deg en slik ovenfra og ned holdning.  Må jeg anta at vi som ikke er enig med deg og dine i alle ting bør regnes blant de "sorte får" og ikke troende ????

 

2 liker  
Svar
Kommentar #21

Tore Olsen

15 innlegg  3747 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Karismatikk innebærer alltid en risiko. Det er derfor Paulus legger inn en formaning om prøving. Dette gjelder ikke bare nye bevegelser. Prøving må være en del av en permanent struktur, det vil si en flat struktur, i tråd med det allmenne prestedømme.

Igjen er det vel det "å se hen til Kristus" som er nøkkelen. Han er yppersteprest og som du sier "alt i alle", for uten Ham hadde ingenting eksistert. Ingen av oss er større enn vår Herre, så når vi er i tvil om teori, lære og prinsipp, blir det å krype til korset og lete i vår sjel til vi finner Ham - og ingen annen, som selve prøvestenen, ihvertfall midlertidig. Da prøver vi ut, men vi selv er også på prøve. Herren vil ha et prøvet folk ellers ville ikke verden hatt noen makt over oss. Men den retningen som karismatikken beveger seg, i henvist til tråden, er for meg underlig. Prøving innebærer å ha en fast fasit å anvende, og jeg finner ikke Den hellige ånd som fasiten akkurat der.

For nå er det slik at jeg f.eks her på VD, høyakter flere debattanter og har stor respekt for dem, sett i Kristi lys, men jeg tar ikke alle utsagn til inntekt for Kristus - jeg ser forskjeller og uvilkårlig danner jeg meninger om hva som sies, uten å dømme personen

Meninger er en del av vår identitet og da blir de en eiendel vi naturlig forsvarer. For min egen del kan ikke jeg forsvare en del av karismatikken, som var årsaken til at jeg selv ble ateist da var jeg bare guttungen. Selv om noen skulle ta det utsagnet personlig.

Det spørs da hvor trygg man er i sitt eget meningsregime, Man må være villig til å sette seg selv på prøve. Jeg nevner at å svelge kameler er en disiplin jeg etterhvert har blitt dyktigere i, for å unngå å falle i den fellen å ta meg selv høytidelig. 

Noen ganger lar jeg meningen bare sveve der, inntil den får rotfeste i noe jeg ser i Kristus eller noe jeg selv kan stå for. Jeg finner ikke meg selv rotfestet i den retningen av karismatikken, fullt klar over at mange ikke finner sitt rotfeste i hva jeg ytrer. Det er noe som svever her, Are?

2 liker  
Svar
Kommentar #22

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Feil

Publisert 5 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Må jeg anta at vi som ikke er enig med deg og dine i alle ting bør regnes blant de "sorte får" og ikke troende ????

Du er selv ansvarlig for hva du tror og hva du gjør med din tro.  Det at vi ser forskjellig på ting og tang er høyst forståelig - vi er jo ikke klonet - vi er enkeltindivider selv om vi er troende.  

Her er det jo ikke jeg som er på krigsstien.

1 liker  
Svar
Kommentar #23

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

Levende tro er i virksomhet døgnet rundt og kontinuerlig.

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det at noen er for og andre aktive skeptikere og kritiker er ikke uvanlig - særlig der det aktiviseres levende tro.  

Levende tro er i virksomhet døgnet rundt og kontinuerlig.

I det vranglærende karismatiske miljøet jeg fikk erfaring med, ble en fort beskyldt for å ha en "kritisk ånd", hvis en stilte noen spørsmål som ikke falt i "god" jord fra den kanten. Om spørsmålene var i samsvar med Skriftene, ble heller ikke godt mottatt p.g.a. den "kritiske ånden". Hørte også påstander om at hvis en meldte seg ut av menigheten, da sto en utenfor i forgården og ikke innenfor. Det må en levende tro til, en gave  gitt av Guds nåde til for ikke å la seg skremme av slikt, for min tilflukt er fortsatt Kristus Jesus. Lærte tidlig at det var det tryggeste å søke bevisst tilflukt til Jesus, lærte tidlig hvor viktig det er å lære Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene å kjenne. 

Der Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors også ble en Fullkommen seier over alle ondskapens krefter. Der Herren Allhærs Gud ser Sine dyrt kjøpte barn renset i Jesu Kristi blod, der alle tilgitte synder blir kastet i glemselens hav.

Da blir det mulig også være kristen i hverdagen, selv om det innebærer plager av forskjellige slag. Hvorfor sa Jesus dette, tror du?

33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
 34 Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Matt 6,33-34

Minner lite om det som også går under betegnelsen "herlighetsteologi", det samme gjelder hva apostlene og Guds folk i den tidens trengsler måtte gjennomgå. Den første martyren på den tiden var Stefanus, siden ble det apostlene som ble martyrer utenom apostelen Johannes som var en fange på Patmos. Mange kristne ble også martyrer under Neros grusomme styre.

Paulus advarte de som plaget ham fordi han bar Jesu Kristi merker på sitt legeme, merker etter forfølgelser, der Paulus også ble uskyldig pisket og mishandlet, fengslet og utsatt for store prøvelser.

Dette var ikke like enkelt å påminne om i slike karismatiske miljøer som dyrket Kenneth Hagin og hans like. Eller Aril Edvardsen (Sarons dal) som ba Arafat om tilgivelse på vegne av de kristne, i full offentlighet via nyhetene på tvskjermen.

Vet også at overfokusering på helbredelser, kan i verste fall få noen til å miste troen når de ikke blir helbredet. Hadde en venninne en gang som fikk kraftige reaksjoner p.g.a. slikt. Det står heller ingenting om spesielle helbredelsesrom i Skriftene, heller ikke innunder Guds Forskrifter for menighetene.

Men det står dette:

10 Mine brødre, ta profetene som talte i Herrens navn, til forbilde; de holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt.
11 Det er dem som holder ut, vi priser salige. Dere har hørt om Jobs utholdenhet og har sett hvordan Herren lot det gå ham til slutt. For Herren er rik på medlidenhet og miskunn.
Jak 5,10-11

Ser du, det ene utelukker ikke det andre, men måten det gjøres på.

13 Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger.
 14 Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.
 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
 16  Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Jak 5,13-16

Her skulle den syke kalle til seg menighetens eldste, lett å tenke at dette var til den sykes hjem. Alt i all enkelhet og totalt fjernt fra store annonser om "helbredelsesmøter" eller lignende. Ser du forskjellen? Også når apostlene helbredet på gaten slik Jesus også gjorde, også i forskjellige situasjoner.

Hva med da Paulus som ble plaget av en torn i kjødet der en Satans engel slo ham.? Dette høres smertefullt nok ut. Mange har samtidig funnet trøst i dette:
For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg - for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
 10 Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 
2 Kor 12,7-10

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

156 innlegg  12847 kommentarer

"Demonstrasjonsmenigheter"?

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
demonstrasjonsmenigheter

Hvor har du dette begrepet fra, Nygaard?  Har du funnet på det selv?

2 liker  
Svar
Kommentar #25

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Trur det, men

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvor har du dette begrepet fra, Nygaard?  Har du funnet på det selv?

det kan og kalles en verdensomspennende inspirasjonsmenighet - utrustningsmenighet o.s.v. 

Svar
Kommentar #26

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Er konklusjonen din at fokuset på Jesus er fraværende i Bethel Church? Forkynnes Kristus? Blir mennesker frelst?

Jeg kan ikke svare på om mennesker blir frelst der, eller ikke, det er det bare Gud som vet.

Av alt det jeg har hørt av taler fra Bethel Church, har jeg enda tilgode å høre en tale som handler om Jesus, hva han har gjort for oss, korset, nåden, rettferdiggjørelsen o.s.v. Jeg har f.eks. hørt Bill Johnson si at han er veldig fasinert av Jesus, av alt det Jesus gjorde av tegn og mirakler da han var her på jorda. Jeg har også hørt han, flere hanger, snakke om at Jesus ikke var noe annet enn et vanlig åndsfylt menneske, da han var her på jord og utførte sine helbredelser, tegn og under. Jeg har også hørt dem si slike ting som at Jesus er så god, Jesus elsker meg, men det er enkle setninger, uten mer oppfølging med Jesus-forkynnelse. Ja, jeg mener de har mistet fokus, at det ikke er Jesus som er hovedfokuset, men hva eventuelt Jesus kan gjøre for dem i dag, gjennom manifestasjoner, tegn, under og mirakler.

2 liker  
Svar
Kommentar #27

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Da har du ikke hørt mye

Publisert 5 måneder siden

Alle menigheter har liggende på nett info om hva de tufter sin menighet på  - ikke vanskelig å finne på nett.  Her står bl.a.:  

"Humankind was created in the image of God to know and enjoy Him yet we willfully rejected the Lordship and glory of God for which we were intended. Because of this, sickness, death and judgment entered the world and now creation experiences the effects and consequences of sin.

The Lord Jesus Christ, the one and only Son of God, was conceived of the Holy Spirit, born of the virgin, Mary, and is God's Anointed One, empowered by the Holy Spirit to inaugurate God's kingdom on earth. He was crucified for our sins, died, was buried, resurrected and ascended into heaven, and is now alive today in the presence of God the Father and in His people. He is "true God" and "true man."

We are saved by God's grace, through faith in the person and work of Jesus Christ. Anyone can be restored to fellowship with God through repenting, believing and receiving Jesus as their Savior and Lord. The Holy Spirit, convicts, regenerates, justifies, and adopts us as we enter the kingdom of God as His sons and daughters.

In the sanctifying power of the Holy Spirit, by whose indwelling the Christian is enabled to live holy and minister supernaturally. The baptism of the Holy Spirit according to Acts 1:4-8 and 2:4 is poured out on believers that they might have power to be witnesses.

The victorious redemptive work of Christ on the cross provides freedom from the power of the enemy–sin, lies, sickness and torment.

The Church consists of all who put their faith in Jesus Christ. He gave His church the ordinances of baptism and communion. The Church exists to carry on the ministry of Jesus Christ and further advance His kingdom by undoing the works of the enemy, preaching and living the good news of God's love, and discipling the nations–baptizing and teaching them to love and obey God.

In the ever-increasing government of God and in the Blessed Hope, which is the glorious visible return of our Lord Jesus Christ for His overcoming bride–His church. Heaven and hell are real places. There will be a resurrection of the saved and the lost, the one to everlasting life and the other to everlasting death."

Hentet her:

http://www.bethel.com/about/   

Hørt?  Har du hørt Jesus Culture?  Her "Jesus is alive!"

https://www.youtube.com/watch?v=sW2qpMVO7oY  

Bill Johnson på besøk hos International House of Prayer i Kansas City - her sammen med Mike Bickle og Todd White

https://www.youtube.com/watch?v=iKnZXblDAd4   

Dette klippet her med Bill Johnson gir svar på noen av motsetningene ... skulle jeg tro uten at det fjerner fokus på Oppdraget som er gitt til oss alle - vi som tror.

https://www.youtube.com/watch?v=RFGXsoZUcEo 

 

Svar
Kommentar #28

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det at Ugedal og andre driver verdensmesterskap i nedsnakking av en menighet

For det første, Knut Nygaard, vil jeg si at om du vil si noe her på denne tråden som angår meg, får du snakke TIL meg, ikke OM meg!

- Har du noen gang tenkt på at det kanskje er en grunn til at det, med dine ord, drives "verdensmesterskap" i å advare mot disse menighetene/pastorene? 

- Har du noen gang turt å tenke tanken, at det kanskje er en annen ånd, enn DHÅ, som manifisterer seg i disse menighetene/menneskene?

- Har du noen gang tenkt på at når du kommer med dine "saligprisninger" av disse menighetene og miljøene, med svulstige ord som "demonstrasjonsmenighet" o.l., så kan det være nettopp DU som tar feil?

- Felles for veldig mange av dem som, etter dine ord, "pisker opp stemningen" rundt disse menighetene, er faktisk at de har vært en del av dette/slike miljøer, men takker Gud for at han reddet dem ut av disse menighetene.

Jeg har lagt merke til at du er veldig glad i å linke til You Tube, når du kommenterer innlegg her på VD. Her skal du få en You Tube-link fra meg, som jeg håper du tar deg tid til å høre på. Hun som snakker her, har tidligere vært veldig langt inne i New Age-bevegelsen, og det åndelige miljøet der, men har senere blitt en brennende kristen, og advarer nå sterk mot det hun ser er New Age og Kundalini-åndens innpass i bl.a. Bethel Church og alle disse menighetene som er rammet av "Toronto-ånden". Prøv å våge og tenke at hun som snakker her har rett: https://www.youtube.com/watch?v=NShnozCe1QI

3 liker  
Svar
Kommentar #29

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt er det mulig å la seg inspirere og få overført kunnskap fra det som foregår i demonstrasjonsmenigheten 

 Bethel Church slik av mennesker her til lands får en lettere tilgang til en åpen himmel. 

Dette er skremmende, Knut Nygaard, virkelig skremmende!

"Lettere tilgang til en åpen himmel"....

4 liker  
Svar
Kommentar #30

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Dette handler om mer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det at vi ser forskjellig på ting og tang

enn det å se forskjellig på ting og tang!

Det handler om å kunne se forskjell på rett og galt!

4 liker  
Svar
Kommentar #31

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Minister supernaturally

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
minister supernaturally

Ingen ting av det du refererer og linker til, er ukjent for meg.

Det er "minister supernaturally" som er hovedfokuset for Bethel Church, jeg kommer aldri til å bli overbevist om noe annet. Og jo da, jeg har hørt mye, men ikke bare fra Bethel Church. Dette handler ikke bare om dem, det handler om hele denne ytterliggående karismatiske bevegelse, som har fått "Toronto-ånden" innabords. Og når du viser til et klipp med Todd White, har du forresten mistet min oppmerksomhet totalt...

3 liker  
Svar
Kommentar #32

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Selvsagt

Publisert 5 måneder siden

kan du ha dine subjektive vurderinger og dine kilder som du anser som så viktige at du velger å nedsnakke en gathering som uansett har vært så mye du bare orker for meg - dine valg og sysninger er dine.  Lykke til videre, Marte.  

 

Svar
Kommentar #33

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Du svarte ikke...

Publisert 5 måneder siden

- Har du noen gang tenkt på at det kanskje er en grunn til at det, med dine ord, drives "verdensmesterskap" i å advare mot disse menighetene/pastorene? 

- Har du noen gang turt å tenke tanken, at det kanskje er en annen ånd, enn DHÅ, som manifisterer seg i disse menighetene/menneskene?

- Har du noen gang tenkt på at når du kommer med dine "saligprisninger" av disse menighetene og miljøene, med svulstige ord som "demonstrasjonsmenighet" o.l., så kan det være nettopp DU som tar feil?

3 liker  
Svar
Kommentar #34

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3727 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hadde det fra kristenhold blitt en god sedvane å prøve seg selv, hverandre og prester, pastorer, menighetsledere m.fl. på Skriftene, da tror jeg nok tilstanden blant kristne hadde sett helt annerledes ut.

Ja, det har du rett i. Vi blir oppfordret til å prøve åndene, og se om de er fra Gud. Hvordan kan vi se om de er fra Gud eller ikke, jo, ved å vende oss til Hans ord. Det skumle er, at disse pastorene jeg skriver om her, påberoper seg også Guds ord... De blander Guds ord med egne tanker, egne profetier og egne visjoner, og alt for mange har ikke øyne og øre åpne til å se dette, dessverre

Marte Ugedal

Tusen takk fordi du har mot evner og standhaftighet til å stå opp for dette !

Den viktige nådegaven til å prøve åndene er i dag fullstendig parkert av, og i ekstremkarismatikken. Og resten av den såkalte kristenheten ser ut til å forholde seg fullstendig likegyldig til den. Stå på !

4 liker  
Svar
Kommentar #35

Oddbjørn Johannessen

156 innlegg  12847 kommentarer

Høyst relevante spørsmål

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.

- Har du noen gang tenkt på at det kanskje er en grunn til at det, med dine ord, drives "verdensmesterskap" i å advare mot disse menighetene/pastorene? 

- Har du noen gang turt å tenke tanken, at det kanskje er en annen ånd, enn DHÅ, som manifisterer seg i disse menighetene/menneskene?

- Har du noen gang tenkt på at når du kommer med dine "saligprisninger" av disse menighetene og miljøene, med svulstige ord som "demonstrasjonsmenighet" o.l., så kan det være nettopp DU som tar feil?

Jeg tviler imidlertid på at du får noen konkrete svar fra Nygaard på dette.  

Svar
Kommentar #36

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

VM på sykkel

Publisert 5 måneder siden

inspirerte meg til språkbruken.  Her på vd har vi noen få gjengangere som kommer med en trådstart på noenlunde det samme tema som du gjør sånn i gjennomsnitt en annenkvar måned.  Her var det ei før deg denne uka, så da er dere hele to som synes er særs viktig.  Det er jo selvsagt lov og deres valg, men du kan jo merke deg hvem som heier på deg.  Det mangler bare at Fragell kaster seg på for han sover dårlig når det er snakk om aktivering av åndskrefter iblant kristenfolket.

Grunnen er vel at dere av subjektive grunner har stor tillit til forfatter av noe som har med noe annet enn Den Hellige Ånd.  At du har kjøpt det konseptet er jo igjen ditt valg - hva du gjør med konseptet likeså.  Jeg er ganske overbevist om at mang en kommentator også ville ha nedsnakket Jesus om de var satt i tid og posisjon til det.  

Hva vi tror er det jo opp til oss selv å velge.  At det finnes menigheter som gjør at troende aktiveres for Oppdraget er jo ikke å forakte - det er derimot noe vi alle skulle gjøre.  

For egen del sier jeg "It is well" sammen med Kristene DeMarco & Bethel Music

https://www.youtube.com/watch?v=YNqo4Un2uZI 

Svar
Kommentar #37

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Tusen takk!

Publisert 5 måneder siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk fordi du har mot evner og standhaftighet til å stå opp for dette !

Hyggelig med en oppmuntrende kommentar, jeg har fått noen av dem etter at jeg la ut dette, og det varmer! Det er sterkt å oppleve at mennesker jeg ikke kjenner, tar kontakt med meg privat, for å takke og fortelle om egne erfaringer, og hyggelig at noen gjør det her også!

Det har faktisk kostet meg litt å legge ut dette, offentlig, på nettet. (Jeg har lagt det ut, både her, og på Dagensdebatt.no). Det har kostet, fordi jeg har en del venner som er med i slike miljøer, eller er fasinert av disse USA-menighetene, og jeg må regne med at en del av dem blir sure på meg for det jeg gjør. I tillegg måtte jeg stålsette meg for kritikk, men det var jeg forberedt på, og det tåler jeg.

5 liker  
Svar
Kommentar #38

Oddbjørn Johannessen

156 innlegg  12847 kommentarer

Nygaard

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er jo selvsagt lov og deres valg, men du kan jo merke deg hvem som heier på deg.

I stedet for å svare på Marte Ugedals betimelige spørsmål, prøver du å diskreditere henne ved å hevde at hun har "feil" heiagjeng.  Du bør da merke deg at det blant dem som støtter hennes modige innlegg mot ånden fra Bethel Redding o.l. finnes både kristne og ikke-kristne, som har det til felles at de ser det samme "åndelige" vanvidd i det du kaller "demonstrasjonsmenigheter".

2 liker  
Svar
Kommentar #39

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Unnskyld meg, men...

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
At du har kjøpt det konseptet

jeg har ikke kjøpt noe konsept! 

Jeg har heller ikke kjøpt, eller lest, den boken du kanskje sikter til, av Andrew Strom. Det var fullstendig unødvendig, for jeg har gått med mange disse tankene helt siden midten av 90-tallet, og det er ikke andre mennesker som har påvirket meg til mitt standpunkt. Jeg er fullt ut istand til å finne ut av ting, og gjøre meg opp mine egne oppfatninger av ting, på egen hånd (og ved Guds hjelp!).

Der finnes faktisk en verden der ute, utenfor Verdidebatt.no, Knut Nygaard, og for meg betyr det lite hvem det er som støtter det jeg skriver, eller hvem som ikke støtter det, her inne...

Så er det på tide du svarer:

- Har du noen gang tenkt på at det kanskje er en grunn til at det, med dine ord, drives "verdensmesterskap" i å advare mot disse menighetene/pastorene? 

- Har du noen gang turt å tenke tanken, at det kanskje er en annen ånd, enn DHÅ, som manifisterer seg i disse menighetene/menneskene?

- Har du noen gang tenkt på at når du kommer med dine "saligprisninger" av disse menighetene og miljøene, med svulstige ord som "demonstrasjonsmenighet" o.l., så kan det være nettopp DU som tar feil?

3 liker  
Svar
Kommentar #40

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Dette er som alt annet ...

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
finnes både kristne og ikke-kristne

splittet og fragmentert.  Tror det ikke er mange ikke-kristne som bryr seg - så interessant er det nok ikke for noen som ikke tror at all.

Bethel Church og Bill Johnson står stødig sånn jeg ser det og hvis det sannsynlige er at Imi-kirken som f.eks. Credo kirken har en positiv link i den retning så er det for mange av oss mer et kvalitetsstempel enn det motsatte.

Svar
Kommentar #41

Knut Nygaard

487 innlegg  6957 kommentarer

Dette har jeg svart på

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Så er det på tide du svarer:

Du har dine subjektive oppfatninger og har lagt forskjellig og unikt for deg opp i din ryggsekk for din vandring gjennom ditt jordiske liv.  Dine subjektive oppfatninger samsvarer sjelden 100% med et annet menneske selv om dette og er en troende - en som har en relasjon til det guddommelige.  At du ser noe som gjør at det er viktig for deg å skrive om det er som jeg har skrevet helt greit, men jeg ser ikke det behovet.  Hva mennesker putter oppi sine åndelige ryggsekker er jo individuelt betinget.  Du - som jeg - må tåle og takle at en ikke er i det samme sporet som en selv.  Derfor sier jeg for annen gang - lykke til videre Marte med din vandring.  

Det at det rører på seg og aktiviseres tro i Kristi kropp er ikke farlig.  Menigheter som gir mennesker forvandlet liv og fornyet kjærlighet er og de som vokser raskest.  

Det er jo slik at troende som åpner seg og tar imot Den Hellige Ånd  får en aktiv .medvandrer som utruster.

Det står jo i Ordet at vi skal streve etter nådegaver - vi skal be om å bli fylt av Ånden og tegn og undre er noe vi skal forvente.  Vitnesbyrdene er mange.  

Svar
Kommentar #42

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

All vår forventning skal hvile og være grunnfestet i Kristus Jesus

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Dette handler ikke bare om dem, det handler om hele denne ytterliggående karismatiske bevegelse, som har fått "Toronto-ånden" innabords

Det jeg også har lært i møte med åndskrefter av ulike slag, er at hører de mennesker dette gjelder ikke på det Kristus Jesus Selv, Guds apostler og Guds tjenere i Skriftene sier. Hører de heller ikke på andre uansett hvor mye vi er i samsvar med Skriftene og er drevet av Den Hellige Ånd. 

 Abraham sa: "Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde." Luk 16,31
(eller andres vranglære eller andre forhold)
46 Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er om meg han har skrevet.
 47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?
Joh 5,46-47

Har fått mange års erfaring med dette, for mange som er fanget av åndskrefter av ulikt slag, mangler vilje eller er immune (blindet) for å bøye seg for Ordet og vet samt forstår så mye bedre selv. Alle er ikke mottakelig for Ordet, det lærer vi først og fremst av Skriftene Selv; og historien og verden slik den er i dag.

En viktig grunn til at jeg ofte holder skriftsteder godt synlig og høyt i hevd, alle som har fått Ordet kjær vet også at Guds Levende Ord er virkekraftig og utfører Guds vilje. 

 ORDET BLE MENNESKE
1 I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
 2 Han var i begynnelsen hos Gud.
 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.
4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.
Joh 1,1-5

Mange liker ikke å bli påminnet om at Kristus Jesus også refser og advarer, det som klør i øret er mye mer populært. Har vi fått Ordet kjær, elsker vi Kristus Jesus nøyaktig slik Han gir Seg tilkjenne i Skriftene, det har jeg av Guds nåde blitt 100% overbevist om.
 FASTHET MOT VRANGLÆREN
14 Dette skal du minne om! For Guds ansikt skal du pålegge dem at de ikke skal holde på med krangel og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på.
 15 Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye av. 
2 Tim 2,14-15
Derfor velger jeg oftest mer begrunnende kommentarer (andre skal  jo gjøre det de kjenner for), selv om de blir lengre. Enn mange kortere kommentarer, heller ikke alle kommentarer besvares av denne grunn: og diskusjon. Det tjener ikke til noe, men virker ødeleggende på dem som hører på.

På samme måte som profetier ikke blir gitt p.g.a. menneskers vilje, like lite kan vi overbevise andre av egen vilje. Det er kun Kristus Jesus som også virker igjennom hvem Han vil ved Den Hellige Ånd, - kan - åpne de blindes øyne, alle som fortsatt forblir forblindet får da heller ikke mulighet til omvendelse og frelse. Så alvorlig er det.

Vi lever i vanskelige tider der ondskapen og lovløsheten skal ta overhånd og kjærligheten bli kald, samt det kristne frafallet bli stort. Men det verste er likegyldigheten, den som hverken er kald eller varm; den er kvalmende. Derfor bør en ikke ha for store forventninger til forbedring i verden og blant mennesker i den nærmeste framtid (årene) det ville å så fall være i strid med profetiene og dermed Guds Levende og virkekraftige Ord.

Står fast på det at det først og fremst er hyrdene og menighetslederne som svikter, når de forskjellige menighetene ikke fungerer i samsvar med Skriftene. Disse bærer et stort ansvar, som heller ikke fritar hvert enkelt menneske for sitt ansvar. Vi er alle kalt til å prøve alt på Skriftene og forholde oss til det.

All vår forventning skal hvile og være grunnfestet i Kristus Jesus også Hans Gjenkomst.

1 liker  
Svar
Kommentar #43

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3727 kommentarer

En kostbar nådegave - -

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Det har faktisk kostet meg litt å legge ut dette, offentlig, på nettet.

Jeg vet at det koster. Og det er også kanskje hovedgrunnen til at denne nådegaven som er navngitt i NT blir så lite påaktet blant de kristne.                Dersom en er ute etter å bli populær, da skal en være forsiktig her (:-)

2 liker  
Svar
Kommentar #44

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Nei, du har ikke det!

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Dette har jeg svart på

Har du vanskelig for å oppfatte spørsmålene, trodde ikke de var så vanskelige...

1) Har du noen gang tenkt på at det kanskje er en grunn til at det, med dine ord, drives "verdensmesterskap" i å advare mot disse menighetene/pastorene? 

2) Har du noen gang turt å tenke tanken, at det kanskje er en annen ånd, enn DHÅ, som manifisterer seg i disse menighetene/menneskene?

3) Har du noen gang tenkt på at når du kommer med dine "saligprisninger" av disse menighetene og miljøene, med svulstige ord som "demonstrasjonsmenighet" o.l., så kan det være nettopp DU som tar feil?

Ta gjerne for deg, spørsmål for spørsmål, alle tre spørsmålene, og svar på det jeg spør deg om. Alle spørsmålene går det an å svare bare JA eller NEI på, så det burde ikke ta for lang tid...

Jeg tror på den Hellige Ånd, jeg tror på helbredelse, jeg tror på nådegavene, men jeg tror IKKE den ånden som manifisterte seg gjennom "Toronto-vekkelsen", er fra Gud! Jeg tror det er en helt annen ånd, og du bør også tørre å tenke tanken! 

1 liker  
Svar
Kommentar #45

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Står fast på det at det først og fremst er hyrdene og menighetslederne som svikter, når de forskjellige menighetene ikke fungerer i samsvar med Skriftene.

Det har du helt rett i.

Svar
Kommentar #46

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3727 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Du har dine subjektive oppfatninger og har lagt forskjellig og unikt for deg opp i din ryggsekk for din vandring gjennom ditt jordiske liv.

Slutt å fossro nå Nygaard, og svar heller ærlig og oppriktig på spørsmålene du har fått, det er vel ikke så farlig vel. 

2 liker  
Svar
Kommentar #47

Mona Ekenes

7 innlegg  763 kommentarer

For Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst.

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Ta gjerne for deg, spørsmål for spørsmål, alle tre spørsmålene, og svar på det jeg spør deg om. Alle spørsmålene går det an å svare bare JA eller NEI på, så det burde ikke ta for lang tid...

Det er ikke oss som skal presse fram svarene uansett hvem det er, det hører en menighets ledelse til å gå grundigere inn i en slik oppgave, om den fungerer i samsvar med Skriftene. Da er det bedre å håpe på at de det gjelder heller går i seg selv og får nåde til i oppriktighet omvende seg til Kristus Jesus.

For Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst. Kristus Jesus kom jo for å frelse syndere, bare ikke synden er av en slik art at det ikke finnes tilgivelse for den.

Svar
Kommentar #48

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Oppfatning

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men hva mener du selv om Bethel Church (og beslektede "ministries"), Are?  Har du ingen egen oppfatning?

Jo, jeg har en oppfatning. Eller rettere, er i ferd med å danne meg en oppfatning.

Jeg har begynt å se på videoer fra konferansen i Stokke som trådstarter viser til.  Og må si at jeg sålangt er positivt overrasket:

- Jeg forstår godt at de trauste rogalendingene i IMI-kirken får tillitt til Bill Johnson. Det er stor forskjell på Johnson og Maldonado, for eksempel. Bill Johnson er for meg mer tillitvekkende.

- Ja, det er mye fokus på tegn og under. Men det var det også i Jesu´ virksomhet. Jeg tror det er et utslag av sosialdemokratisk sekularisme, når man i Norge forakter dette fokuset. For verdens fattige og for mennesker som lider i vårt eget land, er ofte bønnen om et mirakel eneste håp.

1 liker  
Svar
Kommentar #49

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Gode gaver

Publisert 5 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på den Hellige Ånd, jeg tror på helbredelse, jeg tror på nådegavene, men jeg tror IKKE den ånden som manifisterte seg gjennom "Toronto-vekkelsen", er fra Gud! Jeg tror det er en helt annen ånd, og du bør også tørre å tenke tanken! 

Jeg mener det er feil å dømme ut en bevegelse, et helt miljø og en menighet på denne måten ut fra "ånd". Man bør ta tak i konkrete manifestasjoner eller hendelser.

Der mennesker søker Gud av et oppriktig hjerte, vil Gud svare: 

Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk,12 eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? 13 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham!»

Mine egne erfaringer med Toronto-vekkelsen er positive, i den forstand at jeg har opplevd gode frukter i menneskers liv. Dessuten opplevde jeg Randy Clark som en utelukkende sunn og nøktern forkynner. Men jeg skal innrømme at det er en del år siden nå. Skulle gjerne hørt ham igjen.

1 liker  
Svar
Kommentar #50

Are Karlsen

9 innlegg  3899 kommentarer

Ressurs

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger lar jeg meningen bare sveve der, inntil den får rotfeste i noe jeg ser i Kristus eller noe jeg selv kan stå for. Jeg finner ikke meg selv rotfestet i den retningen av karismatikken, fullt klar over at mange ikke finner sitt rotfeste i hva jeg ytrer. Det er noe som svever her, Are?

Å la "meningen bare sveve der" i forhold til karismatikk, må være helt legitimt. Dersom ikke opplevelsen av karismatikk er god, får man heller la det ligge.

For min egen del hadde jeg karismatiske erfaringer allerede som barn. Det har fulgt meg til denne dag som en viktig ressurs i mitt eget gudsliv.

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
37 minutter siden / 723 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
42 minutter siden / 723 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 723 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 723 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 723 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 723 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 5 timer siden / 723 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 11 timer siden / 723 visninger
Kris Guleng kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 12 timer siden / 1878 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 723 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 12 timer siden / 723 visninger
Les flere