Andreas Masvie

20

Forøvrig bør Kartago ø­delegges

Den romerske statsmannen Cato var besatt av å ødelegge Kartago. På samme måte bør KrF være besatt av verdi-­spørsmålene.

Publisert: 15. sep 2017

Jeg tror KrFs beskjedne oppslutning er sunt for partiet. Ikke bare fikk man sneket seg over sperregrensen, slik at man får beholde noe av sin posisjon; partiet fikk også en viktig lærepenge. Og det er en lærepenge som kan hjelpe partiet ikke bare til å overleve, men også til å vokse seg større.

Myke, ikke sterke

Hva består lærepengen i? Følgende: forstå at du er et nisjeparti. Hva er så nisjen? Nisjen er verdier generelt, og menneskeverd spesielt. I valgkampen har KrF fremstått som myke og følsomme når det gjelder disse verdiene, ikke som sterke og overbevisende. Det holder for eksempel ikke å si at man er imot sorteringssamfunnet, og begrunne det med at man ikke ønsker et slikt samfunn.

Noen mener kanskje at dette er å være for slem. Men tallene er slemmere: I en valgkamp som i stor grad handlet om verdier – altså tidenes mulighet for et parti med verdier som nisje – så mister KrF hver fjerde stemme. Til sammenligning mistet Ap, partiet som omtales som den store taperen, halvparten så mange stemmer.

Fortjener ikke bedre

Dette er ikke bare et skuffende resultat, det er verre, det er nesten utrolig. Jeg liker Hareide, men jeg er uenig med ham: Det er på ingen måte slik at partiet «fortjener et langt bedre­ resultat». Alt lå til rette for et ­fabelaktig valg, men KrF mistet altså én fjerdedel av stemmene. Da fortjener man ikke bedre.

Jeg skal foreslå en enkel strategi for KrF: Kartago-strategien. Cato den eldre, en romersk statsmann, skal ha avsluttet alle sine taler med: «For øvrig bør Kartago ødelegges.» Cato var besatt av å ødelegge Kartago. På samme måte bør KrF være besatt av verdispørsmålene – partiet bør ikke bry seg om samferdsel eller kommunesammenslåing eller kultur.

Nei, nevn heller argumenter mot sorteringssamfunn i slutten av hver eneste tale. I dag drukner verdiene i KrFs omfattende partiprogram. Det betyr ikke at KrF ikke skal ha en helhetlig politikk; det betyr bare at velgerne aldri må være i tvil om hva slags saker KrF vil prioritere.

Godt utgangspunkt

Ett og annet tyder på at Hareide har skjønt dette: Til Dagbladet forteller han nå at KrF trekker støtten til regjeringen dersom de åpner for (1) Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, (2) Liberalisering av alkoholpolitikken, (3) Tidlig ultralyd, (4) Aktiv dødshjelp og (5) Søndagsåpne butikker. Dette er et godt utgangspunkt.

Samtidig er det noe arkaisk over dette, et uttrykk for en slags identitetskrise. For det første: Er søndagsåpne butikker – pur symbolpolitikk – virkelig med på en slik liste? Sidestilles dette med tidlig ultralyd?

Det råder en voldsom forvirring når mange i KrF opplever dette som en verdisak. Det er det selvsagt ikke. Hvor mange i KrF har vel ikke arbeidet – kanskje med arbeid knyttet til partiet – på en søndag? Hvor mange tar seg vel ikke frihet til dette, når de føler de må?

Spørsmål om prioriteringer

For det andre: Hvorfor skal man utelukke samarbeid med en Høyre-Frp-­regjering, når dette potensielt kan gi ­påvirkningskraft i viktige saker? Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug forklarer at det er «potensial for å vinne viktige seire for KrF også på rødgrønn side». Hun nevner distriktspolitikk som et eksempel. Og plutselig gjør hun velgerne i tvil om hva slags saker KrF vil prioritere: tidlig ultralyd eller distriktspolitikk?

Høyre har ikke gått inn for tidlig ultralyd, mens Venstre er åpne og Frp er for. Her kunne derfor KrF hatt betydelig påvirkning –dersom partiet hadde åpnet for samarbeid.

Jeg er overbevist om at KrFs beskjedne oppslutning er sunt for partiet. Omsider kan man innse at man er et nisjeparti, og legge strategier deretter. Det vil si, man kan finne tilbake til sin identitet, og leve deretter.

Og forøvrig bør Kartago ødelegges.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

En stor nisje

Publisert rundt 3 år siden

Takk for et veldig godt innlegg!

Jeg tror at du kunne valgt et annet begrep enn "nisjeparti". Det gir meg assosiasjoner til særinteresser, hjertesaker og skylapper. Kanskje "fokusparti" hadde vært brukbart?

I meningsmålingen som Norstat gjorde for tankesmien Skaperkraft og Vårt Land, svarte 38 prosent av de spurte at de mener kristne verdier er viktig i norsk politikk. Dette er en stor samarbeidsarena for KrF med sin kristendemokratiske ideologi.

Krf har nå 11% av en målgruppe på 1,1 millioner, de bør ha som ambisjon å være størst i denne gruppa, og legge en strategi for 5-dobling.

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Andreas Masvie. Gå til den siterte teksten.
partiet bør ikke bry seg om samferdsel eller kommunesammenslåing eller kultur.

Slik jeg oppfatter det er konklusjonene i denne analysen helt gale. Det er mulig at det finnes noen få mennesker rundt om kring i verden som kunne tenke seg å stemme på små nisjepartier. MDG er er eksempel på det. Men de har en langt større sak med langt bredere appell enn KrFs såkalte kristne verdier. Uansett om jeg skulle være 100% enig i at Karthago bør brennes, vil jeg aldri vurdere å stemme på et parti som ikke har et bredt partiprogram og en aktiv politikk på alle politikkens områder. Slik tror jeg det er for de fleste av oss.

(Forøvrig ligger Karthago vidunderlig vakkert plassert, har interessante museer og Tunis er en interessant by, et ferietips...)

Forøvrig tror jeg ikke gnålet om menneskeverd er en nisje i det hele tatt. Det blir heller en sementering om troen på KrF som et parti som ønsker et kaldt og kontrollerende samfunn ved at en er imot menneskers lykke og evne til selv å ta etiske valg. Når KrF sier menneskeverd, hører folket nei, nei nei. Nei til at foreldre skal vite om deres barn er friskt, nei til mulighet for å få barn, nei til at moderne teknologi kan hindre fostres død. Det er på tide at KrF lytter til fagfolk, mennesker som står i dette og legger til side den kalde skrivebordsretorikken.

Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.

Takk for et veldig godt innlegg!

Jeg tror at du kunne valgt et annet begrep enn "nisjeparti". Det gir meg assosiasjoner til særinteresser, hjertesaker og skylapper. Kanskje "fokusparti" hadde vært brukbart?

I meningsmålingen som Norstat gjorde for tankesmien Skaperkraft og Vårt Land, svarte 38 prosent av de spurte at de mener kristne verdier er viktig i norsk politikk. Dette er en stor samarbeidsarena for KrF med sin kristendemokratiske ideologi.

Krf har nå 11% av en målgruppe på 1,1 millioner, de bør ha som ambisjon å være størst i denne gruppa, og legge en strategi for 5-dobling.

Skillet i politikken ligger mellom de som er for nasjonale interesser og de som er for globale interesser.

Skillet er mellom de som er for et sterkt og suverent Norge og de som er for redusert nasjonal styrke, klargjort for en verdensregjering.

Dette er understrømmen som PK eliten ønsker tone ned, slik at globalistene kan ta makten før folket forstår at de har mistet den. Den viktigste saken for globale interesser er klimasaken og multikulturen. Disse saker er konstruerte for å svekke nasjonene og skape behov for en overstyrende global makt.

Hvorfor er disse to sakene så viktige? Fordi de dominerer det sentralt gode i mennesket. Motivasjonen til å skape et godt miljø og å ta vare på verdens befolkning treffer alle i hjerterota. Derfor har disse sakene en så enorm gjennomslagskraft, slik at de som faller for disse "bevegelser" dras med i en emosjonell malstrøm. Enhver som er utenfor denne malstrømmen virker å være idioter som ikke skjønner noenting. Dette er en typisk strategi for eksperten på det som driver verdens mennesker. For det vesenet behøver det ikke være sant, bare det virker - og det gjør det jo. Metoden er splid og krig.

Det som kommer etter dette er det egentlige formålet med global styring, en sentral styring av verdens ressurser fra noen få sentrale eiere. En slik verden ønsker jeg ikke for mine barn, men det er uungåelig. 

Politikk i dag er en skinnmanøver for skjule virkeligheten slik den egentlig er, og virkeligheten er, for det som kan kalles for kristent, vissheten om at verden er i en åndelig krise. Ut fra denne forståelse skulle egentlig KRF og SP slått seg sammen om norske verdier og kristne verdier. Det ville vært et sterkt sentrum med slagkraft begge veier. 

(Alle de idiotene som ikke har skjønt klimatrusselen og innvandring er en ganske så stor og stabil velgermasse. De fleste av dem er glad i landet sitt i tillegg.)

3 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

KrF bør satse på ultralyd

Publisert rundt 3 år siden
Andreas Masvie. Gå til den siterte teksten.
Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug forklarer at det er «potensial for å vinne viktige seire for KrF også på rødgrønn side». Hun nevner distriktspolitikk som et eksempel. Og plutselig gjør hun velgerne i tvil om hva slags saker KrF vil prioritere: tidlig ultralyd eller distriktspolitikk?

Det er utrolig naivt å tro at KrF skal få noen gratiskort av SP i distriktspolitikken. 

Like naivt er det å tro at AP som ligger med brukket rygg skal gi fra seg mye når andre småpartier(SV, Rødt, MDG) har stukket av med mange  potensielle medlemmer og velgere.

Når KrF havarerer er det mange som vil gjøre krav på vrakgodset

Hareide bør satse på ultralyd og be ofte og regelmessig.

 

4 liker  
Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Den nye rasismen

Publisert rundt 3 år siden
Andreas Masvie. Gå til den siterte teksten.
Hva består lærepengen i? Følgende: forstå at du er et nisjeparti. Hva er så nisjen? Nisjen er verdier generelt, og menneskeverd spesielt. I valgkampen har KrF fremstått som myke og følsomme når det gjelder disse verdiene, ikke som sterke og overbevisende.

Dette problemet har oppstått som en følge av å koble sammen religion og politikk. - Kristendom slik den var før, er omtrent utradert i det vanlige norske folk etter årevise angrep de siste 50 år. - Per Fugelli høster jo nå stor heder og ære for nettopp å formidle en personlig tro der kirken og prestene har vært mer til hinder enn til gavn.

Det er vanskelig å være et eget verdiparti når alle partiene velger å fremstiller seg som verdipartier. Det oppleves jo mest som at de opphøyer seg over andre mennesker og at de ikke har verdier? 

Politikken er  blitt de nye religionene med sine ihuga tilhengere. - Slik som vår nye rasisme handler om det syn du har på mennesker fra partier langt fra ditt eget ståsted. - 

Kan man tro på en god framtid, når mennesker ikke vil sitte rundt det samme bordet og rådslå respektfullt om gode løsninger for folk og samfunn? - Handler ikke det å bli valgt av folket om å kle taburetten og gjøre sitt beste?

6 liker  
Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Kan man tro på en god framtid, når mennesker ikke vil sitte rundt det samme bordet og rådslå respektfullt om gode løsninger for folk og samfunn? - Handler ikke det å bli valgt av folket om å kle taburetten og gjøre sitt beste?

Det er vel selve nervetråden og limet i et valg? (Eller snarere var.....)


En god kommentar. Takk Mette.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere