Lederartikkel Vårt Land

En større kirke

Selv om Svenska kyrkan har flere medlemmer har vi en større kirke.

Publisert: 14. sep 2017 / 193 visninger.

Førstkommende søndag går svenske kirkemedlemmer til valgurnene for å stemme inn nye delegater til «kyrkomötet» i Svenska kyrkan. I motsetning til i Den norske kirke, har svenskene utviklet kirkedemokratiet med en rekke partier. Noen av dem finnes i Riksdagen, mens andre er rent kirkepolitiske partier.

Et av spørsmålene som diskuteres i valgkampen er om det skal være tillatt for svenske prester å reservere seg mot likekjønnet vigsel. «Jobber man som jordmor må man kunne utføre aborter, eller finne noe annet å gjøre. Det samme gjelder prester som ikke vil vie samkjønnede», sa statsminister Stefan Löfven i sommer. Hans parti, Socialdemokraterna, er med sine 73 delegater i dag det største partiet i «kyrkomötet». Neste periode kan de bli enda større, og få gjennomslag for sitt syn i Svenska kyrkan.

Også Den norske kirke er i prinsippet åpen for et flerpartisystem. Foreløpig har vi bare ett: Åpen folkekirke. Uansett hvordan dette utvikler seg, er vi likevel langt unna svenske tilstander i Den norske kirke.

Et eksempel på dette fikk vi i gårsdagens Vårt Land. Da fortalte vi om organisten i Oppdal som ønsket å reservere seg mot å delta ved inngåelse av likekjønnet ekteskap. Den typen saker er egnet til å skape sterke følelser og harde fronter. Likevel var alle enige om at samvittighetsfrihet skulle gjelde, også for organisten.

To vesentlige ting er nemlig påfallende annerledes i den norske debatten, sammenlignet med den svenske. For det første er norske politikere svært tilbakeholdne med å overstyre kirken. For det andre er det bred konsensus om betydningen av respekt for andres overbevisning.

Dette henger sammen med et kirkesyn som ble rendyrket i prosessen fram mot vedtaket på Kirkemøtet i fjor. Etter først å ha kjempet for én liturgi som alle måtte bruke, gikk Åpen folkekirke inn for to sidestilte liturgier. Man kunne få inntrykk av at de ble presset. Resultatet var uansett noe helt ­annet: Det ble etablert en solid forståelse – på begge sider – av at kirken ikke skulle snevres inn til kun å romme ett syn. I ettertid har Åpen folkekirkes ledelse både argumentert for, og praktisert, dette synet på en overbevisende måte. Det har gitt et annet klima i Den norske kirke enn i den svenske. Selv om de har flere medlemmer har vi en større kirke.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

8 innlegg  1571 kommentarer

En annen Kirke

Publisert 10 måneder siden

enn Apostlene forkynte.

«Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere.»

‭‭1 Korinter‬ ‭1:10-11‬ 

Stor eller liten - ikke troverdig.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Asgeir Remø

10 innlegg  312 kommentarer

Politikere tilbakeholdne...?

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Et av spørsmålene som diskuteres i valgkampen er om det skal være tillatt for svenske prester å reservere seg mot likekjønnet vigsel. «Jobber man som jordmor må man kunne utføre aborter, eller finne noe annet å gjøre. Det samme gjelder prester som ikke vil vie samkjønnede», sa statsminister Stefan Löfven i sommer. Hans parti, Socialdemokraterna, er med sine 73 delegater i dag det største partiet i «kyrkomötet». Neste periode kan de bli enda større, og få gjennomslag for sitt syn i Svenska kyrkan.

Også Den norske kirke er i prinsippet åpen for et flerpartisystem. Foreløpig har vi bare ett: Åpen folkekirke. Uansett hvordan dette utvikler seg, er vi likevel langt unna svenske tilstander i Den norske kirke.

Et eksempel på dette fikk vi i gårsdagens Vårt Land. Da fortalte vi om organisten i Oppdal som ønsket å reservere seg mot å delta ved inngåelse av likekjønnet ekteskap. Den typen saker er egnet til å skape sterke følelser og harde fronter. Likevel var alle enige om at samvittighetsfrihet skulle gjelde, også for organisten.

To vesentlige ting er nemlig påfallende annerledes i den norske debatten, sammenlignet med den svenske. For det første er norske politikere svært tilbakeholdne med å overstyre kirken.

Jeg tviler på at lederen har rett i at norske politikere er svært tilbakeholdne. Noen er det kanskje, men neppe flertallet vi så i kirkeforliket fra 2008. Et eksempel kan være følgende fra Arbeiderpartiets politiske program:

"Det er viktig å videreutvikle ordningene med valg til de styrende organer i kirken.

Arbeiderpartiet mener at valgordningen må sikre at medlemmer til lokalt, regionalt og sentralt nivå må organiseres gjennom direkte valg og gjennomføres samtidig med og i lokaler i, umiddelbar nærhet til kommune- og fylkestingsvalgene. "

Denne interessen for å styre et trossamfunns valg kan synes å reflektere et ønske om å styre dets indre liv. I alle fall legger det godt til rette for "svenske tilstander".

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

vi som holder oss til Bibelens klare ord

Publisert 10 måneder siden

Ønsker selvfølgelig at ALLE avskygninger av mennesker skal komme inn for Gud og Jesus. De åpner sinn favn for ALLE. Men Jesus talte under HELE SITT VIRKE på jorden - disse. ordene VEND OM. Jesus satt jo ikke sammen med tollere og syndere fordi de bare skulle fortsette med det, men fordi Han ville at vi mennesker skal se livet fra JESUS sin side. Om nettopp som det står i Bibelen: De helliges samfunn. Gud (Israels Gud) og Jesus Kristus - ønsker at vi mennesker skal FOR-EDLES. Vi skal få et edelt sinn. Vi skal løftes litt mere opp og se livet fra en annen og edlere og finere side med varme og kjærlighet etter det gudelige sinnelag. Vi skal. jo ikke holdes nede i "vans-skjøtsel". Slik ser også JEG meningen med livet - det GODE liv. Er det ikke det vi streber etter alle sammen da. Jada, jeg vet det er de som ønsker kaos og kalde samfunn - men de må jo ikke sette normen. Normen må være at vi må strekke oss etter det EDLE samfunn. Edel i sjel og ånd og legeme. 

Jeg må ellers innrømme at jeg hører evangeliske pastorer på kristen-tv - og HER får jeg virkelig god forkynnelse. Som er etter mitt hjerte. Og hvem kan se livet fra skyggesiden - mer enn mange av disse som bokstavelig talt ligget ruset og møkkete i asfalt-gater og har ikke sett noen løsning på sitt levesett -før de ble totalt forandret. Gud takk og lov. De snakker med en slik inderlighet at det gjør godt for både sjel og ånd og høre på. Kanskje Kirken og prestene skulle komme sammen med evangelister - at vi kan få en ny ånd over Norge.

 ALLE snakker om kjærlighet - JEG mener vi må snakke om JESU kjærlighet. DET er den sanne neste-kjærlighet. Kjærlighet må ha i seg ÅND OG SANNHET.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1472 kommentarer

Avskallingen eksisterer.

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
I ettertid har Åpen folkekirkes ledelse både argumentert for, og praktisert, dette synet på en overbevisende måte. Det har gitt et annet klima i Den norske kirke enn i den svenske. Selv om de har flere medlemmer har vi en større kirke.

De aktive i menighetlivet minker.   Denne organisten er bare toppen av isfjellet.  

Vi ser også at gamle indremisjon / santalmisjonen - dagens Normisjon  blir til IMI kirker.  Dette er en stille protest mot utviklingen.  De ønsker selv å forvalte sakramenter og kirkelige handlinger.  Dette skjer også i andre "misjonsorganisasjoner".og frikirkene blomstrer.   Dette var fotfolket i kirkene , De som var der og ukentlig gikk til messe for å få sin nattverd.  og synge sin kyrie.  

Men en ny generasjon vokser opp og kommer inn. Hvordan vil man ta vare på dem. Knytte dem til kirkens sakramenter og det hellige liv i Kristus..Det er utfordringene som er og som kommer:  Kristenfolket som vil uttrykke sin tro aktivt bruker ikke folkekirken, men frikirkene. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asgeir Remø kommenterte på
Ramadan
15 minutter siden / 566 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
29 minutter siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
29 minutter siden / 11986 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
30 minutter siden / 1017 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
42 minutter siden / 1017 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 852 visninger
Frode Meland kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Gud i matematikken - Del IV av ?
rundt 1 time siden / 239 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 173 visninger
Les flere