Werner Skaug

59    1214

Daniels 70. åruke er oppfylt

Dagens debatt går på "før", "under", eller "etter". Dette fordi man har skutt Daniels 70. åruke inn i vår fremtid (gap-teorien). Hvis denne uken er historie, dvs. oppfylt, faller spekulasjoner om en fremtidig periode på 7 år bort. Var Jesus fokus i Daniel 9?

Publisert: 13. sep 2017 / 739 visninger.

Diagram: https://www.preterisme.no/single-post/2017/09/04/Daniels-70-%C3%A5ruke-er-oppfylt

- Jerusalem gjenoppbygges etter Babylon (7 uker, 49 år).

- 62 uker (434 år)

- 1 uke (7 år), hvor Jesus dør i midten av denne siste uken.

= 70 uker, eller 490 år.

Regnestykket er enkelt: Daniel leste profeten Jeremia hvor det stod at jødene skulle vende tilbake etter 70 år. Mens han ber, kommer Gabriel med følgende beskjed fra Gud: At det gjenstår 70 X 7 = 490 år for det jødiske folk. Akademikere/teologer er samstemte i perioden på 490 år. I noen engelske bibler står det "seventy sevens" - "sytti syvere". Uenigheten går på om den siste åruken omhandler Jesus eller en fremtidig periode på 7 år.  

"Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen..." (Dan 9:25).

Vi må altså regne fra ordet om å gjenreise Jerusalem gikk ut: 457 f.Kr. Regner vi de 70 åruker helt ut, uten å skyve den siste åruken inn i vår fremtid, kommer vi til Jesu korsfestelse. Jesus dør midt i den siste åruken:

"I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer" (Dan 9:27). Jesus avskaffet Moselovens ofringer da han selv ble Guds Offerlam. 

Artaxerxes ga ordre om Jerusalems gjenoppbyggelse i Esra 7:12-26. I tillegg profeter Daniel Jerusalem og tempelets fall i år 70:

"Byen og helligdommen skal legges øde av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt" (Dan 9:26).

Dette plasserer Jesu verk på Golgata kors og Den jødiske krig inn i sin historiske kontekst. 

Fokus for Daniels profeti var Jesus. Som Matthew Henry (1843-1916) skrev om Daniel 9:  

"I versene 24-27, har vi en av de mest bemerkelsesverdige profetier om Kristus, om hans komme og hans frelse. ... De sytti uker betyr en dag for et år, eller 490 år. Omkring slutten på denne periode skulle det gis et offer som fullstendig sonet synd, som førte frem evig rettferd og en komplett rettferdiggjørelse for enhver troende." 

 

 

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Du ser da totalt bort fra Johannes Åpenbaring ser jeg

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Åpenbaringer

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Johannes Åpenbaring

Det er mange som egentlig ikke leser det som står i Dan.9.23-24 grundig nok (så de forstår synet) At de 70 ukene (490 år) er en fastsettelse av tid for å få slutt på all synd og det å føre frem til en evig rettferdighet. (Refr. 2 Pet 3,13 viser til Jes 65,17, Jes 66,22, Matt 19,28, Åp 21,1-27 )

Dersom man er så forutinntatt av sine egne løsninger at man ikke ser dette, så får en heller være i den troen. (Refr.Joh 12,47 viser til Joh 3,17f)

Svar
Kommentar #3

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du ser da totalt bort fra Johannes Åpenbaring ser jeg

Tenker at vi først må forstå Daniels bok riktig for i neste rekke prøve å forstå Johannes' åpenbaring riktig. Siden disse to bøker er så avhengig av hverandre. 

Svar
Kommentar #4

Anders Ekström

45 innlegg  255 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

Fokus for Daniels profeti var Jesus. Som Matthew Henry (1843-1916) skrev om Daniel 9:  

"I versene 24-27, har vi en av de mest bemerkelsesverdige profetier om Kristus, om hans komme og hans frelse. ... De sytti uker betyr en dag for et år, eller 490 år. Omkring slutten på denne periode skulle det gis et offer som fullstendig sonet synd, som førte frem evig rettferd og en komplett rettferdiggjørelse for enhver troende." 

Tack för detta inlägg, som är den Bibliska läran och därmed Sanningens Ord om Daniels 70:e årsvecka. Må det öppna andliga ögon hos många som läser det.

Den "futuristiska" läran om att denna vecka skall komma i framtiden kommer från Jesu fiender och det är en av vår tids största villfarelser som har bedragit/vilselett en mycket stor del av Guds folk, främst då den fundamentalistiska menigheten.

Det är glädjande att det finns några som ser den MYCKET STORA SANNINGEN i dessa Gabriels ord till Daniel.

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Må det öppna andliga ögon hos många som läser det.

Hyggelig å høre, Anders. Takk! 

Svar
Kommentar #6

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det er mange som egentlig ikke leser det som står i Dan.9.23-24 grundig nok (så de forstår synet) At de 70 ukene (490 år) er en fastsettelse av tid for å få slutt på all synd og det å føre frem til en evig rettferdighet. (Refr. 2 Pet 3,13 viser til Jes 65,17, Jes 66,22, Matt 19,28, Åp 21,1-27 )

Dersom man er så forutinntatt av sine egne løsninger at man ikke ser dette, så får en heller være i den troen. (Refr.Joh 12,47 viser til Joh 3,17f)

Er det ikke du som skriver stadig vekk at det som har skjedd skal skje igjen, og plutselig skal det visst ikke skje igjen. Det er rart at du plutselig har et annet syn på dette.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #7

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Tenker at vi først må forstå Daniels bok riktig for i neste rekke prøve å forstå Johannes' åpenbaring riktig. Siden disse to bøker er så avhengig av hverandre. 

Profetier i GT taler om Kristi komme, men Han kommer to ganger, og begge ganger kommer Han på samme måte. Han kom til Sitt folk, Israels barn, neste gang kommer Han til de som er født igjen. Profetiene i GT er et bilde på virkeligheten som finnes i NT, derfor må se til JÅ, blant annet for virkeligheten av profetien i Daniels bok. Vi bør også se til Herrens egne ord i Matteus, om Himmelens rike i kap 24-25 som sier noe om når Guds rike vil manifesteres. Kanskje dette verset fra 24.14 kan være med å kaste lys på det hele

 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 

Her står det at evangeliet om riket, mens de fleste kirkesamfunn ennå taler om evangeliet om Guds nåde. Så for at endetiden skal komme, må det finnes en forkynnelse om rikets evangelium.

Vet du hva det er?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Tror du misforstår meg?

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke du som skriver stadig vekk at det som har skjedd skal skje igjen, og plutselig skal det visst ikke skje igjen. Det er rart at du plutselig har et annet syn på dette.

Når jeg viser til det som tidligere har hendt (hele Bibelen) viser jeg til Fork.1.9-11 og 3.15, ja til og med til 4 Esra 6,8 som viser til 1 Mos 25,25.

Når jeg viser til det som ikke har skjedd (hele Bibelen), viser jeg til Jes 46,10  som viser til Jes 42,9  og  Jes 42,9 viser til Jes 41,22f, Jes 43,18f, Jes 46,10, Jes 48,3 og jeg viser til Luk 21,22 viser til Hos 9,7.

Mitt syn er det samme hele tiden, det som står skrevet i Bibelen er profetier for oss.

Esek 12,23 -28: Menneske, hva er det for et ordtak dere har i Israels land? «Dagene blir mange, alle syn slår feil.» Derfor, si til dem: Så sier Herren  Gud: Jeg vil gjøre ende på dette ordtaket så de ikke skal bruke det mer i Israel. Men si til dem: Dagen er nær, hvert syn slår til.

For det skal ikke lenger være tomme syner og falske spådommer i Israels hus.  Det er jeg,  Herren, som taler, og det ordet jeg taler, skal skje, det skal ikke utsettes lenger. For i din tid, du trassige ætt, taler jeg mitt ord og setter det i verk, sier Herren  Gud.

Og  Herrens ord kom til meg: Menneske, hør! Israels hus sier: «Synet han ser, gjelder langt fram, det er fjerne tider han profeterer om.» Derfor skal du si til dem: Så sier Herren  Gud: Ingenting av det jeg har sagt, skal utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det skje, sier Herren  Gud.

Prøv å forstå det slik: Det som står i Bibelen hender flere ganger om igjen - ingen ting er nytt under solen, det samme skjer på nytt igjen, det er det som er Herrens ord her. Tidligere har jeg vist deg at skriftens tidsregning ikke er linjær (flat) men går i sirkel (4 Esra 5,42*) , men dette tror jo ikke du på, men det har ikke gått inn for deg at jeg tror på hele skriften og at alt har sin sammenheng. 

(*Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig - ** Matt 20,16)

Svar
Kommentar #9

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Guds rike har kommet

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Her står det at evangeliet om riket, mens de fleste kirkesamfunn ennå taler om evangeliet om Guds nåde. Så for at endetiden skal komme, må det finnes en forkynnelse om rikets evangelium.

Evangeliet om riket ble forkynt av Jesus i all fire evangelier. Og så av disiplene. I Apg og resten av NT. De forkynte at riket hadde kommet og at det vokser. En dag vil det fylle hele jorden. Paulus skrev at Guds rike er rettferdighet, fred og glede i Den hellige Ånd. Og han skrev at Guds rike består i kraft, ikke ord. Guds rike har jo alltid vært da Gud alltid har vært på tronen. Spørsmålet/debatten går på når dette riket kom/vil komme. Er enig med de som tenker at det har kommet og at det vokser. 

I Daniel 2 får vi vite tidspunktet for rikets komme. Det er bred enighet om at statuen var det babylonske, mediskpersiske, greske, og romerske rike som gikk forut for "steinen" (Guds rike). De ti tærne var de ti provinser i det delte Romerriket på Jesu tid: Italia, Akaia, Asia, Syria, Egypt, Afrika, Spania, Gallia, Britannia og Germania. Daniel sa om steinen: 

"Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden" (Dan 2:35). 

Det samme motivet forkynner Jesus i Matt 13:31-33: 

En lignelse til la han fram: "Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det." Enda en lignelse fortalte han dem: "Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret."

I begge eksempler er riket i form av vekst og ekspansjon. En dag vil Guds rike fylle hele jorden. En dag må alle bøye kne og bekjenne Jesus som Herre, enten de vil eller ikke. 

Hvis man vil vite hva Guds rikes evangelium er, er det bare å lese Jesu forkynnelse om dette i evangeliene, og videre utlegninger om riket i resten av NT.

Jesus, vår Konge, kom med sitt rike/kongedømme til jord, og "plantet flagget i jorda". Han sitter ved Fars høyre hånd til alle fiender blir underlagt ham. Den siste fiende som skal fjernes, er døden. Så vi er i Guds rikes tid og utbredelse nå. 

Jesus er på tronen. En dag kommer han tilbake. Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Gud befaler alle mennesker å omvende seg og tro på evangeliet. Så det ligger nåde i alt dette, men også en himmelsk makt - Gud - som gir menneskeheten ordre om å "gi ære og makt" til den levende Gud. 

Hva tenker du om disse ting? Er enig med deg i at "nåde" bare er en del av hele pakka. Guds rikes evangelium, slik Jesus la frem lignelsene om riket, hadde ekstremt mye innhold. Gud hadde, har og kommer til å oppfylle mange poster på programmet i vår fremtid når det gjelder sitt rike.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Herren har fra himmelen skuet til jorden - for å løse dødens barn

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Her står det at evangeliet om riket, mens de fleste kirkesamfunn ennå taler om evangeliet om Guds nåde. Så for at endetiden skal komme, må det finnes en forkynnelse om rikets evangelium.

Kristendommen tar bare en liten del av skriftene i bruk og ser ikke helheten i hvert ord om hver sak.

Evangeliet er og skal forkynnes av de som oppretter riket (i Bibelen; rikets barn som skal kastes utenfor Matt 8,12 , viser til Matt 13,42-50, Matt 22,13, Matt 24,51, Matt 25,30, Rom 9,3ff ) Det er disse det står om i Matt 13,41-42 viser til Sef 1,3, Matt 24,31+ og ikke får sin rett før i Åp 21,4  og viser når oppstandelsen først skjer.)

Og det er de samme det fortelles om i 1 Pet 2,9 - se Sal 102,17-29

 

Svar
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Tidspunkt?

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
I Daniel 2 får vi vite tidspunktet for rikets komme. Det er bred enighet om at statuen var det babylonske, mediskpersiske, greske, og romerske rike som gikk forut for "steinen" (Guds rike).

Men disse bibelfortellingene stemmer overhode ikke med historien?

DOMMEN OVER BABYLON  (Åp.17)

På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.»   Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Var dette under Romerriket eller det Babylonske?

De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. 14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» 

Og når skjedde dette i historien? Dette er dommen over Babylon altså?

Svar
Kommentar #12

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.»   Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Var dette under Romerriket eller det Babylonske?

Tror at dette var under Romerriket. Babylon, Sodoma, Egypt, er Johannes' åpenbarings ord for datidens Jerusalem som drepte og forfulgte Jesu vitner og utøste deres blod. "Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet" (Åp 11:8).

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Ehh...budbæreren som rydder Veien...

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Tror at dette var under Romerriket. Babylon, Sodoma, Egypt, er Johannes' åpenbarings ord for datidens Jerusalem som drepte og forfulgte Jesu vitner og utøste deres blod.

Mener du at Kristus (Lammet) var med på nedleggelsen av det historiske Babylon? Historikken har ingen slike anmerkninger i hvert fall. I følge Luk.12.49f skulle Jesus komme med krig før den endelige freden formet våpen om til hakker og vingårdskniver?

I Åp.11 som du sikter til, står det om profeter som hadde overnaturlige evner, slik at det ikke kom regn i den tiden de var profeter og slå jorden med alle slags plager så ofte de ville. De skulle også gjøre store tegn slik at det falt ild fra himmelen foran menneskenes øyne. Tror du dette var kanonenes inntreden på Jesu tid?

Profetenes tid skulle vare frem til døperen Johannes, han skulle rydde veien i forkant av Kristi komme (Jesus vitner om Johannes Matt 11,7 f., Mal 3,1 f.) Og i Lukas 3.3-6 skjer det Johannes var satt til å gjøre:

Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene,  4
som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
           En røst roper  i ødemarken:
           Rydd Herrens vei,
           gjør hans  stier rette!
         
     5
 Hver dal skal fylles,
           hvert fjell og hver haug  skal senkes.
           De krokete veier  skal bli rette,
           de steinete stier  jevne.
         
     6
 Og alle mennesker  skal se Guds frelse.

Jeg tror disse orden får stå som noe av det minst oppfylte som finnes i hele denne historietimen? Eller hva syns du?

Svar
Kommentar #14

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at Kristus (Lammet) var med på nedleggelsen av det historiske Babylon? Historikken har ingen slike anmerkninger i hvert fall. I følge Luk.12.49f skulle Jesus komme med krig før den endelige freden formet våpen om til hakker og vingårdskniver?

Tenker at Jerusalem på Jesu tid ble kalt "Babylon" i åndelig mening, i Johannes' åpenbaring. Ikke det historiske Babylon. 

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Det stemmer ikke

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Tenker at Jerusalem på Jesu tid ble kalt "Babylon" i åndelig mening, i Johannes' åpenbaring. Ikke det historiske Babylon. 

Den Åndelige mening betyr "Herrens dag" Det igjen vil jo bety at Jerusalem i fremtid vil ligge i Egypt?

Refr.Åp.1.9-10: Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.

Det Åndelige er også beskrevet under Paulus beskrivelse av oppstandelsen i 1.Kor.15. (v44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.) Dvs det er det Åndelige som gjør folk levende igjen (Joh 6,63)

Herrens dag og det "Åndelige" er beskrevet som den siste dag eller også ytterste dag: 1 Kor 5,5
Joh 6,39  - Dermed står din åndelige mening "anmerket"  som Herrens dag i skriften, og gir ingen mening til det Jerusalem på Jesu tid som er anmerket med "datter" av Jerusalem Sak 9,9 - Matt 21,5

Det Jerusalem som nevnes i Bibelen stemmer ikke med det historiske Jerusalem om du undersøker saken nøyere: 

Gal 4,25    Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn.
Svar
Kommentar #16

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.

"Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden" (Dan 2:35). 

Det samme motivet forkynner Jesus i Matt 13:31-33: 

En lignelse til la han fram: "Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det." Enda en lignelse fortalte han dem: "Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret."

I begge eksempler er riket i form av vekst og ekspansjon. En dag vil Guds rike fylle hele jorden. En dag må alle bøye kne og bekjenne Jesus som Herre, enten de vil eller ikke. 

Lignelsen Herren forteller her viser til de ulike kirkesamfunn som vil oppstå etter Herrens himmelfart og hvilke uttrykk det vil få. 

Sennepsfrøet som er det minste kjente på den tiden vokser til et kjempestort tre, viser til at kirkesamfunn blir organsiert under menneskelig ledelse der fiende kommer inn. Se på lignelsen om frøet som lir sådd og fuglene som kommer og tar frøet. Herren forklarer at fuglene er fra den onde selv. Underforstått så er også fuglene som er i den organiserte kirken også fra den onde, det er altså ikke en god ligning.

https://www.youtube.com/watch?v=tgcHyIIvgT8

Her over kan du linke deg inn til å se størrelsen på et sennepstre. Tror nok mange bibellesere ser på sennepstreet som noe stort og fint, men det er egentlig et lite mat tre. Og som sådann er nok meningen med den lignelsen som Herren viser til at det store sennepstreet med fuglene som bosetter seg i det, at det har et himmelsk uttrykk, men også fiendens uttrykk.

Samme er det med neste lignelse som du viser til, dette med surdeigen. Å spise noe av surdeig er ikke bra, sett utifra GT, derfor advarselen om surdeigskvinnen, som viser til en form for kirkesamfunn.

Gud får sitt uttrykk i de andre menigheten, som f.eks perlen som ble funnet i åkeren, og som han solgte alt for og kjøpte. Disse lignelsen viser til menigheten som beskrives i Joh. åp.  2-3, som igjen viser til de 7 byer med 7 ulike menigheter med 7 spesifikke uttrykk som også ville ha dette uttrykket gjennom tiden.

I dag er det 3 kirkesamfunn igjen, det er Tyatira, Sardes og Filadelfia/Laodikea (broderlige). De som tilhører laodikea sier de er Filadelfia, men i realiteten så er de verken varme eller kalde og herren spytter dem ut, for deres ånd er ikke brennende lenger. Han har ikke mulighet til å bevege seg i dem, de er fattige i ånden. De sier de er rike i ånden, men i realiteten er de til hinder for Herrens uttrykk på jorden. de er som Peter i Matt. 16, som forsøker å hindre Herren i å gå til Jerusalem å dø på korset, fordi han i sin godhet, ikke klarte å se på ham dø. 

Når vi er et hinder i stedet for å være åpne til Herren, blir vi som laodikeere for Ham.

MVH

Rolf Larsen 

Svar
Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Prøv å forstå det slik: Det som står i Bibelen hender flere ganger om igjen - ingen ting er nytt under solen, det samme skjer på nytt igjen, det er det som er Herrens ord her. Tidligere har jeg vist deg at skriftens tidsregning ikke er linjær (flat) men går i sirkel (4 Esra 5,42*) , men dette tror jo ikke du på, men det har ikke gått inn for deg at jeg tror på hele skriften og at alt har sin sammenheng. 

Så når de 70 ukene først har skjedd, da skjer de kanskje ikke igjen? du skriver jo her at det er en sirkel, er det plutselig ikke sant lenger? At ting skal skje igjen????

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Tiden stopper ikke i en ring, den gjentar seg

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så når de 70 ukene først har skjedd, da skjer de kanskje ikke igjen? du skriver jo her at det er en sirkel, er det plutselig ikke sant lenger? At ting skal skje igjen????

Når jeg prøver å vise til at skriftens historie ikke er linjær (flat) betyr det at den er sirkulær (rund). I en linjær modell har man fortid, nåtid og fremtid hvor fremtiden fortsetter mot en ukjent horisont, fra en historisk til en til dels kjent fortid.

I en linjær tidshorisont starter man f.eks med Abraham, han vil aldri dukke opp igjen i en linjær tid, fordi han er historie, og historien vil naturlig nok ikke komme igjen, slik Bibelen beskriver at alt skal skje på nytt igjen.

I en sirkulær tidshorisont vil Abraham kunne fødes et sted i sirkelen som naturligvis illustrerer en viss mengde tid. (klokken er en bra illustrasjon på at tiden går i en sirkel) Når tiden i sirkelen har kommet rundt, så begynner ting som har hendt på nytt igjen. Man opplever dette i Esras spørsmål til engelen Uriel i 4 Esra 6,7-8 da han spør etter hvor lenge det er mellom hver tid. 

Uriel svarer med det underfulle svaret: Som i fra Abraham til Abraham. Det han egentlig mener med dette er at når alt i skriften er oppfylt, starter alt som står i Bibelen på nytt igjen, og de 70 ukene er selvfølgelig også med i denne sirkelen som også er beskrevet som at jorden er som et morsliv av tider, og som føder alle, men hver i sin tid. De 70 ukene er den aller siste tid, hvor ødeleggeren selv ødelegges.

Tiden i en sirkelen (eller kanskje det er tiden i 12 sirkler?) er også beskrevet om enn noe kryptisk i 4.Esra 14:

10
Verden er ikke ung lenger, for tidene eldes.
11
Verdensalderen er delt i tolv perioder, og ni av dem er allerede gått, likeså halvdelen av den tiende.
12 Det som gjenstår, er altså to perioder, foruten halvdelen av den tiende. 13 Nå skal du ordne opp med din eiendom og advare ditt folk. Trøst de ydmyke i folket, og ta så farvel med dette forgjengelige liv. 14 Skyv fra deg alle jordiske bekymringer, kast fra deg alle menneskelige byrder, avkle deg din svake natur, legg fra deg alle dine sorger og gjør deg straks rede til å forlate dette liv. 15 For verre ulykker enn de du hittil har sett, skal komme. 16 Jo svakere verden blir på grunn av sin alderdom, desto større ulykker skal ramme dem som bor der. 17 Sannheten skal fjerne seg enda mer, og løgnen komme nær. Ørnen du så i synet, er allerede underveis.»

Svar
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

På sporet av noe...

Publisert 11 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Tenker at Jerusalem på Jesu tid ble kalt "Babylon" i åndelig mening

Det har i årenes løp blitt spekulert mye på denne byen, og navnet Babylon har i Åp.17.5 gitt navnet en hemmelig betydning. Men som du kan se i Åp.18.3 står det at alle jordens konger har drevet utukt med byen og kjøpmennene på jorden  er blitt rike av hennes overdådige luksus.»

Det var nok ikke tilfelle med det historiske Babylon, og denne byen sikter heller ikke mot det åndelige, for ellers ville den ikke blitt ødelagt.

Kjøp, salg og utukt er ikke noe man bedriver i den åndelige verden, der er alle lik englene... men opplysningene om denne overdådige luksusen fra denne byen er nok til å spore den opp andre steder i skriften. I Åp.17.1: hun som sitter ved de veldige vann. - Åp.18.21: ... For hun sier i sitt hjerte:
          ‘Jeg sitter som dronning,
          jeg er ikke enke,
          og sorg skal jeg aldri  vite av.’

Vi har hørt det er blitt fortalt til disiplene: Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Også om dere sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet’, så skal det skje.

Og vi har også hørt det er blitt fortalt om dette fjellet: Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem...

Men vi har også hørt fra Daniel om steinen som vokste og til slutt ble til et fjell som fylte hele jorden.

Men hvorfor i all verden er dette fjellet havnet i havet? Jo, den har jo problemer både med troen på sin Gud og med all sin luksus og overdådighet, så for at den kan bli ren nok til å kalles Guds by og få det Åndelige over seg, blir den kastet i havet og ikke finnes mer. Men bare det nye Jerusalem  Åp 18,21 viser til Jer 51,63f  - Åp 3,12 - For rikdom er ikke Guds agenda.


Svar
Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Man opplever dette i Esras spørsmål til engelen Uriel i 4 Esra 6,7-8 da han spør etter hvor lenge det er mellom hver tid. 

Igjen svarer du med ting jeg ikke anser bibelsk

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Grunnlag

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Igjen svarer du med ting jeg ikke anser bibelsk

Nettbibelen Inkl. de deuterokanoniske bøker

2 Tim 3,16  Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Husk: Du diskuterer med en som aksepterer hele skrifte for hva det skulle være. Siden det er gode forbindelser mellom Apokryfende og Bibelen som er en menneskelig adskillelse, stoler jeg mer på skriftens egne anmerkninger for hva som er gyldige preferanser.

4 Esra 6,8 viser til 1 Mos 25,25
Note fra Abraham til Abraham: Uttrykket innebærer at det ikke blir noe mellomrom mellom den nåværende og den kommende tidsalder. 

Refr.: Matt 12,32

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nettbibelen Inkl. de deuterokanoniske bøker

de er ikke inkludert i noen bibel jeg har lest. De er inkludert som apokryferende tekster, og er altså ikke skrevet av profetne Esra slik jeg visste deg tidligere. De kan dermed oppleves missvisende, fordi man kan tro at de er blitt skrevet mye tidligere enn de er, det vil si lenge før Kristus, mens de faktisk er skrevet lenge etter Kristus. Det er derfor de er kalt apokryfe skrifter.

Nettbibelen legger kanskje verdi på disse skriftene, slik du gjør. Men si meg, står disse tekstene i GT i noen trykt bibel du selv leser?

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Innkludering / ekskludering

Publisert 11 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
de er ikke inkludert i noen bibel jeg har lest. De er inkludert som apokryferende tekster, og er altså ikke skrevet av profetne Esra slik jeg visste deg tidligere. De kan dermed oppleves missvisende, fordi man kan tro at de er blitt skrevet mye tidligere enn de er, det vil si lenge før Kristus, mens de faktisk er skrevet lenge etter Kristus. Det er derfor de er kalt apokryfe skrifter.

Jeg henviste til nettbibelen vel? Har du like tungt for å oppfatte alt annet jeg skriver, kan vi bare la det ligge? Det er dessverre ikke opplyst noen fødselsdato for Kristus annet enn opplysningene som gis i Matt.1.17 og under begrepet "tidens fylde" i Gal 4,4 og i

Ef 1,10
 - ut fra dette ser jeg ingen sammenheng i hva som utgis først og sist.
        Gammeltestamentlige apokryfer    

Gammeltestamentlige apokryfer er en rekke jødiske skrifter (300 f.vt.–70 e.vt.) som ikke finnes i den hebraiske kanon, men som er tatt med i tidlige kristne oversettelser av Det gamle testamente (f.eks. Septuaginta). Det er uenighet om hvilke skrifter som skal regnes med til de gammeltestamentlige apokryfene. Ofte vil man i oversikter finne følgende skrifter: Tobits bok,
Judits bok, Tillegg til Esters bok,
1. og 2. Makkabeerbok,
Salomos visdom, Jesus Siraks sønns visdom,
Baruks bok,
Jeremias brev,
Tillegg til Daniels bok,
Manasses bønn.

Fra og med Luther ble betegnelsen apokryfer vanlig blant protestanter. Han ga skriftene en lavere status enn de kanoniske. Etter at Luther hadde markert et negativt standpunkt til apokryfene, inntok den romersk-katolske kirke snart det motsatte syn. På Tridentinerkonsilet i 1546 ble det bestemt at de apokryfe skrifter var en del av kirkens kanon. Derfor kalles ikke disse 'apokryfe' av den romersk-katolske kirke, men deuterokanoniske ("senere kanoniske"). Derimot kalles ofte pseudepigrafene for apokryfe skrifter på katolsk hold. En vanlig betegnelse på både pseudepigrafer og gammeltestamentlige apokryfer er intertestamentale skrifter. Med denne mer nøytrale termen vil man gi uttrykk for at tekstene verken er gammel- eller nytestamentlige, men at de stammer fra tidsrommet mellom de to testamenter.

  https://snl.no/apokryfer
Svar
Kommentar #24

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
  https://snl.no/apokryfer

Sitat:

Fordi Esra hadde stor innflytelse i ettertiden, ble flere senere skrifter tillagt ham. Best kjent er Første Esrabok (også kalt Esdras A, 1 Esdras, Esdras B, 2 Esdras, 3 Esdras, Den greske Esra), en apokryf bok som stort sett inneholder en ganske fri gjengivelse av Israels historie fra kong Joshia til Esras reform. Boken stammer muligens fra ca. 150 fvt. Andre Esrabok (også kalt Esra-apokalypsen, 4 Esra) er et pseudepigrafisk verk som skildrer en jødisk apokalypse, himmelriket og underverdenen. Verket ble til mot slutten av det første århundret evt. og ble raskt populært i tidlig kristen tid.

Sitat slutt

https://snl.no/Esra

MVH

Rolf Larsen


Svar
Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

https://snl.no/Esra

Publisert 11 måneder siden

Esra regnes som grunnleggeren av institusjonen "Den store forsamling" (Knesset ha-Gedola), som ifølge rabbinsk tradisjon la grunnen for utviklingen av den jødiske tolkningstradisjonen vi kjenner i dag (Mishna, Pirke Avot, 1,1). Han skal ha vært den første som underviste hele folket i Moses' lære (Moseloven). 

Det fremkommer ikke av bibelteksten nøyaktig hvilken tekst han brukte, men det fremgår at lovene ble forklart for folket slik at de skjønte hva det handlet om. Dette regnes som det første eksempel på det som senere fikk betegnelsen Tora-she-be-al-peh (Den muntlige læren). 

Svar
Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13434 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

4 Esra 1,38 :-39: Og nå, far Esra, løft ditt blikk og se med stolthet mot det folket som kommer fra øst. Som førere vil jeg gi dem Abraham, Isak og Jakob, Hosea og Amos, Mika, Joel, Obadja og Jona, Nahum og Habakkuk, Sefanja, Sakarja og Malaki, han som også kalles Herrens budbærer.»
viser til Sak 8,7

Note far Esra: Esra tiltales her og i 2,5 som hele folkets far. Sml. Matt 3,9 og Luk 16,24 om Abraham.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
17 minutter siden / 14556 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
22 minutter siden / 1145 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Stillheten bak stjernene
26 minutter siden / 1145 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Gud i matematikken - Del V av ?
rundt 1 time siden / 178 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 14556 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
rundt 1 time siden / 2286 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 1 time siden / 1145 visninger
Robin Tande kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 2 timer siden / 1145 visninger
Sveinung Svendsen kommenterte på
Åpent brev til Den norske Kirke og KFUK-KFUM
rundt 2 timer siden / 1828 visninger
Les flere