Åshild Mathisen

108

Kurtisert fra alle kanter

Knut Arild Hareide har vært politikkens evige ungkar. ­Kurtisert av alle, og stadig mer ubesluttsom. Klarer han å bestemme seg nå?

Publisert: 13. sep 2017  /  1276 visninger.

I KrF er man uenige om mye, men enige om dette: Man vil vite hva Knut Arild Hareide­ egentlig mener og hvor han vil.

Sette foten ned

«Lederen vår må sette foten ned for ­intern dragkamp og velge en vei», blir det sagt. Man er så få at man ikke har hverken velgere eller tillitsvalgte å miste. Men tiden for balansekunst er ugjenkallelig forbi. Partiet må finne seg selv etter et historisk dårlig valg, og retningen som utmeisles for partiet, kan avgjøre hvor trygt Erna Solberg sitter.

Har blødd

KrFs valgvake var pyntet som en MGP-fest - men ansiktene var innbitte og vitnet om harde politiske realiteter. Selvfølelsen utfordres i et parti som plutselig må slåss mot sperregrensa. Det var flere som med blanke­ øyne og bitterhet sa rett ut at de har blødd for regjeringen. De mener de har dratt regjeringen mot sentrum og bidratt til at de blåblå nå gjør det så bra.

Endret profil

Dagens situasjon minner om tiden etter kommunevalget i 2003. Da satt KrF i regjering med Høyre og Venstre, og gjorde det også den gangen så historisk dårlig at det ble satt ned et internt evalueringsutvalg i partiet. Konklusjonen var at et samarbeid til Høyre hadde endret partiets profil både på velferdspolitikk og miljøpolitikk. Partiet hadde behov for å gå inn i hva KrFs ideologi skulle bety for samarbeid og retning.

Dramatikk

Den gangen endte­ evalueringen i en konklusjon om at Valgerd Svarstad Haugland måtte gå av. Oppmerksom­-
heten om det dypereliggende problemet – KrFs ideologi og profil, druknet i partilederdramatikk. Det vil ikke oppstå noe krav om at Hareide må gå, men nå må han levere på visjon og ideologi og besluttsomhet.

Langdistanse

Når Hareide ser mer målrettet ut nå enn før valget, er det fordi han går inn i en lang og krevende fase som både handler om partiets identitet – og regjeringens styringsgrunnlag. «Nå skal vi ha belønning for den vanskelige valgkampen», kommenterer en sentral KrF-er. Samarbeidsbudskapet til partiet har vært kaotisk, men målet var å holde veien åpen i dagens parlamentariske situasjon. Partiet har klart å sno seg unna en lovnad om samarbeidsavtale med Erna Solberg og står nå fritt.

Kan bli kastet

KrF går i opposisjon og er tydelige på at de ikke blir noe støtteparti for en Høyre/Frp-regjering. Dersom det kommer et budsjett eller en sak som KrF ikke kan støtte, og som anses viktig nok, kan partiet komme til å trekke støtten slik at regjeringen må gå av. Men hva vil KrF gjøre da? Kampen om KrFs 
foretrukne alternativ er igjen i gang.

Fornye seg

Sentrale profiler har falt ut av stortinget, med den følge at også gruppas preferanser kan være i endring. Vårt Land har snakket med sentralt plasserte kilder som mener det nå er via samarbeid med venstresidenog sentrum KrF skal fornye seg og tydeliggjøre sin profil. Det handler om veien fra et hjertesaksparti til et verdiparti.

Og hva skal egentlig stå uprøvd for partiet nå? Et samarbeid med høyresiden har bare endt opp med å gi regjeringen en mer sentrumsorientert politikk. «Vi må tenke mer på oss selv», var gjennomgangstonen i partiet på den katastrofale valgnatten.

Tydeligere verdier

Dagbladet har kilder på at Hareides plan B ikke er å innsette Jonas Gahr Støre som statsminister, men en sentrum-Høyre-regjering. Denne­ siden mener det har svekket partiet å være utydelig i valgkampen på Erna Solberg som statsminister. På borgerlig side i partiet ser man det som risikosport å utfordre allerede slitne velgere med et kontroversielt samarbeid mot venstre.

Strekk i laget

Men sentrale KrF-ere vil en annen vei. Tidligere nestleder Dagrun Eriksen sitter i styret til den sosialdemokratiske tankesmia Agenda for å se på mulig samarbeid mellom sentrumspartiene og venstresiden i norsk politikk. Tidligere­ Agenda-rådgiver og tidligere KrFU-leder Emil Andre Erstad er nå hentet inn som Hareides personlige rådgiver. Når valgkampens harde ord er tilbakelagt, sier selv den mest KrF-skeptiske Ap-nestlederen Trond Giske at KrF må finne tilbake til sentrumsidentiteten sin - og at KrF står nær dem i mange saker.

Leder landet

Kjell Magne Bondevik var midtbanespilleren som manøvrerte i sentrum, og KrF drømte om det samme fra Hareide. Men tidsånden har endret seg, og det har også partilandskapet. Solberg advarer mot kostnaden ved å felle en regjering.

«Man må tenke gjennom både hvilken sak og hva man leder landet inn i», sier Solberg. Det går mot skjebnetid for KrF, og mye henger på partilederen. KrF må legge en strategi, for indre partikaos kan i verste fall få konsekvenser for styringen av Norge.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hareide kan ikke velte regjeringen.

Det er nemlig ikke AP interessert i.  De må bygge seg opp igjen i opposisjon.

H og AP er langt mer enig i politikken enn AP og KrF.  KrF er nå uten innflytelse.  V derimot vil styrke seg ved å ta ansvar, det står det respekt av.

KrF må gjerne bli et sosialistisk parti.


5 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo...

Publisert rundt 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Det går mot skjebnetid for KrF, og mye henger på partilederen. KrF må legge en strategi, for indre partikaos kan i verste fall få konsekvenser for styringen av Norge.

Krf kan ende opp som historie og Hareide som mannen som ledet partiet ut i diket.  Hareide har ikke greid sentrumpolitikkens balansekunst og har heller ikke greid å samle partiet innad og skjøvet en potensiell velgergruppe over til andre partier med en klarere profil.  Atter andre undres om K'n i partiet er blitt tatt av tidsånden og at Hareide i beste fall sitter igjen med noe som kan gjenoppstå som Folkepartiet - noe ala light versjonen av DNK - Folkekirken - ikledd en liksom kristelighet.  

K'n forplikter - så lenge den står der.  K'n skal gjenfinnes i det som foregår i partiet og i programmet.  K'n har en link til en åndsdimensjon og som leder for et Kparti, så skulle en forvente at flere vendte seg mot den linken i en skjebnetime for partiet og for hva som skal komme ut av hva som er mulig å få til av gangbar styringsmakt de kommende 4 år.  

De som vet hva en åndsdimensjon er og det gjør jo de troende som og finnes i Krf, så er det å lefle med avkristningspartiet Ap ikke noe fortrinn i en valgkamp.  Krf har i mange tiår gitt uklare signaler om hvor de vil ende opp etter et valg og denne uklarheten har gjort at jeg og andre finner alternative partier som og fronter viktige saker der K'n ivaretas med en helt annen ro enn i avkristningspartiet og de lenger til venstre.  

Vi har ikke greid å støtte et parti som tilsynelatende synes det er ok å flørte - eller i verste fall - ende opp i seng med avkristningsmaskineriet ala det okkultisten Alice Bailey la fram i "The Plan" for nesten hundre år siden:  

Strategien i "The Plan" er nedfelt i følgende 10 punkter:

1.  Få Gud ut av skolen.  Hvis folk vokser opp uten referanse til Gud, vil de senere i livet anse ham som irrelevant for sitt liv.

Bailey sa - pensum må forandres for å sikre at barna ikke blir påført den kristne arv.  Skolen utruser barna for livet og fremtiden - hvilke verdier de skal hegne om og hvilke sannheter de skal stole på.  Hvis du fjerner Gud fra skolen, så gir du barna en forståelse av at Gud er ikke viktig i møte med livet.

På den annen side - åpne opp for annen prakis - f.eks. tilby og lær barna i Transcendental meditasjon som gjør at barna forandrer sin åndelige bevissthet.

2.  Bryt ned den kristne familiestrukturen ved å bryte kommunikasjonen mellom barn og foreldre, slik at de åndelige etiske verdier ikke blir videreført til neste generasjon.

Dette skulle bl.a. gjøres ved å gjøre barna mer likestilt med de voksne - gi de rettigheter som fratok foreldrene respekt og autoritet. 

Lærerne er de som skal foreta impleteringen av "sannheter" ved å fortelle barna hva foreldre kan - og ikke kan - gjøre i forhold til barna sine.  Ved å oppdra barna i "sannheten" om at de må finne ut av livet selv - utforske selv, så vokser det opp i en forståelse av at livet dreier seg om selvet og meg selv mer enn å låne øret til verdier og sannheter som kommer fra foreldrene.

Vi hører forslag om barn skal høres på tidligere og tidligere stadier i livet om helt grunnleggende tema som de allikevel mangler forusetning og kunnskap om f.eks. deres frihet til selv å velge hva de vil tro på uavhengig av foreldrenes synspunkter.

3.  Ta bort restriksjonene for sex.  Mennesket må bli frie til å nyte dette uten restriksjoner.  Bidra til ytterligere å forringe den kristne familiestrukturen.

Ved å fremheve sex som nærest en rettighet uavhengig av alder - ved å frembære sex som den fremst glede i livet - bruk media - tv - filmindustri til å promotere en livsførsel som fjerner dem fra verdiene som er grunnleggende for en bærekraftig og et stabilt livslangt familieliv.

4.  Siden sex er det sterkeste uttrykket for et menneskes livsnytelse, så må det uttrykkes i alle former:  homoseksualitet, orgier- bare ingen blir skadet.  Gjør homoseksualitet til en alternativ livsstil.

Så lenge to personer er enige, så er alt lov - også incest; ifølge Bailey.  

5.  Når sex er uten grenser, så er abort en selvfølge.  Om mannen skal få ha sex uten konsekvenser, så må kvinnen få oppleve det samme.

Bailey så for seg en rask og effektiv lovlig aborthåndhevelse.

6.  Gjør det å skille seg til en enkel og lett affære.  Fri folket fra forståelsen av et livslangt ekteskap.

7.  Skitne til kunsten i alle dets former.  Fordrei musikk, malerkunst, diktning til noe uanstendig, umoralsk og okkult.  

Kunst er en åndelig uttrykksform og når denne tilsmusses så er det et uttrykk for det mennesket har på innsiden.  Når dette overstrømmer samfunnet, så oppleves det tilsmussede som det "normale".

8.  Bruk mediene til å kontrollere og styre menneskers meninger.  Bruk tv, film og presse.  Hensikt: forandre menneskers tankesett.

9.  Slå ned på all religiøs radikalisme.  Slå ned på kristne som sier at Jesus er den eneste frelsesvei.  Fjern dette ved å bringe de kristne til taushet og promoter andre religioner.  Skap en bevegelse som er styrt av at mennesket selv bestemmer over seg selv og sin skjebne.

Sett interreligiøse bevegelser og humanisme på tronen.

10.  Få styresmaktene til å gjøre alt dette som her er omtalt lovlig og få kirken til å gå god for disse 9 punktene.  Få kirken til å akseptere prinsippene ved å si at det er greit. 

Flere har kommentert denne som "tatt ut av AP's landsmøter over noen tiår.  

Det kan godt være at Norge har blitt så avkristnet og sekulært at det å fronte K'n politisk ikke gir nok oppslutning i og med at de som kaller seg kristne og er en broket gruppe - noen er liberale og noen konservative.  

Nå har Dagbladet fått noe info om 5 saker som de mener Krf vil felle regjeringen på hvis .... 

Det er 

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og SenjaLiberalisering av alkoholpolitikkenTidlig ultralydAktiv dødshjelpSøndagsåpne butikker.   Hvordan dette faller på plass i Høyre, Frp og Venstre veit ikkje eg, men her ligger det an til både Listhaug og fortsatt god grensevokting for oss alle.  Det lover bra for det anser jeg som det viktigste for grunnlaget til en god hverdag for alle borgere i riket.
9 liker  
Kommentar #3

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

-litt i etterkant

Publisert rundt 3 år siden

"Tidsånda har forandra seg", ja det ligg mykje der. For den som har levd ei stund så er det nokså tydeleg. KrF har vore med å bidra til ein politikk meir mot sentrum siste åra, men signala frå KrF over heile landet var tydelege mot å binde seg til regjering med FrP vidare. Avstanden er for stor. Til venstresida er og avstanden stor i mange kjernesaker. KrF blir motstraums i eit meir og meir sekularisert samfunn. Det er i sentrum ein best ivaretek alle grupper i samfunnet vårt, og vi må aldri bli oss sjøl nok. Norge utgjer er privilegert liten flekk på kloden vår.

1 liker  
Kommentar #4

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Han må!

Publisert rundt 3 år siden

Knut Arild Hareide har vært politikkens evige ungkar. ­Kurtisert av alle, og stadig mer ubesluttsom. Klarer han å bestemme seg nå? 

Åshild Mathilsen 

Ja setter ikke de som er ikring Hareide foten ned for de det vil dåne for dem hva konsekvensene vil bli ved å kaste regjeringen og AP kommer til makten er Krf som et kristent parti historie. Skulle Herren drøye og det blir valg igjen om 4 år vil ingen stole på de. Akkurat denne perioden var det på Guds agenda med en BLÅ regjering kanskje den siste for Kristenfolket. Mange tenker vel ikke nå igjen men vår Himmelske Far har sin egen klokke og mange bare fnyser når jeg sier endetiden er mye nærmere en vi tror. Noen har rett nok begynt å si Han kan komme hvilken dag som helst men hadde de trodd på det hadde de begynt å leve etter det. Om Krf bryter ut av Gud`s plan og innsetter Ap i regjerings lokalene  i stenet forandrer det ikke Herrens klokke som Han styrer etter men hvordan vi som kristne og folket ellers vil få det å leve inntil Jesu komme i skyen. For meg blir nå hva Krf gjør fremover et bevis på hvor Kristelige de egentlig er? Vi kan si det slik at så lenge de blå får regjere sammen med et ansvarsfullt Krf blir den onde til en viss grad holdt i sjakk, gir Krf makta til Ap settes døra åpen på vidt gap folket vil ikke forstå det men den onde vil og smetter inn og tar over hele butikken. Så Krf vær deres ansvar bevist.

3 liker  
Kommentar #5

Tor Albertsen

63 innlegg  597 kommentarer

Grunnfjellet knekker KrF!

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Knut Nygaard 483 innlegg  6766 kommentarer Jo...

Skole med lite kristendomsundervisning, fremhevingen av samfunn med fri sex og homofili og en politikk som forakter familie er med andre ord tydelige bevis på Arbeiderpartiets mangel av "åndsdimensjon" og vil føre til avkristning av landet? Å ha en velgerskare med slike meninger som du kommer med er nettopp grunnen til at KrF er under streken om fire eller åtte år. Du stemmer ikke KrF, men mange gjør det nettopp med argumentasjon at borgerlig politikk er mer "åndelig". 

Mener du virkelig at dersom den borgerlige siden fortsatt får makten, vil landet fortsatt være kristent? Er lærere mer kristen med Høyre og FrP som regjering? Hva er det i disse partiene som lar familie ha avgjørende større betydning enn i  den sosialdemokratisk politikk?

Jeg tror at grunnen til at KrF ikke har lenge igjen, er fordi grunnfjellet(!) den eldre garde har gammel emosjonell aversjon mot Arbeiderpartiet. Ikke Aps politikk, men bitre erfaringer om et sterkt parti som hadde styring i mange ti-år og samtidig latterliggjorde KrF. Ikke latterliggjorde for deres sosialpolitikk, for den var mye mer lik Aps enn Høyres, men for KrFs viktige saker, bl.a. kristendommens plass i samfunnet, både trosmessig og etisk. Den kristne etikk vektlegger sosial politikk. Akkurat som evangeliene! Og Paulus etikk: Alt formes og løses med utgangspunkt i menigheten! De ansvarlige på alle trinn i KrF er opptatt av, og vil forme sin politikk slik. Men de får ikke lov. Og får de ikke av grunnfjellet lov til å binde seg til Ap er KrFs dager talte! Og hva avkristner landet politisk mer enn at KrF forsvinner?

3 liker  
Kommentar #6

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Sentrum er KrFs dødsfelle

Publisert rundt 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Kjell Magne Bondevik var midtbanespilleren som manøvrerte i sentrum, og KrF drømte om det samme fra Hareide.

Jakten på et sentrum i bevegelse er KrF's irrasjonelle trang til selvskading. 

Om det er slik som du sier at KrF drømte om at Hareide skulle gjøre som Bondevik, så håper jeg partiet våkner fra denne drømmen før det er for sent.

Kanskje har både jeg og resten av KrFere som ikke stemte på KrF denne gangen misforstått. Derfor leste jeg gjennom verdigrunnlaget til partien igjen idag, og følte for å skrive dette.

Kommentar #7

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Uriaspost ?

Publisert rundt 3 år siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
: Man vil vite hva Knut Arild Hareide­ egentlig mener og hvor han vil.

Det fremstilles hele tiden som om det er Hareide som uttrykker sin personlige mening. 

Det naturlige er selvfølgelig at Hareide er den personen som må formidle det andre bakspillere og strateger(!) i partiet har kommet frem til. 

Og i dette tilfelle har det utartet seg til så håpløst at man begynner å føle med Hareide som må fremføre stuntet for åpen scene.


4 liker  
Kommentar #8

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ingen partileiar bestemmer åleine vel. Det var eit tydeleg landsmøtevedtak å forhalde seg til.

1 liker  
Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Binde seg til AP? Et tilbakeblikk.

Publisert rundt 3 år siden
Tor Albertsen. Gå til den siterte teksten.
Og får de ikke av grunnfjellet lov til å binde seg til Ap er KrFs dager talte! Og hva avkristner landet politisk mer enn at KrF forsvinner?

Jeg skjønner meg ikke på troende som stemmer på avkristningspartiet AP og partiene til venstre for disse.  Tiden går fort og for 8 år siden ble det her på vd noe diskusjon om et nytt parti som var frimodig nok til å kalle seg Kristenfolket.  Jeg skrev da en kommentar - "Kristnes rett .. til å tro ... og til å mene... i det offentlige rom" under de rødgrønne:

"For meg er det helt greit at det er tatt initiativ til en interessegruppe for om mulig å opprettholde en snev av kristne verdier.  Hva annet kunne gruppen ha kalt seg?  Restfolket?  "De bekjennende av den kristne tro?"

Ennå har ikke HEF, de rødgrønne og det mer og mer gjennomsekualiiserte samfunnet lykkes i å avkristne Norge helt, men....

De rødgrønne kan bare gi penger til kristne organisasjoner som er føyelige og tøyelige nok til å imøtekomme de holdninger som disse partiene sprer og står for framfor å ivareta det som står i Guds ord....følgelig ingen penger til Frelsesarmeen...ei heller til rusinstitusjoner som er "bakstreverske".

Som kristen skal du fortsette å være naiv og dumsnill og være med de rødgrønne å fore opp under terrororganisasjoner som Hamas....det er jo nestekjærlighet i praksis...fore dem opp med penger til ytterligere indoktrinering og våpentilgang, slik at de kan erte på seg Israel....da skjer det jo noe...død og fordervelse....om vi er med på det, så skjer det kun i nestekjærlighet.

Som kristen skal du holde kjeft 365 dager i året hvis du har ment å yttre noe annet en det de rødgrønne bestemmer.  Skulle du våge det kommer vi med merkelappene i mot deg..."fundamentalist"...."ytterliggående"....."sekterisk og marginal" (takk for den utensriksminister Støre!).."bakstreversk"  og ....den alltid til nytte i diskusjoner..."er dette nestekjærlighet?" (er det ikke-troende politikere som har monopol på å fortelle troende hva nestekjærlighet er...nestekjærlighet er vel ikke alltid å slippe opp for alt mulig på bekostning av hva som faktisk står i Guds ord?).

Som kristen skal du bidra med det de rødgrønne er i behov av i sin politikk..liberale holdninger og liberale prester....den norske kirke er mer et ledd i en politisk spill...og det er ene og alene dertor AP er interessert i å holde liv en politisk styrt statskirke som den har kontrollen på og som partiet kan bruke i det holdnngsskapende arbeid som det passer seg.

Det skulle ikke forundre meg om de rødgrønne har på sin blogg at kristen forkynning i det offentlige rom skal forbys.

Samtidig er det det paradoks at de rødgrønne er naive og dumsnille ovnfor de av våre landsmen som bekjenner seg til Islam.  Muslimene jatter med styresmaktene og henter ut kroner, men ingen av de blir stilt krav til slik som de kristne organisasjoene.  SV er for frislipp av ytterligere påfyll til denne trosgruppen....en gruppe som aldri vil føye seg under de rødgrønne eller norske lover og retningslinjer, men alltid at det religiøse som sitt ledende element.  De rødgrønne kan nok ytterligere lykkes med å avkristne Norge.  Trolig blir det kun tilbake et restfolk som er villig til om så er å dø for sin kristne bekjennelse.  Men...en eventuell avmuslimisering (vil den noensinne komme?  ...det kan jo bli bråk og opptøyer?....de vender ikke stilltiende det annet kinn til som de kristne..) vil ikke føre fram...og det framtidige Norge fremstår da med kontrastene gjennomskeualisert og gjennomislamisert (direkte og/eller indirekte).

Når vi nå nærmer oss stortingsvalg så har vi som kristen mulighet til å gi vår stemme til et parti som er med på å støtte opp under et Norge hvor det og er plass og inkludering for den som bekjenner seg som troende kristen.

AP misbruker den kristne tro og har kun politiske hensikter i sin styring av både hvor langt og bredt vi skal tro..og mene..og  hvem skal bør, skal jobbe i kirken.

SP har lenge vært mer å stole på, men er nå så innvevd i den rødgrønne veven at  de og er ute.

SV og Rødt er ut fra sine ideologiske grunnfjell partier alt annet enn det en kristen skulle stemme på.  I et samfunn styrt av SV og/eller Rødt ville de troende bli forfulgt og marginalisert til det ytterste.  I sitt yttre skinn kan disse partiene fremstå som menneskevenlige, men de er langt annet enn mennskevennlige.  De er kun vennlige ovenfor dem som ikke er i veien for det tankegods de bygger sin politikk på.

Ingen av de øvrige partier er vel helt slik som hver enkelt av oss ville at de skulle være, men det viktigste er å stoppe det rødgrønne toget som er en trussel for fremtidens Norge.

Et par ord om FRP.  Mange mener at FRP er utelukket fordi det har noen punkter i seg som en kristen ikke skal støtte opp under.  Det kan så være, men FRP har og...som samfunnet bør være.. en åpenhet og innkluderng av den trosarv som landet vårt bygger på.  FRP er ingen fiende av den kristne tro.

Hva som det blir igjen å stemme på er opp til deg, men det rødgrønne toget er ikke fremtiden for kristenNorge."

4 liker  
Kommentar #10

liv johanne opstad

0 innlegg  8 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Nei, det blir også feil.

Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Selvfølgelig.

Publisert rundt 3 år siden
liv johanne opstad. Gå til den siterte teksten.
Ingen partileiar bestemmer åleine vel. Det var eit tydeleg landsmøtevedtak å forhalde seg til.

Men når det utarter seg til å gå på en person i en omstridt sak , så kan det være grunn til å minne om nettopp det - og ha det i bakhodet.

Som de fleste har notert seg har det vært en del urimelig personhets i norsk politikk - som vi kanskje ikke har behov for.

 

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Begrenset innsikt

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner meg ikke på troende som stemmer på avkristningspartiet AP og partiene til venstre for disse.

Da er det vel bare å slå fast at Nygaard har svært begrenset innsikt i norsk kristenhet.  Det er et faktum at kristne, utfra ulike politiske og etiske vurderinger, fordeler seg over hele partifjøla.  Det er også at faktum at svært mange kristne (både såkalt liberale og såkalt konservative) stemmer AP, enten Nygaard skjønner seg på det eller ei.

4 liker  
Kommentar #13

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

I så fall ...

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
svært mange kristne (både såkalt liberale og såkalt konservative) stemmer AP,

er det disse som har begrenset både politisk og åndelig innsikt - og ikke jeg.  Du kan tro hva du vil - som disse.

En nabo av deg fra Søgne - Jan Pedersen har skrevet dette:

La oss repetere: sosialisme er en altomfattende ideologi. Det begynte med Marx som ville at proletariatet skulle overta produksjonsmidlene og kapitalen. Altså en rent materialistisk lære, fra 1850 årene.

Så fortsatte det med sosialistiske lære, at hele mennesket skulle beherskes av staten. Det gjalt tilslutt hele menneskelivet fra fødsel til død. Vi er nå kommet frem til ca 1920. Sosialistene i Frankfurt stod for denne læren.

I Norge er det professor Edvard Bull fra Arbeiderpartiet som står frem. Som nestformann i Ap skrev han i 1923 boken "Kommunisme og kristendom".

Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert med kristen ideologi. Noe er sitert, og bør siteres på nytt, fordi Ap ikke har tatt avstand fra det, men rett og slett fremmer det tll stadighet:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter".

Og videre het det: "Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det".

Har noe av dette skjedd?

1. Skolen er gjort verdslig. Den skolen som begynte som en religionsskole i 1739 ble langsom borte. Skolen skulle være der for mennesker som var ledet av Gud. Men nå skulle den skulle være der, ledet av et parti-sosialistene- for statens skyld!

De to siste lovene ble borte underveis, i vår tid: i 1969 ble skolens dåpsundervisning borte.

Gjennomsyret av sosialismen, seiret de i Stortinget, da Grunnlovens § 2 ble ryddet bort. Da var også hele den borgerlig, politiske verdiforankring i den lutherske evangelielære borte for hele staten! Kun tre representanter for Sp stemte imot! Og vår kjære Kong Harald stod støtt!

3. Sykepleien er ikke lenger preget av det kallet som Cathinka Guldberg eller Marie Føreid fulgte, som Guds forlengede barmhjertighets arm.

Nå er sykepleien blitt et yrke, en jobb under statlig kontroll.

3. Begravelsen tillpasses det flerkulturelle samfunn! Der kirkene ennå brukes som begravelsessted, må kristne kirkesymboler dekkes til ( kors og alterbilder). For det kan vekke anstøt, hvis det er en human-etisk avskjedsseremoni.

4. Ekteskapet er borte som vigsel mellom en kvinne og en mann. Dette har Dnk hjulpet til med.

5. Fødselsregistreringen gjøres kjønnsløs. Snart skal et tredje "kjønn" betegnes som "hen".

Og den fordummende lutherdom, en sekt, skal sosialistene slåss uforsonlig mot.

Og det er dette vi har sett tydelig i de siste 30 årene. Kristendomsfaget er blitt utsatt for debatt, debatt, debatt! Dette er klok sosialistisk taktikk! For gjennom debatt kan en trette ut de kristne. For sosialistene har svarene: K-en i KRLE faget skal bort! Det er ikke hvem som helst i Ap som foreslår dette som ny partiprogrampost i 2017. Det er formannen i Stortingets viktigste komite: Forsvars-og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt. Hun fremmer forslaget sammen med AUF-lederen Mani Hussaini.

Ideene fra Edvard Bull i 1923 er nesten innfridd. Nå står det igjen å renske bort den siste rest av kristendom i skolen!

Dnk er ikke noe å bry seg om. Den følger som nissen med på lasset.

De store kristne organisasjonene har et tenkende mannskap, men de forholder seg musestille!

Om sosialistene ikke har fått helt gjennomslag om at lutherdommen er en sekt, så har Bulls

budskap om å bekjempe den med uforsonlighet, lykkes!

Mitt spörsmål har vært i mange år nå: når skal vi kristne skape en strategi for å få kristendommen inn i det store samfunnslivet igjen?

Tør vi be om en vekkelse, en oppvekkelse der de fleste kristne sover, ja, snorksover? Tør vi gå til frontalangrep mot sosialistenes kristendomsforfølgelse i Norge? Har vi mannskap som tør?

9 liker  
Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Mitt spörsmål har vært i mange år nå: når skal vi kristne skape en strategi for å få kristendommen inn i det store samfunnslivet igjen?

Jeg vil tro at et første skritt er at dere går inn i samfunnslivet og blir en del av hverdagslivet til folk slik at dere kan virkeliggjøre deres tro i en symbiose med folk flest. 

3 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel bare å slå fast at Nygaard har svært begrenset innsikt i norsk kristenhet.  Det er et faktum at kristne, utfra ulike politiske og etiske vurderinger, fordeler seg over hele partifjøla.  Det er også at faktum at svært mange kristne (både såkalt liberale og såkalt konservative) stemmer AP, enten Nygaard skjønner seg på det eller ei.

Man må assosiere seg med de krefter som råder i samfunnet for å kunne arbeide sammen eller mot dem. Hvis man trives best på utsiden eller undersiden av samfunnet eller på nettets mørke sider blir det ikke mye samfunnskontakt, og slik gjør man seg selv funksjonelt handikappet overfor omverden. Hvis jeg ser på youtube er det sjelden jeg finner noe om hvordan man skal innrette sitt liv på mest mulig ordinær og normal måte, men jeg finner mye underholdende der og har ledd godt av enkelte hypnoseprogrammer. Men altså, seriøst samfunnsbyggende virksomhet er det åpenbart langt imellom man finner innslag om. 

2 liker  
Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Naboen"

Publisert rundt 3 år siden

Nabo og nabo, fru Blom...  Pedersen har pepret lokalavisene i årevis fra sitt fundamentalistiske kammer.  Men om han er din autoritet i politiske spørsmål, så forstår jeg jo bedre dette med "innsikten".

2 liker  
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Naboen"

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

disse som har begrenset både politisk og åndelig innsikt - og ikke jeg.  Du kan tro hva du vil - som disse.

En nabo av deg fra Søgne - Jan Pedersen har skrevet dette:

Nabo og nabo, fru Blom...  Pedersen har pepret lokalavisene i årevis med "analyser" fra sitt skriftfundamentalistiske kammer.  Om han er din autoritet i politiske spørsmål, så forstår jeg jo bedre dette med "innsikten".

1 liker  
Kommentar #18

Pål Georg Nyhagen

213 innlegg  1811 kommentarer

Apropos Hareides kurtisering i realityserien "Finn en partner".

Publisert rundt 3 år siden

Mitt inntrykk av KrFs valgkamp er at det var Hareides sådanne vi ble vitner til. De inntrykkene som sitter igjen er hans sym- og antipatier i forhold til Listhaug spesielt og en åpenhet på vegne av KrF mot nesten alle andre mulige friere. Og videre at hans visjoner om selve drømmeforholdet åpenbart var helt uoppnåelig allerede fra dag 1.  

Når kun 4,2 % støtter KrF, så sier det seg selv at de fleste kristne ikke stemmer på dette partiet. Så får man i KrF kanskje spørre seg hvorfor kristne kjenner seg mer hjemme i andre partier? 

Å trekke inn vekkelser på den ene side og kristen tro som sterkere del av partiets vesen er et feilskjær: Kristen tro fører ikke med matematisk konsekvens til identifisering med KrFs partiprogram. Det finnes kristne som kjenner seg hjemme i alle partier, fra Rødt på den ene siden og Demokratene på den annen. Nettopp fordi vi alle er levende brikker i det store bildet som Herren selv har skapt og skaper. Og dett var dett.

7 liker  
Kommentar #19

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
KrF må gjerne bli et sosialistisk parti.

La oss slippe det, Daniel.

5 liker  
Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og dette var ?

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Man må assosiere seg med de krefter som råder i samfunnet for å kunne arbeide sammen eller mot dem. Hvis man trives best på utsiden eller undersiden av samfunnet eller på nettets mørke sider blir det ikke mye samfunnskontakt, og slik gjør man seg selv funksjonelt handikappet overfor omverden. Hvis jeg ser på youtube

På tråder som denne kommer Nygaard med opplysende informasjon om venstresidens flere generasjoner lange kamp for å demontere kristen påvirkning i Norges skoler og barnehager og rent generelt.
Dette blir forsøkt latterliggjort som skrøner fra en innesnødd raring som sitter i en mørk kjeller og ser på youtube som eneste informasjonskilde.

Johannesen og Kristiansen er faste bidragsytere i kampen for å få folk som Nygaard til å se ut som en innesnødd stutum.
Det er vel også et ledd i den samme kampen som Nygaard forsøker å informere oss om.
Når det gjelder Hareide og Krf ser det ut til at de har mistet fotfestet og målet for sin misjon som politisk parti.
Der er snart alle midler ok bare man får stoppet de slemme og hjerteløse politikerne fra FRP.

11 liker  
Kommentar #21

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Sosialismen er en trojansk hest!

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Mitt spörsmål har vært i mange år nå: når skal vi kristne skape en strategi for å få kristendommen inn i det store samfunnslivet igjen?

Tør vi be om en vekkelse, en oppvekkelse der de fleste kristne sover, ja, snorksover? Tør vi gå til frontalangrep mot sosialistenes kristendomsforfølgelse i Norge? Har vi mannskap som tør?

Ja, det har vi - men det er ikke "sosialismen" vi sloss mot - det er idegrunnlaget bak sosialismen. Den politisk korrekte undertrykkelse av menneskets frie tanke, hvor alle skal med!

Det har blitt gjort forsøk på å samle kristne borgere av nasjonen Norge, men det er denne hver mann sin egen tue hvor man kan være konge for en stakket stund som splitter. Skulle det være slik at man maktet å samle kristen-Norge under én paraply, for å få makt til endring politisk og mediamessig, måtte man vite presist hva man jobbet for og jobbet mot. Hvem skulle i så tilfelle forme et slikt manifest, som ikke drukner i alle andre lignende og som står støtt mot PK-strømmen av løgnaktig våseprat?

En edruelig og samlende form av kristen enhet uten halleluja hysteri og esotoriske samfunn som markerer sin suverene forståelse av ordet. 

Man maktet det på Eidsvold, men grunnloven er bruddstykker av sin opprinnelige hensikt, riktignok måtte noe endres - men nåværende endring er ikke tilpasset landets behov, men den globale bevegelsens splittelse av nasjonen.

9 liker  
Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Hvor lang har det kommet ?

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den politisk korrekte undertrykkelse av menneskets frie tanke, hvor alle skal med!

Vi kan se hvordan avkristningen er tenkt å gjennomført innen undervisning i USA:

Did you know that multiculturalism ruled out loyalty to our country?

I didn't. Like most parents, I believed that multicultural education simply helps students understand other cultures and people. In reality, it trains students to view the world and its people from a global and pantheistic perspective rather than from a national and Judeo-Christian perspective. In other words, it is designed to speed the paradigm shift--the current transformation toward a radical new way of thinking, believing, and relating to "our global family."

This paradigm shift is supposed to prepare students for life in the 21st century "global village," the envisioned worldwide community of people joined together through high-tech superhighways and a common set of values. To mold world-class students, social engineers are testing the latest techniques in behavior modification on our children.  As you will see in coming chapters, children must either reject their old home-taught faith or stretch it far beyond biblical boundaries to include the world's pantheistic, polytheistic belief systems.   

"Multicultural education...strives to integrate multiethnic and global perspectives," wrote Christine Bennet in Comprehensive Multicultural Education, a popular textbook for student teachers.  Its goal is not to teach factual history, but to "challenge [the student's] cultural assumptions" and mold global citizens with an "emotional commitment to the fundamental unity of all humans....

 

Med andre ord , en ny forpliktelse ovenfor global enhet  må overstyre forpliktelsene til Gud og fedreland.

Historien må selvfølgelig tilpasses den nye tid , hvor det vesentlige tas opp og uvesentligheter tones ned.:

 Rewriting history to fit the global paradigm.  "Imagine an outline for the teaching of American history in which George Washington makes only a fleeting appearance and is never described as our first president," suggested Lynne Cheney, former chairman of the National Endowment for the Humanities.  "Or in which the foundings of the Sierra Club and the National Organization for Women are considered noteworthy events, but the first gathering of the U.S. Congress is not... This is, in fact, the version of history set forth in the soon-to-be released National Standards for United States History."

Hele artikkelen :

http://www.crossroad.to/Books/BraveNewSchools/2-International.htm

 

  

5 liker  
Kommentar #23

Kurt-Johnny Olsen

8 innlegg  15 kommentarer

Klarer han å bestemme seg nå?

Publisert rundt 3 år siden

 Svaret er nei!

Forøvrig en meget god kommentar av Åshild Mathisen.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere