Lederartikkel Vårt Land

Retten til å utøve tro

Når mennesker med ulik religiøs tilhørighet lever side om side, styrker det den enkeltes bevissthet om eget ståsted.

Publisert: 13. sep 2017 / 320 visninger.

Erfaring viser at når mennesker med ulik religiøs tilhørighet lever side om side, styrker det den enkeltes bevissthet om, og trygghet på, eget ståsted. Møtet med muslimer har for eksempel ført til en tydeligere kristen identitet for mange unge folkekirkemedlemmer i Oslo-bydeler med stor innvandrertetthet. Slik bevisstgjøring fører gjerne til at tro og livssyn får en mer fremskutt rolle på fellesarenaene.

På denne bakgrunnen er det naturlig å anta at unge Oslo-boere ser på synlig utøvelse av religion som en naturlig del av et mangfoldig samfunn. Dette korresponderer dessuten godt med en opplevelse av unge mennesker som generelt tolerante. En ny undersøkelse blant 16- til 19-åringer i hovedstaden forkludrer imidlertid bildet. I rapporten «Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst» kommer det fram at ungdom i Oslo er lunkne i sin støtte til religionsfriheten. Støtten – eller mangelen på støtte – er målt ved å be dem ta stilling til utsagn som signaliserer aksept for religionsutøvelse generelt, og misjonering spesielt, i det offentlige rom.

«Unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter», oppsummerte Pål Ketil Botvar ved Kifo Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning til Vårt Land i går. Hvis bildet på landsbasis er det samme som i Oslo, er det grunn til bekymring. ­Poenget med menneskerettighetene er at vi ikke skal kunne plukke det vi liker og la resten ligge.

Det regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget gikk så tydelig inn for «Det livssynsåpne samfunn» at de kalte rapporten sin for nettopp det. Etter noen år i kulturministerens skuff, er utredningen nå hentet fram igjen. Vi imøteser debatten og forventer at Stortinget samler seg om en tros- og livssynspolitikk som anerkjenner og støtter opp om religionens ­naturlige plass i mange nordmenns liv.

Vi vet at de fleste partiene støtter ideen om et livssynsåpent samfunn i tråd med hovedretningen i Stålsett-rapporten. Enda viktigere er det imidlertid at nye generasjoner blir gjort godt kjent med menneskerettighetene og hva de betyr i praksis. Som FNs medlemsland slo fast i 1948: «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring». Ingen nordmenn, uansett alder, må være i tvil om at religionsfriheten hører uløselig sammen med resten av menneskerettighetene.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  767 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
En ny undersøkelse blant 16- til 19-åringer i hovedstaden forkludrer imidlertid bildet. I rapporten «Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst» kommer det fram at ungdom i Oslo er lunkne i sin støtte til religionsfriheten. Støtten – eller mangelen på støtte – er målt ved å be dem ta stilling til utsagn som signaliserer aksept for religionsutøvelse generelt, og misjonering spesielt, i det offentlige rom.

Kan det være at disse ungdommene ser med økende skepsis på  at flagging og demonstrasjon av  fredens religion   i økende grad er ferd med å dominere bybildet? Kan de være at de i økende grad blir realitetsorient om noen negative menneskerettslige holdninger representanter for denne denne religionen utbasunerer og som de vil protestere mot, til tross for Skamserien og Vårt Lands glansbilder?  Kan det tenkes at også ungdommer lar seg påvirke av kullturchrashet  Vårt Land lukker øynene for?

Eller er dette bare et uttrykk for at ungdommer blir  blir mer intolerante?

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Øyvind A. Jørgensen

9 innlegg  33 kommentarer

Et par kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det er tankevekkende at KIFO finner at de unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter, og betimelig at Vårt Land understreker at «ingen nordmenn, uansett alder, må være i tvil om at religionsfriheten hører uløselig sammen med resten av menneskerettighetene.»

Jeg har ikke satt meg så godt inn i rapporten at jeg vil kommentere den nærmere, bortsett fra på ett punkt der jeg umiddelbart synes den er merkelig. Den deler de unge inn etter religiøs tilhørighet. Omtrent halvparten opplever ingen tilhørighet til noen bestemt religiøs gruppe eller retning. Disse deles så i to grupper, de er irreligiøse eller nyateister. Den tredje gruppen er de som tilhører Den norske kirke, de «folkekirkelige.» Alle disse tre gruppene er i høy grad definert av arten av religiøs holdning. Men så kommer den fjerde gruppen. Det som f.o.fr. samler den, er at alle religionene og konfesjonene i den er minoriteter hver for seg. Den kalles derfor «minoritets-religiøse.» Jeg synes det er merkelig å betegne en stor gruppe unge menneskers religiøse tilhørighet som «minoritets-religiøs.» Og hvor stor interesse har det å finne ut hva som kjennetegner en samle-gruppe av katolikker, muslimer, pinsevenner, andre frikirkelige, hinduer, jøder o.a.?

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Robin Tande

14 innlegg  3668 kommentarer

En grenseløs rett til å utøve religiøst lovverk?

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Når mennesker med ulik religiøs tilhørighet lever side om side, styrker det den enkeltes bevissthet om eget ståsted.

Hva man i realiteten tilhører og bedriver er altså noe man ikke skal bry seg om bare det kan sies å være religiøst? Bare man blir styrket i egen tro kan de som undertrykkes og lider under en annen tro seile sin egen sjø?

På tråden Likestilling og brunost står min følgende kommentar ubesvart som siste ord:

"Takk for svaret Rimehaug

Det legger til rette for en brukbar strukturering.

"Likestilling var ikke noen dominerende verdi i Norge for femti år siden, selv om likhet lenge har vært det." 

Likestilling kommer vel som en konsekvens av likhet/likeverd? Men jeg antyder da ikke at likestilling var en dominerende verdi i Norge for 50 år siden. Jeg skrev: I løpet av mitt lange liv har jeg sett og opplevd siste del av vår vei til den aller største verdien, nemlig likestillingen på en rekke områder.

Men joda, sammenlignet med islamsk kultur og miljø var nok dette en dominerende verdi for oss også for 50 år siden, men vi var ikke konfrontert med denne kjensgjerningen, slik vi er i dag..

"Vi hadde andre kulturelle vurderinger av hva som var likhet"

Ja nettopp, som var mer primitive og inhumane; men dog ikke i den grad som dagens islamske "vurdering".

"Disse kulturelle vurderingene har blitt kraftig endret, selv om enkelte norske miljøer ikke er med på det. "

Ja, se her støtter du min beskrevne erfaring.

"Så har vi fått inn en del mennesker fra land der man har andre kulturelle forståelser av likhet, og dermed noen nye miljøer hvor likestilling ikke er en verdi."

Nettopp; Da jeg i 1998 bestyrte HEF-kontoret i Stavanger i noen uker kontaktet muslimer oss for informasjon angående fritak fra KRL faget. To menn - eks-muslimer antar jeg - fra arabiske land stakk innom for å fortelle oss en lekse: Dere viser toleranse med henvisning til religion og kultur, overfor det som ikke er annet enn undertrykking, diskriminering, mishandling og i verste fall drap. Og de beskrev kvinnenes situasjon i slike miljøer her i landet.

" Men jeg kan ikke se at det truer likestillingen i Norge."

Er ikke de miljøene disse mennene viste til en del av Norge? Eller bygger de allerede opp en islamsk nasjon innenfor våre grenser?

" Den står for sterkt, og vi ser hvordan den er i ferd med å endre også mange muslimske miljøer."

Vi etnisk norske vil klare å omvende dem til våre verdier før et islamsk Norge er fullbrakt mener du. Ja det var det da?

"Da tror jeg heller utfordringen fra innvandring er større på andre områder som gjelder verdien likhet, særlig økonomisk".

Ja det er jo denne utfordringen, hvis jeg forstår deg rett, jeg har pekt på vil kunne komme til å bringe læren og den grunnleggende troen til overflaten som motivering til jihad blant barn av mer liberale muslimer. De to siste årene har jeg deltatt på dialogmøter i Stavanger, der muslimene er representert, og moskeer er besøkt. Se mine innlegg om disse tingene.

Vi står kanskje foran et skjebnevalg?"

---

"i verste fall drap" høres forferdelig ut. Men nå har det gått 20 år. Hva hører vi om i dagens nyheter?

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asgeir Remø kommenterte på
Ramadan
15 minutter siden / 566 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
29 minutter siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
29 minutter siden / 11986 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
30 minutter siden / 1017 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
43 minutter siden / 1017 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 852 visninger
Frode Meland kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1047 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11986 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Gud i matematikken - Del IV av ?
rundt 1 time siden / 239 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 173 visninger
Les flere