Nils-Petter Enstad

118

Hva nå, KrF?

Så har velgerne talt, og KrF fikk en svakere oppslutning enn mange av oss hadde håpet, selv om partiet klarte det «magiske» fire-tallet.

Publisert: 11. sep 2017  /  638 visninger.

Partiet har betalt dyrt og blødd mye for å ha vært bundet til den blå-blå masta i fire år, og blitt holdt medansvarlig for en politikk som har ført til økte forskjeller blant folk, og ikke minst for at landets mest konfliktsøkende, populistiske politiker har hatt en posisjon hun ikke burde hatt.
Med en stortingsgruppe på åtte, sitter KrF nå med nøkkelen til flertallet i Stortinget, om resultatet ved midnatt er det som blir stående.
Partiets landsmøte har vedtatt at det er uaktuelt å inngå noen ny samarbeidsavtale med en regjering der Frp er med.

Det vedtaket forplikter.

Det må bety at KrF alt i utgangspunktet bør si nei til det som måtte komme av invitasjoner fra blå-blå side. Da er det heller ikke lenger noe blått, «borgerlig» flertall på Stortinget.

Da blir det ikke behov for å «kaste» eller felle regjeringen Solberg; den må ganske enkelt levere sin avskjedssøknad og henvise kongen til lederen av Stortingets største parti.
Hvordan så han vil eller bør manøvrere, kan man nok gjøre seg noen tanker om, men de skal få ligge i denne omgang.
KrFs landsmøte vedtok at landet bør få en ny regjering.
En slik regjering kan KrF bidra til å skaffe nå.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ingen vet hvor Hareide hopper

Publisert over 3 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

I mitt hode er den eneste som kan klare å få KrF i regjering er "Kongen uten land"  - Trygve S.D.  Om han tar på seg å danne en  midretallsregjering med utgangspungt i sentrum ville KrF ikke hatt problemer å bli med.  Under forutsetning av FrP og SV ikke ble med.

Med en slik samlende kraft (KrF + SP), er det rimelig at den får støtte av AP og/eller Høyre ?


2 liker  
Kommentar #102

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Vanskelig mattematikk..

Publisert over 3 år siden

KrF vil gjerne inn i regjering - men uten Frp og SV.  Alt annet er ok.   H & A er det samme i tonerekka og i politikken - de vil ha med seg ytterflyene. Derfor kan ikke Krf gå inn i regjering med dem i lederstolen.  Kong Trygve  uten Land kunne ha fått det til.   Det kan bli en mindretallsregjerning med vekslende støtte eller med H eller A som deltagere. 

Kommentar #103

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvem er de?

Publisert over 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det er greit å stå for det man mener.

Når det gjelder retorikk, er det fortsatt min påstand at Listhaugs forsvarere er minst like ufine i munnen som Listhaugs kritikere. Det viser både denne tråden og andre tråder.

Kommentar #98 gir kanskje noe av forklaringen på hvorfor det er slik.

Bra,( ang. første setning for å unngå misforståelse).

(Noen av oss foretrekker å begrunne det som skrives).

Meninger og gjerninger er avhengig av hvilke ståsted hver enkelt har, samt hva en er opplært til og foretrekker; samt hvilke miljø en kjenner seg mest hjemme i generelt sett. Med det menes samtidig hvilke åndskrefter som preger hvert enkelt menneske, hvem de er enige med eller motsatt; og dem de omgis med.

Ikke alle er kristne selv om de kaller seg det, på samme måte er heller ikke de ikke troende noen ensartet gruppe.

Det avgjørende uansett er om en tilhører Kristus Jesus eller ikke, noe som absolutt preger hver enkelts tro, oppførsel og handlinger (gjerninger). 

Guds apostel Paulus sa det så kraftig:

Den som ikke elsker Herren, han være forbannet! Marana ta! 1 Kor 16,22
[Marana ta: arameisk bønnerop som betyr: Kom, Herre! Se Åp 22, 20.]

8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!
 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!
Gal 1,8-9

Det betyr - også - at troende kristne stemmer på de partier hovedsakelig på de politikere innad i disse partiene på høyresiden som tilrettelegger for at Jesu Kristi Evangelium fortsatt kan forkynnes. Som ser at kristendommen er et resultat av Guds velsignelse, ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, nåde og miskunn, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors.

Partiene på venstresiden motarbeider mest kristendommen, sammen med globalistene som befinner seg på begge sider av den sterkt forenklede politiske skalaen.
Hva var årsaken til at folkemengdene ropte "korsfest, korsfest" når det gjaldt Jesus og ville ha opprøreren og morderen Barabbas frisluppet isteden? Noe som meget lett assosieres til disse tider også.

Når det gjelder fra kristenhold, er definitivt ikke alle kristne; for ingen som hører Kristus Jesus til er kalt til å gå på den brede mer allmenne vegen som fører til fortapelse. Alle gjenfødte kristne er kalt til å gå på den smale vegen etter å ha kommet igjennom den trange porten; av Herren Allhærs Guds nåde og takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. 

 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14,6

Men samtidig lever også alle som hører Kristus Jesus til i denne verden, først og fremst under de kår som hører Guds samlede folk til, deretter under de kår som preger verden. Ånden som kjemper og strider mot det legemlige (verdslige ), samtidig som kristne også setter sitt preg på det som er i verden. Kristne opplever jo også krig og de forhold som slik sett hører verden til, enten det er krig eller fred, politiske forhold, økologiske forhold, vær og vind samt naturkatastrofer.

I et folkestyret demokratiet har også kristne sitt ansvar for de valg som gjøres, noe som også vil prege hva og hvem en advarer i mot eller anbefaler. Hvordan kristne, de som kaller seg kristne og ikke troende ordlegger seg, oppfattes ganske ulikt avhengig ståsted. Det kan dokumenteres i profilen og kommentarene og innleggene hvem jeg har gått - kraftigst - ut mot og dermed spesielt da advart kraftig i mot, og det er "kr"f, fordi de hevder å stå for kristne verdier. "Kr"f`s lederskap under sterk innflytelse av Kjell Magne Bondevik og hans like (ikke alle i "kr"f) har blant annet gått i tospann med de verste og mest ihuga "hjertegode" angriperne på venstresiden (også de mest ihuga "hjertegode" globalistene som samarbeider uansett politisk side), nettopp mot Sylvi Listhaug spesielt og Frp som også samtidig forsvarer kristendommen.
Så hvilken side og hvilke ståsted hver enkelt har, avgjør hvem slik sett en synes er verst. Fra en troende kristens ståsted, er det ikke vanskelig å se hvem som har fått det usedvanlige sterkeste hardkjøret; som samtidig har overkjørt politiske debattemner. Noen oppfatter det samtidig med hensikt, for ikke å konfronteres med uønskede tema som bl.a. innvandringspolitikken, og ikke minst utenrikspolitikk. Slik som forholdet til Israel, Eøs, Schengen avtalen, Tisa(?)-avtalen m.m. og forholdet til Eu generelt og hvem en skal sende stridsstyrker til og krige mot eller ikke, samt mange andre viktige tema som ikke ble grundig nok berørt. Men ført i en debattform som lignet mer på et satirisk underholdningsprogram, der visse partideltakere også programledere var mest opptatt av sin egen stemme for å forhindre at Frp politikere fikk sagt så mye; som har blitt en sedvane i flere tiår. Slik sett får årets valgkamp et sterkt preg av skandale. Slik har også globalistene fra begge politiske sider, presset og tvunget sin vilje igjennom sammen med et samstemt mainstream medier; noe som gir forskjellige assosiasjoner til hva som også kan forventes fra regjeringshold ut fra valg resultatet.

Fra det kontinuerlige politiske kristenhold, fra den siden som "kr"f samtidig deler velgere med x-antall fra venstresiden:

Den norske palestinakirken har inntatt Nidarosdomen   https://www.document.no/2017/09/16/den-norske-palestinakirken-har-inntatt-nidarosdomen/

Stortingsvalget – NM i skuebrød-baking   https://www.document.no/2017/09/15/stortingsvalget-nm-i-skuebrod-baking/

NTB nyheter:

Kripos: Kraftig økning av barn som voldtar barn   https://www.document.no/2017/09/16/kripos-kraftig-okning-av-barn-som-voldtar-barn/

Listhaug avviser EUs oppfordring – vil ikke ta imot flere migranter   https://www.document.no/2017/09/16/listhaug-avviser-eus-oppfordring-vil-ikke-ta-imot-flere-migranter/

Beretningen om en varslet demografisk bombe   https://www.document.no/2017/09/15/beretningen-om-en-varslet-demografisk-bombe/

EU er blevet et fantasiprojekt

".....Historiesynet er i al sin idiotiske korthed, at nationalstater er  onde, mens unioner er gode, og at kristendommen ingen væsentlig  betydning har for tilblivelsen af den europæiske kultur og civilisation.

EU ønsker tilsyneladende ikke at støde Europas muslimer og ateister,  skriver Böss. Men museets misere stikker endnu dybere, sådan som man kan  forvisse sig om ved blot at besøge museets
hjemmeside. ...."

".....pompøs ekspressivitet illustrerer Unionens okkulte forestillinger. Ikke nok med, at EU med
førsteminister
Jean-Claude Juncker i spidsen ønsker at skabe et Neuropa. ...."

".....Det er de gode mod de onde. Det er det, der er så sørgeligt. Vi er med  Juncker & Co. trådt ind i en magisk verden, støvsuget for  kristendom, national suverænitet og selvbesindelse, hvor nok en  besværgelse, nok en traktat, nok et flygtningekvote og nok et museum  skal redde og retline europæerne, så vi bor i samme hus og samme  familie. ...."  

https://www.document.no/2017/09/16/eu-er-blevet-et-fantasiprojekt/

Bare et lite knippe av mange eksempler, eks. ang. Sylvi Listhaug henviser selektivt samtidig til kommentarer skrevet av andre Kommentar #37 , Kommentar #42 ,Kommentar #61 Kommentar #66 og min Kommentar #92.

Mener derfor samlet sett og alt i alt også fra samtlige medier at det er Sylvi Listhaug og derfor Frp, som definitivt har blitt møtt med den verste retorikken, urettferdigheten og de verste systematiske  uberettigede beskyldningene. Mener derfor at de advarslene og advarslene mot "kr"f fra kristenhold og ellers, som de har fått; er et resultat av noe de selv har lagt opp til og medført til.  Ærlighet er en god sedvane i kristen sammenheng, også ellers.

Bl.a. velgerflukten fra "kr"f, avisen Dagen meddeler:
"...I et intervju i Minerva onsdag forteller TV2s tallknuser, Terje Sørensen, at KrF avga klart flest velgere til Høyre og Frp.

Ifølge  TV2, gjengitt i Dagsnytt atten onsdag, har KrF avgitt 13000 velgere til  Høyre, 9000 velgere til Frp, 8000 velgere til Sp og 4000 velgere til  Ap. Det er altså 22000 av KrFs tidligere velgere som har forlatt KrF til  fordel for et parti til høyre, og 12000 velgere som har forlatt KrF til  fordel for et parti til venstre. ..."

Sitatet er hentet fra denne tråden og kommentarfeltetTil Jonas fra en KrF’er Kommentar#9 . http://www.verdidebatt.no/innlegg/11697069-til-jonas-fra-en-krf-er?side=1#svar-11698312

Ikke noe hastverks svar, tar deg på alvor, ser du; selv om ikke alt blir besvart. Men tar du andre som ikke har samme syn som deg på alvor?  Lytter du til advarslene som kan assosieres med advarselskilt i trafikken og ellers der de er nødvendige?

Hva blir det til, velvilje eller hersing?

1 liker  
Kommentar #104

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hva er "kr"f med på å støtte?

Publisert over 3 år siden

"Kr"f har vært med på å støtte dette:

Krenket eller ikke, det er spørsmålet.   https://www.document.no/2017/09/17/krenket-eller-ikke-det-er-sporsmalet/

1 liker  
Kommentar #105

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Ikke alle er kristne selv om de kaller seg det

Jeg tror du kanskje ikke burde forholde deg til det suspekte nettstedet "document.no" som om konspirasjonsteoriene der var i tråd med et kristent trosgrunnlag. Det kommer an på hvorvidt man har nestekjærlighet, vet du. Muslimhat er særdeles lite nestekjærlig.

2 liker  
Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det er tidkrevende å skrive kort.

Publisert over 3 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Ikke noe hastverks svar, tar deg på alvor, ser du; selv om ikke alt blir besvart. Men tar du andre som ikke har samme syn som deg på alvor?  Lytter du til advarslene som kan assosieres med advarselskilt i trafikken og ellers der de er nødvendige?

Hva blir det til, velvilje eller hersing?

Jeg vet ikke hva du vil med linker til document.no

Jeg vet ikke hva Jean-Claude Juncker har med vår debatt å gjøre

Hvorvidt jeg "lytter til advarslene" er uinteressant. Det er uansett Gud, og ikke vi mennesker, som peker ut dem som skal styre landet (visstnok).

Det er kanskje Gud selv som bør være adressat for dine advarsler og document.no-linker.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere