Ibrahima Kebba Saidy

1    3

Id, Grønn Jihad og stortingsvalg

I dag er det Stortingsvalget. Lørdag, 2. sept. var vi muslimer med i klimamarsjen foran Stortinget, sammen med søstre og brødre med ulik tro. Vi må ta et valg for menneskehetens og skaperverkets framtid.

Publisert: 11. sep 2017 / 446 visninger.

I dag er det Stortingsvalget. Lørdag, 2. sept.  var vi muslimer med i klimamarsjen foran Stortinget, sammen med søstre og brødre med ulik tro. Vi må ta et valg for menneskehetens og skaperverkets framtid.

 

Dagen før feiret også muslimer over hele verden Den Store Iden, der vi minnes Allah og hans skaperverk. For muslimer i Norge kaster dette også lys over det kommende stortingsvalg. Id minner oss om å sette menneskeheten og skaperverket først. Det kan vi gjøre med stemmeseddelen.

 

Tid for refleksjon

Feiringen av Id begynner med en menighetsbønn der det leses fra Koranen bl. a. om at Allah skapte jorden, menneskeheten og alle levende ting, og at dette er et tegn på hans visdom og barmhjertighet. Mennesket bør derfor søke å bevare miljøet fordi vi da tilber Ham, som er selve essensen og hensikten med skaperverket.

Videre er Id en tid for refleksjon, samhold og solidaritet, spesielt med de fattige og vanskeligstilte. I en tid der verdens fattige opplever farene med klimaendringene stadig mer på kroppen, må vi stille spørsmål ved hvordan vi i Norge lever våre liv.

 

Ingen planet B

Jorden lider av de negative virkningene av klimaendringer som følge av menneskets egen grådige og egoistiske utnyttelse og plyndring av de enorme naturressursene på vår vakre planet. Som et resultat har naturkatastrofer økt med en alarmerende og dødelig hastighet; folk dør, dyrebestander og habitater forsvinner, og jorden mister gradvis sin evne til å opprettholde oss og livet generelt. Likevel er det ingen planet B. Dette er planeten Allah har gitt oss i dette livet.

Regjeringen må ta sitt ansvar ved å redusere Norges CO2-utslipp i tråd med ånden fra Parisavtalen, som sikter på en global oppvarming ned mot 1,5 grader.

 

Stem på verdens fattige

Da vi så gledet oss over Id og så fram til Stortingsvalget, måtte vi alle stoppe opp et øyeblikk og reflektere over vår edle profets budskap om at Allah har skapt denne jord og har gjort mennesker til dens forvaltere. Hvordan utleder vi Hans tillit?

Vi i Grønn Jihad oppfordrer alle velgere til å stemme på politikere som vil respektere Parisavtalen og kutte norske CO2-utslipp. På den måten stemmer vi også på verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker. Vi må alltid sette menneskeheten først.

 Ibrahima Saidy,

  Imam: Daru Salaam Islamic Centre og Leder: Green Jihad for Peace & Sustainable Development

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Ikke alle ting...

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.
Allah skapte jorden, menneskeheten og alle levende ting

Ifølge Koranen skapte Jesus en fugl!

Koranen er har to budskap på dette:
22:73 Indeed, those you invoke besides Allah will never create [as much as] a fly, even if they gathered together for that purpose.

Mens et annet sted kan vi lese:
- 3:49 And [make him] a messenger to the Children of Israel, [who will say], 'Indeed I have come to you with a sign from your Lord in that I design for you from clay [that which is] like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah .

Hva blir konsekvensen av disse versene? Det siste verset er som du vet om Jesus. Enten har man her en motsigelse, eller så  er Jesus og Allah den samme.

Jeg skrev et lengre innlegg for en tid tilbake som støtter en slik påstand. Du kan lese det her: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11669971-koranen-har-laert-meg-at-jesus-er-gud

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Ibrahima Kebba Saidy

1 innlegg  3 kommentarer

La oss ikka gå fra poenget med debaten

Publisert 11 måneder siden

Det er klart du har ikke forstått Koranens språk. "...by permission of Allah" betyr veldig klart at han kun kunne gjøre det med tillatelse fra Allah. Det er da egentlig Allah som fullfører skapelsen her gjennom Jesus sin handling. Da kan de to ikke være den samme personen. Men poenget med debatten her er ikke om Jesus og Allah. Det er om klima, miljø, skaperverket (mennesker) og valget.

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Enig og uenig

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.
La oss ikka gå fra poenget med debaten

Enig i at det er litt utenfor debatten, men uenig i at det ikke var Jesus som skapte fuglen. For å si det på en annen måte så kjenner jeg til arabisk talende ex-muslimer som har blitt kristne etter å ha sett disse versene.
Det at Allah gav tillatelse betyr ikke at Allah gjorde annet enn å gi tillatelse, mens Jesus skapte fuglen. På samme måte er det jeg som kjører bilen, dersom jeg får tillatelse av bileier til å kjøre den. Jeg vil anbefale at du spør en som kan arabisk før du tolker bort denne forståelsen.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.
Jorden lider av de negative virkningene av klimaendringer som følge av menneskets egen grådige og egoistiske utnyttelse og plyndring av de enorme naturressursene på vår vakre planet. Som et resultat har naturkatastrofer økt med en alarmerende og dødelig hastighet; folk dør, dyrebestander og habitater forsvinner, og jorden mister gradvis sin evne til å opprettholde oss og livet generelt. Likevel er det ingen planet B. Dette er planeten Allah har gitt oss i dette livet.

Det er liten tvil om at en stadig økende befolkning legger grunnlaget for det du her problematiserer.

Og det er  den muslimske andelen av verdens befolkning som øker mest, og forventes å gjøre det også fremover.

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/

Er det ikke slik at muslimer tar imot alle de barna Allah "velsigner" dem med, og forventer at han også sørger for deres livsopphold?  Hva tror du slike holdninger kan bidra til når det gjelder presset på planeten?

Ovenikjøpet oppfordrer en muslimsk leder som Erdogan tyrkiske kvinner i Europa til å føde 5 barn.

https://www.dagbladet.no/nyheter/erdogan-ber-tyrkere-i-europa-fa-minst-fem-barn---dere-er-framtiden/67409102

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Ibrahima Kebba Saidy

1 innlegg  3 kommentarer

Vil ikke fortsette i denne tråden

Publisert 11 måneder siden

Til din informasjon, har jeg lært både arabisk og Koranen fra barnedomen. Jeg gikk også på universitet i Midtøsten. Jeg da behersker språket så godt som morsmålet mitt. Men, å kunne forstå og tolke Koranen riktig behøver man mye mer enn bare språk kunnskapen: dette kanskje har du ingen peiling om. Analogien du ga om bileieren og sjåføren kan jo stemme med oss mennesker men ikke en gang med Allah, den Alle Mektige Guden. Det er klart vi har veldig forskjellige syn på Ham. Har du forresten gjennom tenkt det du skrev tidligere: «Allah skapte ikke alle ting…… Jesus skapte også…..ellers så er Allah og Jesus den samme». Det er klart du forstår ikke Koranen og bare tolker den ut fra din egen tros bekjennelse.

Jeg kjenner også mange ex-kristne til og med prester som er blitt muslim etter at de har bl.a. lest om Jesus i Koranen.

Jeg har stor respekt som Muslim til alle tro og livssyn og gjentar en gang til at dette er ikke en debatt om Allah og Jesus. Dermed har jeg ingen lyst å fortsette på denne tråden i debatten.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Ibrahima Kebba Saidy

1 innlegg  3 kommentarer

Det er ikke snakk om befolknings mengde

Publisert 11 måneder siden

La meg bare minne deg at det jeg snakker om her er de negative virkninger av klimaendringer, (Climate Change). «Climate Change» er hovedsakelig forårsaket av CO2 utslipp som har ingen ting direkte å gjøre med befolkning antallet.

De som er uten tvil mest ansvarlig for CO2 utslipp på kloden er de store, mektige industrialiserte, rike og særlig olje produserende land som Norge. Dermed har de det største moralsk og etiske ansvaret å ta stilling til det for å rette situasjonen.

Denne er kampen om klima rettferdighet og det er kampen jeg og mine kristne, jøde, sikh, og andre venner fra alle verdens religioner og livssyn er engasjert i. Det er det jeg snakker om her.

Svar
Kommentar #7

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner også mange ex-kristne til og med prester som er blitt muslim etter at de har bl.a. lest om Jesus i Koranen.

Da  har de ikke kjent til hva Bibelen sier om nye evangelier i Galaterne 1:8-9
"Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!  9
Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! "
De kan heller ikke ha kjent til vers om antikrist som man bl.a finner i Johannes første brev 2:22-23
"Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23
Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen."

Ellers er budskapet om Jesus i koranen noe helt annet enn det man finner i Bibelen. Ifølge Koranen ble ikke Jesus korsfestet. Alle kristne tror Jesus ble korsfestet. Allah skal ifølge Koranen ha sørget for at den personen(f.eks Judas) fikk utseende til Jesus da han tok hans plass på korset. Hvis Jesus hadde vært en ekte profet ville han vel informert sine disipler om dette på forhånd? Det er ikke logisk. Og hvem sørget for at kristendommen oppsto på feil premisser? Allah selvfølgelig, siden han villedet alle som var tilstede ved korsfestelsen.

Tre dager senere oppsto en person fra døden og viste seg for hundrevis av mennesker. Han gav også tydelig inntrykk av å være Jesus. Sto judas opp fra de døde? Eller er denne historien falsk, og når ble den i så fall endret på? Mange logiske brister. Og slik kunne jeg fortsatt til det kjedsommelige...

Hvis Koranen er så vanskelig å forstå som du hevder, kan det ikke være mange av verdens muslimer som forstår dens innhold. Jeg baserer mine kunnskaper om Koranen på andres studier, mennesker som har studert koranen i mer enn 30 år. Et eksempel er Jay Smith.

Men jeg respekterer naturligvis at du ikke ønsker å fortsette i denne tråden.

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13427 kommentarer

Klimatiske forhold og negative bivirkninger

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.

det jeg snakker om her er de negative virkninger av klimaendringer, (Climate Change). «Climate Change» er hovedsakelig forårsaket av CO2 utslipp som har ingen ting direkte å gjøre med befolkning antallet.

De som er uten tvil mest ansvarlig for CO2 utslipp på kloden er de store, mektige industrialiserte, rike og særlig olje produserende land som Norge. Dermed har de det største moralsk og etiske ansvaret å ta stilling til det for å rette situasjonen.

Vel, først ser det ut som at klimaendringene ikke er menneskeskapt ("har ingen ting direkte å gjøre med befolkning antallet") - selvfølgelig har det med antall mennesker å gjøre?

Man reiser gladelig med bil, båt og fly, men når man gjør det, tenker man sjelden over at man er med på forurensningen selv? Det er lett å snakke med to tunger, den ene kan si; "ja, gjerne" - den andre kan si; "fy,fy, det er ikke bra"

Norge er en liten oljenasjon i så måte, men den bidrar til det som fortsatt driver verden, inntil man finner bedre løsninger på problemene verden sliter med. Vi er avhengige av at samfunnet drives fremover uten at man spenner beina unna en selv. 

Foreløpig har jeg ikke sett beviser for at CO2 er den ansvarlige synderen for alle miljøforandringene i naturen. Jorden er fortsatt en levende planet med kontinentale plateforskyvninger som resulterer både i vulkanutbrudd og gassutslipp fra jordens indre. Men vi skal jo prøve så godt en kan å tenke på miljøet, men her handler det mer om hele verden. Norge med sine 5 mill. innbyggere veier ikke så mye opp mot resten av verden, men alt monner jo sa myggen da den pissa i havet.

Først og fremst dreier forurensing seg på tilbud og etterspørsel, hva du og jeg bruker i hverdagen av tjenester og varer. Lett å overse.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4913 kommentarer

Global bevissthet

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Norge med sine 5 mill. innbyggere veier ikke så mye opp mot resten av verden, men alt monner jo sa myggen da den pissa i havet.

Først og fremst dreier forurensing seg på tilbud og etterspørsel, hva du og jeg bruker i hverdagen av tjenester og varer. Lett å overse.

Du sier vel i grunnen ,at det er hver og en av oss som må ta et globalt ansvar for vår forurensning? - Med en slik bevissthetsutvikling vil antagelig tilbud og etterspørsel gradvis avta for de mer forurensende måter å leve våre liv på? Samtidig som arbeidslivet får bedre tid til omstillingene som er nødvendige. 

Ren idealisme og rop på politikkere alene, tror jeg kan føre oss til andre enda mer uønskede situasjoner. Dette er valg det enkelte menneske må ta. - Politikkere må lære å se saken fra hverandres ståsted.- og prate sammen istedenfor å mistro hverandre.

Men jeg kunne ellers hatt veldig lyst til å gå sammen med muslimer og andre troende for å markere behovet for en ny global bevissthet. - Kanskje muslimenes og andres  vakre bønner for vår jord, rett og slett skulle fått innpass i skolen? Slik vi i min barndom startet dagen med salmesang! - "I østen stiger solen opp", var min favoritt. mvh Mette.


Svar
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13427 kommentarer

Himmelens fugler?

Publisert 11 måneder siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Koranen skapte Jesus en fugl!

Vel, du er kanskje ikke helt klar over at Bibelen også beskriver fugler? Men det er i gåtelagte betydninger som at himmelen åpnet seg da Jesus var blitt døpt og han så Guds Ånd kom ned over seg som en due. (Matt.3.16) 

Det er bare det at Esek.1. beskriver samme fugl som et metallisk objekt akkurat som at himmelen var hamret ut i støpt metall (Job 37.18) og slik så Herrens herlighet ut (Esek.1.28).

Så himmelens fugler vet vi lite om Tor Egil, akkurat som ildhestene og ildvognene som Elia (døperen Johannes) reiste med. (forløperen til Jesus, du vet han som stod opp fra de døde i Luk 9,7 -8, det kunne ikke vært noen andre... Apg 2,24 )

2 Kong 2,11 (Matt 11,14 )

Se og hør også suset av disse fuglene (Esek.1. 4, 24-25, Apg.2.2)

Svar
Kommentar #11

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4913 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Så himmelens fugler vet vi lite om Tor Egil, akkurat som ildhestene og ildvognene som Elia (døperen Johannes) reiste med. (forløperen til Jesus, du vet han som stod opp fra de døde i Luk 9,7 -8, det kunne ikke vært noen andre... Apg 2,24 )

Kanskje det er en vei å gå til persisk litteratur? Dette verket, "Fuglenes forsamling"  fra år 1177 av Farid ud din Attar, kan kanskje gi oss mer forståelse? - 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fuglenes_forsamling

Det er et fantastisk verk, som tilhører verdensliitteraturens alle ypperste skrifter. mvh  Mette

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13427 kommentarer

Større enn andre hagevekster...

Publisert 11 måneder siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er et fantastisk verk, som tilhører verdensliitteraturens alle ypperste skrifter.

Veldig interessant dette Mette! Jeg vet jo at Herren bruker kjeruber til å fly på vindens vinger 2 Sam 22,11 - Sal 18,11.

De bruker kanskje en annen energi som ikke forurenser? Noe a la Hessdalsfenomenet? Usynlig spiralerende vind, og har visst noe å gjøre med O punkts energi. (vakumenergi)  Skal ønske meg boken Fuglenes forsamling til jul!

Matt 13,32 viser til Esek 17,23

(Note : tre: kan symbolisere et verdensrike. Jf. Esek 31,6; Dan 4,12.21.)

Svar
Kommentar #13

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  779 kommentarer

Green Jihad ?

Publisert 11 måneder siden
Ibrahima Kebba Saidy. Gå til den siterte teksten.
La meg bare minne deg at det jeg snakker om her er de negative virkninger av klimaendringer, (Climate Change). «Climate Change» er hovedsakelig forårsaket av CO2 utslipp som har ingen ting direkte å gjøre med befolkning antallet.

Høres dramatisk ut , hadde det ikke vært for fakta om klimagasser :

Skyer/vanndamp er      95 % av klimagassene , 94.999 % naturlig , 

0.0001 % menneskeskapt.

Carbon Dioxide CO2 er   3.618 % av klimagassene, 3.502 %  naturlig , 

 0.117 % menneskeskapt.

Methane (CH4) er         0.360 % av klimagassene , 0.294 % naturlig ,                           0.066 % Menneskeskapt

Nitrous Oxide (N2O)      0.950 % v klimagassene , 0.903 % naturlig ,

 0.047 % menneskeskapt

Diverse, CFC etc     0.072 % av klimagasene ,  0.025 % naturlig ,                 0.047% menneskeskapt

Da summerer vi menneskapt totalt bidrag til KLIMAGASSENE får vi  0.28 %.

Det mennskeskapte bidrag til CO2 i atmosfæren er 0.117 % av klimagassene.

Oksygen er selvfølgelig ikke medregnet. Da aktivistene ennå ikke har klart å finne på at den fanger varme.

Hvordan CO2 kan forårsake  at endringer i klimaet, og  hvordan MENNESKESKAPT CO2 utfører mirakelet innn naturlovenes grenser  trenger jeg bedre bruksanvisning på.

Videre er det gitt merkelige tall om hvor lenge CO2 oppholder seg i atmosfæren , det er ikke tusen år slik enkelte Nobel Fredsprisvinnere hevder - det er 4 til 6 år.

Opplyste  om norske forhold innen valgkampmodus  til en onkel i Amerka :

"If taxes cooled the planet , Norway would already be an icebox "

 

 

4 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
12 minutter siden / 2053 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Visjon Norge – nok en gang
17 minutter siden / 10935 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Årsaksmekanismer ved Evolusjon
19 minutter siden / 2053 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Forhåndsmoderering
20 minutter siden / 1652 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Visjon Norge – nok en gang
36 minutter siden / 10935 visninger
Anne Illeborg Riis kommenterte på
Bortrykkelsen
rundt 1 time siden / 1430 visninger
Anne Illeborg Riis kommenterte på
Bortrykkelsen
rundt 1 time siden / 1430 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 1 time siden / 1652 visninger
Anne Illeborg Riis kommenterte på
Bortrykkelsen
rundt 1 time siden / 1430 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
Visjon Norge – nok en gang
rundt 2 timer siden / 10935 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 1652 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 14458 visninger
Les flere