Kjell Skartveit

99

PDK eller KrF?

I den senere tid har flere personligheter i kristen-Norge advart mot å stemme PDK, men hva vi får med KrF er det få som sier noe om.

Publisert: 10. sep 2017

Skal kristne velgere stemme på PDK eller KrF? Flere har advart mot PDK, som om partiet utgjør en fare for muligheten til kristen innflytelse på norsk politikk. Men er svaret så enkelt? Jeg vil at du skal tenke over hva KrF har vært med på de seneste årene, og vurdere om det er en slik politikk du ønsker for landet. Hvis du mener nei, er PDK det eneste reelle alternativet.

KrF og Knut Arild Hareide er opptatt av å overbevise velgerne om at det er KrF som forvalter de kristne verdiene i dagens politiske Norge. For mange av oss er det vanskelig å forstå hvordan KrF kan kalle sine verdier for kristne. Det er som om partiet mener at alt de vedtar ut fra troen på toleranse og menneskerettigheter automatisk blir til kristen politikk, men er det så enkelt? La oss se på noen eksempler, og vurdere om KrFs verdier er så kristne som de vil ha det til.

Knut Arild Hareide vil for eksempel ikke forby det heldekkende muslimske plagget niqab. Han mener åpenbart at det er i strid med kristne verdier å bekjempe historiens mest kvinneundertrykkende tradisjoner.

Hvis du vil leie ut kjellerleiligheten din, men sier nei til tre homofile menn fordi du mener at dine barn skal slippe å være vitne til en normalisering av homofilt samliv, vil Hareide si at det er i strid med kristne verdier. Han mener det er vår plikt til ikke å diskriminere, selv i privatlivet.

Hvis du som foreldre vil at skolen skal lære dine barn at det finnes en seksuell orientering som er unaturlig eller mer legitim enn andre, er Hareide nødt til å protestere. Han vil måtte si at et slikt krav er i strid med diskrimineringsloven og partiets program som sier at «Diskriminering av LHBTI-personer bryter fundamentalt med KrFs verdier». En slik undervisning vil Krf derfor mene er i konflikt med kristne verdier.

Hvis en kristen skole vil undervise i klassisk kristen samlivsetikk også i samfunnsfagtimene, vil Hareide igjen måtte si at det er i strid med den nye diskrimineringsloven, og dermed uforenlig med kristne verdier.

Hvis du som foreldre vil motarbeide at dine barn dersom de ønsker å skifte kjønn, vil Hareide si at også det er i strid den nye diskrimineringsloven og derfor i strid med kristne verdier.

Hvis du mener at Norge bør begrense innvandringen av muslimer fordi den innebærer en fare for landets jøder, vil Hareide protestere. Han mener det er i strid med kristne verdier å føre en politikk som beskytter jøder, selv om KrF selv har advart mot muslimsk jødehat. For KrF er åpenbart toleranse for islam en viktigere verdi enn beskyttelse av jøder, kristne og kvinner.

Det er også et åpent spørsmål hvor KrF er på vei i abortspørsmålet. I 2014 sa partiets nestleder Olaug Bollestad at kvinnen burde ha det siste ordet. Uansett bør vi være klar over at i internasjonal politikk ansees kvinnens rett til selvbestemt abort som en menneskerett.

Til slutt bør vi kommentere KrFs forsøk på å gi inntrykk av at de fortsatt kjemper for det klassiske ekteskapssynet. KrF har i de siste femten årene arbeidet hardt for at diskrimineringslovgivningen skal bli strengest mulig og mest mulig omfattende. Denne lovgivningen legger til grunn at det er diskriminering av homofile å nekte dem ekteskap og barn. Dette innebærer at enhver som støtter den diskrimineringslovgivningen vi har fått, er nødt til å akseptere homofile ekteskap. Krf støtter den nye likestillings- og diskrimineringsloven så sterkt, at de fikk Stortinget til å være med på at den også skal gjelde i familielivet. Det er derfor på tide at KrF avklarer sitt ståsted. Enten så vet de ikke hva de er med på, eller så seiler de under falskt flagg. Begge deler er like bekymringsfullt.

Vi i PDK har andre svar enn KrF på spørsmålene ovenfor. Vi er opptatt av hva kristen tro sier hva mennesket er, hva Gud vil med oss. På denne sannheten ønsker vi å utforme en praktisk politikk som gjør det mulig å beskytte både kvinner jøder, kristne, foreldre og barn. 

Sannheten står nemlig til evig tid, KrFs kristne verdier er overflatiske og varierer med tidsånden.

Godt valg!

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Politikk for politikere som troende er vi sjelvinnere!

Publisert rundt 3 år siden

Politikk for en Kristen burde være enkelt, vil en forandre det Norske folks holdninger til det bedre så gå ut å evangelisere med den samme iver som en bruker på politikken så blir mange frelste det villet forandret Norge i riktig retning mye raskere en de få sakene vi vinn igjennom politikken. ER vi ute etter mest mulig fred i landet og noenlunde fredelige forhold for oss troende før Jesus kommer igjen og Guds straffedom over landet sørger vi for å skaffe oss en regjering som er Israel vennlig og gjør det vi kan for å hjelpe DEM. Hvilket parti var det Apostlene stemte og de kristna da stemte på, nei de kristnet bare den daværende verden de, ikke vær så opptatt av kristne saker vær opptatt av hvert enkelt menneske.

1 liker  
Kommentar #2

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Flere har advart mot PDK, som om partiet utgjør en fare for muligheten til kristen innflytelse på norsk politikk.

Vel, PDK er ikke et parti som er representert på Stortinget nå, og uansett hvor stor tro en har på under og mirakler, er det vel heller usannsynlig at PDK vil være representert på Stortinget etter valget også. Så når PDK aktivt går ut for å "stjele" velgere fra KrF, fordi dere mener dere er et bedre parti for kristne velgere, er dere faktisk i realiteten med på å frarøve vår eneste mulighet til kristen innflytelse på Stortinget. Tro det, eller ei, men det er det som er realiteten! 

Og hvis nå det store miraklet skulle skjedd, at dere fikk én representant inn på Stortinget, tror dere den ene representanten ville greid å få resten av Stortinget med seg i å forandre politikken etter det PDK ønsker? Neppe! 

En må være realistisk, det kommer en lengre med enn med urealistiske drømmer. Jeg er enig i noe av det PDK står for, men allikevel forstår jeg at en del av det er veldig urealistisk å få gjennomført i dagens Norge. Realiteten er faktisk at PDK ikke har en sjanse i det hele tatt til å påvirke norsk politikk, uten at det bryter ut en landsomfattende vekkelse i Norge, og de fleste i dette landet omvender seg til Gud, og tar imot Jesus som sin frelser. Så kanskje dere skulle begynne med å bruke kreftene deres på å vitne, vinne mennesker for Jesus, og så se hva som åpner seg av muligheter etter hvert. For sånn som det er nå, er dere bare med på å redusere kristen innflytelse på Stortinget, og det er fryktelig trist! 

En kan ikke drive politiske partier likt som karismatiske kristne driver menigheter, når de lager nye menigheter etter hvert som de ikke er 100% enig i alt modermenigheten står for... Vi er ikke nok kristne i lille Norge, til å fordele stemmene våre på flere partier med et kristent verdisyn! Så alle som ønsker at kristne verdier skal få innflytelse på Stortinget: STEM KrF!

Og til slutt: Tror dere Jesus har omsorg for muslimene? Tror dere Han ønsker at vi skal hjelpe muslimer som er i nød, eller bare kristne og jøder? 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere