Eivor Andersen Oftestad

38

Etter oss, flommen

Når ”Tapet av naturområder, økosystemer og arter er en trussel mot alt liv på jorden”, som KrF sier, og klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, som SV sier, da trenger vi modeller som ikke begrenses av menneskets historie.

Publisert: 8. sep 2017

Først publisert i Klassekampen i spalten "I god tro", 7. september

 

Det som interesserer meg nå rett før valget er de store spørsmålene. Hvilke visjoner har partiene? Hva anser de som den største trusselen, og hva vil de vil gjøre med det?  

Kikker vi på partiprogram fra venstresida starter de stort sett med ulike varianter av en verdsliggjort gudsrikevisjon. Det handler om en ny verden i rettferdighet, fred og frihet. Det er visjoner med røtter tilbake til det gamle testamentets profettradisjon. Bare les profeten Jesaias, kapittel 65 for eksempel. Her fremstår Guds løfte om idealsamfunnet, det nye Jerusalem, som en eksaltert utgave av et norsk partiprogram. Ikke bare vil Gud gjøre folket som bor der til et lykkelig folk, men han vil gi bedre levekår til barn og eldre, og la folk få utbytte av sitt eget arbeid. En slik visjon motiverer til å refse, og hos noen parti er det nesten som å høre profeten Jeremias:  ”Ve ham som bygger sitt hus med urett […]han som lar sin landsmann trelle uten noen betaling”.

Profeten snakker til Gudsfolket, og venstresida snakker til oss om rettferdig fellesskap under statens frelsende styring. For kristenfolket er det umulig å ikke tenke at den som laget Aps slagord «Alle skal med!» har gått på søndagsskolen og sunget: Alle alle vil vi ha med, til himlens lyse land!

På høyresiden derimot, er det lovede landet ikke en kollektiv frelse, men et mulighetenes land med økonomisk velstand og frihet til å skape sin egen fremtid. Jo lenger man går mot høyre, desto mer fokus blir det på individets ansvar for egen frelse. Det er vanskelig å finne legitimering hos de gammeltestamentlige profetene her. Trine Skeid Grande knyttet det derimot til Jesus selv da hun uttalte til Vårt Land at ”alt i det nye testamentet handler om individet” (22. 08). Det er selvsagt helt feil, men hun skal ha for forsøket.

Så er spørsmålet, hvem snakker sant om det som truer oss? 

Den største trusselen mot AP’s visjon om en rettferdig verden er ulikhet i arbeidslivet. Middelet for å nå målet er derfor Arbeid, arbeid, arbeid. Alle skal med, og alle skal bidra. Også for SP er de største truslene for trivselslandet ulikhet i arbeidslivet og sosiale utfordringer.

For partiet Høyre kommer trusselen utenfra i form av terror og global ustabilitet. Midlene for å bevare lykkelandet er et sterkt forsvar, mer politi og stabil utenrikspolitikk. Hos FrP truer statlig kontroll og formynderi over enkeltindividet. Nylig ble jeg selv så provosert av å møte det absurde kommunebyråkratiet at jeg vurderte i ca fem minutter å stemme FrP. Men det gikk over. For er det virkelig den største trusselen vi står overfor?

Hos de mindre partiene finner vi mer klarsyn. KrF integrerer miljøperspektivet i visjonen sin. Trusselen males med store bokstaver, og krever handling. SV har miljøutfordring på første side. Men hvorfor snakker ikke de største partiene sant? Det viktigste svaret ligger nok i redsel for å miste velgere. Men det ligger også et svar i partienes grunnfortelling om samfunnet. Her tror jeg flere har noe å lære av MDG.

MDG’s visjon er nemlig ikke bygd over den klassiske frelseshistoriens lest med mennesket i sentrum på vei mot himmelen. Utgangspunktet deres er å se det menneskelige samfunn utenfra. Mennesket selv blir en trussel mot det enda større samfunnet, økosystemet, vårt eksistensgrunnlag.

Når ”Tapet av naturområder, økosystemer og arter er en trussel mot alt liv på jorden”, som KrF sier, og klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, som SV sier, da trenger vi modeller som ikke begrenses av menneskets historie. Jeg tror ikke vi er nødt til å gå ut av den kristne grunnfortellingen for å finne slike modeller. Tvert imot. I tillegg til profettradisjonens samfunnsrefs og det nye testamentets tale til individet, om enn feiltolket, så finnes det en tredje modell fra den kristne kulturarven. Den har kanskje ikke vært nødvendig før, men nå er den på høy tid å løfte frem.

Hvis vi skal møte det som truer verden i dag, så må vi nemlig gå forut for historien om det utvalgte folket, dit premissene for samfunnet skapes. I den kristne kulturens urhistorie finner vi blant annet fortellingen om storflommen, en miljøkatastrofe av kosmiske dimensjoner. Fordi mennesket ikke ville omvende seg, besluttet Gud å utrydde alt levende på jorden. De lukket øynene og lot det fortsette å regne. Mange har argumentert for å ta denne fortellingen ut av barnebibelen. Jeg tror det er nettopp nå vi trenger den.

Med andre ord: Visjonene må sprenge seg ut av menneskets navlebeskuende fremskrittshistorie om de skal være sanne.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Et poeng er vel at partiene snakker sant?

2 liker  
Kommentar #2

Johan Rosberg

22 innlegg  442 kommentarer

Hovedpoenget er...

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Et poeng er vel at partiene snakker sant?

...at alle tror de snakker sant, og er overbevist om at de som mener noe annet, lyver. 

Jeg sitter ofte igjen med et inntrykk av at det er mange som mener sannheten er både grei og lettforståelig. Egnet for korte punchlines.

Jeg er ikke enig i det. Vi har sideeffekter. Bobler som sprekker. Vi er til og med dumme nok til å ha forventning. Det holder faktisk hele økonomien gående. 

Det interessante er dog det som skjer på individnivå. Historien om Noah som nevnes i åpningsinnlegget peker mot det sentrale poenget i kristendommen: Han var lydig og oppmerksom på Guds tale og advarsel selv om det var et løp i mot strømmen. 

I så måte tror jeg dagens kristne ikke helt har forstått hva lydghet og troskap mot Guds tale og advarsel betyr i vår (nytestamentlige) tid - eller Jesu ord om man vil. Hva var Jesu budskap egentlig? Vern om dine verdier? 

Kom igjen dophuer! Min og din kamp er å først og fremst å forstår hva som er de dypeste og sanneste verdier, og deretter etterleve dem. 

Ignorance is bliss! Måtte Gud være oss alle nådig.Kommentar #3

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Takk til Eivor for godt innlegg.

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Et poeng er vel at partiene snakker sant?

Tenker Tore Olsen at det er noen partier som ikke snakker sant ?


Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
23 dager siden / 2897 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
29 dager siden / 2076 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
11 dager siden / 1104 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
25 dager siden / 616 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 573 visninger
Med ultimatum skal «enighet» fremtvinges
av
Niels Fredrik Skarre
rundt 1 måned siden / 545 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
4 dager siden / 542 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere