Lederartikkel Vårt Land

Ta fadderne med videre

Foreldrene ser på fadderne som viktige. Da bør kirken også se på dem som viktige.

Publisert: 9. sep 2017 / 323 visninger.

Hva gjør en mor og far når den de valgte som dåpsfadder for sitt barn, ikke oppfyller forventningene? Vårt Land skriver i dag at ansatte i Den norske kirke jevnlig får forespørsler om sletting av faddere. På nettfora fortelles det om faddere som ikke bryr seg om barnet de er fadder for, eller som aktivt eller passivt slutter å være en venn av familien.

Nå er det ikke dokumentert noe rush av slike henvendelser, men tematikken er tilstedeværende nok til at biskopene i Den norske kirke skal diskutere den på sitt møte kommende uke. Og selv om bakteppet for samtalen er brutte relasjoner og opplevelser av svik, ligger det et lyspunkt for kirken her. Prest ­Eirik Rice Mills, som selv kjenner til foreldre med fadderkvaler, formulerer det slik: «Det er et uttrykk for at foreldrene ser på fadderne som viktige.» Hvis fadderne er viktige, betyr det at dåpen også er det.

Det er all grunn til å tro at de fleste foreldre har et bevisst forhold til hvem de spør om å være fadder for sitt barn. Fadderskapet er et livslangt oppdrag. Uavhengig av hva man legger i den kirkelige delen av jobben, signaliserer forespørselen et ønske om en permanent og tydelig tilknytning til både barnet og resten av familien. Tilsvarende vil de fleste oppleve det som en ære og en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder.

Trosopplæringsreformen har styrket oppfølgingen av alle døpte barn i Den norske kirke. Det deles ut toårsbok, fireårsbok og seksårsbok, og det arrangeres en ­rekke andre tiltak som for eksempel Tårn­agent-helg og Lysvåken (overnatting i kirken). Kirken er bevisst på de mulighetene dette gir for å trekke foreldre og besteforeldre med på gudstjenester og andre ting som skjer.

Derfor er det et tankekors at fadderne i så liten grad involveres i trosopplæringen. Det burde være enkelt å gjøre det til en rutine å invitere fadderne til kirken sammen med fadderbarna. Det vil styrke ­deres bevissthet om fadderskapet og hjelpe dem med oppdraget – og kanskje gi dem en sterkere tilknytning til kirken. Og det trenger ikke koste kirken mer enn den tiden det tar å registrere e-postadresser når et dåpsbarn skrives inn.

Foreldrene ser på fadderne som viktige. Da bør kirken også se på dem som viktige. Og som en mulighet til å nå bredere ut.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Snakke om Faddere?

Publisert 4 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det et tankekors at fadderne i så liten grad involveres i trosopplæringen.

Vi er "baptister" i dåpssyn.  Vi hadde faddere til våre barn der avtalen var at de skulle sørge for barnet dersom vi foreldre omkom mens barnet var under 15 år.  Det synes vi var en trygghet.  Våre faddere var altså ikke vitner om en barnevelsignelse.  Det er vel heller ikke nevnt i noe Bibelord.  Konfirmasjon står det heller ikke om i Bibelen.

Trosopplæring er også kirkens påfunn - igjen uten Bibel-Ord.  Man lærer ikke å tro, troen fødes av Ånden ved Evangeliet.

Lær dem å holde alt det jeg har befalt, sier misjonsbefalingen.  Det betyr at vi lærer å lyde!

Som frikirke-menneske forundrer jeg meg over hvorfor en trosretning som regner med Jesus, Gud og Bibelen kan bomme så fundamentalt på noe så viktig som tro, dåp og lydighet.Svar
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Alle trenger en fadder i livet...

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Lær dem å holde alt det jeg har befalt,

Hører at flere og flere menighetsstrukturer med "voksendåp" også adopterer ideen med faddere.   Disse får da oppdrag fra menigheten å be for og  være veiledere for de nye i menigheten.   

Så det å ha en menighets-tante eller onkel å betro seg til er vel godt å ha for de fleste.    

Jeg er enig i at DNK har glemt fadderne sine. Vet ikke om de holder kontakt med dem på noen måte.  Det burde vel være et kvalitetskrav for å ta på seg en slik rolle i en kirke.  Mange kirker deler også "dåpslys" i barnedåpen. Disse bør vel gjenbrukes i kirken sammen med fadderne ved de faste besøkene ( 2,4,6,8,10,12,14 års markeringene)  f.eks.

Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Grunnlaget er feil.

Publisert 4 måneder siden

Når noen leder en annen til tro på Jesus skal den personen hjelpe den nyfrelste med frelsesvisshet, lese Ordet, be og bli et vitne selv.  Vi kaller det "follow up".

Snart står vedkommende på egne ben og blir selv en åndelig mor/ far.

Så har vi "medvandrere" eller "mann til mann" kontakt for å bygge disipler.

Problemet for kirken er at de ikke vet hva som skjer i dåpen.  Derfor blir hele pakken deres gal.  Derfor er en lav andel av "medlemmene" gjenfødt eller troende.  Da er faddere ingen hjelp ettersom heller ikke de tror.

Dette er dypt tragisk.  De som bærer dåpsbarna til kirken burde selv blitt døpt med full neddykkelse etter omvendelse og gjenfødelse ved tro og bekjennelse.

Det sier Guds Ord, og det gjør Jesu menighet.

Men Kirken vil ikke endre noe fordi de er en stor bedrift med mange ansatte.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Johannes Taranger

2 innlegg  322 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hva skal da fadderordningen innbefatte ? Hva er deres hensikt kan man da spørre ? Kan man da forvente at faddere skal følge opp dåpsbarna bare som en plikt de har, selv om de ikke tror ? Det ville i så fall gjøre dem til hyklere. Hvordan kan en som ikke tror forventes å formidle noe til sine faderbarn ? Det er jo da helt urimelig å forlange. Hele fadderordningen er jo da , etter min mening, en tradisjon som ikke er tuftet på Bibelen, og derfor ikke har noen misjon.

Svar
Kommentar #5

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Luthers feil!

Publisert 4 måneder siden

Leser vi i bibelen og vil se er det foreldrene som har fått i oppdrag å oppdra sine barn, barnedåp, konfirmasjon og fadderordningen er menneskeskapte tilføyinger som har forårsaket det havariet vi opplever i dag. Etter et totalt mørke der en bibel i mange hundrede år var knapt å oppdrive og bare på latin var det vel, ikke sikker ville Gud skru på Lyset igjen og kalte Martin Luther til å oversette den og igjen få den i trykk. Men som mange andre store Guds menn gikk han utover sitt oppdrag og laget seg sin egen lære ikke bare basert Ordet alene men de snek seg med noen overlegninger ifra katolisismen også og blei helt uspiselig i alle fall i dagens situasjon der vi alle kan spise/ta til oss Ordet slik det var nedtegnet i de Hellige Skrifter. Katolisismen klarte nesten å utrydde alle troende som drev dåp slik vi praktiserer troende dåp, de hundreder av år der var få bibler og bare katolisismen og Luther rådde grunnen å ikke noe annet var å oppdrive får vi legge i Herrens hender, noe annet blir det på 1900 talet.

Kunne skrevet mye om DNK som folk av idag ikke vet om men da blir jeg vel kastet ut av debatten så vi fortsetter med trosbevegelsen inntog til Norge, læremessing begynte vi nå å gå i takt med Ordet og Guds Ord lyste opp Landet vårt for Gud ville en oppvåkning, ikke bare her i Norge men nei i heile Europa men her hjemme i DNK  fortsatte de trøstig med sitt. Og ikke bare det men selvsakt var det originalen som var feil men saken er den at for de Martin Luther gikk utover sitt mandat og ikke satte alt streit ifra begynnelsen kom også alle de andre retningene i tur og orden etter som de fikk bibelen og kallet til å tjene Gud. Da Gud kalte meg til å være et sannhetsvitne hadde jeg allerede en slik motforestilling mot Kirken at det var lett for meg å finne min plass i Molde pinsemenighet, 10 herlige år. Om noen lurer på hvorfor den avsmaken for den Lutherske Kirke så var hovedgrunnen mitt første oppdrag ifra Herren å studere nett dåpen og det tok meg igjennom hele bibelen, GT og NT og hele kirkehistorien der jeg fikk klarsyn igjennom GT, Originalen igjennom Evangeliene og forfallet igjennom kirkehistorien. Og etter da som nyfrelst i Molde hadde anledningen til å velge mellom en 8-10 retninger dåg i noenlunde fordragelighet var pinsemenigheten det soleklare valg. 

Hva nå? Jesu gjenkomst i skyen er like om hjørnet og Gud vil la innhøstning sigden gå over den ganske jord slik den er nå for siste gong og det blir etter sine Egne Ord, Har du ikke Jesus i ditt hjerte og er du ikke døpt i Ånd og Vann da har du slik jeg ser det (åpen for godt begrunnet korreksjon) ikke panten på ditt Himmelske Borgerskap DHÅ ei heller da den iboende kraften som skal først oppreise de troende i  Kristus så de sammen med de levende Hellige kan  rykke opp i skyen for å møte sin Herre og Frelser der. Vi mennesker liker å diskutere men slik er ikke Gud, når spørsmålet kommer om hva gjorde du med ditt og datt kan en ikke si Luther sa slik og så forstå at da er dere ute og kjører for Gud hadde bare en kjøreplan og den er ufravikelig. AMEN. 

Svar
Kommentar #6

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Sørgelig.

Publisert 4 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Kan man da forvente at faddere skal følge opp dåpsbarna bare som en plikt de har, selv om de ikke tror ?

Du har så rett. 

Spedbarn tilhører Gud. Når barn blir noen år gamle og ser mor og fars tro i hjemmet, vil de få egen omvendelse og tro, og la seg døpe. 

Med hjertet tror en til rettferdighet og med munnen bekjenner en til frelse.  Dåpen er ikke nevnt i de fleste Ord som omtaler frelse, Joh 1:12; Joh 5:24; 1 Joh 5:11-13.

Tit 3:5 handler om Åndsdåpen som skjer i frelsen.  Vanndåpen som er en del av frelsen der vi bekjenner med munnen og går ned i dåpens grav er beskrevet i Romerbrevet kap. 6.  Dåpen tilintetgjør syndelegemet.  

Den som er død er frigjort fra synden!

«Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.»
‭‭Romerne‬ ‭6:6-8‬ ‭

Kirken lærer at kristne "krenker Gud med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i sitt hjerte".

Dette stemmer altså ikke med Romerbrevet kapittel 6.

Det må bety at kirken ikke vet hva dåpen gjør.  

Nikodemus spør, "kan jeg påny komme inn i mors liv og bli født?"  Nei, sier Jesus, det som er kjøtt er kjøtt, du må bli født av både vann (kjøtt) og Ånd.

V.8:  Du hører vinden blåser. ...., slik er det med den som er født av Ånden.

Dåpsvannet har altså ingen frelsende funksjon - det er også gal lære.

Jeg har mange gode venner i Kirken, fine kristne som lever med Gud.  De har alle blitt frelst senere i livet ved personlig omvendelse og tro.  Men mange leder ikke sine barn til tro fordi de er barnedøpt (De er frelst).  Dåpen er en viktig bekjennelse for den som blir født påny.  Og den begraver syndelegemet!

Les Romerbrevet kapittel 6.  Det er læren om Dåpen.  Syndens død.

Troen og bekjennelsen er til liv.

Svar
Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Dåpen og nattverden.

Publisert 4 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Kan man da forvente at faddere skal følge opp dåpsbarna bare som en plikt de har, selv om de ikke tror

I DNK er det to hellige handlinger. Dåpen og nattverden. Der gjøre vi noe sammen med vår Gud..  I dåpen avlegger fadderne og foreldrene et hellig løfte stående ovenfor Gud ,  menigheten og barnet at de skal lære dem å be og grunnleggende kristendom. Dette er selvsagt inspirert av misjonsbefalingen. 

Her kan man selvsagt rette pekefingeren mot menighetspedagogene og dagens trosopplæring. Burde det ikke inkludere foreldre og faddetopplæring med påfølgende sertifisering.  De skal tross alt avlegge et hellig løfte i en sakrament informasjon sin Gud. Og jeg mener de bør inkluderes i alle nivå av trosopplæring som medhjelpere.

 

Svar
Kommentar #8

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Det er barnevelsignelse.

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
 De skal tross alt avlegge et hellig løfte i en sakrament informasjon sin Gud. Og jeg mener de bør inkluderes i alle nivå av trosopplæring som medhjelpere.

Det er her det svikter.  Dåpen kan ikke skje når den som døpes ikke har hørt evangeliet og omvendt seg til Gud.  Man må tro og bekjenne for å bli frelst. Dåpen er en bekjennelse og en begravelse av syndelegemet, ikke et sakrament som frelser.  (Se kommentar 6 over, der jeg beviser dette med Guds Ord).

Nå har Kirken bestemt seg for at en barnedåp er et frelsende sakrament, til tross for at det ikke finnes Bibelsk belegg for dette.  Men alle deres nødløsninger fungerer ikke,  "kall de frafalne tilbake til dåpens nåde" er en "ikke-bønn".  Trosopplæring er umulig, troen fødes ved Ånden.  Og prester vet at mange foreldre ikke vil holde "løftet" de gir ved en barnedåp.  Da blir ikke handlingen særlig hellig,

Kirken famler i mørket, den tror ikke Bibelens klare Ord om dåpens betydning slik Romerbrevet kapittel 6 lærer.  Dåpen er grunnlaget for å seire i fristelser og å tjene Gud.

Faddere og foreldre lover ingen ting.  De har en navnefest, få blander Gud inn i den.  Vranglære blir ikke rett fordi Kirken lærer det.  Bibelen er sann.  Tit 3:5 er ikke dåpen, det er å bli født av Ånden slik Jesus også forklarte Nikodemus om natten. (v.8)

Det er ikke nok å bli født av vann ( mors liv), du må bli født av Ånd.  Vannet har ikke med dåpen å gjøre, det er synonymt med "kjøtt" i Jesu ord til Nikodemus.

Svar
Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Didatche. ..

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Dåpen kan ikke skje når den som døpes ikke har hørt evangeliet og omvendt seg til Gud.  

Dette er ikke en trå om de mange måter man kan døpes på innen den kristne kirke ,men hvordan opplæringen blir gitt i tilknytning med dåpen.

Den første beskrivelse av dette finner vi i boken Didatche fra ca år 90 e. Kr. Underveis i tiden har dåpstidspungtet endret seg og skapt mange lokale variasjoner av dåpsritualer.  Men opplæring i tilknytning til dåp har alle meninghetsstrukturer. 

De meninghetsstrukturer med voksendåp har gjerne et pensum i sitt barne og ungdomsarbeide som ender opp i en godkjennelse av trosforståelse før dåpsritualet kan gjennomføres. 

I de meninghetsstrukturer hvor dåpshandlingen kommer først har alltid denne "eksamen" tilslutt gjerne kalt Konfirmasjonen. Som er en bekreftelse på sin egen dåp etter en hvis teologisk undervisning.

Pensum mengden i denne basisopplæringen eR det interessante.  Den har blitt vesentlig redusert fra gamle Didatche til dagens trosopplæring planer.  Det samme gjelder bruken av det Fjerde bud - foreldrenes mulighet til innvolvering i egne barns opplæring.  

I vårt samfunn ha foreldrene få arenaer sammen med barna. Barnehager og skoler har tatt primæransvaret for oppvekst og utdanning. Kulturlivet har også blitt profesjonalisere med ansatte dirigenter ,lærere og trenere. Meninghetene har ansatte barne og ungdomsarbeidere, men hvor kan mamma og pappa delta sammen med barna for å gjøre seg fortjent til å bli hedret i det fjerde bud, slikt kommer ikke automatisk.

Finnes det noen gode eksempler på at foreldrene må delta i grunnopplæringen av egne barn ( før eller etter dåp ) .?

Svar
Kommentar #10

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Det er kun en dåp - ikke mange

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke en trå om de mange måter man kan døpes på innen den kristne kirke

Mitt poeng er ikke dåpsmåter, men hva dåpen er og hvilke forutsetninger som må finnes for å bli døpt.

Opplæring er ikke nødvendig.  Frelsen gis av Ånden ved Evangeliet.  Et spedbarn har ikke hørt evangeliet.

"Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje", sa Filip til hoffmannen.

Den som blir frelst blir opplært av Gud.

Frikirkenes "dåps-skoler" før dåpen har jeg ikke sansen for.

Vi snakker forbi hverandre fordi vi har forskjellig dåpssyn.

Jeg står fast ved at dåpen kommer etter omvendelse og frelsende tro.  Dåpen begraver til død med Kristus.

Faddere og trosopplæring blir da helt overflødig, likeledes Konfirmasjon.

«Det er én Herre, én tro, én dåp,»
‭‭Efeserne‬ ‭4:5‬ 


Svar
Kommentar #11

Johannes Taranger

2 innlegg  322 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Jeg er enig at Dåpen er en hellig handling. Den er Bibelsk. Er barnedåp det derimot ? Er det noe Bibelsk grunnlag for dette. Jeg kan ikke se det. Det er basert på overlevninger fra den katolske kirke. Luther klarte ikke helt å være konsekvent her. Altså, etter min mening, setter man da tradisjonen foran Guds Ord. Og det er hovedgrunnen til kirkesplittelser. Hadde Guds Ord vært vår eneste fasit, hadde det vært mye mindre splittelse innen kristenheten. Jeg har gransket dette, med min lutherske oppvekst som bakgrunn, og kommet fram til konklusjonen, om jeg skal kun bruke Bibelen som grunnlag, at personlig tro alltid kommer foran en dåpshandling. Jeg har deltatt ved flere barnedåper, og det slår meg at man i mange tilfeller har foreldre som bærer fram barnet til dåp, innfor Gud og mennesker sier at de skal lære dem om grunnleggende kristendom. Ute av kirkedøren glemmer mange dette. Det er blitt bare en seremoni, og i Guds øyne til og med hykleri, selv om de gjør det som tradisjonen "krever" Det samme gjelder faddere. Er det slik vi skal ha det ? 

Svar
Kommentar #12

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det står i Bibelen, Efeserne 6,4. ”Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

Finnes det noen gode eksempler på at foreldrene må delta i grunnopplæringen av egne barn ( før eller etter dåp ) .?

Det å blande Kirken og faddere inn i barneoppdragelsen er i seg selv et overgrep da bibelen aldri har foreskrevet noen av de ordningene, Jesus selv vår store foregangsmann i alle ting VELSIGNET barna og da gjør vi like så. Hvordan så blir vi frelst?

 Markus 16,16 sier; 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 

Da spør jeg hvordan kan et barn bare noen dager gammelt ha noen som helst tro? Ingen, skal da dette barnet bli fordømt, nei vi skal gjøre som Jesus velsigne det. For i henhold til bibelen er et barn rent til det kan begynne å skille mellom rett å galt, det igjen sier meg at inntil et barn begynner med akkurat det trenger det ikke til noen frelse og barnedåpen viser seg å være overflødig, noe som er lagt til og blir med det en falsk lære. Mene hva dere vil men Gud bryr seg ikke om hva noen mennesker mener men hva Han selv har nedfelt i sitt ORD.

17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.».

Og versene ovenfor tror dere vel ikke på selv engang så hvorfor skulle et spedbarn gjøre det, nei befalingen om frelse, dåp og å gå ut var gitt til voksne menneske som selv var istand til å tro og å gå ut. Vær voksne innse at dere har trått feil og vend om, Jesus står å venter.

Svar
Kommentar #13

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Talende taushet.

Publisert 4 måneder siden

Sandvik, Taranger og undertegnede har talt.

Dette var en artikkel av Vårt Land som ber kirken ta med fadderne videre.

Vårt Land er tvers igjennom Luthersk, derfor er artikkelen forventet. 

Haugen har støttet fadder-utspillet.  Takk til Haugen for gode ord.

Innenfor Oase-bevegelsen er det svært mange "lutheranere" som har gått i Dåpens Grav etter omvendelsen og tro.

Dåpen "En Dåp" er en så sterk handling for den som går i graven og reises opp til et liv med Kristus.  Her får vi Hånspåleggelse, profetord og nådegaver.  Dette er den lutherske kirke avskåret fra i din praksis.  

Prester i kirken vet dette, Mange av dem er i Oase og får der Åndens fylde.

De korrekte Lutheranere bryr seg ikke om hva Bibelen sier.  De er tause.

Kirken er en kultur-institusjon.  God kultur til hele folket.

Svar
Kommentar #14

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Det er mange uttryksformer for tro.

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Mitt poeng er ikke dåpsmåter, men hva dåpen er og hvilke forutsetninger som må finnes for å bli døpt.

I tiden rundt Romerrikets storhetstid var målet en Keiser - en Pave - en Gud . I denne strukturen hadde Keiseren ansvar for Statsmakten med de harde verdieene som infrastruktur , lov og orden og krigføring. Paven hadde ansvar for de bløte verdiene som fattigomsorg, skolevesen , helsevesen og kultur ( inkluderte religion) ..  I vårt samfunn har paven ( kirken ) mistet ansvar for de bløte verdiene til statsmakten.   Igjen sitter vi med sosialvesenets forløper med "faddersystem" som var en form for garantist når foreldrene ble borte fra barna.   Fadderne påtok seg barnevernets rolle idag.   Slik er det ikke lengre. Faddernes rolle er idag bare symbols - men det knytter vennskap og familie sammen.   En barnedåp knytter familiene og vennene sammen. En gammel tanke om at hele huset skal bli frelst.  En barenedåp er ikke bare en hendelse for et enkelt individ men en hel familie - med venner.  Dette er for meg en viktig del også å ta vare på familiens betydning også i religionen.  

Når det gjelder dåpsvarianter er det bare et uttryk for en tro.  Om man blir døpt med vigslet vann fra en biskop eller vann fra en flaske Farris.er ikke så viktig.   Det er hva den enkelte legger i det i etterkant som er det vesentliget.  Hvilken betydning har det for meg og min tro som er det avgjørende. Slik er det for de fleste vil jeg tro.  

Når det gjelder min egen dåp er jeg i utgangspungt døpt i Pinsevennsammenheng som voksen. Ble ikke tillagt noen menighet der og da og de hele administrative delen glemt.  DNK innlemmet alle som ikke var medlemmer i en menighet i sine medlemmsregister for noen år siden.  Da ble jeg medlem der.  Jeg er ansatt i og arbeider og hjelper til ved kirkelige dåpshandlinger idag. Jeg hjelper også til med andre tros opplæringstiltak i min menighet.  DNK har akseptert min voksendåp - slik de også selv gjør når udøpte kommer til menigheten. og ønsker å være med i fellesskapet.    Dåpen (inkludert voksendåpen)  i DNK er ikke akseptert hos Ortodokse eller Katolske menigheter - eller hos baptister/pinsevenner. 

Dåpen er bare en symbolsk handling.  Tar man uttganspungt i Jesu frelsesverk på Golgata var den fullkomment.  Synden ble lagt på ham for at vi skulle være fri.  Her sliter de ortodokse , katolske og lutteraneren med "arvesynden".  Dette gjør at alle nyfødte er ufrelst intill man blir døpt.  Enten gjennom en nøddåp eller en ekte dåp. Dette blir det refferert til i dåpsrituale gjennom at man blir "guds barn i dåpen".   Dette er en tro som man ikke finner i den metodistiske barnedåp eller hos baptister og pinsevenner.    Metodister døper sine barn fordi de er Guds barn - så hvorfor vente.  Baptistene har valgt å vente til 5-7 årsalderen med å døpe sine barn. Pinsevennene til de er rundt 10 år. - og at barne skal gi samtykke til det.  Men uansett er alt dette mentalt overgrep mot mindreårige på lik linje med omskjærelse da barna er under "religiøs" alder ( 16 år) .  

For meg er allikevel den sakramentale dele av barnedåpen viktig.  Et vigsel i en kirke er ikke et sakrament - det er bare en velsignelse.  Det skjer noe i sakramentet som vi får være med på sammen med Gud , foreldrene , fadderne og et barn.  Noe som vektlegges viktigere enn ekteskapet mellom foreldrene.  Foreldrene og faddere avgir et hellig løfte ovenfor sitt barn fremfor sin Gud. Dette knytter Gud , foreldrene, faddere  og barnet sammen.  Det man binder på jorden skal være bundet i himmelen også.. Slik symbolikk er dyp tro og synes det er fint å få være med på det  - selv om jeg selv bare fikk en impuls dåp hos noen pinsevenner jeg var innom en gang i fortiden. 

 

Svar
Kommentar #15

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Hvordan vet du dette?

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
For meg er allikevel den sakramentale dele av barnedåpen viktig.  Et vigsel i en kirke er ikke et sakrament - det er bare en velsignelse.  Det skjer noe i sakramentet som vi får være med på sammen med Gud , foreldrene , fadderne og et barn.  Noe som vektlegges viktigere enn ekteskapet mellom foreldrene.  

Kjell Haugen, hvordan vet du dette når det ikke finnes et eneste skriftsted som sier at dåpen er et sakrament, - at Gud gjør noe i barnets liv som ligner en åndsdåp.

Katolikkene har ekteskapet som sakrament.  Det kan jeg følge, bilde av Kristus og menigheten,  hellig handling.

Kirkens barnedåp har ingen Bibelord.

Det har jeg vist i kommentarene over.

Hvorfor har da kirken denne ubibelske praksis som de fleste betrakter som en navnefest for barnet.

Er det for å få medlemmer og statsstøtte?

Vi bli neppe enige.  Tankevekkende at du er troende døpt selv.  Din pastor tok nok for lett på oppfølgingen.

Men, - alt vel ønskes deg og dine fra en bror i Herren.


Svar
Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Tiden flyr forbi..

Publisert 4 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Din pastor tok nok for lett på oppfølgingen.

Det er mye som skjer på sommerstevner og her og der som ikke nødvendigvis blir dokumentert...

Jeg kan forstå at mange har problemer med de forskjellige dåpsvariantene.  Personlig tror jeg Gud er stor nok til å se igjennom fingrene med de forskjellige måter vi uttrykker vår tro på gjennom vår dåp. 

Men jeg har sansen for de forskjellige fordeler med de enkelte menigheters  varianter.  Hos barne døperne er faddere inkludert.  Jeg siste årene arbeidet med å involvere foreldre og faddere mer i tros opplæringen i min menighet.  Ser på dette som en styrke i barnets oppvekst.  I vårt samfunn hvor foreldrene skifter i løpet av oppveksten vil dåpsfadderen bestå - så det er viktig at disse også blir tatt vare på disse også fra menighetens siden - for barnas skyld.

Det finnes mange gamle tradisjoner rundt dåp i sammenlignende kulturer.  Vår barne dåp stammer trolig fra en tradisjon hvor man øste regngudens vann over barnet for å beskytte barnet mot naturens farer.   Voksendåpen var mer utbredt og det var vesentlig at det ble gjort i "levende vann" - det vil si en elv.  Derfor ønsket jeg å bli døpt utenfor de lukkede rom ( menighets-lokale)- og det mest praktiske var et sommerstevne - sammen med en haug med andre folk.  Leser vi Apostelen Thomas sine misjonsreiser i de gamle tilleggs-bøker til NT ser vi at han praktiserte en ånds-dåp - i tillegg til vanndåpen.  Dette er jo det som idag skiller den baptistiske og pinsevenndåpen.  Hos baptistene er ånds-dåpen inkludert i vanndåpen - hos pinsevennene er det to separate hendelser ( ritualer) .   Riktig nok har ikke pinsevennene utviklet så mye liturgi rundt ånds-dåpen - men det er for oss som har vært gjennom den dåpen også en  hendelse i livet som en har med seg. og det er i ettertid viktig at man vedlikeholder bruken av den hellige ånds nådegaver man har fått tildeldt.

Svar
Kommentar #17

Johannes Taranger

2 innlegg  322 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Saken er den og spørsmålet er da: Hvorfor kan ikke da Bibelen også i dette spørmålet være vår fasit.? Skal vi da la tradisjonen overprøve Guds Ord ? Er ikke da Ordet innåndet av Gud selv ? Har vi rett til å sette oss over Hans Ord og heller la tradisjonen veie tyngre ? Bør vi da ikke heller ha respekt for at Gud vet best. ? Han ser mye lengre enn menneskene. Hvorfor skal vi ta trekke dåpsspørsmålet i alle retninger etter som tradisjonen henviser. Det er jo et av tingene som virker kirkesplittende, og er ikke fra Gud men fra vår fiende, djevelen. Han er religiøsitetens herre som dessverre styrer mange kirker og samfunn. Når man da velger å gå bort fra Fasit så blir det splittelser. Luther gikk mot den katolske kirke med sin åpenbaring av nåden.Han ble lyst i bann. Av det religiøse system. men, dessverre, han beholdt dåpssynet til den katolske kirken. Vi ser tydelig at i den første menigheten var alltid troen forløperen før dåpen. Det er ikke frelse i dåpen. Frelsen kommer av troen, og som ytre bekreftelse blir man døpt deretter. Jeg er oppvokst med Kirken og sin barnedåp, men Gud viste meg i min ungdom at jeg skulle gå i dåpens grav, etter at jeg ble frelst. Jeg gjorde da det., og har ikke angret. Tradisjoner som er klart tuftet på Bibelen er bra, men tradisjoner som ikke er klart tuftet på Guds Ord er et bolverk mot vekkelse og framgang i Guds rike. Hvorfor kan vi ikke da la ubibelske tradisjoner ligge og bare la Guds Ord være vår rettesnor både når det gjelder dåpspraksis og Åndens gaver ? Ifølge Jesus er alle barn Guds barne, døpt eller ikke. Når de selv kan ta sitt personlige standpunkt, velger de da selv, og om de velger frelsen påfølger da dåpen.,Konfirmasjon har heller ikke noe bibelsk grunnlag, men ble da i sin tid  et resultat av en ubibelsk dåpspraksis, altså en del av det religiøse systemet. Nei, la oss gå tilbake til Guds Ord, alene, og la religiøse praksiser ligge. Da kan vi leve i den herlige friheten som frelsen gir til de som tar imot den

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Er ikke da Ordet innåndet av Gud selv ?

Nei  , Ordet er ikke innåndet av Gud selv.  Du tenker nok på  1. Tim 3:16 "Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, "  .

Her er det to ting du må huske på når du bruker dette bibelverset.  Bibelforskere sier med stor sikkerhet at det ikke var Paulus som skrev dette brevet og at når det refereres til "Skriften" i Nye testamenet er det det vi idag  kaller "Det gamle testamentet" det henvises til.  ( NT var ikke skrevet og detter er ingen blankofullmakt ) .    Nye testamentet var i en konstant forandring fra år 40 til ca 350.  Bøker kom og gikk og innhold i bøkene forandret seg med politiske og religiøse strømninger i tiden.  

Den kristendommen vi kjenner idag i Nord-Europa er en lapskaus av de fleste av Europas gamle religioner krydret med litt Jødedom. Men religions designet stammer helt tydlig fra Mithraismen ( 90% av teologien) som oppstod ca 400 år før Kristus og var statsreligion i Romerrike frem til 312 e.kristus..  Menighetsbrevene til Paulus er nok ekte.  De ble hovedsakelig brukt hos de "Gnostiske kristne".   De pastorale brevene er hovedsakelig antignostiske og skrevet i en annen gresk dialekt noe senere.  for å tilpass kristendommen til Mithraismens tro. Her blir "Paulus-kristne gnostikere" kalt for kjettere.  I dette bildet hadde "Gnostikkerne" voksendåp og anti-gnostikere barnedåp ( mithraistene)  .. Så denne diskusjonen har pågått fra  lenge.før NT var ferdig skrevet.  Felles for hele NT er at det er preget av "Anti-Jødisk" tankesett som var akseptert på den tiden og tar ikke mye med seg fra Jødedommen inn i den nye Kristendommen.

Men fadderordningen stammer fra den første Romerske statsreligionen ( -->> 312 - Mitraismen )  Allerede i den relgionen var Pavemakten (Pater-papas)  et faktum på samme fysiske lokasjon som idag - bare med  litt andre navn på menneskesønnen og frelseren.. 

Så Skriften til Guds folk er nok innblåst av Gud - men NT er så full av tekniske feil og teologiske motsigelser at den skjelden kan brukes til annet enn inspirasjon.  Men om man prøver Gud med et rent hjerte og en god tro vil vi se at han står ved sine løfter.   

Derfor er det forståelig at Ortodokse og Katolske kirkesystemer kaller Bibelen for en Hellig Bok. Som egentlig betyr at kun utdannende folk bør lese den.  Den bør ikke leses direkte av alle, men kun forkynnes gjennom  de som har blitt gitt den nådegaven i menighetene ( 1. Kor 12:38: "Og Gud satte i menigheten....").  Håper alle i din menighet har oversikt over hvem som har  disse forskjellige oppgavene , slik at man kan vite hvem som Gud har satt til lærer i din menighet og ikke. 

Svar
Kommentar #19

Johannes Taranger

2 innlegg  322 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Som du selv skriver :  Hver bok i Skriften er innblåst av Gud..." Det som står det står. Vi kan da selvsagt velge å ikke tro det. At mye av Skriften er menneskeverk og uten autoritet. Da faller jo alt sammen som et korthus. Man setter seg da også til dommer over Gud og Bibelen ved å mene at den bare er delvis riktig, at NT er fulle av tekniske feil. Hva skal man da tro eller ikke tro ?Da sitter man jo med lite tilbake. Da kan jo hvem som helst tolke Bibelen etter forgodtbefinnende. De blir jo da selvsagt bare kaos. En bok blant mange andre bøker. En religion blant mange andre religioner. Det er bare å plukke og velge. Du mener at bare utdannede folk bør lese Bibelen. Det var jo slik før i tiden  da den katolske kirke praktiserte dette ved at Bibelen kun var på latin som folk flest ikke forstod. Da er jo spørsmålet. Hvor høy utdannelse bør man da ha for å forstå Bibelen rett. Ja, du forstår at dette høres da urimelig ut. Vi som kaller oss troende har fått Den Hellige Ånd til å hjelpe oss til å forstå Skriften. Det er Han som åpenbarer den for oss. Om da bare de med spesiell teologisk utdannelse , eller som du sier , bare de med spesielle nådegaver, skulle ha rett på å lese Bibelen, kunne da disse komme fram til helt ulike konklusjoner av innholdet. Det igjen ville føre til kaos og menneskeliggjøring av innholdet. Nei, hvert eneste menneske har rett til å lese Bibelen på egen hånd.  Det er Guds suverene Ord og Hans vilje til oss, og ufeilbarlig. Valget er vårt. Jeg velger å stole på at det Han sier i sitt Ord er rett, også i vår tid

1 liker  
Svar
Kommentar #20

Kjell Haugen

6 innlegg  1316 kommentarer

Internkontroll

Publisert 4 måneder siden

Det er derfor 1. Kor 12 28-31 er så viktig.  Ikke alle som får ånder skal være lærere. Ikke alle som Gud bruker til å helbrede kan alt om Guds ord. Alle har hver sin oppgave.  De ferrese har flere..  Hvem i menigheten bør god kontroll på alle disse oppgavene i menigheten.   Det kalles en godt ledet menighet med internkontroll.

På denne måten vil den teologiske stabiliteten i menigheten beholdes og man vil se Gud i ordet. 

Selv om jeg sitter når jeg ber og du kneler ber vi til den samme Gud.  For andre er det helt utenkelig at man "Sitter" forran den allmektige Gud når man snakker med Gud.  Man bør helst ligge eller stå. Stå trosuttrykk er avhenging av vår lokale kultur.  Slik er det med de dåp, nattverd ,  ekteskap osv.. Men det er ikke opp til oss å fordømme våre søsken. Det er det bare den som har kasteskovelen som kan.  

Guds fred.

Svar

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2027 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 715 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På sporet av nye religioner
av
Per Bjørnar Grande
rundt 13 timer siden / 140 visninger
0 kommentarer
Modige politikere, fins de?
av
Roald Øye
rundt 19 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Her inne
av
Lise Knudsen
rundt 20 timer siden / 174 visninger
0 kommentarer
Tilbake til skolebenken
av
Hilde Mjøs
1 dag siden / 2027 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
2 dager siden / 108 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
3 dager siden / 715 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2217 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1702 visninger
Roald Øye kommenterte på
Modige politikere, fins de?
rundt 1 time siden / 120 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2217 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1659 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 2217 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 4 timer siden / 1702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 4 timer siden / 2217 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1702 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 5 timer siden / 1702 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 11 timer siden / 238 visninger
Les flere