Spaltist Sofie Braut

Tettare på livet

Som kristen har eg ikkje eit abortsyn. Eg har først og fremst eit livssyn.

Publisert: 8. sep 2017 / 637 visninger.

Ein ung KrF-politikar på nordvestslandet vart nyleg «køyrt til veggs» i ei utspørjing i valkampen. Kva meiner han om abort – slik eigentleg? I ein valkamp prega av verdispørsmål, skulle ein tru det var rom og takhøgd, både for å tenka seg litt om og for å gje eit sannferdig svar på eit viktig spørsmål. Talande i så måte er at han både får kritikk for å nøla og for å gi eit klart svar. For det gjorde faktisk Tore Storehaug, KrFs førstekandidat i Sogn og Fjordane.

Motstanden han møter er av det ­tradisjonelle slaget. Det er kanskje lettare for meiningsmotstandarar å forholda seg til teoretiske formuleringar av ­typen ­«restriktivt abortsyn» eller «opplever abort som eit relativt krevjande etisk spørsmål», enn at han rører ved realitetane.

Ulne formuleringar

Det er eit paradoks at politikarar skal kunna «ha» eit synspunkt, men få kritikk for å stava det ut i klartekst. Då har vi som samfunn ­fjerna oss langt frå idealet om fri og open ­meiningsutveksling. Dersom synspunkt og verdiperspektiv må pakkast inn i ulne formuleringar for å passera, har vi rota det offentlege ordskiftet bra til for oss.

Folk skjønar vel at alle vi som meiner som Storehaug – at abort er vanskeleg, meiner det av ein grunn. Har ein det synet at livet startar når eit barn vert unnfanga, ja, då er det jo for så vidt det same kva ein kallar det, det er jo realiteten bak orda våre som er viktig og som gjer at vi i det heile reknar abort som eit etisk dilemma.

Abort er eit ord vi har vent oss til, for mange er det ein rett, ein indikator på eit fritt og moderne samfunn. Abort er å ta liv, meiner Storehaug, og når dette utløyser ein storm av reaksjonar blant politikarar og andre, kan det vel ikkje handla om at ingen visste kor KrF-profilen stod i abortspørsmålet frå før?

Fosterreduksjon

Problemet kjem fordi han seier det. Eller kanskje fordi han er villig til å stå for det? Eller er det ordvalet som er problemet? Teoretiske omskrivingar fjernar oss fort frå det saka eigentleg handlar om; det er eit merkeleg uhyggeleg omgrep som «fosterreduksjon» eit anna eksempel på. Språket bør hjelpa oss til å skjøna meir, det skal ikkje vera ein reiskap til å maskera praksisar og fenomen vi er ukomfortable med.

Dei som reagerer med sinne og kvalme på at ein politikar uttrykkjer eit synspunkt i klartekst i staden for å pakka det meir inn, bør snarast forklara oss andre kvifor eit synspunkt er meir akseptabelt om ein kler det reelle innhaldet opp i ei viss verbal drakt. På det operative nivået bør ein for lengst ha stilt seg spørsmålet kvifor det finst mange som meiner, slik Storehaug gjer, at abort er svært problematisk. Vi ville ikkje hatt ein smertefull abortdebatt dersom ingen såg på abort som nettopp å ta eit liv.

Men som kristen har eg ikkje eit abortsyn. Eg har først og fremst eit livssyn. Eg ønskjer å verna om livet frå start til slutt. Eg drøymer om at fosteret får ­rettar. At også dei minste menneska får den mest fundamentale og sjølvsagde av alle ­menneskerettar: retten til liv.

Null relevans

Eg tykkjer framleis det er merkeleg å høyra meiningsmotstandarar kritisera folk som Storehaug for å høyra til i ei anna tid. I kva grad synet hans er «gamaldags», eller om venstresida vurderer vern av dei svakaste i samfunnet som «reaksjonært», har faktisk null ­relevans for dei etiske perspektiva i abortspørsmålet. Det er rett og slett overflatisk argumentasjon. Vi lærer stadig meir om livet i livmora og om fosteret si makelause reise frå sitt gåtefulle utspring.

Kunnskap om og omsorg for den som ikkje er i posisjon til å forsvara seg sjølv bør få meir rom i debatten knytt til abort. I eit samfunn der det å vera open vert løfta fram som ein viktig verdi, hadde det vore fint å sleppa å få framstilt livsviktige etiske problemstillingar gjennom tilslørande­ ­retorikk. I denne saka er det nemleg ­avgjerande å komma tettare på livet.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Du vevde meg i mors liv!

Publisert 2 måneder siden

 Salme 139!

 13 For du har skapt mitt indre,
        du har vevd meg i mors liv.
   
 14
Jeg takker deg fordi jeg er skapt
        på skremmende, underfull vis.
        Underfulle er dine verk,
        det vet jeg så vel.
    15
Mine ben var ikke skjult for deg
        da jeg ble skapt i lønndom
        og ble formet i jordens dyp.
    16
Du så meg den gang jeg var et foster,
        i din bok ble alt skrevet opp;
        mine dager ble dannet
        før en eneste av dem var kommet.


Som kristen har eg ikke eit abortsyn. Eg har først og fremst eit livssyn.

Mitt svar er ene og alene gitt på denne setningen for om en kan ytre seg slik finnes det bare et korrekt svar på denne saken. Å samtykke i og utføre udåden kan innbefatte  flere personer og i hver enkelt sak er de medskyldig i et drap. Om du er 15, 25 eller 50 samtykker du i et menneskets abort er dere like skyldige som de som utfører udåden i å ta et liv.

Ordet sier Gud har vevd oss i mors liv, det forteller meg at Han overtok ikke det arbeidet etter så og så mange uker nei allerede men vi bare var en sædcelle og kjempet oss mot morkaken var vi et blivende menneske som Gud hadde planer for. Ett hvor brutalt det en høres ut blir det aldri noe annet en å drepe et Gudskapt menneske og hva Norske Lover sier blir irrelevant det er innfor den Himmelske domstol som bestemmer vår sluttstasjon.

Over hele verden finnes der millioner på millioner som har satt seg opp for den dommen og deriblant var jeg for jeg også samtykket i en abort. Som ikketroende hørte jeg på de ikring meg sa og mente og levde lykkelig med det inntil jeg møtte Jesus og de Åndelige realiteter blei meg Åpenbart. Og da som Troende fattet jeg et annet sinn, vente om bad om Tilgivelse og fikk nåde. Min omvendelse er at nå kaller jeg en spade for en spade ved å peke på at der finnes en vei ut av uføra for de som har havnet der i gjennom omvendelse og troen på Jesus Kristus der Jesu Blod igjen renser oss hvitere ja hvitere en nyfallen snø. 

Svar
Kommentar #2

Johannes Taranger

2 innlegg  307 kommentarer

Publisert 2 måneder siden

Veldig bra skrevet. Her kommer Bibelens syn på abort eller fosterdrap, som det egentlig heter, klart fram. Som kristne er det viktig at vi står på Bibelens forsvar til vern om fosteret, uavsett hvilke syn på dette som finnes i tiden. Guds Ord vil alltid stå fast 

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 440 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1253 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 440 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 310 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 177 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1253 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
12 minutter siden / 310 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
17 minutter siden / 310 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
18 minutter siden / 1253 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
23 minutter siden / 1253 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
31 minutter siden / 1244 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
31 minutter siden / 1253 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
31 minutter siden / 177 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
34 minutter siden / 1244 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
37 minutter siden / 1244 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
38 minutter siden / 1253 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
43 minutter siden / 1253 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1244 visninger
Les flere