Kari Elisabeth Kaski

Stortingskandidat
1

Vår olje oversvømmer USA

Houstons har nettopp opplevd tidenes verste uvær. Nå står Florida for tur. Orkanen «Irma» vil bli den sterkeste som noensinne er målt i Mexicogulfen. Ekspertene mener at det er en sammenheng mellom menneskepate klimaendringer og styrken i uværet som «Irma» og «Harvey» har bragt med seg. Norges er verdens 7. eksportør av klimagasser. Det er vår olje som nå oversvømmer gatene i USA.

Publisert: 8. sep 2017.

Orkanen Harvey Orkanen brakte med seg død og ødeleggelse til USAs østkyst. Foreløpig er 12 mennesker funnet døde, mange flere vil bli funnet når flomvannet trekker seg tilbake og oppryddingsarbeidet kommer i gang. De fysiske skadene er enorme. Mange titusen hus er knust og infrastruktur som veier, jernbane, elektrisitetsnettverk er smadret. De økonomiske kostnadene er astronomiske. I følge analysebyrået Risk Management Solutions (RMS) kan oppbyggingskostnadene ligge på mellom 70-90 milliarder dollar. Mens Houston kjemper med etterdønningene etter Harvey, er nå superorkanen Irma på vei inn over Florida og flere karibiske øyer. Irma har en styrke på fem. Det er umulig å beregne hvor store ødeleggelsene blir. Men det vi vet er at Irma vil ta liv, gjøre mange tusen mennesker hjemløse, og legge infrastruktur i ruiner.

 

Eksperter mener at menneskeskapte klimaendringer forsterker orkaner som Harvey og Irma. Den anerkjente professoren Michael Mann har beskrevet hvordan menneskeskapte oppvarming forsterket skadene. Det Mann spesielt peker på er at et varmere klima gjør stormer mer intense før de treffer land. Temperaturen i regionen der Harvey herjet har økt med ca. 0,5 grader over de siste tiår (fra 30C til 30,5C). Når lufttemperaturen over havvann øker, forsterker det både vindstyrken og mengde med regn som orkaner bringer med seg.

 

Også andre steder på kloden ser vi at naturfenomener gjør økt skade. For eksempel er monsun-regnet blitt kraftigere mange steder. I en studie utført av Asian Development Bank hevdes det at 130 millioner mennesker i India, Pakistan og Bangladesh risikerer fordrivelse som følge av klimaendringer. Det er vanlige folk som rammes, og fattige folk i fattige land er ekstra sårbar nettopp fordi de er fattige og fordi staten i mindre grad er i stand til å hjelpe når uværet rammer.

 

En enkelt storm eller flom kan ikke bevise klimaendringer. Men årelang forskning viser at mer klimagasser i atmosfæren betyr en varmere framtid, og at mer ekstremvær er uunngåelig. I 2013 rammet tyfonen Haiyan Filippinene. Det var den sterkeste tyfonen som noensinne har blitt registrert i verden. Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) mener slike ekstreme værhendelser vil vi oppleve mer av i framtiden.

 

Derfor må vi gjøre alt vi kan for å stanse utslippene av klimagasser. Norge alene slipper ut 53,4 millioner tonn CO2 pr år. Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder CO2-utslipp pr innbygger. SV vil derfor kutte utslipp raskt. Vi går til valg på å kutte de norske utslippene kuttes med minst 3 millioner tonn kommende stortingsperiode. Det er like mye som utslippene til 1,6 millioner biler. I tillegg må Norge øke sine bidrag til internasjonale klimatiltak og klimatilpasning fram mot 2020. Men Norge må dessuten la olje og gass bli liggende til beste for klima.

 

Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende klimaendringer. Vi må derfor si nei til all ny tildeling av lekearealer til oljeindustrien og innføre varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Norges økonomiske kapasitet og historiske ansvar for klimaendringene må ligge til grunn for størrelsen på vår klimainnsats. Lar vi olje bli liggende, beskytter vi samtidig mennesker i USA.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

9 innlegg  932 kommentarer

Menneskeskapt tropisk storm ?

Publisert over 1 år siden
Kari Elisabeth Kaski. Gå til den siterte teksten.
Eksperter mener at menneskeskapte klimaendringer forsterker orkaner som Harvey og Irma. Den anerkjente professoren Michael Mann har beskrevet hvordan menneskeskapte oppvarming forsterket skadene. Det Mann spesielt peker på er at et varmere klima gjør stormer mer intense før de treffer land.

Interessant påstand. Liknende argument er brukt av bevegelsens åndelige overhode ; Rasmus Hansson :

 https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-olje-og-velferd-direkte-arsak-til-tyfonen-pa-filippinene/61841770

Dette skulle da være tenkt som et resultat av "mennskeskapt global oppvarming", uten dokumentasjon , vil jeg anta ? 

Her er imidlertid et par faktiske forhold :

Mange forsto tidlig at det var noe rart med FN`s Klimapanels konklusjoner om effekten av menneskeskapt CO2. Professor Christopher (Chris) Landsea var en av disse.

Han var engasjert av IPCC i forbindelse med innholdet i IPCC`s Fourth Assessment Report - som en av verdens fremste eksperter på nettopp tropiske stormer - hurricanes - som opptrer hvert år.

Dette er hele oppsigelsesbrevet han skrev om hvorfor han sluttet  - som var på grunn av at IPCC begynte å fortelle at tropiske stormer var sterkt påvirket av menneskeskapt global oppvarming.

Han skrev at han sluttet fordi IPCC var så infisert av politikk vitenskapen ble borte.

Her er hele brevet ,

http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/LandseaResignationLetterFromIPCC.htm

Utdrag :

 After some prolonged deliberation, I have decided to withdraw from participating in the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). I am withdrawing because I have come to view the part of the IPCC to which my expertise is relevant as having become politicized. In addition, when I have raised my concerns to the IPCC leadership, their response was simply to dismiss my concerns...

...My work on hurricanes, and tropical cyclones more generally, has been widely cited by the IPCC. For the upcoming AR4, I was asked several weeks ago by the Observations chapter Lead Author - Dr. Kevin Trenberth - to provide the writeup for Atlantic hurricanes....

Shortly after Dr. Trenberth requested that I draft the Atlantic hurricane section for the AR4's Observations chapter, Dr. Trenberth participated in a press conference organized by scientists at Harvard on the topic "Experts to warn global warming likely to continue spurring more outbreaks of intense hurricane activity" along with other media interviews on the topic. The result of this media interaction was widespread coverage that directly connected the very busy 2004 Atlantic hurricane season as being caused by anthropogenic greenhouse gas warming occurring today.....

...It is beyond me why my colleagues would utilize the media to push an unsupported agenda that recent hurricane activity has been due to global warming....

...I did caution Dr. Trenberth before the media event and provided him a summary of the current understanding within the hurricane research community. I was disappointed when the IPCC leadership dismissed my concerns when I brought up the misrepresentation of climate science while invoking the authority of the IPCC. 

...Instead, a scientist with an important role in the IPCC represented himself as a Lead Author for the IPCC has used that position to promulgate to the media and general public his own opinion that the busy 2004 hurricane season was caused by global warming, which is in direct opposition to research written in the field and is counter to conclusions in the TAR...

I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound. As the IPCC leadership has seen no wrong in Dr. Trenberth's actions and have retained him as a Lead Author for the AR4, I have decided to no longer participate in the IPCC AR4.

Hvordan det rimer med at norsk olje skaper katastrofer får dere selv vurdere.

Videre har vi den anerkjente professor  Michael Mann  , vet ikke om det er humoristisk ment ?

Michael Mann var arkitekten bak hockeystickskandalen og går igjen i flere tusen av e-mailene i Climategate.  Og hele hockeystick-vitenskapen ble avslørt av Steven McIntyre.(og McKitrick)

Satser dere på at folk har kollektivt hukommelsestap?

Det som er verd å merke seg i denne saken er at det nå går to rettsaker , den ene er Michael Mann mot klimaforskeren professor Timothy Ball ; her er status for denne pr i sommer 

 http://principia-scientific.org/breaking-fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

Den andre saken går mot Mark Steyn. Den er interessant- dersom Steyn taper så kommer vitenskapen som sådan til å kunne avgjøres i rettsalen , og ikke lenger i laboratoriet eller ute i felt. 

Tidligere var klimavitenskap en seriøs  profesjon.

Har en oppdatering fra American Thinker (Jul 2017) :

http://www.americanthinker.com/articles/2017/07/things_get_hot_for_michael_mann.html

 

Spennende å se hvordan saken med Mark Steyn ender.

 

3 liker  
Kommentar #2

Egil Stangeland

0 innlegg  1 kommentarer

Klimahysteri

Publisert over 1 år siden

Min mening er at det i dagens debatt i alt for liten grad stilles kritiske spørsmål til, eller om klimaendringene er menneskeskapt. Paven har jo også vært ute med å stemple dem som fornekter klima hysteriet som direkte dumme. Noe jeg forøvrig lever godt med. Jeg tror nemlig at "folk flest" i liten grad har satt seg inn i problemstillingen. De fleste kjøper hysteriet for alt det er verd, uten at de tenker at disse såkalte spesialistene i stor grad synser, og i liten grad kan verifisere sine synspunkter. Er det slik at man kanskje vil finne vikarierende motiver hos den såkalte ekspertisen?


Cook et al undersøkte ca 12000 forskningsrapporter og fant at 32% ca 3840 av dem inneholdt påstanden om at klimaendringene var menneskeskapt. Så fant han noen få som uttrykte at klimandringene ikke er menneskeskapt eller var nøytral. Slik fremkom 97,1% vitenskapelig konsensus. Nå er det bare slik at ingen av de 3840 rapportene  førte et vitenskapelig bevis for at klimaendringene er menneskestyrt. Det må være lov å stille seg undrende når 3800 forskningsrapporter ikke kunne føre et eneste bevis for at klimaendringene er menneskestyrt. Det å være uenig med Rasmus Hansson er det samme som å "banne i kirken". Jeg fikk også med meg Hansson i siste pertilederdebatt som ikke kunne forstå at resten av etabliementet ikke helt kunne stille seg bak hans utspill om å avvikle oljeindustrien, innføre 30 timers uke og tømme Oljefondet.

Derfor og selv om det kan oppfattes som å " banne i kirka", så tror jeg mange med meg i svært liten grad har gått den såkalte ekspertisen etter i sømmene.


1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere