Per Arne Brandal

147

Paradigmer i oppløsning, pressen og Gaffa-tape

Musikere og andre vet at Gaffa-tape er en vidunderlig ting. Om noe går i stykker, er det bare å bruke den seige og sterke tapen. Funker det ikke, har du ikke brukt nok tape. Blir det for mye, ser det ut som idioter er på ferde.

Publisert: 7. sep 2017

Bærebjelkene i elitenes paradigme om en friksjonsfri og bærekraftig multikultur viser tegn på alvorlig materialtretthet.

Istedenfor en kritisk gjennomgang av denne ideens konstruksjon, bærende elementer og implikasjoner, vender mainstream media det blinde øyet til og pøser på med anomalier, ønsketenking, svartmaling av kritikere, utfrysing og stigmatisering - slik lathanser misbruker Gaffa-tape på elektriske installasjoner som ikke funker.

Resultatet blir grotesk.

NRK og norske media sin dekning av Listhaugs besøk i Sverige er ett av mange eksempel. På tross av tunge bevis på at noe er galt i det svenske «folkhemmet», gir mediakratiet, vår tids Versailles, en hårreisende propagandistisk fremstilling som ville få enhver menigskontrollør i Stalin-regimet til å rødme.

Sann journalistikk er byttet ut med tåkelegging, halvsannheter, halvløgner og avledningsmanøvre

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.

Bærebjelkene i elitenes paradigme om en friksjonsfri og bærekraftig multikultur viser tegn på alvorlig materialtretthet.

Istedenfor en kritisk gjennomgang av denne ideens konstruksjon, bærende elementer og implikasjoner, vender mainstream media det blinde øyet til og pøser på med anomalier, ønsketenking, svartmaling av kritikere, utfrysing og stigmatisering - slik lathanser misbruker Gaffa-tape på elektriske installasjoner som ikke funker.

Resultatet blir grotesk.

NRK og norske media sin dekning av Listhaugs besøk i Sverige er ett av mange eksempel. På tross av tunge bevis på at noe er galt i det svenske «folkhemmet», gir mediakratiet, vår tids Versailles, en hårreisende propagandistisk fremstilling som ville få enhver menigskontrollør i Stalin-regimet til å rødme.

Sann journalistikk er byttet ut med tåkelegging, halvsannheter, halvløgner og avledningsmanøvre

Du store allverden! Det var noe til salve. Men hypotesen er naturligvis feil. Hun som var i Sverige for en tid siden har solid ryggdekning for sin politikk i sin hjemstavn. Møringene deler grovt sett stemmene sine i tre; Ap, H, Frp tar drøyt 70%,  og dvergene sloss om resten. Fem partier kommer over sperregrensen i Møre. 

Man kan derfor ikke snakke om at dette har preg av å være røkkel. Møre er et fylke med god verdiskapning, innovasjon over gjennomsnitt i riket, og en fornøyd befolkning som vet å livberge seg. Frps liste toppes av to statsråder som begge har berettiget grunn til å anse seg som gjenvalgt om ikke Mannen faller og ødelegger alt. Frp må karakteriseres som rettmessige deler av eliten i Møre, slik deres velgere da også blir det. Møre er ingen ghetto av fattigfolk som ikke vet hvor de skal finne smør til maten. De har latt seg fange av en noe introvert innvandringspolitikk som betaling for liberale næringsforhold. 

Brandals alarm faller derfor på sin egen urimelighet. Det er ikke synd på møringer. De representeres av eliten på Stortinget og slik vil det fortsette. Brandal bør revurdere sitt selvbilde. 

3 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Bærebjelkene i elitenes paradigme om en friksjonsfri og bærekraftig multikultur viser tegn på alvorlig materialtretthet.

Vi har alltid hatt tilløp til multikultur i Norge. I noen historiske perioder har dette gitt seg utslag i store endringer, men gjennom mesteparten av vår historie har "eliten" holdt alle slike tilløp under kontroll og kun svært små variasjoner fra normen har vært tillatt.

Det er først nylig at vi har fått et flertall av befolkningen som aksepterer at ikke alle er nødt til å følge statlig vedtatte normer og religioner. Dette skal ikke Listhaug og hennes autoritære kumpaner få lov til å endre.

4 liker  
Kommentar #3

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Hva er verst?

Publisert rundt 3 år siden

Hva er verst? En som advarer mot store og økende problemer med kriminalitet og utenforskap, grundig dokumentert i en politirapport? Eller "ansvarlige" politikere som later som ingenting og virker mer opptatt av å verne bildet av nasjonen enn sine egne borgere? 

Anna Dahlberg, politisk redaktør og sjef i lederavdelingen i Expressen, har skrevet den beste kommentaren etter Sylvis sveabesøk:

"Norrmännen har i grunden rätt när de varnar för "det svenska tillståndet". Att ledande politiker spelar ner problemen är illavarslande.

Samtidigt som debatten rasar efter den norska integrationsministerns besök i Rinkeby återvänder jag till polisens rapport om de utsatta områdena från i juni. Det är en surrealistisk upplevelse.

Här står ju allt svart på vitt om tillståndet i utanförskapsområdena. Rapporten avslutas rentav med reflektionen att den kanske största utmaningen vi står inför är att "inse omfattningen av problemet".

Har Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) - eller för den delen Carl Bildt - ens läst rapporten? Det verkar inte så. Det är en sak att tycka att det är osmakligt att en norsk, högerpopulistisk minister åker till Rinkeby för att hämta hem poänger i valrörelsen. Det är något helt annat att själv bagatellisera problemen.

Minst 5 000 kriminella aktörer i områdena

Rapporten beskriver 61 problemområden i landet, varav 23 klassas som särskilt utsatta. En av definitionerna på ett sådant område är att "läget anses vara akut".

Författarna konstaterar att samhället inte är rustat för att hantera det stora antalet kriminella aktörer i de utsatta områdena och att "polisen och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken". Totalt handlar det om runt 200 kriminella nätverk och minst 5 000 kriminella personer.

Vad innebär då detta konkret? Många av problemen är väl kända såsom skjutningar, öppen narkotikahandel, stenkastning mot blåljuspersonal och hot och våld mot vittnen.

Men det verkligt intressanta i rapporten är beskrivningen av hur den kriminella strukturen har vuxit sig så stark att den påverkar normbildningen i områdena. De kriminella sätter reglerna för vad som gäller och skapar en alternativ samhällsordning till den demokratiska.

"De kriminella nätverken kan ordna boende, arbete, bankverksamhet, skydd och säkerhet för människor som i andra fall har svårt att få dessa tjänster." Det finns inslag av en egen rättsskipning och ekonomi. Det säljs stöldgods, insmugglad sprit och tobak i många butiker; restauranger och affärslokaler används även som förvaringsplats för narkotika och stöldgods. "Genom hot och våld och skadegörelse pressas näringsidkarna till beskyddarverksamhet eller till att överlåta sina verksamheter till underpris."

Även socialtjänstens personal utsätts för påtryckningar liksom fastighetsägare. I vissa områden ser man också att kriminella aktörer syns i politiska sammanhang i allt större utsträckning, enligt rapporten.

Det är detta som är parallellsamhället. Eller som norrmännen skulle uttrycka saken: "det svenska tillståndet".

Det demokratiska samhället drar sig undan

Det betyder inte att Sverige som helhet har insjuknat. Ekonomin växer så att det knakar. Den alkoholrelaterade brottsligheten har minskat. Sverige rankas som ett av världens bästa länder att leva i enligt flera internationella mätningar.

Även i Rinkeby finns hoppfulla tecken. Det satsas och byggs, däribland bostadsrätter som lär ha sålt slut.

Men likväl måste framväxten av parallellsamhällen med våldskapital i fel händer tas på största allvar. Ytterst handlar det om en systemhotande brottslighet. För vad händer när kriminella får sätta dagordningen? Jo, det demokratiska samhället drar sig undan.

Det är svårt att rekrytera socialsekreterare och fältarbetare till de utsatta områdena. Samma sak med lärare. Parkeringsvakter drar sig för att utföra sitt uppdrag och försäkringsbolagen ryggar. I Husby ville man i våras satsa på trygghetsvakter, men hittills har inget vaktbolag nappat på uppdraget.

"Otryggheten trycker bort dem som vill göra gott", konstaterar Jörgen Ohlsson, ställföreträdande lokalpolisområdeschef i Järva. Till och med polisen har svårt att behålla sin personal och att växla upp enligt plan; erfarna poliser väljer bort att jobba i de utsatta områdena.

Skrämseleffekten har även gjort sig påmind på annat håll. Personal på akutsjukhusen tar bort sina namnbrickor när skottskadade gängkriminella kommer in. Ett annat exempel är bokförlaget Brombergs som nyligen stoppade utgivningen av en bok om Södertäljenätverket.

Det måste bli jobbigare att vara kriminell

Den sortens reträtter är inget som man bör ta lätt på. En ordning där hot går hem är en ordning där demokratin kröker rygg. Därför är det så viktigt att samhället lyckas vända utvecklingen i de utsatta områdena i tid.

Den motoffensiven måste börja med ett enkelt konstaterande: Det är alldeles för lätt att vara kriminell i Sverige. Upptäcktsrisken är liten, rättvisan mal långsamt och påföljderna för framför allt unga är helt otillräckliga.

Jörgen Ohlsson berättar hur pojkar i 14-15-årsåldern kan dra in 10 000-20 000 kronor i månaden på att sälja narkotika och begå personrån. Barnen kan alltså börja försörja sina familjer.

För varje år blir brotten grövre och pengarna större. Att karriären kanske slutar med att de ligger skjutna i rännstenen en dag är svårt att ta in. Det kriminella livet är för lockande.

Om den brottsliga banan ter sig full av möjligheter är den lagliga vägen till lycka alltför smal. Runt 40 procent av de unga i de särskilt utsatta områdena lämnar grundskolan utan godkända betyg. Rekryteringsunderlaget till gängen är med andra ord enormt.

Nyckeln till framgång är därför att vända på denna ordning. Vi måste få ett mer förlåtande skolsystem som inte stämplar elever som förlorare i tidig ålder. Att åtgärda pojkarnas katastrofala skolresultat i dessa områden är helt avgörande.

Men det måste också bli jobbigare att leva som kriminell. Jag har under lång tid föreslagit en rad åtgärder som skulle kunna möjliggöra en sådan punktmarkering av gängkriminella - däribland jourdomstolar, slopade straffrabatter, sänkt ribba för frihetsberövanden, sänkt straffmyndighetsålder med mera. Genom att ideligen gripa och lagföra kriminella för vardagsbrotten - såsom olovlig körning - skulle tillvaron på fel sida lagen förlora sin glans.

Våra folkvalda måste inse att det brådskar att trycka tillbaka de kriminellas makt. Det är en långt viktigare uppgift än att värna Sverigebilden."Norrmännen har i grunden rätt när de varnar för "det svenska tillståndet". Att ledande politiker spelar ner problemen är illavarslande (...)

Har Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) - eller för den delen Carl Bildt - ens läst rapporten? Det verkar inte så. Det är en sak att tycka att det är osmakligt att en norsk, högerpopulistisk minister åker till Rinkeby för att hämta hem poänger i valrörelsen. Det är något helt annat att själv bagatellisera problemen. (...)

Motoffensiven måste börja med ett enkelt konstaterande: Det är alldeles för lätt att vara kriminell i Sverige. Upptäcktsrisken är liten, rättvisan mal långsamt och påföljderna för framför allt unga är helt otillräckliga.

Jörgen Ohlsson berättar hur pojkar i 14-15-årsåldern kan dra in 10 000-20 000 kronor i månaden på att sälja narkotika och begå personrån. Barnen kan alltså börja försörja sina familjer.

För varje år blir brotten grövre och pengarna större. Att karriären kanske slutar med att de ligger skjutna i rännstenen en dag är svårt att ta in. Det kriminella livet är för lockande.

Om den brottsliga banan ter sig full av möjligheter är den lagliga vägen till lycka alltför smal. Runt 40 procent av de unga i de särskilt utsatta områdena lämnar grundskolan utan godkända betyg. Rekryteringsunderlaget till gängen är med andra ord enormt.

Nyckeln till framgång är därför att vända på denna ordning. Vi måste få ett mer förlåtande skolsystem som inte stämplar elever som förlorare i tidig ålder. Att åtgärda pojkarnas katastrofala skolresultat i dessa områden är helt avgörande.

Men det måste också bli jobbigare att leva som kriminell. Jag har under lång tid föreslagit en rad åtgärder som skulle kunna möjliggöra en sådan punktmarkering av gängkriminella - däribland jourdomstolar, slopade straffrabatter, sänkt ribba för frihetsberövanden, sänkt straffmyndighetsålder med mera. Genom att ideligen gripa och lagföra kriminella för vardagsbrotten - såsom olovlig körning - skulle tillvaron på fel sida lagen förlora sin glans.

Våra folkvalda måste inse att det brådskar att trycka tillbaka de kriminellas makt. Det är en långt viktigare uppgift än att värna Sverigebilden."

3 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere