Lederartikkel Vårt Land

Hei fram unge kvinner

Kvinnelige ledere trenger både støtte og oppbakking

Publisert: 6. sep 2017

60 prosent av dem som starter på ­ledelseslinjer på norske bibelskoler, er kvinner. Det viser en rundspørring Vårt Land har foretatt blant 16 av 18 ­bibelskoler. Ved teologisk utdanning på høyskoler og universiteter er deltagelse fortsatt lavere. Men også her er det framgang.

Likevel betyr ikke dette at de unge kvinnelige lederspirene får pastor- og forkynnerstillinger, understreker religionsforsker Berit Thorbjørnsen og rektor ved Angsgar teologiske høyskole Ingunn Folkestad Breistein. Sistnevnte mener menigheter foretrekker menn som forkynnere, fordi disse blir ansett å ha større karisma. Begge er opptatt av at det må jobbes med holdninger og vilje dersom flere kvinner skal få teologiske lederstillinger i det lavkirkelige Norge.

Et av temaene som bør sees på, er strukturen med pastorpar i flere menigheter. Mannen får svært ofte den ledende forkynnerrollen, mens kona er i en underordnet stilling, og langt oftere har ansvar for barnearbeid og parets egen familie.

I sommer ble tidligere leder ved Filadelfia bibelskole, Torbjørg Oline Nyli, intervjuet i Vårt Land. Hun er i dag pastor i Misjonskirken i Grimstad. Hun forteller: «Det er ­veldig få kvinnelige ­pastorer som ikke deler ­denne rollen med sin mann i Pinse­bevegelsen. Jeg har blitt spurt om hvilken mann jeg skal gifte med meg sånn at jeg kan bli pastor».

Vårt Land skrev dessuten om ­menigheten Hillsong Norway, som også praktiserer ordningen med pastor­par. Disse er nylig blitt knyttet opp til Hillsong Australia, og tatt som medlem i «Hillsong-familien». Nå har Hillsong Norge understreket at de ikke har noen begrensninger for kvinnelig lederskap, men tonen fra Hillsong Australia er en annen. Her fastslås det at Gud kaller kvinner til «et visst ledelsesnivå».

Hillsong er et eksempel på den tette kontakten mellom norske karismatiske forsamlinger og tilsvarende menigheter i utlandet med helt andre tradisjoner og holdninger knyttet til kvinners tjeneste. Påvirkning skjer ikke bare på teologisk nivå, hvem man har som rollemodeller betyr også mye. Det gjør det svært viktig aktivt å heie frem de unge kvinnene som er villige til å påta seg lederverv. De trenger både støtte og oppbakking.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Mannen får svært ofte den ledende forkynnerrollen, mens kona er i en underordnet stilling, og langt oftere har ansvar for barnearbeid og parets egen familie.

Selvfølgelig!  Det stemmer med Ordet.

Å bryte Guds Ord er synd!

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Manns-yrker.

Publisert nesten 3 år siden

Der er merkelig at så få kvinner velger å bli trailersjåfører med langtransport i Europa.  Få tømmerhuggere også.  Slaktere vet jeg ikke, er det kvinner som skjærer opp buken og tar innvollene ut av storfe og sauer?  Arbeid i høyspentledninger, det er noe for damer.

Ja, hei fram unge jenter, Vårt Land.

For ingen liker kvinner som passer barna sine, er husmødre og skaper gode og trygge hjem?

Sara er ikke et godt forbilde.

«Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe.»
‭‭1 Peter‬ ‭3:6‬ ‭

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere