Johs Ensby

17

Atomkrig og valgkamp

Midt i valgkampen truer to narsissister hverandre med ødeleggelse og dermed truer de også resten av verden med kaos. Begge har uinnskrenket makt til å "trykke på knappen". Hvorfor er da atomvåpen ikke et hett tema i valgkampen?

Publisert: 6. sep 2017

Det eneste partiet som ikke synes å ha noen mening om atomvåpen er FrP. Jeg kan ikke finne et ord i deres program. Høyre vil ikke ha forbud.

Både AP og Rødt blinker ut stormaktene, SV vil at Norge skal ta en ledende rolle.

En uberegnelig og inkompetent person sitter ved roret i USA, med to partier i kongressen som har kjørt seg selv i grøfta når det gjelder folkets tillit. De skal nå heve gjeldstaket for å kunne betjene gjelda. 20+ trillioner dollar, denne gangen. Det enorme militære systemet til USA er vi alle med på å betale for, gjennom tilliten til amerikanske dollar. Hele verden godtar at amerikanerne fortsetter å trykke penger som aldri før – et løp som er dømt til å lede til den neste finanskrisen før verden har reparert skadene etter den forrige.

Jeg mener at KrF burde lene seg mot venstre allerede i valgkampen.

 

PS

Klipp fra partiprogrammene:

 

FrP: Ingenting

AP: Det må legges press på atommaktene for at de skal ruste ned. Arbeidet for nedrustning trenger nå initiativ og retning. 

H: Legge til rette for en verden fri for atomvåpen, i tråd med NATOs strategiske konsept.

KrF: Arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen og full iverksettelse av ikke-spredningsavtalen.

MDG: Arbeide aktivt for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, på linje med forbudene mot andre masseødeleggelsesvåpen.

Rødt: Forby kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN-) våpen, inkludert atomvåpen, og arbeide for en atomnedrustning der stormaktene går i spissen.

V: ..starte arbeidet med en global konvensjon som på sikt forbyr atomvåpen i tråd med forpliktelsene gitt i Ikkespredningstraktaten (NPT).

SP: Norge skal arbeide for en internasjonal, bindende avtale som forbyr atomvåpen.

SV: At Norge tar en ledende rolle i å sikre et legalt rammeverk for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. At Norge tar en ledende rolle i å sikre et forbud mot retten til førstebruk av atomvåpen, som i dag en del av NATOs strategiske konsept.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Hvorfor blir omtale av amerikansk politikk ofte så slagordpreget?

Publisert rundt 3 år siden

"En uberegnelig og inkompetent person sitter ved roret i USA, med to partier i kongressen som har kjørt seg selv i grøfta når det gjelder folkets tillit."

Hvor kompetente har de foregående presidentene vært i sine forsøk på å unngå situasjonen vi nå har havnet i?

 "De skal nå heve gjeldstaket for å kunne betjene gjelda. 20+ trillioner dollar, denne gangen."

Dette skyldes først og fremst at føderale myndigheter skal bidra til gjenoppbyggingen etter orkanen Harveys herjinger.  Bør de la dette være? 

"Det enorme militære systemet til USA er vi alle med på å betale for, gjennom tilliten til amerikanske dollar."

Markedet har til enhver tid den tilliten til USD, som framkommer på verdens valutabørser.  Har du et bedre forslag? Hvordan er vi med på å finansiere "Det enorme militære systemet til USA" via valutakursen?

" Hele verden godtar at amerikanerne fortsetter å trykke penger som aldri før"

Amerikanske myndigheter "trykker ikke penger".  De kjøper USD ved å utstede diverse "Treasuries".  Tilliten til disse vises også på daglig basis "på børsen". F.eks. "yielder" i skrivende stund 10-åringen av US Bonds 2.079.  Ikke verst når kupongen er 2.25.  

Hvilket av de norske partiene mener du har de mest edruelige og realistiske standpunktene til din problemstilling?

2 liker  
Kommentar #2

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
H: Legge til rette for en verden fri for atomvåpen, i tråd med NATOs strategiske konsept.

Når Høyre viser til NATOs strategiske konsept, så viser partiet til dette:

"Nuclear weapons are a core component of NATO’s overall capabilities for deterrence and defence alongside conventional and missile defence forces."

Strategien er nærmere beskrevet på følgende nettsted: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm 

Høyre vil altså "legge til rette for en verden fri for atomvåpen", men samtidig vil partiet støtte at NATO sin kjernevåpenstrategi, hvor bruk av kjernevåpen til avskrekking og "forsvar" utgjør en ryggrad i alliansens strategi.

Når man går inn for at NATO skal ha og, eventuelt bruke, atomvåpen, så vet man også inderlig vel at for alle stater som opplever seg truet av USA, får det høy prioritet å prøve å skaffe seg sine egne kjernevåpen. Kim Jung-un handler så langt svært så rasjonelt.

Høyres standpunkt til atomvåpen er ikke rasjonelt. Man kan ikke både ville legge til rette for en verden fri for atomvåpen og samtidig opprettholde støtte til NATOs strategiske konsept. Det er hårreisende selvmotsigende. 

Altså er Høyres utsagn en ren bløff. Partiet går helhjertet inn for en alliansepolitikk som uten forbehold sier ja og amen til bevæpning med atomvåpen og bruk av atomvåpen i krig.

Høyre vet at det er sterk motstand mot atomvåpen i den norske befolkningen. Derfor pynter partiet standpunktet sitt med en irrasjonell selvmotsigelse, tåkelegger hva man egentlig går inn for.

Kristelig Folkeparti har gjennom fire år støttet en regjering bestående av de to partiene som sterkest sverger til atomvåpen. Nå går Krf til valg på Erna Solberg som statsminister, og Erna Solberg sin alliansestrategi er glassklar: Hun synes atomvåpen er bra.

Måtte Vårherre tilgi Kristelig Folkeparti.

Kommentar #3

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

"Hvor kompetente har de foregående presidentene vært i sine forsøk på å unngå situasjonen vi nå har havnet i?"

Fredsprispresident Obama var smart. Han prøvde å få slutt på den uverdige krigen mot landsbygdbefolkningen i Afghanistan og (angivelig) også å få stengt ned konsentrasjonsleiren på Guantanamo. Blodtørsten fikk amerikanerne allikevel tilfredsstilt gjennom Obamas drone-myrderier av titusener mennesker i mer enn 30 land.

Blant amerikanske spesialister som har tilstrekkelig og relevant, faglig kompetanse til å vite hva de snakker om, er det nærmest unison enighet om at George Bush jr. var den minst intelligente presidenten USA noen sinne har hatt. Mannen var helt i lommene på slu rådgivere (akkurat som Reagan var i lommene på Mafiaen), og slik sett bare et talerør. I motsetning til Reagan som var en trenet skuespiller, skar dumheten tydelig igjennom da Bush uttalte seg. Bush sine rådgivere var krigerske hauker, og den idiotiske maksimen "krig mot terror" ble et hensiktsmessig alibi for å krige i stor målestokk.

Nå sliter verden med Trump. Inntrykket er at han er vaskeekte gal og ondsinnet, mens Bush bare var det tilsynelatende.

"Dette skyldes først og fremst at føderale myndigheter skal bidra til gjenoppbyggingen etter orkanen Harveys herjinger.  Bør de la dette være?"

Det vesentligste pengebehovet gjelder krigene og opprustningen. Gjenoppbygging etter orkanen Harvey er hva man kan kalle "den aktualiserende årsak". Nå er imidlertid allerede orkanen Irma på vei mot Florida. Klimakatastrofen er bare i sin spede begynnelse men rammer (foreløpig) noen av USAs sydligste stater. Trump holder nok allikevel fast på sin klimafornekter-tro...

Kommentar #4

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er ikke riktig som du sier at dette har noe med Harvey å gjøre. Se denne artikkelen fra januar.

Poenget mitt her var egentlig bare at USA som garantist for fred og stabilitet ikke er ikke lenger det det var. At USA "trykker penger" er et populært uttrykk og beskriver på ingen måte det opplegget som har gjort det mulig å akkumulere 20 trillioner USD i gjeld. Poenget er at dette kommer ikke til å ende godt, og det kommer vi alle til å merke. 

"Hvilket av de norske partiene mener du har de mest edruelige og realistiske standpunktene til din problemstilling?"

Rødt. Helt klart.

De har tatt stilling til hva som er målet  (totalforbud) og de er realistiske i forhold til hvem som må stå i spissen (stormaktene). Dette er det eneste vi kan gjøre dette er en tilnæring som er både edruelig og realistisk.

1 liker  
Kommentar #5

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Ja.

Jeg avsluttet (med tungt hjerte) mitt medlemskap i MDG, på grunn av vedtakene om å være for norsk medlemskap i hhv. EØS og NATO. På mandag heller jeg mest mot å stemme på Rødt.

Vi står ovenfor to, helt ekstreme og aktuelle farer: Trusselen fra klimakatastrofen og trusselen fra atomkrigen. Folk bør våkne opp. "Coal, oil, fire and fury" er nifse greier.

Kommentar #6

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke riktig som du sier at dette har noe med Harvey å gjøre. Se denne artikkelen fra januar.

Poenget mitt her var egentlig bare at USA som garantist for fred og stabilitet ikke er ikke lenger det det var. At USA "trykker penger" er et populært uttrykk og beskriver på ingen måte det opplegget som har gjort det mulig å akkumulere 20 trillioner USD i gjeld. Poenget er at dette kommer ikke til å ende godt, og det kommer vi alle til å merke. 

"Hvilket av de norske partiene mener du har de mest edruelige og realistiske standpunktene til din problemstilling?"

Rødt. Helt klart.

De har tatt stilling til hva som er målet  (totalforbud) og de er realistiske i forhold til hvem som må stå i spissen (stormaktene). Dette er det eneste vi kan gjøre dette er en tilnæring som er både edruelig og realistisk.

Harvey er argumentet NÅ.

"Trykke penger" er et svært fordummende uttrykk, og kun det.

Om opplåninga ender godt eller ikke, kan vi ikke vite.  Men det har gjort det hittil og den mest "eksakte vitenskapen" vi har for forventninga om framtida, er børsenes daglige kurser i dette markedet..  Det er fullt mulig for deg å vedde mot dette, f.eks. i futuresmarkedet.  Våger du det?

Og hvem tenker du deg skal være garantisten for Rødts forbud?  USA?

1 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Om opplåninga ender godt eller ikke, kan vi ikke vite.  Men det har gjort det hittil og den mest "eksakte vitenskapen" vi har for forventninga om framtida, er børsenes daglige kurser i dette markedet..  Det er fullt mulig for deg å vedde mot dette, f.eks. i futuresmarkedet.  Våger du det?

Og hvem tenker du deg skal være garantisten for Rødts forbud?  USA?

Børsens spekulasjoner omkring forventningen om fremtiden endrer seg dag for dag, noen ganger fra time til time. Ja, stort fjernere fra begrepene "eksakt" og "vitenskap" er det neppe mulig å komme. Hvis du mente det som en morsomhet, så traff poenget.

En annen sak er at børsspekulanter ser frem til enten neste utbytteutbetaling eller neste anledning til å omsette aksjer med fortjeneste. Planleggingshorisonten er så kortsiktig at den er komplett ubrukelig, noen ganger direkte farlig, å innrette samfunnsstrategier etter.

Garantister blant atomvåpenmakter for et forbud mot atomvåpen er vanskelig å blinke ut. Kanskje Nord-Korea? Landet har skaffet seg atomvåpen på grunn av de stadige, militære truslene fra USA (og Sør-Korea). Slutter USA å true Nord-Korea, så har heller ikke landet behov for atomvåpen.

Det gikk jo bra ifm. Iran... (Men Trump truer jo med å ødelegge det hele).

Kina kunne tenkes å gå inn for forbud mot atomvåpen, forutsatt generell avspenning.

I prinsippet Russland også, men det betinger at NATO (USA) reverserer den militære oppbyggingen i Øst-Europa ganske så grundig. Gorbatsjov klarte å avvikle Sovjetunionen, på basis av klare løfter fra USA/NATO om at NATO ikke skulle utvides østover. Løfter som ble brutt så det sang, så skepsisen til et nytt nedrustningsforsøk er nok sterkere nå - etter løftebruddet. 

India og Pakistan er atomvåpenopprustet pga. hverandre (og spesielt konflikten om Kashmir). (India i tillegg også pga. konflikten med China om diverse Tibet-områder). Kunne man foranstalte at Kashmir fikk nasjonalt selvstyre, slik folket der ønsker, så burde diplomati kunne gjøre såpass for situasjonen at gjensidig atomnedrustning mellom India og Pakistan kanskje kunne være en mulighet.

USA og NATO-atommaktene Storbritannia og Frankrike er sveiset sammen i NATOs strategi om å bygge militærmakten på atomvåpen. Å få disse landene med på en atomnedrustning sitter nok mye lenger inne. Stoltenberg måtte i så fall bli arbeidsledig, og USA måtte oppgi sin imperialistiske ide om å beherske hele verden. 

Å få Israel penset inn på en fredsstrategi er nærmest umulig så lenge Nethanyahu sitt høyre-regime behersker politikken og fanatiske fantasier om såkalte "landløfter" er innvevd i folketroen. Israel ville måtte tvinges av verdenssamfunnet hvis landet skulle avvikle sitt temmelig omfattende atomvåpenarsenal.

Beste fremgangsmåte for å bli kvitt den menneskehetens svøpe som atomvåpnene representerer, er nok dersom flest mulig stater støtter opp om FN's linje og forslag. Det er virkelig synd at Frp, Høyre (og også Ap?) ikke vil at Norge skal bidra til dette.

Velgerne har en jobb å gjøre.

Kommentar #8

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Børsens spekulasjoner omkring forventningen om fremtiden endrer seg dag for dag, noen ganger fra time til time. Ja, stort fjernere fra begrepene "eksakt" og "vitenskap" er det neppe mulig å komme. Hvis du mente det som en morsomhet, så traff poenget.

En annen sak er at børsspekulanter ser frem til enten neste utbytteutbetaling eller neste anledning til å omsette aksjer med fortjeneste. Planleggingshorisonten er så kortsiktig at den er komplett ubrukelig, noen ganger direkte farlig, å innrette samfunnsstrategier etter.

Jeg snakker om markedsplassene for obligasjoner.  Sett deg inn i disse.  Deretter kan du og Ensby satse, f.eks. i CDS-markedet.  Slår deres svartsyn på USA til kan dere bli rike, Økland, i USD.  Lån gjerne alt dere kan og slå til.  Tenk å slå yankeene på deres egen "hjemmebane"!  Det må da være en Rødt-velgers ultimate drøm? Sikre gjerne den garanterte gevinsten i en future i valutakrossen USD/NOK.  Dette er som å plukke opp penger på gata, Økland!

"Garantister blant atomvåpenmakter for et forbud mot atomvåpen er vanskelig å blinke ut. Kanskje Nord-Korea? Landet har skaffet seg atomvåpen på grunn av de stadige, militære truslene fra USA (og Sør-Korea). Slutter USA å true Nord-Korea, så har heller ikke landet behov for atomvåpen."

Med dette synet forstår jeg at du stemmer Rødt.  Det er synd at deres europeiske fyrtårn gikk åt skogen, men hva gjør vel det når deres fremdeles har Nord-Korea?Kommentar #9

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Harvey er argumentet NÅ.

"Trykke penger" er et svært fordummende uttrykk, og kun det.

Harvey har ingenting med saken å gjøre. Du kan nærmest kalle det et vikarierende argument, fordi det er noe som folk forstår og som dermed ansvarlige politikere kan gjemme seg bak fordi de ikke tar tak i det egentlige problemet.  Gjeldstaket kommer til å bli hevet igjen og igjen framover helt til opplegget sprekker. 

Jeg er ikke enig i at å "Trykke penger" er ikke fordummende, det er et uttrykk folk flest forstår den sosialøkonomiske effekten av. Hvis du vil forklare den sosialøkonomiske effekten på global basis av det amerikanerne gjør og som de kun kan gjøre fordi USD er hele verdens reservevaluata, så er det klart at du er alt annet en fordummende. Det skal du ha!

Kommentar #10

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Og hvem tenker du deg skal være garantisten for Rødts forbud?  USA?

Jeg tenker at FN er den natrulige "garantisten", altså et bredest mulig globalt fellesskap. Men jeg tror ikke det er behov for noe norske "lederskap" på denne saken, slik som SV sier. Det holder å si det som det som Rødt sier hver gang atomvåpen kommer opp i FN. Ord om rettferdighet har stor kraft. Det gjelder rettferdighet for både Nord-Koreanere og muslimer. Jeg skjønner ikke hvor amerikanerne har sitt mandat som atommakt fra. Vil de komme noen vei, må de lage en plan for totalforbud mot atomvåpen. Det er så innlysende at et barn med 2 års erfaring fra barnehagen kan forstå det. At det er kompatibelt med Jesu lære er heller ingen ulempe,

Kommentar #11

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Det er fullt mulig for deg å vedde mot dette, f.eks. i futuresmarkedet.  Våger du det?

Nei. Tror du futuresmarkedet virker den dagen USD crasher?

Kommentar #12

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Kristelig Folkeparti har gjennom fire år støttet en regjering bestående av de to partiene som sterkest sverger til atomvåpen. Nå går Krf til valg på Erna Solberg som statsminister, og Erna Solberg sin alliansestrategi er glassklar: Hun synes atomvåpen er bra.

Måtte Vårherre tilgi Kristelig Folkeparti.

I 2016 førte Ap-leder Jonas Gahr Støres forslag om at Norge skal jobbe for et internasjonalt atomvåpenforbud til en knallhard atomstrid mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Ap først fremmet det omstridte forslaget hvor «Stortinget ber regjeringen» jobbe for et forbud mot atomvåpen. Forslaget lå an til å få flertall, med støtte fra Senterpartiet, KrF og Venstre.

Saken er å finne  her 

og vedtaket her

Det som står i AP programmet nå er egentlig en åpen invitasjon, "Det må legges press på atommaktene for at de skal ruste ned. Arbeidet for nedrustning trenger nå initiativ og retning."

Alt som vedrører NATO har tradisjonelt ekstreme krav til konsensus, så her løper ikke noen partier noen risikio ved å flagge tydelige standpunkter og samle velgere bak dem. Hvilket de da ikke har gjort i denne valgkampen.

Kommentar #13

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Framgangsmåten

Publisert rundt 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

este fremgangsmåte for å bli kvitt den menneskehetens svøpe som atomvåpnene representerer, er nok dersom flest mulig stater støtter opp om FN's linje og forslag. Det er virkelig synd at Frp, Høyre (og også Ap?) ikke vil at Norge skal bidra til dette.

Velgerne har en jobb å gjøre.

Et overveldende flertall av FNs medlemmer vedtok 7.7.2017 å forby atomvåpen.

Det er en skam at Norge ikke er med på dette historiske vedtaket, sa overlevende fra atombombingen av Hiroshima i 1945, Setsuko Thurlow.

Norge var blant landene som stemte mot prosessen som ledet til vedtaket.

Hva er problemet? "det er umulig for NATO-land å stemme for en resolusjon som forbyr atomvåpen."

Lederen for NATO er norsk og tidligere AP-leder. Det burde ikke være vanskelig for en ny norsk regjering ledet av Støre å gjøre noe med erkjennelsen som  partiprogrammet hans sier: "Arbeidet for nedrustning trenger nå initiativ og retning."

Så, ja Ben, velgerne har en jobb å gjøre. Det kommer til å gjøre vondt å stemme KrF en gang til. Hadde Støre hatt på sin 10-punktsliste å ta et initiativ, så hadde jeg stemt AP tvert, men den lista var full av adminstrative saker, ikke en med politisk sprengkraft.

Kommentar #14

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

"Harvey har ingenting med saken å gjøre. Du kan nærmest kalle det et vikarierende argument, fordi det er noe som folk forstår og som dermed ansvarlige politikere kan gjemme seg bak fordi de ikke tar tak i det egentlige problemet.  Gjeldstaket kommer til å bli hevet igjen og igjen framover helt til opplegget sprekker."

Harvey har med saken å gjøre, nå.  Selvfølgelig er det farlig å ta opp for mye gjeld. Mange peker på at det en stor risiko forbundet med at Kina er en stor kreditor, hva om de selger all sine obligasjoner på en gang osv. Men de har bare slike assets for litt over 1 trillion.  Den største kreditoren er amerikanerne selv(pensjonsfond osv).  Markedet ser pr. d.d. ikke din annonserte sprekk, det er alt jeg kan si.

"Jeg er ikke enig i at å "Trykke penger" er ikke fordummende, det er et uttrykk folk flest forstår den sosialøkonomiske effekten av. Hvis du vil forklare den sosialøkonomiske effekten på global basis av det amerikanerne gjør og som de kun kan gjøre fordi USD er hele verdens reservevaluata, så er det klart at du er alt annet en fordummende. Det skal du ha!"

Vi snakker USD og USA her, ikke ZWD og Zimbabwe!

"Jeg tenker at FN er den natrulige "garantisten", altså et bredest mulig globalt fellesskap. Men jeg tror ikke det er behov for noe norske "lederskap" på denne saken, slik som SV sier. Det holder å si det som det som Rødt sier hver gang atomvåpen kommer opp i FN. Ord om rettferdighet har stor kraft. Det gjelder rettferdighet for både Nord-Koreanere og muslimer. Jeg skjønner ikke hvor amerikanerne har sitt mandat som atommakt fra. Vil de komme noen vei, må de lage en plan for totalforbud mot atomvåpen. Det er så innlysende at et barn med 2 års erfaring fra barnehagen kan forstå det. At det er kompatibelt med Jesu lære er heller ingen ulempe,"

FN har ingen egen kraft hverken økonomisk eller militært.  Hvilke land tenker du deg skal utgjøre "koalisjonen av de villige"?  Jeg tror ikke du skal blande inn Jesus her.  Just in case we got to have a bomb...

"Nei. Tror du futuresmarkedet virker den dagen USD crasher?"

Du får ikke skrevet ut noe i derivatmarkedene uten at det går gjennom et clearingselskap, som stiller som garantist.  Men selvfølgelig, alt kan gå galt den dagen Nord-Korea lykkes med sine intensjoner.

 Lik  Sitér  Del


 Lik  Sitér  Del

Kommentar #15

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
FN har ingen egen kraft hverken økonomisk eller militært.

FN handler ikke om rå makt. Norges posisjon i FN når det gjelder atomvåpenforbud preges av en USA-underdanighet som jeg syns burde få mer kritisk lys i disse Trumptider. 

Midt i den største atomkrigtrusselen på lenge skal vi velge mellom partier som har ulike standpunkt til atomvåpenforbud. Særlig for KrFere er dette aktuelt.

(La oss ta USD og debt ceiling en annen gang, Audun. Det var et sleivspark fra min side.)

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere