Arne Lauvhjell

24

Verdidebatt

Det er uventa for mange at verdidebatt har blitt eit viktig innslag i valkampen i år. Norske verdiar er ikkje det same som kristne verdiar, men det liknar.

Publisert: 5. sep 2017

Norske verdiar må være felles, nedarva verdiar som vi ønskjer at alle som bur i og kjem til landet vårt skal dele og respektere.

Vi har også nokre «verdiar» som skil oss ut frå nabolanda, ut frå historiske forhold: Sterk individualisme og nasjonalfølelse, samtidig som det er typisk norsk å tape i fotball og vinne i langrenn.

Tidligare sendte Norge ut mange misjonærar, og i dag er vi på topp i statlig u-hjelp og frivillig katastrofeinnsamling. TV-innsamling er et særnorsk fenomen, i likheit med verdidebatt i ein valkamp.

Kristne verdiar kom i Norge med Kristenretten som kong Olav Haraldsson den heilage fekk vedtatt i 1024. Menneskeretter, for barn, fattige og kvinner, er formulert av den svenske forfattaren Jan Gulliau i boka Arven etter Arn som «Rikslovene om kirkens, hjemmets og kvinners ukrenkelighet», med andre ord: Ein sivilisert rettsstat, der retten erstattar vold og makt.

I dag kallar vi likestilling og rausheit for norske verdiar, og vi kan også finne dei i Bibelen, sjølv om kyrkja ikkje alltid har praktisert Jesu ord om å vere barmhjertig, elske sin neste og ikkje fordømme, men «synd ikkje meir».

Eg synest Paulus summerer opp kristne verdiar i Galatarbrevet (3, 28) «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.»

Når vi nå skal gå til stortingsval, vil eg minne om Jesu ord då dei ville presse han til å uttale seg i skattespørsmål: «gjev då keisaren det som keisarens er, og Gud det som Guds er!» (Mark 12, 17)

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Arne Lauvhjell. Gå til den siterte teksten.
Eg synest Paulus summerer opp kristne verdiar i Galatarbrevet (3, 28) «Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus.»

Hadde vi alle hatt denne virkeligheten i vårt liv, hadde det ikke vært behov for politikk, ikke behov for advokater eller dommerer, ei heller politi, fordi vi alle hadde hatt eit sinn, ei vilje, ei følelse, som hadde vært under ei regjering, Kristi regjering.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde vi alle hatt denne virkeligheten i vårt liv, hadde det ikke vært behov for politikk, ikke behov for advokater eller dommerer, ei heller politi, fordi vi alle hadde hatt eit sinn, ei vilje, ei følelse, som hadde vært under ei regjering, Kristi regjering.

Det kommer når Herren tar tilbake tronen. De som ønsker å "være med", bør forberede seg. Enoks Sion ble bygget opp slik: de var ett av sinn, ett av hjerte og rettferdige - det var ingen fattige blant dem. Det samfunnet ble tatt bort fra jorden. Det kommer tilbake med Herren når Han snart kommer igjen i sin herlighet.

Så, hvordan kan man bygge et slikt samfunn, eller bli en borger av det? Man må gå i seg selv og ta tak i de svakheter man måtte ha, som hindrer en slik holdning. Det er derfor jeg er så undrende når noen kristne virker å være mot selvutvikling. Av erfaring vet jeg at Kristus ikke er i mot det, men for - det heter omvendelse på bibelspråket.

Den tilstanden er den himmelske tilstanden vi vil leve i - i all evighet. All synd og all ondskap overvunnet. Et evig skapende og forøkende samfunn.

Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor jeg er så undrende når noen kristne virker å være mot selvutvikling.

Det er behov for Guds nåde. Jeg synes bildet på Såmannen og frøet er en veldig god lignelse. Selv om frøet blir sådd på hard grunn, i lite jord, eller i jord med tistler og tornebusker eller i god jord, så vil vi ved hjelp av Guds nåde kunne få hjelp til å sørge for at frøet blir sådd i god jord. Vi behøver å bli konstituert med Guds ord som er i Bibelen, for da blir vårt sinn, følelse og vilje den gode jorden hvor frøet blir sådde.

Jeg leste nylig at ved å bønnelese, studere, resitere og profetere Guds ord i Bibelen, så forsynes vi med Guds ord, og det blir som manna for oss. 

Man kan begynne med et vers om dagen, og når vi blir fylt av Guds nåde, vil vi orke mer. Jeg har sett virkningen av dette. Helt vidunderlig.

Det er vel dette man kan kalle selvutvikling.

MVH

Rolf Larsen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere