Spaltist Merete Thomassen

Førsteamanuensis

Middelmådighetens teologi

En av de viktigste oppgavene kirken og teologien står overfor i dag, er å slå et slag for middelmådighet.

Publisert: 5. sep 2017

Middelmådighet brukes for tida hovedsakelig som et skjellsord. Det snakkes med forakt om middelmådige politikere, et middelmådig utdanningssystem, og middelmådige mennesker. Middelmådighet har blitt selve innbegrepet av alt vi som samfunn og enkeltmennesker bør unngå.

I stedet oppfordres vi til å være innovative, strekke oss mot stjernene, drømme store drømmer, sette oss store og hårete mål, og sist, men ikke minst, bli den optimale utgaven av oss sjøl. Alt dette kan vi nå gjennom hardt arbeid, strategisk karriereplanlegging, økonomiske investeringer og disiplinert utvikling av egen kropp og helse for å unngå sjukdom og aldring.

Pålegges en visjon

Denne retorikken har også nådd kirken, og sjøl i bønner kan vi høre formuleringer der Gud blir bedt om hjelpe oss til å realisere vårt unike potensial. Topp, elite, front og ledende – dette er trolig noen av de mest brukte prefiksene i offentlig retorikk. Det er sjølsagt fint at samfunnsinstitusjonene har ambisjoner, sjøl om det lett blir absurd når hvert lille lokalsjukehus, grendeskole og småindustri har som visjon å bli best i verden. Det er verre at hvert lille og store enkeltmenneske også pålegges en visjon om å bli best, som om vi alle var potensielle toppidrettsutøvere, internasjonale kunstnere, eliteforskere eller finansfyrster.

Det ligger i menneskets natur å ville strekke seg etter å bli bedre. Vi er skapt til å utvikle oss, og til å være Guds medskapere for å gjøre verden til et bedre sted. Det er mye som er mulig hvis vi ønsker det sterkt, jobber hardt og får hjelp til å overskride de hindringene som vi trodde var umulige å forsere.

Men hvor går grensa for hva vi kan klare? Og finnes det i hele tatt en grense?

Oppgraderes

Den siste tida har transhumanismen fått en del oppmerksomhet. Transhumanisme er en ideologi som ønsker å bruke nyere teknologi til å forbedre mennesket. Det vil i framtida være mulig å designe mennesker som er mindre sårbare for fysiske og psykiske sjukdommer, mer harmoniske og effektive, og som kan oppnå mangedobla levealder. Kroppen kan forbedres både biologisk og mekanisk så aldringsprosessen reverseres, og hjernen kan oppgraderes ved hjelp av informasjonsteknologi til en IQ på uant nivå.

Samfunnsøkonomisk er dette sjølsagt lønnsomt. Hvis tallet på sjuke, pleietrengende og arbeidsledige reduseres til et minimum, er det enorme summer å spare. Men hva gjør det med menneskesynet?

Yuval Noah Harari har skrevet en nokså dyster bok, «Homo Deus. En kort historie om i morgen» der han beskriver hvordan mye av dette allerede er i spill. Det kan virke som science fiction for mange, men teknologien finnes faktisk allerede.

Flere norske teologer, blant annet Eivor Oftestad, Inger Marie Lid, Ådne Njå, Svein Aage Christoffersen og Erik Lunde er viktige stemmer i debatten om dette: Er det supermenneskene vi vil ha? Aldri sjuke, aldri sårbare, aldri alminnelige? Skal vi eliminere bort alt som bærer preg av svakhet og ineffektivitet?

Hvorvidt transhumanismen får fotfeste, er vanskelig å si. Den virker så absurd at det er lett å avvise den, men vi skal vokte oss vel for å avfeie den. Vi skal vite at vi er med på å tilrettelegge for de transhumanistiske idealene hvis vi uttrykker forakt for middelmådighet.

Gode nok

Å være middelmådig er ikke det samme som å være dårlig. Det er å være vanlig.

Ifølge bokmålsordboka er middelmådighet det samme som å være gjennomsnittlig, iblant noe under, i utrustning og dyktighet. Det er omtrent der de fleste av oss ligger. Vi er vanlige, uoriginale, ofte ganske kjedelige, som regel gode til noe, men også dårlige til mye.

Ikke spesielt geniale, men heller ikke spesielt katastrofale. Uansett om vi ligger over eller under pari, er vi skapt i Guds bilde, alle som en. Og det får holde.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Bravo!

Publisert over 3 år siden

Takk for eit viktig innlegg. Det er godt om kyrkja representerer ei motvekt til kapitalismens, kommersialismens og sosiale mediers perfeksjonsjag. Det er noko djupt "u-menneskeleg" i desse tinga, som du peikar på. Og det skaper framandgjering og stress. 

7 liker  
Kommentar #2

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Merete Thomassen. Gå til den siterte teksten.
Uansett om vi ligger over eller under pari, er vi skapt i Guds bilde, alle som en. Og det får holde.

Hva innebærer det å være skapt i Guds bilde? Hvilken intensjon, hvilken hensikt har Gud med å skape oss i Hans bilde? Det synes jeg er mer interessant spørsmål, men kanskje en avsporing fra den debatten du ønsker.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

"Lykkelig som liten?"

Publisert over 3 år siden
Merete Thomassen. Gå til den siterte teksten.
Vi er vanlige, uoriginale, ofte ganske kjedelige, som regel gode til noe, men også dårlige til mye.

Bra artikkel.  God livsfilosofi. Å være fornøyd med seg selv er et pluss.

Samtidig er det bra å strekke seg etter noe, sette seg mål etter evner og interesser.  Spesielt i ung alder er det godt å finne veien til harmoni og rette seg inn mot et yrkesvalg.

Da vil vi også preges av vårt livssyn, er Gud den vi tror på og følger, vil det prege våre valg og ambisjoner.

Leve rolige liv sa Paulus.  Godt råd.

«Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere,»
‭‭1 Tessaloniker‬ ‭4:11‬ ‭2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva innebærer det å være skapt i Guds bilde?

Det er nok en annen debatt, ja.

Et innlegg de deg Larsen.  Skriv.

1 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Gud er ikke middelmådig

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva innebærer det å være skapt i Guds bilde? Hvilken intensjon, hvilken hensikt har Gud med å skape oss i Hans bilde? Det synes jeg er mer interessant spørsmål, men kanskje en avsporing fra den debatten du ønsker.

Det eneste som duger er at vi bruker og utvikler våre talenter. Graver vi dem ned mister vi ikke bare talentene men også middelmådigheten.

Hvordan skal man forklare: Vær derfor fullkommen som Eders Fader i himmelen er fullkommen.

2 liker  
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det eneste som duger er at vi bruker og utvikler våre talenter. Graver vi dem ned mister vi ikke bare talentene men også middelmådigheten.

Det er muligens en avsporing, men Jesus stiller egentlig kun et krav til oss.  Tro på Ham som Gud har sendt. Joh 3, 18 - Joh 6, 29.  

Jesus har gjort alt det vanskelig for de som tror.


1 liker  
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva innebærer det å være skapt i Guds bilde? Hvilken intensjon, hvilken hensikt har Gud med å skape oss i Hans bilde?

Vi er gitt evnen til å elske.  Også til å elske Gud.  

Det er kun i kjærlighet de ulike kan bli like.  Vi ser det mellom kvinne og mann.  

I kjærlighet blir vi i ekteskapet ett - vi blir like. I kjærlighet får vi barn - i kjærlighet får vi gode liv.

Skapelsen var en kjærlighetshandling til oss.

2 liker  
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det eneste som duger er at vi bruker og utvikler våre talenter. Graver vi dem ned mister vi ikke bare talentene men også middelmådigheten.

Jeg er enig med deg i det Tore.

Så er det også slik at tekstene og lignelsene har dybder og mange betydninger.  

Det er det fantastiske med Bibelens tekster.  Da det gjelder lignelsen om talentene har jeg en slik forståelse.  Det handler om kjærligheten fra Gud til oss. 

Den kjærligheten Gud viser oss.

Matt 25, 14-30:

Det er tydelig at denne lignelsen handler om Jesu 2. komme.  Herren er en adelsmann som drar utenlands for å vinne kongemakt.

Den er vendt mot disiplene og må forstås som en advarsel rettet til kirken.  Det gjelder å vise troskap i forvaltningen av Herrens gaver mens kirken venter på Herrens komme.

Kanskje er det også er en særlig advarsel til fariseerne som passet så strengt på den overlevering de hadde fått seg betrodd, men som ikke våget å følge opp det grenseløse kravet om godhet og tilgivelse som Jesus forkynte.

Det kan også forstås som en advarsel til de som fortsatte å utfordre Gud ved å legge et åk på skuldrene til disiplene, som verken apostlene eller forfedrene noensinne hadde maktet å bære.  Apgj 15, 10.

De som ikke forsto at Guds rike komme var et kall til dristig innsats på ny måte.

Vers 30.  Det viser Guds dom over tjenerne.  Beskrivelsen av mørket utenfor svarer til bilde av helvete.

1 liker  
Kommentar #9

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Det eneste som duger er at vi bruker og utvikler våre talenter. Graver vi dem ned mister vi ikke bare talentene men også middelmådigheten.

Hvordan skal man forklare: Vær derfor fullkommen som Eders Fader i himmelen er fullkommen.

En person forklarte for meg dette med talentene. Han sa at en person med 5 talenter, det er en person som Moses. En med to det kunne være hans bror, Aron, som talte i hans sted. Så hvem er da de med et talent, de som graver ned  sitt talent. Det er de som har mottatt Herren Jesus som Guds nåde, men i stedet for å tale ut Gud, tale for Gud, og tale fram Gud, tier de. 

Tenk om fem mennesker samles på hvert et sted, og velger å la seg inpirere av Guds ord, taler fram Gud, taler ut Gud, taler for Gud, da har du en Moses på hvert et sted.

Guds intensjon er ikke å ha bare en prest på hvert et sted, men at vi skal være prester for hverandre, tale til hverandre for å bygge opp Hans hus i kjærlighet.

Det er det som er å være skapt i Hans bilde betyr, å ha herredømme over alle ting, i Guds bilde, fordi Guds nåde gir oss Hans Kristus som vårt liv, og dermed herredømme over alle ting.

MVH

Rolf Larsen

2 liker  
Kommentar #10

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Det middelmådige

Publisert over 3 år siden

Ønsker man å være middelmådig, er det en menneskerett. Gudsbildet rommer mye, og hen er glad i alle.

1 liker  
Kommentar #11

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Ønsker man å være middelmådig, er det en menneskerett. Gudsbildet rommer mye, og hen er glad i alle

Klokt sagt.

Man kunne eventuelt gå enda lenger, under henvisning til Matt. 5:3

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Vi er gitt evnen til å elske.  Også til å elske Gud.  

Vi er ikke de eneste som er gitt evne til å elske. Herren viser jo til at selv synderne har evne til å elske. De elsker sine barn, sine venner på samme måte som vi gjør, så vi kan ikke si at det er en evne bare gitt oss av Gud. Evnen til å elske Gud derimot er gitt oss av Gud. Dette er agape, Guds kjærlighet. Denne kjærlighet er større enn noen kjærlighet et menneske kan gjenskape. Det er denne kjærlighet, når den får sitt uttrykk i oss fra Guds nåde, at mennesker ser noe av Gud i oss. Det er brødrenes kjærlighet til hverandre som bygger opp Kristi menighet, Hans kropp, som uttrykker Kristus, det er det som vitner om Guds kjærlighet, Hans agape i oss.

Det er kun i kjærlighet de ulike kan bli like.  Vi ser det mellom kvinne og mann.  

Vi snakker fremdeles om agape, men for at det skal ha sitt uttrykk i oss må vi slutte å være i vårt selv. Når vi oppgir selvet, synden og verden, da kan vi bli helliget og ulastelige fremfor Ham - i kjærlighet. Det er da ulikhetene forsvinner, og likheten, enheten kommer til syne. Ekteskapet mellom mann og kvinne er bare et forbilde på relasjonen mellom Gud og menneske (Kristi Kropp, menigheten).

I kjærlighet blir vi i ekteskapet ett - vi blir like. I kjærlighet får vi barn - i kjærlighet får vi gode liv.

Vi blir ett med Gud når vi kommer inn i vår ånd. Vi blir ett med Ham når vi erfarer Hans forsyning av liv, lys, kjærlighet i overstrømmende nåde. Så spør deg selv hva er liv? Bibelen forteller om tre typer liv. Det er bios, psuche og zoe. Kristus sa i Johannes 10:10 at Han kom for å gi oss liv (zoe), og det i overflod. Zoe betyr evig guddommelig liv. Kan han gi oss noe annet form for liv? Det har vi allerede, har vi ikke det? Han sier også at vi må oppgi sjelslivet (psuche) for at vi skal kunne leve.

For å leve ett med andre, kan vi leve i den menneskelige kjærlighet mellom mann og kone? Nei vi må motta Guds liv som Kristus kom for å gi oss i overflod, og med den kommer også agape, som sørger for at vi elsker alle slik Gud gjør.

Dette livet gjør ikke at vi får gode jordiske liv, se bare på Jakob, han mistet alt han elsket (som han elsket med sin jordiske kjærlighet), slik at han kunne velsigne sine barn med den virkelige kjærligheten, Gud Selv.

Skapelsen var en kjærlighetshandling til oss.

Det er to skapelser, den første Adam og den andre Adam (Jesus Kristus) (1 Kor. 15:45).

Det er den andre skapelsen som har brakt oss den ordentlige kjærligheten. For det er gjennom Sin Sønn at Gud gir oss det vi trenger, nemlig zoe.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
En person forklarte for meg dette med talentene. Han sa at en person med 5 talenter, det er en person som Moses. En med to det kunne være hans bror, Aron, som talte i hans sted. Så hvem er da de med et talent, de som graver ned  sitt talent. Det er de som har mottatt Herren Jesus som Guds nåde, men i stedet for å tale ut Gud, tale for Gud, og tale fram Gud, tier de.

Jeg kunne komme med en lang utredning, men begrenser meg til å si at forklaringen du har fått er et ufullstendig bilde.  Bare en del av bredden i de talenter Gud har gitt oss. 

Talenter er og blir arvede talenter og evner vi har fra vår Himmelske Fader. det står i ligningen at Han ga oss dem! Det gjelder alle områder i livet. Vi er satt her for å utvikle våre talenter for å kunne forvalte den himmelske arven i Guds rike.

Gud kan gi oss alt Han har, men for å bli lik Han
må vi selv arbeide for det. Den smale sti er å utvikle guddommelige egenskaper. Derfor er ligningene om talentene gitt oss. Vi skal både hvile i Gud og arbeide i Gud - begge deler er like viktig. Det er min smertelige erfaring at jeg selv har et ansvar for å utvikle alle mine talenter, men også en velsignelse når jeg virkelig arbeider under Hans ledelse og lykkes med det. Hvilket jeg ikke får til uten også å ta med hvilen i Gud.

Adams ansvar er å forvalte denne planeten - det er hver mann sitt ansvar. Det er ikke et latmannsliv.

1 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er tydelig at denne lignelsen handler om Jesu 2. komme.  Herren er en adelsmann som drar utenlands for å vinne kongemakt.

Den er vendt mot disiplene og må forstås som en advarsel rettet til kirken.  Det gjelder å vise troskap i forvaltningen av Herrens gaver mens kirken venter på Herrens komme.

Kanskje er det også er en særlig advarsel til fariseerne som passet så strengt på den overlevering de hadde fått seg betrodd, men som ikke våget å følge opp det grenseløse kravet om godhet og tilgivelse som Jesus forkynte.

Det kan også forstås som en advarsel til de som fortsatte å utfordre Gud ved å legge et åk på skuldrene til disiplene, som verken apostlene eller forfedrene noensinne hadde maktet å bære.  Apgj 15, 10.

De som ikke forsto at Guds rike komme var et kall til dristig innsats på ny måte.

Vers 30.  Det viser Guds dom over tjenerne.  Beskrivelsen av mørket utenfor svarer til bilde av helvete.

Et godt bilde, Bjørn Erik, men tenk også den tanken at Jesu Kristi komme skjer med oss alle med det samme vi dør. Og kirken - hva er nå det, et hus? Så det skjer ikke bare for det annet komme og tiden når Herren tar tilbake tronen og høster, men hver mann og kvinnes liv - mens de lever det. For kirken er oss - ikke det tomme huset - så vi mottar en dom over vårt liv med en gang det avsluttes.

1 liker  
Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
vi mottar en dom over vårt liv med en gang det avsluttes.

Et interessant tema Tore.  Kan du skrive litt mer om det?

1 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Et interessant tema Tore.  Kan du skrive litt mer om det?

Ja. det kan jeg - gi meg litt tid :)

1 liker  
Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Talenter er og blir arvede talenter og evner vi har fra vår Himmelske Fader. det står i ligningen at Han ga oss dem! Det gjelder alle områder i livet. Vi er satt her for å utvikle våre talenter for å kunne forvalte den himmelske arven i Guds rike.

Det viktigste er i hvert fall å ikke grave ned talentet. Talentet er Kristus Selv virket inn i oss.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Klokt sagt.

Man kunne eventuelt gå enda lenger, under henvisning til Matt. 5:3

Kan du være snill og utdype ditt svar når det gjelder Matteus 5:3

"Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres."

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det viktigste er i hvert fall å ikke grave ned talentet. Talentet er Kristus Selv virket inn i oss.

Presist! Vi er alle forskjellige med forskjellige talenter, dette åpner for de åndelige gaver vi deler med hverandre.

Kommentar #20

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Et interessant tema Tore.  Kan du skrive litt mer om det?

Denne lignelsen sier det som trengs, at når vi dør opplever vi en dom. En dom som plasserer de rettferdige og de urettferdige på hvert sitt sted i dødsriket. Det ene sted et fredens sted det andre stedet et pinens sted.

"19 Der var en rik mann, og han klædde sig i purpur og kostelig linklæde og levde hver dag i herlighet og glede. 

20 Men der var en fattig mann ved navn Lasarus, som var kastet for hans port, full av sår, 21 og hans attrå var å få mette sig med det som falt fra den rikes bord; men endog hundene kom og slikket hans sår. 

22 Men det skjedde at den fattige døde, og at han blev båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og blev begravet. 

23 Og da han slo sine øine op i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. 24 Da ropte han: Fader Abraham! forbarm dig over mig og send Lasarus, forat han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue.

25 Men Abraham sa: Sønn! kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid, og Lasarus likeså det onde! men nu trøstes han her, og du pines. 26 Og dessuten er et stort svelg festet mellem oss og eder, forat de som vil gå herfra og over til eder, ikke skal kunne det, og forat heller ikke de på den andre side skal fare derfra og over til oss. 

27 Da sa han: Så ber jeg dig, fader, at du sender ham til min fars hus 28 - for jeg har fem brødre - forat han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. 29 Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene; la dem høre dem! 

30 Men han sa: Nei, fader Abraham! men om nogen fra de døde kommer til dem, da omvender de sig. 31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om nogen står op fra de døde."

Lukas 16. kapittel.

Denne lignelsen har flere elementer, men først og fremst viser det til en dom som henviser oss til to steder i dødsriket. Vi kan drøfte dette og etterhvert henvise til flere skriftsteder om hva som skjer med oss. 

Kommentar #21

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
vi mottar en dom over vårt liv med en gang det avsluttes.

Hei og takk for svar.  

Jeg sender deg en e-post.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere