Johs Ensby

17

Til Jonas fra en KrF’er

Det norske samfunnet går store endringer i møte, og vi trenger en leder som kan få oss til å løfte i flokk. Alle må med, så jeg håper at du blir regjeringssjef og koalisjonsleder, Jonas Gahr Støre.

Publisert: 5. sep 2017

I artikkelen din i Vårt Land nylig refererte du til Thomas Sjödin når det gjelder hviledagen. En dose Sjödin kan gjøre godt for sjelen på starten av en arbeidsdag også, kanskje særlig midt i valgkampinnspurten med all sin skryting og hakking. Denne andakten på fire og et halvt minutter gjorde i alle fall meg godt.

Partiet jeg er medlem av har valgt å legge seg i vippepunktet på høyre-venstre-aksen. Dette er selve dødpunktet i norsk politikk der min stemme ikke får noen vekt eller bidrar til noe moment. Jeg legger min stemme i dette nullpunktet for siste gang og håper KrF har forlatt Ole Brum-strategien ved neste stortingsvalg.

Den sittende regjeringens budskap er at ”nu går alt så meget bedre” mens du Jonas, er blitt beskyldt for svartmaling. ”Norge er godt rustet til å møte fremtiden” heter det i åpningen av regjeringens perspektivmelding. Er vi virkelig det? De fortsetter å pøse på med oljepenger som smertestillende medisin og ansetter stadig flere byråkrater. 

Det haster

Jeg skulle ønske vi fikk en regjering som peker ut problemer som må løses og muligheter som må realiseres uten fordummende dulling med alle som sutrer. Alle vil ha en myk landing etter oljealderen, men vi ligger allerede på Nord-Europeisk jumboplass i sysselsetting og ingen tør å nevne risikoen for store handelsunderskudd framover.

Du er blitt beskyldt for vingling i spørsmålet om utvikling av oljeindustrien, men jeg håper du fortsatt vil stå midt på broa mellom oljenasjonen og den neste versjonen av Norge. Der kommer det til å blåse frisk helt til alle er over på den andre siden, og det blir en krevende prosess. 

Lykke til som koalisjonsleder, Jonas.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Ekstra for de som tilhører ytre høyre

Publisert rundt 3 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=jDjISR5OHa4

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Alle skal med.....

Publisert rundt 3 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.

I artikkelen din i Vårt Land nylig refererte du til Thomas Sjödin når det gjelder hviledagen. En dose Sjödin kan gjøre godt for sjelen på starten av en arbeidsdag også, kanskje særlig midt i valgkampinnspurten med all sin skryting og hakking. Denne andakten på fire og et halvt minutter gjorde i alle fall meg godt.

Partiet jeg er medlem av har valgt å legge seg i vippepunktet på høyre-venstre-aksen. Dette er selve dødpunktet i norsk politikk der min stemme ikke får noen vekt eller bidrar til noe moment. Jeg legger min stemme i dette nullpunktet for siste gang og håper KrF har forlatt Ole Brum-strategien ved neste stortingsvalg.

Heter det.

Hos Arbeiderpartiet - på veggen bak Støres talerstol.

Bare ikke de som gjerne vil beholde faget kristendom eller et religionsfag med tydelig vekt på vår kristne kulturarv og som høyt og klart uttrykker dette.

Bare ikke de som gjerne vil beholde det ufødte barnets rett til liv og løfter livets fane høyt.

Bare ikke de som gjerne vil beskytte ufødte tvillingers rett til liv og sier dette nok en gang.

Bare ikke de som gjerne vil løfte frem ekteskapet som en forening mellom en mann og en kvinne og som peker på livets skaperorden.

Bare ikke de som gjerne vil løfte fram barnets rett til en far og som undres på hvorfor to kvinner skal ha rett til å frata barnet en far.

Bare ikke de som vil beskytte morskapet når to menn vil frata barnet en mor gjennom surrogati.

Bare ikke de som kjemper for alle legers rett til å kunne praktisere som fastleger - også når de i noen få enkeltsaker reserverer seg.

Alle skal med og alle jubler.

Bare ikke de.

5 liker  
Kommentar #3

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg tenkte nå mest på økonomien, da jeg skrev dette innlegget. De som du nevner her blir vel med om KrF styrker denne aksen i politikken og kutter båndene til begge blokker.

1 liker  
Kommentar #4

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Og Krf får gjennomslag

Publisert rundt 3 år siden

I alle disse saker hos Frp og H ?

2 liker  
Kommentar #5

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Du har helt rett i at Ap på disse områdene svikter på disse feltene. Med unntak av K i KRLE svikter også de fleste andre partier på så godt som alle punkter. Før valget 2013 var også H mot K i KRLE. Jeg forstår ikke hvordan en liste med saker der Erna og Jonas stemmer likt kan være et argument for å velge den ene framfor den andre. Ikke med min beste vilje. Hadde du i det minste trukket fram saker der det er forskjell mellom Ap og H så kunne en drøftet om de sakene var viktigere enn saker Ap er nærmere KrF enn det H (og FrP) er.  Denne lista er ikke et argument for den ene eller andre siden, den er en opplisting av saker det et bredt stortingsflertall står for en annen politikk en KrF.

2 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Mange velgere synes Krf bærer kainsmerke i politikken etter å ha vært støttekontaktparti og derfor, som man ser det, medskyldig i Frp sitt vanstyre i regjering. 

Det viktigste for partiet skjer i etterkant av valget, hvor Krf avviser blankt en ny samarbeidsavtale med en blåblå regjering. Det kan redde partiets fremtid.

Kommentar #7

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har helt rett i at Ap på disse områdene svikter på disse feltene. Med unntak av K i KRLE svikter også de fleste andre partier på så godt som alle punkter. Før valget 2013 var også H mot K i KRLE. Jeg forstår ikke hvordan en liste med saker der Erna og Jonas stemmer likt kan være et argument for å velge den ene framfor den andre. Ikke med min beste vilje. Hadde du i det minste trukket fram saker der det er forskjell mellom Ap og H så kunne en drøftet om de sakene var viktigere enn saker Ap er nærmere KrF enn det H (og FrP) er.  Denne lista er ikke et argument for den ene eller andre siden, den er en opplisting av saker det et bredt stortingsflertall står for en annen politikk en KrF.

Nei det har du naturligvis rett i , og i virkelighetens verden er det realpolitikken som teller. I spørsmålet om f,eks tvillingabort er det jo bare Sp og KRF som offisielt har ytret seg som motstandere.

For mange Krf`ere oppleves det trolig som helt uaktuelt å skulle lene seg ytterligere mot høyre etter valget, og dette sporet har nok stadig færre tilhengere. 

AP`s tradisjonelle/historiske tilnærming til alle som faller utenfor, likhetstanken, resursforvaltning, sosialpolitikk, industripolitikk osv, bidrar ganske sikkert til at mange KRF`ere ikke ser på det  som spesielt problematisk å skulle støtte en AP ledet regjering.

Imidlertid : i samtlige saker som jeg listet opp har  AP (Og  Sv) vært initiativtager(e), og en betydelig drivkraft bak endringene i lovverket. Foruten dette ligger det i kortene at en støtte til AP også indirekte er en støtte til LO og den relativt sterke innflytelsen fagbevegelsen har i AP`s organer.

LO`s verdifulle og nødvendige kamp i mange arbeidsrelaterte spørsmål, og den viktige balansen LO  bidrar til i kraft av sin størrelse i arbeidslivsforhandlingene, er viktig - også for mange KRF`ere.

Men, med på laget, både hos AP og LO, følger det sterke  og store fraksjoner som i liten grad er spesielt KRF vennlige - snarere tvert om. 

LO`s urovekkende oppfordring til full akademisk, kulturell og økonomisk boikott av Midt østenes eneste sanne demokrati - Israel, faller naturligvis også mange tungt for brystet. 

Ellers ; I AP er det å ytre motstand mot, eller i det miste stille spørsmålstegn ved dagens abortlov, jevngodt med å varsle sin egen politiske død, og i møte med dette tvangsperspektivet kan KRF`s ønske om en "livsvernlov" ikke anses spesielt sansynlig.

Så enkelt, eller så vanskelig ,vil det altså være å velge side.......

2 liker  
Kommentar #8

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Så enkelt, eller så vanskelig ,vil det altså være å velge side.......

Det er ikke enkelt å velge side - spesielt ikke for et parti som i sine kanskje viktigste/mest prinsipielle saker står ganske alene. Jeg deler bekymringen over LOs innflytelse i Ap. Jeg forstår ihvertfall delvis uroen for hvordan enkelte grupperinger i eller nært Ap ser på Israelsspørsmålet. Da skal en også huske at Ap har lange tradisjoner for nært samarbeid med søsterpartiet i Israel. Og at det aldri har vært aktuell politikk med boikott fra noen norsk regjering. Mitt poeng var bare å få fram at i mange saker som trekkes fram som argument mot Ap er ikke H, V eller FrP noe enklere å forholde seg til. Eller rettere sagt - de er kanskje enklere  å forholde seg til fordi KrFs standpunkt møtes med litt mer forståelse og respekt - men de er likefullt like uenig med KrF.

Kommentar #9

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

For mange Krf`ere oppleves det trolig som helt uaktuelt å skulle lene seg ytterligere mot høyre etter valget, og dette sporet har nok stadig færre tilhengere. 

AP`s tradisjonelle/historiske tilnærming til alle som faller utenfor, likhetstanken, resursforvaltning, sosialpolitikk, industripolitikk osv, bidrar ganske sikkert til at mange KRF`ere ikke ser på det  som spesielt problematisk å skulle støtte en AP ledet regjering.

Nå har vi altså fasiten, og den bør gi grobunn for refleksjon internt i KRF.

I et intervju i Minerva onsdag forteller TV2s tallknuser, Terje Sørensen, at KrF avga klart flest velgere til Høyre og Frp.

Ifølge TV2, gjengitt i Dagsnytt atten onsdag, har KrF avgitt 13000 velgere til Høyre, 9000 velgere til Frp, 8000 velgere til Sp og 4000 velgere til Ap. Det er altså 22000 av KrFs tidligere velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til høyre, og 12000 velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til venstre. (Sitatet er fra Avisen Dagen)

3 liker  
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Nå har vi altså fasiten, og den bør gi grobunn for refleksjon internt i KRF.

I et intervju i Minerva onsdag forteller TV2s tallknuser, Terje Sørensen, at KrF avga klart flest velgere til Høyre og Frp.

Ifølge TV2, gjengitt i Dagsnytt atten onsdag, har KrF avgitt 13000 velgere til Høyre, 9000 velgere til Frp, 8000 velgere til Sp og 4000 velgere til Ap. Det er altså 22000 av KrFs tidligere velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til høyre, og 12000 velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til venstre. (Sitatet er fra Avisen Dagen)

Nå begynte jo tilbakegangen for KrF lenge før dette stortingsvalget, og den gamle KrF'eren Svein Helgesen stiller jo noen relevante spørsmål i et annet VD-innlegg, som det hadde vært interessant å få svar på:

Kva veit vi om årsakene til det dramatiske tapet av veljarar frå 13,7 % i jubelåret 1997 til 4.2 % ved katastrofevalet i 2017? Kven er dei mange som partiet har mista undervegs, kor har dei gått og korleis kan mange av desse vinnast tilbake?

Kommentar #11

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Nå har vi altså fasiten, og den bør gi grobunn for refleksjon internt i KRF.

I et intervju i Minerva onsdag forteller TV2s tallknuser, Terje Sørensen, at KrF avga klart flest velgere til Høyre og Frp.

Ifølge TV2, gjengitt i Dagsnytt atten onsdag, har KrF avgitt 13000 velgere til Høyre, 9000 velgere til Frp, 8000 velgere til Sp og 4000 velgere til Ap. Det er altså 22000 av KrFs tidligere velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til høyre, og 12000 velgere som har forlatt KrF til fordel for et parti til venstre. (Sitatet er fra Avisen Dagen)

Kanskje det var akkurat nå det passet som best å si: "Til helvete med de..." :D

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere