Tor Bernhard Slaathaug

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne
1

Hvor utgangspunktet er som galest

Skal vi unngå flere tapere i fremtiden, må vi ha et system som retter opp uheldige utgangspunkt. Her er barnevernet en essensiell medspiller.

Publisert: 31. aug 2017

Hvor mange ganger kan et barn flytte i oppveksten, uten at det virker negativt? Hvor lenge kan et barn vokse opp i et hjem med grov omsorgssvikt? Klarer et barn med en lang barnevernshistorie å hoppe rett i voksenlivet som 18-åring, uten oppfølging?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomgått tusenvis av barnevernssaker og konkluderte med at kun 3 av 10 barnevernsbarn klarer seg. Får du hjelp fra barnevernet, er det altså størst sjanse for at det ikke går bra.


Tankevekkende. Nå er ikke dette nødvendigvis barnevernets feil, de hjelper tross alt barn som har et svært dårlig utgangspunkt. Men det er tankevekkende at vi ikke lykkes bedre, verken politikere eller fagmiljø bør kunne leve med at så mange barn, til tross for høy ressursbruk, ikke lykkes som voksne.

I boken Fremtidens tapere (Frekk Forlag, 2017) skriver Skaperkraft-leder Filip Rygg at han ønsker seg en barnevernsreform. Stiftelsen Rettferd for taperne har støttet boken faglig og finansielt. Rygg beskriver i Fremtidens tapere, hvem han og en rekke fagfolk mener har dårligst utgangspunkt for å lykkes i fremtiden. Barnevernsbarna er noe av det som bekymrer ham mest.

I stiftelsen Rettferd for taperne har vi hjulpet flere tusen mennesker, de aller fleste har hatt store deler av oppveksten sin i tiltak fra barnevernet. Norsk barnevernshistorie er dessverre full av triste og sjokkerende historier. Heldigvis har mye endret seg, det har blitt bedre kontroll, mer kompetanse og flere tiltak.


Ikke til å leve med. Samtidig dukker det stadig opp nye triste saker, og NOVA-undersøkelsene viser oss at ingen kan være tilfreds med dagens situasjon. Det er ikke til å leve med at så mange havner i utenforskap.

Fordi det har vært enkeltsaker hvor barn har fått dårlig oppfølging og fordi det har vært spredd mye negativt om barnevernet, har vi de siste årene fått store grupper som kjemper mot barnevernet. Veldig mange av sakene disse fronter bygger på mangelfullt faktagrunnlag, men det har likevel ført til demonstrasjoner, aksjoner og hets. I Fremtidens tapere kan vi lese om tilfeller hvor etniske grupper har flyttet ut av landet for å «beskytte» sine barn.

Det er særlig to grunner til at dette er urovekkende, først og fremst fordi hetsen mot ansatte i barnevernet kan føre til at mange dyktige medarbeidere ikke orker mer.


Tillit. Men dette handler også om befolkningens tillit til systemet. Grove historier, som ikke trenger å være sanne, kan skremme folk flest. Hvis ikke befolkningen stoler på barnevernet, vil antall bekymringsmeldinger kunne gå ned. Dessuten kan vi, med mye bråk, også risikere at politikere og andre fatter beslutninger som svekker barnevernets muligheter til å gripe inn.

Skal vi unngå flere tapere i fremtiden, må vi sørge for at vi har et system som i størst mulig grad retter opp uheldige utgangspunkt. Det skal ikke være mulig å måtte flytte fra fosterhjem til fosterhjem. Det kan heller ikke være slik at du overlates til deg selv som 18-åring.


Tatt ut tidlig. Viktigst er det å gripe inn tidlig nok. NOVA har i sine studier dokumentert at andelen av barnevernsbarn som mottar sosialhjelp og har blitt siktet for en forbrytelse, er høyere jo senere de møtte barnevernet. Ikke uventet er det altså slik at den enkelte tjener på å bli tatt ut tidlig.

Stiftelsen Rettferd for taperne hjelper dem som har blitt sviktet mest. Håpet vårt er at vi skal få færre saker i fremtiden. Da gjelder det ikke å miste av syne kvaliteten i barnevernet også de kommende årene.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere