Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef 
i NRK
1

En kringkastingssjefs bekjennelser

Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne med­arbeidere og for NRKs oppdrag. Noe annet ville vært en unnlatelsessynd.

Publisert: 30. aug 2017  /  1997 visninger.

Som kringkastingssjef og ansvarlig redaktør
bekjenner jeg meg til NRKs oppdrag slik det er beskrevet i NRK-plakaten og i vedtektene. Jeg lover å bidra så godt jeg kan til at allmennkringkasteren NRK best mulig oppfyller den rollen og det oppdraget et bredt folkevalgt flertall i Norge har bestemt. Det lover jeg å fortsette med til den dagen NRK og jeg skilles ad – selv om det finnes dem som ikke liker oppdraget og de verdiene det er tuftet på.

Premiere

I kveld har «Faten tar valget» premiere på NRK1. Gjennom fire program skal 22 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini forsøke å finne det politiske partiet som best representerer hennes meninger. Vi håper det blir mange som følger Fatens jakt på sitt politiske parti med interesse og nysgjerrighet. Å skape oppmerksomhet rundt Stortingsvalg er helt opplagt i kjernen av NRKs oppdrag om å «(…) medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

Det er ingen som ennå har sett programmene. Likevel er det en god del som allerede har gjort seg opp sin mening om dem. Eksakt hvor mange er ikke godt å si. For publikums veier inn til NRK er nesten like mange som til Rom, og en del velger å benytte seg av samtlige. Kringkastingsrådet skal i skrivende stund ha mottatt over 5.000 klager, NRKs publikumsservice har registrert mange hundre e-poster og
telefonhenvendelser, og selv har jeg mottatt både e-poster, telefoner og SMS-er fra privatpersoner. I tillegg kommer et betydelig antall henvendelser fra pressen som ønsker min kommentar.

Ikke forutsett

NRKs pressemelding om «Faten tar valget» ble sendt ut 2. august, altså for snart en måned siden. Det
førte til en god del omtale av programserien, akkurat slik man håper på når pressemeldinger blir sendt. Men det var først for om lag to uker siden det virkelig tok av. Og da på en måte vi ikke hadde forutsett. Plutselig handlet alt om Fatens hijab, ingenting om programkonseptet og hennes søken etter et parti å stemme på.

Noen av klagene til NRK og til meg personlig har vært hatefulle og i en form som gjør dem umulig å svare direkte på. I stedet
valgte jeg å gå ut i offentligheten og kommentere disse utilbørlige angrepene på en av våre medarbeidere. For innholdet i klagene og omfanget av dem gjør det til en enorm belasting for henne å delta i offentligheten. Samtidig er disse klagene en kritikk av NRKs oppdrag. I NRK-plakaten heter det at «NRK skal formidle kunnskap om, og speile mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og
informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.»

Fellesarena

Vår oppgave er å speile samfunnet med relevant innhold. Alle skal finne noe eller noen de kjenner seg igjen i. Den oppgaven er mer utfordrende og spennende enn noen gang. Jeg tror også den er viktigere enn noen gang. Fordi mangfoldet av preferanser, holdninger, livssyn, interesser og behov blant alle dem som skjuler seg bak samle­betegnelsen «publikum», aldri har vært større. I tillegg til å gi et tilbud til alle, skal NRK være en fellesarena der ulikhetene og mangfoldet kan møtes og synes.

NRK mener ingenting om hijab. «Faten tar valget» er ikke et innlegg i debatten om hijab. Det er imidlertid et uomtvistelig faktum at Norge anno 2017 er et flerkulturelt samfunn der både hijab, turban og kors er en del av gatebildet i våre byer og tettsteder.

Så må jeg understreke at det selvfølgelig ikke er sånn at alle reaksjoner, henvendelser og klager knyttet til «Faten tar valget» er hatefulle. Heldigvis er det mange som har en helt annen tilnærming. Det er helt legitimt å stille spørsmål ved NRKs
policy knyttet til programlederes bruk av religiøse symboler. Jeg har forståelse for at det umiddelbart kan oppfattes som inkonsekvent av NRK å nekte én TV-medarbeider å bære et smykke formet som et kors, mens en
annen får bruke hijab. Her har både etikkredaktør Per Arne Kalbakk, redaksjonssjef Håkon Moslet og undertegnede forklart hvorfor det ikke er snakk om forskjellsbehandling.

Ikke diskriminerende

I tillegg har Likestillings- og diskrimineringsombudet vært ute i media og forklart hvorfor NRKs policy ikke er diskriminerende. Det handler om hvilken rolle medarbeideren har. Det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. «Faten tar valget» tilhører førstnevnte, mens for eksempel et nyhetsanker i Dagsrevyen representerer NRKs nyhetsformidling, og den skal fremstå uavhengig og upåvirket av andre interesser. Altså; Nina Owing får verken bære kors eller hijab.

I viraken rundt «Faten tar valget» har det også oppstått en diskusjon om forholdet mellom NRKs administrasjon og Kringkastingsrådet. Noen har ment at jeg ikke skulle uttalt meg om saken før Kringkastingsrådets behandling av den. Jeg har vanskelig for å forstå innvendingene. For rådet har tradisjon for å diskutere NRKs håndtering av klager fra publikum i sine møter. Det er en praksis vi i NRK syns er både nyttig og bra. Det er verdifullt å ha et eksternt blikk på hvordan vi framstår i vår kommunikasjon med NRKs brukere, seere og lyttere. Svarer vi på det vi blir spurt om? Er vi åpne og lyttende i måten vi svarer på, eller virker vi arrogante og avvisende?

Overrasket

Derfor er jeg overrasket over at et av Kringkastingsrådets medlemmer nå har trukket seg fra rådet som følge av mine uttalelser i media. Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne medarbeidere og for NRKs oppdrag. Det ville etter min mening vært en unnlatelsessynd om jeg ikke kommenterte det som kanskje er tidenes klagestorm mot NRK.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Kommunisme og nazisme er farlige ideologier - islam likeså

Du presterer å gjøre samme feilen nok en gang: Islam er en religion. Sjekk gjerne hvilken som helst ordbok.

2 liker  
Kommentar #102

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Nettdebattenes forbannelse

Publisert rundt 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes selv det er veldig vanskelig å kritisere islam. Jeg føler en slags frykt for mulige konsekvenser dersom denne troen blir angrepet.

Selv er jeg ikke særlig opptatt av frykt for konsekvenser, men desto mer av en annen problematikk rundt det å kritisere islam. Jeg har opplevd at gjør man det i en nettdebatt, er det som å henge ut ei fjøslykt i mørket.  Det strømmer på med hatske og urimelige kommentarer om islam og muslimer, slik at en saklig og edruelig debatt blir umuliggjort.

Det er veldig synd, for religionskritikk er viktig - også islamkritikk, selvsagt.  Når du opplever at kristendommen blir kritisert oftere enn islam (noe jeg imidlertid er svært usikker på om du har rett i), kan det rett og slett skyldes at det er lettere å kritiserer noe man kjenner godt enn noe man kjenner mindre godt. Kristendommen har jo de fleste av oss som er vokst opp her i landet, en eller annen personlig erfaring med.

2 liker  
Kommentar #103

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
religionskritikk er viktig - også islamkritikk, selvsagt

De såkalte "islamkritikerne" går gjerne til felts mot ideologisk vold og kulturell undertrykkelse. Da kritiserer de spesifikke, politiske og kulturelle forekomster, ikke trosinnholdet i islam.

Mange kan tilsvarende kritisere evangeliske grupperinger sin aksept av Nethanyahuregimets undertrykkelse og vold mot palestinere. Da kritiserer de ikke kristendommen, men en avart.

Verken kritikk av eksempelvis ytterliggående retninger innen fundamentalistisk evangelisme eller salafisme er kritikk av kristendom eller islam som sådan.

3 liker  
Kommentar #104

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det generelt er en holdning blant mennesker på venstresiden, at det er greit å være kritisk til egen kultur, men ikke til andres.

Det følger af den marxistiske logik, der siger at har nogle mere end andre, har de første taget noget fra de sidste. Det hænger igen sammen med at marxismen siger at vi alle fødes ens og at forskelle derfor kun kan komme af forbrydelser.

De tanker vil altid gå ud over dem, der er bedst stillede - i Tyskland blev det jøderne og i Sovjet ukrainerne, der blev omdøbt til 'kulakker' - og det gælder i dag os europæere, der er blevet omdøbt til 'kapitalister' og 'racister'.

Sådan skifter fløjens focus med tiden, men den er altid ude at oppiske had mellem grupper af mennesker - i det godes tjeneste forstås...

Det kan godt hende det jeg sier ikke stemmer helt, fordi jeg synes det er vanskelig å sette ord på akkurat disse følelsene.

Ja, det kræver en kollosal intellektuel og følelsesmæssig anstrengelse at vikle sig ud af årtiers både faktuel og følelsesmæssig indoktrinering og moralsk mod at stå ved, hvad man finder ud af.

9 liker  
Kommentar #105

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Fordømmelsen av minoriteters trosmessige eller kulturelle identitet,

Hvorfor mener du ikke at man må kritisere minoriteters trosmæssige identitet ?

9 liker  
Kommentar #106

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Du presterer å gjøre samme feilen nok en gang: Islam er en religion. Sjekk gjerne hvilken som helst ordbok.

Du er godt nok stædig - ja, de fleste eksperter skelner mellem islam og islamisme, men det er altså mest et vestligt fænomen - Erdogan afviser som bekendt - og det står fast at hovedparten af den islamiske trilogi - Koran, Hadith og Sira er lovstof, jura - og ikke teologi.

Det kan du så sige er fordi det er en fundamentalistisk lovreligion, men så er det også en meget anderledes konstruktion end en sindelags- og fortolkningsreligion.

9 liker  
Kommentar #107

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Er det rasisme å ta avstand fra Islam?

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen teologiske motiver i retning av å ønske islam velkommen. Det jeg reagerer mot, er den systematiske rasismen som sakesløse muslimer utsettes for, når de mistenkeliggjøres og hånes på grunn av sin religiøse tro.

Du sier at det ikke er ditt ønske å få Islam til Norge, men gjør du noe med det? 

Første spørsmål: Burde du ikke stå opp å si at Islam ikke er ønskelig i Norge?

Spørsmål to: Er det rasisme å ta avstand fra Islam?

5 liker  
Kommentar #108

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Islam ble alminnelig i Norge for lenge siden.

Vil tro du var født lenge før vi snakket om innvandring av muslimer til Norge. Norsk historie i den sammenheng er ikke for lenge siden. Fake News blir slikt prat.

5 liker  
Kommentar #109

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Første spørsmål: Burde du ikke stå opp å si at Islam ikke er ønskelig i Norge?

Spørsmål to: Er det rasisme å ta avstand fra Islam?

Første svar:  Vi har trosfrihet i Norge. Troen er den enkeltes, personlige sak. Ingen har rett til å si at andre menneskers tro er uønsket i landet.

Svar to: Rasisme er i loven definert som diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Du kan mene hva du vil om religionen islam, men tar du avstand fra mennesker fordi de tror på islam, så begår du rasisme.

1 liker  
Kommentar #110

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Har du problemer med husken så skriv det ned. :-) 

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
tar du avstand fra mennesker fordi de tror på islam, så begår du rasisme.

For n`te gang så er det ingen som tar avstand til muslimer. Ha det klart for deg. Har du problemer med husken så skriv det ned. :-) 

Du sier at du ønsker ikke Islam velkommen. Hva gjør du med det? 

Kan du ikke gjøre noe med det du siden det er trosfrihet? Kan du ikke ta avstand fra Islam siden det er trosfrihet?

6 liker  
Kommentar #111

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et råd.

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Man sutrer hvis det skjer, og spiller krenket og fornærmet mens man fisker etter sympati.

Carl I. Hagen forfulgte i førstningen trygdemottakere, enslige mødre, finnmarkinger, etc. Hvis noen satte fingeren på drittsekkfaktene, så spilte han uskyldig og krenket fordi noen påpekte fremferden hans på en negativ måte. Siden er sutringen blitt obligatorisk i partikulturen.

Og selvsagt, det har stigmatiseringen av minoriteter også blitt. Hva hadde vel Fremskrittspartiet vært uten muslimsk innvandring? Sannsynligvis bare en liten klikk som sutret over skatter, avgifter og offentlig styring, altså en flokk halvt asosiale individer som ville undergrave finansiering av velferdsstaten. 

Muslimene ble redningen for Fremskrittspartiet. Nå har den systematiske stigmatiseringen virket i opinionen, så de kan høste bifall og øke sin oppslutning blant mobben når de fordømmer både Faten og Nrk på grunn av jentas hodeplagg.

Hijab er i vinden for tiden, ikke kippa, som det var populært å bli olm på for 80 år siden. Motene skifter. 

Det finnes sikkert et slags kurs om politikk og partiers program et sted i nærheten av deg.
For de fleste med datamaskin finnes det også mye å lære på nettet bare man husker partinavnet.
Der har du muligheten til å oppgradere deg.

3 liker  
Kommentar #112

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det kan du så sige er fordi det er en fundamentalistisk lovreligion, men så er det også en meget anderledes konstruktion end en sindelags- og fortolkningsreligion.

Stavelsen "sinnelags-" benyttes ofte i begrepet "sinnelagsetikk" (som ofte veies mot "konsekvensetikk"). Etikk  er sentralt i forbindelse med religion. Man trekker gjerne konsekvensene av religionens etikk gjennom å etablere leveregler (bud).

Etikk, praktisk utformet som leveregler, er svært sentralt innen islam. Det har praktisk og historisk hatt den konsekvens at i samfunn hvor flertallet er islamsk troende, så har levereglene hatt konsekvenser for utforming av landets lovverk, slik også kristne leveregler tradisjonelt hadde stor plass i diverse europeiske lovverker.

Jeg synes begrepet "lovreligion" er lite fruktbart, for det sier lite om selve trosinnholdet, som representerer religionens utgangspunkt og kjerne. 

Også begrepet "fortolkningsreligion" er lite hensiktsmessig, for i kristendom og islam spiller nettopp fortolkning av hellige skrifter og tradisjonelle konfesjoner en sentral rolle. Det er knapt mulig å avgjøre innenfor hvilken av de to "søsterrreligionene" fortolkning eller tilbedelse tillegges sterkest vekt i praktisk utøvelse.

Kommentar #113

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det finnes sikkert et slags kurs om politikk og partiers program et sted i nærheten av deg.
For de fleste med datamaskin finnes det også mye å lære på nettet bare man husker partinavnet.
Der har du muligheten til å oppgradere deg.

Sannelig sier jeg eder, men det var rette rævva som feis!:-)))))))))))

4 liker  
Kommentar #114

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor mener du ikke at man må kritisere minoriteters trosmæssige identitet ?

På grunn av ordstillingen i setningen (kanskje ulik på hhv. norsk og dansk?) har jeg litt vansker med å forstå spørsmålet, men jeg kan si dette:

Religiøse menneskers trosmessige identitet er tett knyttet opp mot deres personlige identitet (mot hva/hvem der er som menneske). Kritiserer man menneskets identitet, så vil kritikken gjerne oppfattes som kritikk av personen som sådan. Det kan virke nedverdigende og fornærmende og oppfattes derfor først og fremst som uhøflig og frekt. 

Kommentar #115

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Norsk historie i den sammenheng er ikke for lenge siden.

Ja, ikke norsk historie hvis man betrakter hele tidsspennet siden istiden. Når det gjelder samtidshistoriens betydning for nåtiden, så er det som hendte for 40-45 år siden ikke akkurat noe nytt og brennaktuelt tema.

1 liker  
Kommentar #116

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kan du ikke ta avstand fra Islam siden det er trosfrihet?

Trosfriheten innebærer at enhver har rett til ikke å få krenket sin personlige tro. Jeg styrker ikke min egen trosfrihet gjennom å krenke andres. Bare bøller gjør slikt.

I teologisk fagdiskurs begrunne man positivt sine standpunkter og sitt ståsted. Man driver ikke på med "å ta avstand fra...". Det er barnehageadferd.

1 liker  
Kommentar #117

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
For de fleste med datamaskin finnes det også mye å lære på nettet bare man husker partinavnet

Ja, jeg har konstatert at Frp har fjernet sine tidligere programposter hvor partiet formulerte at man gikk inn for å forskjellsbehandle "vestlige" og "ikke-vestlige" innvandrere.

Geniene i partiledelsen har vel innsett risikoen ved skriftlig å gå inn for lovbrudd. Sikkert smartere å bare gjøre det i praksis...

1 liker  
Kommentar #118

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Fake News

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Trosfriheten innebærer at enhver har rett til ikke å få krenket sin personlige tro. Jeg styrker ikke min egen trosfrihet gjennom å krenke andres. Bare bøller gjør slikt.

Da tror jeg at du må lese dette med trosfrihet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Religionsfrihet : 

Religions- og trosfrihet er en beskyttelse i form av lovverk og sedvane for at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil. Dette anses av mange for å være en grunnleggende menneskerettighet. Historisk sett var da også religionsfriheten en av de første menneskerettighetene som ble anerkjent i Europa.

Det står ingenting om at det ikke er mulig å ta avstand fra en religion. Ytringsfriheten gir også rom for det. Det er heller ikke noen blasfemi lov i Norge. 

Hvor du har dette fra må være fri fantasi. 7 liker  
Kommentar #119

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det står ingenting om at det ikke er mulig å ta avstand fra en religion. Ytringsfriheten gir også rom for det. Det er heller ikke noen blasfemi lov i Norge. 

Kan du forklare hvordan du ser forskjell på en muslim og hans religion? Hva er vitsen med å ha en religion hvis man ikke kan tro på den? Hvis man underkjenner vedkommendes religion må dette bli å underkjenne selve personen siden de to er sider av samme sak. Aksepterer man muslimen må man akseptere muslimske handlinger og muslimsk skrift. Aksepterer man kristne må man akseptere kristne handlinger og kristen skrift. Er man ateist.......

Jeg er ikke overrasket over at du ikke forstår dette. Jeg vil ikke henstille til deg å søke til kilder for å finne ut av det, thi det ansees fullstendig meningsløst. 

2 liker  
Kommentar #120

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

TULL

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Aksepterer man muslimen må man akseptere muslimske handlinger og muslimsk skrift

Ytringsfriheten sier at en kan ta avstand fra det Høyre står for og det Islam står for. Du skriver noe som undertegnede ikke tror du har belegg for i min utheving av din kommentar: Må et samfunn akseptere muslimske handlinger og muslimsk skrift???. 

Nei dette blir tull. Et samfunn skal prøve å tilpasse seg muslimske handlinger hvis det lar seg gjøre. Som kjent er det et demokrati som styrer dette. Å si at vi skal akseptere muslimske handlinger (Sharialoven?) blir altså TULL

6 liker  
Kommentar #121

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Islam vs Listhaug

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kan du forklare hvordan du ser forskjell på en muslim og hans religion?

VG har en interessant debatt mellom Qureshi - Islam net og Listhaug - her er det både temrerament og svært interessant å følge debatt-teknikken til Qureshi.

http://www.vgtv.no/video/146057/listhaug-moette-omstridt-islam-profil

5 liker  
Kommentar #122

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det kan jo også skyldes ulik frykt

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når du opplever at kristendommen blir kritisert oftere enn islam (noe jeg imidlertid er svært usikker på om du har rett i), kan det rett og slett skyldes at det er lettere å kritiserer noe man kjenner godt enn noe man kjenner mindre godt.

for hvordan representanter for den religionen man kritiserer kan komme til å reagere på kritikken.

Det er mikroskopisk sjanse for at kristne skal reagere med grov vold, eller i verste fall sprenge seg selv og x antall tilfeldige forbipasserende i småbiter som reaksjon på religionskritikken...
8 liker  
Kommentar #123

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ytringsfriheten sier at en kan ta avstand fra det Høyre står for

Hva er en høyremann som tar avstand fra det Høyre står for?

Kjenner du noen kristne som tar avstand fra det kristendommen står for?

1 liker  
Kommentar #124

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Men -

Publisert rundt 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det er mikroskopisk sjanse for at kristne skal reagere med grov vold, eller i verste fall sprenge seg selv og x antall tilfeldige forbipasserende i småbiter som reaksjon på religionskritikken...

- pleier vanlige muslimer å gjøre slikt, da?  Ingen av dem jeg kjenner, i hvert fall.

1 liker  
Kommentar #125

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Tvert imot, man holder seg for nesen og er enig

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Den beste ministeren vi har hatt noensinne får merke dette flere ganger om dagen.
Men det er ingen nevneverdige reaksjoner fra hverken debattredaksjoner eller politikere mot det.

med dem som først "urinerer" på Listhaug med sine usakligheter, for deretter å klage på at hun lukter vondt...

8 liker  
Kommentar #126

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva er en høyremann som tar avstand fra det Høyre står for?

Hykler? Er det det svaret du er ute etter. 

Undertegnede stemmer ikke Høyre!

4 liker  
Kommentar #127

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

God dag mann, økseskaft!

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Hykler? Er det det svaret du er ute etter. 

Undertegnede stemmer ikke Høyre!

Svar på det andre spørsmålet mitt, da: 

 Kjenner du noen kristne som tar avstand fra det kristendommen står for?

1 liker  
Kommentar #128

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vi er lurt trill rundt

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
VG har en interessant debatt mellom Qureshi - Islam net og Listhaug - her er det både temrerament og svært interessant å følge debatt-teknikken til Qureshi.

Listhaug klarte seg veldig bra. "Likte" kommentaren for hvorfor han ikke ville håndhilse på Sylvi. Hans kone hadde sagt at han ikke fikk lov!!

Ja er vi ikke lurt trill rundt så vet ikke jeg. :-)

7 liker  
Kommentar #129

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kjenner du noen kristne som tar avstand fra det kristendommen står for?

????????????? Hvor vil du?

2 liker  
Kommentar #130

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Ok...

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
????????????? Hvor vil du?

Jeg skal hjelpe deg litt:  Kan du se for deg at muslimer kan ta avstand fra islam - eller at kristne kan ta avstand fra kristendommen?

Logikken, Bye-Pedersen. Logikken...

1 liker  
Kommentar #131

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ytringsfriheten sier at en kan ta avstand fra det Høyre står for og det Islam står for. Du skriver noe som undertegnede ikke tror du har belegg for i min utheving av din kommentar: Må et samfunn akseptere muslimske handlinger og muslimsk skrift???. 

Nei dette blir tull. Et samfunn skal prøve å tilpasse seg muslimske handlinger hvis det lar seg gjøre. Som kjent er det et demokrati som styrer dette. Å si at vi skal akseptere muslimske handlinger (Sharialoven?) blir altså TULL

Du har rett i at her blir det tull, for her utføres det av en fagmann. Som sagt, jeg forventet ikke at du kom til å forstå det jeg skrev, og resultatet ser vi også klart. Naturligvis må vi akseptere at en muslimsk person som tror på islam faktisk tror på islam og nærer sin sjel på denne skriften, og at han også begår handlinger i tråd med sin tro. På samme måte som en ateist eller kristen gjør presis det samme iht til sin overbevisning. 

Du trenger ikke tenke på sharia i denne forbindelse, for vi lever ikke i et samfunn med sharia og vil aldri komme til å gjøre det med mindre vi flytter til et IS-dominert område. Antagelig en uaktuell problemstilling for de fleste av oss. Men innen sitt eget liv kan muslimer, hinduer, kristne og ateister leve sine liv i tråd med den liberale tradisjon mange av oss bekjenner oss til sålenge vi holder oss innenfor norsk lovverk. 

1 liker  
Kommentar #132

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ja er vi ikke lurt trill rundt så vet ikke jeg. :-)

Jeg kjenner meg ikke lurt. Det er ikke muslimsk skikk at menn hilser på andres koner. Jeg ville ikke ha forventet noe annet. I stedet ville jeg lagt hånden over brystet og nikket kort som en anerkjennelse på at jeg har sett henne. Da har jeg vist den respekt jeg gjerne vil vise personen og hennes kultur. Ingen kommer skadet eller fornærmet ut av en slik setting. Kultur/å være kultivert kalles det. 

Kommentar #133

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det er mikroskopisk sjanse for at kristne skal reagere med grov vold, eller i verste fall sprenge seg selv og x antall tilfeldige forbipasserende i småbiter som reaksjon på religionskritikken...

De som leser kommentarfeltene på enkelte nettsider og såkalte seriøse debattsider har ingen grunn til å skrive under på at kristne ikke vil begå ekstreme voldshandlinger. Jeg har inntrykk av at noen av dem bare venter på anledningen og at de mener seg å være i sin fulle rett. Det er mange skumle mennesker der ute som veiver omkring med sin gift uten å beregne godt hvor den treffer. 

Kommentar #134

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

VG har en interessant debatt mellom Qureshi - Islam net og Listhaug - her er det både temrerament og svært interessant å følge debatt-teknikken til Qureshi.

http://www.vgtv.no/video/146057/listhaug-moette-omstridt-islam-profil

Gratulerer, Nygaard! Du har altså sett på en normal norsk tv-kanal. Du skal se at du blir integrert en dag du også. Nå er det nok rett før du abonnerer på en lokalavis. :-)

2 liker  
Kommentar #135

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Qureshi vs Listhaug

Publisert rundt 2 år siden

Nei, dette var ikke en debatt mellom Listhaug og islam - men mellom Listhaug og Qureshi.  Det er ikke helt det samme, selv om du tilsynelatende mener det.  At VGTV valgte å invitere akkurat disse to motpolene til debatt, var vel å forvente av Norges eldste tabloid-avis - men særlig opplysende var det jo ikke.

2 liker  
Kommentar #136

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men særlig opplysende var det jo ikke.

For de som ikke følger med på vanlige radio- og tv-medier kan det ha vært særlig begivenhetsrikt å oppleve en slik nesten normdannende normal forestilling. Vi bør ikke uten videre undervurdere kraften i ordtaket om at det enkle ofte er det beste. 

2 liker  
Kommentar #137

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er i hvert fall helt sikkert at uten informasjon og samstemt informasjon er det ikke mulig å omvende noen fra Islam. 

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kan du se for deg at muslimer kan ta avstand fra islam - eller at kristne kan ta avstand fra kristendommen?

Ja jeg kan se for meg at muslimer kan konvertere fra Islam. Ja jeg kan se for meg kristne bli ateister. Forutsetningen er selvfølgelig at informasjon og atter informasjon skal få den enkelte til å tenke selv. Det er nytteløst med tvang. Informasjon om hva Islam står for og peke gjerne på det kristne budskap kan endre oppfatning for mange vil jeg tro. Det er i hvert fall helt sikkert at uten informasjon og samstemt informasjon er det ikke mulig å omvende noen fra Islam. 

4 liker  
Kommentar #138

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Naturligvis må vi akseptere at en muslimsk person som tror på islam faktisk tror på islam og nærer sin sjel på denne skriften, og at han også begår handlinger i tråd med sin tro.

Helt enig!

4 liker  
Kommentar #139

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke muslimsk skikk at menn hilser på andres koner.

Det har vært mange historier som denne. Det er nok Koranen som sier sitt. 

Vantroende skal ikke taes til venner. Sura 98 vers 6: De vantro blant skriftfolkene og avgudsdyrkerne skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger.

Ja slik taler Koranen.

3 liker  
Kommentar #140

Kåre Kvangarsnes

9 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal hjelpe deg litt:  Kan du se for deg at muslimer kan ta avstand fra islam - eller at kristne kan ta avstand fra kristendommen?

Logikken, Bye-Pedersen. Logikken...

Dersom ikke muslimer tar avstand fra deler av sin Koran, enten i sitt hjerte eller i handling ,men underkaster seg det, utgjør de en potensiell fare for kristne, jøder, ateister og frafalnes liv og helse.. Såpass trodde jeg du hadde skjønt snart, Johannessen. 

Jeg tar det for gitt at at du ikke vil tenke det samme om den troende kristne, ,jøde eller frafalne. fra troen.


6 liker  
Kommentar #141

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jo

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nei, dette var ikke en debatt mellom Listhaug og islam

hvis vi forventer at islam er noe en person tar til seg og følger - så var dette rett person.  Jeg er fullstendig klar over at det er mange muslimer som modererer seg når de passerer riksgrensen og jeg har møtt kvinner som sier at de endelig kan ikle seg jeans uten å få kommentarer eller religionspolitiet på nakken.  

Herlig at debattleder var så pass pågående og ikke lot Q slippe unna uten å svare og som vi aner så svarer han etter vær og vind foran mikrofon - her er det lov for en troende muslim å lyve - hvis det er det beste for innpakningen som skal selges i fase Jihad 1.  Denne gangen var det rimelig avslørende og burde vekke selv de sørpå som av en eller annen grunn forsvarer denne ørkenlæren.  

Debatten fikk fram vesensforskjeller mellom hva islam krever og forventer av en muslim og hva det norske samfunn burde mer forvente av en muslim som ankommer riket.  Det er og med undring at troende muslimer holder ut i Norge hvis det norske samfunn med sine friheter er så avvikende fra læren.  Det finnes nok av alternativer - skulle jeg tro.  Det som er skummelt med ideologien er at det er så fort gjort å gå fra hvermansen muslim til radikal og det er nok av driv i islam til å greie det - også her nordpå.  Jo mer du tror på innholdet og følger det blindt som Q - jo farligere blir det for samfunnet en er borger i.

5 liker  
Kommentar #142

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

For deg betyr dette at du regner med at muslimen alltid vil stå på den mest ekstreme fortolkning av Koranen. I mine øyne betyr det også at muslimer er mulig å leve med, slik de vanligvis er. Dette handler ikke om Koranen, muslimer eller skikk og bruk i kulturmøter, men er basert i dine personlige forhold. Din argumentasjon er uttømt og ødet for lenge siden, og den vil aldri få sin sårt tiltrengte fornyelse. Du om det. 

2 liker  
Kommentar #143

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dersom ikke muslimer tar avstand fra deler av sin Koran

Det er det de gjør når de bor i Vesten. De tar avstand fra det gamle og arbeider med å finne det beste i to kulturer uten å bli underkuet eller truet som i gamlelandet. Derfor går det også så bra som det gjør. Der vi ser uro i verden er der hvor hegemonistiske elementer krever urettmessig makt over andre uten at de andre vil underlegge seg. Men i de land som er foretrukket av muslimer ser vi ikke tilsvarende problemer. 

1 liker  
Kommentar #144

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
hvis vi forventer at islam er noe en person tar til seg og følger - så var dette rett person.

Fahad Qureshi er ikke representativ for flertallet av norske muslimer, og det vet du godt (eller du burde i hvert fall vite det).

1 liker  
Kommentar #145

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Han er

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Fahad Qureshi er ikke representativ for flertallet av norske muslimer, og det vet du godt (eller du burde i hvert fall vite det).

i høyeste grad representativ for islam iblant oss og derav og hva islam representerer - ikke hva muslimen, du og andre modererer konteksten til. 

4 liker  
Kommentar #146

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Parallell

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
i høyeste grad representativ for islam iblant oss og derav og hva islam representerer - ikke hva muslimen, du og andre modererer konteksten til. 

Å hevde at Qureshi er representativ for gjennomsnittsmuslimen i Norge, blir som når nyateister av Dawkins-typen stiller opp den mest fundamentalistiske varianten av kristendom og hevder at det er den egentlige kristendommen.

1 liker  
Kommentar #147

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jeg hevder ingenting

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Å hevde at Qureshi er representativ for gjennomsnittsmuslimen i Norge, blir som når nyateister av Dawkins-typen stiller opp den mest fundamentalistiske varianten av kristendom og hevder at det er den egentlige kristendommen.

Det skulle være åpenbart for alle at Q representerer islam slik som islam skal representeres av alle i et samfunn basert på denne ideologien.  Hva gjennomsnittsmuslimen representerer er i så måte mindre interessant.  Denne har moderert seg og følger ikke læren akkurat som jeg tenker at mange troende kristne ikke har forstått og tatt til seg den personlige tro og lydigheten under korset.  

4 liker  
Kommentar #148

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Akkurat

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det skulle være åpenbart for alle at Q representerer islam slik som islam skal representeres av alle i et samfunn basert på denne ideologien.  Hva gjennomsnittsmuslimen representerer er i så måte mindre interessant.  Denne har moderert seg og følger ikke læren akkurat som jeg tenker at mange troende kristne ikke har forstått og tatt til seg den personlige tro og lydigheten under korset.  

Der bekrefter du (med eller mot din vilje) det jeg skrev.  Det er påfallende hvor enige de mest fundamentalistiske muslimene og de mest innbitte islamkritikerne er når det gjelder hva som er det egentlige og ekte islam.  På samme vis som det er påfallende hvor enige de mest fundamentalistiske kristne og de mest innbitte kristendomskritikerne er når det gjelder hva som er den egentlige og ekte kristendom.

2 liker  
Kommentar #149

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det skulle være åpenbart for alle at Q representerer islam slik som islam skal representeres av alle i et samfunn basert på denne ideologien.  Hva gjennomsnittsmuslimen representerer er i så måte mindre interessant.  Denne har moderert seg og følger ikke læren akkurat som jeg tenker at mange troende kristne ikke har forstått og tatt til seg den personlige tro og lydigheten under korset.  

Til og ikke hevde noe som helst er du påfallende aktiv og tungt inne i mange debatter om samme tema. Det kan tyde på at du vil ha godt av litt selvinnsikt. Du er en av de som hevder de mest islamkritiske poenger her, til tross for at du i en kommentar forrige dagen nesten omfavnet dem siden du hadde gjort så mange gode erfaringer med arten. Det spriker i budskapet ditt nå, Nygaard, og det hadde vært fint om du samlet trådene dine bedre. 

1 liker  
Kommentar #150

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jeg spriker ikke

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det spriker i budskapet ditt nå, Nygaard, og det hadde vært fint om du samlet trådene dine bedre. 

Islam - i sin kontekst - er en farlig ideologi på linje med nazisme og kommunisme.  Vi lever i sekulærstaten Norge og følgelig kan ikke islam som samfunnsideologi settes i det gir det er mulig - Jihad fase I.  Hvis du lurer på hva det er så ..... men du tar jo ikke til deg annen info enn den du får servert ut fra redaksjonen på Majorstua eller i lokalavisen ... så da er vi vel like langt ....

https://www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw  

Følgelig har vi - selvsagt - muslimer i alle subjektive varianter i riket.  Jeg håndterer mennesker med respekt uavhengig av rase, religion og kjønn - intet problem med det og prosjekt Mangfoldssamfunn har en hovedutfordring - islam i blant oss - selv om det nå banker på andre forhold som og vekker bekymring, men om disse blir reelle i vårt norske prosjekt er usikkert - det er mangt vi egentlig ikke ønsker - men disse bærer preg av å være reelle muslimske flyktninger - og ikke økonomiske migranter. 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/desperate-samtaler-med-familien-i-myanmar-de-brenner-vaare-hus-og-de-brenner-mennesker/a/24132981/


4 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere