Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef 
i NRK
1

En kringkastingssjefs bekjennelser

Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne med­arbeidere og for NRKs oppdrag. Noe annet ville vært en unnlatelsessynd.

Publisert: 30. aug 2017  /  1997 visninger.

Som kringkastingssjef og ansvarlig redaktør
bekjenner jeg meg til NRKs oppdrag slik det er beskrevet i NRK-plakaten og i vedtektene. Jeg lover å bidra så godt jeg kan til at allmennkringkasteren NRK best mulig oppfyller den rollen og det oppdraget et bredt folkevalgt flertall i Norge har bestemt. Det lover jeg å fortsette med til den dagen NRK og jeg skilles ad – selv om det finnes dem som ikke liker oppdraget og de verdiene det er tuftet på.

Premiere

I kveld har «Faten tar valget» premiere på NRK1. Gjennom fire program skal 22 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini forsøke å finne det politiske partiet som best representerer hennes meninger. Vi håper det blir mange som følger Fatens jakt på sitt politiske parti med interesse og nysgjerrighet. Å skape oppmerksomhet rundt Stortingsvalg er helt opplagt i kjernen av NRKs oppdrag om å «(…) medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

Det er ingen som ennå har sett programmene. Likevel er det en god del som allerede har gjort seg opp sin mening om dem. Eksakt hvor mange er ikke godt å si. For publikums veier inn til NRK er nesten like mange som til Rom, og en del velger å benytte seg av samtlige. Kringkastingsrådet skal i skrivende stund ha mottatt over 5.000 klager, NRKs publikumsservice har registrert mange hundre e-poster og
telefonhenvendelser, og selv har jeg mottatt både e-poster, telefoner og SMS-er fra privatpersoner. I tillegg kommer et betydelig antall henvendelser fra pressen som ønsker min kommentar.

Ikke forutsett

NRKs pressemelding om «Faten tar valget» ble sendt ut 2. august, altså for snart en måned siden. Det
førte til en god del omtale av programserien, akkurat slik man håper på når pressemeldinger blir sendt. Men det var først for om lag to uker siden det virkelig tok av. Og da på en måte vi ikke hadde forutsett. Plutselig handlet alt om Fatens hijab, ingenting om programkonseptet og hennes søken etter et parti å stemme på.

Noen av klagene til NRK og til meg personlig har vært hatefulle og i en form som gjør dem umulig å svare direkte på. I stedet
valgte jeg å gå ut i offentligheten og kommentere disse utilbørlige angrepene på en av våre medarbeidere. For innholdet i klagene og omfanget av dem gjør det til en enorm belasting for henne å delta i offentligheten. Samtidig er disse klagene en kritikk av NRKs oppdrag. I NRK-plakaten heter det at «NRK skal formidle kunnskap om, og speile mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og
informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.»

Fellesarena

Vår oppgave er å speile samfunnet med relevant innhold. Alle skal finne noe eller noen de kjenner seg igjen i. Den oppgaven er mer utfordrende og spennende enn noen gang. Jeg tror også den er viktigere enn noen gang. Fordi mangfoldet av preferanser, holdninger, livssyn, interesser og behov blant alle dem som skjuler seg bak samle­betegnelsen «publikum», aldri har vært større. I tillegg til å gi et tilbud til alle, skal NRK være en fellesarena der ulikhetene og mangfoldet kan møtes og synes.

NRK mener ingenting om hijab. «Faten tar valget» er ikke et innlegg i debatten om hijab. Det er imidlertid et uomtvistelig faktum at Norge anno 2017 er et flerkulturelt samfunn der både hijab, turban og kors er en del av gatebildet i våre byer og tettsteder.

Så må jeg understreke at det selvfølgelig ikke er sånn at alle reaksjoner, henvendelser og klager knyttet til «Faten tar valget» er hatefulle. Heldigvis er det mange som har en helt annen tilnærming. Det er helt legitimt å stille spørsmål ved NRKs
policy knyttet til programlederes bruk av religiøse symboler. Jeg har forståelse for at det umiddelbart kan oppfattes som inkonsekvent av NRK å nekte én TV-medarbeider å bære et smykke formet som et kors, mens en
annen får bruke hijab. Her har både etikkredaktør Per Arne Kalbakk, redaksjonssjef Håkon Moslet og undertegnede forklart hvorfor det ikke er snakk om forskjellsbehandling.

Ikke diskriminerende

I tillegg har Likestillings- og diskrimineringsombudet vært ute i media og forklart hvorfor NRKs policy ikke er diskriminerende. Det handler om hvilken rolle medarbeideren har. Det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. «Faten tar valget» tilhører førstnevnte, mens for eksempel et nyhetsanker i Dagsrevyen representerer NRKs nyhetsformidling, og den skal fremstå uavhengig og upåvirket av andre interesser. Altså; Nina Owing får verken bære kors eller hijab.

I viraken rundt «Faten tar valget» har det også oppstått en diskusjon om forholdet mellom NRKs administrasjon og Kringkastingsrådet. Noen har ment at jeg ikke skulle uttalt meg om saken før Kringkastingsrådets behandling av den. Jeg har vanskelig for å forstå innvendingene. For rådet har tradisjon for å diskutere NRKs håndtering av klager fra publikum i sine møter. Det er en praksis vi i NRK syns er både nyttig og bra. Det er verdifullt å ha et eksternt blikk på hvordan vi framstår i vår kommunikasjon med NRKs brukere, seere og lyttere. Svarer vi på det vi blir spurt om? Er vi åpne og lyttende i måten vi svarer på, eller virker vi arrogante og avvisende?

Overrasket

Derfor er jeg overrasket over at et av Kringkastingsrådets medlemmer nå har trukket seg fra rådet som følge av mine uttalelser i media. Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne medarbeidere og for NRKs oppdrag. Det ville etter min mening vært en unnlatelsessynd om jeg ikke kommenterte det som kanskje er tidenes klagestorm mot NRK.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Alle som har refleksjonsevne ser hva Nrk vil med denne programserien.Å alminneliggjøre islam i Norge.

Det ville da være fullstendig unødvendig. Islam ble alminnelig i Norge for lenge siden.

2 liker  
Kommentar #52

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tja...

Publisert rundt 2 år siden

aner meg at Økland bor i 100% etnisk norske omgivelser.  Trolig har han sett en muslim, men .... 

Jo, vi har hatt både Krekar - Bhatti - Profetens Umma og Faten ruslende i media - sammen med alt som skjer av vold, terror og drap der islam ankommer rikene.

Nrk er jo kringkasteren som sender ut nasjonalbudskapene til innbyggerne.  Vi skjønte fort at her var det ikke snakk om å være med eller ikke - her skulle endringer skje - både med avkristning og implementering av annen ideologi.  

Vi i Norge er ikke fullt så naive og dumme som svenkene, men vi ligger ikke langt etter.  Vi har det ikke i oss å samles og vise vår frustrasjon og motstand på samme måten som f.eks. Polen gjorde da Merkel inviterte til ankomst av bråter som kom rekende oppover kartet i 2015.  

Her er landet var det ca. 50 som våget seg ut sammen med Max, mens i Polen fant den største masjen i landets historie sted i november 2015, men hverken Nrk eller MSM tok notis av dette.  Her var det skikkelig motstand mot venstresiden og globalistene sitt anslag.  Polen skulle ikke bli et offer for en invasjon av islam selv om EU var i det leiet.  Den gudløse venstresiden skulle ikke få ødelegge nasjonen.- heller ikke menighetene/kirken.  Her i Norge har vi vært igjennom homolobbyen sitt misbruk av kirken/den kristne tro - her slo de to fluer i en smekk - både avkristning og liberalisering av rettighetene til prosenten som identifiserer seg som homofile  - godt hjulpet av Nrk og media generelt.  I Norge er det nå et mindretall som har et personlig forhold til den levende Gud og vedkjenner seg å ha en relasjon til det guddommelig - derfor er folket så bakpå at de ikke kjenner fellesskap og engasjement - de står ikke opp for nasjonen sin selv om den absolutt skulle vært verdt å kjempe for.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xk_UBglPJKU

9 liker  
Kommentar #53

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Polen skulle ikke bli et offer for en invasjon av islam selv om EU var i det leiet

Det gjelder ikke bare Polen. Den fascistiske styggedommen er lys levende i flere østeuropeiske land. 

2 liker  
Kommentar #54

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hvorfor ...

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
. Den fascistiske styggedommen

tenker du at det fascistisk å ikke ønske ideologien i islam inn over landegrensene?

Skulle tro det var det første folk tenkte på - at dette ikke var noe en selv ønsker eller ville skulle skje - at det var noen utenfor dem selv som åpnet opp for en innvadering en ikke hadde blitt tatt med på vurderingen om er ok eller ikke.

En er vel ikke fascist fordi en ikke klapper i henda for hver person vi ikke vet hvem er eller hvor kommer fra banker på døra eller tar seg inn uten å melde sin ankomst i det hele tatt?   

I så fall kryr det med fascister her til lands og i hele Europa - forskjellen er at øst-europeere er tøffere enn oss her vest som feiger ut fordi det koster litt å møte bermen fra venstresida.

9 liker  
Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Vri og vrenge

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
En er vel ikke fascist fordi en ikke klapper i henda for hver person vi ikke vet hvem er eller hvor kommer fra banker på døra eller tar seg inn uten å melde sin ankomst i det hele tatt?  

Du vrir og vrenger på Øklands kommentarer etter ditt eget forgodtbefinnende.  

Din kommentar #52 kunne for øvrig gjerne ha vært skrevet av en representant for Nordfront/Den nordisk motstandsbevegelsen.  Det er i hvert fall samme retorikken.

2 liker  
Kommentar #56

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Retorikken?

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er i hvert fall samme retorikken.

Skjerp deg!  Du har jo ingen argumenter - hvorfor ønsker du og Økland m.fl. islam velkommen og samtidig jobber for å avkristne Norge - selv om det og er rimelig forsøkt innpakket?  Hitling er vel ikke noe argument - halve befolkningen er jo innvandringskritisk og islamkristisk i særdelseshet.  

11 liker  
Kommentar #57

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
hvorfor ønsker du og Økland m.fl. islam velkommen og samtidig jobber for å avkristne Norge

Ønsker jeg å avkristne Norge? Hva er det for slags sludder du vrenger ut av deg?

2 liker  
Kommentar #58

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Argumenter?

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Skjerp deg!  Du har jo ingen argumenter - hvorfor ønsker du og Økland m.fl. islam velkommen og samtidig jobber for å avkristne Norge - selv om det og er rimelig forsøkt innpakket?  Hitling er vel ikke noe argument - halve befolkningen er jo innvandringskritisk og islamkristisk i særdelseshet.

Jeg finner ikke et eneste argument i din kommentar #52.   Bare svartmaling inntil det ekstremt dystopiske, samt en retorikk som (og det gjentar jeg gjerne, om du kaller det "hitling" aldri så mye), likner til forveksling den vi kan høre fra Nordfront.

Jeg kan ellers opplyse at jeg ikke jobber for å "avkristne" Norge (hva du nå legger i det), og når det gjelder din påstand om at jeg "ønsker islam velkommen",  trenger den en presisering.  Hva mener du?

2 liker  
Kommentar #59

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ellers opplyse at jeg ikke jobber for å "avkristne" Norge (hva du nå legger i det), og når det gjelder din påstand om at jeg "ønsker islam velkommen",  trenger den en presisering.  Hva mener du?

Dersom "Nytt på nytt"-humor er tillatt her på VD, så kan man si at du sleiker imamene nedetter ryggen.

Og vi vet jo alle hvor det kan ende...

7 liker  
Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grovt ! Men det er visst lov her på VD.

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Du vrir og vrenger på Øklands kommentarer etter ditt eget forgodtbefinnende.  

Din kommentar #52 kunne for øvrig gjerne ha vært skrevet av en representant for Nordfront/Den nordisk motstandsbevegelsen.  Det er i hvert fall samme retorikken.

Det blir stadig mer vanlig med hitling i debatter og i media nå.
Den beste ministeren vi har hatt noensinne får merke dette flere ganger om dagen.
Men det er ingen nevneverdige reaksjoner fra hverken debattredaksjoner eller politikere mot det.
Johannesen,Økland og Kristiansen bruker dette flittig uten at noen løfter øyenbrynene.
Respekten for disse blir som den blir.

8 liker  
Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Dersom "Nytt på nytt"-humor er tillatt her på VD, så kan man si at du sleiker imamene nedetter ryggen.

Og vi vet jo alle hvor det kan ende...

Ufint, Wold. Skikkelig ufint. :-(

1 liker  
Kommentar #62

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir stadig mer vanlig med hitling i debatter og i media nå.
Den beste ministeren vi har hatt noensinne får merke dette flere ganger om dagen.
Men det er ingen nevneverdige reaksjoner fra hverken debattredaksjoner eller politikere mot det.
Johannesen,Økland og Kristiansen bruker dette flittig uten at noen løfter øyenbrynene.
Respekten for disse blir som den blir.

Om tastaturet ditt hadde stemme ville det nå vært i fistel. Har du ikke noen saksrettede  argumenter å komme med? 

En minister som er den beste vi noensinne har hatt? Du verden, Holt. For et snevert bilde. Listhaug er altså bedre enn Gerhardsen, Bratteli, Lyng, Borten, Korvald, Willoch, Brundtland, Syse og Bondevik. Det er så jeg får lyst til å spørre hvorfor hun ikke er kåret til dronning av Riket. Du bør forsøke å forsvare oppfatningen din med sakligheter fremfor hets og meningsløsheter. Hun har vist noen gode evner innen kommunikasjon men budskapet hun selger er ikke pent. Jeg lurer bare på hvor hun skal tale fra denne siste uken av valgkampen for å bevare momentum i svartmalingen av arbeidsfeltet sitt. 

Kjenner du forresten noen flyktning som er (på vei til å bli)  integrert pga hennes innsats?

2 liker  
Kommentar #63

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ufint, Wold. Skikkelig ufint. :-(

Jeg ble bare så inspirert av fredagens "Nytt på nytt", at jeg ikke klarte å holde den tilbake.

Der ble Listhaug utsatt for langt ufinere "vitser".  Om man ikke visste bedre kunne man tro at alle de medvirkende var politisk og samfunnsmessige analfabeter. Alle som har et minimum av kunnskap om svenske samfunnsforhold, vet at Listhaug hadde rett.

Men ettersom en av deltagerne var Åse Kleveland, kan det ikke bare skyldes "analfabetisme".  Da gjenstår hat, nedrighet og ondskap.

Så kan Johannessen få  velge fritt blant disse når han vil karakterisere meg...;-)

7 liker  
Kommentar #64

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Jeg ble bare så inspirert av fredagens "Nytt på nytt", at jeg ikke klarte å holde den tilbake.

Du er selv ansvarlig for en dannet tone i det du skriver. 

1 liker  
Kommentar #65

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er selv ansvarlig for en dannet tone i det du skriver. 

Det gjelder vel i så fall ikke bare meg?

Er du kanskje den selvutnevnte magisteren her inne, som deler ut karakterer i "orden" og "oppførsel"?

Ellers får jeg svare slik en kollega av meg ofte sa(ikke bare til meg): "Har du ikke sans for humor da, din jævel?"

Var den innafor?

4 liker  
Kommentar #66

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Det gjelder vel i så fall ikke bare meg?

Er du kanskje den selvutnevnte magisteren her inne, som deler ut karakterer i "orden" og "oppførsel"?

Ellers får jeg svare slik en kollega av meg ofte sa(ikke bare til meg): "Har du ikke sans for humor da, din jævel?"

Var den innafor?

Nei, det gjelder oss alle. Det er derfor det finnes en kong Salomo på bakrommet. Men for egen del finner jeg det frastøtende at man antyder at en annen debattant er en rævsleiker. Ved slike utbrudd havner min humoristiske sans på vent i håp om at det kommer noe morsomt. 

1 liker  
Kommentar #67

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Utøya som eksempel ?

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Skjerp deg!  Du har jo ingen argumenter - hvorfor ønsker du og Økland m.fl. islam velkommen og samtidig jobber for å avkristne Norge - selv om det og er rimelig forsøkt innpakket?  Hitling er vel ikke noe argument - halve befolkningen er jo innvandringskritisk og islamkristisk i særdelseshet.  

Det  merkelige med A.U.F som i årtier har arbeidet for å fjerne kristne symboler i sine møtesteder, - i dag har  innrettet et bønnerom  på Utøya.

Et felles bønnerom for kristne, muslimer og andre troende ?

6 liker  
Kommentar #68

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Nytt på Nytt i verdivalgets år

Publisert rundt 2 år siden

Nytt på Nytt redaksjonen har tydeligvis tolket kringkasingssjefens 'samfunnsoppdrag' nokså fritt. Programmet går sannsynligvis under NRKs definisjon av det  'utvidede' kulturbegrepet ettersom Åse Kleveland så velvillig var med på leken.

 

5 liker  
Kommentar #69

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Hitling?

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir stadig mer vanlig med hitling i debatter og i media nå.

Jeg vil anbefale deg (og andre) å lese Nygaards kommentar "52, som jeg reagerte på, en gang til - sakte.  Å sammenlikne retorikken der med retorikken til Nordfront, er ikke hitling. Det er rett og slett en konstatering av fakta.

(PS!  Audun Wolds ufinheter gidder jeg ikke bruke energi på å kommentere.)

2 liker  
Kommentar #70

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Du får evaluere deg selv

Publisert rundt 2 år siden

men du leses - og vi som har vært trofaste på vd - kanskje alt for lenge har skjønt at de fleste kommentarer du kommer med er i takt med tidsånden der du velger dine og støtter disse med små bremsespor av kommentarer og hvis det er noen som tar utgangspunkt i offensiv motrøst mot dette. så er du aktiv og rimelig forutsigbar.

Hvis jeg får lov til å fjerne meg litt fra å evaluere deg, så tror jeg det i Norge har pågått flere prosesser som i sum har bidratt til at nasjonen er på god vei bort fra sine åndelige røtter - røtter som kunne ha vært til god hjelp i prosjekt Mangfoldssamfunn.

Det er jo de som sover dårlig fordi det er noen i riket som tror på den treenige Gud på en måte som gjør at det blir aktivitet og handling av det.  Det er og noen som tror så mye at de i sin personlige identitet og utstråling er et levende vitnesbyrd om hvor dette kommer fra.  I de siste tiår har avkristningsmaskineriet fått råde grunnen og kampen mot kristendommen enten den har vært utført død eller levende har foregått og foregår fortsatt - også her tidvis på vd.

Det er gjerne en link i aktiv avkristning til venstreside og liberaloffensiv tenkning.  F.eks. framstår HEF endret i målsetting fra å bekjempe alle religioner til å ha akseptert at islam er en samfunnsideologi som ikke skal bekjempes, men passer utmerket som ammunisjon mot kristenNorge.  

Skal kristendom beholdes - eksempelvis i skole eller barnehage - eller kastes ut - med argument at islam/muslimer kan bli støtt av denne forskjellsbehandlingen.  Så vidt jeg husker er en av de mer aktive på vd i den tankegangen at det er farlig å støte islam/muslimer - det er farlig å kritisere ideologien for da kan .... og så kommer ansvarsfordelingen - da er budbærer den som har skylda.  Jo, vi kan krype fra ideologien fra dag en bare det bidrar til å få kristendommen ut av sekulærstaten - synes å være den aksepterte føringen i MSM og Nrk.

Nå er jo vi i Norge fortsatt i hovedsak av mennesker som har noe kristen kunnskap - er kjent med menneskerettigheten og ønsker islam velkommen med statsstøtte og underdanig holdning - do as you please.  Disse som ankommer oss grønnskollinger har da med seg at i deres hjemland er kirker forbudt, den som har en bibel risikerer både livet og fengsel,   Kristne forfølges og trakasseres.  Her i landet kan de få reise sine minareter og agitere for sin samfunnsinnvaderende ideologi.   I hjemlandet er det religionspoliti og mangel på ytringsfrihet hvis du har en annen tro eller en tanke som kan oppfattes som blasmefi.   En ideologi som er stikk i strid med den feminisme og likestilling som er implementert i Norge.  Selve tekstgrunnlaget setter en seg ikke nevneverdig inn i og sharialover er på vei inn i Riket.  Det er få eller ingen kritiske kommentarer fra det hold som angriper kristentroen i Norge - i steden framstår det som ideologien skal beskyttes - det er kristendommen som er fienden.  I sum framstår det som om islam skal applauderes og kristendommen fordømmes.  Nrk og MSM markedsfører islam som spiselig for hvermansen i sofakroken som gradvis slumres inn i en hverdag der dette er ok inntil ..... og da blir det som i Sverige - en våkner for sent.

Nå har Listhaug med selvsyn sett deler av det svenske vanstyret.  De svenske tilstander er et skrekkscenario på hvor galt det går uten styresmakter som har evne til å tenke etter om dette er ok for nasjonen - samlet sett.  61 bostedsområder klassifiseres av polisen som utsatte hvorav 23 som særs utsatte. En av disse er Rinkeby.  Nå forsøkes problemene å skyves under teppet fra ansvarlig hold, men Sverige som skrekkscenario er kjent verden rundt.  Vi Norge skal være glad vi greier å håndtere hverdagen så pass som vi gjør - i 2016 ble 8000 tvangreturnert av politiet for å ha befunnet seg ulovlig i riket.   

9 liker  
Kommentar #71

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

"Avkristningsmaskineriet"

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
 I de siste tiår har avkristningsmaskineriet fått råde grunnen og kampen mot kristendommen enten den har vært utført død eller levende har foregått og foregår fortsatt - også her tidvis på vd.

Det finnes neppe noen mer effektiv avkristningsstrategi enn de intolerante holdningene og den avstandsskapende metaforbruken du målbærer i kommentarer som dette.

Jeg kjenner svært mange som er så trygge i sin kristentro at de ikke trenger å bruke sin energi på å bidra til å skape en fryktkultur overfor "de andre", men heller ser det som en kristenplikt å stå for en inkluderende og nestekjærlig holdning.  Det betyr selvsagt ikke at de dermed samtidig gir avkall på sitt eget.

2 liker  
Kommentar #72

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Visste ikke

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Å sammenlikne retorikken der med retorikken til Nordfront,

at du leser hjemmesidene til Nordfront - i så fall hvorfor - og har du et eksempel på denne påståtte likheten retorisk?

6 liker  
Kommentar #73

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
leser hjemmesidene til Nordfron

Jeg leser ikke hjemmesidene til Nordfront, men de dukker av og til opp her i byen med demonstrasjoner og utdeling av flyers (noen av lederne har tilknytning til distriktet her).

De hadde nok kunnet signere dine dystopier omkring ytre og indre fiender som er ute etter å destruere nasjonen, samt din respektløse måte å omtale det/dem du ikke liker på.  

Ad ytre fiender: Du omtaler f.eks. flyktinger som en "bråte som kom rekende oppover kartet", samtidig som du hyller polsk, fremmedfiendtlig nasjonalisme og refererer positivt til Max Hermansens aksjoner. Du omtaler muslimske flyktninger som en "invasjon".

Ad indre fiender:  Her nevner du "bermen fra venstresida" og "homolobbyen" som hovedfienden.

Jeg har ikke påstått at du støtter Nordfront, noe du nok ikke gjør - men du bør revidere retorikken din.

2 liker  
Kommentar #74

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Progrmmets hensikt II ?

Publisert rundt 2 år siden

Elin Ørjasæter, som selv forlot kringkastingsrådet i protest over denne saken, skriver i bloggen sin, nå etter at programmet har kommet på lufta,at Faten jo ikke engang var noen programleder! Kringkastingssjefen kunne lett ha avvist klagene på dette grunnlaget. Her er bloggen hennes::

http://orjas.blogg.no/1504381768_faten_programlederen_som_ikke_var_programleder.html

- hvor hun og henviser til Mahmoud Farahmand. -Han mener  debatten kunne hatt andre og ikke minst flere temaer:

"En del om NRK's rolle som PR-agent i en klagestorm mot deres egne program?- Den andre delen om valget av nettopp omstridte Faten som hovedperson i en dokumentar.?- Og kanskje rådet også bør ta opp en tredje debatt: Om hvorfor NRK   skaper splittelser i folket ved å hause opp mulige konflikter i stedet for å dempe dem? ""

Dette innspillet på verdidebatt fra kringkastingssjefen opplever jeg som et lavmål. Ærrlighet om hensikten med dette programmet tror jeg ikke vi kan vente oss fra hans kant.

9 liker  
Kommentar #75

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ved slike utbrudd havner min humoristiske sans på vent i håp om at det kommer noe morsomt. 

Ettersom det i følge en annen trønder er håp "in a hanging snore" forsøker jeg meg med en ny, eksklusivt for deg.

Under "statsministerduellen" i Tromsø prøvde Støre å lekse opp Solberg, angående  Listhaug.  Det gikk såder, men han høstet kveldens kanskje største applaus.

Hadde han i tillegg ropt "10.000", hadde de også reist seg og jublet...

Hjalp det på humøret ditt nå da, Kristiansen?

5 liker  
Kommentar #76

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Vi beveger oss alle

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke påstått at du støtter Nordfront, noe du nok ikke gjør - men du bør revidere retorikken din.

i våre oppfatninger i den del av Brytningssamfunnet vi befinner oss i nå.  Like det eller ikke - frontene spisses.  Her i Norge har vi det ikke så verst takket være Listhaug og Frp på uriasposten for oss alle.  Det gjelder for våre til enhver tid regjerende myndigheter å finne den balansen i politikken som gjør at ytterlighetene får et tilsig vi ikke ønsker - og da er vel og merke tilsiget på venstresiden akseptert av MSM og Nrk og klar til aksjoner - det er tilsiget på venstre-/høyresiden som tipper over i ren rasisme og naziytringer vi alle ikke ønsker - bva blir da ytterste høyre - jo, slike som meg som er konservative og ikke hopper i takt med tidsånden - vi har og et tålepunkt - i retorikk - ikke i  vold, terror og drap. Vi lever nå i en tid der sensur er på vei inn og slike som meg trolig ikke får meningsinnpass, da andre ser det som formålstjenlig å plukke så mye som mulig under ly av at dette er - ja, du nevnte selv Nordfront.

6 liker  
Kommentar #77

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
tenker du at det fascistisk å ikke ønske ideologien i islam inn over landegrensene?

Innholdet i "læren" har fascistene selv sørget for å "modernisere" gjennom norsk etterkrigstid. 

Ungnazistene tok over det organisatoriske arbeidet da deres foreldregenerasjon (som hadde holdt lav profil etter landssvikoppgjøret) etter hvert ble for gamle. Arbeidet for å bevare "nasjonens renhet" la stadig mer vekt på innvandringsmotstand mot mennesker som var "fremmedartet". 

I stedet for å forfølge "mindreverdige mennesker" ut fra gammeldagse raseteorier, satset man etter hvert på å hetse folk på grunn av deres såkalt "ikke-vestlige" opprinnelse og deres religiøse tro.

For tiden er det populært blant fremmedhaterne å rakke ned på islamsk troende gjennom å kalle religionen deres for en "ideologi", slik du gjør i det siterte. Kampanjen er tømret sammen over grovt usaklig semantikk og stigmatiserer muslimer på en ondsinnet måte.

Når tusenvis av nordmenn blir rasende over at Faten bruker hijab, så demonstrerer det hvor hatsk fremmedfiendtligheten er blitt. Man stempler og forfølger en ung kvinne fordi hun bærer et muslimsk hodeplagg. Mobbingen av en minoritet begynner å anta dimensjoner som minner om Europas mest foraktelige tilstander i 1930-årene.

"hvorfor ønsker du og Økland m.fl. islam velkommen og samtidig jobber for å avkristne Norge"

Jeg har ingen teologiske motiver i retning av å ønske islam velkommen. Det jeg reagerer mot, er den systematiske rasismen som sakesløse muslimer utsettes for, når de mistenkeliggjøres og hånes på grunn av sin religiøse tro.

Jeg har heller ingen teologiske motiver i retning av å "avkristne Norge", som du i strid med enhver norm for saklighet beskylder meg for. Jeg reagerer på at Kristi kjærlighetsbud trampes ned i søla av fremmedhatere. 

2 liker  
Kommentar #78

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Vi har en stor, muslimsk minoritet. Selvsagt er det et poeng at også de av dem som har norsk statsborgerskap, og det er mange, skal orientere seg i partijungelen før de stemmer. Bruken av Faten i programmet har trolig et viktig, pedagogisk siktemål for å fremme demokratisk deltakelse.

2 liker  
Kommentar #79

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det blir stadig mer vanlig med hitling i debatter og i media nå.
Den beste ministeren vi har hatt noensinne får merke dette flere ganger om dagen.

Sutring er noe foraktelig sludder, Rune Holt.

2 liker  
Kommentar #80

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du har åpenbart ikke referanserammene på plass for å kunne danne deg inntrykk av hvordan verden utenfor youtube er sammenskrudd.

Man kan vel have skyklapper på både med og uden UT.

Er du f.eks. opmærksom på at København de sidste par uger er blevet overvåget fra luften af et hjemmeværnsfly med avanceret optisk udstyr og en forsvarshelicopter med en skarpskytte fra politiet ?

Det er jo den slags man kan få orientering om på UT. Man kan også få 'orienteringen' ved at det er svært at sove om natten med de lavtgående fly - og i den sammenhæng virker det underligt at nogle mener at der ingen grund er til negativ retorik.

9 liker  
Kommentar #81

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Pedagogisk propaganda?

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Bruken av Faten i programmet har trolig et viktig, pedagogisk siktemål for å fremme demokratisk deltakelse

Vel, - når jeg leser at 80% av våre innvandrere stemmer Ap, da de har oppfattet dette partiet som leverandør av vår velstand, kan det diskuteres motiv for å velge gruppa "religiøse minoriteter"  til dette pedagogiske siktemålet for demokratisk deltakelse? - I tråd med annet stoff fra NRK er det vel mer propaganga for venstresiden overfor nye unge velgere?

Program jeg tidligere kunne glede meg over, sjokkerer meg stadig mer, og avknappen må brukes kontinuerlig.  NRK er ikke  lenger lissenspengene verd som opplysnings-kanal!.

Jeg innser nå at NRK's filosofi er "Hensikten Helliger Middelet"; - som de nok har hentet fra  venstresiden i norsk politikk. - Den frie tanken og gode samtalen kan vi nærmest erklære død. - Det hagler med skjellsord over mennesker med annen andre tanker og vi ser nærmest ut til å være på vei mot et diktatur..

Men sant nok - alle klarer vi ikke å pakke inn våre budskap i de helt riktige ordene. Da er det greit for meg å vite at det aller meste vi kaller ondskap faktisk handler om uvitenhet. - Var det ikke kunnskap NRK skulle formidle og ikke propaganda?

12 liker  
Kommentar #82

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Sutring er noe foraktelig sludder, Rune Holt.

Jeg vil påstå at å bruke ordet "sutring" når det påpekes sammenligninger med Hitler og nazister i debatten er simpelt forsøk på hersketeknikk av verste sort.

11 liker  
Kommentar #83

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil påstå at å bruke ordet "sutring" når det påpekes sammenligninger med Hitler og nazister i debatten er simpelt forsøk på hersketeknikk av verste sort.

Ingen andre enn du selv har brakt Hitler på bane. Han er forresten svært umoderne. Nå har vi å gjøre med helt andre, retoriske størrelser - semantiske genier som bringer ny-ord som "snikislamisering" og "imamsleiking" inn i språket.

Man forfølger ikke jøder nå for tiden, det er islamsk troende mennesker som er på moten å hetse.

1 liker  
Kommentar #84

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Er du f.eks. opmærksom på at København de sidste par uger er blevet overvåget fra luften af et hjemmeværnsfly med avanceret optisk udstyr og en forsvarshelicopter med en skarpskytte fra politiet ?

Ikke spesielt nå, men vi overvåkes ned på detaljnivå hele tiden. Vi som har mobiltelefon følges fx skritt for skritt. 

Og så er det chemtrails, seffli. Chemtrails..... et vakkert ord...

1 liker  
Kommentar #85

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Man forfølger ikke jøder nå for tiden, det er islamsk troende mennesker som er på moten å hetse.

Nei, hvem trenger jøder i en sådan tid?:-)

1 liker  
Kommentar #86

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
80% av våre innvandrere stemmer Ap

Mennesker som stemmer ved stortingsvalget, er norske statsborgere - altså er de "nordmenn", ikke "innvandrere".

De nordmenn som har islam som sin religiøse tro, vet godt hvilket parti som hetser dem. De vet også at Erna Solberg regjerer sammen med Listhaug, Jensen & Co. Det er slett ikke til å undres over at Ap har høy oppslutning blant muslimske nordmenn.

Kommentar #87

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mennesker som stemmer ved stortingsvalget, er norske statsborgere - altså er de "nordmenn", ikke "innvandrere".

Selvfølgelig - jeg prøvde bare å få fram en mening om hva de som har sitt opphav fra et annet land enn vårt stemmer på.- (I mitt livssyn, prøver vi først å oppfatte hensikten sender har med sine ord, og prøver ikke  å finne hva vi kan angripe slik som i den norske debatten) 

Hva handler egentlig politikk om? Det handler vel i bunn og grunn om økonomi og rettferdig fordeling? - Vår politiske debatt er fullstendig på avveie - og dette skyldes ikke minst "brunpissing" av meningsmotstandere i innvandringsdebatten. Noe som er brukt politisk av NRK i den saken vi her snakker om.

Er det ellers virkelig så vanskelig å forstå, at flere kristne mennesker føler seg tråkket på når NRK først ikke tillater kors, og deretter tillater hijab på det de kaller en programleder? - Det synes ikke jeg. - Og hadde jeg stilt opp med mitt smykkesymbol rundt halsen, hadde vel ingen reagert?- Ganske enkelt fordi de ikke visste hva det var. -

 Jeg synes ALLE burde hatt lov til å bære på seg både kors og hijab om de ønsker, - innen alle program på NRK. Det forandrer ikke på nyhetene! - Men det viser trosmangfoldet.


5 liker  
Kommentar #88

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
jeg prøvde bare å få fram en mening om hva de som har sitt opphav fra et annet land enn vårt stemmer på

Mange muslimer som har sitt opphav fra Norge, stemmer ved valget.

2 liker  
Kommentar #89

Roger Christensen

6 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vel, - når jeg leser at 80% av våre innvandrere stemmer Ap, da de har oppfattet dette partiet som leverandør av vår velstand, kan det diskuteres motiv for å velge gruppa "religiøse minoriteter"  til dette pedagogiske siktemålet for demokratisk deltakelse? - I tråd med annet stoff fra NRK er det vel mer propaganga for venstresiden overfor nye unge velgere?

 

 

Kommentar #90

Pål Georg Nyhagen

191 innlegg  1811 kommentarer

Apropos stemmer fra innvandrere

Publisert rundt 2 år siden

Her er en liste.  Hvis den ikke stemmer med saksforholdene er det jo fint å få en korrigering med legitim og gyldig henvisning.

Kommentar #91

Pål Georg Nyhagen

191 innlegg  1811 kommentarer

Apropos stemmer fra innvandrere

Publisert rundt 2 år siden

Her er en liste.  Hvis den ikke stemmer med saksforholdene er det jo fint å få en korrigering med legitim og gyldig henvisning.

2 liker  
Kommentar #92

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Man forfølger ikke jøder nå for tiden, det er islamsk troende mennesker som er på moten å hetse.

Uanset om det sidste er rigtigt, er det første det ikke. Du kan ikke være uvidende om at jøder over hele Europa oplever stigende intimidering og heller ikke at det i særlig grad er dine sidstnævnte, der står for det.

9 liker  
Kommentar #93

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Her er en liste.  Hvis den ikke stemmer med saksforholdene er det jo fint å få en korrigering med legitim og gyldig henvisning.

Takk - Dette er lista jeg har sett, men ser nå at det er muslimske velgere med innvandrerbakgrunn som utgjør 80 %

4 liker  
Kommentar #94

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Ikke spesielt nå, men vi overvåkes ned på detaljnivå hele tiden. Vi som har mobiltelefon følges fx skritt for skritt. 

Og så er det chemtrails, seffli. Chemtrails..... et vakkert ord...

Du kan da ikke mene at de ting kan sammenlignes. Det er jo heller ikke overvågningsaspektet, jeg peger på, men oplevelsen hos mennesker, som bor nærmere begivenhederne og som for nogles vedkomende har svært ved at forstå, hvordan andre kan være så tilbagelænede - og endda mene at være bedst orienteret.

Og så er denne overvågning fra luften jo ikke en luftig konspirationsteori som chemtrails og dit svar helt meningsløst og usagligt.

Jeg gogglede *.no-domæner for nyheder om de sidste par ugers udvikling i København, der ærlig talt er ret bemærkelsesværdig, og fandt ud af at kun document.no og et site for MC-entusiaster dækkede begivenhederne.

Så måske UT o.l. alligevel er nødvendige for at være orienteret.

8 liker  
Kommentar #95

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tull Økland.

Publisert rundt 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ingen andre enn du selv har brakt Hitler på bane.

Du har nevnt mellomkrigstiden og marsjerende nazister mange ganger både i denne og et stort antall debatter i forbindelse med flere av oss her på VD og ikke minst om FRP og deres politikere.Det kalles hitling om du ikke visste det.

Hold deg til sannheten om du vil bli tatt alvorlig takk !


8 liker  
Kommentar #96

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du har nevnt mellomkrigstiden og marsjerende nazister mange ganger både i denne og et stort antall debatter i forbindelse med flere av oss her på VD og ikke minst om FRP og deres politikere.Det kalles hitling om du ikke visste det.

Noen ganger er det slik at for å få beskrevet et fenomen må kan bruke relevante uttrykk. Det blir for vanskelig om man skal si biiiiiiiiiiiiiiiiip hver gang man skal snakke om fascismen, eller døpe om en person som heter Breivik til Hansen bare for å tekkes de sarteste sjeler. Uten å gjøre en spade til en hjullaster må det gå an å snakke om et fenomen uten stempling. 

3 liker  
Kommentar #97

Egil Andre Gjerde

5 innlegg  210 kommentarer

Du og andre islamkritikere er modige

Publisert rundt 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er få eller ingen kritiske kommentarer fra det hold som angriper kristentroen i Norge - i steden framstår det som ideologien skal beskyttes - det er kristendommen som er fienden.  I sum framstår det som om islam skal applauderes og kristendommen fordømmes.

Dere står fram med fullt navn og kritiserer islam, det synes jeg er modig gjort. Tenk på hva man risikerer dersom noen blir irriterte.

Jeg synes selv det er veldig vanskelig å kritisere islam. Jeg føler en slags frykt for mulige konsekvenser dersom denne troen blir angrepet. Det er også vanskelig, fordi mine beste venner har vært muslimer, folk jeg har fått et nært forhold til, og som jeg føler en veldig stor beundring for.

Lenge var jeg også en av dem som var veldig kritisk til kristendom, men ikke ville tenke kritisk på islam. Jeg unngikk islamkritiske dokumentarer, nettsteder og lignende. Men også jeg har måttet våkne opp og se at denne lovreligionen ikke harmonerer så godt med vestlige verdier.

Jeg fant ut at jeg kan ikke være veldig kritisk til kristendommen, og samtidig være ukritisk til islam. Det ville bli en en form for diskriminering. Alle religioner må behandles på likt kritisk grunnlag. Ja, jeg må faktisk være mer kritisk til islam enn kristendom, fordi den religionen står lenger unna mine verdier.

Jeg tror det generelt er en holdning blant mennesker på venstresiden, at det er greit å være kritisk til egen kultur, men ikke til andres. Jeg tror det har å gjøre med en motstand mot rasisme. Man ser på seg selv som antirasistisk, og i det ligger det en tanke om at alle kulturer og religioner er like mye verdt. Mennesker på venstresiden har også ofte mye kunnskaper om kolonialisme, imperialisme og problemer med vestlig kultur, og vestens feilgrep i historien. Man har en tendens til å tenke at alle feilene på en måte skyldes vestlige land.

Det er en slags kollektiv dårlig samvittighet ovenfor vestlige historiske feilgrep, som gjør at man ikke tillater seg selv å tenke kritisk på islam blant annet. Undertrykkingen som har foregått har vært så brutal, at videre undertrykking ikke i det hele tatt kan aksepteres. Minoritetene må bare få holde på med det de ønsker uten innblanding.

Og da blir det kanskje lettere å akseptere en hijab, en et kors.

Det kan godt hende det jeg sier ikke stemmer helt, fordi jeg synes det er vanskelig å sette ord på akkurat disse følelsene.

5 liker  
Kommentar #98

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Takk for en ærlig og drøftende kommentar

Publisert rundt 2 år siden

Jeg tenker at med den erfaring vi ser så langt av vold, terror og drap så er det få som har fått det etter medvirkning som trigger eller kommentarer og synsing om islam.  Det siste er jeg ikke kjent med overhode - når deg gjelder det første er William Nygaard d.y og Vebjørn Selbekk to personer - med familier - som har fått føle dette på kroppen.  

Noen år tilbake var jeg nok urolig og tenkte mitt etter å ha postet noe som kunne ha få sterke reaksjoner, men dette har blitt betydelig redusert med årene.  Noe sier meg at ex-muslimer eller de som har mer nærhet til kultur, nasjon og islam - og så sier i klartekst noe negativt om islam har en langt større grunn til å se seg over nakken.

Bare det at vi ikke er fri fra frykt for konsekvenser som er uforutsigbare hvis vi sier noe om samfunnsideologien, så burde det si noe til oss alle - enten vi er for innvandring - flyktninger, asylanter, migranter - eller ikke at islam iblant oss utfordrer.  

Jeg har både kolleger som er muslimer og er ukentlig i kontakt med - eller hjemme hos muslimer i arbeids medfør.  Jeg har aldri opplevd noe ubehag.  Jeg møter mennesker som er flere hakk mer gjestfrie enn oss.  Jeg er selvsagt ikke i kommentarfeltet under slik besøk, men profesjonell og tilstede med det som generelt gir god kommunikasjon og god opplevelse på begge sider.  Selvsagt lærer jeg noe om muslimer og islam under slike besøk og det jeg lærer av disse er generelt oppløftende.  Gjennom mange år i tjeneste så er det kun et hjem hvor jeg kjente islam påtrengende og mørk.  M.a..o. - islam er råmaterialet, men muslimen er dermed ikke sagt et problem - nærmest det motsatte.  Også det forvansker debatten noe.

3 liker  
Kommentar #99

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Da burde du greie å gjøre det

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger er det slik at for å få beskrevet et fenomen må kan bruke relevante uttrykk. Det blir for vanskelig om man skal si biiiiiiiiiiiiiiiiip hver gang man skal snakke om fascismen, eller døpe om en person som heter Breivik til Hansen bare for å tekkes de sarteste sjeler. Uten å gjøre en spade til en hjullaster må det gå an å snakke om et fenomen uten stempling. 

Hva har det med fascisme å gjøre til å være kritisk til islam iblant oss?  Det har jo ingenting med nazisme å gjøre - eller?  Jeg er overbevist om at ingen muslim føler seg som jødene gjorde under krigen fordi det er noen iblant oss som ikke liker samfunnsideologien i islam.  Kanskje liker de den innerst inne ikke selv, men har ikke guts til å ta et oppgjør med den fordi konsekvensene og omkostningene det medfører er forutsigbare.

Nå var jo nazismen som ideologi fokusert på om mulig å drepe alle jøder.  Det å være kritisk er jo en holdning - en ærlig sådan - og hvis en har en slik en så er en selvsagt hverken nazi eller rasist - eller andre sjablonger som trekkes opp av hatten.  Det var jo for den del muftien i Jerusalem som meldte seg på hos Hitler for om mulig å bidra til at han med barten skulle lykkes med masseutryddingen.   

Nå ser vi både i USA og ellers at det er en yttergruppe som allerede er akseptert som kombinasjonen venstreside/liberalisme - homoaktivisme og globalistene - som har Stromtroppen Antifa - som og eksisterte under president Obama, mens det på samme side eller ?? finnes noen få - marsjerende i f.eks. Sverige som er der at de har blandet inn nazisme i sin kontekst og agenda - disse er vi alle enige om ikke har noe i samfunnsdebatten å gjøre.  Kommunisme og nazisme er farlige ideologier - islam likeså.  

Når da noen av oss påpeker dette i større eller mindre grad, så er vi selvsagt hverken det ene eller andre - vi er medborgere i riket som sammen med ca. halvparten av Norges befolkning åpent er urolig for islam iblant oss - og for egen del tenker jeg at demografien blir avgjørende for hvorvidt prosjekt Mangfold går balansert og fredelig for seg.  Du og andre trigger opp brytningene flere hakk ved å spille ut nazikortet på en ikke ekstrem tenkning eller holdning - den skulle derimot være høyst normal hvis en har omtanke for det samfunnet en er en levende del av. 

4 liker  
Kommentar #100

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger er det slik at for å få beskrevet et fenomen må kan bruke relevante uttrykk. Det blir for vanskelig om man skal si biiiiiiiiiiiiiiiiip hver gang man skal snakke om fascismen, eller døpe om en person som heter Breivik til Hansen bare for å tekkes de sarteste sjeler. Uten å gjøre en spade til en hjullaster må det gå an å snakke om et fenomen uten stempling. 

Språkpolitiet på ytterste høyre fløy synes antakelig at ordet "fascisme" kan få forbli i vokabularet - man må bare ikke bruke det på en måte som kan forbinde noen av deres sentrale "ideer" med sitt kulturhistoriske opphav.

Fordømmelsen av minoriteters trosmessige eller kulturelle identitet, og den systematiserte hetsingen av dem, synes de ikke bør nevnes ved sitt rette navn. For tiden gjelder dette spesielt når de er ute etter muslimer, noen ganger også sigøynere.

Man sutrer hvis det skjer, og spiller krenket og fornærmet mens man fisker etter sympati.

Carl I. Hagen forfulgte i førstningen trygdemottakere, enslige mødre, finnmarkinger, etc. Hvis noen satte fingeren på drittsekkfaktene, så spilte han uskyldig og krenket fordi noen påpekte fremferden hans på en negativ måte. Siden er sutringen blitt obligatorisk i partikulturen.

Og selvsagt, det har stigmatiseringen av minoriteter også blitt. Hva hadde vel Fremskrittspartiet vært uten muslimsk innvandring? Sannsynligvis bare en liten klikk som sutret over skatter, avgifter og offentlig styring, altså en flokk halvt asosiale individer som ville undergrave finansiering av velferdsstaten. 

Muslimene ble redningen for Fremskrittspartiet. Nå har den systematiske stigmatiseringen virket i opinionen, så de kan høste bifall og øke sin oppslutning blant mobben når de fordømmer både Faten og Nrk på grunn av jentas hodeplagg.

Hijab er i vinden for tiden, ikke kippa, som det var populært å bli olm på for 80 år siden. Motene skifter. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere