Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef 
i NRK
1

En kringkastingssjefs bekjennelser

Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne med­arbeidere og for NRKs oppdrag. Noe annet ville vært en unnlatelsessynd.

Publisert: 30. aug 2017  /  1999 visninger.

Som kringkastingssjef og ansvarlig redaktør
bekjenner jeg meg til NRKs oppdrag slik det er beskrevet i NRK-plakaten og i vedtektene. Jeg lover å bidra så godt jeg kan til at allmennkringkasteren NRK best mulig oppfyller den rollen og det oppdraget et bredt folkevalgt flertall i Norge har bestemt. Det lover jeg å fortsette med til den dagen NRK og jeg skilles ad – selv om det finnes dem som ikke liker oppdraget og de verdiene det er tuftet på.

Premiere

I kveld har «Faten tar valget» premiere på NRK1. Gjennom fire program skal 22 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini forsøke å finne det politiske partiet som best representerer hennes meninger. Vi håper det blir mange som følger Fatens jakt på sitt politiske parti med interesse og nysgjerrighet. Å skape oppmerksomhet rundt Stortingsvalg er helt opplagt i kjernen av NRKs oppdrag om å «(…) medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

Det er ingen som ennå har sett programmene. Likevel er det en god del som allerede har gjort seg opp sin mening om dem. Eksakt hvor mange er ikke godt å si. For publikums veier inn til NRK er nesten like mange som til Rom, og en del velger å benytte seg av samtlige. Kringkastingsrådet skal i skrivende stund ha mottatt over 5.000 klager, NRKs publikumsservice har registrert mange hundre e-poster og
telefonhenvendelser, og selv har jeg mottatt både e-poster, telefoner og SMS-er fra privatpersoner. I tillegg kommer et betydelig antall henvendelser fra pressen som ønsker min kommentar.

Ikke forutsett

NRKs pressemelding om «Faten tar valget» ble sendt ut 2. august, altså for snart en måned siden. Det
førte til en god del omtale av programserien, akkurat slik man håper på når pressemeldinger blir sendt. Men det var først for om lag to uker siden det virkelig tok av. Og da på en måte vi ikke hadde forutsett. Plutselig handlet alt om Fatens hijab, ingenting om programkonseptet og hennes søken etter et parti å stemme på.

Noen av klagene til NRK og til meg personlig har vært hatefulle og i en form som gjør dem umulig å svare direkte på. I stedet
valgte jeg å gå ut i offentligheten og kommentere disse utilbørlige angrepene på en av våre medarbeidere. For innholdet i klagene og omfanget av dem gjør det til en enorm belasting for henne å delta i offentligheten. Samtidig er disse klagene en kritikk av NRKs oppdrag. I NRK-plakaten heter det at «NRK skal formidle kunnskap om, og speile mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og
informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.»

Fellesarena

Vår oppgave er å speile samfunnet med relevant innhold. Alle skal finne noe eller noen de kjenner seg igjen i. Den oppgaven er mer utfordrende og spennende enn noen gang. Jeg tror også den er viktigere enn noen gang. Fordi mangfoldet av preferanser, holdninger, livssyn, interesser og behov blant alle dem som skjuler seg bak samle­betegnelsen «publikum», aldri har vært større. I tillegg til å gi et tilbud til alle, skal NRK være en fellesarena der ulikhetene og mangfoldet kan møtes og synes.

NRK mener ingenting om hijab. «Faten tar valget» er ikke et innlegg i debatten om hijab. Det er imidlertid et uomtvistelig faktum at Norge anno 2017 er et flerkulturelt samfunn der både hijab, turban og kors er en del av gatebildet i våre byer og tettsteder.

Så må jeg understreke at det selvfølgelig ikke er sånn at alle reaksjoner, henvendelser og klager knyttet til «Faten tar valget» er hatefulle. Heldigvis er det mange som har en helt annen tilnærming. Det er helt legitimt å stille spørsmål ved NRKs
policy knyttet til programlederes bruk av religiøse symboler. Jeg har forståelse for at det umiddelbart kan oppfattes som inkonsekvent av NRK å nekte én TV-medarbeider å bære et smykke formet som et kors, mens en
annen får bruke hijab. Her har både etikkredaktør Per Arne Kalbakk, redaksjonssjef Håkon Moslet og undertegnede forklart hvorfor det ikke er snakk om forskjellsbehandling.

Ikke diskriminerende

I tillegg har Likestillings- og diskrimineringsombudet vært ute i media og forklart hvorfor NRKs policy ikke er diskriminerende. Det handler om hvilken rolle medarbeideren har. Det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. «Faten tar valget» tilhører førstnevnte, mens for eksempel et nyhetsanker i Dagsrevyen representerer NRKs nyhetsformidling, og den skal fremstå uavhengig og upåvirket av andre interesser. Altså; Nina Owing får verken bære kors eller hijab.

I viraken rundt «Faten tar valget» har det også oppstått en diskusjon om forholdet mellom NRKs administrasjon og Kringkastingsrådet. Noen har ment at jeg ikke skulle uttalt meg om saken før Kringkastingsrådets behandling av den. Jeg har vanskelig for å forstå innvendingene. For rådet har tradisjon for å diskutere NRKs håndtering av klager fra publikum i sine møter. Det er en praksis vi i NRK syns er både nyttig og bra. Det er verdifullt å ha et eksternt blikk på hvordan vi framstår i vår kommunikasjon med NRKs brukere, seere og lyttere. Svarer vi på det vi blir spurt om? Er vi åpne og lyttende i måten vi svarer på, eller virker vi arrogante og avvisende?

Overrasket

Derfor er jeg overrasket over at et av Kringkastingsrådets medlemmer nå har trukket seg fra rådet som følge av mine uttalelser i media. Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne medarbeidere og for NRKs oppdrag. Det ville etter min mening vært en unnlatelsessynd om jeg ikke kommenterte det som kanskje er tidenes klagestorm mot NRK.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Thor Gjermund Eriksen. Gå til den siterte teksten.
NRK mener ingenting om hijab.

Virkelig?

Gjelder dette for alle andre ideologsk motiverte symbolplagg, også?

13 liker  
Kommentar #2

Ola Garli

18 innlegg  29 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Bekjennelser? Mer fastholdelser, vil jeg si.

10 liker  
Kommentar #3

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ettersom jeg ikke forventer svar fra Eriksen, vil jeg allerede nå utdype hva jeg mener.

Jeg formoder at NRK har en mening om KKK-hette, nazi-symboler osv., og at dere ikke vil tillate disse brukt av en programleder på TV.  Er det riktig?

Forstår du ikke at dere ved å "ikke ha en mening om hijab" implisitt kjøper narrativet om at hijaben utelukkende er et religiøst plagg?  Og det er i høyeste grad en mening!

Eller er det totalt uvedkommende og uproblematisk for NRK, at hijaben regnes som islamistenes fremste symbolplagg?

13 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Thor Gjermund Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne medarbeidere og for NRKs oppdrag.

Nå er det vanskelig å forstå hva som er sjefsredaktørens definisjon av 'samfunnsoppdraget'.   I dag er NRK-kantinen blitt mer som et møtested for en liberalistiske rød frimurerlosje der journalistene fritt kan tolke institusjonens samfunnsoppdrag.


12 liker  
Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ønsker kringkastingssjefen seg en ny jobb?

Publisert over 2 år siden

Aftenposten skriver følgende:
«Gjermund Eriksen synes også at reaksjonene er overraskende i lys av at Iman Meskini brukte hijab i rollen som Sana i Skam.»

Interessant. På den ene  siden lager kringkastingssjefen et stort poeng av at kritikerne er ondsinnede, og at de ikke forstår forskjellen på en programleder og en nyhetsoppleser.

Samtidig bruker han selv en rollefigur fra et tv-drama for å rettferdiggjøre at en shiamuslimsk aktivist skal få lede et eget TV-program iført islamistsymbolet hijab.

En kringkastingssjef som har problemer med å skille fiksjon og virkelighet, bør kanskje se seg om etter en annen jobb?


https://www.aftenposten.no/kultur/i/82BqA/Hijab-klagestorm-mot-NRK-far-kringkastingssjefen-til-a-reagere-kraftig--Jeg-blir-opprort-og-lei-meg

15 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
en shiamuslimsk aktivist skal få lede et eget TV-program

Er Faten en shiamuslimsk aktivist? Du vet tydeligvis mye om henne. Hvordan ble du så kjent med Faten?

2 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Thor Gjermund Eriksen. Gå til den siterte teksten.
innholdet i klagene og omfanget av dem gjør det til en enorm belasting for henne å delta i offentligheten.

Det er forferdelig synd at så mange mobbere gjør ungjenta til hatobjekt.

Islamhaterne vil ikke at hun skal få slippe til og gjøre jobben sin i NRK, for de får åndenød bare av å se klesdrakten hennes. Kravet om "Berufsverbot" sier noe om hvilke utfordringer vi nå møter her i landet.

Hils Faten og si at bikkjekobbelet som halser etter henne, slett ikke representerer opinionen i Norge. De aller, aller fleste har bare forakt til overs for rasisme.

3 liker  
Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

195 innlegg  1811 kommentarer

De røde kluter: Rorschach-testen i mediene:

Publisert over 2 år siden

Nå blir absolutt intet mindre eller mer sant og godt av at man bærer kors, kippa, turban eller hijab. Den det gjelder må få lov til å fremstå som den man er; og selvsagt slippe å tvinges til å stå frem som den andre ønsker at man var. Bare fordi man befinner seg på en offentlig medie-arena. Nettopp dér bør man få være seg selv i demokratiet. Handler et program om nettopp Faten eller en annen med en annen tro, så bør man få fremstå åpent: Hvis ikke blir det nettopp IKKE et program om Faten eller de andre. 

Videre: Ei heller blir saksforholdene nødvendigvis bedre eller verre om man heter Sylvi Listhaug, Pål Steigan eller Trond Giske.

Den emosjonelle tsunami av hån, ringeakt og bannbuller som velter frem når visse temaer eller mennesker er i fokus er virkelig verdt et granskende skue. 

Til slutt: Når det gjelder nyhetssendinger og debatter, så er jeg av den mening at man bør forby religiøse og politiske kjenhetegn på programledere. Sturla Stålsett skriver for øvrig noe lesverdig om det motsatte standpunktet her i Aftenposten.

5 liker  
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Thor Gjermund Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. «Faten tar valget» tilhører førstnevnte, mens for eksempel et nyhetsanker i Dagsrevyen representerer NRKs nyhetsformidling,

Var der tale om en person, der var inviteret til interview eller samtale, mener jeg forklaringen hænger sammen, men jeg mener et medie, ved at udnævne en person til studievært, stiller sig bag denne person i en grad, der gør at denne bør behandles som en ansat.

15 liker  
Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
En kringkastingssjef som har problemer med å skille fiksjon og virkelighet, bør kanskje se seg om etter en annen jobb?

Lige præcis - han mener øjensynligt at nu er hijabben jo normaliseret i landet, når den er blevet fremført i et stykke fiktion.

Det er ikke underligt at de er rundt på gulvet.

11 liker  
Kommentar #11

Pål Georg Nyhagen

195 innlegg  1811 kommentarer

Apropos

Publisert over 2 år siden

Å ende på ett standpunkt her innebærer ikke at alternative sådanne verken er grunnløse, svake eller totalt uakseptable. Man kan godt forstå argumentasjonen bak, men ender like vel på en annen konklusjon. Det handler vel om verdiprioriteringer, i hvert fall gjør det det for meg. Og her er respekt, de liberale verdier i demokratiet og likebehandling noen av de sentrale. Hva man så assosierer med de enkelte religiøse symboler er en annen sak; og flere reaksjoner er høyst forståelige i så måte.  Det ser ut til at enkelte er redd for at gir man lillefingeren til muslimene, så gripes snart hele legemet. Men dette virker kanskje i tilfelle noe langdrygt? Jeg deler bekymringen for enkelte ikke helt transparente faktorer; men jeg mener at det ikke foreligger en overhengende fare for verken det ene eller andre her i landet. 

Apropos symbolbruk med heavy konnotasjoner: I Israel, hvor jeg da har bodd, så benyttes f.eks. ikke plusstegnet i matematikken på de fleste skoler, men et annet som har en viss likhet: En omvendt T.  Plusstegnet assosieres for meget med et kors: For jøder, så representerer nemlig korset alt annet enn nåde, kjærlighet og likeverd. Man kan jo både forstå og akseptere dette valget i Israel? 

Bor man i Norge, så har man samtidig alle rettigheter og plikter. Hvilket bør være like så vesentlig som det vel er banalt. Serien med Faten blir ganske sikkert evaluert internt i NRK, og som nevnt tidligere er det et godt poeng å gi ordet til andre ved neste korsvei -  for å si det sånn. Les også denne anmeldelsen av de to første programmene i Fatenserien, av Erik  Stephansen i Nettavisen.

4 liker  
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg mener han tager fejl. Symboler har som regel fastlagte betydninger. Det ændres ikke af hans mange eksempler på årsager til at gå med korssmykker.

Jeg mener også det er helt forkert at læge vægt om der er tale om minoriteter - hvad er begrundelsen.

Tager jeg et kors om halsen - om jeg er minoritet eller ej - kan jeg ikke hævde at det for mig betyder at jeg er muslim. Eller, det kan jeg da godt og det kan også være rigtigt - helt som medierne hævder, men jeg vil med stor sikkerhed blive misforstået.

13 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

195 innlegg  1811 kommentarer

Ja, han tager fejl, Søren

Publisert over 2 år siden

Det er sgu også derfor jeg er uenig med ham. Der er stor lighed mellem at have løst et problem og slet ikke at have fattet det? Vi skåler så for vores venner og dem som vi kender og dem som vi ikke kender... dem skåler vi på!

3 liker  
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jo, der var jo ham Chr. firtal, som vidste hvordan man kunne løse problemer ved at sætte kikkerten for det rette øje ;-)

3 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

....... og nettopp i denne timen vet vi hvor lite det var å lage ukesvis med oppstyr omkring......

2 liker  
Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Faten

Publisert over 2 år siden

driver ikke skolefjernsyn for muslimer som skal stemme.  Hun er et medieobjekt som fronter islam iblant oss - like det eller ikke - og nå skal denne ideologien implementeres som mer og mer spiselig hos hvermansen.  

Hadde Nrk hatt vett nok til å følge Skam-suksessen der muslimen var en av flere og lage skolefjernsyn med flere programledere med flere hatter - og kanskje Nrk hadde vært modig nok til å hente en levende troende ungdom fra Atca- bibelskole - og kjøre et konsept som var større en skolefjernsyn for muslimer og islamimplementering, så kunne dette ha gått inn i et integreringskonsept og ikke som en bekreftelse til muslimer generelt om at nå er vi - som troende på islam og profeten - på god vei i vår islamske agenda for kongeriket Norge.

8 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hadde Nrk hatt vett nok til å følge Skam-suksessen der muslimen var en av flere og lage skolefjernsyn med flere programledere med flere hatter

Til tross for at du avskriver all vett og forstand i NRK ber du dem ta opp et prosjekt med drøssevis av forskjellige hodeplagg. Ærlig talt Nygaard, når man ikke klarer å forholde seg rasjonelt til en person med skaut, hvordan skal det bli om folk kommer trekkende med alt fra kippa til caps og jeg vet ikke hva? Og så er det lizzm NRK som er de teite her. Jadda!

1 liker  
Kommentar #18

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Dette er promotering av islam

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ærlig talt Nygaard, når man ikke klarer å forholde seg rasjonelt til en person med skaut, hvordan skal det bli om folk kommer trekkende med alt fra kippa til caps og jeg vet ikke hva? Og så er det lizzm NRK som er de teite her. Jadda!

Det er agendaen til Nrk - hverken mer eller mindre.  Det er sikkert redaksjonelt godt ment - velkommen islam iblant oss! - we love you, men utrolig naivt - og dumt - satt inn i et integreringsperspektiv.

8 liker  
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
en bekreftelse til muslimer generelt om at nå er vi - som troende på islam og profeten - på god vei i vår islamske agenda for kongeriket Norge.

Har du sett de to første episodene av "Faten tar valget", Nygaard?  Ikke mye "islamsk agenda" der, gitt. Det eneste som vel var egnet til å provosere noen, var at Faten brukte et par bannord.

1 liker  
Kommentar #20

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Ser generelt

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har du sett de to første episodene av "Faten tar valget", Nygaard

svært sjelden på Nrk - ser noe via internett og er svært selektiv - du ser gjerne heller ikke "mine" kanaler- som denne - litt - om enn grovkornet satire - språket er dog ikke mitt.

https://www.youtube.com/watch?v=xJFjtcAN3S4

 

3 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
svært sjelden på Nrk -

Her har vi forklaringen på din diskurs overfor det normale samfunnet. Og med ditt engasjement mot dette tv-programmet burde et minimum være at du forsøkte å sette deg inn i dets innhold, natur og budskap. Ærlig talt Nygaard, du bør stikke pipen i sekk når du så klart forteller at du ikke vet hva du har skrevet om i så mange kommentarer nå. Du stiller deg så til de grader på siden av samfunnet at din kritikk av det faller utenfor. Om du kjenner samfunnet bedre vil du kunne kritisere det mer effektivt og meningsfylt, men her ser vi hvorfor du ikke treffer blink. Du kjenner rett og slett ikke det samfunnet du kritiserer og later som at det er samfunnets feil. 

3 liker  
Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tror Kristiansen at folk er dumme som brød ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her har vi forklaringen på din diskurs overfor det normale samfunnet. Og med ditt engasjement mot dette tv-programmet burde et minimum være at du forsøkte å sette deg inn i dets innhold, natur og budskap. Ærlig talt Nygaard, du bør stikke pipen i sekk når du så klart forteller at du ikke vet hva du har skrevet om i så mange kommentarer nå. Du stiller deg så til de grader på siden av samfunnet at din kritikk av det faller utenfor. Om du kjenner samfunnet bedre vil du kunne kritisere det mer effektivt og meningsfylt, men her ser vi hvorfor du ikke treffer blink. Du kjenner rett og slett ikke det samfunnet du kritiserer og later som at det er samfunnets feil. 

Kristiansen har sagt at han aldri ser på youtube-snutter som Nygaard legger ut.
Det finnes et helt univers av informasjon av både seriøs og mindre seriøs informasjon på det nettstedet.Kloke mennesker klarer å sortere dette.

Alle som har refleksjonsevne ser hva Nrk vil med denne programserien.Å alminneliggjøre islam i Norge.
Din tåpelige dom over Nygaards evne til å se sammenhenger er bare teit og usaklig tvers igjennom.

7 liker  
Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Refleksjonsevne og sånn

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Alle som har refleksjonsevne ser hva Nrk vil med denne programserien.Å alminneliggjøre islam i Norge.

Det er selvsagt risikabelt å pirke i resonnementene til en med refleksjonsevne, men jeg lurer jo litt på om "refleksjonsevne" på Holt-dialekt er det samme som å være synsk?  

Har ikke Holt heller sett programmet?

3 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Din tåpelige dom over Nygaards evne til å se sammenhenger er bare teit og usaklig tvers igjennom.

Gud hjelpe oss alle hvis det er du som har rollen som kong Salomo. 

Jeg har ofte undret meg over hvorfor jeg nesten aldri finner youtube referert til i ordinære medier, i nyhetssendinger eller vitenskapelige artikler som budbringer for gode nyheter annet enn om de skal vise til morsomme fenomener som snutten om hva reven sier og gjør. Svaret kan altså være som du sier at smarte mennesker vet å sortere snørr og barter. Etter snutten om reven vet vi at rever kan han det morsomt, men de former ikke samfunnet. 

1 liker  
Kommentar #25

Petter Olsen

55 innlegg  144 kommentarer

NRKs uavhengighet

Publisert over 2 år siden
Thor Gjermund Eriksen. Gå til den siterte teksten.
NRKs pressemelding om «Faten tar valget» ble sendt ut 2. august, altså for snart en måned siden. Det
førte til en god del omtale av programserien, akkurat slik man håper på når pressemeldinger blir sendt. Men det var først for om lag to uker siden det virkelig tok av. Og da på en måte vi ikke hadde forutsett. Plutselig handlet alt om Fatens hijab, ingenting om programkonseptet og hennes søken etter et parti å stemme på.

Hei, Thor Gjermund Eriksen! 

Her skal du få en respons som går på det du har savnet, nemlig en refleksjon rundt programkonseptet bak serien "Faten tar valget" (ja, jeg fikk med meg første program i går).

I likhet med Jarle Haugland (Verdidebatt 24. august) har jeg ikke vært så opptatt av at Faten Mahdi Al-Hussaini skulle bære hodeplagget hijab som programleder i serien. Jeg har forståelse for den distinksjonen NRK gjør og forutsetter at Al-Hussaini ikke kunne ha båret hijab dersom hun hadde vært nyhetsanker.

Det mine tanker har kretset rundt i påvente av at programserien skulle starte, er derfor det du beskriver som formålet med serien - "hennes søken etter et parti å stemme på."

I innlegget ditt ovenfor gjør du et poeng av at Faten Mahdi Al-Hussaini er en NRK-medarbeider. Det jeg mener det er nødvendig å sette et spørsmålstegn ved, er om det er i tråd med NRK-plakaten å lage en programserie der en medarbeider for åpen skjerm skal fundere seg fram til hvilket parti hun skal stemme på. Ifølge pressemeldingen skal hun "sette seg inn i norsk partipolitikk på vegne av målgruppa" (min kursivering). Men målet med serien går enda lengre - NRK-medarbeideren skal gjøre et valg mellom partiene - formodentlig fortsatt "på vegne av målgruppa". 

Slik jeg oppfatter det, får NRK da et problem med uavhengigheten - ettersom det altså er en NRK-medarbeider som gjør dette.  Fra plakaten du er satt til å styre NRK etter, siterer du at redaksjonen skal «(…) medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser». Det tror jeg nok at denne programserien vil gjøre. Men jeg spør meg om dere går for langt når målet er at NRK-medarbeideren også skal kringkaste det partivalget hun kommer fram til på bakgrunn av den informasjonen hun innhenter. I første program tok hun eksempelvis (foreløpige) standpunkt for både Ap og SV. 

Én ting er at en NRK-medarbeider som har funksjon av å være kommentator, kommer med sine vurderinger av ulike politiske aktører og deres standpunkter, noe helt annet er det om medarbeideren skulle gi til kjenne sitt eget partivalg.

På "God morgen, Norge" på TV2 forsøker partilederne for tiden å overbevise TV2-medarbeider Davy Wathne om hvilket parti han bør gi sin stemme til. Disse innslagene har jeg ikke sett, men jeg vil bli overrasket om Wathne tenker å utbasunere partivalget som del av serien.

I en reklamesnutt for en mer løssluppen del av NRKs valgdekning nekter en annen NRK-medarbeider å røpe partivalget sitt - under henvisning til at det er "hemmelig valg". Det synes jeg i grunnen er et prinsipp som burde gjelde for alle NRK-medarbeidere når de opptrer på skjermen. 

Jeg imøteser dine redaksjonelle vurderinger rundt dette.   

12 liker  
Kommentar #26

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er agendaen til Nrk - hverken mer eller mindre.  Det er sikkert redaksjonelt godt ment - velkommen islam iblant oss! - we love you, men utrolig naivt - og dumt - satt inn i et integreringsperspektiv

Hva tror du integrering er for noe, Knut Nygaard - å si til en gruppe mennesker at de ikke er velkomne i landet?

3 liker  
Kommentar #27

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Alle som har refleksjonsevne ser hva Nrk vil med denne programserien.Å alminneliggjøre islam i Norge.

Det tror jeg ikke. Islam er allerede alminnelig i Norge.

3 liker  
Kommentar #28

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Det er jo akkurat det som er en del av poenget

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du integrering er for noe, Knut Nygaard - å si til en gruppe mennesker at de ikke er velkomne i landet?

At vi skal ta imot noen og derfor er folk flest i stand til å se at de - forhåpentligvis - finner sin plass som en del av det norske Mangfoldssamfunn der vi alle bidrar til at de føler seg velkomne.  

Hvis f.eks. de rødgrønne - eller i framtiden en gang MDG og Raut i regjering lar grensen være åpen for alle som kommer rekende, så er balansen i samfunnsbyggverket som sådan ikke lenger fungerende - landet er da i en endring uten kontroll og uten viten om hva som kommer ut av en slik villet politikk - så vil det selvsagt skape motkrefter - det vil bli vanskeligere å bidra til at nyankomne som vi ikke vet hvem er føler og kjenner seg velkomne og det vil i tillegg bli vanskelig å akseptere en slik politikk uten å fronte den både i ytring og handling.

5 liker  
Kommentar #29

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Kanskje

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Islam er allerede alminnelig i Norge

Vi ser jo promotering i form av vold, terror og drap rimelig ofte.  Tror nok de fleste er som deg - en setter seg aldri inn i ideologien, men lever i dag og håper at en gjør det i morgen likeså.  Nesten som med klima - det er - hvis det er noe - pent lite en kan gjøre med det.  Her er det imidlertid nasjonen som har mulighet til å vokte sin grenser optimalt eller i redusert form ned til å legge terrenget helt åpent.  Islam i blant oss er har nådd fram med reklamen - vold, terror og drap - som alminnelig kunnskap i kongeriket Norge.

6 liker  
Kommentar #30

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis f.eks. de rødgrønne - eller i framtiden en gang MDG og Raut i regjering lar grensen være åpen for alle som kommer rekende, så er balansen i samfunnsbyggverket som sådan ikke lenger fungerende

Jeg tror du bør setter deg bedre inn i hva de enkelte partiene står for.

"Grensen" er allerede åpen for alle som kommer rekende fra EØS-området. Det er derfra alle innvandrerne kommer. (Med et lite unntak aller lengst øst i Finnmark).

SP og SV blant de rødgrønne vil fri landet fra EØS-åket. Det vil Rødt også. Det er først og fremst Høyre som vil sementere og forsterke "fri flyt av mennesker".

1 liker  
Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er selvsagt risikabelt å pirke i resonnementene til en med refleksjonsevne, men jeg lurer jo litt på om "refleksjonsevne" på Holt-dialekt er det samme som å være synsk?  

Noen ser litt foran nesetippen og andre godtar ikke det de har sett i dag, i går,ifjor eller for ti år siden.
Bare se hvordan politikere i Sverige nekter å se mens f.eks politiet og noen andre i det landet har øynene åpne.

8 liker  
Kommentar #32

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"Vi ser jo promotering i form av vold, terror og drap rimelig ofte"

"Promotering"? Ikke i Nrk, vel? Nrk er jo reklamefritt. 

Riktignok sier Nrk noen ganger "programmet er sponset av...", og det er kanskje litt på kanten hva gjelder å etterleve reklameforbudet. Men jeg tror allikevel ikke det har forekommet at Nrk har promotert vold, terror og drap. Det hadde sikkert utløst ballade i kringkastingsrådet.

" Islam i blant oss er har nådd fram med reklamen"

Hvor i alle dager har du kommet over islamsk reklame? På noen av de lugubre "snuttene" du forer deg selv med på PC-en din?

2 liker  
Kommentar #33

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Bare se hvordan politikere i Sverige nekter å se mens f.eks politiet og noen andre i det landet har øynene åpne

Det er norsk stortingsvalg 11. september. Ikke svensk - uansett om Listhaug trodde det og reiste til Rinkeby.

2 liker  
Kommentar #34

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Relevant spørsmål

Publisert over 2 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Én ting er at en NRK-medarbeider som har funksjon av å være kommentator, kommer med sine vurderinger av ulike politiske aktører og deres standpunkter, noe helt annet er det om medarbeideren skulle gi til kjenne sitt eget partivalg.

Endelig en kritiske refleksjon rundt programmet uten islampanikk.  Nå må vi vel vente til alle fire episodene er sendt, før det er noe mer fornuftig å si om dette. Det er jo slett ikke sikkert det ender med at Faten kringkaster et tydelig partivalg i siste akt.

2 liker  
Kommentar #35

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Snutter oppstår ikke av seg selv

Publisert over 2 år siden

De har formidling av fakta med en annen promotering enn MSM og Nrk.  Heller ikke nyheter generelt.  

Fra BT - siden jeg er ikke er abonnent får jeg ikke med meg mer enn  overskriften og et foto - 09.08:  En knivstukket i masseslagsmål.  På bildet ser jeg det jeg og du ser.  Jeg ser alltid nye landsmenn som benytter denne fotballbanen og det synes jeg bare godt om.  Denne er nabo til Nygårdsparken.  

Den 23.08 fortelles det at denne knivstikkingen og masseslagsmål hadde sin årsak i - De kranglet om IS.  Dette skulle være et avtalt forsoningsmøte mellom 2 utenlandske( ??) grupperinger.

https://www.bt.no/sok/?query=is+m%C3%B8hlenpris  

Igjen - litt uvant med denne form for diskusjon og forsoning, men det går seg vel til - som det meste.

Nå har jo vår kommende statsminister - ikke i 2017, men ... vært på reise hos Søta Bror som har havnet i godhetsdiket.  Egentlig skulle jo den svenske regjering stått i kø for å lære av vår minister, men det å innrømme feilslått politikk ligger langt inn og den ene bak nasjonalforræderiet - Carl Bildt - var vel ikke engang en sossar. 

Litt alternativstoff om vårt besøksbidrag til det svenske sam-hell-et.

De har 1700 kilometers stort set ubevogtet grænse med Sverige, som bliver et akut problem, hvis det svenske samfundseksperiment kuldsejler, og det er jo den vej det er gået et par tiår. Hele Norden kan komme til at hæfte for, hvad svenske politikere har gjort imod Sverige.

Regnskabets time hedder  9 september 2018, da bliver de efter meningsmålingerne at dømme indhentet af deres egne gerninger. Tyve år for sent, desværre, men det svenske etablissement ved godt, der er bud efter dem. For hver tomme, de giver sig frivilligt nu, kommer de hurtigere på bålet. Deraf deres pindsvineattitude.

Man kan se, at svenske politikere – bortset fra SD – er umulige at komme i kontakt med om det. Der er lukket for dialog, hvad enten det drejer sig om statsministeren eller Carl Bildt, to af de hovedansvarlige. De lever i tiden inden internettet, da deres journalistvenner kontrollerede al information, og sørgede for at ikke et kristisk ord om masseindvandringen kom i deres medier indtil 2010, hvorefter det ville se lidt for mærkeligt ud for et påstået demokrati. Enhver der nogensinde har sendt en kronik eller et læserbrev til dem, ved hvor tæt skodderne var og til dels endnu er lukket.

Nu skal de begge håndtere deres selvskabte virkelighed i åben kamp, og det går ikke rigtig godt med det. Har alle glemt, at Göran Persson tog til Danmark ved valget i 2010, for at hjælpe Mogens Lykketoft til at blive valgt? Migrationspolitik: Norge mot Sverige – inte nonsens. Man må åbenbart ikke blande sig, medmindre man er svensk. Det synspunkt bliver ikke langtidsholdbart.

Se også Nima Gholam Ali Pour: The Fake News Media of Sweden og Sveriges regering borde be Norge om hjälp istället för att gömma sig. Se også Uppdrag Granskning Kartläggning av gängkriminaliteten visar: 20 män lagförda för 350 brott. Den er online nu.

9 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Fra BT - siden jeg er ikke er abonnent får jeg ikke med meg mer enn  overskriften og et foto

Her viser du på en elegant måte hvorfor du er en debattant som ikke henger med. Ikke leser du lokalaviser, ikke ser du norsk tv og du misliker samfunnet omkring deg. Du har åpenbart ikke referanserammene på plass for å kunne danne deg inntrykk av hvordan verden utenfor youtube er sammenskrudd. Jeg holder en knapp på at om du integrerte deg litt mer - og her kan du kanskje få hjelp fra en statsråd siden vi har en som har dette som sitt spesialfelt - ville du få bedre forståelse av Norge i dag. Litt rart å tenke på at man finner innvandrere som sannsynligvis er nærmere knyttet til det norske enn deg. Ditt overtak kan ligge i språket, bosetningen, arbeidsplassen og utdannelsen, men når det gjelder daglig street-life tror jeg jammen du passeres av mange immigranter. 

3 liker  
Kommentar #37

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Parallellsamfunn

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke leser du lokalaviser, ikke ser du norsk tv og du misliker samfunnet omkring deg. Du har åpenbart ikke referanserammene på plass for å kunne danne deg inntrykk av hvordan verden utenfor youtube er sammenskrudd.

Det er mulig å etablere mange slags parallellsamfunn ved hjelp av "alternative" nyheter.

1 liker  
Kommentar #38

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig å etablere mange slags parallellsamfunn ved hjelp av "alternative" nyheter.

Samtidig kan det se ut til å være viktig å gi inntrykk av at man er samfunnet, selve normgiveren og den som bestemmer hvordan fellesskapet skal bygges. Men så viser det seg at realiteten er det motsatte. Alt er illusjoner både som sender og mottaker. 

1 liker  
Kommentar #39

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
I innlegget ditt ovenfor gjør du et poeng av at Faten Mahdi Al-Hussaini er en NRK-medarbeider. Det jeg mener det er nødvendig å sette et spørsmålstegn ved, er om det er i tråd med NRK-plakaten å lage en programserie der en medarbeider for åpen skjerm skal fundere seg fram til hvilket parti hun skal stemme på. Ifølge pressemeldingen skal hun "sette seg inn i norsk partipolitikk på vegne av målgruppa" (min kursivering). Men målet med serien går enda lengre - NRK-medarbeideren skal gjøre et valg mellom partiene - formodentlig fortsatt "på vegne av målgruppa". 

Flot indlæg - der peger på noget, jeg har overset - og det er at dette ligner den form for 'etnisk stemmeafgivning' vi ser i mange muslimske og andre ulande og i indvandrede etniske minoriteter i vesten, især i England, hvor indvandringshistorien er lang.

Dette fænomen er en væsentlig årsag til at demokrati har vært ved at slå rod i mange lande, da det blot er en fortsættelse af den urmenneskelige tribalitet - man stemmer som dem, man kender.

Vestlige samfund er åbne, men de fleste andre samfund i verden er lukkede og baseret på klan- og stammelogik. Det hænger sammen med giftemønstre, hvor vi i vesten gifter os ud af familien er det almindelige at man gifter sig ind i (den udvidede) familien og dermed ikke er 'integreret' med hinanden - ikke har et civilsamfund og det samfund er præget af lav generel tillid, hvorfor transaktionsomkostningerne er høje og handel derfor går trægt.

Dette udspiller sig i denne tid i Kenya.

Derfor er ordet 'målgruppe' for mig at se ildevarslende.

Er der mon andre 'målgrupper' der får en valg-coach ?

13 liker  
Kommentar #40

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har du sett de to første episodene av "Faten tar valget", Nygaard?  Ikke mye "islamsk agenda" der, gitt. Det eneste som vel var egnet til å provosere noen, var at Faten brukte et par bannord

Nå er denne tråden primært startet for, på et generelt grunnlag, å diskutere NRKs innstilling til programledere iført hijab.

Men ettersom diskusjonen kommer på bakgrunn av denne programserien, og du kommer inn på Fatens innsats i programmene vi hittil har sett, tillater jeg meg å komme med noen betraktninger om den samme.

Hun ble "berømt" for å kalle Profetens Ummah (og IS), for Djevelens Ummah.  Intet mindre.  De har misforstått Islam, påstår hun.  Selv ønsker hun å være et forbilde for jenter med hijab.  I gårsdagens to program brukte hun banneordet "faen" 4 ganger.  I tillegg kom "jævlig" og at hun hadde et "jævla stoff" på hodet. Tilsynelatende Ikke mye respekt for dette "plagget"(hun omtaler hijaben ofte som det) å spore der.  Kanskje er det hun som har misforstått Islam og tilhører Djevelens Ummah?  Englene noterte kanskje et og annet til bruk for Allah på Dommedag?  Hva vet jeg.  Kun Allah vet.

Jeg fikk litt vondt av henne.  Skjøvet fram av NRK  med en regi hun neppe hadde kontroll over.  Hun falt helt igjennom i kunnskap om det norske samfunnet anno 2017, sine 22 år til tross.  I forhold til sine etnisk norske(?) medsøstre, som opptrådde i programmet, stiller hun øyensynlig med store hull.  Det var vondt å se.

Hva kan dette skyldes?  Jeg kommer ikke utenom å lure på om "plagget" på hodet er en bidragende årsak.  Hun begynte med hijab som åtte-åring. Islam står sentralt.  Hvordan hun som muslim har blitt oppdratt og hvordan hun selv har stilt seg til å pleie omgang med "vantroende", vet jeg ikke.  Men jeg ser på henne som et eksempel på en som kunne hatt godt av et forbud mot hijab i barnehagen og på barneskolen.

Jeg er slett ingen psykolog, men jeg tror at enkelte som henne kan bli de nye "Anders Torp-tilfellene" i framtida.  Banninga tyder på visse "spenninger".

 

12 liker  
Kommentar #41

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

NRKs 'samfunnsoppdrag', hva er det ?

Publisert over 2 år siden

Det er tydelig at nyhetsavdelingen og underholdningsavdelingen i NRK snakker sammen.  

NRK-kantina er møtestedet for den røde frimurerlosjen i Krinkastingshuset.  Der møtes medlemmene (journalister, 'Nytt på Nytt' klovner, nyhetsredaksjonen, adelingsledere) for å lage nye serier om innvandrerungdommens politiske preferanser(AP, SV) eller hyllest av gamle storheter fra den gangen revolusjonsideene og drømmen om 'Lykkelandet' var levende.

I dag har medias rolle og spesiellt NRK degenerert til å bli et sirkus av tåpeligheter og 'debatter' som skaper splittelse, raseri og hat i folket. 

9 liker  
Kommentar #42

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Moderne kalvinisme ?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig kan det se ut til å være viktig å gi inntrykk av at man er samfunnet, selve normgiveren og den som bestemmer hvordan fellesskapet skal bygges

Kringkastingshuset synes å være bebodd av vår tids kalvinister. I dag er det idealene fra Kardemomme - by og Utopia som råder.

Jerusalem og Aten er 'out'

9 liker  
Kommentar #43

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

"Folket"?

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
I dag har medias rolle og spesiellt NRK degenerert til å bli et sirkus av tåpeligheter og 'debatter' som skaper splittelse, raseri og hat i folket. 

Hvilket folk er det du gjør deg til talsmann for her, Blokhus?

1 liker  
Kommentar #44

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Kringkastingshuset synes å være bebodd av vår tids kalvinister. I dag er det idealene fra Kardemomme - by og Utopia som råder.

Jerusalem og Aten er 'out'

Når du sier det er det nok slik. 

2 liker  
Kommentar #45

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

"Hvilket folk" ?

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvilket folk er det du gjør deg til talsmann for her, Blokhus?

Jeg vet ikke sikkert hvilket folk Blokhus peker på, men kan det være dette?:

59 prosent av befolkningen i Norge mener det er en «grunnleggende kollisjon» mellom «islam og verdiene i samfunnet» vårt.  Kun 14 prosent mener det motsatte (måling i juni i år). I februar i år fikk vi resultatet av en undersøkelse blant 10 000 respondenter i ti ulike land (Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike). Den viste at nærmere 56 prosent av Europas befolkning ønsker full stans av muslimsk innvandring. Kun 20 prosent er positive til fortsatt innvandring fra muslimske land. 

Tybring Gjedde fremholder følgende i et intervju på Rights.no:

"Islam fører til tap av den personlige friheten. Individet viskes ut. Konformitet legger seg som et teppe over samfunnet. Skaperkraften svekkes. Islamsk livsstil er det frie samfunnets største trussel"

Frihetsverdier som er truet etter Tybring Gjeddes mening  er  særlig  likestilling mellom kjønnene, den personlige friheten, likeverd, religiøs frihet og ytringsfrihet.

Kilde: Rights.no

9 liker  
Kommentar #46

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Folket raser

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvilket folk er det du gjør deg til talsmann for her, Blokhus?

Jeg tenker først og fremst på de mange politiske aktivistene som overgår seg selv og andre i ensidige og nedrige angrep på f.eks.  Listhaug. 

Aldri før har 'De Gode' fått sine mørke sider slippe løs i 'fri' og liberalistisk dressur. NRK betaler sceneutgiftene. 

10 liker  
Kommentar #47

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker først og fremst på de mange politiske aktivistene som overgår seg selv og andre i ensidige og nedrige angrep på f.eks.  Listhaug. 

Men hva med de mange politiske aktivistene som overgår seg selv og andre, bl.a. inspirert av Listhaugs retorikk, i ensidige og nedrige angrep på (særlig muslimske) innvandrere?

5 liker  
Kommentar #48

Greta Aune Jotun

168 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Et saklig, og dermed leseverdig innlegg i debatten!

6 liker  
Kommentar #49

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

O.K

Publisert over 2 år siden

En 'likes' for den

Kommentar #50

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Programmets hensikt?

Publisert over 2 år siden

Nå var nok dette programmet i seg selv et usedvanlig dårlig skjult propaganda for venstresiden i politikken. Faten måtte derfor ha hijab for å vise seerne at hun var en muslim som velger mot venstre. - Noe annet ville forundre meg meget. - Ganske usmakelig - skjønt hun kledde hijaben godt. 

 

8 liker  

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 1723 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1327 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
3 dager siden / 1220 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 1146 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
23 dager siden / 1128 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
13 dager siden / 816 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere