Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef 
i NRK
1

En kringkastingssjefs bekjennelser

Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne med­arbeidere og for NRKs oppdrag. Noe annet ville vært en unnlatelsessynd.

Publisert: 30. aug 2017  /  2000 visninger.

Som kringkastingssjef og ansvarlig redaktør
bekjenner jeg meg til NRKs oppdrag slik det er beskrevet i NRK-plakaten og i vedtektene. Jeg lover å bidra så godt jeg kan til at allmennkringkasteren NRK best mulig oppfyller den rollen og det oppdraget et bredt folkevalgt flertall i Norge har bestemt. Det lover jeg å fortsette med til den dagen NRK og jeg skilles ad – selv om det finnes dem som ikke liker oppdraget og de verdiene det er tuftet på.

Premiere

I kveld har «Faten tar valget» premiere på NRK1. Gjennom fire program skal 22 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini forsøke å finne det politiske partiet som best representerer hennes meninger. Vi håper det blir mange som følger Fatens jakt på sitt politiske parti med interesse og nysgjerrighet. Å skape oppmerksomhet rundt Stortingsvalg er helt opplagt i kjernen av NRKs oppdrag om å «(…) medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

Det er ingen som ennå har sett programmene. Likevel er det en god del som allerede har gjort seg opp sin mening om dem. Eksakt hvor mange er ikke godt å si. For publikums veier inn til NRK er nesten like mange som til Rom, og en del velger å benytte seg av samtlige. Kringkastingsrådet skal i skrivende stund ha mottatt over 5.000 klager, NRKs publikumsservice har registrert mange hundre e-poster og
telefonhenvendelser, og selv har jeg mottatt både e-poster, telefoner og SMS-er fra privatpersoner. I tillegg kommer et betydelig antall henvendelser fra pressen som ønsker min kommentar.

Ikke forutsett

NRKs pressemelding om «Faten tar valget» ble sendt ut 2. august, altså for snart en måned siden. Det
førte til en god del omtale av programserien, akkurat slik man håper på når pressemeldinger blir sendt. Men det var først for om lag to uker siden det virkelig tok av. Og da på en måte vi ikke hadde forutsett. Plutselig handlet alt om Fatens hijab, ingenting om programkonseptet og hennes søken etter et parti å stemme på.

Noen av klagene til NRK og til meg personlig har vært hatefulle og i en form som gjør dem umulig å svare direkte på. I stedet
valgte jeg å gå ut i offentligheten og kommentere disse utilbørlige angrepene på en av våre medarbeidere. For innholdet i klagene og omfanget av dem gjør det til en enorm belasting for henne å delta i offentligheten. Samtidig er disse klagene en kritikk av NRKs oppdrag. I NRK-plakaten heter det at «NRK skal formidle kunnskap om, og speile mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og
informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.»

Fellesarena

Vår oppgave er å speile samfunnet med relevant innhold. Alle skal finne noe eller noen de kjenner seg igjen i. Den oppgaven er mer utfordrende og spennende enn noen gang. Jeg tror også den er viktigere enn noen gang. Fordi mangfoldet av preferanser, holdninger, livssyn, interesser og behov blant alle dem som skjuler seg bak samle­betegnelsen «publikum», aldri har vært større. I tillegg til å gi et tilbud til alle, skal NRK være en fellesarena der ulikhetene og mangfoldet kan møtes og synes.

NRK mener ingenting om hijab. «Faten tar valget» er ikke et innlegg i debatten om hijab. Det er imidlertid et uomtvistelig faktum at Norge anno 2017 er et flerkulturelt samfunn der både hijab, turban og kors er en del av gatebildet i våre byer og tettsteder.

Så må jeg understreke at det selvfølgelig ikke er sånn at alle reaksjoner, henvendelser og klager knyttet til «Faten tar valget» er hatefulle. Heldigvis er det mange som har en helt annen tilnærming. Det er helt legitimt å stille spørsmål ved NRKs
policy knyttet til programlederes bruk av religiøse symboler. Jeg har forståelse for at det umiddelbart kan oppfattes som inkonsekvent av NRK å nekte én TV-medarbeider å bære et smykke formet som et kors, mens en
annen får bruke hijab. Her har både etikkredaktør Per Arne Kalbakk, redaksjonssjef Håkon Moslet og undertegnede forklart hvorfor det ikke er snakk om forskjellsbehandling.

Ikke diskriminerende

I tillegg har Likestillings- og diskrimineringsombudet vært ute i media og forklart hvorfor NRKs policy ikke er diskriminerende. Det handler om hvilken rolle medarbeideren har. Det er forskjell på et program hvor hovedpersonen subjektivt representerer seg selv, og en nyhetssending. «Faten tar valget» tilhører førstnevnte, mens for eksempel et nyhetsanker i Dagsrevyen representerer NRKs nyhetsformidling, og den skal fremstå uavhengig og upåvirket av andre interesser. Altså; Nina Owing får verken bære kors eller hijab.

I viraken rundt «Faten tar valget» har det også oppstått en diskusjon om forholdet mellom NRKs administrasjon og Kringkastingsrådet. Noen har ment at jeg ikke skulle uttalt meg om saken før Kringkastingsrådets behandling av den. Jeg har vanskelig for å forstå innvendingene. For rådet har tradisjon for å diskutere NRKs håndtering av klager fra publikum i sine møter. Det er en praksis vi i NRK syns er både nyttig og bra. Det er verdifullt å ha et eksternt blikk på hvordan vi framstår i vår kommunikasjon med NRKs brukere, seere og lyttere. Svarer vi på det vi blir spurt om? Er vi åpne og lyttende i måten vi svarer på, eller virker vi arrogante og avvisende?

Overrasket

Derfor er jeg overrasket over at et av Kringkastingsrådets medlemmer nå har trukket seg fra rådet som følge av mine uttalelser i media. Som sjefredaktør anser jeg det som min rett og plikt å stå opp for egne medarbeidere og for NRKs oppdrag. Det ville etter min mening vært en unnlatelsessynd om jeg ikke kommenterte det som kanskje er tidenes klagestorm mot NRK.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Islam - i sin kontekst - er en farlig ideologi på linje med nazisme og kommunisme.  Vi lever i sekulærstaten Norge og følgelig kan ikke islam som samfunnsideologi settes i det gir det er mulig - Jihad fase I.

Flere ganger har jeg forsøkt å påpeke ovenfor deg at islam er en religion. Det glir visst ikke inn. Eller er det kanskje utslag av en slags stahet, når du tilsynelatende insisterer på å kalle en religion for en ideologi - ikke godt å vite. 

Mener du kristendom også er en ideologi? Er hinduisme en ideologi? Nå har du sjansen til å vise for verden at du forstår norsk, eller eventuelt at du ikke forstår norsk allikevel. Derfor bør du gripe anledningen og svare på spørsmålene.


4 liker  
Kommentar #152

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mener du kristendom også er en ideologi?

Jeg kan ikke se noe annet logisk svar ut fra hva han tidligere har sagt. 

1 liker  
Kommentar #153

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Man trekker gjerne konsekvensene av religionens etikk gjennom å etablere leveregler (bud).

Ja, men meget mindre i kristendom end i andre religioner. Så lidt at man ofte omtaler kristendom som en religion uden regler for ydre adfærd.

Det har praktisk og historisk hatt den konsekvens at i samfunn hvor flertallet er islamsk troende, så har levereglene hatt konsekvenser for utforming av landets lovverk, slik også kristne leveregler tradisjonelt hadde stor plass i diverse europeiske lovverker.

Ja, men igen er der store proportionsforskelle og også principielle, hvor sandheden altid har haft en særlig status hos os, sådan at videnskaben kunne vokse frem - og vores lighedsreligion har givet helt andre slags love end en fremmed ulighedsreligion som islam.

Jeg synes begrepet "lovreligion" er lite fruktbart, for det sier lite om selve trosinnholdet, som representerer religionens utgangspunkt og kjerne. 

Det kunne vel være at lovreligioner mere handler om samfund og magt end om trosindhold - og dermed i vestlig forstand er mere ideologi end religion ?

Også begrepet "fortolkningsreligion" er lite hensiktsmessig, for i kristendom og islam spiller nettopp fortolkning av hellige skrifter og tradisjonelle konfesjoner en sentral rolle. Det er knapt mulig å avgjøre innenfor hvilken av de to "søsterrreligionene" fortolkning eller tilbedelse tillegges sterkest vekt i praktisk utøvelse.

Du er vel klar over at man almindeligvis regner med at fortolkning i islam stoppede omkring år 1000 ? Du kan sige at man da diskuterer forskellige ting indenfor islam - ja, men det er 'mikro'-fortolkning - hvad mente en tidligere retslærd med denne sætning.

Religiøse menneskers trosmessige identitet er tett knyttet opp mot deres personlige identitet (mot hva/hvem der er som menneske). Kritiserer man menneskets identitet, så vil kritikken gjerne oppfattes som kritikk av personen som sådan. Det kan virke nedverdigende og fornærmende og oppfattes derfor først og fremst som uhøflig og frekt. 

Ja, det er da højeligent uhøfligt, medmindre personen selv har inviteret til kritisk debat. Det er da bare en helt basal ting i et demokratisk samfund at man kritiserer andre borgeres verdensanskuelser. Det er da helt centralt i demokrati, der bestemt ikke kan forenes med høflighed.

Du er på vej ind i en herremand/undersåt tænkning, hvor undersåtterne af herremanden er blevet forbudt at have negative meninger om hinanden, fordi det giver ham for meget besvær med strid mellem hans undersåtter.

6 liker  
Kommentar #154

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Trosfriheten innebærer at enhver har rett til ikke å få krenket sin personlige tro.

Det er ihvertfald en misforståelse. Krænkelse omfattes af eventuelle blasfemilove. Trosfrihed handler kun om netop, tro - og kan iøvrigt i sagens natur dårligt kontrolleres, så den praktiske betydning må være at man ikke kan tvinges til at give tilslutning til noget, man ikke tror på.

6 liker  
Kommentar #155

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man underkjenner vedkommendes religion må dette bli å underkjenne selve personen siden de to er sider av samme sak. Aksepterer man muslimen må man akseptere muslimske handlinger og muslimsk skrift.

Du må da kunne se at dette slet ikke er tilfældet.

Selvsagt kan man kritisere andres verdensanskuelse og selvsagt er alt i alle verdensanskuelser ikke tilladt, blot fordi det er en religiøs handling.

7 liker  
Kommentar #156

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal hjelpe deg litt:  Kan du se for deg at muslimer kan ta avstand fra islam - eller at kristne kan ta avstand fra kristendommen?

Der er da ingen, der kræver af muslimer at de skal tage afstand fra islam - vi kræver at de tolererer kritik af deres religion.

7 liker  
Kommentar #157

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Der er da ingen, der kræver af muslimer at de skal tage afstand fra islam - vi kræver at de tolererer kritik af deres religion.

Ja, men der er vi jo helt enige.  Jeg forstår imidlertid Bye-Pedersen dithen, at han mener muslimer må ta avstand fra islam.

2 liker  
Kommentar #158

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Så skulle jeg ikke have blandet mig.

2 liker  
Kommentar #159

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"meget mindre i kristendom end i andre religioner. Så lidt at man ofte omtaler kristendom som en religion uden regler for ydre adfærd"

Mindre spesifikt nedfelt i enkeltregler, men slett ikke mindre omfavnende. Kristi filosofiske genialitet fremheves av at han sammenfattet alle jødedommens bud/regler/lover i to religiøse/etiske prinsipper: Du skal elske din neste og du skal elske din Gud. Samtidig gjorde disse to adferdsreglene krav på universell gyldighet og på å omfatte alle livets forhold.

"Ja, men igen er der store proportionsforskelle og også principielle, hvor sandheden altid har haft en særlig status hos os, sådan at videnskaben kunne vokse frem - og vores lighedsreligion har givet helt andre slags love end en fremmed ulighedsreligion som islam."

I dette må jeg med skam melde at jeg tror du tar feil. Paven mente at siden Aristoteles betraktet jordkloden som universets midtpunkt, og at dette synet passet overens med eldgamle skapelsesberetninger (konkret en utgave i GT), så derfor vedtok paven at Aristoteles skulle være kirkens offisielle filosof. Man bestemte at setningene i oldtidsskriftene var den eneste og høyeste, autoritative sannhet, bekjempet naturvitenskapen og Galileo Galilei samt brente Giordano Bruno på bålet.

Paven var selv Guds stedfortreder på jord, og i reformerte land fikk vi eneveldige konger av Guds nåde. Likhetsreligion? "So much for equality..."

Selv i vår tid bekjemper de bokstavtro, kristne skriftfortolkere både utviklingslæren og fysikkens og biologiens nyvinninger.

Jeg kan for lite om islams historie, men gjennom flere hundre år lå forskningsbasert erkjennelse i de muslimske tradisjoner langt foran ditto i de kristne miljøer, og det var gjennom islamske miljøer de gamle grekeres skrifter ble bevart (mens pavekirken hadde brent og avskaffet dem), hvilket muliggjorde fremveksten av vesteuropeisk renessanse.

Vel, i våre dager, etter at kolonimaktene har plyndret og ødelagt det meste av omverdenen, så er kulturene gjerne sterkt konservative i de muslimske landene som ble ofre. Det har sannsynligvis sine økonomiske og sosiale årsaker. 

"Du er vel klar over at man almindeligvis regner med at fortolkning i islam stoppede omkring år 1000 ?"

Sludder.

"Ja, det er da højeligent uhøfligt, medmindre personen selv har inviteret til kritisk debat. Det er da bare en helt basal ting i et demokratisk samfund at man kritiserer andre borgeres verdensanskuelser. Det er da helt centralt i demokrati, der bestemt ikke kan forenes med høflighed."

Saklig kritikk er undersøkende virksomhet, ideelt pro et contra, og kan ende opp i negativ eller positiv konklusjon.

Kritikken må, for ikke å bli kommunikasjonsmessig tullprat, ta utgangspunkt i kjente fakta og benytte den fagterminologi som henhører til det område som kritiseres. For religionskritikk gjelder det at man tar tilbørlig hensyn til de data som foreligger fra både de teologiske og religionshistoriske fagfelter.

Har man til hensikt å trekke ordskiftet ned på idiotnivå, så kan man mishandle det religiøse/trosmessige ordskiftet ved eksempelvis å plante begrepsdefinisjoner fra politikk/ideologi eller for den sags skyld  fra fotballreglementet eller trafikkreglene eller hva det nå skal være for slags irrelevant vrøvl man ønsker å sabotere meiningsutvekslingen med.


1 liker  
Kommentar #160

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Man forfølger ikke jøder nå for tiden, det er islamsk troende mennesker som er på moten å hetse.

Som vanlig er sammenligning med jødeforfølgelsene grotesk. Jødene ble forfulgt av eliten og statsapparatet og transportert til gasskamre, bekostet av staten. 

Dagens "forfølgelse" av muslimer er grunnet på islamistiske terroraksjoner mot uskyldige sivile, gjerne barn og unge, og består av verbale advarsler.

9 liker  
Kommentar #161

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Trosfrihed handler kun om netop, tro - og kan iøvrigt i sagens natur dårligt kontrolleres, så den praktiske betydning må være at man ikke kan tvinges til at give tilslutning til noget, man ikke tror på.

Trosfrihet handler om frihet til å ha sin trosmessige og etiske overbevisning. Man kan verken forstå eller veie innholdet i slike overbevisninger ved bruk av fornuften alene. 

Trosfriheten utgjør, sammen med tankefriheten, våre to mest grunnleggende rettigheter. Skal du forhindre et menneske fra å tro eller å tenke, så må du ødelegge mennesket. Trostvang og hjernevask er vold. Enhver har krav på ikke å bli utsatt for slikt.

2 liker  
Kommentar #162

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Dagens "forfølgelse" av muslimer er grunnet på islamistiske terroraksjoner mot uskyldige sivile, gjerne barn og unge, og består av verbale advarsler

Mener man å gi Faten verbale advarsler fordi hun (eller hodeplagget hennes?) på en eller annen mystisk eller symbolsk måte fremmer islamistiske terroraksjoner mot uskyldige sivile, gjerne barn og unge?

1 liker  
Kommentar #163

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden

I dette tilfellet er kritikken rettet mot NRK, en statlig institusjon. Av to grunner slik jeg har oppfattet det:

- kritikk av diskriminering 

- kritikk av bruk av et religiøst symbol som mange forbinder med islamisme og dermed terrorisme. 

8 liker  
Kommentar #164

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
kritikk av bruk av et religiøst symbol som mange forbinder med islamisme og dermed terrorisme

Det kan nok diskuteres hvorvidt hijab er et klesplagg som hører hjemme i, og derfor kan oppfattes som symbol for, en kulturell drakttradisjon - eller noe religiøst.

Er de katolske nonnenes hodetørkle et religiøst symbol eller en del av en uniform?

Før i tiden gikk kvinnelige sykepleiere med uniform og altså "hette" på hodet. Det var symbolikk involvert, særlig ifm. "uniformsnålen". Jeg husker min avdøde kones tante - operasjonsoversykepleier, og kaptein i US Army forrige gang yankeene forsvarte sitt hjemlands grenser i Korea, og Norge bidro med et feltsykehus. "Tante" var spesielt glad i "nålen" på uniformen sin. Den bekreftet at hun var "Haukelands-søster". Det var visst helt spesielt...noe med identiteten som sykepleier... Men hun lo seg fordervet av "MASH" - det er tatt fullstendig på kornet, sa hun.

Kan det tenkes at Faten bruker hijab bare fordi hun liker det? Kanskje fordi det er en del av kleskoden fra hennes fødeland, og derfor en del av hennes barndom og personlighet eller personlige smak? Kan man uten videre slutte seg til at det er noe religiøst/trosmessig forbundet med sammenhengen? Selv uten å ha spurt henne?

Er det noen som helst rimelighet i å anta at hun er terrorist eller støtter terrorisme, bare på grunn av hennes smak i klesveien? Har muslimhaterne gått helt bananas?

2 liker  
Kommentar #165

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det er oss nordmenn som må våkne!

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår imidlertid Bye-Pedersen dithen, at han mener muslimer må ta avstand fra islam.

Ja gjerne det, men helst du og vi alle. Det er oss nordmenn som må vise avstand til Islam. Vi må få en samlet opinion som tar avstand. 

Vi må fordømme dem som ikke vil ta avstand fra steining og dødsstraff for homofile slik som Q viste for oss på VG-TV. Det er oss etniske nordmenn som må våkne!

7 liker  
Kommentar #166

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Kristi filosofiske genialitet fremheves av at han sammenfattet alle jødedommens bud/regler/lover i to religiøse/etiske prinsipper: Du skal elske din neste og du skal elske din Gud. Samtidig gjorde disse to adferdsreglene krav på universell gyldighet og på å omfatte alle livets forhold.

Ja netop, dermed bliver det også en udpræget fortolkningsreligion. Man må selv finde ud af, hvordan det skal gøres - og forholde sig til at kravet er uopfyldeligt i modsætning til islams regler, der nemt kan overholdes.

Man bestemte at setningene i oldtidsskriftene var den eneste og høyeste, autoritative sannhet, bekjempet naturvitenskapen og Galileo Galilei samt brente Giordano Bruno på bålet.

Det er en gammel fordom at Kirken bekæmpede videnskab - den er behandlet i mange debatter. Fortællingen og Galilei viser det tydeligt, hvis man sætter sig ordentligt ind i den. Bruno var, iøvrigt ligesom med Galilei, mest personsager, der ikke viser ret meget om Kirkens adfærd generelt. Jeg skal ikke gentage alle de øvrige velkendte momenter i det spørgsmål.

Paven var selv Guds stedfortreder på jord, og i reformerte land fikk vi eneveldige konger av Guds nåde. Likhetsreligion? "So much for equality..."

Ja, sådan var udviklingen - først centralisering af magten og så langsomt udbredelse til stadigt flere. Det modsiger ikke at lighedsforestillingerne i kristendommen med tiden slog igennem. Man skal altid huske at ligeværdighed er stærkt imod menneskets natur - som vi kan se ud over kloden. Det er vigtigt at sammenligne med noget realistisk og ikke en drøm.

Selv i vår tid bekjemper de bokstavtro, kristne skriftfortolkere både utviklingslæren og fysikkens og biologiens nyvinninger.

Dit 'selv' er malplaceret. Uden Kirkens universiteter var der ikke kommet videnskab og samme videnskab har kun godt af at blive modsagt både indefra og udefra.

Det er i dag bestemt ikke kristendommen, der er en fare for videnskab - det er dagens afarter af kommunisme, som f.eks. postmodernisme og multikulturalisme, der er lodret antiintellektuelle og antividenskabelige og helt enkelt afviser erkendelse til fordel for handling. Og ja, ligheden med fascisme er slående.

Jeg kan for lite om islams historie, men gjennom flere hundre år lå forskningsbasert erkjennelse i de muslimske tradisjoner langt foran ditto i de kristne miljøer, og det var gjennom islamske miljøer de gamle grekeres skrifter ble bevart (mens pavekirken hadde brent og avskaffet dem), hvilket muliggjorde fremveksten av vesteuropeisk renessanse.

Det meste af, hvad 'islam' har frembragt, er frembragt af andre end muslimer eller af konvertitter. Omkring år 1000 var det helt slut og har været det siden.

Jeg har lidt svært ved at se det som en præstation at opbevare skrifter. Ellers var meget på klostre og meget andet fik vi fra Byzants.

Vel, i våre dager, etter at kolonimaktene har plyndret og ødelagt det meste av omverdenen, så er kulturene gjerne sterkt konservative i de muslimske landene som ble ofre. Det har sannsynligvis sine økonomiske og sosiale årsaker. 

Den europæiske kolonialisme har ikke samlet set skadet de koloniserede - godt nok med store forskelle, men det er bestemt ikke europæere, der er årsagen til ulandenes tilstand. Det gælder især de muslimske lande, der har været mindre og blidere koloniseret end den islamske kolonisering af Europa.

Sludder. - Jamen, det er jo strålende - Al Ghazalis 'lukning af itjihads porte' med henvisning til at 'Reason is the slave of passion' - skete ikke. Dagens forskelle er forskelle i, hvor aktivt man følger sin religion - ikke i tolkning.

Det sidste du skriver må handle om at du afviser at islam (også) er politik.

11 liker  
Kommentar #167

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Alt i det næste indlæg er jo det samme, som jeg skriver.

3 liker  
Kommentar #168

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mener man å gi Faten verbale advarsler fordi hun (eller hodeplagget hennes?) på en eller annen mystisk eller symbolsk måte fremmer islamistiske terroraksjoner mot uskyldige sivile, gjerne barn og unge?

Faten gives ikke advarsler.

Du kan hoppe og danse, men statistisk set er der en sammenhæng mellem antallet af fundamentalistisk kvindetildækning og terror.

Terroristerne finder ikke deres inspiration i en religion ved navn 'malsi'.

Her et lidt tilfældigt link, der har et illustrerende billede halvt nede af at denne tildækning er noget nyt og noget meget politisk:

https://da.gatestoneinstitute.org/7976/torklaede-kvinder

Der er ingen mystiske sammenhænge, men nok noget med symboler - som du vil afvise, fordi du også afviser at der er politik i islam og at hijabben er islamismens symbol og fane.

Det sidste hævder ovennævnte artikel også og giver en del forklaring.

11 liker  
Kommentar #169

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som helst rimelighet i å anta at hun er terrorist eller støtter terrorisme, bare på grunn av hennes smak i klesveien? Har muslimhaterne gått helt bananas?

Du søger hele tiden ned mod det helt individuelle og personlige - og overser dermed symbolers virkning. Især som her symboler, der hører til en massemobilisering i en religiøs/politisk strømning.

Du burde nok læse artiklen fra Gatestone - så kan du også stemple dem som muslimhadere - eller blive klogere ;-)

11 liker  
Kommentar #170

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er oss nordmenn som må vise avstand til Islam. Vi må få en samlet opinion som tar avstand. 

Nå er det ganske mange nordmenn som tror på islam. Med andre ord: En betydelig minoritet blant nordmenn (norske statsborgere) har islam som sin religion, og er vernet av den beskyttelse som menneskerettigheten og norsk lov gir dem. Hva er det du forestiller deg, egentlig? Konkret og praktisk: Hva er det du oppfordrer til? Noen form for forvaltningsvedtak eller bare regulær mobbing?

4 liker  
Kommentar #171

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Rette baker for smed

Publisert over 2 år siden

Men - hvorfor kritisere NRK for at personen Faten bruker et plagg noen føler symboliserer terror og kvinneundertrykking etc.? Det er jo ikke NRK som går med hijab, det er enkeltindividet Faten.
(Og, hun er vel heller ikke enig i at denne symbolikken skal legges i hodeplagget hennes?)

4 liker  
Kommentar #172

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Kommentarfelt har lav nytteverdi

Publisert over 2 år siden

http://fritanke.no/kommentar/gravol-for-kommentarfeltet/19.10581

2 liker  
Kommentar #173

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Nå er det ganske mange nordmenn som tror på islam. Med andre ord: En betydelig minoritet blant nordmenn (norske statsborgere) har islam som sin religion,

Ja, det er skremmende å se at "Q" sine meninger har appell blant nordmenn. Du som etnisk norsk synes dette er en akseptabel religion?. 

Ikke prøv å si at dette ikke er Islam det han forfektet. For det er det. Undertegnede har gjentatte ganger vist til vers i Koranen som er like ille som det han forfektet som steining og dødsstraff for homofile. 

Lurer på om du mener at hans synspunkter er noe du støtter siden du gir sånn "gass" for Islam?

5 liker  
Kommentar #174

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Dine utlegninger om islam

Publisert over 2 år siden

Tror du kristendom i praksis er ett og det samme over alt på kloden? Mener evangeliske menigheter  i USA helt det samme som egyptiske koptere, ortodokse i Bulgaria, radikale, katolske prester i Latinamerika, adventister og pinsevenner? 

Islam er en nesten like stor, omfattende og mangfoldig verdensreligion som kristendom, antakelig med minst like store sprik i oppfatninger og meninger.

Har du, Georg Bye-Pedersen, slik fantastisk innsikt i islam at du vet skråsikkert hva islam er for noe i enhver, praktisk sammenheng? Det virker som du leser setninger i din koran, og ut fra dine, personlige korantolkninger kan du derfor slå fast bombesikkert hva sunnimuslimer fra Saudiarabia, Ahmadiyya-reformerte fra India, shiamuslimer fra Iran, sufister fra sentral- og syd-Asia og koranister mener om religiøse spørsmål og etisk framferd?

Du uttaler deg skråsikkert om "islam", altså på vegne av mer enn halvannen milliard mennesker. Det virker bare usigelig lite gjennomtenkt. 

Jeg vil sitere Liv Signe Navarsete: "Du aner ikkje kva du snakkar om!"

4 liker  
Kommentar #175

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Har du, Georg Bye-Pedersen, slik fantastisk innsikt i islam at du vet skråsikkert hva islam er for noe i enhver, praktisk sammenheng?

Nei, men bordet fanger. Koranen står fjellstøtt for det den sier. 

Ingen og jeg sier INGEN tar avstand fra Koranen av dem som tror på Islam. Da blir det vanskelig å se at dine stadige forsøk på tilbakevisninger er reelle.

Du tror kanskje at muslimer ikke kan tro på Koranens innhold? Eller tror du at de tror på Koranens innhold, bare det at de ikke innerst inne tror på det. Altså hykleri? 

Kanskje du kan svare på om muslimer er hyklere? Vil bare vise til Hadia Tajik som ville ha seg frabedt at hun var muslim light. Hun var muslim helt og fullt.

5 liker  
Kommentar #176

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vil bare vise til Hadia Tajik som ville ha seg frabedt at hun var muslim light. Hun var muslim helt og fullt.

Det kunne jo vært interessant å få høre hvordan du utlegger dette - litt mer detaljert.  

La meg igjen sammenlikne med kristendommen.  Oppfatter du deg selv som kristen light eller som kristen helt og fullt?

3 liker  
Kommentar #177

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Har du, Georg Bye-Pedersen, slik fantastisk innsikt i islam at du vet skråsikkert hva islam er for noe i enhver, praktisk sammenheng?

Bra jobba Ben, og Oddbjørn. Jeg gidder ikke mer. 

4 liker  
Kommentar #178

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Men - hvorfor kritisere NRK for at personen Faten bruker et plagg noen føler symboliserer terror og kvinneundertrykking etc.? Det er jo ikke NRK som går med hijab, det er enkeltindividet Faten.
(Og, hun er vel heller ikke enig i at denne symbolikken skal legges i hodeplagget hennes?)

Dersom det er slik som mange mener at hijab er en markør for islamisme, så er det ganske logisk at NRK får kritikk for å ta dette symbolet inn i et norsk valgprogram. Med tanke på hva islamismen representerer av grusomheter og undertrykkelse, kan en forstå at enkelte vil sammenligne det med å bære hakekors.

4 liker  
Kommentar #179

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Kan det tenkes at Faten bruker hijab bare fordi hun liker det? Kanskje fordi det er en del av kleskoden fra hennes fødeland, og derfor en del av hennes barndom og personlighet eller personlige smak? Kan man uten videre slutte seg til at det er noe religiøst/trosmessig forbundet med sammenhengen? Selv uten å ha spurt henne?

Er det noen som helst rimelighet i å anta at hun er terrorist eller støtter terrorisme, bare på grunn av hennes smak i klesveien? Har muslimhaterne gått helt bananas?

Går vi noen tiår tilbake i tiden, var ikke hijab et utbredt plagg blant muslimer. Etter kalifatets fall etter den første verdenskrig, inntraff en sekularisering av den muslimske verden, eksemplifisert av Atatyrks reformer i Tyrkia. Dette gjorde seg også gjeldende i for eksempel Egypt og Afghanistan. Bilder fra gatemiljøer på den tid viser dette klart.

Med den islamske radikaliseringen og islamismens framvekst, har dette plagget fått ny aktualitet i mange muslimske land.

Derfor kan man forstå at nordmenn reagerer på at dette plagget brukes av en sentral person i et norsk valgprogram. Reaksjonen ble selvfølgelig kraftig forsterket av at et korssmykke ble nektet brukt av NRK.

5 liker  
Kommentar #180

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Hva Faten selv legger eller ikke legger av betydning eller symbolikk i hodeplagget sitt er nå en ting... 

Mer interessant synes jeg det er at enkelte oppfatter "islamisme" og "grusomheter" og "undertrykkelse" når de ser et skaut. Jeg trodde ikke folk var så primitive her til lands. Hvis hat-retorikken har satt skylapper på mange, så er det grunn til bekymring, for det er slik man skaper en mobb.

4 liker  
Kommentar #181

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mer interessant synes jeg det er at enkelte oppfatter "islamisme" og "grusomheter" og "undertrykkelse" når de ser et skaut. Jeg trodde ikke folk var så primitive her til lands. Hvis hat-retorikken har satt skylapper på mange, så er det grunn til bekymring, for det er slik man skaper en mobb.

Det hevdes at det kun er muslimer som abonnerer på et fundamentalistisk forhold til islam, som bruker det spesielle skautet som kalles hijab. Hijab har en distinkt utforming, som skiller det fra vanlige skaut, og kan derfor oppfattes som en form for uniformering. Derfor er hijab for mange egnet til å skape frykt og skepsis mot de som bruker det.

Å avvise dette uten argumenter eller hetse folk som mener dette, bidrar kun til å forsterke polariseringen omkring disse spørsmålene. Det er ingen tjent med.

9 liker  
Kommentar #182

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jo, prosjekt- Islam iblant oss -

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mer interessant synes jeg det er at enkelte oppfatter "islamisme" og "grusomheter" og "undertrykkelse" når de ser et skaut. Jeg trodde ikke folk var så primitive her til lands.

har med seg mangt som vi ikke er vant til her in the West.  Jeg skjønner at vi nærmest sitter i hver vår skyttergrav og forsøker å bombardere den andre med ord og vendinger - vi har tatt på oss ulike briller fra Specsavers, men har vel begge det til felles at vi håper på det beste - for alle som deltar i prosjekt Mangfoldssamfunn.  

Så akkurat en snutt - som ikke er sendt på Nrk - The Mark Steyn show - som trolig er et internet talk show med en deltaker - Mark Steyn.  

Mer om personen Steyn finner du her - og ja, han er noe konservativ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Steyn  

Denne snutten tar oss med til Nederland der det i byen Rotterdam er hengt opp en poster over hele byen som viser en muslimsk ung kvinne med hijab som står i het onfavnelse med en jødisk ung mann med kippa.  Budskapet er at Nederland - som av en eller annen grunn har endt opp med å dra sekulærfriheter som sex and drugs til det ytterste også tenker at dette skal være mulig i landet.  

Poenget til Steyn er at dette ikke vil skje.  Ingen muslim med en identitetsbærende hijab er fri til å innlede et forhold til en ung jødisk mann - de finnes knapt i Europa - det er et annet tema.  Dette er den unge kvinnes markør på hennes tro - jeg er ikke fri til annet enn det islam og kulturen knyttet til den tillater.  

Poeng nr. 2 er at unge jødiske menn - i den grad de fortsatt finnes i Europa frarådes å gå med kippa - til det er faren for å bli et opplagt valgt offer for stor. Dette er den unge mannens markør på hans tro, men han kan ikke anvende den da det kan medbringe fare for liv og helse.

Videre - jo flere muslimer vi ser - og det ser iallefall jeg i min hverdag - som bærer hijab - dess færre vil vi se jøder som bærer sine makører for sin religion.

Han er og innom en oppstått situasjon i den engelske versjon av min hverdag i barnevernet - at et etnisk britisk ble plassert i fosterhjem hos muslimer.  Her på Vestlandet har vi i tidligere år hatt mange gode fosterhjem på øyene og i mindre lokalsamfunn - gjerne hos troende - der rutinehåndboken sier at disse barna skal ikke påtvinges et livssyn eller delta i noe som foreldrene åpenbart ikke ønsker.  Så ikke her.  Trolig er det og i England slik at det for tiden er vansker med å få nok fosterhjem og at de åpenbare koblinger ikke lenger fungerer som de skal - folk i Vest har mer nok med seg selv og sine nytelser enn å ta utfordringen med å fostre en av våre skadede barn til gode selvstendige borgere.  Her blir denne etnisk britiske jenten satt inn i en hverdag der hun skulle bli og være en muslim inkludert å lære seg arabisk og bli som de andre i nærområdet bærende hijab.  

https://www.youtube.com/watch?v=ox8VQJ5vqSw 

and in the end there will be nothing but islam ........

6 liker  
Kommentar #183

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det hevdes at det kun er muslimer som abonnerer på et fundamentalistisk forhold til islam, som bruker det spesielle skautet som kalles hijab.

Altså er alle muslimer med hijab på hodet fundamentalister? Er det budskapet?

Javel, ja. Man avviser altså å møte og vurdere muslimer som individer. Man vil ikke ta stilling til hva hvert enkelt menneske sier og mener. De skal bedømmes, som gruppe,  etter hvilket hodeplagg de bruker.

Dette, kjære deg, er hva man kaller fordommer.

2 liker  
Kommentar #184

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

"Jo, prosjekt- Islam iblant oss -"

Paranoid vrøvl. Det fins ikke noen sammensvergelse og ikke noe prosjekt islam blant oss (annet enn eventuelt inne i ditt hode).

For øvrig gidder jeg verken å lese eller kommentere propaganda-snuttene som du til stadighet markedsfører. Prøv heller å formulere setninger selv.

2 liker  
Kommentar #185

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Altså er alle muslimer med hijab på hodet fundamentalister? Er det budskapet?

Javel, ja. Man avviser altså å møte og vurdere muslimer som individer. Man vil ikke ta stilling til hva hvert enkelt menneske sier og mener. De skal bedømmes, som gruppe,  etter hvilket hodeplagg de bruker.

Dette, kjære deg, er hva man kaller fordommer.

Sett nå at de bærer hijaben kun for å ære og komme nærmere Allah.

Er det da ikke en smule påfallende at de ikke er like opptatt av dette i sine egne hjem?

3 liker  
Kommentar #186

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Er det da ikke en smule påfallende at de ikke er like opptatt av dette i sine egne hjem?

Folk bærer sjelden ytterplagg innomhus.

Kommentar #187

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Folk bærer sjelden ytterplagg innomhus.

Helt korrekt, Økland.

"Normale" folk gjør ikke det.  Kun noen muslimske barn, ungdommer og voksne av hun-kjønnet insisterer på det, når de er utenfor hjemmets fire vegger.  

Har de en slags utviklingshemming eller noe?

4 liker  
Kommentar #188

Kåre Kvangarsnes

17 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Altså er alle muslimer med hijab på hodet fundamentalister? Er det budskapet?

Nei, ikke nødvendigvis men deres religion er fundamentalistisk lovreligion.

4 liker  
Kommentar #189

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Altså er alle muslimer med hijab på hodet fundamentalister? Er det budskapet?

Javel, ja. Man avviser altså å møte og vurdere muslimer som individer. Man vil ikke ta stilling til hva hvert enkelt menneske sier og mener. De skal bedømmes, som gruppe,  etter hvilket hodeplagg de bruker.

Dette, kjære deg, er hva man kaller fordommer.

Selvfølgelig skal vi møte mennesker, også muslimer, som individer. Vi snakker her om de store utviklingstrekk innen islam. 

Og så skal vi ikke se bort fra gruppepress også blant muslimer.

5 liker  
Kommentar #190

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

"Normale" folk gjør ikke det.  Kun noen muslimske barn, ungdommer og voksne av hun-kjønnet(utenfor hjemmet).

Har de en slags utviklingshemming eller noe?

Antakelig er de bare praktiske. Man kler seg hjemme for å gå ut, og mens man er utenfor hjemmet, er det praktisk å bare kle seg delvis om (ikke fullstendig) hvis man midlertidig går inn noe sted. 

Kvinner er opptatt av utseende sitt. Har de først tatt på hodeplagg, så tar de det sjelden av uten å ordne seg på håret, hvilket i mange tilfeller kan være en ganske omfattende prosess. Skulle eksempelvis muslimske ungjenter med hijab ta den av etter hvert friminutt, så ville det ha blitt skikkelig kødannelse foran speilet på jentedoen foran hver klassetime.

For ikke altfor mange tiår siden var det skikk at damer ikke var til stede i kirken uten skaut eller hatt. Selvsagt gikk da damene hjemmefra med hodeplagget og beholdt det på, både når de gikk inn i kirken og ut igjen av den.

Jeg tror nok muslimer som bruker hijab, ofte har en viss stolthet og ærefrykt for hodeplagget. Det er en del av deres kulturelle identitetsuttrykk. 

Enkelte kan imidlertid ha et ganske avslappet forhold til slikt - som Faten, hvilket en scene i programmet demonstrerer.

Men jeg må nok påpeke ovenfor deg at folks hodeplagg ikke er et faglig holdbart symptom på utviklingshemming. Der er du enten fullstendig på villspor eller bare ute etter å sverte muslimer.

1 liker  
Kommentar #191

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Og så skal vi ikke se bort fra gruppepress også blant muslimer

Nei. Det kan være et problem. Særlig hvis det utarter: Jeg kjenner en "heilnorsk" kvinne som under opphold i et hjem på landsbygda i pakistansk kulturområde, fikk nærmest ordre om å dekke til håret sitt ute, i nabolaget. Ellers ville hun skjemme husstanden ut, ble det forfektet. 

Det var absolutt ikke respekt for individet eller individets kulturelle egenart. Forkastelig. Like banalt og krenkende som når hijab-haterne her hjemme blir olme av å se muslimske kvinner med hodeplagg.

Gruppepress er krenkende og uønsket. Hos oss er det i omfattende grad "outsorcet" og industrialisert. Våre ungdommer er først og fremst offer for slikt press fra markedsføring og reklame. Det er kraftige saker - og sanksjonert av samfunnet. Riktig ille, adskillig verre enn noe som tradisjonelle, muslimske samfunn kunne varte opp med.

1 liker  
Kommentar #192

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, ikke nødvendigvis men deres religion er fundamentalistisk lovreligion

Ikke ubetinget. Det er store variasjoner.

Slik er det jo også i kristne samfunn. Da kanskje sjeldnere som religiøst regelrytteri, men vel så ofte som gjennomført fundamentalisme.

1 liker  
Kommentar #193

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Antakelig er de bare praktiske. Man kler seg hjemme for å gå ut, og mens man er utenfor hjemmet, er det praktisk å bare kle seg delvis om (ikke fullstendig) hvis man midlertidig går inn noe sted. 

Kvinner er opptatt av utseende sitt. Har de først tatt på hodeplagg, så tar de det sjelden av uten å ordne seg på håret, hvilket i mange tilfeller kan være en ganske omfattende prosess. Skulle eksempelvis muslimske ungjenter med hijab ta den av etter hvert friminutt, så ville det ha blitt skikkelig kødannelse foran speilet på jentedoen foran hver klassetime.

Tror du på dette selv, Økland?

At jentebarn deltar i varme gymsaler ikledd hijab, fordi det er praktisk?

At voksne kvinner heller velger det du kaller "berufsverbot" dersom de ikke får bruke hijaben, fordi det er praktisk å bruke den også innendørs?

Vil du gjøre et forsøk på å fortelle hvorfor de ikke må bruke den hjemme?

4 liker  
Kommentar #194

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Antakelig er de bare praktiske. Man kler seg hjemme for å gå ut, og mens man er utenfor hjemmet, er det praktisk å bare kle seg delvis om (ikke fullstendig) hvis man midlertidig går inn noe sted. 

http://www.gyldendal.no/Skjoennlitteratur/Pocket/Romaner/Huset-ved-moskeen

I denne boken som det vises til i linken fortelles en beretning fra Iran. Man følger en familie over en viss tid, særlig rundt revolusjons-tidspunktet i 1979. Her fremgår det at familiens kvinner ikke bruker hodeplagg inne hjemme sammen sin egen familie. Hvis det kommer gjester må de dekke seg til. Når de skal ut dekker de seg til. Hvis kvinnene er forsamlet i sin egen del av huset når fremmede menn er på besøk kan de være utildekket så lenge de besøkende ikke ser dem. I et slikt tilfelle vil alle kvinner som er i huset samles adskilt fra mennene. Denne boken beskriver bare skikken som det var akkurat der, og det er all grunn til å tro at det er anderledes andre steder selv i umiddelbar nærhet. Boken er fra 2008 og det kan ha skjedd en utvikling i mellomtiden. Bl.a. meldes det i disse dager fra Iran om sinte kvinner som protesterer mot den reformvillige presidenten som ble valgt i år, men som ikke har fått gjennomslag for flere synlige kvinner i samfunnet enda, slik han lovet. 

Tildekkingen skjer i denne sammenheng fordi kvinnene ikke skal bli attrådd av fremmede menn. Meget lesverdig bok om tiden da Khomeini kom inn i verdenspolitikken, og her er et konkret innblikk fremfor føleri rundt hvordan det kan være. 

I noen land utgjør heldekkende hodeplagg en beskyttelse mot solen. Det er nok å se på beduiner som rir gjennom ørkenen. De ville ikke overlevd om de ikke var kledd i heldekkende klær fra topp til tå. Slik norske menn ville kledd seg for sine ekspedisjoner over Grønland eller Hardangervidda, kler beduiner seg like adekvat for å krysse ørkenen. Plagg er ofte bare plagg. Jeg synes du har truffet bra med argumentene dine. Jeg tror du vil like romanen det linkes til om du ikke allerede har lest den. Åsne Seierstad har også referanser til samme tema, både på religiøst, kulturelt eller sekulært grunnlag. 

Jeg leser denne tråden slik at det er mange som ikke har peiling på kringkastingssjefens vurderinger og betraktninger. Hans ord går bare hus forbi og blir uinteressante opp mot muligheten til å hetse islam. Som troende vestlige kulturpersoner burde vi holde oss for gode til slikt. Det blir for billig å gjenta alle sine 4521 kommentarer i tråd etter tråd uten refleksjon fra gang til gang. Fra første til siste kommentar har verden forandret seg, bare ikke kommentatoren. 

2 liker  
Kommentar #195

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Disse jeres tanker er forståelige på den måde at i følger mediernes tanker og at kommentarfelter oftest er mere informative, end de artikler de optræder under. I disse kommentarer kompenseres, ja, overkompenseres der for mediers PK-kontrafaktiske virkelighedsbillede.

Hvis man skulle have lyst til at se dette skille meget tydeligt, kan man kigge på dagens leder på jp.dk om EU's forhold til Tyrkiet.

3 liker  
Kommentar #196

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Folk bærer sjelden ytterplagg innomhus.

Jeg troede at du mente at hijab er beklædning og hverken uniform eller symbol.

Så skulle vel muslimer af det feminine køn kunne tage dette 'tørklæde' af, når de er indendørs - f.eks. på arbejde indendørs.

7 liker  
Kommentar #197

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her fremgår det at familiens kvinner ikke bruker hodeplagg inne hjemme sammen sin egen familie. Hvis det kommer gjester må de dekke seg til. Når de skal ut dekker de seg til. Hvis kvinnene er forsamlet i sin egen del av huset når fremmede menn er på besøk kan de være utildekket så lenge de besøkende ikke ser dem. I et slikt tilfelle vil alle kvinner som er i huset samles adskilt fra mennene

Det er da også det, Wold søger at få Økland til at medgive - at jihabben bl.m.a. er et udtryk for en endogam kultur, hvor man gifter sig arrangeret ind i den udvidede familie.

En sådan kultur lægger stor vægt på at have sit ejermærke på klanens kvinder, så de kan kendes, som der står i teksten.

'Kendes' man ikke, er man fredløs - jurisdiktionen ligger ikke hos staten, der er svag, men hos klanerne.

Det er islams samfundsystem - det er intet civilsamfund og man er ikke integreret med hinanden - det er lukkede samfund, der bryder sig dårligt om fremmede.

Man bør forstå at det er problematisk at lukke store grupper af lukkede kulturer ind i åbne solidariske samfund. De er hinandens modsætninger og de lukkede ender nemt i en stat i staten.

6 liker  
Kommentar #198

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
For ikke altfor mange tiår siden var det skikk at damer ikke var til stede i kirken uten skaut eller hatt.

Hvorfor snakker du om skaut som om det skulle være religiøst. Skaut har vel aldri vært tegn på religiøs i Norge. Skaut brukte en fordi kvinner ikke var velstelt på håret. Slik er dette blitt fortalt undertegnede.

Du har ikke svart på min forrige kommentar. Smyger du unna eller er det fordi du er Mattis

3 liker  
Kommentar #199

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg igjen sammenlikne med kristendommen.  Oppfatter du deg selv som kristen light eller som kristen helt og fullt?

Alltid spørsmål fra OJ. Sjelden jeg ser deg gi uttrykk for meninger. For å svare på ditt spørsmål. Enten føler en seg kristen eller så er en det ikke. 

Undertegnede tror på  Jesus, ja.

3 liker  

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere