Kjell Bjarne Sandvik

19    667

Jesus kommer snart igjen!

Publisert: 28. aug 2017 / 1423 visninger.


Et enkelt regnestykke!
At endetiden er nær er vel mange troende enig om men hvor nær da blir mange nett så fjern.
Gud har gitt oss et sikkert tegn i hvilken tidsperiode dette skal skje men dagens ledere planlegger flere hundrede år fremover i tid, tid vi ikke har.
Gud taler til folk idag som både ser og tror at beretningen om FIKENTREET er et sentralt endetidstegn. Mange troende holder beretningen om fikentreet for å være et bilde på staten Israels opprettelse i mai 48 men de fleste kan ikke ha lest beretningen ferdig.
Luk 21, 29-33 sier; Lær av fikentreet!
Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 30 Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv at nu er sommeren nær. 31 Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen.
Jesus ber oss altså se på fikentreet og de andre trær. Det er interessant å se at etter at Israel igjen gjenoppsto som nasjon, så har en rekke kolonistater og nasjoner fått sin frihet. Om vi skulle se på et verdensatlas fra rett etter siste verdenskrig, ville vi finne land som: Sovjetunionen, Jugoslavia, Belgisk Kongo, Fransk Algerie, Britiske Rhodesia osv. Hele Afrika, bortsett fra Etiopia, var under ulike stormakter. Tilmed et så stort land som India var under Britisk herredømme. Nå har alle disse landene fått sin frihet og selvstendighet. Disse er de andre trær som Jesus taler om. 
Her trekker jeg frem ordene (ser) og (slekt) for meg da blir dette mere alvor-samt når vi vet at Gud selv har satt vår menneskealder til 70 år og stor styrke 80 år. Dette setter en ramme ikring ende-tidsspørsmålet.
Selv om vi nå er inne i den tidsrammen nå er der to grunner til at vi muligens ennå har noen år å jobbe i.
Først og fremst vil Gud at mange av sitt folk skal finne en plass å bo og komme hjem til i Israel, der er deres beste beskyttelse, for det andre vil Gud skille klinten ifra hveten igjennom en verdensomfattende vekkelse. Ånden i den vekkelsen blir så radikal etter Ordet at det blir rett og slett for mye for mange av de som kaller seg for troende og de vil falle ifra. Andre igjen, som vi har sett ned på vil fatte nytt mot og blir frelst i hopetall, Jesus kommer snart å henter en renset Brud.
Vi befinner oss altså innen en tidsepoke på 70-80 år, plusser vi på 70 år til 1948 får vi år 2018 det sier oss at Jesus kan komme hvilken dag om helst og om vi legger til de som ser kan dette ennå være mulig.
Herifra må vi la fornuften bare fare for i år 2033 vil de 2000 år som vi nå kaller nådens tidsalder være til ende og vi går over i tusenårsriket. Det eneste usikkermomentet her er om nådens tidsalder også strekker seg igjennom de syv trengsels åra også noe jeg personlig har vondt for å tro.
Grunnen er at det er vi troende som er bærere av DHÅ her på jorden og med det Hans muligheter til å virke her. I det øyeblikk vi blir rykket

opp i skyen for å møte Jesus er min forståelse den att det er DHÅ som er kraften bak først å reise opp de døde i Kristus for så at vi med dem får møte vår Frelser i skyen. Det er også DHÅ som bor i den enkelte troendes som både er kraften som tar oss hjem og er pantet på vårt Himmelske Borgerskap, uten DHÅ nærvær på Jorden vil det da si at kraften og nåden er fraværende på jorden og verden er gått inn i de syv trengsels åra som følger av Brudens opprykklese.

Ut av alle disse tallene er det mulig å få 2 regnestykker som gir de noenlunde samme tallene. Da blir 1948 + 70 +10 stor styrke - 7 = år 2028. Går vi ut ifra at i år 2033 er det gått 2000 år siden Jesus døde på korset og bryter vi ikke da Guds eget Ord om at 1dag er som 1000 år vil det i 2033 ha gått 6000 år siden skapelsen og vi skal da gå inn i 1000års Riket. Trekker vi da ifra 7 år ifra 2033 får vi år 2026,uansett hvilke vi velger indikerer det at vi har kort tid igjen å arbeide i.

Ja vi kjenner til Jødenes tidsrekning men jeg setter Jesu død på Korset for mye nærmere og mere korrekt utgangspunkt for vårt tidsrekning. Rom 5, 6-7 sier;  6 Da vi ennå var svake, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.  7 Selv for en rettskaffen mann ville vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen våge livet for en som er god. Jesu død på korset setter et utmerket utgangspunkt for vår tidsregning

Vi kan fortsette med å være egoistiske og selvsentrerte og

bare tenke vi og vårt å hva jeg har fått til men
personlig tror jeg Gud ville sette større pris på om vi
omprioriterte våre fremtidsplaner, tiden er ikke inne for store kirkebygg som binder opp manges kapital i tiår fremover. Likeså dyre hytter her hjemme å i Syden og hus som binder ens kapital opp i 20 år frem i tid så tienden og de Hellige gaver har vi ikke råd til.
Leiren til de fattige vokser, Jødene skal hjem og verden skal evangeliseres, mange ting som er viktigere nå en de tingene som ovenfor er nevnt.
Når jeg nevner alle disse godene som mange skaffer seg har det en vel begrunnet hensikt, for en troende er det ingen sak vi blir rykket i sky bort ifra all gjeld og problemer men de av våre som ikke har tatt imot Jesus og ikke blir med i opprykkhelsen og blir arvinger til våre etterlatte goder blir ganske kjapt satt på livs prøve. Når vi er borte går det opp for de at vi med vårt gnål hadde rett og velger å bli martyrer eller lar de seg binde frivillig opp til dyrets merke 666 for å gjøre seg bruk av arven, i så fall er vi medskyldige til å knytter dem opp til en evig fortapelse?

Dette er en enkel og kanskje primitiv utrekning men den gir oss ikke noe rom til å slå seg på brystet å si vi har tid nok, nei vi skulle ha skiftet gir for lenge siden. Det står skrevet ja vi skal ikke vite tid eller time men vi skal kjenne tiden og rammen i den tiden gjør at vi må begynne å tenke helt nytt for mest sannsynlig i løpet av en 10 års periode er alt over og vi er Hjemme i Himmelen. Synes du tide har gått for

de siste årene vil du finne å se at en sann omvendelse og engasjement er det som redder deg og kanskje dine, legger du deg bakpå vil du en dag oppdage at dine kjære er dratt og du står der ensom alene, tiden er gått ifra deg .
Men midt i all elendigheten finnes der enda en mulighet men den er dyrekjøpt, som martyr må du lide men seierskransen er vel vert det, et evig liv med Gud i himmelen, ikke som en lang ferie men i evighesters evighet, AMEN.
PS. nå er jeg selv i Israel og det er kommet meg for øret at vår tidsregning mest sannsynlig er ca 4 år feil så når vi regner år Jesu fødsel var Han allerede 4år. Dvs. at nådens tidsalder kan være år 2029 i stedet for år 2033 og det vil indikere år 2029 som Tusenårsrikets inntreden og da igjen Opprykkhelsen i ca 2022 som kan gi oss bare ca 5år å jobbe i.

 

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12486 kommentarer

Om pakter osv

Publisert 3 måneder siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Så nå lever vi i Den Nye Pakt, nådens tid, der kjærlighetsbudet gjelder

Får en merkelig følelse av at du ikke leste Matt.24 som jeg siterte? Der står det at kjærligheten skal bli kald...  Den nye pakten innebærer at alle skal kjenne Herren? Ikke som i Joh 1,18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud...

Heb.8.10-12

Men dette er pakten  jeg vil slutte med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren:
Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn
og skrive dem i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk. 

Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store.

For i nåde vil jeg tilgi  all uretten deres og ikke lenger huske  syndene deres. 

Dette sikter nok til Åp 21,1 -3. Det er dette som er den nye pakt - vi lever i den den gamle pakt (den jordiske helligdom, ikke den himmelske helligdom) se Heb.9.1-10.

Svar
Kommentar #52

Johannes Taranger

2 innlegg  316 kommentarer

Publisert 3 måneder siden

Jeg skriver at det er kjærlightesbudet som gjelder i Den Nye Pakt. I motsetning av Den Gamle Pakt,som krevde at en overholdt Moseloven. Ingen kunne klare det. Det betyr selvsagt ikke at alle tar imot denne fantastiske gaven som frelsen er. De fleste gjør ikke det, dessverre, og med dagens velstand er det materielle manges gud, og det fører igjen til lunkenhet selv blant mange kristne. Det er lite forkynnelse om endetiden, dom, himmel og fortapelse, for det blir betraktet som negativt. Ja,kjærligheten kommer til å bli kald for mange, men samtidig er det vekkelser i flere deler av verden. Så det er ikke helsvart. Det er fremdeles håp

Svar

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 57 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 187 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
rundt 9 timer siden / 299 visninger
0 kommentarer
av
Søren Ferling
rundt 18 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
6 dager siden / 7258 visninger
221 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
15 dager siden / 2577 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
23 dager siden / 3425 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7663 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8273 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2487 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Etterlysning.
av
Kjellrun Marie Sonefeldt
rundt 3 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Ord og hellig skrift
av
Eyvind Skeie
rundt 3 timer siden / 57 visninger
0 kommentarer
En fødsel til anstøt
av
Hallvard Thomas Hole
rundt 5 timer siden / 64 visninger
0 kommentarer
Frihet eller enhet?
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
Hei igjen, Hitler!
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 6 timer siden / 187 visninger
1 kommentarer
En stille morgen
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 7 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
Toxoplasmose effekten
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Hei igjen, Hitler!
19 minutter siden / 187 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 1 time siden / 7258 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 1 time siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 3 timer siden / 1009 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagernes ensidige oppdrag
rundt 4 timer siden / 430 visninger
Leif Op heim kommenterte på
Frihet eller enhet?
rundt 4 timer siden / 91 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Tente Trump lunta?
rundt 4 timer siden / 7258 visninger
Notto R. Thelle kommenterte på
Straffen lå på ham?
rundt 4 timer siden / 1009 visninger
Les flere