Gunnar Johnsen

Frikirken, Tilsynsmann i Østre tilsynsområde
1    0

Her er ikke jøde eller greker

Når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det.

Publisert: 28. aug 2017 / 2058 visninger.

I et intervju med VG 14. juli sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at «jo større innvandring vi har år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon.»

En slik tankegang bryter helt med den kristne kirkes tenking og vesen.

Den verdensvide kirke

For det første: Kirken er i sin karakter flerkulturell og internasjonal. Det er ikke for ingen ting at vi snakker om «den verdensvide kirke».

En av kirkens første spenninger var nettopp mellom de jødekristne og de såkalte hedningkristne. Kirken sprang ut av den jødiske kulturen og forståelsesrammen. Hvordan skulle man forholde seg når folk fra andre kulturer og med en annen etnisk bakgrunn ble en del av kirken?

Mye av det Paulus skriver, handler om denne spenningen.

Paulus forklarer hva Jesu liv, død og oppstandelse innebar for israelsfolket med sin jødiske kulturelle forståelse og jødiske bakgrunn. Og han forklarer hvordan alle verdens folkeslag nå omfattes av løftene som ble gitt israelsfolket. Som Paulus sier det i Galaterne 3, 28 og 29: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Ikke søke makt

For det andre: Kirkens oppgave er ikke å forsvare norsk kultur eller å være en nasjonal kulturbærer. Kirken skal være et korrektiv og skal utfordre alle kulturer og alle politiske retninger. Vi skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus for alle mennesker. Her i Norge bygger vi Guds verdensvide kirke der vi er. Vi bygger ikke den norske nasjonalstaten.

Gjennom våre liv skal vi påvirke de samfunnene vi lever i. Vi skal stå opp mot all urett og urettferdighet, forsvare de svakeste og søke å skape fred og forsoning mellom mennesker. Men vi skal ikke søke makt. Og når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det. Som Jesus sa det: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.»

Ikke en trussel

Vi lever i turbulente tider. Krig, sosial uro, økende økonomiske forskjeller og miljøkatastrofer har gitt de største flyktningstrømmene siden 2. verdenskrig. Samtidig søker mange et bedre liv. Innvandring er en utfordring for velfungerende europeiske nasjonalstater. Men innvandring, hvor stor den enn måtte være, er ikke en trussel mot den kristne kirke og kristen kultur. Som kirke har vi ikke noe annet å forsvare enn evangeliet om Jesus Kristus.

Johannes Reimer, teologen, kirkeplanteren og ideologen bak Frikirkens satsing på arbeidet med misjonale menigheter, har noe å si oss om en kristen holdning til muslimer. Reimer bor i Tyskland. I en tysk by skulle det plantes en menighet. I samme by ville noen muslimer bygge en moské. Men ingen ville levere byggematerialene til moskeen. Da kontaktet menigheten gruppen som ville bygge moské og sa at de ville skaffe materialene til veie. Dette ble begynnelsen på en prosess der det ble skapt nære relasjoner mellom kristne og muslimer.

Bæres oppe av tro

Dette er et eksempel til etterfølgelse. For en kristen kultur bæres ikke av frykt og ikke av skepsis mot det og de fremmede. Kirken bæres oppe av tro på en Gud som er Herre over denne verden. Og en Jesus som sier at vi ikke skal være bekymret for morgendagen. For han er med oss alle dager inntil verdens ende.


Teksten ble første gang publisert i Budbæreren

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Per Steinar Runde

204 innlegg  2345 kommentarer

Frå kristne til islamske verdiar?

Publisert 9 måneder siden

Følgjande svar vart før helga sendt til Budbæreren:

Formann i Austre presbyterium, Gunnar Johnsen, hadde i siste nummer eit innspel med tittelen "Kristne verdier", der han skriv: "Innvandring, hvor stor den enn måtte være, er ikke en trussel mot den kristne kirke og kristen kultur." Han grunngir påstanden med at kristendommen er internasjonal og fleirkulturell. Det første er sant, men det siste misvisande, for i religiøs forstand er kristendommen monokulturell. Hjelp til å byggje moskear er slett ikkje "et eksempel til etterfølgelse", men direkte sjølvdestruktivt, lik åtferda til husverten i Max Frisch sitt teaterstykke "Herr Biedermann og brannstiftarane". (Sjå http://www.verdidebatt.no/innlegg/110891-herr-biedermann-og-brannstifterne)

SSB meiner at framtidig innvandring i hovudsak vil kome frå ikkje-vestlege land. Alt i fjor kom 97% av nettoinnvandringa derifrå. Heile ni av dei største innvandrargruppene, på fleire ti-tusen kvar, er frå muslimske land. Desse fungerer som bruhovud og tiltrekkjer seg nye flokkar. Både historia og samtida vitnar om korleis det då vil gå. Dei kristne kjerneområda i Nord-Afrika og Lilleasia er for lengst tapt til islam, og i dag skjer det ei fordriving av dei siste kristne i Midtausten rett framfor auga våre. Berre i Egypt finst det ei større gruppe att, men dei lever under truslar, bombeattentat og personleg forfølging, slik det m.a. er dokumentert av Lars Akerhaug i boka "Siste jul i Kairo".

Sekulariseringa, sjølvkritikken og den multikulturelle ideologien har lagt Vest-Europa ope for slik muslimsk innvandring og overtaking. Innspelet til Johnsen er meir prega av desse dagens trendar enn av kristent tankegods. Å "gje keisaren det som keisarens er" inneber at Gud har gitt oss eit forvaltaransvar også for vårt eige land. Då kan vi ikkje leggje forholda til rettes for eit framtidig muslimsk overherredøme og i same andedrag gi Gud ansvaret for konsekvensane, slik Johnsen synest å gjere. Arven vi har fått frå tidlegare generasjonar i form av kristen kultur prega av jamn velferd, fred, fridom, tillit og tryggleik, skal vi derimot takke for, ta vare på og gi vidare til neste slektsledd. Å skusle bort desse verdiane i overmot, grenseløyse og naivisme er det mest ukristelege vi kan gjere.

Per Steinar Runde  (medlem i Herøy frikyrkje)

17 liker  
Svar
Kommentar #2

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Hun argumenter politisk. Kirken burde ikke være politisk og du burde ikke søge at gøre kristendom til en lovreligion, der kan vise, hvad den rette migrationspolitk er.

Selve kristendommens krav er uopfyldelige om livet skal bevares - mener du ikke at det skal det ?

11 liker  
Svar
Kommentar #3

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Paulus forklarer hva Jesu liv, død og oppstandelse innebar for israelsfolket med sin jødiske kulturelle forståelse og jødiske bakgrunn. Og han forklarer hvordan alle verdens folkeslag nå omfattes av løftene som ble gitt israelsfolket. Som Paulus sier det i Galaterne 3, 28 og 29: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Paulus beskriver en enhet i Kristus som overskrider det å være jøder eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Han viser til at i Kristus spiller ikke disse tingene noen ting, verken rase, status, eller kjønn. I Kristus blir vi alle likedannet Kristus, og vi mister vårt selv, vår kultur, hvem vi er, fordi det spiller ingen annen rolle enn å leve Kristus. Det må ses i samband med hva han skrev i Gal 2:20

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og ga seg selv for meg.

MVH

Rolf Larsen

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  670 kommentarer

Fei for egen dør !

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det.

Men hun har ikke vært så frekk å ta medlemmene i Kirken til inntekt for sitt syn ?

Enkelte biskoper og andre innen ledelsen av Den norske kirke bruker Den Norske Kirke og dens medlemmer som politisk  brekkjern - ved forrige valg gikk de inn i "Klimavalg 2013"   -  og Den Norske Kirke sto plutelig oppført i et opprop som frarådet folk å stemme Arbeierpartiet , Høyre eller Fremskrittspartiet.

Det blir for tåpelig.

Evalueringsrapporten , hvor det til og med fremgår at bistandsmidler ikke ble brukt på fattige barn i Afrika , som den vidunderlige propagandaen fra NORAD forteller oss - men i norsk valgkamp av bl.a.  DNK !

Utpillet forsvares med FN`s "bærekraftmål" og liknende som politikerne har gjort knefall for , og ingen våger å mukke .

"Den Norske Kirkes nord-/sør-informasjon har en fireårig rammeavtale over Norads støtteordning til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, Folkeopplysning i en ny tid. " - se side 3

 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

Hvilken kompetanse ledelsen i Den Norske Kirke måtte ha for å se seg kvalifisert til å mene noe som helst politisk på medlemmenes vegne er et mysterium.

I årets valgkamp deltar plutselig biskop Byfuglien og deler ut "bisperefs" til politikere hun av en eller annen grunn ikke liker.

 Kanskje hun bør klargjøre om dette valgkampstuntet er foretatt på vegne av Den Norske Kirke eller som privatperson ?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/08/26/195327497/listhaug-far-bisperefs-menneskerettighetsutspill-svaert-urovekkende

Etter dette utspillet man blir vel nødt til å stemme selv om Frp har litt for mye  menneskeskapt klimavås på programmet-mer svar på tiltale fra  medlem i Den Norske Kirke..

Sylvi Listhaug har ikke vært så frekk og utgitt seg for å representere Kirken eller dens medlemmer , hun representerer i rollen som statsråd sitt politiske parti , og holder seg dermed innenfor sin folkevalgte oppgave.

Men Kirkens politiske agitatorer flyter langt ut over sin oppgave - hvilket splitter kirken og folk ganske enkelt melder seg ut på grunn av foretaksomme figurer som ikke har politiske hemninger.

7 liker  
Svar
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vet ikke hva du synes om dette?

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.

I et intervju med VG 14. juli sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at «jo større innvandring vi har år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon.»

En slik tankegang bryter helt med den kristne kirkes tenking og vesen.

Kan ditt innlegg tyde på at det ikke betyr noe som helst hvor stor utbredelse Islam har hjemme hos deg, i Oslo eller i Norge?

Er det slik å forstå at kristendommen lever sitt eget liv uansett hvor mange som hører Islam til! På sett og vis er det vel riktig det. Jesus er med oss som kristen uansett.

Men lever vi ikke i et samfunn som bygger på hverandre enten det er innen offentlig virksomhet eller innen privat virksomhet. Lever vi ikke i et fellesskap?

Jo det gjør vi. Vi lever i et fellesskap som skal ivareta den enkelte enten deres religion er slik eller slik. Lar det seg gjøre?. Det er det store spørsmålet. 

Lar det seg gjøre i Egypt som Per spør om, lar det seg gjøre i Iran, lar det seg gjøre i Saudi-Arabia? Nei, det mener jeg bestemt det ikke lar seg gjøre. Når terskelen for religiøs endring er overskredet vil det skje en endring som vi ikke vil akseptere. Å få kirkene sine sprengt i filler slik det har skjedd i Bosnia og Egypt er fortvilende. Det må du være enig i.

Derfor er det dessverre ikke uten betydning kristendommens plass i et samfunn. Kommer en i mindretall rives kirkene ned. Det er konsekvensen. Ønsker vi at kristendommen skal rives ned?

Nei vi ønsker ikke det. Heller ikke vår kultur og tradisjon. Islam vil nok knuse vår kultur og tradisjon. Den har allerede startet kan jeg fortelle deg. Kjøttet du spiser her i Norge er i dag halal slaktet alt sammen. (Svinekjøtt mener jeg er unntatt fra dette)

Når en imam"beheader" dyret roper han samtidig Allahu Akbar og det blir ofret til Allah! Vet ikke hva du synes, men jeg gråter innvendig når jeg tenker på det!

Vil gjerne ha din kommentar på Joh. 2. kap. 1, 7-11

6 liker  
Svar
Kommentar #6

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Bye-Pedersen, du er ikke oppdatert på halal-slakting i Norge. "Halal-slakting foregår på akkurat samme måte, bortsett fra at det blir lest en kort takknemlighetsbønn for dyret umiddelbart etter bedøving. I Nortura har vi nøyaktig samme krav til dyrevelferd, bedøvings- og slaktemetode for halal-slakting som for annen slakting."  Ta en titt her og se nederst på siden: http://www.nortura.no/tatt-hand-om-av-stolte-fagfolk/pa-slakteriet/

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Om det er så at Herren Allhærs Gud tillater.......

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.

I et intervju med VG 14. juli sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at «jo større innvandring vi har år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon.»

En slik tankegang bryter helt med den kristne kirkes tenking og vesen.

Du skrev: "Den verdensvide kirke. For det første: Kirken er i sin  karakter flerkulturell og internasjonal. Det er ikke for ingen ting at  vi snakker om «den verdensvide kirke»
En av kirkens første spenninger var nettopp mellom de jødekristne og  de såkalte hedningkristne. Kirken sprang ut av den jødiske kulturen og  forståelsesrammen. Hvordan skulle man forholde seg når folk fra andre  kulturer og med en annen etnisk bakgrunn ble en del av kirken? Mye av det Paulus skriver, handler om denne spenningen.

Paulus  forklarer hva Jesu liv, død og oppstandelse innebar for israelsfolket  med sin jødiske kulturelle forståelse og jødiske bakgrunn. Og han  forklarer hvordan alle verdens folkeslag nå omfattes av løftene som ble  gitt israelsfolket. Som Paulus sier det i Galaterne 3, 28 og 29: «Her er  ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann  og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til,  er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Din tolkning er ikke helt i samsvar med Skriftene, heller ikke din forståelse av hva Paulus mente med dette: 29 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftetGal 3,28-29

Dette er så viktig at det trengs en grundig tilbakevisning på din tolkning.
Den verdensvide Guds Menighet, Jesu Kristi Legeme er bygd opp av levende  steiner der Kristus Jesus er Selve Hodet. De gjenfødte hedningkristne har også fått et Himmelsk Fedreland sammen med de gjenfødte jødene. Vi er innpodet i Abrahams ætt og har da fått del i de samme løftene og arven som Herren Allhærs Gud har gitt til alle jøder og hedningfolk dette gjelder. Guds Rike er ikke inndelt i ulike land og stater, Guds Rike er - kun et Rike - som tilhører Faderen og Sønnen og alle som hører Kristus Jesus til.

 JESU ÆTTETAVLE
1 Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn.
 2 Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans; 
Matt 1,1-2 (les gjerne hele ættetavlen)

8 som han i rikt mål har latt oss få.
 Slik gav han oss all visdom og innsikt,
 9  da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
 den frie beslutning han hadde fattet
 10  om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
 å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

 11  I ham har vi også fått del i arven,
 vi som på forhånd var bestemt til det
 etter Guds forsett,
 han som gjennomfører alle ting
 etter sin plan og vilje.
 12  Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
 vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
Ef 1,8-12

 "Det er jeg som har innsatt min konge
 på Sion, mitt hellige fjell."
Sal 2,6 (Jerusalem)
 Gud stråler fram fra Sion,
 skjønnhetens krone. 
Sal 50,2
  Å, om det ville komme
 frelse for Israel fra Sion!
 Når Gud vender lagnaden for sitt folk,
 skal Jakob juble og Israel glede seg
.
Sal 53,7

Både det jordiske og Himmelske Sion (Jerusalem):

Men om Sion skal det sies:
 "Der er alle født."
 Den Høyeste selv har grunnfestet byen.
Sal 87,5

Stor er Herren på Sion,
 han er opphøyet over alle folk.
Sal 99,2

Fra Sion rekker Herren ut
 din mektige kongestav.
 Du skal herske blant dine fiender! 
Sal 110,2  

  Måtte alle som hater Sion,
 trekke seg tilbake med skam!
Sal 129,5
  For Herren har utvalgt Sion,
 som han vil ha til bolig: 
Sal 132,13
  Lovet være Herren fra Sion,
 han som bor i Jerusalem!
 Halleluja!
Sal 135,21

  Mange folk drar av sted og sier:
 "Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
 til Jakobs Guds hus,
 så han kan lære oss sine veier,
 og vi kan ferdes på hans stier!"
 For Herrens lov skal gå ut fra Sion,
 Herrens ord fra Jerusalem.
Jes 2,3

 Se på Sion, byen
 der vi feirer våre høytider!
 Dine øyne skal skue
 Jerusalem, det trygge sted,
 et telt som ikke flyttes,
 med plugger som ikke rykkes opp,
 og snorer som aldri slites av.
Jes 33,20

Nå skal de vende tilbake, de som Herren fridde ut.
 De kommer til Sion med jubel,
 med evig glede om sin panne.
 Fryd og glede skal nå dem igjen,
 sorg og sukk skal flykte.
Jes 51,11

HERREN VENDER TILBAKE TIL SION
 Sion, våkn opp,
 våkn opp og kle deg i kraft!
 Ta på deg ditt høytidsskrud,
 Jerusalem, du hellige by!
 For ingen uomskårne eller urene
 skal heretter komme inn i deg.
Jes 52,1
 JUDAS HERLIGE FREMTID
 Herren skal tordne fra Sion,
 la røsten runge fra Jerusalem,
 himmel og jord skal skjelve.
 Men Herren er et vern for sitt folk,
 en borg for Israels sønner.
Joel 3,21-22

22  Dere skal få sanne
 at jeg er Herren deres Gud,
 som bor på Sion, mitt hellige fjell.
 Jerusalem skal være et hellig sted,
 der skal fremmede aldri mer komme inn.


De haltende gjør jeg til en rest,
 de bortdrevne til et mektig folk,
 og Herren skal være konge over dem
 på Sion fra nå og til evig tid.
Mi 4,7

 slik det står skrevet:
 Se, jeg legger på Sion en snublestein
 og en klippe til fall.
 Men den som tror på ham,
 skal ikke bli til skamme.
Rom 9,33
SINAI OG SION
 Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, Hebr 12,18

Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling, Hebr 12,22

Sylvi Listhaug har rett, noe alle som ikke lukker øynene vet av erfaring i dette landet og internasjonalt, som også samtidig følger med på nyheter fra andre steder også internasjonale medier enn norske mainstream medier.:

Kristen jente påtvunget muslimske fosterforeldre. The Times

https://www.document.no/2017/08/28/kristen-jente-patvunget-muslimske-fosterforeldre/

Britene stemmer med føttene – emigrerer. The Telegraph

https://www.document.no/2017/08/28/britene-stemmer-med-fottene-emigrerer/

Kan du finne et skriftsted der Guds apostler direkte oppfordret til frivillig å ta i mot store folkemengder som truer de kristne og deres eget folk og land? Se bare etter hva apostlene sa om dem som sto Jesu Kristi Evangelium i mot, svaret finner du i Skriftene. Jesu Kristi formaninger om å elske vår neste også våre fiender, betyr definitivt ikke at vi skal åpne våre dører for dem som åpenbart vil skade oss; hverken fra eget folk eller fremmede kulturer. Til og med Jesus trakk seg unna da fiendtligheten rundt Ham ble for stor, når disse ikke var mottakelige for det Jesus sa.

 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.
 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.
 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
Apg 20,29-31

Har du tenkt over at den gangen Norge framsto som et kristent land og betydelig mer Israel vennlig, som medførte at det ble til velsignelse for både landet og folket? Hva har skjedd med landet i takt med økende avkristning og økende Israel fiendtlighet offentlig politisk og som et flerkulturelt land, der terrorberedskapen kontinuerlig i disse tider står parat?

«It’s a War on Christians»: Muslim Persecution of Christians, April 2017
Av: Raymond Ibrahim.  

"A few days earlier, on April 1, 3,000 fatwas
[opinions  by Islamic authorities] inciting the destruction of churches in Egypt  had been circulated throughout Egypt. A number of Egyptian Christians  interviewed after the twin bombings said that government-funded mosques  regularly incite hatred and violence for Christians over  their loudspeakers. In other mosques, according to Michael, a  middle-aged Christian, «there are prayers to harm Christians. «They  incite to violence, youths are being filled with hatred against us and  acting on it. It concerns us all. It leads to terrorism and to  Christians being targeted.»"

Raymond Ibrahim is the author of
Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians
(published by Regnery with Gatestone Institute, April 2013).

https://www.document.no/2017/08/29/its-a-war-on-christians-muslim-persecution-of-christians-april-2017/

Husk at det er flere etter hvert som har funnet ut at de selv må sjekke de nyhetene som serveres fra norske mainstream medier. Det ligger jo helt oppe i dagen også hva som mannen i gata erfarer i møte med favoriseringen av muslimer, også med tanke på økende forskjellsbehandling til  fordel for denne imperialistiske fremmedkulturen, kjenner ikke til noen andre kulturer som påvirker og får samme innflytelse i det offentlige systemet som denne fremmedkulturen; i disse tider. 

Tror nok også at de reelle flyktningene fra islamske undertrykkende land, setter stor pris på Sylvi Listhaugs integritet og mot samt framstår samtidig også som deres støtte som forstår også deres situasjon.

Heller ikke jeg vil feie alle muslimer under samme kam, men fornekter heller ikke det en ser som i økende grad truer de kristne, folket og landet. Sylvi Listhaug har faktisk støtte fra deler av muslimsk hold, fra dem som vet hva totalitært islamsk styre innebærer. Det er tyrkere som flykter fra et mer totalitært islamsk styre, det er tyskere som flykter fra et islam liberalt Tyskland, det samme med England. 

Det finnes i økende grad no go soner i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, Danmark m.fl., hva slags tilstander er det egentlig ønsket fra deler av kristenhold når det gjelder kristne, folk og land?

Om det er så at Herren Allhærs Gud tillater at landet blir fullstendig okkupert igjen, er det p.g.a. hvordan Norges styresmakter i flere tiår har behandlet Israel og jødene, avkristningen av landet og tilstanden blant de kristne og folk flest.

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Nils Thomas Svendsen

3 innlegg  14 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Du kan gjerne mene at kristendommen er å sette seg ned på kne og la løvene spise deg. Men et land, et samfunn, et folk kan ikke oppføre seg slik uten å gå under...

5 liker  
Svar
Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
bortsett fra at det blir lest en kort takknemlighetsbønn for dyret umiddelbart etter bedøving.

Du kaller det takknemmelighetsbønn. Undertegnede kaller det et offer til Allah. LEVENDE bedøvet skal også dyret være. At dyrene kan våkne er sterkt sannsynlig. La dette være slutt på avsporingen. 


5 liker  
Svar
Kommentar #10

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Vi kan stoppe, men jeg vil påpeke at selve måten man slakter på er den samme man bruker ved all slakting, inkludert bedøvingen som blir brukt av hensyn til dyret og som intet har med Islam å gjøre. Forskjellen er altså bønnen og ikke noe annet når det gjelder halal.

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7145 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Undertegnede kaller det et offer til Allah.

Nei, det er ikke et "offer til Allah". Like lite som at du ofrer til Allah når du ber din bordbønn.

3 liker  
Svar
Kommentar #12

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Ved tro.......

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Gjennom våre liv skal vi påvirke de samfunnene vi lever i. Vi skal stå opp mot all urett og urettferdighet, forsvare de svakeste og søke å skape fred og forsoning mellom mennesker. Men vi skal ikke søke makt. Og når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det. Som Jesus sa det: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.»

Som betyr å ta seg av de som forfølges, hvem er de mest forfulgte i disse tider? Israel og jødene utsettes mer eller mindre for daglig terror og ønskes utryddet fra kartet, kristne forfølges og myrdes i ukjent antall, islamsk terror kan slå til hvor som helst mot den egentlige befolkningen. Hvem er det som har et massivt internasjonalt mainstream medier samt samme politisk ideologiske politikere like massivt i mot seg? 

De vestlige land lever nå i en mer eller mindre unntakstilstand. Nå er det selve befolkningen som er krigsmål, uavhengig landegrenser. Har du glemt krigserklæringene fra islamsk hold, som de også setter i verk?

Husker du kvinnen Rahab? For Herren Allhærs Gud er nøyaktig den samme dengang som i dag og vil fortsatt være det i alle Evigheters Evigheter.

 Ved tro ble skjøgen Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro; for hun hadde tatt imot speiderne med fred. Hebr 11,31

 Var det ikke slik med skjøgen Rahab også? Hun ble erklært rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut av byen en annen vei.
 Jak 2,25

Når Guds apostler påminner om dette etter Guds gode vilje, er ikke da slike barmhjertighets handlinger like aktuelle i dag?

De er nok allerede nødvendige:

Alle skal med – Allah óg? https://www.document.no/2017/08/29/alle-skal-med-allah-og/

– Så innvandrerne hater Listhaug? Se hvordan hun mottas på Grønland, Raja!

https://www.document.no/2017/08/29/hater-innvandrerne-listhaug-se-hvordan-hun-mottas-pa-gronland-raja/

Kan det være at noen av disse er reelle flyktninger som ikke ønsker midtøsten tilstander i Norge? Hvorfor skulle noen av dem ellers heie på Frp? Det partiet som har strengest innvandringspolitikk på stortinget.

Legg godt merke til hvem som støtter hvem. De antikristelige kreftene øker i antall og intensitet, som profetert i Skriftene.

4 liker  
Svar
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

?

Publisert 9 måneder siden

Hva mener du med denne formuleringen, Bye-Pedersen?

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7145 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med denne formuleringen, Bye-Pedersen?

 Han mener muligens at bedøvelse er et så sterkt virkemiddel at det kun bør benyttes på døde?

4 liker  
Svar
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Menigheten - et lem på Kristi kropp

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Paulus forklarer hva Jesu liv, død og oppstandelse innebar for israelsfolket med sin jødiske kulturelle forståelse og jødiske bakgrunn. Og han forklarer hvordan alle verdens folkeslag nå omfattes av løftene som ble gitt israelsfolket. Som Paulus sier det i Galaterne 3, 28 og 29: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Står ingenting om kirke i min bibel - der snakkes det om "menigheten" - de troendes forsamling.  I brevet til Galaterne behandler Paulus forholdet lov - evangelium.  Han påviser at lovgjerninger ikke hadde vært galaternes vei til å få Guds Ånd.

Ånden hadde de fått ved troens forkynnelse.  Da Abraham ble tilregnet rettferdighet for Gud så skjedde det heller ikke på lovens, men på troens grunn.  Og den velsignelsen som ved tro ble Abraham til del er også de troende blitt arvinger til.  

Lovens gjerning i frelsens husholdning har vært en "tuktemester" - å føre til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.  Men etter at troen er kommet så er vi ikke lenger under tuktemesteren.

Galaterne er nå ved troen blitt rettferdige for Gud og har fått del i hans Sønns Ånd i sine hjerter som pant av barnekåret.  De må da heller ikke atter gå i trelldom under loven.  Når det nå har blitt så om å gjøre for dem å være Abrahams barn, må de være klar over at Abraham hadde to sønner - en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen.  Den som vil gå lovens vei til Gud, blir i virkeligheten en ætling av trellkvinnens sønn, mens de som vil gå troens vei er den frie kvinnens barn - med gode kristne verdier for det lokalsamfunn og den nasjon en er en del av.  Verdier som en skal holde oppe og beskytte i bønn - for dermed fortsatt å få og ha del i Abrahams velsignelser - over sitt hus - sitt lokalsamfunn - sin nasjon.

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Rune Holt

9 innlegg  10899 kommentarer

Aha....

Publisert 9 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ikke et "offer til Allah". Like lite som at du ofrer til Allah når du ber din bordbønn.

De  kristne som ber for maten ber til den kristne Gud....ETTER at dyret er slaktet,partert,stekt og det ligger på tallerkenen.

En muslim som står ved samlebåndet der dyra blir slaktet ber da vitterlig til allah......for at allah skal velsigne dyret.
Et uvelsignet  dyr er haram for muslimer å spise.Dette er en PLIKT for muslimer..eller en offergjerning om du vil.

Hvis ikke dette er et must for muslimer...hvorfor i all verden har de jobbet så mye for å få igjennom halalslakting av all kylling,sau og storfe da ?2 liker  
Svar
Kommentar #17

Marianne Solli

16 innlegg  1286 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Skøyern . ..

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Rune Holt

9 innlegg  10899 kommentarer

Bedøvet men hjertet slår.

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med denne formuleringen, Bye-Pedersen?

Jeg har drevet med hjorteoppdrett og jaktet hele mitt voksne liv på elg,rådyr og har også avlivet et tresifret antall hjort i hegn og slaktet sjøl.
Avlivning foregår ved skudd i hjernen på forskjellig avstand(ikke boltepistol) der bevisstheten er borte men hjertet fortsetter å slå til det er tomt for blod i kroppen.
Hvis hjernen ikke er tilstrekkelig ødelagt vil dyret kunne våkne opp etter noen sekunder igjen og få tilbake bevisstheten og førligheten og klare å reise seg fra besvimelse.
Når halalkravet er at dyret skal være levende ved tapping av blod,er det fare for at det kan føle smerte selv om det er såkalt uten bevissthet hvis boltepistolen ikke har trengt langt nok inn i hjernen.4 liker  
Svar
Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Jøde først og så greker?

Publisert 9 måneder siden

Trådstarters overskrift minner  om oppstandelsen på den siste dag, liksom Jesus skulle være oppstandelsen og livet? 

Rom.10.12: For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham.

Dette verset viser til Apg.10.34-35: Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

Og når var det han ikke gjorde forskjell på folkeslag? Ikke i dag vel?
Apg.10.34 leder oss også til Rom.3.22: Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet...

Vær så snill, ta høyde for Guds rettferdighet i Guds herlighet! Den kommer til syne ved oppstandelsen på den siste dag. Les Paulus beretning om oppstandelsen i 1.Kor.15.! Paulus avslører ikke verken hos Rom.10.12, Kol.3.11 eller Gal.3.26-29 om hva denne likestillingen betyr at alle er én i Kristus før i beretningen om oppstandelsen av alle døde i 1.Kor.15.22-28 (her er verken jøde eller greker, fordi Gud er alt i alle) Vi forstår bare stykkevis og delt fordi man glemmer at summen av Guds ord er sannhet.

Den omvendte betydningen skal være jøde først og så greker! (Rom.1.16) Ved evangeliet (Les hele Matt.24. der står det når tid evangeliet forkynnes i kronologisk rekkefølge) 

Rom.2.9 f. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk.
Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven.  For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige.

Og loven er av ånden - Rom 7,14 den ble utgytt i de siste dager Apg 2,17 Jes 2,2

Gal 3,19

Svar
Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Mange splittende kommentarer istedenfor enende. Hvordan har det seg at man er så redd om seg og sine ting, i stedet for å være åpen mot mennesker om Jesu Kristi kjærlighet, liv, lys og fred. Det er jo det budskapet som er det glade budskapet vi bør vise verden, til og med muslimer. Ser de bare hat, er det ikke rart de hater oss tilbake. Ser de bare proteksjonisme og lukkethet, og taktfaste rop, send dem tilbake dit de kom fra, så vil de aldri lære å kjenne den Kristus jeg kjenner, som gir deg kjærlighet, liv, lys og fred.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Avslappet forhold til kjærligheten

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan har det seg at man er så redd om seg og sine ting, i stedet for å være åpen mot mennesker om Jesu Kristi kjærlighet, liv, lys og fred.
Matt 24,6    Matt 24,12 

Jeg er åpenheten selv om det, mens du støter det fra deg - 1 Pet 1,24 -25

Svar
Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er åpenheten selv om det, mens du støter det fra deg

Det var da støtende Kjell

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #23

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Dyret skal IKKE være levende ved tapping av blod som du påstår ved slakting her i Norge. Se Nortura linken over her.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Ja...

Publisert 9 måneder siden

Jeg er elektrisk!

Svar
Kommentar #25

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Dyret skal IKKE være levende ved tapping av blod

Mente det var en forutsetning for halalslakt at hjertet slår/at dyret lever?

Beklager avsporingen trådstarter, men du burde lede oss inn på ditt innlegg igjen ved å svare oss!

3 liker  
Svar
Kommentar #26

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Det er vanligvis riktig, men her kom man til enighet om noe annet. Ellers så ville det bli forbudt. Den jødiske slaktemåten er jo det. Vi får spore oss på trådens egentlige emne igjen.

1 liker  
Svar
Kommentar #27

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter.

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo det budskapet som er det glade budskapet vi bør vise verden, til og med muslimer. Ser de bare hat, er det ikke rart de hater oss tilbake. Ser de bare proteksjonisme og lukkethet, og taktfaste rop, send dem tilbake dit de kom fra, så vil de aldri lære å kjenne den Kristus jeg kjenner, som gir deg kjærlighet, liv, lys og fred.

Apg. 21, 22, og 23 er det også mye å lære av.

Du bør være meget forsiktig med å komme med noe som lett oppfattes som falske beskyldninger, du skriver: "Ser de bare proteksjonisme og lukkethet, og taktfaste rop, send dem tilbake dit de kom fra,".

Husk at Kristus Jesus gransker hjerte og nyrer, og kjenner til hver enkelts oppriktighet og uoppriktighet. Herren Allhærs Gud utruster også sine med Hans rettferdighets sans, alt i det mål som er til gagn for Guds Rike. Hvis du ikke klarer å skille også ut fra en viss rettferdighets sans, hva som er rett og galt. Hvem som skal hjelpes og hvem som ikke er mottakelig for hjelp eller har fiendtlige og krigerske hensikter, betyr ikke det at andre ikke er utrustet med en slik rettferdighets sans og er utrustet med en evne til å se forskjell på det som er rett og galt. Situasjonen er helt annen når det gjelder alvorlig  sykdom og hjelp når det er noen fysisk hardt skadet av ulike årsaker. Men legg samtidig merke til at det var en som var blitt hardt skadet av røvere, Den Barmhjertige Samaritan hjalp.

Hjelper en direkte onde mennesker, viser slike ingen skånsel i møte med deg senere; de vet ikke hva barmhjertighet, hjertelag og rettferd er.

Hvis du heller ikke ser dem som kommer for å utnytte vestens velferdssystem, for å berike seg selv; på den trengende befolkningens bekostning. Da står du også på de egoistiske utnytteres side. Husk at Herren Allhærs Gud advarer mot utnytting, uansett hvordan den praktiseres, et eksempel:  

DOM OVER STORMENN SOM GJØR URETT
 De gjør retten om til malurt
 og kaster rettferdigheten til jorden
. Am 5,7

10 De hater rettens talsmenn på tinget
 og avskyr dem som taler sant.
 11  Dere tråkker småkårsfolk ned
 og krever korn i avgift av dem.
 Derfor skal dere ikke få bo i de hus
 som dere har bygd av tilhogd stein,
 og ikke få drikke vinen
 fra de herlige vingårder dere har plantet.
 12  For jeg kjenner de mange overtredelser
 og de tallrike synder dere har gjort,
 dere som forfølger uskyldige folk,
 tar imot bestikkelser
 og driver fattigfolk bort fra retten. 
Am 5,10-12

 Hat det onde og elsk det gode,
 hold retten høyt på tinget!
 Så vil kanskje Herren, Allhærs Gud,
 være nådig mot Josefs rest.
Am 5,15

Herren Allhærs Guds rettferdighet er meget talende, ser du hvem Herren Allhærs Gud har stor omsorg for og hvem Han advarer?

Når alle skal møtes på samme måte, uansett om de ikke er mottakelige for det eller kommer hit for å utnytte velferdssystemet eller av fiendtlige imperialistiske årsaker (bytte ut landets befolkning med sitt eget folk på krigersk vis også ved  å bruke massiv folkeforflytting som våpen). Da går det desto mer utover de som virkelig trenger hjelp, uansett om det er dem det gjelder fra sitt eget folk og samtidig reelle flyktninger; blant dem også de som virkelig (ikke p.g.a. humbug) har konvertert til kristendommen.

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. Da skal du få leve og vinne det landet Herren din Gud gir deg. 5 Mos 16,20

  Ja, hele dagen skal min tunge
 tale om din rettferdighet.
 For de som gjerne ville skade meg,
 er blitt til spott og spe. 
Sal 71,24

 Jeg har gjort rett og rettferdighet.
 Overgi meg ikke til undertrykkerne!
Sal 119,121
  Gagnløse er skatter vunnet med urett,
 men rettferdighet redder fra døden.
Ordsp 10,2
Rettferdighet bevarer den som er hel i sin ferd,
 men gudløshet fører en synder til fall. 
Ordsp 13,6

 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Matt 5,20
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6,33
 Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Matt 23,23

 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, Rom 3,22
Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Rom 3,26
De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Rom 10,3

 og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Fil 3,9

Svar
Kommentar #28

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kaj Sperrås. Gå til den siterte teksten.
Ellers så ville det bli forbudt.

Interessant Sender deg en melding under min profil

Svar
Kommentar #29

Geir Wigdel

14 innlegg  1940 kommentarer

Ja, levende bedøvet

Publisert 9 måneder siden

kan være karakteristisk for mer enn slaktemetoder.

3 liker  
Svar
Kommentar #30

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Ja må le av mitt utsagn som kom vel kjapt uten å få tenkt meg om. 

Det som er, er at dyret skal være bedøvet men levende/hjertet skal slå i henhold til halalslakting. Dessverre ikke noe stas dette for et dyr som kan våkne.

2 liker  
Svar
Kommentar #31

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke klarer å skille også ut fra en viss rettferdighets sans, hva som er rett og galt

Jeg tror på at spiser du av livets tre, så forsynes du av Gud med alt hva du behøver i forhold til å forkynne Hans ord. Når du snakker om rett og galt, snakker du om kunnskapens tre om godt og ondt, som Guds sier, da skal du sannelig dø. Da har vi som troende feil kunnskap, og kan ikke møte mennesker med Guds liv, lys, fred og fremfor alt, Hans kjærlighet.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #32

Geir Wigdel

14 innlegg  1940 kommentarer

Jeg tror

Publisert 9 måneder siden

Bye-Pedersen kom i skade for å blande sammen jødenes kosher med muslimenes halal. Selvsagt har disse skikkene felles opphav i Midtøsten, men jødene er strengere ved å kreve at dyret SKAL være levende når blodet tappes. Derfor kan ikke kosher-slakting foretas (lovlig) i Norge. Muslimene har tatt en mer pragmatisk holdning slik at halal-slakting kan utføres i samsvar med norske krav til avliving. Slik pragmatisme ser vi også i spørsmålet om omskjæring. Det finnes også mange andre eksempler på muslimsk tilpasningsevne. Dessverre finnes også eksempler på det motsatte.

3 liker  
Svar
Kommentar #33

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Kristendommen er ikke verdensvid.

Publisert 9 måneder siden
Gunnar Johnsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke for ingen ting at vi snakker om «den verdensvide kirke».

Ortodokse og katolake og reformere deler ikke den samme nattverd eller dåp. Så det å snakke om en verdensveven kirke er en ønskedrøm fra de reformeres side.  De fleste kristne innvandrer er ortodokse eller katolske så disse styrker den kristne intern spliden.  

2 liker  
Svar
Kommentar #34

Tore Olsen

18 innlegg  4374 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på at spiser du av livets tre, så forsynes du av Gud med alt hva du behøver i forhold til å forkynne Hans ord. Når du snakker om rett og galt, snakker du om kunnskapens tre om godt og ondt, som Guds sier, da skal du sannelig dø. Da har vi som troende feil kunnskap, og kan ikke møte mennesker med Guds liv, lys, fred og fremfor alt, Hans kjærlighet.

Vet ikke helt om vi burde skille mellom livets tre og kunnskapens tre som det ene godt og det andre ondt. Begge trærne er jo symboler, det ene på symbolet på det evige liv, og det andre symbolet på kunnskap, som skiller godt fra ondt - den samme kunnskapen som Gud har. Hva er galt ved å ha slik kunnskap? Det var ikke Satan som plantet kunnskapens tre i hagen, eller muliggjorde for Adam og Eva, mennesket, å tilegne seg kunnskap - kunnskap lik den Gud har. Det var heller ikke Satan som voktet livets tre, slik at vi ikke skulle spise av det og dermed forbli i denne tilstanden vi nå er - vi måtte dø for å komme ut av vår nåværende tilstand. Det er mer i denne symbolske fortelling en vår forkortede forståelse av den. Dessuten - det var ikke frukttrær i bokstavelig forstand, men muligheter for Adam og Eva i symbolsk form, valgmuligheter. Om vi forstår denne ligningen bokstavelig som trær, var røttene plantet i Gud. Ingen andre plantet ingen andre underviste om dem, før Satan kom inn og sådde løgnens frø. Ingen andre enn Gud - hverken Adam eller fienden kunne gjøre det! Gud kunne heller ikke friste Adam og Eva slik Satan kunne, for Gud kan ikke lyve. Det er et aspekt å ta i betraktning.

Denne kunnskapen, evnen til å se forskjell på hva som er godt lik Gud og hva som er ondt - lik Satan, er jo nødvendig å ha for å nærme seg Gud, som er god og gir evig liv, og for å forlate naturens bånd på oss som er ond og fører til død. Jeg tror ikke Gud ble overrasket over hva som skjedde, men tilrettela for mennesket døden som en nødvendig erfaring for å kunne bevege seg reellt i retning av det evige livet.

Gud er ikke en amatør opp i dette som feilet i sitt skaperverk vedrørende Adam og Eva. At Kristus måtte komme til jorden og løse oss ut av den tilstanden vi er i, kan derfor ikke være en plan B - det var plan A! 

Det som skjedde var at vi selv ble ansvarliggjort ved valget vi tok (tar). Vi, mennesket, valgte kunnskap og og opplevelsen av kontrasten mellom liv og død, og ved Kristus velger vi det evige liv gjennom tro og følge Ham i ett og alt. Gud har gitt oss denne muligheten - valget er vårt.


Svar
Kommentar #35

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er galt ved å ha slik kunnskap?

Kunnskapen vi får fra dette treet er noe vi får som en del av arven fra Adam. Velger vi å spise livets tre istedet, får vi evig liv, og da spiller ikke spørsmålet om rett og galt rolle lenger. Da er det bare det evige guddommelige livet som blir virket inn i oss som er etter Guds plan fra begynnelsen av med Adam og Eva. Vi blir Guds barn som modnes i liv. Men velger vi kunnskapens tre om godt og ondt, selv om valget er godt, er begge disse valgene ikke i tråd med Guds plan. Peters gode intensjon i Matteus 16 viser det, når han ønsker å forhindre Jesus i å gå til Jerusalem å dø på korset. I våre gode intensjoner som kommer fra kunnskapen om godt og ondt, følger vi ikke Guds plan, fordi vi ikke er forent med Guds vilje gjennom livets tre, slik Peter ikke var det. Jesus sa til Peter vik bak Meg Satan, fordi han fulgte sin gode vilje, og ikke Guds vilje. Her ser vi tydelig at Peter fulgte kunnskapens tre om godt og ondt, istedet for livets tre.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #36

Tore Olsen

18 innlegg  4374 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kunnskapen vi får fra dette treet er noe vi får som en del av arven fra Adam. Velger vi å spise livets tre istedet, får vi evig liv, og da spiller ikke spørsmålet om rett og galt rolle lenger. Da er det bare det evige guddommelige livet som blir virket inn i oss som er etter Guds plan fra begynnelsen av med Adam og Eva. Vi blir Guds barn som modnes i liv. Men velger vi kunnskapens tre om godt og ondt, selv om valget er godt, er begge disse valgene ikke i tråd med Guds plan. Peters gode intensjon i Matteus 16 viser det, når han ønsker å forhindre Jesus i å gå til Jerusalem å dø på korset. I våre gode intensjoner som kommer fra kunnskapen om godt og ondt, følger vi ikke Guds plan, fordi vi ikke er forent med Guds vilje gjennom livets tre, slik Peter ikke var det. Jesus sa til Peter vik bak Meg Satan, fordi han fulgte sin gode vilje, og ikke Guds vilje. Her ser vi tydelig at Peter fulgte kunnskapens tre om godt og ondt, istedet for livets tre.

Er det ikke så at livets tre er voktet av kjeruber? Hvordan kan vi da spise av det?

Er ikke enig i konklusjonen - den halter, tør jeg påstå. Guds plan A og Guds plan B? Nei, for amatørmessig og for mye menneskelig forstand, det stemmer ikke.

Jeg tror ikke et sekund at Gud er en amatør som kan veiledes av oss på hva Han burde eller ikke burde gjøre. Var det Guds mening at vi ikke skulle spise av det, så ville Han ikke plantet det. Fristeren derimot skjønte at hvis vi ikke spiste av det, ville han ha tapt i utgangspunktet, men hva ville vi ha vunnet - kan du forklare hva som da ville ha skjedd?

Hva hadde skjedd hvis Adam og Eva ikke spiste av kunnskapens tre?

At du forstår Peters forsøk på å friste Herren som inspirert av frukten fra kunskapens tre er ikke tydelig for meg, snarere tvert i mot. Hvis du ikke mener at Satan også har spist av kunskapens tre?

Svar
Kommentar #37

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Er det ikke så at livets tre er voktet av kjeruber? 

Livets tre er voktet av kjeruber er voktet, jo, det ser vi i 1 mosebok at Gud gjør slik at vi ikke skal få evig liv. Men når Kristus kom, og døde på korset, avsluttet Han det gamle og de som er utvalgt får spise av livets tre, fordi Han er livets tre. Han sier i Johannes 6, spis Meg. Noen av de troende på den tiden trodde de måtte spise Hans fysiske kropp, men Han mener Hans ord er ånd og de er liv (v.63) Les nøye kap 6. Han sammenligner seg også med vintreet, noe som er spisbart, og om vi forblir i Ham, så blir Han i oss (kap 15).

Hvordan kan vi da spise av det?

Har du hørt om BSRP (bønnelese - studere - resitere - profetere). Bønnelese et vers eller seksjoner av bibelen høyt til Gud, etterpå studerer du samme vers, hva de ulike ordene i samme vers eller seksjon betyr, går i dybden, så resiterer du samme vers eller seksjon flere ganger, så at du nesten kan det utenat, slik at du til slutt kan snakke fram Gud og for Gud (profetere) Du har nå blitt konstituert med Guds ord. Og kan bli inspirert av DHÅ til å tale ut det Gud har på hjerte fordi du har spist det.

Er ikke enig i konklusjonen - den halter, tør jeg påstå. Guds plan A og Guds plan B? 

Hva er Guds plan A og plan B? Gud har bare en plan og det er å bygge seg et hus. Og den startet Kristus på: Matt. 16:18  Og Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Nei, for amatørmessig og for mye menneskelig forstand, det stemmer ikke.

Jeg tror ikke et sekund at Gud er en amatør som kan veiledes av oss på hva Han burde eller ikke burde gjøre. Var det Guds mening at vi ikke skulle spise av det, så ville Han ikke plantet det. Fristeren derimot skjønte at hvis vi ikke spiste av det, ville han ha tapt i utgangspunktet, men hva ville vi ha vunnet - kan du forklare hva som da ville ha skjedd?

Gud er god til å være Gud. Han har en plan med alt. Gud ville ha fått det Han alltid var ute etter mye tidligere, en gjensidig bolig for Seg Selv og oss mennesker. Men det skjedde det som skjedde i Edens hage slik at Gud kan skulle dømme han til evig ild i ildsjøen, og hans følgere.

Hva hadde skjedd hvis Adam og Eva ikke spiste av kunnskapens tre?

Se svar over.

At du forstår Peters forsøk på å friste Herren som inspirert av frukten fra kunskapens tre er ikke tydelig for meg, snarere tvert i mot. Hvis du ikke mener at Satan også har spist av kunskapens tre?

Peter i sin godhet fristet ikke Herren, han visste ikke engang at han ble brukt, og slik er det også med oss, fordi vi vet ikke forksjellen på livets tre og kunnskapens tre i vårt trosliv. Satan har ikke spist av det, for det er ikke av Gud, selv om Gud sier, nå kjenner de til det som er godt og ondt, slik vi gjør. Gud ønsker at vi skal skjelne på hva som er liv fra Gud, og hva som leder til død.

MVH

Rolf Larsen


1 liker  
Svar
Kommentar #38

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Muslimene har tatt en mer pragmatisk holdning slik at halal-slakting kan utføres i samsvar med norske krav til avliving.

Nå må denne avsporingen opphøre synes jeg. 

Halalslakt i Norge skal foretaes når dyret er i live. Det heter seg at dyret skal være bedøvet når en skjærer over strupen og det er dette som er det store kjernespørsmål om hvorvidt dyret er bedøvet (fri for smerter) etter at en har brukt boltepistol. Etter bruk av boltepistol skal altså dyret fortsatt være i live og også  være bedøvet. I tillegg har vi den islamske ofringen til Allah med Allahu Akbar.

Undertegnede stopper der og lar debatten gå videre


2 liker  
Svar
Kommentar #39

Tore Olsen

18 innlegg  4374 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud ønsker at vi skal skjelne på hva som er liv fra Gud, og hva som leder til død.

Takk for utfyllende forklaring.

Svar
Kommentar #40

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Takk for utfyllende forklaring.

Velbekomme

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #41

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.......

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror på at spiser du av livets tre, så forsynes du av Gud med alt hva du behøver i forhold til å forkynne Hans ord. Når du snakker om rett og galt, snakker du om kunnskapens tre om godt og ondt, som Guds sier, da skal du sannelig dø. Da har vi som troende feil kunnskap, og kan ikke møte mennesker med Guds liv, lys, fred og fremfor alt, Hans kjærlighet.

Det står skrevet (gjelder alle skriftstedene):

16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: "Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø." 1 Mos 2,16-17

 Loven fremkaller Guds vrede, men hvor det ikke er lov, er det heller ikke noe lovbrudd. Rom 4,15

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.
13 Synden var i verden også før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd der det ikke er noen lov, 14 hersket likevel døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme. 
Rom 5,12-14

17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. 18  Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Rom 5,17-18

Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Rom 5,21

Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Jak 1,12

14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.
15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.
16 Ta ikke feil, mine kjære brødre! 17  All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.
Jak 1,14-17
[lysenes Far: Lysene er her himmellegemene.]
Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6,23

25 Jesus sier til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?"
27 "Ja, Herre," sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."
Joh 11,25-27

I dette tilfellet er det avgjørende hva Kristus Jesus som også ransaker mitt hjerte og nyrer vet, hva du tror om denne saken er lagt i Jesu Kristi hender.

De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Rom 10,3

og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Fil 3,9

Samtidig har jeg lov til å forsvare meg mot dine påstander. For å bli vis, må en faktisk søke den som virkelig er vis og da først og fremst Herren Allhærs Gud Selv. Kunnskapen finner jeg hos Herren Allhærs Gud, Han som skapte himmelen og jorden og mennesket i Sitt Bilde. Kristus Jesus som utruster sine også med lys og salt som skal brukes der det trengs.

Så du mener at kristne ikke skal kunne se forskjell på godt og ondt, rett og galt for å forkynne rett??? For da spiser en av kunnskapens tre, og kan ikke møte mennesker på rett vis ut fra din oppfattning om hva som er rett??? Merkelige påstander, for kunnskapens tre forsvant jo sammen med den jordiske Edens Hage ved syndefallet, mens Guds Fullkomne Lov ble virksom for Herren Allhærs Gud er Fullkommen; da synden infiserte menneskene.Synden var virksom først, deretter kom Loven.  Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, fortjener faktisk absolutt ingen av oss; det å få sine synder tilgitt og bli født på nytt er faktisk totalt ufortjent. Alt - kun -  av Guds ufattelige store kjærlighet, barmhjertighet, rettferdighet, nåde og miskunn. Samtidig fortjener Kristus Jesus hvert eneste menneske Han får frelst, også dette har Guds Rettferdighet lært meg.

Kristus Jesus er fortsatt de hjelpeløses hjelper, også når det gjelder min egen hjelpeløshet. For det er faktisk Den Gode Hyrde som også hjelper til med å få se denne viktige og avgjørende forskjellen, om enn stykkevis og delt det også. Men underveis på Livets veg lærer en jo mer etter hvert samt utrustes etter behov. Ånden og kjødet står jo hverandre i mot, derfor er også jeg avhengig av å få tilgivelse for synder også når en ikke forstår at en synder. Noe som også har med ens hjelpeløshet å gjøre, for når en prøver både en selv og andre på Skriftene, da er det Selve Ordet som er hovedfasiten også samtidig en tilflukt når en angripes. Så når jeg merker noe er galt, enten via samvittigheten eller på åndelig vis; da ber jeg Jesus om hjelp. Den Allmektige Herren Allhærs Gud vet Fullkomment forskjell på godt eller ondt, rett eller galt, og viser samt åpenbarer og gir det en trenger til der og da. Underveis erfarer en også Guds ufattelige store raushet som langt overgår ens egen forstand. For vi har med en Hellig Rettferdig Allmektig og Allvitende Gud å gjøre, av Ham lærer en også hva Guds Rettferdighet er og innebærer også det stykkevis og delt etter behov underveis på Livets Veg.

Guds Fullkomne Lov er også  rettferdig fordi Herren Allhærs Gud er Fullkomment Rettferdig, samtidig som Guds Rettferdighet virker uavhengig loven. Guds Rettferdighet både frikjenner av Guds nåde og miskunn samt dømmer også, etter Guds Rettferdighet. Guds Lov er også Tuktemesteren til Kristus Jesus, som overbeviser om behovet for nødvendig omvendelse og Jesu Kristi tilgivelse for syndene. Lov - Evangelium - omvendelse - Jesu Kristi tilgivelse for syndene - gjenfødelse - frelse (Guds barn).

 17 Fredens vei kjenner de ikke,

 18  og frykt for Gud vet de ikke av.

 19 Vi vet at alt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rom 3,17-20

 21  Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. 22 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell,  23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.

24 Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.  25 Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer – for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. For tidligere hadde han i sitt tålmod båret over med de syndene som var begått. Rom 3,21-25

Det er - kun - Kristus Jesus som Fullkomment kunne oppfylle Guds Lov, for Kristus Jesus er Selv Fullkommen, Guds Lytefrie Offerlam.

Rettferdighet er av det gode, urettferdighet er av det onde.

Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Matt 5,20

Det at Adam og Eva spiste av kunnskapens tre medførte syndefallet, for det første var det ulydighet mot Herren Allhærs Gud; samtidig som de ble fristet og trodde de kunne lytte til og i tillegg lyde en fremmed (slangen) mer enn Herren Allhærs Gud. De forsto ikke konsekvensene eller rekkevidden av deres handlinger, og hadde ikke møtt den onde tidligere helt uerfarne slik sett som de var.

De lærte fort og umiddelbart. Helt fram til da var Guds skaperverk fullkomment og ubesmittet av den onde, ved syndefallet ble skaperverket infisert av den onde. Så det skjedde nok betydelig mer forferdelig også for ettertiden enn det å få skjelne mellom godt og ondt. For å kunne skjelne mellom det gode og onde, måtte en først ha vært ulydig og lovbryter som medfører straff og deretter lære og forstå at den onde (den fremmede slangen) frister, villeder, lyver og bedrar. Samt at mennesket ikke lenger er rent men infisert av det onde, noe som medfører misunnelse, hovmod, ondt begjær, evne til å dyrke avguder (religiøsitet), hat, maktsyke, egoisme m.m.; historien vitner jo om det også disse tider.

Herren Allhærs Gud har lagt Sin Lov i menneskenes hjerter, slik at den virker sammen med samvittigheten. Derfor har menneskene heller ingen unnskyldning for de valg som gjøres, sammen med alt Herren Allhærs Gud Selv har åpenbart og åpenbarer og gir Seg tilkjenne opp igjennom historien.

Før syndefallet eksisterte ikke døden, den ble et resultat av syndefallet. Syndefallet var så grunnleggende syndig og som medførte så store konsekvenser at det - kun - var Herren Allhærs Gud Selv ved Guds Fullkomne Sønn som kunne gjenopprette denne forferdelige og uhyggelige hendelsen. Alle som har tatt i mot Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors, fått syndene tilgitt og blitt døpt og fått Ånden som pant og er gjenfødt; er da dyrt kjøpt av Kristus Jesus Selv. Har da også fått barnekåret og et nytt Himmelsk Fedreland i Guds Rike.

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6,33

13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

 14  Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.

 15 Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham.

16 Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelige å forstå, og de ukyndige og usikre fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. 17  Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt.

 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen. 2 Pet 3,13-18

Alle disse skriftstedene burde leses i sin helhet og sammenheng i Skriftene (hele Bibelen), selv følger jeg også henvisningene til enkelte skriftsteder for å få vite mer om den aktuelle situasjonen det gjelder. (Forskjellige mennesker med ulike ståsteder kan jo lese dette, glemmer heller ikke dem som ikke deltar her på vd.).

Svar
Kommentar #42

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: "Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø." 1 Mos 2,16-17

 Loven fremkaller Guds vrede, men hvor det ikke er lov, er det heller ikke noe lovbrudd. Rom 4,15

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.
13 Synden var i verden også før loven kom. Og selv om synden ikke blir regnet som synd der det ikke er noen lov, 14 hersket likevel døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam står her som et motstykke til ham som skulle komme. 
Rom 5,12-14

17 Døden fikk herredømme på grunn av et eneste menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus, de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. 18  Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Rom 5,17-18

Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Rom 5,21

Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Jak 1,12

14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.
15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.
16 Ta ikke feil, mine kjære brødre! 17  All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.
Jak 1,14-17
[lysenes Far: Lysene er her himmellegemene.]
Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6,23

25 Jesus sier til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?"
27 "Ja, Herre," sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."
Joh 11,25-27

Om du leser disse skriftstedene igjen, vil du se de handler først og fremst om liv og død. Livet vi har i Jesus Kristus og døden vi har i Satan. Da kan vi se at livets tre er et bilde på liv og på Kristus, og kunnskapens tre på Satan og døden, siden Gud sier at om du spiser av det, skal du sannelig dø.

Erfaringen av å spise av kunnskapens tre ramser du selv opp: "noe som medfører misunnelse, hovmod, ondt begjær, evne til å dyrke avguder (religiøsitet), hat, maktsyke, egoisme m.m."

Men du glemmer å nevne åndelig død fordi man mister Guds nåde. Spiser man av livets tre får man Guds nåde og man får liv, og man kan skjelne mellom disse to tingene, liv og død, åndelig sett.

MVH

Rolf Larsen

Svar
Kommentar #43

Tore Olsen

18 innlegg  4374 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om du leser disse skriftstedene igjen, vil du se de handler først og fremst om liv og død. Livet vi har i Jesus Kristus og døden vi har i Satan. Da kan vi se at livets tre er et bilde på liv og på Kristus, og kunnskapens tre på Satan og døden, siden Gud sier at om du spiser av det, skal du sannelig dø.

Erfaringen av å spise av kunnskapens tre ramser du selv opp: "noe som medfører misunnelse, hovmod, ondt begjær, evne til å dyrke avguder (religiøsitet), hat, maktsyke, egoisme m.m."

Men du glemmer å nevne åndelig død fordi man mister Guds nåde. Spiser man av livets tre får man Guds nåde og man får liv, og man kan skjelne mellom disse to tingene, liv og død, åndelig sett.

Du må spørre deg - hvem plantet treet og hvorfor?

Jeg heller mer mot Monas forståelse på akkurat dette feltet enn det du forklarer. Det er ikke Satan som forvolder døden, det er vi med våre valg - selv om han er fristeren, så er det oss som lar oss friste. Men så kommer dette med den annen død, den åndelige som du henter inn. Vi har den fysiske død som er legemets død og oppstandelse, og den annen død, den åndelige som syndens menneske ved at vi er kastet ut fra Guds nærhet - vi er fjernet fra Gud.

Den første døden er overvunnet ved oppstandelsen og alle vil oppstå med et legeme lik Kristus, for alle døde i Adam, men alle oppstår i Kristus og med et udødelig legeme.

Den åndelige død kan måles i avstanden til Gud, jo lenger vekk fra Ham jo fjernere er det evige livet, og jo fjernere dess mer ligner vi fristeren. Jo nærmere Gud dess mer ligner vi Gud, og ved Hans nåde kan vi bli fullkomne i Ham.

Når vi snakker om livets tre så må vi spise av det for å få evig liv i Gud - ingen tvinges, men alle må ta et valg. Da lander jeg på Kjærlighetsbudet og beskrivelsen av den kjærligheten i 1. Kor. 13 kapittel, som sier at uten den kjærligheten er vi ingenting. Så teorien er enkel - følg Kristus - hvis vi vil nærme oss Gud og komme til Ham i Hans rike, hvor intet urent kan bo. Det snakker Mona om. Loven som regulerer dette er kjærlighetsbudet - som er fundamentet for alt det Gud bygger. Vi må bygge vårt liv på samme fundament. Først når vi bygger på den frukten kan vi nærme oss Gud og det er på den frukten Hans sanne disipler vil gjenkjennes.

1 liker  
Svar
Kommentar #44

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

GUD UTRUSTER HÅNDVERKERE

Publisert 8 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om du leser disse skriftstedene igjen, vil du se de handler først og fremst om liv og død. Livet vi har i Jesus Kristus og døden vi har i Satan. Da kan vi se at livets tre er et bilde på liv og på Kristus, og kunnskapens tre på Satan og døden, siden Gud sier at om du spiser av det, skal du sannelig dø.

Erfaringen av å spise av kunnskapens tre ramser du selv opp: "noe som medfører misunnelse, hovmod, ondt begjær, evne til å dyrke avguder (religiøsitet), hat, maktsyke, egoisme m.m."

Men du glemmer å nevne åndelig død fordi man mister Guds nåde. Spiser man av livets tre får man Guds nåde og man får liv, og man kan skjelne mellom disse to tingene, liv og død, åndelig sett.

Ser du dette?:

GUD UTRUSTER HÅNDVERKERE

Herren sa til Moses: 2 Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme, 3 og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, 4 så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, 5 slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. 2 Mos 31,1-5

Hvem utrustet Besalel også med kunnskap?

Det trengs kunnskap til slikt også. Arkitekter trenger også kunnskap, ser du Hvem som utruster ved spesielle evner til å utføre slikt arbeid?

Kunnskap kan være til stor velsignelse når den blir brukt på rett vis, og til det motsatte når kunnskap misbrukes. Så kunnskap i seg selv er ikke av det onde, det er misbruk av den som er av det onde.

Du er påfallende opptatt med åndelig død, ordene og uttrykket forklarer jo seg selv.

De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke. 1 Mos 2,25
Dette skjedde umiddelbart etter å ha spist av kunnskapens tre:

Da ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. 1 Mos 3,7

8 Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen.

 9 Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham: "Hvor er du?" 10 Han svarte: "Jeg hørte deg i hagen. Da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg." 11 Da sa han: "Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?" 12 Adam svarte: "Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste." 13 Herren Gud sa til kvinnen: "Hva er det du har gjort?" Kvinnen svarte: "Slangen lokket meg, og jeg spiste."

 14  Da sa Herren Gud til slangen:
 "Fordi du gjorde dette,
 skal du være forbannet
 framfor alt fe og alle ville dyr.
 På buken skal du krype,
 og mold skal du ete alle dine dager.

                                                1 Mos 3,8-14

(Skriftstedene bør leses i hele sin sammenheng.)

Den første skammen etter syndefallet, Guds Lov kom i funksjon når begjæret (som de ikke tidligere visste hva var) etter frukten og ha spist av den fra kunnskapens tre, kom synden inn i verden. Før syndefallet var det ikke bruk for Guds lov, begjæret i seg selv kan være så mangt;  men når begjæret omgjøres til handling når handlingen ikke er tillatt og ikke avvises, er det å synde. Først fristelse som føder begjæret, falle for begjæret i handling er å synde.


7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa: Du skal ikke begjære.
 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død.
 9 Jeg levde en gang uten lov. Da budet kom, fikk synden liv, 10 men jeg døde. Slik viste det seg at det som skulle gi liv, førte til død for meg.
Rom 7,7-10

 For synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det. Rom 7,11

14 Vi vet at loven er av Ånden, men jeg er et avmektig menneske, solgt til synden. 15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.
 16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven rett i at den er god.
 17 Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.
19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg.
Rom 7,14-20  

Herren Allhærs Gud visste at dette kom til å skje, derfor var jo Herren Allhærs Gud forberedt og Loven kom til og trådte i kraft i rett tid. Alt dette har også noe å gjøre med Guds Frelsesplan, når syndefallet også medførte at det måtte et Fullkomment Offer til for å gjenopprette dette. Før syndefallet var det heller ikke behov for offer og soning.

Kroppen går til grunne p.g.a. syndefallet, det frelste gjenfødte menneskets ånd  er av Herren Allhærs Guds Ånd; som er i strid med den forgjengelige naturlige kroppen.

22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av naturen. Rom 7,22-25


1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.
 3 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.
4 Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. 5 De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. 
Rom 8,1-5

Svar
Kommentar #45

Rolf Larsen

19 innlegg  2820 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

2 Mos 31,1-5

Hvem utrustet Besalel også med kunnskap?

Det trengs kunnskap til slikt også. Arkitekter trenger også kunnskap, ser du Hvem som utruster ved spesielle evner til å utføre slikt arbeid?

Kunnskap kan være til stor velsignelse når den blir brukt på rett vis, og til det motsatte når kunnskap misbrukes. Så kunnskap i seg selv er ikke av det onde, det er misbruk av den som er av det onde.

Du er påfallende opptatt med åndelig død, ordene og uttrykket forklarer jo seg selv.

Denne kunnskapen er verken god eller ond, men omhandler det å være enn som er spesielt god gullsmed, en som jobber med metaller og som kan lage de vakreste ting til ære for Gud.

Årsaken til at jeg er optatt av åndelig død, er fordi jeg anser menneskets opptatthet av rett og galt for å være fra kunnskapens tre, og Gud advarte ikke bare Adam og Eva om og ikke å spise fra det, fordi dere vil dø. Advarselen gjelder likefult oss i dag.. Derfor må vi lære å skjelne mellom liv og død åndelig, slik at Gud får en vei i oss, ellers er Han forhindret i fra å vokse. Dette er en henvisning til frøet som såmannen planter (Matteus).

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Svar
Kommentar #46

Mona Ekenes

7 innlegg  864 kommentarer

Han har hver levende sjel i sin hånd

Publisert 8 måneder siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.

Denne kunnskapen er verken god eller ond, men omhandler det å være enn som er spesielt god gullsmed, en som jobber med metaller og som kan lage de vakreste ting til ære for Gud.

Årsaken til at jeg er optatt av åndelig død, er fordi jeg anser menneskets opptatthet av rett og galt for å være fra kunnskapens tre, og Gud advarte ikke bare Adam og Eva om og ikke å spise fra det, fordi dere vil dø. Advarselen gjelder likefult oss i dag.. Derfor må vi lære å skjelne mellom liv og død åndelig, slik at Gud får en vei i oss, ellers er Han forhindret i fra å vokse. Dette er en henvisning til frøet som såmannen planter (Matteus).

Det trengs en viss kunnskap for å bygge et hus, slik at det ikke raser sammen, både med tanke på byggematerialer og der husene plasseres. På samme måte trengs det kunnskap for å bygge Guds Tempel, så det gjelder nok ikke kun utsmykkende håndverk. Dermed blir også slike evner og kunnskap av det gode.

Herren Allhærs Gud har nedlagt Sin Lov og Bud i menneskenes hjerter, som virker via samvittigheten. Når det gjelder gjenfødte kristne kommer Talsmannen oss også ekstra til hjelp, samtidig er gjenfødte kristne født av Gud. Har da fått et nytt hjerte og en ny ånd som er av Guds Ånd, beredt til å motta Guds Fullkomne kledning når den tid kommer. Herren Allhærs Gud utruster oss til å kunne se forskjell på rett og galt, derfor har vi heller ingen unnskyldning for de synder som begås; som dermed er nødvendige å be om tilgivelse for.

Herren Allhærs Gud har faktisk gjort det slik at absolutt ingen har noen unnskyldning for de valg og synder som blir gjort.

19 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.
20 Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres.

 21 Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt meg.
 22 Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten skyld. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.

 23 Den som hater meg, hater også min Far.
 24 Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett dem og hater både meg og min Far. 
Joh 15,19-24

 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Joh 15,26

Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham." Apg 5,32

 GUDS DOM OVER HEDENSKAPET
18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det.

 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

 21 De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter.

 22 De sier de er kloke, men de endte i dårskap,
Rom 1,18-22


2  Himmelen forkynner Guds herlighet,
 hvelvingen forteller om hans henders verk.
 3  Den ene dag bærer bud til den andre,
 en natt gir sin kunnskap til den neste. 

4  Det er ikke tale, det lyder ingen ord
 og ingen røst som kan høres. 

5  Men budskapet går over hele jorden,
 vitnesbyrdet når til verdens ende.
Der har han reist et telt for solen.

                                                                 Sal 19,2-5

 7 Spør bare dyrene, de lærer deg,
 himmelens fugler gir deg kunnskap.

8  Eller tenk på jorden, den opplyser deg,
 fisken i havet har noe å fortelle. 

9  Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette,
 at Gud har skapt det med sin kraft?

10  Han har hver levende sjel i sin hånd
 og rår over ånden i hver manns kropp.

11  Prøver ikke øret de ord som sies,
 likesom ganen smaker på maten?
12  Er det bare de gamle som har visdom,
 bare et langt liv som gir innsikt? 

13  Hos Gud er visdom og velde,
 han legger planer med forstand.
14  Når han river ned, bygger ingen opp;
 når han stenger for en mann, kan ingen åpne.
15  Se, han demmer for vannet, da tørker det bort;
 han slipper det ut, og det river jorden med seg.
16  Hos ham er det styrke og klokskap.
 Han rår over den som farer vill,
 og over den som fører vill.
  Job 12,7-16
(Skriftstedene bør leses i hele sin sammenheng.)

Nå får det holde, Larsen.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
12 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2188 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 623 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere