Øivind Benestad

29

Regnbueflagget - Et flagg som splitter

Flagging med regnbueflagget fra offentlige flaggstenger kan oppleves som propaganda for Foreningen Fri og deres agenda. Blant mange skaper derfor flagging med regnbueflagget en opplevelse av fremmedgjøring. Med god grunn er nemlig store deler av befolkningen skeptiske til den radikale kjønnsideologien som Foreningen Fri fronter.

Publisert: 24. aug 2017  /  3954 visninger.
I løpet av sommeren har Skeive dager og Pride-parader gått av stabelen i flere norske byer. Nå i slutten av august står Kristiansand for tur med Skeive Sørlandsdager. Arrangøren er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» – tidligere kjent som LLH. Foreningen har i overkant av 2.000 medlemmer i Norge. Rundt 1.400 av dem bor i Oslo. På tross av hvor liten organisasjonen er, får de usedvanlig mye oppmerksomhet. Det skyldes både at de er dyktige strateger, og at de er en av medias yndlinger.

For noen dager siden delte Foreningen Fri ut det såkalte regnbueflagget til ordførerne i Kristiansand og Arendal. Overrekkelsen av flagget ble dekket både på NRK Sørlandet og i Dagsrevyen. Ordførerne uttrykte begeistring for flagget, og Arendals ordfører oppmuntret alle Agder-kommunene til å bruke det. Flagget er nemlig blitt sendt til samtlige 30 kommuner på Agder.

Lov om flagging
Agders ordførere bør lese «Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger» hvis de vurderer å bruke flagget. Hovedregelen er nemlig at det på kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner kun er tillatt å bruke det norske og det samiske flagget, eller «by-, kommune- eller fylkesflagg som er godkjent av Kongen». Det finnes noen unntak, og disse bør kommunepolitikerne sette seg godt inn i, dersom de ønsker å følge loven. Den avsluttes slik: «Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.»

Regnbueflagg på kommunale flaggstenger er i liten grad noe som samler og forener befolkningen. Tvert imot. I mange sammenhenger vil slik flagging oppleves som propaganda for Foreningen Fri og deres agenda. Blant mange skaper derfor flagging med regnbueflagget en opplevelse av fremmedgjøring. Hva er årsaken til det? Jeg vil nevne noen momenter.

Samlivsanarki
Den viktigste grunnen til at mange ikke kan støtte Foreningen Fri, er den radikale kjønnsideologien som foreningen fronter. Ved å lese foreningens Prinsipprogram oppdager man fort at de står for en tilnærmet grenseløs seksuell utfoldelse, og en radikal etisk relativisme der hetero-normen bekjempes på alle plan. Resultatet er et samlivsanarki med voksnes selvrealisering som ideal og mål. De store taperne i dette prosjektet er barn og ungdom.

Foreningen FRIs ideologi kommer tydelig fram i det nye navnet deres – «Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold».  I foreningens Prinsipprogram leser vi: «FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og reelt samtykke er positivt.» (Min uthevning.) Budskapet fra FRI er at det finnes dusinvis av kjønnsuttrykk og kjønn, kjønnsidentiteter og samlivsvarianter. Slik jeg forstår deres visjon og program, framstilles alt som like naturlig, sunt og positivt – enten det er homo, bi eller poly, sadomasochisme eller gruppesex, kjønnsskifte for barn eller planlagt farløshet, osv., osv. Forskjellen på norm og unntak er avskaffet.

Radikal kjønnsideologi
Mange nordmenn er skeptiske til Foreningen Fri og dens agenda – ikke fordi vi forakter seksuelle minoriteter, vil hindre dem i å leve som de ønsker, eller har noe imot dem som enkeltpersoner. Vår skepsis bunner derimot i en dyp uenighet med foreningens radikale kjønnsideologi. Vi er overbevist om at denne ideologien ikke vil føre til et bedre og mer stabilt samfunn på sikt. Tvert imot.

Tragisk nok får denne ideologien stadig større plass i norske barnehager og skoler. Det er derfor god grunn til å frykte at flere og flere barn og unge vil ende opp med kjønnsforvirring og usikkerhet, et utagerende seksualliv og store utfordringer i utviklingen av identitet, selvbilde og sunne relasjoner.

Øivind Benestad
Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

21 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Peanuts. Dette er et slag i luften. Det vil ikke forbause meg om dette er kommuner hvor partiene gjør seg fete på at Israel er viktigere enn skoleskyss og vannledninger i Norge. Hvem bryr seg om disse er imot at folk lever ut sin sexualitet? 

6 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Det er ikke det som er poenget

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvem bryr seg om disse er imot at folk lever ut sin sexualitet?

Poenget er liberalkreftene som utvanner institusjoner og innholdet i det som normalt sett er en familie og et ekteskap.  Vi er nå der at disse få prosentene som identifiserer og definerer seg inn i en annen fil enn den ordinære er blitt målestokken på om en er liberal og pk nok eller er litt bakpå og anses som konservativ.  

Denne liberaltolkningen vil gå videre og påføre barn som vokser opp usikkerhet på hvem de er - det skal ikke lenger snakkes om to kjønn på samme måten som da vi vokste opp.  

Vi ser nå sterke brytninger mellom globalistkreftene og de som ønsker en mer saktegående og kontrollert endring mot Mangfoldssamfunnet.  Vi ser at homoaktivistene har - nærmest selvsagt - falt ned på venstresida og sammen med antifa fronter krigføringen mot de som holder mer tilbake  - de konservative og da med et stort islett av troende kristne.  

12 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Hva er dette?

2 liker  
Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Antifa

Publisert nesten 3 år siden

Antifa is a left to far-left militant[2] political movement of autonomous, self-described anti-fascist groups in the United States.[3][4][5] The term is loosely used to refer to anti-racist, anti-sexist, anti-homophobia, as well as anarchist and anti-capitalist groups.[6] Unlike the traditional left, the ambit of self-described antifa groups is to "oppose" fascism in direct action. These groups are usually anti-government and anti-capitalist, and their methodologies and tactics are more aggressively violent and anarchistic than those of associated groups in the far left.[2]

4 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Peanuts. Dette er et slag i luften. Det vil ikke forbause meg om dette er kommuner hvor partiene gjør seg fete på at Israel er viktigere enn skoleskyss og vannledninger i Norge. Hvem bryr seg om disse er imot at folk lever ut sin sexualitet? 

Ikke for Gud. 

Landet viser hvilken retning det går i, altså mot Gud. 

Landet mister sin beskyttelse og legger seg lagelig til for å miste sin status som eget land. Peanuts er det ikke.

8 liker  
Kommentar #6

Steinar S

0 innlegg  25 kommentarer

Intoleransens flagg

Publisert nesten 3 år siden

Regnbueflagget er for meg selve symbolet på kristenhatet i storsamfunnet. Hver gang jeg ser dette flagget blir jeg minnet på alle de tusen gangene jeg har blitt hånet, utstøtt, latterliggjort, fordømt og trakasert for min tro som kristen.

Homokampen brukes i dag for å marginalisere og sortmale de som opriktig holder fast ved et tradisjonelt syn på kjønn, samliv og familie. Det er ikke toleranse, men intoleranse i sin verste form.

11 liker  
Kommentar #7

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Steinar S. Gå til den siterte teksten.
Homokampen brukes i dag for å marginalisere og sortmale de som opriktig holder fast ved et tradisjonelt syn på kjønn, samliv og familie. Det er ikke toleranse, men intoleranse i sin verste form.

På hvilken måte hindrer homoaktivister deg å leve som heterofil i et monoamorøst ekteskap?

7 liker  
Kommentar #8

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte hindrer homoaktivister deg å leve som heterofil i et monoamorøst ekteskap?

Ved å forakte det. 

Kirken er erobret av liberale krefter. Det som var hellig er nå bragt ned til det menneskelige forfallet, som jeg skriver i en annen tråd - ned til det kjødelige sinnets fangenskap. Det er den samme metoden venstresiden har brukt for å føyse kristendommen ut av skoler og samfunn, ved å anerkjenne synden og fremmedgjøre god moral.

Ekteskapets status er ikke hevet opp til noe hellig, men dratt ned til det menneskelige nivå. Tror man at det holder under Guds dom? 

Denne tradisjonen har alltid vært brukt av mennesket til å rive ned sivilisasjoner og imperier. Det vil også skje med vårt land og den vestlige sivilisasjon.

6 liker  
Kommentar #9

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ved å forakte det. 

Jeg kjenner en god del personer som er "homoaktivister" (noen av dem vil kanskje ikke like at jeg bruker den merkelappen, jeg håper de tilgir meg). Jeg har aldri opplevd at noen av dem har foraktet meg og min heterofile praksis.

Jeg ser du drar inn homofili-striden i kirken. Som ateist skal jeg holde meg langt unna hvordan dere religiøse diskuterer hva gudefigurene deres mener om hva folk gjør med underlivet sitt, det får dere kose dere med selv. :)

6 liker  
Kommentar #10

Steinar S

0 innlegg  25 kommentarer

Verdiradikal ensretting

Publisert nesten 3 år siden

Det har vært lov å praktisere homoseksualitet i Norge siden 1972. Homokampen handler nå om å angripe grupper i samfunnet som besitter et mer tradisjonelt syn på kjønn og samliv. Kirken har i flere tiår vært et hovedmål i denne kampen. Det handler ikke om frihet, det handler om meningssensur og ensretting. Det er i dag både krevende og belastende å hevde at homofili er usunnt. Det beror på meningssensur, svekket yttringsfrihet og regelrett mobbing av enkeltmennesker med tradisjonelle verdier. Slik skal det ikke være! 

12 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kristenhat?

Publisert nesten 3 år siden
Steinar S. Gå til den siterte teksten.
Regnbueflagget er for meg selve symbolet på kristenhatet i storsamfunnet. Hver gang jeg ser dette flagget blir jeg minnet på alle de tusen gangene jeg har blitt hånet, utstøtt, latterliggjort, fordømt og trakasert for min tro som kristen.

Du må jo ha en ekstremt lav krenkelsesterskel om du opplever det slik.

6 liker  
Kommentar #12

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Steinar S. Gå til den siterte teksten.
Det har vært lov å praktisere homoseksualitet i Norge siden 1972. Homokampen handler nå om å angripe grupper i samfunnet som besitter et mer tradisjonelt syn på kjønn og samliv. Kirken har i flere tiår vært et hovedmål i denne kampen. Det handler ikke om frihet, det handler om meningssensur og ensretting. Det er i dag både krevende og belastende å hevde at homofili er usunnt. Det beror på meningssensur, svekket yttringsfrihet og regelrett mobbing av enkeltmennesker med tradisjonelle verdier. Slik skal det ikke være! 

På hvilken måte hindrer noen deg i å ytre dine meninger?  Du kan selvsagt ha nøyaktig de meningene du vil om samliv mellom personer som foretrekker samme (eller begge) kjønn, men du må finne deg i at folk mener at meningene dine er irrasjonelle og tåpelige.  Du kan selvsagt føre din gud og din hellige skrift som viten for at meningene dine er riktige, men for de av oss som mener at gud og bibel er menneskeskapt fantasi er slike argumenter uten rasjonelt fundament.

5 liker  
Kommentar #13

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du må jo ha en ekstremt lav krenkelsesterskel om du opplever det slik.

Kanskje er det slik at man lettere føler seg krenket om man er usikker på sin egen tro? Litt tilsvarende som mekanismene som er beskrevet i http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/17/study-homophobia-homosexual_n_7816390.html?

3 liker  
Kommentar #14

Rolf Kjøde

40 innlegg  72 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Kunne nokon forsøke å forstå og kommentere det som er saka sitt prinsipielle hovudpoeng? Det er ikkje opning i flagglova for at organisasjonar og aktørar i samfunnet skal kunne bruke offentlege flaggstenger til å fremme sin eigen agenda. Det gjeld uavhengig av om denne gruppa har fleirtal eller mindretal bak seg eller om vi er enig eller uenig i det gruppa står for. Religiøse eller sekulære grupper, kamporganisasjonar for ein seksualpolitisk agenda av den ein eller den andre art, Amnesty International eller Greenpeace, Røde Kors eller Normisjon, Redd Barna eller LO. Ingen av dei har noko på det offentlege Norge (kommune og stat) sine flaggstenger å gjere.  Dei som vil fremje FRI sin kjønnspolitiske agenda har rikeleg med offentlege arenaer å gjere det på. Vi som er djupt usamd i deira agenda må tåle at dei får plass i det offentlege rommet. Der har vi høve til å argumente mot dei. Ingen skal likevel akseptere at dei får framstå som representantar for kommune og stat ved at dei får green card til arenaer som lova klokt nok avgrensar dei frå. Dette gjeld uavhengig av kven som sit med makta eller har fleirtal. Det er slike høve ei lov er laga for å regulere. Derfor er det uinteressant med innlegg om homolobby og homofobi. Frå begge sider. Offentleg flagging er til for å markere, samle og inkludere heile fellesskapet, også oss som står for det synet på ekteskapet som samla fleirtal i Norge før 2009. Eg har ein mistanke om folk flest forstår dette, også mange i samfunnet som står for eit anna politisk syn på kjønn og ekteskap enn meg.

14 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Kjøde. Gå til den siterte teksten.
Kunne nokon forsøke å forstå og kommentere det som er saka sitt prinsipielle hovudpoeng?

Hvorfor har ikke Benestad og hans organisasjon anmeldt dette til politiet? Saken virker jo egentlig å være udiskutabel, derfor diskuteres konsekvensen av agitasjonen og motivet bak.

Kommentar #16

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Rolf Kjøde. Gå til den siterte teksten.
Kunne nokon forsøke å forstå og kommentere det som er saka sitt prinsipielle hovudpoeng? Det er ikkje opning i flagglova for at organisasjonar og aktørar i samfunnet skal kunne bruke offentlege flaggstenger til å fremme sin eigen agenda. Det gjeld uavhengig av om denne gruppa har fleirtal eller mindretal bak seg eller om vi er enig eller uenig i det gruppa står for.

Jeg er langt på vei enig. Men loven Benestad refererer i innlegget har en bestemmelse han velger å ikke gjengi: "Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse."

Jeg vil påstå at et pride-arrangement typisk vil være et kulturarrangement med allmenn interesse - det handler om aksept for mangfoldet innen mennesker.  Noen ønsker å stille seg utenfor aksepten av dette mangfoldet, i det de mener at deres seksuelle praksis er den eneste rette.

Jeg kjenner ikke til de konkrete bygningsløsningene i de aktuelle kommunene, men der hvor pride-arrangementet foregår i kommunale bygg (idrettshaller, samfunnshus, skoler, kirkebygg etc.) ser jeg ikke noe  juridisk i veien for at pride-flagget heises der så lenge arrangementet foregår.

5 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner en god del personer som er "homoaktivister" (noen av dem vil kanskje ikke like at jeg bruker den merkelappen, jeg håper de tilgir meg). Jeg har aldri opplevd at noen av dem har foraktet meg og min heterofile praksis.

Jeg ser du drar inn homofili-striden i kirken. Som ateist skal jeg holde meg langt unna hvordan dere religiøse diskuterer hva gudefigurene deres mener om hva folk gjør med underlivet sitt, det får dere kose dere med selv. :)

Akkurat, derfor er det ikke så lett for deg å forstå hva vi mener og hva vi opplever vedrørende de verdier vi høyakter.

5 liker  
Kommentar #18

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Akkurat, derfor er det ikke så lett for deg å forstå hva vi mener og hva vi opplever vedrørende de verdier vi høyakter.

Ja, det blir vel som når dere ikke forstår at man kan høyakte prinsippet om at mennesker bør få lov til å elske den de vil. 

5 liker  
Kommentar #19

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Hån og trakassering på grunn av religiøs tro, homofil legning osv

Publisert nesten 3 år siden
Steinar S. Gå til den siterte teksten.
alle de tusen gangene jeg har blitt hånet, utstøtt, latterliggjort, fordømt og trakasert for min tro som kristen

Om du føler deg utsatt for slik mobbing, trakassering, osv. og dette har skjedd i en offentlig setting, kan du anmelde. Straffelovens §185 beskytter mennesker mot hatefulle ytringer slik som å forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, osv., og straffes med inntil 3 års fengsel.

Den samme lovparagrafen som beskytter deg mot slike ytringer beskytter for øvrig også homofile og homofil praksis mot tilsvarende. Det kan kanskje virke som et lite paradoks for deg siden det synes som du mener at homofile ikke har krav på samme beskyttelse mot hatefulle ytringer som det du selv har, når du i din neste kommentar #10 skriver at "Det er i dag både krevende og belastende å hevde at homofili er usunnt. Det beror på meningssensur, svekket yttringsfrihet og regelrett mobbing av enkeltmennesker med tradisjonelle verdier. Slik skal det ikke være!"

3 liker  
Kommentar #20

Øivind Benestad

29 innlegg  7 kommentarer

Skeive Sørlandsdager og oppfordring til lovbrudd

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er enig i Birkelands tolkning i Kommentar 16 ovenfor av unntaksbestemmelsen i flaggloven: Hvis et arrangement er lagt til en kommunal bygning og/eller tilhørende grunn, er det tillatt med privat flagging så lenge arrangementet varer.

Situasjonen under Skeive Sørlandsdager er imidlertid at denne bestemmelsen kun kan anvendes et par ganger – og bare i Kristiansand. Samtlige 10 arrangementer under Skeive Sørlandsdager er nemlig lagt til Kristiansand, de aller fleste i kafeer og hoteller.

Som nevnt i innlegget mitt har Foreningen Fri sendt regnbueflagget til samtlige 30 kommuner i Agder-fylkene. Fædrelandsvennens hovedoppslag i dag forteller at 21 av disse kommunene planlegger å heise regnbueflagget. Det gjelder f.eks. byene Arendal, Mandal, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Men det gjelder også kommuner som Bykle, Bygland, Åmli, Hægebostad og Vegårshei.

Ved å heise regnbueflagget bryter alle disse byene og landkommunene loven om kommunal flagging. Ikke i noen av disse 20 kommunene utenom Kristiansand blir det nemlig arrangert markeringer eller møter i kommunale bygninger i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Ifølge det offisielle programmet for Skeive Sørlandsdager foregår alt i Kristiansand.

På tross av denne situasjonen oppfordrer likevel Fædrelandsvennen alle kommuner i Agder til å bryte loven. Samtidig kritiserer avisen i harde ordelag de 9 kommunene (for det meste med KrF-ordførere) som velger å ikke flagge med regnbueflagget.

6 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ekteskapets status er ikke hevet opp til noe hellig, men dratt ned til det menneskelige nivå.

Jeg vet ikke når borgerlig vielse ble innført i Norge, men det må være rett lenge siden. Helligheten må ha falt da det ble tillatt å gifte seg andre steder enn i kirkene. 

7 liker  
Kommentar #22

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor har ikke Benestad og hans organisasjon anmeldt dette til politiet? Saken virker jo egentlig å være udiskutabel, derfor diskuteres konsekvensen av agitasjonen og motivet bak.

Godt spørsmål. Flagging med regnbueflagg har blitt praksis i de aller fleste kommuner. Mange ordførere vil i så fall risikere fengselsstraff. Det vil bli fullt på avdelingene for åpen soning om prinsippet skal trekkes etter håret. Siden det for mange ordførere vil være snakk om gjentatte forbrytelser med ytterligere gjentagelsesfare er det opplagt at straffen må bli lang. Forvaring ut kommunevalgsperioden?

Heldigvis finnes det unntak i bestemmelsene som gjør regnbueflagging tillatt der hvor ordføreren ser verdien av en mangfoldig kultur uten å bli fengslet. 

4 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke når borgerlig vielse ble innført i Norge, men det må være rett lenge siden. Helligheten må ha falt da det ble tillatt å gifte seg andre steder enn i kirkene. 

Riktig, men ikke under Guds velsignelse. Nå er det borgerlige og uhellige trukket inn i kirkene - en vesentlig forskjell og et resultat av ren politikk. Selv om kirken var svekket i utgangspunktet er det nå markert at Gud ikke er den øverste myndigheten.

4 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis finnes det unntak i bestemmelsene som gjør regnbueflagging tillatt der hvor ordføreren ser verdien av en mangfoldig kultur uten å bli fengslet. 

Jeg tror ikke ordføreren kan overstyre loven på dette punktet etter egen synsing. At man egentlig gir blaffen i loven er jo ikke noe nytt i kommunene.

3 liker  
Kommentar #25

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Ja, det blir vel som når dere ikke forstår at man kan høyakte prinsippet om at mennesker bør få lov til å elske den de vil. 

Prinsippet fri vilje er høyaktet, synden det fører til er aldri høyaktet. Dette slår i alle retninger, fordømmelse er også en synd, men at vi kommer så langt at vi ikke lenger kan snakke sant vil forvitre grunnvollen i samfunnet.

4 liker  
Kommentar #26

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Ja,

Publisert nesten 3 år siden
Steinar S. Gå til den siterte teksten.
Det er i dag både krevende og belastende å hevde at homofili er usunnt.

og grunnen til at det er krevende og belastende er nok at der ikke finnes fnugg av saklig belegg for påstanden om usunnhet.

8 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke ordføreren kan overstyre loven på dette punktet etter egen synsing. At man egentlig gir blaffen i loven er jo ikke noe nytt i kommunene.

Kanskje du skal ta en titt på kommentar 20 igjen? Første avsnitt. 

2 liker  
Kommentar #28

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du skal ta en titt på kommentar 20 igjen?

Det var ikke min kommentar. Forøvrig hadde jeg ikke nødvendigvis denne saken i minne om at kommuner bryter loven. Det skjer ting i min hjemkommune..... under en merkverdig form for politietterforskning.

3 liker  
Kommentar #29

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.
Ved å heise regnbueflagget bryter alle disse byene og landkommunene loven om kommunal flagging. Ikke i noen av disse 20 kommunene utenom Kristiansand blir det nemlig arrangert markeringer eller møter i kommunale bygninger i forbindelse med Skeive Sørlandsdager. Ifølge det offisielle programmet for Skeive Sørlandsdager foregår alt i Kristiansand.

Da regner jeg med at det kommer en anmeldelse fra dere, dersom dere mener at dette er noe som fortjener en strafferettslig reaksjon?  I så fall får jo domstolene vurdere om dette er straffverdig (ikke alle straffbare forhold er straffverdige).  Kanskje oppnår man til og med en lovendring, dersom det viser seg at loven er i utakt med folks alminnelige rettsfølelse.

8 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Da regner jeg med at det kommer en anmeldelse fra dere,

Uansett, Birkenes kommune har nå levert anmeldelse av at noen har fjernet et flagg. Da vil det bli en runde hos Politiet så får vi se hva som kjennes for rett. 

4 liker  
Kommentar #31

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Samme flagg?

Publisert nesten 3 år siden

Dette er ikke regnbueflagget. Det er et falsk flagg man har gitt et navn som egentlig tilhører noe annet. R.O.G.G.B.I.F har alltid vært en huskeregel for å huske fargene i regnbuen. Dette er imidlertid 7 bokstaver, og de står for hver sin farge. Hvorfor de som har laget den homofile varianten har laget et flagg med 6 farger, kan man jo bare spekulere i. Det kunne vært problemfritt. Der problemene starter er når det faktisk blir omtalt som "regnbueflagget", noe det altså ikke er. Den egentlige syvfargede regnbuen er symbolet på et løfte fra Gud. Så hva er egentlig det seksfargede "regnbueflagget" et symbol på?

2 liker  
Kommentar #32

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke regnbueflagget. Det er et falsk flagg man har gitt et navn som egentlig tilhører noe annet. R.O.G.G.B.I.F har alltid vært en huskeregel for å huske fargene i regnbuen. Dette er imidlertid 7 bokstaver, og de står for hver sin farge. Hvorfor de som har laget den homofile varianten har laget et flagg med 6 farger, kan man jo bare spekulere i.

Regnbuen har strengt bare seks hovedfarger(rødt, orange, gult, grønt, blått, og fiolett), men siden sjutallet tillegges magisk verdi av enkelte er det vanlig å legge til indigo som en separat farge.   De sju fargene i regnbuen får dermed også en parallell til de sju hovedtonene i en musikalsk skala.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow#Number_of_colours_in_spectrum_or_rainbow

Om historikken til flagget som brukes av LGBT-bevegelsen kan du lese her: https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_flag_(LGBT_movement)

2 liker  
Kommentar #33

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Uvesentlig

Publisert nesten 3 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Regnbuen har strengt bare seks hovedfarger

Dette er uvesentlig. Det er tradisjonelt (fra gresk, fra Newton) slik at regnbuen har blitt sett på som en kreasjon med 7 farger. Det vesentllige er altså å spørre seg hvorfor man har redusert det til 6, og samtidig beholdt navnet.

2 liker  
Kommentar #34

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er uvesentlig. Det er tradisjonelt (fra gresk, fra Newton) slik at regnbuen har blitt sett på som en kreasjon med 7 farger. Det vesentllige er altså å spørre seg hvorfor man har redusert det til 6, og samtidig beholdt navnet.

Det er mye folk trodde (og fremdeles tror) som ikke er korrekt om man ser objektivt på det.  En regnbue har egentlig et uendelig antall farger, vi mennesker kan ikke skille mellom mer enn ca. 10. millioner farger.  Om vi i vår kulturelle forståelse velger å redusere regnbuen til fem farger (slik Newton først gjorde det), seks farger eller sju er det tilfeldigheter som avgjør.

https://www.quora.com/How-many-colours-are-in-the-rainbow

Om du leste den siste siden jeg linket til i forrige kommentar ville du sett at LGBT-flagget opprinnelig hadde åtte farger; dagens blåfarge var splittet i turkis og indigo, dessuten hadde det en rosa stripe øverst.  At flagget i dag bare har seks striper skyldes praktiske forhold; noen av stoff-fargene var vanskelige å få tak i, og et flagg med et odde antall striper vil få den midterste stripen skjult om det henges vertikalt på en lyktestolpe e.l. og sees fra den andre siden av stolpen.

Det er også laget varianter av flagget hvor det er lagt til ekstra striper, f.eks. en svart stripe nederst som skal symbolisere kampen mot HIV/AIDS, eller en brun og svart stripe i toppen som skal symbolisere rettighetskampen til fargede i USA.

Symboler er ikke konstante, og det er svært få symboler noen har monopol på.  Også kristne benytter førkristne (både jødiske og og ikke-jødiske) symboler i sine ritualer.  Burde noen la seg fornærme av det?

Kommentar #35

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Rene av hjerte.

Publisert nesten 3 år siden

Alminnelig sømmelighet?  Finnes det lenger?  Fins det i FRI?  Synes de homoparader er sømmelig?  Går ordføreren i Kristiansand halvnaken i opptog og viser frem sine erotiske preferanser?  Han deltok vel.

Skal hertofile også gå halvnakne og halvfulle skrålende i tog?  Kan stortingsrepresentanter bli med, De er jo positive til kjønnsmangfoldet.  Kanskje Kongehuset stiller.  For sex og samliv tilhører ikke privatlivet lenger?

Det skal bli et sjokk å møte Dommeren!

Takk Øyvind Benestad.  Troende er med på galskapen - forstår du det?
4 liker  
Kommentar #36

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Heteroparader 364 dager i året

Publisert nesten 3 år siden

Halvnakne heterofile og halvfulle heterofile kan man jo se på fjernsyn hver eneste dag i året :-)

2 liker  
Kommentar #37

Erik R. Karlsen

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Skal hertofile også gå halvnakne og halvfulle skrålende i tog?

Du har hørt om karnevalet i Rio ?

1 liker  
Kommentar #38

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Pride for 'libertinere' ?

Publisert rundt 2 år siden

Siterer fra Wilkipedia:

Libertiner og libertinisme har i dag den nedsettende betydningen «nytelsessyk, utsvevende, vellysting», det vil si en person som lever fritt og uavhengig i henhold til gjeldende moral, og som uhemmet omfavner personlige nytelser, især seksuelle.

Ordet er i dag betraktet som noe gammeldags på norsk, og lite egnet som positiv eller negativ beskrivelse. Det står i kontrast til tidligere tider hvor det å betegne seg som libertiner hadde en annet begrepsinnhold: en radikalperson som selv hadde frie religiøse tanker eller som var i opposisjon til de rådende religiøse oppfatninger, det vil si en fritenker.

3 liker  
Kommentar #39

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det er galt å bruke regnbue-flagget. Regnbuesymbolet er hentet fra bibelen og betyr noe helt annet, snarere motsatt.

I 5.Mosebok står det skrevet.

Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.

16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da

skal du leve og bli tallrik.

Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.

17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem,

18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta.

19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere.

Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.

Det er gjennom den nye pakt som født på ny, at vi unnslipper forbannelsen.

Dette er et symbol på at Gud aldri skal straffe mennesker mer (som ved Syndfloden) men øse ut velsignelsen ( bli i overflod eller vær tallrike) og ikke et symbol på mangfoldet eller variasjonen.

Jeg har ikke noe imot homofile og partnerskap mellom enkjønnete.

Men det er galt å promotere, legge tilrette noe som ethvert barn skjønner er unormalt.

Mange parntnere av enkjønnete har en livstil med mange partnerskifte er skadelig. Å bli forlatt en rekke ganger fører til det "broken heart"  en sykdom som det ikke finnes noen kur for.

Denne livsstilen forkorter livet med 22 år i gjennomsnitt. Når det står på  tobakkeskene advarsel om at livet forkortes med 8 år, så burde man advare mot slik livsførsel med mange partnerbytter.

Som et resultat ser vi at det er stor usikker om kjønnsidentiten til barn når barn eksponeres for dette i tidlig alder.

Noe som var et marginalt fenomen ( 0-1%) er blitt slik at 10-20% vil skifte kjønn.

Når følelsene tar over så blir det lett feil.

Parallellen er matallerigi som 1-2% av befolkningen er rammet av. Nå viser det seg at mat og slanke hysteriet har tatt helt av og nå mener 10-20% at de har matallergi.

Dette er problematisk.

1 liker  
Kommentar #40

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Fremmedgjøring og "en Endens tid" jfr kjente Tidsaldre

Publisert rundt 2 år siden
Øivind Benestad. Gå til den siterte teksten.

Flagging med regnbueflagget fra offentlige flaggstenger kan oppleves som propaganda for Foreningen Fri og deres agenda. Blant mange skaper derfor flagging med regnbueflagget en opplevelse av fremmedgjøring. Med god grunn er nemlig store deler av befolkningen skeptiske til den radikale kjønnsideologien som Foreningen Fri fronter

På ville veier.
Man ender opp med "reversering av Skapelsesuken."  Gudgitte erfaringer av et ordnet univers, ender tilbake til udifferensiert kaos.  Hjernen er kjemisk påvirkbar samt nevroplastisk formbar og blir i store trekk det vi gjør den til.
Mennesket er i ferd med å endre sitt kardinaltrekk; som skapt i Guds bilde. Til Mann & Kvinne skapte Han dem. Spesifikke & Komplementære. Med forplantningsdyktighet og livsbærende artsuttrykk.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere