Lederartikkel Vårt Land

Senterpartiets favorisering av Den norske kirke

Dersom offentlig støtte til tro og livssyn skal ha legitimitet, må den baseres på prinsippet om likebehandling.

Publisert: 22. aug 2017

TRYGVE SLAGSVOLD Vedum har smilt enda bredere enn vanlig de siste månedene. Sentraliseringsmotstand og reformtrøtthet har gitt god uttelling på meningsmålingene for Senterpartiet, som – ifølge både onde tunger og forsøksvis nøkterne analytikere – spiller uhemmet på folks skepsis til forandring.

STORTINGSFORLIKET OM Den norske kirke i 2008, det som ble starten på skillet mellom stat og kirke, var et politisk mesterstykke, ettersom de fleste partiene signerte på noe de på ulike måter var imot. Statskirketilhengerne i Senterpartiet måtte svelge de største kamelene, og i ettertid har det blitt tydelig at partiets primære ønske var at alt skulle være som før.

NÅ SOM det formelle skillet mellom stat og kirke er vel gjennomført, skulle man likevel tro at Sp hadde beveget seg videre. Dessverre virker det som om tanken om Den norske kirke som noe ekstraordinært, fortsetter lever godt i partiet. Sist uke gikk Trygve Slagsvold Vedum ut her i avisen og utfordret det grunnlovfestede prinsippet om økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn. «Likebehandlingen må ha bakgrunn i det landet vi faktisk er. I denne saken blir det spenninger partier imellom, men Sp vil mene at det ikke er noen automatikk i at støtte til kirken automatisk skal utløse støtte til andre trossamfunn», uttalte han.

DETTE MØTER han naturlig nok motbør for. Frikirkepastor Per Eriksen skriver på verdidebatt.no at han nesten hadde bestemt seg for å stemme Sp i år, men at han nå lar være: «Staten skal ikke favorisere én religiøs organisasjon framfor andre. Hva som gjør at enkelte politikere prøver å endre dette krystallklare prinsippet er en gåte for meg.»

JENS BRUN-PEDERSEN i Human-Etisk Forbund slutter seg til kritikken: «Senterparti-lederen varsler ikke bare en reaksjonær ­politikk, han angriper i virke­ligheten det som er forutsetningen for støtten til Dnk, nemlig at andre samfunn ­likebehandles økonomisk», skrev han på debattplass i går.

DERSOM OFFENTLIG støtte til tro og livssyn skal ha legitimitet i fremtiden, må den baseres på et prinsipp som det går an å forsvare. Da er likebehandling det eneste forsvarlige utgangspunktet. Vi er glade for politikere som vil folkekirken vel, men det kan ikke skje på bekostning av dem som står utenfor Den norske kirke.

Publisert i Vårt Land 22. august 2017.

(Foto: Joakim S. Enger/arkiv)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

DETTE MØTER han naturlig nok motbør for. Frikirkepastor Per Eriksen skriver på verdidebatt.no at han nesten hadde bestemt seg for å stemme Sp i år, men at han nå lar være: «Staten skal ikke favorisere én religiøs organisasjon framfor andre. Hva som gjør at enkelte politikere prøver å endre dette krystallklare prinsippet er en gåte for meg.»

JENS BRUN-PEDERSEN i Human-Etisk Forbund slutter seg til kritikken: «Senterparti-lederen varsler ikke bare en reaksjonær ­politikk, han angriper i virke­ligheten det som er forutsetningen for støtten til Dnk, nemlig at andre samfunn ­likebehandles økonomisk», skrev han på debattplass i går.

DERSOM OFFENTLIG støtte til tro og livssyn skal ha legitimitet i fremtiden, må den baseres på et prinsipp som det går an å forsvare. Da er likebehandling det eneste forsvarlige utgangspunktet. Vi er glade for politikere som vil folkekirken vel, men det kan ikke skje på bekostning av dem som står utenfor Den norske kirke.

Slagsvold Vedum er tilhenger av demokratisk sentralisme. Han ønsker mer makt til politikere, i dette tilfellet til og med på sentralt plan. Akkurat det har neppe vært et poeng for ham, men han ønsker å få tilbake den situasjonen man hadde tidligere ved at Folkekirken var enerådende blandt de troende, og at den var avhengig av statens bifall. Han trår rett inn i det jeg har sett som skrekkscenario for budsjettbehandlingen for Folkekirken. Har den vært snill det siste året kan det bli penger til en ekstra sekretær ved biskopens kontor, eller kanskje ikke? 

Samtidig har samme Vedum avstått fra å blande Gud inn i politikken. Her er det en dobbel standard. . Han vil ikke diskutere Gud, bare organiseringen og finansieringen av ham. Han gjør det altså likevel. Slagsvold Vedum ansees å være uegnet som yppersteprest.

I første rekke er dette en markering av SPs reaksjonære holdninger. De første ofre vil bli de fremmedkulturelle. Men hvor vil grensen for det fremmedkulturelle gå? For min del er jeg "fremmedkulturell" overfor karismatikken, og om man overlot fordelingen til meg ville det kanskje bli magert med penger i de kretser. For å hindre den type utvikling har Stortinget sagt likt til alle etter en bestemt norm. Skal tro og stat være adskilt, skal religionen være fri for statlig påtrykk, må det være slik. Skulle man gjøre noen endring kunne det være å privatisere støtten enda mer ved å gjøre den frivillig over skatteseddelen, men da faller HF sammen, så det går nok heller ikke. Skal man gjøre noe bør man heller lete etter måter å spisse dagens ordning slik at den ikke blir en sovepute eller samfunnsmessig daukjøtt. Alle ordninger må følge med i utviklingen og det er både trossamfunnene og samfunnets ansvar.  

1 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Min første tanke er sympati for Senterpartiets politikk vedrørende dette. Slik situasjonen med spredningen av islam er blitt, representerer økonomisk støtte til å fremme deres religion ødeleggende for våre land. Kanskje er det nettopp dette Senterpartiet har for øye, uten å si det høyt? Et land og politikere som ikke tar dette med flertallsbefolkningens kultur og religion som en faktor som bør taes hensyn til i politikken, bagatellliserer og erkjenner ikke hvilke konflikter dette vil skape på lengre sikt. Det ser vi i økende grad både i USA og Europa. 

 Men slik det rådende syn er nå, vil politikere som erkjenner dette, promte bli brunbeiset. 

Kanskje er prisen vi må betale for islams inntreden i våre samfunn at en stopper all statlig økonomisk støtte til religion-og livsynsutøvelse i det hele? Da er en sikret likebehandling.

Noen katastrofe ville vel dette ikke bety for land folk? Kanskje en oppvåkning?

Bare noen kjetterske tanker i farten.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 3 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Min første tanke er sympati for Senterpartiets politikk vedrørende dette. Slik situasjonen med spredningen av islam er blitt, representerer økonomisk støtte til å fremme deres religion ødeleggende for våre land. Kanskje er det nettopp dette Senterpartiet har for øye, uten å si det høyt?

Din islamfrykt skal altså gå ut over alle tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (pinsevenner, baptister, katolikker, buddhister, humanister - you name it)?  Hvordan forsvarer du det? Er du motstander av religions- og livssynsfrihet?

2 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg stilte spørsmålet, Johannessen. At staten skal finansiere tros- og livsynssamfunn er vel ikke noe menneskerett, vel.? Tros- og livsynssfriheten blir vel ikke strupt av den grunn? At du ikke deler mitt og kanskje et flertall av det norske folks syn på islamsk ideologi og religion er jo en annen sak.  

Dessuten, det er jo ikke jeg som er imot trosfriheten, det er islam , det.

1 liker  
Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Islam har sin plass, i det norske samfunn.

Publisert over 3 år siden

Men det betyr ikke fritt frem, for islamisme.

En sekulær og samlende stat, trengs.

Men da må man også bruke pisken, og sette beinharde krav, til fundamentalister.

Fundamentalister som bruker vold.

Ett land som Eritrea, ikke akkurat ett demokratisk fyrtårn, tillater kun 4 religioner:

Ortodoks kristendom, islam, katolisisme og lutheranisme.

Men, tror de tåler godt jøder, buddhister og hinduer, også.

Altså, de store tradisjonelle religioner, er ofte de mest fredfulle, harmoniske og fornuftige.

Sekter og utbrytere, derimot utgjør en større fare for samfunnsharmonien.

Jeg er kanskje naiv ovenfor islam, vil noen si. Men, jeg skiller mellom islam og islamisme, og er ikke naiv der (angående islamisme).

En viss sekularisering av alle religioner, må til.1 liker  
Kommentar #6

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Vi bør gi ulik støtte til forskjellige trossamfunn,  avhengig av hvor verdifulle de er,  likebehandling blir helt feil, noen er tross alt bedre enn andre. 

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 3 år siden
T S. Gå til den siterte teksten.
Vi bør gi ulik støtte til forskjellige trossamfunn,  avhengig av hvor verdifulle de er,  likebehandling blir helt feil, noen er tross alt bedre enn andre. 

Hvem skal i så fall sitte i juryen?

2 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Noen

Publisert over 3 år siden

som ikke får støtte selv, for eksempel Hedningsamfunnet ...

Kommentar #9

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jurymedlemmene:

Publisert over 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal i så fall sitte i juryen?

Sex og Samfunn, AUF, nevnte Hedningsamfunnet, HEF, koillåpen folkekirke, og kanskje noen liberale broilere fra beste vestkant, fra Høyre eller Venstre.

Altså, stort sett jurymedlemmer med brodd/hat i mot konservative kristne, og deres trosutøvelse=rødt kort...mens, muslimer med noe av samme konservative trosutøvelsen, slipper unna med gult kort.

Lett pariodisert, og ironisk?

Kommentar #10

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Nei til likebehandling.

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
«Likebehandlingen må ha bakgrunn i det landet vi faktisk er. I denne saken blir det spenninger partier imellom, men Sp vil mene at det ikke er noen automatikk i at støtte til kirken automatisk skal utløse støtte til andre trossamfunn», uttalte han.

Her er jeg enig med Trygve Slagsvoll.

Statskirken har en mengde oppgaver i det offentlige som f.eks begravelse.  De bestyrer også en stor kulturarv som kirkebygningene.  Kirken er også helt beroende av statens penger ettersom deres medlemmer i liten grad bryr seg om å gi. 

 I frikirker derimot hvor medlemmene tror på Gud gir man tiende.  Da er pengene fra staten syndige.  Gud sørger nemlig for sine.

800 Kr pr medlem pr. år er smuler og menigheter som tar imot dette beviser at de ikke stoler på Gud.

De må dessuten melde til Fylkesmannen hva pengene går til.  Guds Menighet er fri og den hjelper andre, selv trenger den ikke hjelp fra Staten.

Derfor er likebehandling ikke riktig.

Hverken HF, muslimer eller andre trossamfunn bør få statsstøtte.  Bare kjærka, hele landets kultur-bærer.


Kommentar #11

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Kirken er ikke livssyn.

Publisert over 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
DERSOM OFFENTLIG støtte til tro og livssyn skal ha legitimitet i fremtiden, må den baseres på et prinsipp som det går an å forsvare.

Kirken er statens forvaltning av gammel kulturarv, prestegårder, skogeiendom og kirkebygg.  De har gode aktiviteter i alle landets kommuner fra bebi sang til konserter og eldrerurer.  Også begraver de oss på en verdig og god måte.  

Hvis Vårt Land ikke ser forskjell på Kirken og Frimenigheter er det leit.  

La Staten lønne Kirkens ansatte og vedlikeholde kirkebyggene.  Det er til glede og nytte for alle i Norge, ikke noe mer nyttig for dem som er medlemmer.  Vi som tror på Gud og er lemmer på Jesu legeme trenger ikke småpengene fra Staten, de er faktisk en hindring for tro og tillit.

Jesu venner er verdens rikeste, dessuten er vi nøysomme, så vi kan gi til enker og farløse.

Andre religioner skal heller ikke ha penger fra Staten.  Det blir likebehandling.

SP lederen har rett!

Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
La Staten lønne Kirkens ansatte og vedlikeholde kirkebyggene.

Har vi statskirke her i landet?

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere