Spaltist Joanna Bjerga

Er religiøs overbevisning helsefarlig?

Religiøse og troende mennesker blir gjerne i beste fall fremstilt som naive.

Publisert: 21. aug 2017 / 1753 visninger.

Både psykoanalysens far, Sigmund Freud, ny-ateisten Richard Dawkins, og Sam Harris, forfatteren av den populære boken ‘The End of Faith’ (2004), har erklært at tro nærmest kan defineres som en sinnslidelse, og at religion er en trussel mot samfunnet.  Opplest og vedtatt. Men stemmer det?

Professor ved Brigham Young University, Daniel Peterson, har sett nærmere på det som finnes av forskning på sammenhengen mellom tro, livssyn, samfunn og helse, og delte nylig sine tanker rundt de overraskende entydige funnene med publikum i begynnelsen av august.

Oppsiktsvekkende

Peterson delte blant annet professor i epidemiologi ved Harvard University, Tyler VanderWeele sine forskningsresultater, som viser sammenhengen mellom regelmessig kirkegang, og god helse. Så mye som 30 prosent lavere dødelighet over en 16 års oppfølgingsperiode, fem ganger lavere sannsynlighet for selvmord, og 30 prosent færre tilfeller av depresjon. Det er ganske oppsiktsvekkende tall!

Han siterer også Harold Köenig, psykiater ved Duke University, som har etablert seg som en autoritet på emnet religion og helse gjennom flere publikasjoner og bøker, senest ‘The Oxford Handbook of Religion and Health’ (2012). Köenig og hans medarbeidere argumenterer blant annet for hvordan religiøst engasjement ser ut til å gi bedre resultater i forbindelse med behandling av både stress-relaterte lidelser og demens.

Regelmessig deltagelse i en religiøs sammenheng assosieres dessuten med økt sannsynlighet for sunne sosiale relasjoner og stabile ekteskap, økt oppfatning av at livet er meningsfylt, mer tilfredshet med livet generelt, større sosiale nettverk og mer frivillig innsats og samfunnsengasjement.

Bare nettverket?

Selv om det er fristende å tenke at det er det sosiale felleskapet som sørger for disse fordelene, sier VanderWeele at det sosiale nettverket kun står for ca. 20-30 prosent av de målte resultatene.

I tillegg viser det seg at personer med religiøs overbevisning både takler alvorlig sykdom og livskriser bedre, og ofte kommer seg raskere når de først er rammet.

Dette beviser selvsagt ikke at religiøse påstander er sanne i seg selv, men det viser i hvert fall at religiøs overbevisning og tilknytning ikke er helsefarlig!

Best bevarte hemmeligheter

Dr. Andrew Sims, blant annet professor i psykiatri ved University of Leeds, som utga boken ‘Is Faith Delusion? Why Religion is Good for Your Health’ i 2009, sier følgende: «De fordelaktige effektene som religiøs tro og åndelighet har på mental og fysisk helse er en av psykiatriens og legevitenskapens best bevarte hemmeligheter. Dersom funnene i de etter hvert store mengdene forskning innen dette feltet hadde gitt motsatte resultater, og det viste seg at religion var skadelig for psykisk og fysisk helse, ville det utvilsomt ha vært på forsiden av alle landets aviser!»

Peterson siterer enda flere studier og forskere. Slike som Robert Putnam, Mary Eberstadt og sosiologen Rodney Stark. Konklusjonen forblir den samme. Religiøs overbevisning er bra for deg. Og det er bra for samfunnet forøvrig også.  Religiøse og troende mennesker er nemlig mindre tilbøyelige til å begå kriminelle handlinger, de er ærligere, mindre utro, gjør det bedre på skolen, tar høyere utdanning, gjør det bedre i arbeidslivet og engasjerer seg mer i samfunnet rundt seg.  Ifølge forskningen altså. Ikke meg eller Peterson.

For de av oss som regner oss selv som troende eller religiøst aktive, er det ingenting overraskende eller nytt ved disse forskningsresultatene. Det som er overraskende, er at det ikke er mer kjent. Eller anerkjent. Så selv om dette til nå ikke er blitt førstesidestoff, har jeg nå i hvert fall klart å få noe av det inn på side 3 i Vårt Land…

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  1832 kommentarer

Dette vet vi

Publisert rundt 1 år siden

«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.»

‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭3:7-8‬ ‭

Men, sykdom kan komme om vi lever i synd.

«For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt.»
‭‭1 Korinter‬ ‭11:29-31‬ ‭NB‬‬

God artikkel, godt skjult hemmelighet!

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2072 kommentarer

Trivialitet er lettere enn bevisst tro

Publisert rundt 1 år siden

Slik har de store snakket om de små gjennom hele historien, men det er ikke sannheten.

Svar
Kommentar #3

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Mange europeiske land har høyere levealder enn USA. Sverige som et av de mest sekulariserte landene i verden, har en forventet levealder på 82.4. Mens for USA er tallet 79.3 (Kilde wikipedia). 

Men det er mange fler prosent som tror på Gud i USA enn i Sverige.

Ifølge dine linker så skulle det være mange fantastiske helsemessige gevinster ved  å være religiøs. Disse tallene synes ikke å vises i statistikker over forventet levealder, tvert imot synes det heller som økonomi er en viktigere indikator for helse enn religion.

Svar
Kommentar #4

Sverre Olsen

1 innlegg  984 kommentarer

Usikker

Publisert rundt 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Ifølge dine linker så skulle det være mange fantastiske helsemessige gevinster ved  å være religiøs. Disse tallene synes ikke å vises i statistikker over forventet levealder, tvert imot synes det heller som økonomi er en viktigere indikator for helse enn religion.

Ja du har sikkert et poeng her. Likevel følger jeg trådstarter i en del av det hun skriver.

På en måte gir det også mening. Vi kan se at alle grupper av mennesker, på alle kontinenter, har utviklet en form for religion. Det kan virke som at dette er en egenskap som er evolvert frem i mennesket. For meg virker det som om at religionen fyller et behov som de fleste mennesker har i seg. Religion gir trøst, håp og forklaring når vi ikke vet.

Det er heller ikke til å stikke under en stol at religion kan gi svar som er trøstende og lindrende. Som en agnostiker tar jeg farvel når jeg står ved en grav. Den avdøde er borte for alltid, selv om jeg savner han aldri så mye. For en kristen så har de et håp, et håp om at det ikke slutter ved gravkanten. Når man tror på dette, så er det klart at det kan virke lindrende i en sorgprosess.

På mange måter skulle jeg ønske at jeg kunne få meg til å tro. Jeg føler meg liten i et endeløst univers, og det er ikke lett å se  noen mening med det hele. Vi er her, vi jobber og styrer på, og vi skal dø. Da forsvinner vi og om noen år er det ingen som husker oss lenger.

Problemet for meg er at jeg ikke får til å tro. Jeg klarer ikke å tro på julenissen om jeg forsøker aldri så mye. På samme måte klarer jeg ikke å tro på Gud i en kristen kontekst. Jeg klarer ikke å tro på den guden som likte å sniffe lukten av brent sauefett, og som følte sin posisjon truet av noen tårnbyggere. Menneskets delaktighet i utformingen av religionen er for meg altomfattende. For meg blir det derfor på en måte som om jeg skulle tvinge meg selv til å tro på julenissen. Jeg kunne sagt at jeg trodde, men jeg ville hatt liten integritet.

For en som virkelig tror stiller det nok seg annerledes. Da er jeg overbevist om at religion kan tilføre positive opplevelser i et menneskes liv.

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2072 kommentarer

Ja, du har rett

Publisert rundt 1 år siden

i at tro kan være et godt verktøy i hverdagen. Samtidig kan troen bli en hvilepute for myndigheter slik at de slipper å forholde seg til oppdateringer, modernisering, klimatiltak og utdanning av profesjonelle fagfolk til å hjelpe andre. De har tatt lettvinte løsninger. Frivilligheten har tatt helt av. Folk må gå fra jobben for å ordne opp hjemme. og bli værende der. Det kommer til syne i kommunehelsetjenesten (Pårørende). Der er det langt å gå før målet er nådd. Beredskapen fikk stryk etter 4 år i tjeneste for kongen. Det er ikke imponerende. Å ta i mot Jesus er den beste arven mine foreldre ga av muligheter. Jeg håper å gi den videre til barn og barnebarn.

Rop på hen neste gang du fortviler eller pris HERREN NÅR DU ER EKSTRA GLAD. Forvent et svar. Da vil du aldri forlate hen igjen. Det livet er så annerledes at det må oppleves (som å kaste seg utfor et 70 meters stup).

Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Det avgjørende var ikke det de følte (angst og tvil), men at de i tro og tillit gikk. Veien førte helt over.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ja!

Publisert rundt 1 år siden
Er religiøs overbevisning helsefarlig ?

Svaret må bli ja da vi må skille mellom religiøst og Kristen Tro, mange religiøse ute i verden som samles i religioner men bare en sann Kristen Tro. Religion til død, tro til helse og LIV:

Svar
Kommentar #7

Sverre Olsen

1 innlegg  984 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Rop på hen neste gang du fortviler eller pris HERREN NÅR DU ER EKSTRA GLAD. Forvent et svar. Da vil du aldri forlate hen igjen. Det livet er så annerledes at det må oppleves (som å kaste seg utfor et 70 meters stup).

Rop på hvem?

På JHVH?

PÅ den kjærlige gode far i himmelen?

På Gud som som sendte bjørner for å drepe 40 smågutter for at de mobbet hans skallede profet? 

På Gud som ville drepte alle innbyggerne i Jeriko foruten en hore som hadde sviktet sine egne?

På Gud som krever blodoffer, ja måtte ta livet av sin egen sønn for å kunne tilgi sitt eget skaperverk?

På Gud som forbereder en himmel for noen ?

Men et helvete for de mange som går på den brede vei til fortapelsen? 

Er det fra et slikt vesen jeg skal forvente hjelp, evt dele mine gleder sammen med på gode dager? Nei, dessverre så gir det meg liten mening. En gang i tiden ga det mening, men nå er det bare støy.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Religion er kanskje bra?

Publisert rundt 1 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
I tillegg viser det seg at personer med religiøs overbevisning både takler alvorlig sykdom og livskriser bedre

Kognitiv antropolog Pascal Boyer skrev for noen år siden en bok med tittelen "Religion Explained", hvor han søker å forklare menneskets hang til å tro på overnaturlig styring av verden. Religiøs tro sporer han til mekanismer i menneskets hjerne formet av evolusjonen gjennom tusener av år. Mennesket har bestandig søkt etter forklaringer på ting de ikke forstår. Enkle forklaringer er forståelige, derfor foretrekkes det enkle framfor det kompliserte. Jorden er flat og solen er gud. Slik var det i flere tusen år inntil vi fikk kunnskap som sa noe annet og som samtidig var "forståelig". Samme behovet for enkle forklaringer ser vi i dag også. Huller i kunnskapen vår forklares med Gud. Det er lettere å forklare universets tilsynelatende fininnstilling med Gud enn å forsøke seg med kvantefysiske hypoteser.

Så om dette er skadelig eller ikke er i grunnen irrelevant. Det bare er slik det er. Religioner er skapt av menneskenes behov for enkle svar på kompliserte spørsmål. Eller som psykologen Daniel Kahneman sier: "Dette reduserer den uroen som vi mennesker ville føle om vi tillot oss selv virkelig å erkjenne den usikkerheten som vår eksistens preges av". Slik sett er kanskje religion bra for oss i grunnen.

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  108 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.

Ifølge dine linker så skulle det være mange fantastiske helsemessige gevinster ved  å være religiøs. Disse tallene synes ikke å vises i statistikker over forventet levealder, tvert imot synes det heller som økonomi er en viktigere indikator for helse enn religion.

 Lik  Sitér addthis.button("#share-post-11695181", {}, {url: "/innlegg/11695181"}) Logg inn og kommentér eller registrer deg

Nå er det vel slik at Adventister lever gjennomsnittlig lenger enn oss andre. Årsaken til det er sikkert sammensatt, men tenker nok at et Gudfryktig liv i nøysomhet, fravær av stress, avståelse fra rusgifter, og sunt plantebasert kosthold, skal ha æren for et langt liv.

Så kan en sikkert argumentere for at det er den sunne livsstil og kosthold, og ikke Gudstro, som gir livskvalitet og livslengde. Spørsmålet blir da, hva er det som får Adventister til å leve slik, om ikke nettopp Gudstroen ?

Svar
Kommentar #10

Are Karlsen

9 innlegg  4144 kommentarer

For enkelt

Publisert rundt 1 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Religioner er skapt av menneskenes behov for enkle svar på kompliserte spørsmål.

Har du noen gang lest en bok om teologi? For eksempel om det ondes problem? 

Ateister liker å tro om kristne at det er de enkle svarene som tiltrekker. Det er for enkelt.

Troen lever godt med de ubesvarte spørsmålene. Men til tross for det, så gir troen en indre visshet. Forårsaket av Den hellige ånd i de troende, er Bibelens forklaring.

Den tryggheten gir åpenbart helsemessige pluss-effekter.

Stadig fler forskningsrapporter påviser dette. Hvilket vel må gjøre inntrykk på en rasjonell ateist?

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6745 kommentarer

"Den hellige ånd i de troende" (sic)

Publisert rundt 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Forårsaket av Den hellige ånd i de troende, er Bibelens forklaring.

Den tryggheten gir åpenbart helsemessige pluss-effekter.

Stadig fler forskningsrapporter påviser dette. Hvilket vel må gjøre inntrykk på en rasjonell ateist?

Jeg tror nok at en "rasjonell ateist" kan være enig i at "Den hellige ånd" befinner seg inni den troende

Den rasjonelle ateist forstår også at alt som gir oss håp er helsebringende.

Som Relling sier: 

Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med det samme.
1 liker  
Svar
Kommentar #12

Marianne Solli

16 innlegg  1499 kommentarer

En pensjonert prest

Publisert rundt 1 år siden

jeg kjenner veldig godt, sier at det er de overbeviste ateistene og de overbeviste religiøse, som takler overgangen til døden best, mens de som egentlig også tviler litt innimellom på det kristne budskapet, kan ha fryktelige anfektelser om hvor de havner etter døden.

Svar
Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6745 kommentarer

Med andre ord:

Publisert rundt 1 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
tviler litt innimellom på det kristne budskapet, kan ha fryktelige anfektelser om hvor de havner etter døden.

De som tror på fortapelsen, frykter fortapelsen.

De som tror på Himmelen for seg selv, er håpefulle og lykkelige, selv om de tror at andre havner i fortapelsen/Helvete (fortjent eller ufortjent).

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Tore Olsen

21 innlegg  5142 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.

Rop på hvem?

På JHVH?

PÅ den kjærlige gode far i himmelen?

På Gud som som sendte bjørner for å drepe 40 smågutter for at de mobbet hans skallede profet? 

På Gud som ville drepte alle innbyggerne i Jeriko foruten en hore som hadde sviktet sine egne?

På Gud som krever blodoffer, ja måtte ta livet av sin egen sønn for å kunne tilgi sitt eget skaperverk?

På Gud som forbereder en himmel for noen ?

Men et helvete for de mange som går på den brede vei til fortapelsen? 

Er det fra et slikt vesen jeg skal forvente hjelp, evt dele mine gleder sammen med på gode dager? Nei, dessverre så gir det meg liten mening. En gang i tiden ga det mening, men nå er det bare støy.

Du har valgt en synsvinkel, den synsvinkelen holder ikke mål når man skal måle Gud.

Så når du ender opp med et gudssyn som er ensidig negativt er det soleklart at du ikke vil tro på noe sånt. Å fortelle deg om den motsatte retningen vil av deg kreve et paradigmeskifte du ikke finner fornuft i - det er derfor troen kan virke ufornuftig og feilaktig og støyende.

Svar
Kommentar #15

Marianne Solli

16 innlegg  1499 kommentarer

Muligens noe i det

Publisert rundt 1 år siden

... og en overbevist ateist føler seg trygg ved å vite at hen allerede er en del av det evige livet ... et mellomledd i nuet, som både er med på å føre anenes liv videre og også lever videre i sin etterslekts kommende generasjoner.

Svar
Kommentar #16

Sverre Olsen

1 innlegg  984 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du har valgt en synsvinkel, den synsvinkelen holder ikke mål når man skal måle Gud.

Er ikke skaperen større en sitt skaperverk...? Når vi da har skapt Gud, så bør vi vel også kunne måle han. 

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  859 kommentarer

"Med det mål I måler skal I måles igjen"

Publisert rundt 1 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke skaperen større en sitt skaperverk...? Når vi da har skapt Gud, så bør vi vel også kunne måle han. 

Forutsetningen for å kunne diskutere den kristne religion - eller trekke slutninger ut av Bibelen - må være at man enten har satt seg inn i innholdet og etablert  en oppfatning av innholdet og en tro på dette , eller man har satt seg inn i deler av innholdet og er interessert i å vite mer.

Dersom man mener Bibelen er oppspinn blir diskusjon håpløst.

Jeg oppfatter det slik at Gud , Himmelen osv befinner seg i en annen dimensjon som vi i vår verden ikke forstår eller ikke har mulighet til forstå herfra med vår begrensede viten.

Å kommunisere fra denne dimensjonen og over til oss vil måtte skje med forenklinger (Daniel , Johannes f.eks.). Synene de hadde - kjørt slik de hadde forutsetninger for å forstå og formidle.

Vi ser også stadig at man opererer med totalt andre tidsbegrep enn i vår dimensjon

Den jeg synes har klart å gi oss et mer detaljert inntrykk er Ezekiel , som også refererer til hva som foregikk på Jorden , med skapninger som var avhengig av tekniske hjelpemidler , men som sto i kontakt med Gud.

Ezekiel var engasjert  og ville høre mer , og blir gjort oppmerksom på tidsfaktoren , i løpet av samtalen var det gått ca. 30 år på Jorden. (Einstein ; Tid er rom).

Les igjennom/repeter Ezekiels opplevelser som reiser flere spørsmål enn svar. Beskrivelsen han gir er så nøyaktig og teknisk logisk at vi i dag kan si at han ikke hadde mulighet til å dikte dette opp.

Vi vet dessverre for lite og må godta det. Og i den sammenheng ser en ikke bort fra at en tro , indre ro og sikkerhet er helsemessig positivt.

Josef F. Blumrich , chief of the systems layout ved NASA , tok ut patent på et "månelandingskjøretøy" basert på Ezekiels beskrivelse.  Denne typen teknologi lå under hans fagområde. Patentet ble godtatt.

Boken finnes på engelsk : Corgi Book 0 552 09556 7

På tysk, Econ Verlag GmbH : "Da tat sich der Himmel auf"

PS: Jeg antar at Adam og Eva måtte være de helt perfekte mennesker , fysisk og psykisk - uten sykdommer eller plager. Skapt i Guds bilde.

 

Svar
Kommentar #18

Sverre Olsen

1 innlegg  984 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Dersom man mener Bibelen er oppspinn blir diskusjon håpløst

Bibelen oppspinn? 

Vi har hatt en mengde religioner, du vil se på de aller fleste som menneskeskapte. Tenk f eks på norrøn mytologi. Det er menneskets forsøk på å forklare i møte med det de ikke kunne forstå. 

Slik også i bibelen. Gud utvikler seg i takt med menneskets utvikling. Fra den primitive stammeguden som hadde behag i duften av brent sauefett snakkes det i dag om den første beveger, så abstrakt at det knapt er noe igjen. 

Bibelen er ikke oppspinn. Vi ser der menneskets kamp for å forklare og å forstå. Vi får et unikt innblikk i hvordan de forholdt seg til sorg, gleder, sult, krig osv. Men hver bokstav er skrevet av mennesker, og det bærer de ulike bøkene preg av. Det er ikke mye magisk med det. 

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Har du noen gang lest en bok om teologi? For eksempel om det ondes problem? 

Ateister liker å tro om kristne at det er de enkle svarene som tiltrekker. Det er for enkelt.

Troen lever godt med de ubesvarte spørsmålene. Men til tross for det, så gir troen en indre visshet. Forårsaket av Den hellige ånd i de troende, er Bibelens forklaring.

Den tryggheten gir åpenbart helsemessige pluss-effekter.

Stadig fler forskningsrapporter påviser dette. Hvilket vel må gjøre inntrykk på en rasjonell ateist?

Jeg er ikke sikker hva du mener med bok om teologi, men jeg har lest mange bøker om religion. Jeg tror forresten du misforstår litt det jeg skriver. Dette handler jo ikke om dagens eller gårsdagens teologer, men om vanlige mennesker opp gjennom årtusener, og hva de har funnet av "sannsynlige" svar på de fenomenene som de har observert i naturen.

Og at denne tryggheten har helsemessige effekter er det ingen tvil om. Dette er noe vitenskapen kan si mye om. Men det betyr jo ikke at det finnes noen guder.

Svar
Kommentar #20

Tore Olsen

21 innlegg  5142 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
PS: Jeg antar at Adam og Eva måtte være de helt perfekte mennesker , fysisk og psykisk - uten sykdommer eller plager. Skapt i Guds bilde.

Ja, det var de - og Adam levde i 930 år, med Eva ved sin side.

Men når de måtte ut av Edens hage for å lære forskjell på liv og død, sant og usant, hellig og uhellig, rettferdighet og synd - lære det på kroppen på en slik måte at man ikke kunne komme unna uten å måtte ta en stilling til det, og vokse på det, ble deres forgjengelighet også en del av vår arv. Vi befinner oss i samme situasjon, det er umulig å unngå å ta stilling til denne guddommelige konstruksjon for å overvinne forgjengelighet og død.

Men fra Adams tid frem til vår tid har vi mutert negativt generasjon etter generasjon, frem til en levealder på snaue 80 år. Dette i følge forfallets lov som hele tiden peker mot en begrenset leve alder på alt det skapte. 

Gjennom tro og rettferdig livsførsel så motvirker vi forfallet og opplever bedre livskvalitet på mange måter. Først og fremst fordi livet oppleves meningsfylt og uendelig, alt vi gjør har betydning og vi kan bygge opp en fred det ikke er mulig å oppleve når man ikke befinner seg under Guds beskyttende hånd.

Til slutt vil vi få en ny jord, en ny himmel og et evig liv hvor sykdom, sorg og død er overvunnet. Dette kan vi ikke vinne før vi har opplevd det, så Adam og Eva ga oss en mulighet vi ikke ville hatt om de ikke spiste av kunnskapens tre. 

Så vil jeg minne alle som leser dette at treet til kunnskap, hvis frukt ga Adam og Eva forstand til å se forskjell på godt og ondt, var plantet av Gud med en hensikt - at de skulle spise av det og bli som Ham, for frukten var ikke menneskets kunnskap, men Guds kunnskap. Konsekevensen ble død, men også evig liv - for uten å overvinne døden kan man ikke seire med å motta evig liv.

Men valget måtte være deres - de kunne ikke tvinges til hverken det ene eller det andre, hverken tvinges til å forbli i hagen, eller kastes ut av den - uten ved eget valg! Derfor måtte de settes fri for å ta et eget kvalifisert valg. Konsekvensen ble gjort klart og tydelig med advarselen, at de ikke skulle spise av treet for da måtte de dø. Så enten spiste de og fikk samme kunnskap som Gud - dvs. det lyset som skiller mørke og usannhet, med lys og sannhet - som er den kunnskapen som Gud selv har, eller de måtte forbli i en tilstand uten vekst, uten utvikling og uten en fremtid.

Ved å gå mot Guds råd, ble de selvstendige etter eget valg og fra da av kunne man velge bort Gud og velge inn Gud - etter eget ønske. Dette kalles handlefrihet, valgfrihet og fri vilje.

Måten den historien leses på er enten til våre egen fordømmelse eller til vår egen opphøyelse, det vanlige virker å være at vi gir Eva skylden for synden i verden, men det er nok oss selv som er årsaken for synden i vårt eget liv. 

De som tror på Kristus vil bli fri fra synd gjennom omvendelse og ved å følge Ham livet igjennom. Alle oss har en kamp med seg selv for å nå det målet. Dette her sier jeg til alle; ingen makter det av seg selv! Vi alle trenger Guds nåde, og da må vi slutte å fordømme andre, slutte å misforstå og unnskylde oss selv, slutte å lage politikk og løgn av evangeliet og slutte å tro at nåden er gitt oss uten et offer fra vår side. At vi må miste vårt liv for Kristi skyld, og dermed finne det evige livet med Ham. Vi må alle ta vårt kors opp og ikke innbille oss at å synde er helt greit for vi kan ikke annet ifølge vår arv - også har Herren tatt synden bort. Ta en titt verden rundt, ser det ut som den er fri for synd? Hver enkelt av oss har vår andel av den, vårt kar å rense innvendig og utvendig.

For den som tror er denne utfordringen sunn og fører til fred med Gud i erkjennelsen av at vi gjennom vår tro kan overvinne alt, det er Guds vilje med oss. Kommer vi til Ham viser Han oss vår svakhet så vi vet hva vi skal overvinne og Hans nåde blir tilstrekkelig hvis vi ydmyker oss for Ham, og tror på Ham - da vil vår svakhet tas bort og vi mottar Hans styrke i stedet, som er fred i dette livet og i det neste. Det gir åndelig og fysisk helse.

2 liker  
Svar
Kommentar #21

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Kildekritikk

Publisert rundt 1 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Professor ved Brigham Young University, Daniel Peterson, har sett nærmere på det som finnes av forskning på sammenhengen mellom tro, livssyn, samfunn og helse, og delte nylig sine tanker rundt de overraskende entydige funnene med publikum i begynnelsen av august.

Det er ikke overraskende at Peterson, som er "professor" ved en kristenfinansiert privat institusjon i USA, kommer med slike tanker. Interessant nok som disse tankene muligens er, så er det jo viktig å se hva konsensus er på det fagfeltet man ønsker å uttale seg om når man, som i dette tilfellet, har "kirsebærplukket" studier.


1 liker  
Svar
Kommentar #22

Tore Olsen

21 innlegg  5142 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke overraskende at Peterson, som er "professor" ved en kristenfinansiert privat institusjon i USA, kommer med slike tanker. Interessant nok som disse tankene muligens er, så er det jo viktig å se hva konsensus er på det fagfeltet man ønsker å uttale seg om når man, som i dette tilfellet, har "kirsebærplukket" studier.

Tror du man kommer til motsatt konklusjon ved en sekulært finansiert offentlig institusjon i USA, med en ekte "professor"?

2 liker  
Svar
Kommentar #23

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Joanna Bjerga. Gå til den siterte teksten.
Både psykoanalysens far, Sigmund Freud, ny-ateisten Richard Dawkins, og Sam Harris, forfatteren av den populære boken ‘The End of Faith’ (2004), har erklært at tro nærmest kan defineres som en sinnslidelse, og at religion er en trussel mot samfunnet.  Opplest og vedtatt. Men stemmer det?

Både psykoanalysens far, Sigmund Freud, ny-ateisten Richard Dawkins, og Sam Harris, forfatteren av den populære boken ‘The End of Faith’ (2004), har erklært at tro nærmest kan defineres som en sinnslidelse, og at religion er en trussel mot samfunnet.  Opplest og vedtatt. Men stemmer det?

For å ta religionen først så kan det ikke være mere sant en det at religion er en trussel mot samfunnet, bare å se seg omkring i verden det så ser en det drepes over en lav sko av bare ondskap snart alle steder og det rykker stadig nærmere oss også.

Når det gjelder sann kristen tro så er det også slik at når du er kommet dit hen at ikke bare det du har hørt om tro men også erfart at det du hører og leser deg til selv fungerer skaper det en tro innom deg som er urokkelig men å kalle det en sinnslidelse NEI.

Svar
Kommentar #24

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Akademisk frihet

Publisert rundt 1 år siden

Det er ikke sikkert, men det er all grunn til å etterspørre andre kilder når det er en klar sammenheng mellom interessene til institusjonen eller dens sponsorer, og institusjonens forskningresultater eller faglige ståsted.

 

1 liker  
Svar
Kommentar #25

Tore Olsen

21 innlegg  5142 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke sikkert, men det er all grunn til å etterspørre andre kilder når det er en klar sammenheng mellom interessene til institusjonen eller dens sponsorer, og institusjonens forskningresultater eller faglige ståsted.

For du forutsetter at forskningen har en politisk agenda?

Så hvem skal man stole på?

1 liker  
Svar
Kommentar #26

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Mest mulig uavhengige institusjoner.  Men, det ultimate filteret er jo fagmiljøet. 

Svar
Kommentar #27

Johan Lothe Okkenhaug

7 innlegg  184 kommentarer

Kommentar til B. C. Helèn - flere funn

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er enig i at forskning kan være bias'ed, kanskje særlig på livssynsfeltet. Ifm. en kronikk jeg holdt i våres om et tilgrensende tema, fant jeg flere artikler med et presumptivt mer nøytralt utgangspunkt og vil nevne konklusjonen fra et par:

Fra Journal of Psychological Oncology, 1995, 51-74: "Existing research suggests that religious and spiritual coping may have positve impacts on cancer patients' adjustment" (Jenkins and Pargament).

Fra Basic & Clinical Cancer Research 2014, 28-36: "There was a significant relationship between spiritual health, religious practices, hope and quality of life" (Baljani et al).

Dette er vel egentlig ikke så overraskende. I en doktorgradsstudie omtalt i Vårt Land 13.11.15, skriver forsker i rel.psykologi Sigrid H. K. Haug  om sine hovedfunn ved intervjuer av 21 eldre (70 - 88 år) og deres erfaringer av å leve med uhelbredelig kreft. De fleste "opplevde en sterk lenke til livet i hverdagen" gjennom nære relasjoner, å opprettholde et normalt hverdagsliv, gi rom for livssyn/tro, verdier og meningsfylte aktiviteter samt håndtere det gradvise tapet av helse. For alle informantene var livssynet viktig ift forståelsen og tilpasningen til sykdommen - noe som gjaldt "både ateister/human-etikere, kristne og noen som trodde på en god og evig kraft" (sitat Haug). Neppe særlig kontroversielt?

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Christen Bang-Madsen

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Du er nok ikke overrasket, Johan, att jeg er helt enig med dig. 

Vi vil også alle det gode og det lange liv. "Vi vill leve lenge, vi! Å gamle vill vi alldri bli!" (Halfdan Sivertsen) så det lønner sig med tro. 

Tro er bare ikke noe, en kan streve efter - eller forlange av noen. Opdragelse till å tro er vell rett og slett også en slags innbildning. En kunne ønske, en kunne, men det går ikke for alle. 

Da er det, jeg opplever, noen kaster bibelsitater etter mig, og jeg kan bare bli trøtt og lei. Engang gjorde jeg det samme, andre veien - når noen beklager den danske sekularisering - eller krever retten til att hevde landet regereret etter kristne verdier - "Giv kejseren, hvad tilhører han ...." kunne jeg si og nesten få lyst å rope: "Fundamentalist!" Og 

- jeg blir lei mig, mig. 

Må nok bare forsøke att være så ordentlig som er nettop mig mulig. Så får jeg ta livet som det er, kommer og slutter. Om døden innebærer en slags sortering, undgår jeg jeg nok ikke den heller. 

Nå, mens vi er her - lige nu og lige her - : Tak Johan. 

1 liker  
Svar
Kommentar #29

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for referansene.  Jeg skulle nok vært mer tydelig: jeg er helt enig i at religiøs tro kan ha positive effekter på et individs helse i vanskelige livssituasjoner, e.g. alvorlig sykdom. Det jeg er veldig kritisk til er følgende:

Konklusjonen forblir den samme. Religiøs overbevisning er bra for deg. Og det er bra for samfunnet forøvrig også.  Religiøse og troende mennesker er nemlig mindre tilbøyelige til å begå kriminelle handlinger, de er ærligere, mindre utro, gjør det bedre på skolen, tar høyere utdanning, gjør det bedre i arbeidslivet og engasjerer seg mer i samfunnet rundt seg.  Ifølge forskningen altså.

Jeg mener at det blir for drøy påstand å si at dette støttes av forskning når man ikke referer til en faglig konsensus overhode, men siterer en kilde som uten tvil har interesser som er for knyttet til hva utfallet av forskingen er.

I tillegg er det en mer generell kommentar, som du også nevner, at man bør søke kilder som, litt flåsete sagt, er mest mulig uinteressert i hva konklusjonene av forskningen er. Det er også lurt å se på hva faglig konsensus er - det er nærmest alltid mulig å finne publikasjoner som kan tolkes til støtte for er gitt ståsted. 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #30

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2072 kommentarer

Flytter grenser

Publisert rundt 1 år siden

E. Ottosen skriver at det er bortkastet å bruke stemmer på De kristne/FRP (mye likt partiprogram). De vil aldri nå frem. Arbeiderpartiet, m/hat retorikere, hevder at Erna har flyttet grenser i innvandringsfeltet. Arbeiderpartiet flytter grenser i kjønnsforskningen (hen). Helsevesenet har flyttet grenser og er mer overfladisk og kommersialisert enn tidligere. Mange institusjoner faller fra hverandre og valgkampen gir muligheter for pengespredning. Larver i sårene til en pasient er meldt til Helsetilsynet.

Barn må få være barn. Mennesker må få hylle hele seg.  

Helse, miljø og sikkerhet kommer først. Mistenksomhet er paranoia satt i system. Kritisk tenking handler om kunnskap. Troen gir muligheten til å være seg selv. Yrkesvalget gir muligheten til å realisere kunnskapene, håpet og kjærligheten. Fritiden gir en motvekt til det andre. 

 

 

Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 126 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 186 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 156 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 133 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 182 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 11 timer siden / 522 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 11 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 126 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 186 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 156 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 133 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 182 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 11 timer siden / 522 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 11 timer siden / 90 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
10 minutter siden / 2288 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
13 minutter siden / 2288 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
13 minutter siden / 2288 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Vær varsom
17 minutter siden / 522 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
19 minutter siden / 2288 visninger
Roald Øye kommenterte på
Vårt Land på ville veger
25 minutter siden / 1866 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
27 minutter siden / 2288 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
31 minutter siden / 2288 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
32 minutter siden / 2288 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
37 minutter siden / 2288 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
38 minutter siden / 2288 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 126 visninger
Les flere