Bernt Aanonsen

Pilegrimsprest/Misjonskonsulent
1

Pilegrim i 2017

Det har vært mange innlegg og reportasjer om å være pilegrim i Norge. Det satses på pilegrimsarbeid både fra kirka og staten, og flere fylker gir støtte til pilegrimsprosjekt. Den offisielle pilegrimsleden, Olavsleden, går landeveien mot Nidaros fra Oslo i sør, Sverige i øst og Stiklestad i nord.v

Publisert: 17. aug 2017 / 215 visninger.

Det har vært mange innlegg og reportasjer om å være pilegrim i Norge. Det satses på pilegrimsarbeid både fra kirka og staten, og flere fylker gir støtte  til pilegrimsprosjekt. Den offisielle pilegrimsleden, Olavsleden, går landeveien mot Nidaros  fra Oslo i sør, Sverige i øst og Stiklestad  i nord.

To prosjekt  arbeider med å få godkjent ei lei langs kysten til Nidaros. Et prosjekt, "Kystpilegrimsleden,"  jobber med Vestlandskysten og prosjektet ,  "Pilegrim i Nord," som undertegnede leder, arbeider med leia fra Trondenes til Nidaros.

Vi har kalt prosjektet for "Pilegrim i Nord". Vi er på vei mot Nidaros, men vi er også pilegrimer når vi besøker de forskjellige kirkene her nord.

I vårt prosjekt har vi ikke ønsket  å bare ta fram middelalderens pilegrimstradisjon. Selv om Luther var sterkt kritisk til pilegrimstradisjonen, så er det ikke riktig at det ble slutt på pilgrimsreisene ved innføringa av reformasjonen i 1537. For det første ble ikke alle helgenene kastet ut av kirkene slik en ofte får inntrykk av. I nord har vi beholdt mange av de gamle alterene og helgenfigurene og folk fortsatte i mange år etter 1537 å hilse til disse når de kom til kirka. Sannsynligvis ba de også om helgenenes  forbønn. Til tross for reformasjon, pietisme og diverse branner  har vi flere skulpturer av Maria, hellig Olav, st Nikolas og andre i kirkene i nord den dag i dag. I tillegg er mange altre og enkeltfigurer  tatt vare på så lenge i kirkene at de ble overført til museer på 18 og 1900 tallet og befinner seg der i dag.  

Mange av våre kirker var på en spesiell måte knyttet til Nidaros ved at de var kannikgjeld. Det vil si at soknepresten i den lokale kirka samtidig var en del av presteskapet i Nidaros. Dette førte til at Nidaros fikk store inntekter fra nord. Trondenes hadde på 1400 tallet den største skatteinngangen i hele Norge og det er ikke uten grunn at en her nord sier at Nidarosdomen ble bygd av tørrfisk. Dette binder kirka i nord til Nidaros på en spesiell måte.

Men turen til kirka, til helligstedet , var i seg selv en pilegrimstur.  Inn fra øyer og vær, ut fra fjordene, det kunne ta opp til tre dager å komme seg til kirka. Vårt pilegrimsarbeid må også være å ta vare på slike tradisjoner. Luther framholdt at den viktigste pilegrimsleia går til vår egen kirke.

I vårt prosjekt har det også vært viktig å ta med oss den nord-norske salmeskatten, alt fra Petter Dass og Elias Blix til Helge Stangnes.

Noe av det viktigste i pilegrimsarbeidet er å arbeide for å bedre tilgang til kirkene. Hvis det skal være noe annet enn en tur på sjøen eller i fjellet,  så må pilegrimen bli tatt i mot i kirkene. Her ligger en stor utfordring. Vi kan mene så mye vi vil om hva en pilegrim skal være, men om ikke pilegrimen kan komme til helligstedet når han er på veien, så er det lite igjen av det å være pilegrim.

Har vi grunn til å være bekymra for det kommersielle? Dersom det skal være mulig å komme som pilegrim må det organiseres noe rundt dette. Pilegrimen må både ha mat og et sted å overnatte. For noen er det helt nødvendig at noen organiserer turen, viser vei og legger til rette. For at dette skal skje må det være mulig å tjene på det, ellers kan ingen drive med det i lengda. Og vi må som kirke samarbeide med de som kan gjøre denne jobben. Vi må gjøre vår del: legge til rette for den åndelige opplevelsen med åpne kirker, med enkle og gode opplegg for andakt, lystenning og andre symbol- handlinger som hjelper til ettertanke langs veien. Og som i neste omgang kan utfordre til engasjement for å forvalte jorda og se menneskers nød.

Skal vi sette krav til pilegrimen om tro og seriøsitet? En av de som seilte med meg sa åpent at han var  ateist og lurte på om det var problematisk for meg? Selvfølgelig ikke , var mitt svar. En hver må kunne komme og være med og så må vi legge til rette for pilegrimsopplevelser som kan hjelpe til   at det blir slik de snakker om det i det nord-nordiske veikirkeprosjektet : Inn som turist og ut som pilegrim!

Bernt Aanonsen, pilegrimsprest, leder Pilegrim i Nord

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

10 innlegg  2003 kommentarer

Mon tro?

Publisert over 1 år siden
Bernt Aanonsen. Gå til den siterte teksten.
Men turen til kirka, til helligstedet , var i seg selv en pilegrimstur.

«Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.»

‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭17:24‬ ‭

«Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.»
‭‭1 Korinter‬ ‭6:19

Helligstedet er ikke kirkebygget, det er den kristne personen som eier Guds Ånd .  Hun og han er templet, og der vi er samlet i hjemmet og i forsamlingslokalet, der er Jesu legeme i funksjon.  Kristi er hodet og leder enhver med sine bånd og tilmålt virksomhet.

«Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:16‬ 

Pilgrimsturer til hellige steder er neppe bibelsk.  Og helgendyrkelse er avguderi.

Leit, men sant.  Gå heller i Rondane fra Rondvassbu via Bjørnhollia til Dørålseter.  Pris Herren og mediter over Guds Ord mens du går, og oppmuntre dine medvandrere.


Kommentar #2

Bernt Aanonsen

1 innlegg  1 kommentarer

Pilgrimsturer til hellige steder er neppe bibelsk?

Publisert over 1 år siden

Bibelen forteller om at Jesus dro opp til Jerusalem til de store festene sammen med foreldrene og siden sammen med disiplene. Det kaller jeg pilegrimsvandring og bibelsk.

Paulus skriver til Timoteus: Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. 5
For det helliges ved Guds ord og bønn.

Jeg kan ikke forstå at ei kirke eller et kirkested hvor det er blitt lest fra Guds ord og bedt i hundrede av år må være et Helligsted og vel verd for en troende å besøke til ettertanke og fornyelse. Ja, selv om det er ei ny kirke så er også den inviet med Guds ord og bønn og bør holdes som hellig for den som tror.

Og så gleder vi oss over Guds skaperverk i Rondane og når vi seiler på Helgelandskysten og får lov å være pilegrimer også der.


Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 3 timer siden / 76 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 216 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 4 timer siden / 78 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 5 timer siden / 58 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 6 timer siden / 86 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 6 timer siden / 134 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 6 timer siden / 240 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 15 timer siden / 84 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 15 timer siden / 363 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 15 timer siden / 134 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77090 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43343 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34758 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27738 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22404 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22119 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20013 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19022 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 6 timer siden / 86 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 6 timer siden / 134 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 232 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 125 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 124 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 192 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 176 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 360 visninger
Les flere

Siste innlegg

Tåler Den norske kirke mer nå?
av
Reidar Holtet
rundt 3 timer siden / 76 visninger
Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 216 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
rundt 4 timer siden / 78 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 5 timer siden / 58 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 6 timer siden / 86 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 6 timer siden / 134 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 6 timer siden / 240 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 15 timer siden / 84 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 15 timer siden / 363 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 15 timer siden / 134 visninger
Les flere