Øyvind Holmstad

190    695

Lommedemokrater foren dere!

Kanskje blir lommedemokratiet for enkelt å forestille seg, og at disse store tenkerne derfor er forblindet av sine glitrende intellekt? Eller gir det ikke tilstrekkelig status å fremme en slik utrolig enkel demokratimodell?

Publisert: 12. aug 2017 / 323 visninger.

“ALL ØKONOMI, OGSÅ DEN SOSIALISTISKE, BYGGER PÅ DEN MEDFØDTE “Pengefølelsen”, som er drivkraften bak kapitalismen. HVA ER VERDIER!!!” – Terje Bongard

Finnes det i dag et parti som ikke fremmer en økonomi bygget på pengefølelsen? Svaret er et rungende nei! Hverken Rødt, KrF, MdG eller noe annet parti har en økonomisk politikk hvor ikke den medfødte pengefølelsen ligger til grunn. Derfor er de alle svikere av sivilisasjonen. Det er kun vi lommedemokrater som representerer en reell alternativ økonomisk virkelighet. Derfor, bli lommedemokrat du også! Som Bongard avslutter følgende samtale: Vi må bli flere!

"Kapitalismens nedbrytende ressursparadoks må da settes ut av kraft gjennom et annet energiregime – kombinert med en ny økonomisk dynamikk." – Hans Ebbing

Pål Steigan har tatt et oppgjør med sin statssosialistiske fortid, hans nyutviklede kommunisme 5.0 er en del av dette bruddet. Han har ikke vist et klart standpunkt til fordel for lommedemokratiet, jeg vil derfor ikke omtale Steigan som lommedemokrat. Men han har utvilsomt grepet allmenningene, og jeg vil kalle ham en allmenninger, en av allmenninghetens ledestjerner. Personlig plasserer jeg Steigan i samme liga som Michel Bauwens, David Bollier, Silke Helfrich og Elinor Ostrom.

“Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Elinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….” – Terje Bongard

Kanskje blir lommedemokratiet for enkelt å forestille seg, og at disse store tenkerne derfor er forblindet av sine glitrende intellekt? Eller gir det ikke tilstrekkelig status å fremme en slik utrolig enkel demokratimodell? Menneskets påfuglfjær er jo våre tanker og meninger.

“Men noe så enkelt og avansert som et lommedemokrati tror jeg egentlig få av dem er i stand til overhodet å forestille seg.” – Axel Ford

Ford viser med denne lille kommentaren at han er gnistrende intelligent, da lommedemokratiet er den enkleste formen for demokrati som finnes, samtidig som det er det mest avanserte, da det bygger på en samlet humanetologisk kunnskap. Allikevel vil heller ikke han ta steget fullt ut som lommedemokrat av anarkistisk-ideologiske årsaker, da lommedemokratiet har en organisk-hierarkisk struktur, slik man finner det i økosystemene. Dette hierarkiet er imidlertid motsatt av tradisjonelt makthierarki, da makten kommer nedenfra og siver oppover, omlag som sevjen i trærne om våren.

Slik representerer lommedemokratiet en ny vår!

"Framtida er usikker og svært sannsynlig farlig. Vi bestemmer i dag ikke over egen framtid: Ingen av de å stemme på har gode løsninger. Økonomien lever sitt eget liv og har penger som verdimål, dette tømmer ressursene fortere enn de gjendannes fordi økt forbruk gir økt pengeoverskudd. Menneskeatferd er ikke tilpasset å gjøre noe med dette i store samfunn: Vi må organisere oss for å få fram evnene til samarbeid og bærekraft; for å holde igjen lysta på mer; som også er medfødt." – Terje Bongard

Lommedemokratiet, universets og historiens enkleste men samtidig mest avanserte demokratiform.

Lommedemokratiet har en biologisk maktstruktur med et fraktalt fordelingshierarki, på samme vis som vi ser det i økosystemer og organisk form. I det nederste nivået finner vi de demokratiske produksjons-lommene eller inngruppene, som selvorganiserer sine arbeids-celler som de stolte eiere av produksjonsmidlene. Et sant selveierdemokrati, hvor det predatoriske markeds/stats-duopolet oppløses i allmenningheten!

Tegning: Nikos A. Salingaros

Lommedemokratiet er et økonomisk demokrati som opererer i evolusjonens fjerde lag, hvor det benytter seg av inngruppe-kreftene i handikapprinsippet (Zahavi, 1975). Dagens politiske demokrati fremmer derimot en økonomisk politikk basert på utgruppe-kreftene i handikapprinsippet. Et politisk system som opererer innenfor evolusjonens femte lag kan aldri bli bærekraftig!

 

Hos PermaLiv.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Fredsprisen til Bongard

Publisert 11 måneder siden

Kommentar hos Steigan: https://steigan.no/2017/08/13/motstand-i-kongressen-i-usa-mot-trumps-krigstrusler/#comment-51566

Ikke kun i ord, men Kim Jong-un og Trump forsøker også å overgå hverandre med å ha den tøffeste sveisen.

Selv foreslår jeg imidlertid at Norge som fredsnasjon snarest mulig sørger for å oversette Bongards bok "Det biologiske mennesket" til engelsk og koreansk, og gir hver sin versjon til disse to presidentene. Slik at de kunne få litt selvinnsikt og kanskje bli i stand til å se seg selv utenfra. Det et kun gjennom den selvinnsikten som finnes i denne boka vi kan få fred i verden.

Personlig vil jeg derfor foreslå Terje Bongard til Nobels fredspris. Ingen har fortjent denne prisen som ham. Han er den eneste som har samlet all kunnskap om mennesket og satt dette inn i en historisk kontekst, slik at vi endelig kan forstå oss selv, og med dette som utgangspunkt skape fred.

Ingen som ønsker fred i verden kan komme utenom Bongards bok. Har lest den opp igjen på ferien, og gripes stadig over at den innsikten som her presenteres overgår alt annet. Helt unikt, og de som ikke har lest denne boka forstår hverken seg selv eller den verden de lever i.

Dessverre gjelder dette i høyeste grad verdens presidenter. De som mer enn noen andre burde forstå seg selv og den verden de er satt til å forvalte.

Svar
Kommentar #2

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Kommunisme 5.0

Publisert 11 måneder siden

Kommentar hos Thomassen: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11694536

Jeg har blitt kommunist 5.0 i alderdommen.

Men så har jeg da også i sannhet erfart følgende gjennom mer enn 30 år:

"Sjøl om klassespørsmålet har endra seg, har jeg ofte spurt meg om hvordan kirken i Norge ville sett ut hvis flere av dens mest aktive medlemmer hadde kjent på kroppen hvordan det var å gå i maskinbråk fra morgen til sein ettermiddag, tråkke på steinharde gulv, og avslutte arbeidsdagen med å prøve å fjerne det grøvste av maskinolje og skitt fra hendene."

Man bør her også huske på støvet. Mange av oss sliter med pusteproblemer fra overeksponering av industristøv.

Selv opplever jeg som kristen svært liten forståelse for nødvendigheten av at arbeiderne er eierne av produksjonsmidlene. Etter å ha blitt skviset ut av min bedrift på en stygg måte, har dette blitt klarere for meg enn noensinne!

Svar
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  207 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Øyvind Holmstad. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha blitt skviset ut av min bedrift på en stygg måte, har dette blitt klarere for meg enn noensinne!

Nå vet jo ikke jeg hva som helt spesifikt har skjedd i denne saken, men lurer på hvordan et inngruppesamfunn skal klare å løse slike problemer på en bedre måte.

Svar
Kommentar #4

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

De vil ikke oppstå. Karakteravvik ytterst på klokkekurvene vil bli holdt i sjakk, til beste for alle parter.

Svar
Kommentar #5

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Fredsprisen for Bongard en dårlig ide

Publisert 11 måneder siden

Axel Ford har nok rett i at en fredspris til Bongard ville sette ham i dårlig selskap:

"Støtter ethvert tiltak for å spre Bongards fantastiske bok, men unner ham egentlig ikke å bli satt i så dårlig selskap som Nobels Fredspris ville innebære. Den prisen er blitt en ren bandittpris og et propagandaverktøy for vestlig imperialisme. Men på spørsmålet om hvorvidt det finnes intelligent liv på jorden, er svaret utvilsomt Terje Bongard og et par til hvis navn jeg av ren beskjedenhet ikke vil nevne."

Svar
Kommentar #6

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  207 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Øyvind Holmstad. Gå til den siterte teksten.
Karakteravvik ytterst på klokkekurvene vil bli holdt i sjakk

Hvordan da, helt spesifikt?

Svar
Kommentar #7

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Dette aspektet er beskrevet godt i Bongards bok. Men jeg vil selv også forklare dette spesifikt i min kommende artikkel "Hvorfor Bongards selveierdemokrati er så meget bedre enn høyres". Innenfor inngruppa vil megalomani, sløseri, psykopati, gratispassasjerer, korrupsjon og andre menneskelige tilbøyeligheter holdes i sjakk.

Svar
Kommentar #8

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Video: MAN

Publisert 11 måneder siden

En meget god video over menneskets grenseløse natur. Vi er de fødte sløsere: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

Det er kun gjennom RID-modellen vi kan tøyle vår destruktivitet. Det finnes rett og slett intet alternativ!

Svar
Kommentar #9

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Kommentar av Anders Tallberg

Publisert 11 måneder siden

Tallberg har en lengre kommentar til innlegget her: https://debatt1.no/lommedemokrater-foren-dere/#comment-36601

Svar
Kommentar #10

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Culture Change and Neuroscience

Publisert 11 måneder siden

https://www.youtube.com/watch?v=zv_ud0CgPeQ&feature=youtu.be

"In Culture Change and Neuroscience, Lesson 12 of the Think Resilience course, Senior Fellow Richard Heinberg examines the inherent motivators behind our selfish and social tendencies. When faced with problems and opportunities, our neurological makeup and learned behavior can often prevent us from easily choosing the most sustainable or future-friendly option. As Richard points out in the lesson, it doesn’t mean that we can’t change, just that there are deeply rooted reasons for why it can be so difficult."

Svar
Kommentar #11

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Norsk partidebatt: Påfugldans eller ballbinge?

Publisert 11 måneder siden

Glimrende karikatur fra Steigan over vårt skuebrøds-demokrati: https://steigan.no/2017/08/15/norsk-partidebatt-pafugldans-eller-ballbinge/

Svar
Kommentar #12

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  206 kommentarer

Bra !

Publisert 11 måneder siden

Jeg tror også vi er nødt til å tenke nye tanker/alternativt rundt dette med demokrati. 

Jeg forstod egentlig ikke så mye av innlegget ( det var litt komplisert, og jeg har ikke så mye kunnskap om dette emnet.), men jeg ser at det er en positiv intensjon her, en vilje til å forholde seg kritisk til dagens system og demokratimodell, og det trenger vi mer av. Vi hører hele tiden om at demokratiet slik vi har det idag, er et perfekt system som ikke kan forbedres ytterligere. Og mange har en sperre mot å tenke nye tanker.


Men miljøproblemene, og en lange rekke andre forhold, peker i retning av at det må være noe galt noe sted, og vi må begynne å tenke kreativt og se på nye løsninger, derfor får du en tommel opp av meg :-)

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Kapittel 6 i Det biologiske mennesket

Publisert 11 måneder siden
Svar
Kommentar #14

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Anarkoparlamentarisme

Publisert 10 måneder siden

Etter å ha lest følgende artikkel har jeg kommet til at lommedemokratiet også kan kalles for anarkoparlamentarisme: https://www.nytid.no/ny-anarkisme-for-en-ny-tid/

Dette fordi grunnstrukturen av selvorganiserende inngruppe-produksjonsceller er anarkistisk. Om disse cellene bør ha en flat struktur eller de velger hver sin leder, har jeg ikke klarhet i. Kanskje bør de kunne avgjøre dette selv?

Det er således anarkiet som er fundamentet for Bongards stamme-parlamentarisme. Hvor inngruppe-strategiene i handikapprinsippet erstatter penger og vekst som samfunnslimet.

I sannhet en ny anarkisme for en ny tid!

"Vi kan ikke i like stor grad som før - på grunn en kombinasjon av vedvarende lave oljepriser og klimapolitikk – fortsette å tappe fossile lagerressurser. Derfor kommer det til å skje en overgang til mer fornybar energi. Da vil vi imidlertid måtte greie oss mer med den årlige energien generert av sol og vind (og vannkraft i annerledeslandet Norge). For å fange, lagre og bruke sol- og vindkraft kreves det imidlertid investeringer i teknologi og kunnskap av en størrelsesorden, som vil innebære både redusert energieffektivitet og større ulikhet enn den vi kjenner fra fossiløkonomien. Et grønt skifte i energiproduksjonen vil ikke greie å opprettholde verken velstandsnivået eller fellesskapsfølelsen det fossile energioverskuddet en gang gjorde mulig. Overgangen til fornybar energi har blitt nødvendig, men den vil ikke kunne holde oss sammen som fossiløkonomien gjorde.

I de siste 200 årene har vi bare kjent til formelen kapitalisme + økonomisk vekst = demokrati. Hvis vi ikke tror at det er mulig å forandre samfunnet, slik at de fleste vil si seg fornøyd med å bruke mindre ressurser, trenger vi et energimirakel for at ikke den globale verdensøkonomien skal kollapse og oppløses i mindre og sterkt forenklede regionale bestanddeler." - Sven Røgeberg

https://leveveg.wordpress.com/2017/09/09/hva-sylvi-listhaug-ubevisst-har-skjont/

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
8 minutter siden / 535 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
16 minutter siden / 616 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
35 minutter siden / 616 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 7800 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 7800 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
rundt 2 timer siden / 535 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7800 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7800 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7800 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7800 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7800 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 8 timer siden / 7800 visninger
Les flere