Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI-kirken og rektor på Acta
2    0

Helbredelse og skole

At profeti- og helbredelslinjen skaper debatt, er ikke overraskende. La meg bidra til å nyansere bildet som tegnes av Acta Helbredelsesskole.

Publisert: 10. aug 2017 / 3948 visninger.

Bønn for syke og troen på helbredelse har vært en del av kirkas liv, i varierende form og styrke, helt siden dens begynnelse. Også i den verdensvide kirke i dag har det sin naturlige plass. Når vi som kristne i den vestlige del av verden ofte har blitt tause om dette, er det vi som er annerledes.

Vi har et ønske om å løfte fram denne siden av kirkens tro og liv, noe som også har ført til opprettelsen av et nytt skoletilbud - Acta Helbredelsesskole. At dette skaper debatt, er ikke overraskende. Kanskje kan noen oppklaringer likevel bidra til å nyansere noe av bildet som tegnes av skolen:


1 Helbredelsesskolen utdanner ikke helbredere.

Teologisk er det en umulighet, siden vi tror det er Gud, og ikke mennesker, som helbreder. En gjennomgang av fagplanen vil vise at et grundig studie innen flere felt, der i blant kirkehistorie, bibelfag, hvordan møte mennesker i sykdom, praksiser for forbønn og mer, tar sikte på å sette mennesker i stand til å be for syke på en trygg, sunn og frimodig måte.

Det kan og nevnes at skolen ikke gir formell kompetanse eller studiepoeng, men er en bibelskole på linje med andre skoler av samme slag. Tre av ukens skoledager følger studentene en felles grunnpakke som alle våre bibelskoletilbud har, de to resterende dager fordyper de seg i undervisning og praksis rundt bønn for syke.


2 Bønn for syke erstatter ikke skolemedisin.

Vi har en tydelig praksis på å si til alle som blir bedt for at de må fortsette sin medisinske behandling, og ikke foreta endringer rundt dette uten at det er i forståelse med sin lege. Vi er også opptatt av å be for, og heie på alle som jobber i helsevesenet. Om det skulle være tvil: En helbredelse gjennom medisinsk behandling er like verdt å feire, som en helbredelse ved bønn.

Et element i studiet er også å hjelpe mennesker som jobber eller skal jobbe i helsevesenet med å holde sammen disse to dimensjoner på en god måte.


3 Bruken av ordet helbredelse innebærer ikke et løfte om helbredelse.

Vi gir ingen løfter om helbredelse, men er opptatt av å kommunisere tydelig at helbredelse er en mulighet og bønn for syke et fokus. Vår erfaring gjennom flere år er at særlig i møte med mennesker som ikke er en del av kirka, er et ord som forbønn fremmed. Ved å inkludere helbredelse i navnet, får de øye på at dette er noen som kan angå dem når de opplever sykdom og smerte.

Gjennom flere år har vi ukentlig tatt i mot mennesker som ønsker bønn for sykdom og smerte på vårt Helbredelsesrom. En god porsjon av de som kommer har ikke tilhørighet i noen kristen sammenheng, men nettopp navnet har hjulpet dem å se at dette er et sted de kan komme. En rekke ganger har vi fått lov å feire at en sykdom eller smerte har blitt borte. Noen ganger har vi fått gå sammen med dem på veien mot livets slutt, eller stå med dem over tid i kronisk sykdom. Noen har begynt å tro på Jesus, uavhengig av om de har blitt helbredet. Alt dette er en naturlig del av kirkas liv og praksis.


Sunn og frimodig praksis. Vi er enige med de som mener at det kan oppstå usunne praksiser rundt bønn for syke. Når kirka blir taus om denne delen av troen, øker sjansene for at usunn praksis oppstår både i og utenfor kirka. Vi tror at et grundig studie, med en gjennomarbeidet fagplan, vil hjelpe mennesker til å finne fram til en trygg, sunn og frimodig praksis.

9 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Spørsmål til Ellingsen

Publisert 11 måneder siden

Det ser ut som om du her presenterer en "retusjert" beskrivelse av Acta bibelskoles undervisningstilbud - i hvert fall i forhold til det vi kan lese (og høre i videoinnslagene) på skolens nettsider. Nedenfor har jeg hentet ut noen sitater derfra, der jeg har markert enkelte ord.

Om "helbredelsesskolen" kan vi bl.a. lese følgende:

Praksis utgjør en sentral del av skolen, og i løpet av året vil studentene være med og be for syke på helbredelsesrommet i IMI-kirken, på gata i møte med fremmede, på konferanser og ved hjemmebesøk.

Helbredelsesskolen gjennomfører en tre-ukers utenlandstur til et miljø der helbredelser er en naturlig del av hverdagen og kirkelivet. Slik vil vi lære av dem og utrustes til å leve dette ut i Norge.

Og om "profetiskolen" – som du ikke skriver noe om i ditt innlegg:

Gjennom skoleåret vil studentene få øve seg på å høre Guds stemme og profetere over andre i trygge rammer, i tillegg til spennende praksis i og utenfor IMI-kirken. Studentene vil få være med i profetisk team i Helbredelsesrommet, delta i ukentlige bønn- og lovsangssamlinger i IMI-kirken, i tillegg til å praktisere profeti utenfor kirka. Studentene vil også få mulighet til å være med i profetisk betjening under konferanser og på teamturer i Norge.

I løpet av våren vil klassen reise på en tre ukers studietur til et anerkjent profetisk miljø i utlandet.

Her er det mye man kunne ha grepet fatt i - men la meg stille følgende konkrete spørsmål:

1. Hvordan forsvarer du at studentene som en del av undervisningen skal praktisere helbredelse "på gata i møte med fremmede"?

2. Hvilket utenlandsk helbredelsesmiljø er det studentene skal tilbringe tre uker i?

3. Hva slags teologi er det som ligger bak formuleringen "øve seg på å høre Guds stemme og profetere over andre"?

4. Hvilket "anerkjent profetisk miljø i utlandet" er det studentene skal ha et tre ukers opphold i - og i hvilken teologisk kontekst er dette miljøet "anerkjent"?

6 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

61 innlegg  719 kommentarer

Frisk og nødvendig satsing av Acta

Publisert 11 måneder siden
Egil Elling Ellingsen. Gå til den siterte teksten.
Vi tror at et grundig studie, med en gjennomarbeidet fagplan, vil hjelpe mennesker til å finne fram til en trygg, sunn og frimodig praksis.

Er det en ting som mangler i dagens kristenhet så er det muligheter for åndelig utrustning på en trygg og sunn måte. Når Acta satser på dette og tilsynelatende gjør det i saklige og gode rammer så er det utelukkende positivt. 

Er fruktene gode så kan det til og med kan være normgivende for flere kristne retninger og bygge på samme fagplan og praksis.

6 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

8 innlegg  1551 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
3. Hva slags teologi er det som ligger bak formuleringen "øve seg på å høre Guds stemme og profetere over andre"?

Det er garantert ikke dagens utgave av luthersk teologi. Der finnes etter min erfaring hverken profetisk tale eller helbredelse.  Så IMI kirken er sikkert noe i retning av tros / pinse teologi.  Ettersom det også er Guds språk - også iflg min subjektive erfaring og åpenbaring - står Acta-skolen på god grunn.  De bør koble seg fra Biskopen og liberal Luther-tro!

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Dagfinn Gaarde

12 innlegg  68 kommentarer

Den Hellige Ånds ledelse.

Publisert 11 måneder siden

Den Hellige Ånd er send til oss for å hjelpe oss og veilede oss.

Alle kristne har del i dette, men de fleste kan ha bruk for undervisning om disse tingene. Den treenige Gud ønsker å kommunisere med oss både igjennom Bibelen og ved direkte tiltale. Det vi trenger øvelse i, er å høre etter.

Jeg har personlig erfaring med både helbredelse og profetier selv om jeg ikke tilhører den karismatiske delen av kristenheten. 

Disse tingene tilhører god gammeldags kristendom og er ikke farlig.

6 liker  
Svar
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Kirken er blitt sekulær

Publisert 11 måneder siden
Egil Elling Ellingsen. Gå til den siterte teksten.
Bønn for syke og troen på helbredelse har vært en del av kirkas liv, i varierende form og styrke, helt siden dens begynnelse. Også i den verdensvide kirke i dag har det sin naturlige plass. Når vi som kristne i den vestlige del av verden ofte har blitt tause om dette, er det vi som er annerledes.

Hvorfor skal de sekulære blande seg inn i de kristnes sfære?

Det foregår frelse, profetisk tale, helbredelse, tungetale, utdrivelse av onde ånder, prøving av ånder og alt det som hører med.

Hvor mye av dette foregår i kirken? Se selv!

Kirken er blitt sekulær, og havnet på ville veier. Det er er i de små menighetene du ser dette, spesielt i utlandet, men det vil komme til Norge også.

Da snakker jeg ikke om amerikanske "pengepredikanter", Nei, de som har Ånden.

Du kan se det på fruktene. Ingen ønsker å se på det, før de sulter.....

5 liker  
Svar
Kommentar #6

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Studentenes studieturer

Publisert 11 måneder siden

Jeg kan ikke svare 100% sikkert på dette, men jeg antar at det er studietur til Bethel Church i Redding USA de skal ha, med både Profetiskolen og Helbredelsesskolen. IMI-kirken i Stavanger er veldig ivrige "tilhengere" av denne kirken, etter det jeg forstår.  Bethel Church er en ganske ytterliggående karismatisk kirke, der Bill Johnson er pastor. Johnson er bl.a. opptatt av at det i vår tid skal reises en "Elias-generasjon" med spesielt åndsutrustede kristne, som bl.a. skal gjøre større undere enn det Jesus gjorde. Disse superkristne skal være redskaper i den siste store vekkelsen før Jesu gjenkomst. Så kan vi jo se om Ellingsen tar seg tid til å bekrefte eller avkrefte dette...

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Nettopp

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Bethel Church i Redding USA

Jeg har en sterk mistanke om at du har rett i det, ja.  Da blir det desto mer interessant å få et svar på i hvilken teologisk kontekst dette miljøet er "internasjonalt anerkjent".

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

"The New Apostolic Reformation" (NAR)

Publisert 11 måneder siden

En kritisk og advarende gjennomgang av det teologiske grunnlaget bak "The New Apostoloc Reformation" (bl.a. drøftes Bethel Church, Redding og Bill Johnson) er skrevet av Arne Helge Teigen (se lenke nedenfor). Han er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

https://www.foross.no/aktuelt/nar-en-ny-apostolisk-reformasjon-2/

4 liker  
Svar
Kommentar #9

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Spørsmål til Ellingsen

Publisert 11 måneder siden

Først vil jeg si at jeg har stor tro på helbredelse! Jeg vet at det foregår helbredelse i Jesu navn, og vi har selv erfart det flere ganger innad i min nærmeste familie. Jeg tror også Gud kan gi mennesker budskap, som han ønsker å formidle til andre mennesker. Når dette er sagt, stille jeg store spørsmålstegn til disse to linjene dere nå har opprettet ved ACTA bibelskole, Profetiskolen og Helbredelsesskolen.

Jeg mener at navnene på disse linjene, blir helt feil! De gir assosiasjoner til at studentene ved disse linjene skal "lære å profetere" og "lære å helbrede". Så i utgangspunktet er valget av navn veldig uheldig!

Når det gjelder Helbredelsesskolen, synes jeg det er rart at dere i presentasjonen av linjen sier: "praktisk undervisning om hvordan bønn for syke utføres i trygge rammer". Er det slik at lærerne skal ha med seg syke mennesker inn i undervisningen, for å praktisk vise studentene hvordan en ber for syke?

Dere skriver "i trygge rammer", samtidig som dere skriver: "be for syke på  gata i møte med fremmede". Jeg har jo forstått at dere sender studentene ut i byen i Stavanger, der de går bort til helt fremmede mennesker, for å spørre dem om de har vondt noe sted, og for å spørre om de kan få be for dem. Finner dere virkelig en slik fremgangsmåte tjenlig? I Bibelen står det noe om hvordan vi skal praktisere bønn for syke i Jakob 5, 14: "Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn".  Å springe rundt på gatene til fremmede mennesker, med det ene for øye å finne noen syke (eller noen som har vondt noe sted) som det går an å be for, kan umulig være den riktige måten å gjøre det på! Hvordan blir alle disse fremmede møtt? Hvilket Jesus-vitnesbyrd får de, eller er det bare helbredelse som er i fokus? Hvordan blir alle disse fremmede fulgt opp etterpå? Har dere tenkt på at ikke-kristne, som blir møtt på en slik måte på gata, blir bedt for, blir ikke frisk, kan miste all lyst til å ha noe med kristendommen å gjøre etterpå? Dere har mye å svare for her, Ellingsen!

Så var det Profetiskolen da, der dere skriver rett ut at studentene skal lære å høre Guds stemme og profetere over andre mennesker. Som om det å høre Guds stemme er noe vi kan lære oss??? Det høres så fryktelig feil ut! Dere driver, som kjent, med noe dere benevner som "Profetisk betjening". Da sitter de ferske "profetene" deres foran mennesker som ønsker å høre noe fra Gud, og prøver å høre hva Gud vil si til dem. Så får disse "profetene" assosiasjoner og tanker der de sitter, og formidler disse videre som om de er fra Gud selv. Hvor finner dere belegg i Bibelen for denne formen for profetering? Gud kan gi mennesker budskap som skal formidles videre til konkrete mennesker, det tror jeg på, men da er det Gud som er initiativtakeren til det profetiske budskapet, ikke vi mennesker!

Jeg er så utrolig redd for at det dere driver med bare er menneskeskapt åndelighet! 

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Robin Tande

14 innlegg  3663 kommentarer

Hei du

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Først vil jeg si at jeg har stor tro på helbredelse! Jeg vet at det foregår helbredelse i Jesu navn, og vi har selv erfart det flere ganger innad i min nærmeste familie.

Du virker meget fornuftig og er tydeligvis en kristen jeg lett kan snakke med. Men, jeg er ikke helt på linje med min venn Oddbjørn når det gjelder hvor vi bør begynne i vårt forsøk på å komme den meningsløsheten vi mener å se, til livs.

Jeg vil gå løs på det gudebildet som også du forestiller deg. Du kan jo lese hvordan jeg bragte en prest til taushet her på Vd her:  

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11572874

Jeg snakket nettopp med en slektning i min hjembygd og vi kom inn på hennes onkel og familie som omkom da hun var ett år. Jeg fortalte: 11. september 1941 kom hennes tante til min mor og bedehusmenigheten og ba dem be for hennes bror med kone og et lite barn, som var gått ombord i DS Richard With for å reise hjem fra Honningsvåg. Tyskerne hadde tatt bedehuset i bruk, så bønnemøtet foregikk hjemme hos oss. Jeg, 13 år, var tilhører fra siderommet. De priset Gud og ba i timesvis, mens den engelske ubåten var under veis med sine torpedorer. De ble bønnhørt m h t den første torpedoen,  som bommet. Men dermed var denne guds grenseløse makt og kjærlighet oppbrukt.  

Da jeg noen år senere som voksen mann flere ganger gikk gråtende ut fra kinoene etter å ha sett jødenes grusomme lidelser rulle over lerettene, var også min gudstro oppbrukt. 

Hvordan går det an for intelligente mennesker å forestille seg et så meningsløst gudebilde, forkynne det, og slik legge grunnlaget for det som her og nå kritiseres?  


3 liker  
Svar
Kommentar #11

Robin Tande

14 innlegg  3663 kommentarer

Hei du

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Først vil jeg si at jeg har stor tro på helbredelse! Jeg vet at det foregår helbredelse i Jesu navn, og vi har selv erfart det flere ganger innad i min nærmeste familie.

Slettet av meg selv. Det går galt når jeg redigerer?

 

Svar
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6252 kommentarer

Følg pengene!

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
menneskeskapt åndelighet

Når det åndelige stikker sugerøret sitt ned i det materielle, kan vi trygt regne med at det hele er menneskeskapt.

Det er som Garborgs jærbønder som "trur på skillingen og trøystar seg til Gud".

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Marte Ugedal

5 innlegg  82 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg forstår hva du tenker, tror jeg. Du tenker at det er nytteløst å be til Gud, når han ikke alltid griper inn / gjør det vi ber Han om. Når Gud svarer JA på noen bønner, og NEI på noen bønner, synes du ikke det er greit å forstå. Du synes det er vanskelig å tro på Gud, når han tillater at så mye vondt skjer. Har jeg forstått deg riktig?

Det du sliter med, er nok det vi benevner som "Det ondes problem". Det tar alt for lang tid å skulle gå inn på dette her, så jeg vil gi deg en link med seks videoer som tar for seg dette spørsmålet. Håper du vil finne hjelp der!

Det ondes problem - 6 videoer: http://snakkomtro.com/det-ondes-problem/

3 liker  
Svar
Kommentar #14

Robin Tande

14 innlegg  3663 kommentarer

Jeg sliter ikke

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Det du sliter med, er nok det vi benevner som "Det ondes problem". Det tar alt for lang tid å skulle gå inn på dette her, så jeg vil gi deg en link med seks videoer som tar for seg dette spørsmålet. Håper du vil finne hjelp der!

I min barndom slet jeg meg ut av barnetroen, og har vært overbevist ateist i relasjon til det Bibelske gudebildet o.l. i over 70 år. Men nå strever jeg, som så mange andre, med å få stoppet den religiøse galskapen som skader og bedrar andre mennesker.

"Det ondes problem" har jeg skrevet mye om, og diskutert det her med  blant andre Atle Ottesen Søvik som har tatt doktorgraden på dette emnet. Vi var enig om det meste, bare ikke om den lille resten av menneskets frihet og ansvar en tro kan henge fast i.

Det du linker til er et lite - nær sagt søtt - forsøk på å forstå. Skjønt  ingen har klart det noe bedre med sine solide  teologiske kunnskaper og  fornuftsmessige anstrengelser.

En allmektig skapende gud, som vil sine skapninger vel, surrer ikke rundt som en forvirret sadist. Så enkelt er det.

3 liker  
Svar
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Evangelisering i praksis

Publisert 11 måneder siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Om en kommer i prat med noen, gjennom evangelisering på gaten, og det viser seg at denne personen er syk, og ønsker å bli bedt for, ser jeg ikke dette som en sammenheng der det er naturlig å gjennomføre håndspåleggelse med salving. Men en kan be for den syke, der og da, det blir noe annet. 

Todd White har jeg nevnt tidligere i en kommentar.  Her er han sammen med to medlemmer fra metallbandet KoRn - Head og Fieldy - som evangeliserer for fans før konsert,  Head - Brian Welch - forlot KoRn i 2005 - han var nedkjørt av rus.  Han ga Gud siste sjansen......

In early 2005, Brian Welch announced that he would be quitting the band. In front of a crowd of 10,000, in three services at Valley Bible Fellowship in Bakersfield, California, said "I was addicted to methamphetamines and tried everything ... rehab, stuff on the Internet, but nothing helped me kick it. I was trying on my own to quit and couldn't do it. I wanted to die. No one knew what I was going through. I could not quit. Church was my last shot. I would sit in church high [on drugs]. I would wonder why people would go up to the front after the service. But one day it was for me. I said [to God], 'Show me how to quit."

Siden har Welch vært innom og bassisten Fieldy er nå og en troende.   

Det er White som leder an og de to fra KoRn er mer læregutter.  Kunnskapsord er en gave som gir tillit og åpning - her er det snakk om både helbredelse og overgivelse. 

https://www.youtube.com/watch?v=EMUOg3VJbvo

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
1 minutt siden / 531 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
9 minutter siden / 612 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
27 minutter siden / 612 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
39 minutter siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
44 minutter siden / 7797 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
rundt 2 timer siden / 531 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 6 timer siden / 7797 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Les flere