Oddbjørn Johannessen

191

Hva mener biskop Braut?

Er det «innafor» å undervise unge mennesker i at øving gjør profetmester? Hva mener du om Acta bibelskoles teologiske profil og praksis, biskop Braut?

Publisert: 10. aug 2017  /  1393 visninger.

Acta bibelskole, som drives av IMI-kirken i Stavanger, har utvidet sitt undervisningstilbud med en «profetiskole» og en «helbredelsesskole» – med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Jeg har sett gjennom presentasjonsvideoene for disse to tilbudene på Acta bibelskoles hjemmeside, og jeg må innrømme at jeg fikk bakoversveis.

Profeti-studentene skal øve seg i hvordan de skal «høre Guds stemme», og de skal lære både å «profetere over andre» og hvordan de skal «utruste andre til å gjøre det samme». Helbredelses-studentene skal blant annet ha praksisperioder der de skal lære å «helbrede» folk på gata.

Er det ingen voksne teologer på denne skolen som ser vanviddet? Og hvorfor er det ikke flere teologer og andre ansvarlige kirkeledere utenfor skolen som protesterer høyt og tydelig? Teologer og kirkeledere svikter sin oppgave om de ikke kommer med kraftige advarsler.

Her er det tydelig at inspirasjonen fra den ekstremkarismatiske Toronto-bevegelsen og liknende fenomener er sterkt tilstede. På skolens nettsider opplyses det da også at lederen for «profetiskolen» har en treårig utdannelse ved Bethel Church, Redding (ledet av den kontroversielle ekstremkarismatikeren Bill Johnson) på CV-en sin.

Flere av de utenlandske lærerne som skal stå for deler av undervisningen, er tilknyttet såkalte «ministries» med en Toronto-inspirert teologisk profil.  Det gjelder blant annet Randy Clark («Global Awakening»), David Wagner («Father's Heart School of Prophecy») og Mark Marx («Healing on the Streets»).

IMI-kirken er, ifølge menighetens egen nettside, «tilsluttet Normisjon og en del av Den norske Kirke.» Dermed bør jo biskopen i Stavanger ha noen synspunkter på virksomheten, som han er satt til å føre åndelig tilsyn med.

Er det virkelig nå «innafor» i lutherske sammenhenger å sende unge mennesker ut på gata for å trene seg opp i «guddommelig helbredelse»? Er det «innafor» å undervise unge mennesker i at øving gjør profetmester? Hva mener du om Acta bibelskoles teologiske profil og praksis, biskop Braut?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg lurer litt på.......

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt enig med deg, Oddbjørn Johannessen, det er på tide noen gode teologer og kristne ledere kommer på banen og sier noe om dette! Jeg mener også det er på tide at ledelsen i Normisjon uttaler seg om hvordan de forholder seg til Profetiskolen og Helbredelsesskolen. Jeg ser på Normisjon sin Facebookside at de reklamerer for Acta bibelskole, men da i hovedsak Lovsangsskolen. Hvorfor ikke de mer "spektakulære" linjene?

Hvordan skal teologer komme på banen å kritisere noe de står helt utenfor?

Hvor mange helbredelser ser vi i kirken. Hvor mye profetisk tale er det? INGENTING!

Vi har en sekulær kirke, hvor det tales om solidaritet. Dette har ingenting med Jesu ord å gjøre.

5 liker  
Kommentar #52

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jo, der hvor det er aktivert levende tro så vil det alltid finnes motstandere

Publisert over 2 år siden

Teigen er dessverre en av disse.  Han er representant for en annen tradisjon.  Jeg lar hans tradisjon være i fred, men Teigen synser mangt om noe han selv ikke er en del av.

Det at det rører på seg og aktiviseres tro i Kristi kropp er ikke farlig.  Menigheter som gir mennesker forvandlet liv og fornyet kjærlighet er og de som vokser raskest.  

Det er jo slik at troende som åpner seg og tar imot Den Hellige Ånd  får en aktiv .medvandrer som utruster.

Det står jo i Ordet at vi skal streve etter nådegaver - vi skal be om å bli fylt av Ånden og tegn og undre er noe vi skal forvente.  Vitnesbyrdene er mange.  

 

1 liker  
Kommentar #53

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Acta bibelskole er en skole som drives av IMI-kirken, som igjen er tilknyttet Normisjon, en av Norges største Lutherske misjonsorganisasjoner. Karismatikken i IMI-kirken kommer ikke fra Normisjon, men fra bl.a. Bethel Curch Redding og pastor Bill Johnson. Det er mange kristne ledere i dag som er meget kritisk til en del av Bill Johnsons teologi og framgangsmåte, og også hans selvutnevnelse som en apostel og hærfører som står i særstilling i forhold til andre. Det er mange som mener dette er direkte ubibelsk! Det er oppsiktsvekkende at en av Normisjon sine bibelskoler og menigheter har så sterk tilknytning til en slik ytterliggående karismatisk menighet og pastor, og derfor er det viktig at kristne ledere uttaler seg om dette. Og det er også derfor det er viktig at Normisjon kommer på banen for å informere om hvor de står i forhold til denne Bethel Curch-karismatikken.

Jeg mener ikke det først og fremst er teologer innenfor Den norske kirke som skal uttale seg, for det er ikke dem jeg har størst åndelig tillit til i dette landet... 

5 liker  
Kommentar #54

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Så du mener.....

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener ikke det først og fremst er teologer innenfor Den norske kirke som skal uttale seg, for det er ikke dem jeg har størst åndelig tillit til i dette landet... 

.....At det er bedre at Oddbjørn Johannessen uttaler seg?

4 liker  
Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Mine uttalelser...

Publisert over 2 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
.....At det er bedre at Oddbjørn Johannessen uttaler seg?

...har liten teologisk tyngde i denne sammenhengen. Det er derfor jeg har utfordret biskop Braut i startinnlegget og rektor/pastor Egil Elling Ellingsen i #10.  

De har begge skrevet hvert sitt innlegg om saken - parallelt med mitt.    Brauts og Ellingsens innlegg er skrevet som svar på en utfordring fra Vårt Lands Håvard Nyhus ("For hans åsyn"). Ingen av dem er særlig klargjørende, synes jeg.

4 liker  
Kommentar #56

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
.....At det er bedre at Oddbjørn Johannessen uttaler seg?

Det er nok ikke det jeg prøver å si deg, nei...

Det finnes mange teologer som ikke jobber i DNK, men som heller jobber innenfor ulike Misjonsorganisasjoner og frikirker...

3 liker  
Kommentar #57

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Livssyn, teologi og Jesus har jeg vært opptatt av hele livet.  På hvilken måte og på hvilket grunnlag jeg er opptatt av dette, må nesten bli min sak, ikke sant

Du er på VD opptatt av å kritisere Jesus og troende i mer enn 12 000 kommentarer.  Det er jo litt sært da det gjelder en som ikke tror.

Å kritisere troen og troende - er noe annet enn å forstå troen.  Å kritisere noe du ikke forstår er noe annet enn å forstå frelsen, kjærligheten og det evige livet.

Da du ikke lenger tror - forstår du heller ikke.  

Vanskelig å erkjenne kanskje.  Men, det er jo ateistenes og agnostikernes bjelke i eget øye.  Du ser istedet kun flisen i de troendes øye.

Da en ikke lenger har DHÅ til å rettlede seg i troen - forstår en heller ikke.

 

2 liker  
Kommentar #58

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Å kritisere troen og troende - er noe annet enn å forstå troen.  Å kritisere noe du ikke forstår er noe annet enn å forstå frelsen, kjærligheten og det evige livet.

Uenighet er ikke uforstand, Fjerdingen. Når man vet hva kristne kan få seg til å tro på fra predikanter er det snarere et større spørsmål hvordan det er mulig å suggerere frem tro på den måten. Fornuft og ekstreme predikanter er ikke to sider av samme sak. Når det gjelder å forstå tror jeg karismatikere skal gå stille i dørene. 

3 liker  
Kommentar #59

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Å kritisere troen og troende - er noe annet enn å forstå troen.  Å kritisere noe du ikke forstår er noe annet enn å forstå frelsen, kjærligheten og det evige livet.

Da du ikke lenger tror - forstår du heller ikke.  

Ifølge Njål Kristiansens kommentar 58, så er 2. Kor 2, 14 betydningsløs.

2. Kor 2,14

14 Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Jeg erfarte det ordet selv, da jeg etter mer enn 30 år som ateist igjen kom til tro.  Da ble Bibelen som jeg som ateist ikke forsto bæra av, en helt fantastisk bok hvor mysteriet gradvis ble åpenbart for meg.

5 liker  
Kommentar #60

Bjørnulf Hafstad

8 innlegg  309 kommentarer

Relevant

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Mitt ståsted er irrelevant i denne sammenheng.

Ikke helt. Når du dømmer noe som vanvittig (sterkt ord) så plikter du å gjøre rede for hvorfor. 

Ellers er det rørende at du omfavner en NLM-teolog .  Ikke akkurat en bevegelse etter ditt hjerte, skulle jeg tro. De er vel ikke mest kjent for sitt vidsyn og takhøyde. Jeg kjenner flere som har kommet ut av den bakgrunnen med mange slags reaksjoner og sår så vel som noen med gode erfaringer. 

Selv har jeg gjennom livet vært med i flere forskjellige kirkesamfunn.  Over alt er det noe å kritisere og reagere på. Skulle jeg hengi meg til offerrollen er det ikke vanskelig å finne stoff. Menigheten er ufullkommen. Jeg trenger også for egen del tilgivelse for ting jeg selv har gjort i uforstand og umodenhet. Slik er det i alle samfunn der mennesker deltar. Idretten har vært nevnt som et alternativt eksempel i debatten.

Jeg synes det ville være veldig bra om noen som har erfart ting og reflektert dypere om vanskelige emner kunne undervise om dette i en sammenheng der det ble brukt tid til å gå mer i dybden. Forhåpentligvis vil de kunne gi oss den balansen som kan føre en urkristen praksis inn i et godt spor for vår tid. Hvordan skulle vi ellers lære noe om dette og finne ut hvordan vi praktiserer i kjærlighet ting som Jesus har gitt befaling om?

Ellers er det greit med debatt og kritikk omkring usunn praksis. Teologer og andre er velkommen til det. Men da må målet ikke være å forby eller avstå fra å studere et emne, men å finne en bedre vei nettop gjenom å studere mer.

7 liker  
Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Njål Kristiansens kommentar 58, så er 2. Kor 2, 14 betydningsløs.

Jeg har latt meg fortelle at det er brudd på retningslinjene å tillegge andre debattanter meninger, særlig fordi de ikke er uttrykt av den det gjelder. 

2 liker  
Kommentar #62

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Avsporing

Publisert over 2 år siden
Bjørnulf Hafstad. Gå til den siterte teksten.
Ellers er det rørende at du omfavner en NLM-teolog .  Ikke akkurat en bevegelse etter ditt hjerte, skulle jeg tro. De er vel ikke mest kjent for sitt vidsyn og takhøyde. Jeg kjenner flere som har kommet ut av den bakgrunnen med mange slags reaksjoner og sår så vel som noen med gode erfaringer. 

Jeg forholder meg her til det Teigen skriver om NAR.  Det synes jeg du også skulle gjøre.  Har han noen poenger?

2 liker  
Kommentar #63

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Saken

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du er på VD opptatt av å kritisere Jesus og troende i mer enn 12 000 kommentarer.  Det er jo litt sært da det gjelder en som ikke tror.

Kan du ikke klare å holde deg til saken, Fjerdingen?  For ordens skyld:  Din generelle beskrivelse av mine kommentarer er ikke korrekt. Jeg har kommentert mange forskjellige temaer - og jeg har da også skrevet positivt både om Jesus og troende.

2 liker  
Kommentar #64

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Selvsagt

Publisert over 2 år siden

skulle det være mulig å ta over det som foregår i demonstrasjonsmenigheten Bethel Church slik av mennesker her til lands får en lettere tilgang til en åpen himmel. 

Det er gått noen år siden Vårt Land skrev om Adrian Nygård Stornes - "Noe har skjedd med Adrian" - han satt ikke lenger i rullestolen, men løp rundt som andre 12-åringer.  

http://www.vl.no/troogkirke/noe-har-skjedd-med-adrian-1.41774?paywall=true 

Siden vi bare for glimtvis innsikt legger jeg inn en snutt der vi møter familien i Bethel Church, Redding, California.  Mor, som jobber i BUFetat er den som formidler situasjon før. under og etter - et år etter første besøket.

https://www.youtube.com/watch?v=4u_9C4n0heI 

Imi-kirken har helbredelsesrom - noe som de trolig har blitt inspirert av fra demonstrasjonsmenigheten.  

Det at noen er for og andre aktive skeptikere og kritiker er ikke uvanlig - særlig der det aktiviseres levende tro.  

 

1 liker  
Kommentar #65

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Interessant

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
demonstrasjonsmenigheten Bethel Church

...at Bethel Church-entusiasten Nygaard mener å gjenkjenne inspirasjon fra "demonstrasjonsmenigheten" i Acta bibelskoles undervisningstilbud.  Enda mer interessant ville det selvsagt være om rektor/pastor Ellingsen kan bekrefte det.

2 liker  
Kommentar #66

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Mindre interessant,

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
..at Bethel Church-entusiasten Nygaard mener å gjenkjenne inspirasjon fra "demonstrasjonsmenigheten" i Acta bibelskoles undervisningstilbud.  Enda mer interessant ville det selvsagt være om rektor/pastor Ellingsen kan bekrefte det.

men dog meget sannsynlig - ville da det hvis det ble bekreftet  bli reaksjoner som æsj, fy og føy fra en mann som ikke lenger har noen åndelig knagg å hente sine synsinger fra.  Trolig har han funnet det interessant at Teigen & co. er enig i hans egne forhåpninger om at dette er noe som det fint er mulig å nedsnakke og så videre til andre som leser hans kommentarer - selv om antallet ser stort ut, så er vi nok ikke mer enn noen hundrer som er innom vd- hva vi leser og hvordan vi leser varierer svært.  Bethel Church og Bill Johnson står stødig sånn jeg ser det og hvis det sannsynlige er at Imi-kirken som f.eks. Credo kirken har en positiv link i den retning så er det for mange av oss mer et kvalitetsstempel enn det motsatte.

1 liker  
Kommentar #67

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Forkynnelse eller forførelse

Publisert over 2 år siden
Bjørnulf Hafstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det ville være veldig bra om noen som har erfart ting og reflektert dypere om vanskelige emner kunne undervise om dette i en sammenheng der det ble brukt tid til å gå mer i dybden. Forhåpentligvis vil de kunne gi oss den balansen som kan føre en urkristen praksis inn i et godt spor for vår tid. Hvordan skulle vi ellers lære noe om dette og finne ut hvordan vi praktiserer i kjærlighet ting som Jesus har gitt befaling om?

Vi må se hen til Jesus Kristus personlig - hvordan gjorde Han det. Dernest hvordan lærte Han opp disiplene og hvordan gjorde de det. I et seriøst selvstudium av bibelen, med et oppriktig ønske om å forstå Guds vilje i disse ting - gjennom faste og bønn, er det mulig å lære hvordan Herrens måte egentlig er.

Den urkristne praksis var at ingen kunne ta seg selv den ære å representere Herren Jesus Kristus, man måtte kalles direkte. Ingen kan heller kalle seg selv, for kallet kommer fra denne jordens skaper og samtidig denne jordens frelser.

Urkirken var en vel organisert representasjon av Guds rike på jorden, med direkte myndighet gitt av Faderen gjennom Sønnen, og utøvd gjennom Den hellige ånd. Så de sakramenter og ordinasjoner som har med nadverd og kall og gjøre var direkte forordnet av Gud selv. Det er orden i Guds hus.

Men så kommer det et frafall. Mennesket selv tar over makten i kirken og den ble verdslig styrt. Da spres varianter av læren jorden rundt, likeså etterligninger av den sanne virkemåte. Det er ingen automatikk i at profeti er sann, at helbredelse kommer fra den sanne kilde, for forførelsens mester er en mester i å etterligne både den sanne lære og den sanne virkemåte. Til og med troende kan fare vill.

Likevel må man være ettertenksom i kritikken av andre. Vi er selv personlig ansvarlige for hva vi sier, og Herren, som vi ønsker å representere, er upartisk i sin dom - bare se hen til gamle Israel. Når de forlot sin Gud og dyrket avguderi, ble Sions beskyttelse tatt bort og Israel ble angrepet fra alle kanter. Vi ser lignende forhold i dag blant alle nasjoner. At man er troende gir beskyttelse ved nidkjær, ærlig og sann omvendelse, som fører en nærmere Jesus Kristus. Svik derimot kan gi en kortvarig fortjeneste, men ikke langvarig - alt må gjøres opp for. Troens velsignelser er ikke lettvinte og de forskjellige gaver er forskjellig fordi vi er forskjellige. Men igjen, ingen kan ta seg selv den ære eller kalle seg selv.

3 liker  
Kommentar #68

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Hvem får uttale seg?

Publisert over 2 år siden

Det virker som du mener at en ikke-troende ikke skal ha mulighet til å ha meninger, eller å uttale disse meningene, i temaer som har med kristne ting å gjøre? Det er det bare mennesker som er fylt av DHÅ som kan gjøre?

Det er ikke opp til meg å avgjøre om trådleder her har en kristen tro, eller ikke, men han har i alle fall evnet å løfte fram et viktig tema her, som jeg gjerne skulle sett at noen kristne ledere også hadde gjort!

I stedet for å gå til angrep på en persons tro, kan du gjerne delta i debatten her ved å skrive om det temaet denne tråden omhandler, nemlig IMI-kirkens opprettelse av "Helbredelsesskole" og "Profetiskole" ved ACTA bibelskolen i Stavanger. 

3 liker  
Kommentar #69

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jo,

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
I stedet for å gå til angrep på en persons tro, kan du gjerne delta i debatten her ved å skrive om det temaet denne tråden omhandler, nemlig IMI-kirkens opprettelse av "Helbredelsesskole" og "Profetiskole" ved ACTA bibelskolen i Stavanger. 

trådstarter og andre kan synse hva de vil - det er greit nok, men det er ikke de som legger premisssene eller vil - om mulig - presse eller vekke noe som gjør at biskop Braut blir mer skeptisk til menigheten enn han har gitt uttrykk for i sin egne tråd.  Trådstarter opplever jeg mer som en aktivist for mørklegging av levende tro enn undrende.  Han og humanistaktivistene Fragell har vært å regne som parhester på vd i en årrekke der det spinnes rundt de åpninger som en av de finner.

Hvis vi trekker fra det - at han har en dypere agenda enn han gir til kjenne, så har han stilt spørsmål som er helt greie å stille.  Nå har vel disse linjene ferdig studieplanø Acta ble mediefokusert da den ble trukket fram av Hareide som en motvekt mot all vulgær tekst presentert i Nrk.

https://www.youtube.com/watch?v=9MvKhWL6Gsc

men det skulle jo være selvsagt at dette har vi til sjuende og sist ingenting med - ut over synsing - skolesatsning og annet i en menighets regi er et indre anliggende.   

Ser at skolen skal på studiereise til Kambodia   

https://www.youtube.com/watch?v=Is0DIvsFgvg

 

Kommentar #70

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Vel -

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Trådstarter opplever jeg mer som en aktivist for mørklegging av levende tro enn undrende.  Han og humanistaktivistene Fragell har vært å regne som parhester på vd i en årrekke der det spinnes rundt de åpninger som en av de finner.

Jeg har foreløpig ikke noe mer å tilføye i denne tråden, siden den først og fremst var tenkt som en utfordring til biskop Braut (og sekundært til Acta-skolens ledelse).
Din opplevelse av mine innlegg og kommentarer (og av meg) kan jeg neppe gjøre noe med - men overfor andre lesere av VD får jeg jo da opplyse at jeg ikke har noen "agenda" mot kristne eller mot kristendommen som sådan, men med min bakgrunn kjenner jeg en forpliktelse til å si fra når jeg oppdager usunn (og i noen tilfeller direkte helsefarlig) religionsutøvelse.

6 liker  
Kommentar #71

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Er dette "innafor", biskop Braut?

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig nå «innafor» i lutherske sammenhenger å sende unge mennesker ut på gata for å trene seg opp i «guddommelig helbredelse»? Er det «innafor» å undervise unge mennesker i at øving gjør profetmester? Hva mener du om Acta bibelskoles teologiske profil og praksis, biskop Braut?

Oddbjørn Johannessens innlegg her, ligger på topp på leserbarometeret i Vårt Lands nettavis, og det tyder på at det norske livssynsmijøet håper på et direkte svar på Johannessens utfordringer. Selv er jeg særlig spent på biskopens vurdering av barnas og de unges helbredelsesaktiviteter i gatene.

2 liker  
Kommentar #72

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Biskopen har svart i egen tråd

Publisert over 2 år siden

og har trolig annet på tapeten enn å svare på aktivsme fra humanetisk hold.  Du får slå deg til ro med at det alltid vil finnes troende, levende tro og anvendelse av nådegaver inntil Jesus kommer tilbake.  

1 liker  
Kommentar #73

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Den utålelige karismatikken

Publisert over 2 år siden

Det er umulig å skille mellom karismatikk og kristendom. Alle som leser Bibelen forstår det. Derfor er også karismatikk å finne i praktisk talt alle kirkesamfunn, noe de fleste nå har fått med seg. Inklusive bønn for syke og profetisk tale.

Hvorfor skaper dette så sterke reaksjoner blant ikke-troende? Mitt forslag:

Det er lite som i den grad utfordrer sekularismen som karismatikken gjør. Fordi karismatikk bærer i seg en påstand: 

Gud handler i dag! Og dersom Gud handler, så betyr det at Gud eksisterer.

Derfor denne frenetiske motstand fra ateistisk hold.

Når IMI-kirken i tillegg tar dette budskapet ut på gaten, og lar unge mennesker under ledelse av Den hellige ånd kontakte mennesker med spørsmål om forbønn, da blir reaksjonene åpenbart sterke.. 

Fordi dette er en menighet som ikke lar seg skremme til taushet av sekularismen.

Det gledelige med dette som med all annen karismatikk, er at det sprer seg. I dag er det mange menigheter som tilbyr forbønn på gaten. Hadde jeg vært syk, vet jeg hva jeg ville svart på en slik henvendelse.

Det betyr ikke at jeg godtar alt man i karismatiske kretser foretar seg. Men jeg tror at Acta-skolens kurs vil gi en grundig gjennomgang av Bibelens samlede vitnesbyrd om helbredelse og profetisk tale. I tillegg til de erfaringene man nå over tid har høstet, vil dette gi en god og sunn ballast for disse tjenestene.

Derfor heier jeg på IMI-kirken i denne debatten. Og håper at mange norske menigheter vil la seg inspirere til å frimodig leve ut evangeliet.

4 liker  
Kommentar #74

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Det er umulig å skille mellom karismatikk og kristendom. Alle som leser Bibelen forstår det. Derfor er også karismatikk å finne i praktisk talt alle kirkesamfunn, noe de fleste nå har fått med seg. Inklusive bønn for syke og profetisk tale.

Hvorfor skaper dette så sterke reaksjoner blant ikke-troende? Mitt forslag:

Det er lite som i den grad utfordrer sekularismen som karismatikken gjør. Fordi karismatikk bærer i seg en påstand: 

Gud handler i dag! Og dersom Gud handler, så betyr det at Gud eksisterer.

Derfor denne frenetiske motstand fra ateistisk hold.

En meget god kommentar Are. Meget bra!

1 liker  
Kommentar #75

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Underlig tankesett

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Gud handler i dag! Og dersom Gud handler, så betyr det at Gud eksisterer.

Derfor denne frenetiske motstand fra ateistisk hold.

 Hvis man er ateist, er man frenetisk motstander av Gud?

Det ateister, og kristne, stiller spørsmål med, er koblingen mellom penger og påstått helbredelse. Det ikke bare enkeltindivider som skal fralures pengene sine, nå skal til og med fellesskapet finansiere utdanning av profeter og helbredere. Du trenger ikke være ateist for å se det uetiske i dette.

6 liker  
Kommentar #76

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Ånds kraft og tegn.

Publisert over 2 år siden

Disse bibelskoleelevene skal vel ikke læres opp til å lure penger fra folk.

Er ikke meningen at de skal trenes opp til å spre det gode budskapet om Jesus ved Ånds kraft og tegn.

3 liker  
Kommentar #77

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Derfor skrev jeg:

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.

Disse bibelskoleelevene skal vel ikke læres opp til å lure penger fra folk.

Er ikke meningen at de skal trenes opp til å spre det gode budskapet om Jesus ved Ånds kraft og tegn.

"..nå skal til og med fellesskapet finansiere utdanning av profeter og helbredere."

2 liker  
Kommentar #78

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

På samme måte som....

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"..nå skal til og med fellesskapet finansiere utdanning av profeter og helbredere."

.....Fellesskapet skal finansiere læren om ET og klima.

7 liker  
Kommentar #79

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Finansiere læren?

Publisert over 2 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
.....Fellesskapet skal finansiere læren om ET og klima.

Jeg tror du mener "finansiere undervisning" om klima og ET.

Geografi uten klima og biologi uten ET blir stusslige greier. Men jeg tror ikke elevene oppfordres til, med "frimodighet", å oppsøke fremmede på gater og torg for å dele det glade budskap om at vi har noe som heter "klima".

3 liker  
Kommentar #80

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men så kommer det et frafall. Mennesket selv tar over makten i kirken og den ble verdslig styrt. Da spres varianter av læren jorden rundt, likeså etterligninger av den sanne virkemåte. Det er ingen automatikk i at profeti er sann, at helbredelse kommer fra den sanne kilde, for forførelsens mester er en mester i å etterligne både den sanne lære og den sanne virkemåte. Til og med troende kan fare vill.

Tack för en andlig, Biblisk och klarsynt kommentar.

2 liker  
Kommentar #81

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Noen som føler for å svare meg - Are eller Knut kanskje?

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor heier jeg på IMI-kirken i denne debatten. Og håper at mange norske menigheter vil la seg inspirere til å frimodig leve ut evangeliet.

Hva er premissene dere bygger på når dere finner mening i å be en bestemt Gud om å ta bort lidelse?

3 liker  
Kommentar #82

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det gledelige med dette som med all annen karismatikk, er at det sprer seg. I dag er det mange menigheter som tilbyr forbønn på gaten. Hadde jeg vært syk, vet jeg hva jeg ville svart på en slik henvendelse.

Ja, og så er det sikkert mulig å utvide horisonten en smule ved at denne skolen tar med elevene på en studietur, f.eks til Afrika.

Der kan hver enkelt av dem starte med å mette 5000 mennesker med 2 fisker og 5 brød.

De "sultende barna i Afrika", vet nok hva de vil svare på en slik henvendelse...

2 liker  
Kommentar #83

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg forstår godt reaksjonen din Johannessen. Dette er selvsagt uakseptabelt. 

Nå er det viktig å være klar over at det egentlig ikke finnes noen "sunn teologi"  eller "ansvarlige kirkeledere" , da ville de funnet seg en annen jobb. Slik at det ikke kan forventes noe av disse lederne. 

De er alle med i organisasjoner, hvis oppgave er å overbevise mennesker om at Jesus er Sannheten, selv om alt tyder på det motsatte. 

2 liker  
Kommentar #84

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

problemet

Publisert over 2 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
overbevise mennesker om at Jesus er Sannheten,

Hvis helbredelser skal oppfattes som et tegn på at Gud eksisterer og griper inn i vår verden, har jeg noen forslag til dem som slår et slag for dette:

1. Ikke be om penger fra det offentlige utdanningssystemet eller fra privatmennesker!

2. Slutt med hypingen! Slutt med obskure "bevis" .

3. Helbred et menneske med et arm eller bein som er amputert bort. Dette vil feie all tvil til side, og alle mennesker vil forstå hvilken gud som er den rette!

4. Siden jeg ikke (ennå?) tror på en monogud, har jeg egentlig bare to ønsker til helbrederne og deres støttespillere: 

La folk få ha sine penger i fred! 

Ikke la alle dem (den store majoritet) som ikke opplever virkningen av helbredelse leve i troen på at de er "uverdige".

6 liker  
Kommentar #85

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ikke la alle dem (den store majoritet) som ikke opplever virkningen av helbredelse leve i troen på at de er "uverdige".

Noen ganger er det leit at man kan trykke på liker bare én gang. 

3 liker  
Kommentar #86

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

En dåre kan spørre.

Publisert over 2 år siden

Men hans  spørsmål ovenfor er kanskje vanskelig å forstå? Det burde det ikke være, la meg forsøke med dette:

Den Guden dere tror eksisterer, og som dere tror kan påvirkes til å ta bort lidelse: hva blir eventuelt forbedret/helbedret og gir motivasjon hos ham, som følge av en slik bønn påvirkning - evne, empati. våkenhet eller?

For at han skal kunne helbrede må han selv først "helbredes" av en herværende helbreder?  Han har i utgangspunktet makt og empati så det holder, men mangler motivasjon nok? Men noen mennesker har motiveringsevne og kan hjelpe ham?

2 liker  
Kommentar #87

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva er premissene dere bygger på når dere finner mening i å be en bestemt Gud om å ta bort lidelse?

Bibelens ord

1 liker  
Kommentar #88

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva er premissene dere bygger på når dere finner mening i å be en bestemt Gud om å ta bort lidelse?

Skriften forteller fra 1. side det som skal skje og viser deretter gjennom 3500 år oss   i dag på alle sidene - hvorfor den kristne Gud er den eneste sanne Gud.  

Det er ikke Tor og Odin som skapte verden og som frelser de som tror.

Som Tore forteller i forrige kommentar - kort og konsist.  Det er Bibelen som viser oss hvem den eneste sanne Gud er - den er veiviseren til Sannheten med stor S.

Evangeliet og Skriften forteller oss om det sanne påskelammet som åpenbares - da en følger Skriften helt tilbake til Mosebøkene.

 Jesus ofret sitt blod for oss, som vår stedfortreder, Han er vårt påskelam da Han korsfestes. De som ikke forstår det, forstår ingenting av kristendommen og ingenting av Bibelens budskap.

Jødene, er fremdeles i Egypt i forholdet til Gud. De brøt den 1. pakt, allerede før Moses kom ned fra fjellet med steintavlene. Det beviste menneskenes skrøpelig vilje, og at en evig pakt aldri kunne eller kan bero på noen annen - enn mennesket Jesus Kristus.

Ettersom jødene ikke har tatt imot evangeliet og frelsen, vil de først bli frelst ved Jesu 2. komme.

Jesus er i dag, lever i dag og kan erfares som den levende Han er i dag.

Vi kan se hvor eksakt Jesus oppfyller profetiene fra mosebøkene til Johannes døperen, og på korset helt fram til han døde på korset.

Jødisk rett krevde at de korsfestede må dø og gravlegges samme dagen. 5. Mos 21, 22 ff.

Det var derfor bødlenes oppgave å fremskynde ofrenes død ved å knuse bena deres. Det skjer også i dette tilfellet med de korsfestede på Golgata.

De to røverne får bena knust. Men Jesu ben knuses ikke.

Soldatene ser at Jesus alt er død. I stedet gjennomborer en av dem Jesus side med et spyd og straks kom det ut blod og vann. Joh 19, 34.

Det skjer i den timen påskelammet slaktes. For påskelammet gjelder det Skriften forteller - at ikke et ben skal brytes.

2. Mos 12, 46.

Bena må ikke brytes på lammet.

Slik oppfyller Jesus alle forskriftene om det sanne påskelam, rent og fullkomment. Også det Johannes døperen sier i Joh 1, 29. Se Guds lam som bærer bort verdens synd.

Samtidig oppfyller Jesus Salme 34,20f.
Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.

5 liker  
Kommentar #89

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
hvorfor den kristne Gud er den eneste sanne Gud.  

Det hjalp ikke å be til Buddha, men det hjalp å be til den kristne Gud,

Uten kontakt med andre kristne ba en Thailandsk mor til utlendingenes Gud da sønnen ble alvorlig syk. Så begynte Gud å tale til henne i hverdagen.

Da en gruppe med kristne i Chiang Mai gikk ut for å hjelpe til under de store oversvømmelsene som nylig rammet byen, traff de Ning. Mens de hjalp henne å vaske ut huset sitt, fortalte hun at hun følte seg som en utstøtt i nabolaget.. Det vil si at naboene trodde at hun hadde mistet forstanden. Da teamet med kristne begynte å stille henne spørsmål, fortalte Ning at for en stund siden var sønnen hennes blitt alvorlig syk. Ingenting hjalp, så i sin desperasjon begynte hun å be til utlendingenes Gud, og sønnen hennes ble frisk. Siden har hun følt at hun skulle fjerne alle sine Buddhiststatuer og andre Buddhist religiøse symboler som hun hadde i huset, så det gjorde hun. 


Hun fortalte at hun følte det som om hun hadde fått en sjette sans, som om noe forteller henne når hun gjør noe galt eller gir henne en følelse av hva hun skal gjøre i en gitt situasjon. Med begeistrede øyne fortalte det kristne teamet hennes at, ”Det har vi også! Det er den Hellige Ånd!”

Teamet spurte om de fikk lov til å komme tilbake neste dag og ta med seg konen til deres Thai pastor. Dagen etterpå besøkte de kvinnen igjen. Denne gangen forklarte pastorkonen Bibelen og evangeliet om Jesus til Ning. Nå er Ning med i menigheten og forteller ivrig andre om Guds kjærlighet.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans.  Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud.  Gud virker i alle områder.  Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon.  Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft.

6 liker  
Kommentar #90

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Et vitnesbyrd

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans.  Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud.  Gud virker i alle områder.  Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon.  Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft.

Kjærlighetens kraft er den sterkeste i universet. Denne kraften er bakgrunnen for all fysisk eksistens, da heller ikke så merkelig at denne kjærligheten kan påvirke alle materie, all fysikk.

Herren har velsignet meg utallige ganger, helbredet meg fra lidelser, plager og sykdom og gitt meg innsikt i Hans væremåte og tenkemåte. Uten stendig veiledning og beskyttelse ville mitt liv sannsynligvis vært over - for lenge siden. Gjennom de kanaler han har åpnet for formålet har jeg fått del i Den hellige ånds styring, visdom, kunnskap og begavelse. Engler har velsignet meg, voktet meg - jeg kjenner Jesus Kristus og Han kjenner meg.

Etter mange åpenbaringer, syner og inspirasjon gjennom Hans hellighets lys, er det kjærlighetens kraft som har hatt største innvirkning i mitt liv. Den strømmer ut fra Faderen til alle Hans barn og er loven som gir liv og frelse. Den som følger kjærlighetens lov, følger Jesus Kristus. 

Forut for mirakler kommer tro, uten tro - ingen mirakler.

Fylden av troen er den rene kjærligheten som det største mirakel av dem alle og uten den er vi ingenting. Men gjennom denne kjærligheten virker forsoningens kraft - som vi kan ta del i hver dag i våre liv. Gjennom troens bønn blir vi velsignet på guddommelige vis, ikke på menneskers vis.

Derfor på deres frukter skal de kjennes - Herrens disipler.

Hvorfor mirakler? Fordi Guds rike er ikke av denne verden. I Guds rike er verden overvunnet og miraklene den naturlige tilstand de troende befinner seg i, med evige velsignelser, fryd og glede som er til de helliges gavn. Gavnet kommer gjennom navnet Jesus Kristus, som med sitt offer har forsonet oss med Faderen og forløst oss fra dødens grep. I denne forløsningen fra døden vil alle mennesker gjenoppstå, like som Kristus har gjenoppstått. 

De hellige i Sion er gitt fullkomment håp, urokkelige tro og kjærlighetens fylde, som leder alle som vil tilbake til Faderens evige boliger.

Premissene er ikke satt av mennesker, de er gitt av Gud og virker ved tro - sann tro.

 

Vil dere lese mer om å være disippel så følg tråden til Hovda:

Fan eller disippel

2 liker  
Kommentar #91

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Takk

Publisert over 2 år siden

Oddbjørn Johannessen har gjennom flere dager utviklet denne tråden til et faglig interessant og viktig lærestykke om uverdige avvik i deler av den nye variant av kristentroen, som setter et stadig sterkere preg på det globale kirkeliv. Jeg har fulgt med i håp om at de to fremtredende kirkeledere som er utfordret ville vist interesse for noen av de spørsmål som er reist og som ikke er besvart i deres egne innlegg om temaet - men disse er så langt blitt oversett. Det er grunn til å anta det kan oppstå nye konfrontasjoner i tiden som kommer.

2 liker  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere