Imam Yasir Fawzi

6    131

Ulv i fåreklær

Det sies at Tahir Ul-Qadri har moderert seg den siste tiden. Faktum er at han fremdeles går inn for å henrette blasfemikere.

Publisert: 10. aug 2017 / 2628 visninger.

JEG ER IMAM i den norske Ahmadiyya-menigheten, og vi har helt siden etableringen på 1890-tallet lagt tydelig vekt på at Koranen er overordnet haith-litteraturen. Det er dette standpunktet som gjør det ­mulig for både norske, humanistiske muslimer, og ahmadiyya­muslimer å ta avstand fra straff for frafall og blasfemi.

I forrige helg meldte flere norske medier at «europeiske muslimer samles på sommerleir mot ekstremisme». Sommerleiren var arrangert av Minhaj-ul-Quran på Quality Hotel i Sarpsborg. Nestleder i Minhaj Ungdom, Muhammed Yasin Adil, beskrev arrangementet som ­«intensiv helgeleir mot ekstremisme og radikalisering».

For nordmenn flest virker dette som et viktig initiativ. Problemet er bare at grunnleggeren av ­Minhaj-ul-Quran, islamisten ­Tahir-ul-Qadri, var invitert på som hovedtaler. En mann som definitivt ikke deler ahmadiyyamuslimers og norske, humanistiske muslimers humane verdisyn.

Skryt. «Den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (…) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!»

Minhaj-ul-Qurans grunnlegger Tahir Ul-Qadri skryter av å ha stått bak Pakistans umenneskelige blasfemilov når han ikke taler til et vestlig publikum. I ­Pakistan forfekter Qadri helt åpent at «den som begår blas-femi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (…) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!»

Foran et vestlig publikum. I tillegg ønsker han at selv blasfemikere som angrer på sine ytringer skal myrdes. Foran et vestlig publikum, derimot, nekter han for å ha noe å gjøre med blasfemiloven, samtidig som han også hevder at den ikke gjelder for ikke-muslimer.

Det sies at Tahir Ul-Qadri har moderert seg den siste tiden. ­Likevel, det er fortsatt et faktum at han er for statlige henrettelser av blasfemikere, og han støtter fortsatt blasfemilovens anti-­ahmadiyyabestemmelser som kriminaliserer ahmadiyyamuslimenes ytrings- og trosfrihet. Et grotesk eksempel på dette er arrestasjonen av 81 år gamle Abdul Shakoor i 2015. Shakoor ble ikke bare tiltalt etter blasfemilovgivningen, men også landets antiterrorlovgivning fordi han solgte Koranen og ahmadiyyalitteratur til ahmadiyyamuslimer. Han ble dømt til åtte års fengsel i 2016. Dette er den logiske konsekvensen av intoleransen til muslimer som Tahir Ul-Qadri.

Bevegelsen hans har også trykt svært hatske brosjyrer, ikke bare mot ahmadiyyamuslimer, men selv mot de som kun ønsker å sympatisere med oss. De som ønsker å stå opp for ahmadiyyamuslimer loves en snarlig død, og evige pinsler i helvete. Da Mashal Khan ble myrdet av sine medstudenter, etter anklager om å ha fremmet Ahmadiyya-retningens budskap på Facebook, så var det ingen som grep inn for å redde ham.

Unnfallenhet. Minhaj-­­
ul-Quran og andres skremselspropaganda kan være en viktig årsak til mange muslimers unnfallenhet. På grunn av sitt syn på terror blir Minhaj-­bevegelsen ­likevel oppfattet som ­«moderat». Men på en annen side er det ­heller ingen tvil om at bevegelsens forsvar av blasfemilover, og iveren etter å erklære ahmadiyyamuslimer som ikke-muslimer, gjør at denne også er en del av problemet.

Minhaj-ul-Qurans og liknende menigheters islam høres ikke ut som «fredens religion» i det hele tatt i mine norske ører. Ifølge en undersøkelse er 48 prosent av muslimene imot straff for blasfemi, mot 41 prosent som er for. En annen under-
søkelse viste­ at et flertall på 68 prosent er «helt enig» i påstanden at «det er bra at domstolene i Norge ikke er religiøse». Og et flertall på 57 prosent er «helt ­uenig» i påstanden om at lovene i Norge «bør tilpasses Koranen og Sharia». Verdisynet til et flertall av den muslimske befolkningen er derfor i tråd med verdisynet til de som ønsker seg en «norsk islam» – og Ahmadiyya-menigheten.

Dette er et godt utgangspunkt for en bredere dialog mellom alle gode krefter som har respekt for menneskerettighetene. Samarbeid mellom de gode kreftene, som også finnes blant Minhaj-ul-Qurans medlemmer, er viktigere enn noen gang, fordi et slikt samarbeid kan forhindre reaksjonære strømninger å vinne terreng her i landet. Utvilsomt er kampen mot islamisme også en kamp mot sekterisme.

Teologisk kamp. I tillegg, kampen mot radikalisme krever en teologisk kamp. Muslimer må blant annet erkjenne at de ikke har monopol på hverken frelse eller sannheten. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, vår tidligere ­åndelige overhode, skrev følgende:

«Jeg tror for eksempel at dersom en religion skal ha noe verdifullt å bidra med for å skape fred i verden, så er det helt nødvendig at denne religionen bærer i seg et potensial for å forene hele menneskeheten. Det vil si at den må akseptere at religionen i seg selv er universell på den måten at alle mennesker, uansett farge, rase eller geografisk tilhørighet, er skapt av den samme Skaper. Derfor har alle like stor rett til å motta guddommelig veiledning, dersom da menneskeheten i det hele tatt mottar slik veiledning. Dette synet river grunnlaget bort under den oppfatningen at én spesiell religion skulle ha monopol på sannheten.» (Islams svar på vår tids spørsmål, s. 16)

Kampen mot vold og terror i islams navn blir vanskelig, om ikke umulig, uten denne erkjennelsen.

(Teksten ble første gang publisert på Yasir Fawzis eget nettsted, imamen.no)

Yasir Fawzi, Ahmadiyya-imam, 
Kristiansand

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1591 kommentarer

Takk

Publisert 12 måneder siden

Takk for dette interessante innlegget, Yasir Fawzi.

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell Tegnander

2 innlegg  2 kommentarer

Sylvis' betimelige spørsmål til imamen!

Publisert 12 måneder siden

Denne tankevekkende muslimske meningsytringen gir Sylvi Listhaugs spørsmål til hovedtaleren på antiterrorkonferansen i Sarpsborg full legitimitet og berettigelse. Det burde de som kritiserte henne omsider innrømme.

12 liker  
Svar
Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Humanistiske muslimers humane verdisyn?

Publisert 12 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
En mann som definitivt ikke deler ahmadiyyamuslimers og norske, humanistiske muslimers humane verdisyn.

Det høres flott ut det du sier. 

Men er det ikke Koranen og dets innhold ahmadiyyamuslimer tror på? Hvordan kan dere si at det er humant verdisyn og bekjempe dem som altså ikke tror på Allah?

Sura 9 vers 29 Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Du skriver også: Dette er et godt utgangspunkt for en bredere dialog mellom alle gode krefter som har respekt for menneskerettighetene. 

Viser verset over til dette med menneskerettigheter.

Tullete spørsmål kanskje, men tror dere på dette?

3 liker  
Svar
Kommentar #4

Imam Yasir Fawzi

6 innlegg  131 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Vi leser koranversene i sin rette kontekst, ikke slik fanden gjør. Jeg er sikker på at jeg har svart på dette verset før på verdidebatt.no

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Da tror jeg at du må forklare dette en gang til

Publisert 12 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Vi leser koranversene i sin rette kontekst, ikke slik fanden gjør.

Da tror jeg at du må forklare dette en gang til. 

Mener du at det er en forklaring som kan legitimere bekjempelse av andre?

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Øyvind A. Jørgensen

9 innlegg  33 kommentarer

En presisering

Publisert 12 måneder siden

Jeg vet ikke om jeg skal melde uenighet til Fawsis og Ahmads konklusjon, for jeg er ikke er sikker på hva de mener. Hvis de mener at ingen har rett til å ta monopol på sin egen tro og overbevisning i et samfunn, så er jeg enig. Hvis det er slik, blir kampen mot vold og terror vanskelig eller umulig, både i muslimske samfunn og andre. Men en universell religion i betydningen blandingsreligion eller "fellesreligion" er ikke en nødvendig forutsetning for fred og samkvem. Det må være legitimt å  mene at en selv har funnet sannheten, det være seg i en religiøs tro eller en annen type overbevisning, bare man anerkjenner den samme rett for andre. Det må  gjerne være en kirke på den ene siden av veien der menigheten bekjenner at "Jesus er Sannheten", en moské på den andre siden der de sier at sannheten er kommet med Muhammed, og en ateist i et hus ved siden av kan mene han har den riktige forståelsen av tilværelsen, bare de alle kan leve i fred med hverandre i samme samfunn. 

7 liker  
Svar
Kommentar #7

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5302 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Minhaj-ul-Qurans grunnlegger Tahir Ul-Qadri 

Takk for at du opplyser oss!

4 liker  
Svar
Kommentar #8

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Noen utfordrende tanker?

Publisert 12 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror for eksempel at dersom en religion skal ha noe verdifullt å bidra med for å skape fred i verden, så er det helt nødvendig at denne religionen bærer i seg et potensial for å forene hele menneskeheten. Det vil si at den må akseptere at religionen i seg selv er universell på den måten at alle mennesker, uansett farge, rase eller geografisk tilhørighet, er skapt av den samme Skaper

Jeg kan være enig i at alle mennesker er skapt av den samme Skaper. Når det gjelder å forene hele menneskeheten tror jeg først vl(eller en kommende generasjon) vil oppleve antikrists komme, som man kan lese om f.eks i åpenbaringsboken i Bibelen. Antikrist vil ikke lykkes, men Jesus vil returnere og opprette det såkalte 1000-års riket.
Jeg har forstått at dere tror at Jesus/Mahdi allerede har returnert, d.v.s blitt født og levd som et "vanlig" menneske med navnet Mirza Gulam Ahmed. Dersom du hadde kjent til Jesu ord i Bibelen ville du nok vært skeptisk til en slik tro.
Hvis det er riktig at Jesus har returnert så har han gjort en usedvanlig dårlig jobb i å gjøre det kjent overfor verdens kristne! Men man kan vel si det er i samme ånd som Allah i Koranen, som da Allah villedet alle følgere av Kristus til å tro at han ble korsfestet og døde på korset, samt gjenoppsto, siden en person i følge Bibelen viste seg for flere hundre personer, disiplene iberegnet, og hevdet han var Jesus.
Allah villedet dermed alle kristne for så å dømme dem til evige pinsler i ilden. Barmhjertig og nåderik? Ikke akkurat det nei. Selv muslimer skal ikke føle seg trygge på å få paradis.

Så til en vesentlig logisk brist. (Jeg liker å oppdage slike...)
Dere forholder dere først og fremst til Koranen. Koranen er tydelig i at Jesus ikke ble korsfestet eller døde på korset. Utdrag fra Koranen 4:157 "...nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them...).
På tross av dette hevdet Mirza Gulam Ahmed at han(som Jesus) overlevde korsfestelsen og døde en naturlig død! (https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Ahmadiyya_Islam)

At han døde en naturlig død er også en motsigelse av neste vers i Koranen 4:158 "Rather, Allah raised him to Himself...."
Tror du/dere på Mirza eller Koranen?

ps. Jeg tror Jesus er skaperen av alt, ikke Allah. Men for å skape ytterligere forvirring, finnes det, som du burde vite, to vers i Koranen som forteller at Jesus(issa) skapte en fugl av leire(med Allahs tillatelse), samtidig som det står i tre vers at bare Allah kan skape liv. En aldri så "liten" motsigelse.
Koranen sier dette om motsigelser i 4:84(82 i engelsk versjon): "Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammer fra en annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i den!". Men det er kanskje greit med noen...

4 liker  
Svar
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Bare som en tilleggsopplysning....

Publisert 12 måneder siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men for å skape ytterligere forvirring, finnes det, som du burde vite, to vers i Koranen som forteller at Jesus(issa) skapte en fugl av leire(med Allahs tillatelse), samtidig som det står i tre vers at bare Allah kan skape liv. En aldri så "liten" motsigelse.

Jeg mener å huske at det står i Tomas-Evangeliet (Som ikke er med i Bibelen) at Jesus lagde fugler av leire og blåste liv i dem.

Tomas reiste jo østover. Kanskje Muhammed snappet opp noe derfra også?

Kanskje Tomas også er årsaken til at de snakker om Krishna i India?

4 liker  
Svar
Kommentar #10

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener å huske at det står i Tomas-Evangeliet (Som ikke er med i Bibelen) at Jesus lagde fugler av leire og blåste liv i dem.

Det stemmer nok. Det ser ut som Muhammed har hentet en del materiale fra Gnostikerne og ikke "vanlige" kristne. 

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Bekjemp dem som ikke tror på Allah?

Publisert 12 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Jeg er sikker på at jeg har svart på dette verset før på verdidebatt.no

Nei det har du ikke.

Du svarte slik på henrettelsen av 700 jøder blant den jødiske stammen Bani Quraiza: "Muhammad befalte også at alle skulle henrettes hver for seg, altså at den ene ikke var til stede når den andre ble henrettet.[108]Slik ble cirka 400 personer henrettet, og så begravet.[109]."

Vel det finnes dessverre ikke noen unnskyldning for disse drapene. Selv om vi ikke hadde noen Geneve konvensjon den gangen, er det uhørt dette som skjedde med de jødene. Enten det er 400 eller 700 jøder så er dette groteskt. Kvinner og barn ble tatt som slaver. 

Forut for denne "beheadingen" av den jødiske stammen Bani Quraisza ble de beleiret og utsultet i 20 dager. De overga seg da etter det, sikkert uten vann og brød, og ble som kjent beheaded.

Dette var et svar på mitt spørsmål om drapene på de 700 jødene som ble henrettet. 

Mitt spørsmål over var:

 Sura 9 vers 29 Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Altså: Bekjemp dem som ikke tror på Allah. 

Tror du på dette? Vil gjerne at du svarer på dette. 

Du stiller spørsmål om ikke Tahir Ul-Qadri er ulv i fåreklær. Ikke la oss trekke konklusjonen noe videre!


2 liker  
Svar
Kommentar #12

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Altså: Bekjemp dem som ikke tror på Allah. 

Da gjør de i så fall det samme som kristne som ikke kan føre en dialog med en muslim uten at muslimen må avsverge sin tro eller gjøres kollektivt ansvarlig for alt alle andre innen hans trosretning gjør eller sier. Her er det mye felles det kunne snakkes om, og det er ikke lurt å kvele det i fødselen. 

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da gjør de i så fall det samme som kristne som ikke kan føre en dialog med en muslim uten at muslimen må avsverge sin tro eller gjøres kollektivt ansvarlig for alt alle andre innen hans trosretning gjør eller sier. Her er det mye felles det kunne snakkes om, og det er ikke lurt å kvele det i fødselen. 

Vil det si at du ikke står inne for det du tror på?

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Imam Yasir Fawzi

6 innlegg  131 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Her var det mange interessante spørsmål. Jeg får nok dessverre ikke besvart dem før på mandag

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vil det si at du ikke står inne for det du tror på?

Nei. Og jeg oppfordrer deg til å forsøke å føre en dialog med andre på premisser som de kan svare for. Like lite som du er ansvarlig for vikingenes oppførsel i utlandet er trådstarter ansvarlig for de stadig tilbakevendende 700 jødene dine (som om de er de eneste jødene vi kjenner fra historien som er blitt drept). Om du oppriktig ønsker dialog kan du bruke en mer utforskende tone, men det er åpenbart at du vil kviste ned alle muslimer før de får fingrene på tastaturet. Lite fruktbart for dialogen vi trenger og som mange av oss ønsker. Tillitsskapende dialog er løsningen overfor redde motstandere. Slik bygger man bro. Man trenger ikke være veiarbeider for å forstå hvor viktig brobygging er 

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Imam Yasir Fawzi

6 innlegg  131 kommentarer

Blanding

Publisert 12 måneder siden

Grunnen til at du ser så mange motsigelser og logiske brister, er fordi du antar at Ahmadiyya har samme forståelse av Koranen som Sunni og Shia. Du burde sette deg mer inn i Ahmadiyya sin tolkning av Koranen. Da vil du også få løst de tilsynelatende motsigelsene. Sjekk www.alislam.org/quran 

Jeg rekker ikke å svare før på mandag

3 liker  
Svar
Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Et slikt spørsmål er på sin plass.

Publisert 12 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tillitsskapende dialog er løsningen overfor redde motstandere.

Du sier du står inne for det du tror på. Bra!

Det er ikke verre enn det å svare på et enkelt spørsmål. Vi bor i Norge og ikke i Saudi-Arabia. 

For å kunne føre en dialog så må en være ærlige. Da er et slikt spørsmål på sin plass. 

2 liker  
Svar
Kommentar #18

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For å kunne føre en dialog så må en være ærlige. Da er et slikt spørsmål på sin plass. 

Ærlighet er ikke andre siden av å hugge til med machete hver gang noen stikker hodet opp. Muslimer som ytrer seg her har vanligvis et moderat utgangspunkt, men du slipper dem ikke til fordi du har din agenda som de må svare på, og de kan aldri gi tilfredsstillende svar som roer ned din fanatisme, selv om disse svarene er deres ledetråder i deres hverdag. Du bringer dem alltid i forsvarsposisjon for noe de ikke er ansvarlig for, og man kan bare spørre seg hvorfor noen skal gidde å engasjere seg på VD når de får slik behandling. 

Når du sier at et slikt spørsmål er på sin plass viser du en herrefolktankegang, både overfor anderledes troende og meg. Jeg klarer ikke å se hva det er ved deg som gjør deg til noe opphøyet. 

3 liker  
Svar
Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Dette er ikke vanskelig.

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når du sier at et slikt spørsmål er på sin plass viser du en herrefolktankegang, både overfor anderledes troende og meg.

Det er mulig det at du ikke liker at jeg stiller slike spørsmål. Men du må jo være enig i at det er på sin plass når en tar i betraktning all terroren som er blitt. Tar en avstand til slikt vil jeg også tro at en tar avstand fra å bekjempe dem som ikke tror på Allah.  

Dette er ikke vanskelig.

3 liker  
Svar
Kommentar #20

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men du må jo være enig i at det er på sin plass når en tar i betraktning all terroren som er blitt.

Nei. Dine spørsmål er upassende overfor mennesker som bekjentgjør at de tror på noe annet enn det du mistenker dem for å tro. Du må heller argumentere på det de faktisk sier enn det du er redd for at de sier. 

2 liker  
Svar
Kommentar #21

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til at du ser så mange motsigelser og logiske brister, er fordi du antar at Ahmadiyya har samme forståelse av Koranen som Sunni og Shia

Det er riktig at jeg kan mest om "vanlig" Islam, men jeg vet at dere ikke har samme forståelse av Koranen som Sunni og Shia(det er ikke første gang jeg diskuterer med en Ahmadiyya-Imam). Jeg vet også at Ahmadiyya ikke regnes som muslimer i Pakistan(og India, hvis jeg husker riktig). Men den motsigelsen jeg peker på, har jeg vanskelig for å se på en annen måte. Det er da svært tydelig i Koranverset at Jesus verken ble korsfestet eller døde en naturlig død? Jeg kunne pekt på en rekke andre motsigelser innad i Koranen eller i forhold til Bibelen som den støtter seg på, selv om de fleste muslimer hevder den er delvis korrupt/ødelagt. Koranen selv, så vidt jeg har forstått, sier aldri noe om at Bibelens ord har blitt endret på. Den sier dessuten at ingen kan endre på Guds ord. (når tror ikke jeg Allah og Jesus er samme åndsmakt, men det er en annen diskusjon).

Når det gjelder verset som forteller at Jesus skapte en fugl av leire, vet jeg om muslimer som kan arabisk og som har blitt kristne etter å ha lest disse versene i Koranen(den arabiske versjonen). Jeg er klar over at mange vers i Koranen må tolkes i samklang med andre vers, men i følge Koranen selv er det bare Allah selv som forstår disse(i følge en oversettelse av Koranen...)

"Du burde sette deg mer inn i Ahmadiyya sin tolkning av Koranen".
Motsigelsene Jeg har sett på er det ikke min oppgave å finne en forklaring på, da jeg er kristen og forholder meg til Bibelen i jakten på sannheten. Hvis dere er den religiøse gruppering som har funnet mest av sannheten, da må jeg si Gud og hans profeter har gjort en dårlig jobb! Tenk på hvor mange retninger det finnes i alle religioner. Alle virker tilsynelatende like sikre på sin tro. Alle kan ikke ha rett? Det finnes sikkert mange tolkninger i ditt miljø også, vil jeg tro, ellers vil man kunne sammenligne det med et diktatur og det skal vi ikke gjøre.

Ellers håper jeg du bruker god tid på og responderer på alt det jeg skrev i den første kommentaren.3 liker  
Svar
Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det må de tåle.

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du må heller argumentere på det de faktisk sier enn det du er redd for at de sier. 

Undertegnede er ikke redd for det de sier. Er du på styr!

Undertegnede vil at de skal si noe om sin tro. Det må være legitimt. Det må vi forvente ellers blir det Ulv i fåreklær. Det må de tåle.

5 liker  
Svar
Kommentar #23

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Undertegnede er ikke redd for det de sier. Er du på styr!

Undertegnede vil at de skal si noe om sin tro. Det må være legitimt. Det må vi forvente ellers blir det Ulv i fåreklær. Det må de tåle.

Saklig argumentasjon som kan føre til at noe kan operasjonaliseres i dagens kontekst er å foretrekke. Vi kan ikke forlange bedre svar av andre enn vi selv er i stand til å gi. Husk, andre kjenner Koranen ved at de har studert den fra perm til perm (som barn) mens du kjenner bare bruddstykker iht deg selv. Her finnes en risiko for at du dømmer på for spinkelt grunnlag. Spinkelt grunnlag er intet godt fundament for fundamentalisme eller skråsikkerhet. Tvilen bør tilkomme alle, ikke bare motstandere. 

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vi får avvente et svar.

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Her finnes en risiko for at du dømmer på for spinkelt grunnlag. Spinkelt grunnlag er intet godt fundament for fundamentalisme eller skråsikkerhet.

Nettopp derfor kan det være på sin plass med et spørsmål om akkurat dette som det blir sagt så mye om i Koranen.

Nå synes jeg at vi skal avvente et svar på spørsmålet fra imamen Yasir Fawzi så får vi se hva som kommer ut av det.

4 liker  
Svar
Kommentar #25

Njål Kristiansen

144 innlegg  19934 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Nettopp derfor kan det være på sin plass med et spørsmål om akkurat dette som det blir sagt så mye om i Koranen.

Nå synes jeg at vi skal avvente et svar på spørsmålet fra imamen Yasir Fawzi så får vi se hva som kommer ut av det.

For noen dager siden diskuterte vi samme problemstilling etter at du hadde benyttet samme tilnærming til en annen muslim som la ut en tråd her. Jeg spurte deg om han hadde en chanse, og svaret var at naturligvis hadde han det. Et kvarter etterpå hadde du tildelt ham et lyskespark som gjorde at han avsluttet kampen. Jeg regner med at også denne sekvensen er bortkastet bortsett fra at du nå i det minste er gjort kjent med en alternativ tankegang. 

1 liker  
Svar
Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13268 kommentarer

Bibelen har også motsigelser om dette

Publisert 11 måneder siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
i Koranverset at Jesus verken ble korsfestet eller døde en naturlig død? Jeg kunne pekt på en rekke andre motsigelser innad i Koranen eller i forhold til Bibelen som den støtter seg på

I Matt.16.21 taler Jesus til sine disipler om sin død og nevner ingen korsfestelse, men at han skulle bli slått i hjel. Apg.5.30 har ordene; han som dere hengte på et tre og drepte. (se Dan.4.)

Matt.16.28 har dette: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.» 

Sitat: "men i følge Koranen selv er det bare Allah selv som forstår disse(i følge en oversettelse av Koranen...)"

Bibelen har samme utlegning om hvem som sitter inne med hele forståelsen; Joh.5.19: Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen.

Joh.8.27-29: De skjønte ikke at det var sin Far han talte om. Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at  Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»

Dette er umulig å forstå uten å se dette som en utvikling fra sønn til far og til sønn igjen - intet er nytt under solen (Heb.6.1-2: Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud) 

Svar
Kommentar #27

Tor Egil Hansen

11 innlegg  541 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I Matt.16.21 taler Jesus til sine disipler om sin død og nevner ingen korsfestelse, men at han skulle bli slått i hjel.

Her er det nok snakk om oversettelser og tolkninger når det gjelder de andre punktene du tar opp. Hvis du ser her:http://biblehub.com/text/matthew/16-21.htm
vil du se at det fra gresk er oversatt til, ikke bli slått i hjel, men bli drept. 

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13268 kommentarer

Treet

Publisert 11 måneder siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Her er det nok snakk om oversettelser og tolkninger når det gjelder de andre punktene du tar opp.

Min henvisning til treet og kongenes konge (her Nebukadnesar i Dan.4) viser at han døde, men at en rotstubb ble stående igjen i jorden. - Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt fra den tid du forstår at Himmelen har makten.

Så finner man igjen tråden i Åp.22.16: Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.»

I Åp.3.1-2 står det om en rest: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.   Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.

Svar
Kommentar #29

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner med at også denne sekvensen er bortkastet bortsett fra at du nå i det minste er gjort kjent med en alternativ tankegang. 

Njål Kristiansen benytter som vanlig spalten til å gå til angrep på Georg Bye- Pedersen i stedet for å ta opp det som innleggsforfatteren skriver om.

Kjell Tegnander skriver i #2:

"Denne tankevekkende muslimske meningsytringen gir Sylvi Listhaugs spørsmål til hovedtaleren på antiterrorkonferansen i Sarpsborg full legitimitet og berettigelse. Det burde de som kritiserte henne omsider innrømme."

Nettopp! Yasir Fawzis innlegg viser det mange av oss allerede vet: Det er fullt legitimt for en muslim å tale med to tunger og lyve for ikke-muslimer. Dette har frafalne muslimer fortalt oss i årevis, men det synker ikke inn hos godtroende nordmenn. Blant disse godtroende nordmenn befinner åpenbart også Njål Kristiansen seg.

Jeg minner om det Njål Kristiansen skrev (#7) på tråden "Sylvi Listhaug er tøff" av Georg Bye Pedersen:

"Jeg tror ikke han [dvs. Tahir-ul-Qadri] kunne svart anderledes mens han er i Norge. Hvis han hadde sagt noe som kunne ligne på støtte til vold eller straffer som ikke er hjemlet i norsk lov, ville han fort havnet i samme konflikt som mullah Krekar. Samme hvor mye det er hjemlet i Koranen kan han ikke si det her. Hvorvidt han sier det andre steder hvor slike straffer er tillatt kan vi ikke enkelt skaffe oss oversikt over. Tross alt sa han og andre ledere en del rosverdig som NRK viste på Dagsrevyen. Det er å håpe at disse viser hva den nye tid med møter med vestlig kultur innebærer for muslimer. Her er deres budskap overfor hverandre det viktigste hvis det betyr at de forankrer seg i vestlige verdier. 

Listhaugs ord gjorde seg best som indremedisin overfor hennes egne velgere. Som et apropos var hun her blandt mennesker som nedstammer fra bygdedyrsamfunn hvor de har praksis for å angi hverandre. Hun kapret neppe noe nye på dette møtet men hun fikk vist sin fremtoning og holdninger overfor sine egne som sikkert blir fastere i troen. Antagelig vil mange av de tilstedeværende ikke tilbake til slektens røtter og avviser henne som en ansvarlig del av norsk politikk, slik som mange av oss andre gjør." (fet skrift av meg)

Etter Yasir Fawzis innlegg burde Njål Kristiansen innrømme at Sylvi Listhaug har fullstendig rett. Men en slik innrømmeles sitter nok langt inne.

Tahir-ul-Qadris syn har vært kjent lenge for dem som ønsker å holde seg orientert – og det er jo det Njål Kristiansen gjerne vil ha oss til å tror at han er. Jeg viser i sakens anledning til innlegget "Norsk presse må lære seg hva islamisme er" av Kjetil Rolness i VG (meninger).

10 liker  
Svar
Kommentar #30

Sten André Fagermo

59 innlegg  1335 kommentarer

Forståelig.

Publisert 11 måneder siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Njål Kristiansen benytter som vanlig spalten til å gå til angrep på Georg Bye- Pedersen

Hvorfor?

Jo, fordi, Georg Bye Pedersen opptrer ofte upassende, usmaklig og med hakk i plata, angående islam.

La nå mennesker tro hva de vil, uten press. Så lenge de ikke skader andre.

Ahmadiyya er fantastiske ærlige, sunne og troende mennesker, muslimer, som har funnet sin fredelige tolkning av Koranen, via sin(e) profeter, Muhammed og Mirza Ghulam Ahmad. De er forhåpentligvis fremtiden for islam.

Så får det være at veldig mange av oss, ikke forstår hvordan de kan opphøye Muhammed...til å være nesten guddommelig, for muslimer.

1 liker  
Svar
Kommentar #31

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Så får det være at veldig mange av oss, ikke forstår hvordan de kan opphøye Muhammed...til å være nesten guddommelig, for muslimer.

Det er vel dette som ødelegger diskusjonen. Vi kjenner ikke historien omkring Muhammed. 

Legger ved en link fra Halvor Tjønn om Muhammed. https://www.aftenposten.no/norge/i/0GxLM/Krigerprofet-og-religionsstifter 

Som kanskje kjent utga han en bok om Muhammed. Dette er et sammendrag om boken. Boken anbefales på det sterkeste, selv om den er tung å lese.

3 liker  
Svar
Kommentar #32

Sten André Fagermo

59 innlegg  1335 kommentarer

Jeg har boka, i paperback.

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som kanskje kjent utga han en bok om Muhammed

Leste litt i den, i en tid hvor jeg var ganske interessert i islam.

Men fikk, og har fortsatt avsmak i munnen,, til Muhammed, og hvordan han kan opphøyes til "det mest perfekte menneske noen sinne", ifølge muslimer. Selv foran Jesus, Gandhi, Buddha, og Mandela osv, til sammen...virker det som.

Uansett, så lenge de som kaller seg muslimer vil følge Muhammed og hans åpenbaringer, så må de få lov til det. Så lenge de ikke skader andre mennesker, som sagt.

Og, det er her Ahmadiyya, og lignende islamske retninger, fortjener vår alles støtte.

Ikke bare avvisning, og hard retorikk.
1 liker  
Svar
Kommentar #33

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Bekjempelse av vantroende er budskapet i Koranen

Publisert 11 måneder siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Så lenge de ikke skader andre mennesker, som sagt.

Det er jo nettopp dette de tror på. Imam Tahir ble jo spurt om dette med bekjempelse av vantroende. Se over. Han kom dessverre ikke igjen på det.

Dette er nemlig budskapet i Koranen.

PS. Se om du klarer å lese boken. Ihvertfall bør du lese artikkelen i Aftenposten.

3 liker  
Svar
Kommentar #34

Sten André Fagermo

59 innlegg  1335 kommentarer

Nei takk...

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
PS. Se om du klarer å lese boken. Ihvertfall bør du lese artikkelen i Aftenposten.

1. Boken kommer jeg nok ikke til å lese med det aller første. Har andre bøker, som har ligget og ventet, lenge nok nå. Da er en bok om Muhammed, ganske uinteressant.

2. Artikkelen? Tror jeg har lest den, noen år siden nå...kan se på den igjen.


PS: Ahmadiyya driver Jihad med pennen, ikke kniven. Sånn jeg har forstått det. Vil derfor anta at de da har sin egen (fredelige) tolkning av sverdvers etc.

Svar
Kommentar #35

Minstemann Bamsemoms

0 innlegg  11 kommentarer

Take the good, reject the bad.

Publisert 9 måneder siden

Når jeg tenker på Amadya så tenker jeg jo på Incubus, som det virker som åndelig leder menes å ha opplevd.

Slik er jo hadith-litteratur også, at det står mye obtusitet der. Som også talmud, og mange regresserte avgrener av religion. F.eks Hinduisme er veldig regressert.

Men at Koranen skal stå over Bukari og Tirmidi det er bra. Det er disse bøkene som er sektenes "talmud"/religions-regresjon.

I Koranen selv  står det vel at straffen skal stå til forbrytelsen.

Les også min artikkel: Restaurert Og Regresjonsfri Tro.

Fred.


1 liker  
Svar
Kommentar #36

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

synes det er blitt så vanskelig idag. Vi som ikke er akademikere føler oss ofte totalt fremmed i et samfunn som før var oversiktlig og med en tro og en kultur og en identitet. For mange er dette både orden i samfunnet. Vi nordmenn var homogene, men det var iallefall en viss orden  og ro i samfunn og ikke minst i våre hoder - før masse-innvandringen kom med mange forskjellige identiteter og tro og kulturer. Dette kan vi jo lese på internett istedetfor å presse på andres syn og meninger. Synes det er veldig vanskelig OG fremmed i dagens samfunn og vi ser at mange har lyst til å flytte ut av Norge - jeg selv er en av dem. Det KAN bli for komplisert å forholde seg til alt som skjer idag. Respekter de enkle og eldre. VI har også meninger og ytringsfrihet.....trur eg...

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
2 minutter siden / 1592 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
42 minutter siden / 1592 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 1 time siden / 1152 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1464 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 2 timer siden / 1152 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Les flere