Ivar Braut

Biskop, Stavanger bispedømme
2

Forståelig reaksjon

«Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi.

Publisert: 10. aug 2017

Kommentator Håvard Nyhus (VL 09.08.17) gir uttrykk for forståelig reaksjon overfor omtalen av Acta bibelskole og oppstart av «helbredelseslinje» og «profetlinje».  Skolen hører til IMI-kirken i Stavanger. IMI-kirken er igjen en del av Normisjon,  en selvstendig og uavhengig organisasjon som samarbeider i noen grad med Den norske kirke. De som arbeider som ordinerte prester i IMI-kirken er under biskopens tilsyn.

Stavanger bispedømme og IMI-kirken har det jeg vil omtale som en tillitsfull relasjon som også tåler betydelig grad av uenighet. Som ny biskop i Stavanger var jeg på besøk hos IMI-kirkens ledelse tidligere denne uken. Naturlig nok ble også spørsmål rundt helbredelse, profeti og skolefag tematisert.

IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.  «Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi. Grunnen er at ordbruken kan oppfattes slik at en behersker noe ingen mennesker kan ha kontroll over. I så måte følger jeg Nyhus langt på vei i hans synsmåter.

IMI-kirken kan selv svare på spørsmål om teologi og praksis. Som biskop har jeg tillit til at de ordinerte prestene i IMI-kirken gjør sin gjerning i tråd med ordinasjonsforpliktelsen.

 

Ivar Braut, biskop i Stavanger

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fred

Publisert rundt 2 år siden
Ivar Braut. Gå til den siterte teksten.
Grunnen er at ordbruken kan oppfattes slik at en behersker noe ingen mennesker kan ha kontroll over.

Når en biskop ved navn Braut skriver det jeg her siterer, er det fristende å sitere fra første kapittel i Garborgs roman Fred (min utheving):

Det er eit sterkt, tungt folk, som grev seg gjennom livet med gruvling og slit, putlar med jorda og granskar skrifta, piner korn av auren og von av sine draumar, trur på skillingen og trøystar seg til Gud.

Kommentar #2

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Forbilde

Publisert rundt 2 år siden

At en slik praksis virker provoserende, ikke bare på sekulærfundamentalistene, men også på rasjonalistiske kristne, er ikke egnet til å overraske. 

Biskopen gjør det eneste fornuftige, nemlig å forholde seg til skoleplanen. Og det faktum at man ikke kommer utenom hva Skriften sier om helbredelse og profeti. 

IMI-kirken står fram som et forbilde for alle menigheter i Norge. Mange har latt seg påvirke allerede. 

5 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Bevisst og systematisk

Publisert rundt 2 år siden

Her er dreier det seg ikke om fremmedartet ordbruk, biskop Brut. Det fremgår av et rikholdig materiale at dette er et bevisst og systematisk opplegg med egne læreplaner, basert på en teologi og praksis som er skandalestemplet av seriøse kristne såvel som sekulære kritikere siden 90-tallet. (Toronto, Redding). Det er opprettet flere separate linjer ved skolen, hvorav en heter Helbredelseskolen og en annen Profetiskolen. I reklamen for helbredelseskolen heter det:

«I løpet av sommeren vil studentene være med og be for syke på helbredelsesrommet i IMI-kirken, på gata i møte med fremmede, på konferanser og ved hjemmebesøk. All praksis vil skje i trygge rammer med gode forbilder og ledere som utfordrer og støtter deg i å ta nye steg».

Profetskolen inviterer elver på denne måten:«

«Vi tilbyr et nytt studietilbud for deg som vil lære mer om profetiens betydning for den enkelte troende, Kirka og samfunnet i dag Vil du lære mer om hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre? Og ønsker du å lære hvordan du kan utruste andre til å gjøre det samme?»

Både fjorårets informative TV-programmer og årets reklamevideoer viste og viser hvordan dette fungerer i praksis - en virksonhet våre helsemyndigheter burde tatt et oppgjør med. Og Den norske kirke.

2 liker  
Kommentar #4

Johs Ensby

14 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ivar Braut. Gå til den siterte teksten.
IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.

Dette er det Nyhus også kunne tatt høyde for siden kildemateralet syntes å være, nettopp, reklametekstene. 

Kommentar #5

Johs Ensby

14 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
en virksonhet våre helsemyndigheter burde tatt et oppgjør med

Levi, Den norske kirke tok jo et oppgjør med den praksisen du ikke liker i innlegget øverst på denne siden. Etter at biskopen har vært på besøk og drøftet emnet, til og med. Er ikke dette en form verdig et fritt samfunn, da? 

Jeg kan liksom ikke forestille meg hvordan religionsfriheten slik den er formulert i menneskerettighetenes artikkel 18 og i grunnlovens § 16 skulle bestå dersom helsemyndighetene fikk et mandat som inkluderte det å ta et oppgjør med IMI-kirken? 

Hvilken av de 14 ansvarsområdene skulle oppgaven sortere og hvilke av disse etatene skulle myndighetene bruke til oppgaven?

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere