Ivar Braut

Biskop, Stavanger bispedømme
1    0

Forståelig reaksjon

«Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi.

Publisert: 10. aug 2017 / 1039 visninger.

Kommentator Håvard Nyhus (VL 09.08.17) gir uttrykk for forståelig reaksjon overfor omtalen av Acta bibelskole og oppstart av «helbredelseslinje» og «profetlinje».  Skolen hører til IMI-kirken i Stavanger. IMI-kirken er igjen en del av Normisjon,  en selvstendig og uavhengig organisasjon som samarbeider i noen grad med Den norske kirke. De som arbeider som ordinerte prester i IMI-kirken er under biskopens tilsyn.

Stavanger bispedømme og IMI-kirken har det jeg vil omtale som en tillitsfull relasjon som også tåler betydelig grad av uenighet. Som ny biskop i Stavanger var jeg på besøk hos IMI-kirkens ledelse tidligere denne uken. Naturlig nok ble også spørsmål rundt helbredelse, profeti og skolefag tematisert.

IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.  «Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi. Grunnen er at ordbruken kan oppfattes slik at en behersker noe ingen mennesker kan ha kontroll over. I så måte følger jeg Nyhus langt på vei i hans synsmåter.

IMI-kirken kan selv svare på spørsmål om teologi og praksis. Som biskop har jeg tillit til at de ordinerte prestene i IMI-kirken gjør sin gjerning i tråd med ordinasjonsforpliktelsen.

 

Ivar Braut, biskop i Stavanger

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6267 kommentarer

Fred

Publisert 12 måneder siden
Ivar Braut. Gå til den siterte teksten.
Grunnen er at ordbruken kan oppfattes slik at en behersker noe ingen mennesker kan ha kontroll over.

Når en biskop ved navn Braut skriver det jeg her siterer, er det fristende å sitere fra første kapittel i Garborgs roman Fred (min utheving):

Det er eit sterkt, tungt folk, som grev seg gjennom livet med gruvling og slit, putlar med jorda og granskar skrifta, piner korn av auren og von av sine draumar, trur på skillingen og trøystar seg til Gud.

Svar
Kommentar #2

Are Karlsen

9 innlegg  4053 kommentarer

Forbilde

Publisert 12 måneder siden

At en slik praksis virker provoserende, ikke bare på sekulærfundamentalistene, men også på rasjonalistiske kristne, er ikke egnet til å overraske. 

Biskopen gjør det eneste fornuftige, nemlig å forholde seg til skoleplanen. Og det faktum at man ikke kommer utenom hva Skriften sier om helbredelse og profeti. 

IMI-kirken står fram som et forbilde for alle menigheter i Norge. Mange har latt seg påvirke allerede. 

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Levi Fragell

89 innlegg  1131 kommentarer

Bevisst og systematisk

Publisert 12 måneder siden

Her er dreier det seg ikke om fremmedartet ordbruk, biskop Brut. Det fremgår av et rikholdig materiale at dette er et bevisst og systematisk opplegg med egne læreplaner, basert på en teologi og praksis som er skandalestemplet av seriøse kristne såvel som sekulære kritikere siden 90-tallet. (Toronto, Redding). Det er opprettet flere separate linjer ved skolen, hvorav en heter Helbredelseskolen og en annen Profetiskolen. I reklamen for helbredelseskolen heter det:

«I løpet av sommeren vil studentene være med og be for syke på helbredelsesrommet i IMI-kirken, på gata i møte med fremmede, på konferanser og ved hjemmebesøk. All praksis vil skje i trygge rammer med gode forbilder og ledere som utfordrer og støtter deg i å ta nye steg».

Profetskolen inviterer elver på denne måten:«

«Vi tilbyr et nytt studietilbud for deg som vil lære mer om profetiens betydning for den enkelte troende, Kirka og samfunnet i dag Vil du lære mer om hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre? Og ønsker du å lære hvordan du kan utruste andre til å gjøre det samme?»

Både fjorårets informative TV-programmer og årets reklamevideoer viste og viser hvordan dette fungerer i praksis - en virksonhet våre helsemyndigheter burde tatt et oppgjør med. Og Den norske kirke.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Johs Ⓔnsby

12 innlegg  57 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Ivar Braut. Gå til den siterte teksten.
IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.

Dette er det Nyhus også kunne tatt høyde for siden kildemateralet syntes å være, nettopp, reklametekstene. 

Svar
Kommentar #5

Johs Ⓔnsby

12 innlegg  57 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
en virksonhet våre helsemyndigheter burde tatt et oppgjør med

Levi, Den norske kirke tok jo et oppgjør med den praksisen du ikke liker i innlegget øverst på denne siden. Etter at biskopen har vært på besøk og drøftet emnet, til og med. Er ikke dette en form verdig et fritt samfunn, da? 

Jeg kan liksom ikke forestille meg hvordan religionsfriheten slik den er formulert i menneskerettighetenes artikkel 18 og i grunnlovens § 16 skulle bestå dersom helsemyndighetene fikk et mandat som inkluderte det å ta et oppgjør med IMI-kirken? 

Hvilken av de 14 ansvarsområdene skulle oppgaven sortere og hvilke av disse etatene skulle myndighetene bruke til oppgaven?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
39 minutter siden / 1586 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1586 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 1 time siden / 1152 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1586 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1586 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1586 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1464 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1586 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1586 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 2 timer siden / 1152 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1586 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1586 visninger
Les flere