Ragnhild Jepsen

1    0

Mannssjåvinisme i presteklede

Det smerter når Kjell Arild Pollestad finn grunn til å raljere over det vi kjenner grunn til å vere djupt takknemlege for.

Publisert: 9. aug 2017 / 4503 visninger.

Kjell Arild Pollestad står i ein lang kyrkjetradisjon med menn i alle posisjonar. No har han lete seg forargre over ei radiogudsteneste frå Nidarosdomen som synes å utfordre og bryte med denne tradisjonen. Gudstenesta 30. juli var prega og bore av kvinner i alle dei posisjonar der det i Pollestads kyrkjekvardag ville vore menn. At språket i gudstenesta også bar preg av dette, forundrar og forargar ein resignert pater, som også akkar seg over at ein nyttar sør-samisk språk i samenes katedral.

I Nidaros er vi stolte av å vere eit bispedøme med ­mange dyktige medarbeidarar – kvinner og menn, i alle posisjonar, i ordinær presteteneste, i leiarstillingar og elles. Vi er stolte av dyktige kvinner som pregar liturgi, språk og forkynning med sine perspektiv og erfaringar. Vi er takknemlege for alle dei kvinnene som trufast og frimodig står i tradisjonen frå kvinnene ved grava, og vitnar om oppstoda og den oppstadne. Og vi er takknemlege over at bodskapen om den oppstadne har overlevd ­hundre år med eit forkorta og einsidig mannsperspektiv på teologi og truserfaringar.

I Nidaros kjenner vi også på djup takksemd over å vere kyrkje som får ause av rikdomen i den sørsamiske kulturen. Kulturen er lågmælt og beskjeden i sitt uttrykk. Språket og kulturen har vore under massivt trykk og truga med utsletting.

Som kyrkje er det vårt oppdrag å vere kyrkje for alle og å gje stemme til dei stemmelause og dei marginaliserte. Bruk av sørsamisk språk i alle gudstenester i Nidaros har difor lenge vore ein policy i ­bispedømet, og Nidaros domkyrkje har lenge vist veg, med dyktige kvinner i førarsetet.

Difor smerter det når Kjell Arild Pollestad finn grunn til å raljere over det vi kjenner grunn til å vere djupt takknemlege for og stolte over: Kvinners trufaste teneste og dyktige bidrag i alle posisjonar i bispedømet, og sørsamisk språk som ein naturleg del av gudstenestefeiringa i heile ­bispedømet.

Inge Torset, Kyrkjefagsjef Nidaros bispedøme

Ragnhild Jepsen, Fungerande biskop i Nidaros

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Wigdel

13 innlegg  1826 kommentarer

Jeg leste også

Publisert 10 dager siden

Pollestads innlegg og ble svært skuffet. Det demonstrerte en teolog uten evne til nyorientering og med kun forakt for folk med andre meninger. Jeg vil foreslå at Pollestad holder seg til mat og reiseskildringer, der er han god. Innen teologi er han fullstendig akterutseilt.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5348 kommentarer

Publisert 10 dager siden
Ragnhild Jepsen. Gå til den siterte teksten.
I Nidaros er vi stolte av å vere eit bispedøme med ­mange dyktige medarbeidarar – kvinner og menn, i alle posisjonar, i ordinær presteteneste, i leiarstillingar og elles.

Mange kvinner er like dyktige som menn, på mange områder. Menn er ikke like dyktige som kvinner, på mange områder. Vi har hver vårt virke. Selv om alle er forskjellige som individer, er vi født som menn og kvinner, de fleste...Skal vi la de som er unntaket ta kontroll? Nei, slett ikke.

Hvorfor skal vi gå mot Gud's befaling? Det har med humanisme å gjøre.

Jeg har aldri opplevd en kvinnelig prest, bortsett at jeg har sett det på TV. Det ble helt feil.

Har ikke Gud sagt at mannen skal stå over kvinnen?

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Harald Hauge

6 innlegg  113 kommentarer

Publisert 10 dager siden

Takk, Ragnhild Jepsen og Inge Torset! Dette var en god og tydelig respons. Vi var flere som reagerte på Pollestads innlegg. 

Svar
Kommentar #4

Therese Utgård

21 innlegg  21 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Takk for et godt innlegg!

Svar
Kommentar #5

Daniel Krussand

1 innlegg  507 kommentarer

Guds ide, kvinne, mann.

Publisert 9 dager siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Har ikke Gud sagt at mannen skal stå over kvinnen?

"Skal stå over". Litt hardt uttrykk? Er hode, er ansvarlig for hustru og barn.  Er ansvarlig som hyrde for den lokale menighet.  Dette er Guds gode ordning for at en kvinne og mor skal være fri fra ansvaret for hjem og menighet.  Hun er fri til å fungere i de viktige gaver og funksjoner hun er gitt som kvinne.  Nå har mange menn sviktet sitt ansvar, det kan være grunnen til at kvinner har måttet ta over som kaptein på skuta.

Kvinnen overgår menn på mange områder i livet.  Men nettopp det er hensikten med to kjønn, vi utfyller hverandre.  

Kvinner trenger og ønsker trygghet, om mannen er en "dott" og ikke gir henne det fungerer ikke familien.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell Ødegård

1 innlegg  133 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Nei, Gud har absolutt ikke sagt at mannen skal stå over kvinnen. Derimot er det noen selvoppnevnte autoriteter som har sagt slike ting, og så er det blitt skrevet ned. Og så finnes det personer idag som mener at disse tekstene er Guds ord. De er ikke noe mer Guds ord enn hvilke som helst utsagn som kommer fra enhver som kaller seg troende idag.  Gud har aldri sendte Bibelen ned fra himmelen. Boka er tekster som er samla gjennom mange generasjoner, og de har aldri fått noe stempel fra Gud. Dermed er det blasfemi å kalle det for Guds ord.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5348 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Nei, Gud har absolutt ikke sagt at mannen skal stå over kvinnen.

Står det ikke at kvinnen skal underordne seg mannen?

Hvordan kan hun da være prest, og leder i kirken?

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Daniel Krussand

1 innlegg  507 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Gud har aldri sendte Bibelen ned fra himmelen.

Din Gud har ikke gitt deg noe Ord da, noe du kan stole på? 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
1 minutt siden / 178 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Feelgood-kirken
1 minutt siden / 258 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nakne keisere, hele gjengen
5 minutter siden / 803 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
13 minutter siden / 178 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Beina på jorda
rundt 1 time siden / 151 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
rundt 1 time siden / 178 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 1 time siden / 258 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 258 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 258 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 258 visninger
Les flere