Spaltist Merete Thomassen

Førsteamanuensis

Kristen-kommunisten

Min fromme indremisjonsfar var kommunist i ungdommen. Jeg skjønte tidlig at dette ikke var noe som skulle snakkes om hvor som helst.

Publisert: 9. aug 2017 / 3582 visninger.

Hele familien hans jobba på Kaldnes mekaniske verksted på Nøtterøy. Sjøl tok han en klassereise ved å bli trykker, og fikk dermed adgang til det mer respekterte håndverkerlauget. Men hjertet hans banka alltid rødt og varmt for alle slitere. Han fortalte iblant at han hadde vært fanebærer i 1. mai-toget i Tønsberg. Da jeg ble gammel nok, innvia han meg i historien om en onkel av ham som, en natt i de harde trettiåra, hadde klatra opp i Slottsfjellstårnet på Tønsbergs tak og bytta ut det norske flagget med det røde kommunistiske banneret, eller «hammer og sigd», som faren min konsekvent kalte det.

I mange år snakka han om sin kommunistiske fortid som en ungdomssynd. Faren min opplevde nemlig en radikal omvendelse på begynnelsen av sytti-
tallet, og ble kristen. Dermed var det kun én mulig politisk vei å gå: Kristelig folke-parti. Da jeg sjøl ble eldre og opptatt av politikk, spurte jeg ham om hvorfor han ikke lenger var kommunist, eller i det minste sosialist. Det mente han var sjølforklarende. Kristne mennesker verken kunne eller burde være på den politiske venstresida. Kommunistbakgrunnen var derfor ikke noe tema i de kristne kretsene han vanka i. Da han ble eldre og mer radikal, som eldre mennesker ofte blir, ble han mer og mer stolt av det. Tilslutt fikk den kommunistiske fortida hans den anerkjennelsen den skulle ha i livsfortellinga hans.

Ikke eksotisk. I dag kan mange smile av dette. Men fortellinga er slett ikke
eksotisk, og det er mange som kunne fortalt noe liknende. Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen er en lang og tragisk historie. Anne Eriksen, professor i kulturhistorie, redegjør i doktoravhandlinga si fra 1992 for hvordan arbeider-
bevegelsen i en tidlig fase søkte til kirken, men ble avvist, fordi kirken ikke kunne akseptere kravet om sosial og økonomisk rettferdighet. Kirken var nemlig borgerskapets kirke, et borgerskap som hadde all interesse av å bevare den gjeldende samfunnsordenen.

Avvisninga førte til stor skuffelse og bitterhet hos arbeiderbevegelsen.
Berge Furre, professor i teologi, forska mye på kristendom og arbeiderbevegelse, og var særlig opptatt av lekmannsbevegelsens forhold til arbeiderbevegelsen. Mye av det samme gjaldt også der, sjøl om lekmannsbevegelsen i mye større grad var småfolkets kristendom. For de lekmannskristne dreide skepsisen seg også om livsstilsspørsmål: Arbeiderne dansa, drakk og fikk barn utenfor ekteskapet. Dette ble selvsagt oppfatta som uforenlig med en kristen livsstil.

Årsaken til hvorfor forholdet mellom arbeiderbevegelse og kristendom ble som det ble, er langt på vei glemt. Likevel er det viktig å løfte det fram for å forstå. Det er ingen tilfeldighet at det er Erna, ikke Jonas og Bjørnar, som er på kaffebesøk hjemme i stua til Knut Arilds foreldre. Kristendom og klassebakgrunn er noe som svært sjelden snakkes om i vår tid.

Andre mønstre. I dag finnes det riktignok knapt noe som kan kalles arbeiderklasse, i hvert fall ikke i denne formen. Industriarbeidere i dag tjener bedre enn de fleste akademikere, og skillelinjene mellom rike og mindre bemidla følger andre mønstre. Den nye arbeiderklassen jobber andre steder enn i industrien. Vi er dessuten vel vitende om at fattigdommen i Norge er marginal sammenlikna med flyktninger, krigsofre og sultramma.

Sjøl om klassespørsmålet har endra seg, har jeg ofte spurt meg om hvordan kirken i Norge ville sett ut hvis flere av dens mest aktive medlemmer hadde kjent på kroppen hvordan det var å gå i maskinbråk fra morgen til sein ettermiddag, tråkke på steinharde gulv, og avslutte arbeidsdagen med å prøve å fjerne det grøvste av maskinolje og skitt fra hendene. I vår erfaringsorienterte samtidsteologi er dette erfaringer som ikke anses som gyldige når troen skal formuleres. Kanskje fordi det finnes svært få teologer med førstehånds kjennskap til arbeiderklassen?

7 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

505 innlegg  2056 kommentarer

Du glemmer

Publisert 11 måneder siden

at kona til presten satt på første rad i kirken og rakk opp hånda for å få "et møte med sin mann". Viktige mennesker jobbet mye, og familien kom som regel i annen rekke,- enten det var hverdag, helg eller høytid. 

Det skillet du beskriver forsvant på 60-tallet. Kirken og lekmannsbevegelsen gikk deretter hånd i hånd.

Norge er kjent for båstenkning. Det gjør oss visstnok trygge. Leserne, de kristne, gikk foran med et godt eksempel. Det var lov å vise frem kunnskap selv om man var arbeider.  

Hadelandsfrokosten (hjemmebrent og nåsåblod) stor fortsatt høyt på listen for mange, Bryggingen var en del av kostholdet. 

Å ta var på kroppen var en guds tanke. Legene lærte resten av befolkningen å røke sigaretter/tobakk. Vinkulturen fikk de fra overklassen. Gud var for tapere.

Safting og likørsmaking hørte høsten og julen til.

Prestene kjenner nok arbeiderbevegelsen like godt som alle andre yrkesgrupper.

De gjorde opprør, hadde sex utenfor/i ekteskapet, drakk alkohol, skilte seg og ble homofile akkurat som resten av befolkningen. 

Det finnes ingen overklasse i Norge etter mitt skjønn. Det finnes bare et kunstig skille mellom båsene.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Siv Engebråten Bonde

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Takk for at du deler! Dette har jeg kjent for lite til, ser jeg. Viktig.

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Veldig interessant, noe jeg skulle likt å visst mer om.

Forøvrig, om forholdet mellom kristendom og kommunisme, mange av kommunistene i det gamle NKP, hadde (før krigen) sin bakgrunn fra det læstadianske miljøet.

Læstadianismen er (var?) småfolks kristendom, utbredt i Nord-Norge blant sjøsamer og andre med en sjark på sjøen og ei ku på båsen og mannen på fiske eller på anleggsjobb. Også det en historie som sjelden fortelles.

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4875 kommentarer

Begrunnelsen

Publisert 11 måneder siden
Merete Thomassen. Gå til den siterte teksten.
Da jeg sjøl ble eldre og opptatt av politikk, spurte jeg ham om hvorfor han ikke lenger var kommunist, eller i det minste sosialist. Det mente han var sjølforklarende. Kristne mennesker verken kunne eller burde være på den politiske venstresida. Kommunistbakgrunnen var derfor ikke noe tema i de kristne kretsene han vanka i.

Jeg vet ikke hvor gammel din far er men her en av begrunnelsene for hvorfor kirken var i mot kommunismen/hammer og sigd.

I 1933, da Gulag-leirene ble utbygd i rekordhastighet og hele Russland var blitt gjort lovløst av marxistene, utspandt følgende hendelse seg.  Kommunistene i Russland benyttet seg av enorme stålskip til å frakte fanger som var fanget inn av egen befolkning og ble benyttet til slavearbeide i Gulagleirene. Da man begynte å skipe fanger til Sibirs nordkyst hendte det en gang at man fyllte opp et skip med 12000 fanger som kjøre fra Vladisvostok. Man beregnet ikke helt datoen for avseiling og skipet frøs fast i isen og returnerte sommeren etter, med lasten fortsatt ombord.  Ikke en eneste fange overlevde.  Man kan jo forestille seg scenariet når 12000 menn i et skip frarøves mat, vann, lys varme og massedøden inntreffer. Det viktigste for myndighetene var at skipet ble reddet. 

Dette og mengdevis at tilsvarende historier, rimelig godt dokumentert, var ingen nyhet på -50 tallet.  Dette var førkrigstidens sekularisme i en Europas største stater, initiert av Europeiske intelektuelle.  At man da på -60 og -70 tallet var fanebærere for ideologi som evnet en slik ondskap, for ikke si dumskap, finnes det få unnskyldinger for.  Man kunne ikke på -70 tallet si at man ikke visste.  -70 tallets AKP-ml f.eks. kan fint sidestilles med nynasister gitt all kjent historie om disse politisk fenomener.  

At man er førsteamanuensis og samtidig skriver en slik kommentar må bero på en særdeles vellykket hjernevask av norske skolemyndigheter. Jeg ser ingen grunn til uttrykke meg diplomatisk eller gå inn i noen dialog om dette. Slik du skriver, ser det ut til at du har grunnleggende vrangforestillinger arbeiderbevegelsens historie i Norge.  

5 liker  
Svar
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Merete Thomassen. Gå til den siterte teksten.
Sjøl om klassespørsmålet har endra seg, har jeg ofte spurt meg om hvordan kirken i Norge ville sett ut hvis flere av dens mest aktive medlemmer hadde kjent på kroppen hvordan det var å gå i maskinbråk fra morgen til sein ettermiddag, tråkke på steinharde gulv, og avslutte arbeidsdagen med å prøve å fjerne det grøvste av maskinolje og skitt fra hendene. I vår erfaringsorienterte samtidsteologi er dette erfaringer som ikke anses som gyldige når troen skal formuleres. Kanskje fordi det finnes svært få teologer med førstehånds kjennskap til arbeiderklassen?

Min far jobbet på Knaben gruver, på slutten av 30-tallet og under krigen. Der jobbet han sammen med mange russere. Han sa det var greie folk.

Da de reiste hjem, etter krigen, hørte han aldri noe mer fra dem. Stalin hadde drept dem. det er kommunismens sanne ansikt. Han hadde mye famile og venner i USA. De hadde han stadig kontakt med.

De som reiste til Russland, ble offer for kommunismen, og forsvant. De som reiste til USA, fikk muligheter, og kom hjem med mange penger.

Så har vi noen akademikere som sitter enda og heier på kommunismen. Det er fordi de ikke har følt den på kroppen.

4 liker  
Svar
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2121 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Med det ufine siste avsnittet ditt er det vel heller ingen grunn for noen andre å gå inn i en dialog med deg, Bratlie. Jeg synes Merete Thomassen har skrevet et godt innlegg om sin far Petter Thomassen. Det er både kunnskapsrikt, kjærlig og respektfullt.   

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Dag Løkke

10 innlegg  2121 kommentarer

Takk til Merete Thomassen

Publisert 11 måneder siden

Du kunne gjerne ha anstrengt deg litt i retning av å skille mellom Stalins ugjerninger og den grunnleggende gode kommunistiske idé som går ut på å yte etter evne og motta etter behov, Kvinlaug. Petter Thomassen var garantert ingen tilhenger av Stalin. Thomassens grunnleggende sosialistiske holdning var  tvert imot i full overensstemmelse med den kristne tro og etikk. 

Tusen takk, Merete, for at du delte dette med oss!      

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Den er ingen god idé

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du kunne gjerne ha anstrengt deg litt i retning av å skille mellom Stalins ugjerninger og den grunnleggende gode kommunistiske idé som går ut på å yte etter evne og motta etter behov

Den medfører at behovene går mor uendelig og yteevnen mot null.

Maktapparatet blir korrupt, stopper med proletariatets diktatur og kommer seg ikke videre.

Kommunisme er en av de verste styreformene verden har sett, og har mange flere menneskeliv på samvittigheten enn nazismen.. At folk vil lefle med dette, i en eller annen form i dag, er bare helt ufattelig!

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2121 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Du har rett i at kommunismen sjelden fungerer godt. Min gamle historielærer Trygve Bull poengterte at den stopper ved nest siste utviklingstrinn. Derfor nøyde han seg med å være sosialdemokrat. Den kommunistiske idé forutsetter gode mennesker for å kunne fungere. Men intensjonen er jo god. Og Petter Thomassen var ett av de gode menneskene som hadde syn for dette. 

2 liker  
Svar
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Takk

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk, Merete, for at du delte dette med oss!    

Jeg vil også takke Merete Thomassen for et interessant innlegg.  På industristedet Eydehavn (i dag en del av Arendal storkommune), som deler av min oppvekst var knyttet til, var det mange forbindelser mellom arbeiderbevegelsen og bedehuset. Det var ikke uvanlig at de samme personene hadde sentrale verv både i fagbevegelsen og Indremisjonen. Og en av de lokale Arbeiderparti-høvdingene i mellomkrigstiden  (ordfører 1928-1931) var aktiv baptist.

3 liker  
Svar
Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Nettopp

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at kommunismen sjelden fungerer godt. Min gamle historielærer Trygve Bull poengterte at den stopper ved nest siste utviklingstrinn. Derfor nøyde han seg med å være sosialdemokrat

Å spise gift, er ingen god idé. Det å bare ta halvparten av dosen, slik at du ikke dør av det, er heller ingen god idé.

Du må skifte paradigme!

Fagforeninger er derimot en god idé. De må bare kvitte seg med de kommunistiske idéer.

3 liker  
Svar
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2121 kommentarer

Egentlig en fantastisk idé

Publisert 11 måneder siden

Den kommunistiske idé er egentlig fantastisk. Tenk om alle kunne yte etter evne,  og bare motta etter behov! Men det forutsetter altså at alle er gode mennesker for at det kan gjennomføres. Derfor må dette vente til vi er i Himmelen!   

1 liker  
Svar
Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Tenk hvis...

Publisert 11 måneder siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Den kommunistiske idé er egentlig fantastisk. Tenk om alle kunne yte etter evne,  og bare motta etter behov! Men det forutsetter altså at alle er gode mennesker for at det kan gjennomføres. Derfor må dette vente til vi er i Himmelen!   

Alle kunne yte dobbelt så mye som det de trengte. Det hadde vært en kjempeidé !

Desserre, er det også bare en drøm.....

Vel, er det det? Hvis vi dyrker opp Sahara og bruker vår teknologi. Så kan flyktninger dyrke mye mer enn det dobbelte av det de trenger. Vi gjør ikke det, fordi da må vi bruke teknologi fra Israel, Gud forby! Da er det bedre at de sulter......

 

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Tove S. J Magnussen

505 innlegg  2056 kommentarer

Korr.

Publisert 11 måneder siden

 Hadelandsfrokosten står.

Svar
Kommentar #15

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Kristen-kommunist 5.0 i alderdommen

Publisert 11 måneder siden

Jeg har blitt kommunist 5.0 i alderdommen: http://permaliv.blogspot.no/2017/07/lommedemokrat-lommedemokrati.html

Men så har jeg da også i sannhet erfart følgende gjennom mer enn 30 år:

"Sjøl om klassespørsmålet har endra seg, har jeg ofte spurt meg om hvordan kirken i Norge ville sett ut hvis flere av dens mest aktive medlemmer hadde kjent på kroppen hvordan det var å gå i maskinbråk fra morgen til sein ettermiddag, tråkke på steinharde gulv, og avslutte arbeidsdagen med å prøve å fjerne det grøvste av maskinolje og skitt fra hendene."

Man bør her også huske på støvet. Mange av oss sliter med pusteproblemer fra overeksponering av industristøv.

Selv opplever jeg som kristen svært liten forståelse for nødvendigheten av at arbeiderne er eierne av produksjonsmidlene. Etter å ha blitt skviset ut av min bedrift på en stygg måte, har dette blitt klarere for meg enn noensinne!

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Øyvind Holmstad

190 innlegg  695 kommentarer

Lommedemokratiet, en versjon av kommunisme 5.0

Publisert 11 måneder siden

Bli lommedemokrat, kommunisme 5.0 i overensstemmelse med human atferdsøkologi: http://permaliv.blogspot.no/2017/07/lommedemokrat-lommedemokrati.html

Pål Steigans oppgjør med statssosialismen er en forutsetning for kommunisme 5.0: https://steigan.no/2015/06/15/kommunisme-5-0-2/

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  697 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Merete Thomassen. Gå til den siterte teksten.
Årsaken til hvorfor forholdet mellom arbeiderbevegelse og kristendom ble som det ble, er langt på vei glemt. Likevel er det viktig å løfte det fram for å forstå. Det er ingen tilfeldighet at det er Erna, ikke Jonas og Bjørnar, som er på kaffebesøk hjemme i stua til Knut Arilds foreldre. Kristendom og klassebakgrunn er noe som svært sjelden snakkes om i vår tid.

Vel, no er vel verken Moxnes eller Støre akkurat frå arbeidarklassen.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
2 minutter siden / 533 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
10 minutter siden / 614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
29 minutter siden / 614 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
41 minutter siden / 7798 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 7798 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
rundt 2 timer siden / 533 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 6 timer siden / 7798 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7798 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7798 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7798 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7798 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7798 visninger
Les flere