Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

For hans åsyn

Helbredelses- og profetilinjen ved Acta bibelskole er kun egnet til å gjøre Gud mindre.

Publisert: 8. aug 2017 / 2264 visninger.

Acta bibelskole har fått Utdanningsdirektoratets ja til å opprette en egen helbredelses- og profetilinje. «Vil du lære mer om hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre?», spør skolen, og lover «spennende praksis» der elevene kan søke om opptak i «profetisk team» og «praktisere profeti», både innenfor og utenfor «trygge rammer»; studentene vil nemlig også få mulighet til å bruke sine «verktøy» til «profetisk betjening under konferanser og på teamturer» ellers i landet.

Reaksjonene har vært mange. SV-politiker Nicholas Wilkinson satte «kaffen i halsen» da han hørte om studietilbudet, og varslet at han vil gjøre alt som står i hans makt for å stanse pengestøtten. Som for å understreke alvoret la han til at han «vanligvis ikke involverer seg i Rogalandsaker».


Det spektakulære. Andre har gitt uttrykk for betenkeligheter av mer teologisk art. For eksempel Bård Mæland, professor og prorektor ved VID Vitenskapelige høgskole, som anklager skolen for å «appellere til det spektakulære» (Rogalands avis, 25, juli). Samme anfektelser finner vi spor av hos Finn Olav Felipe Jøssang, redaktør i Bibelleseringen, som i en kronikk i herværende avis (7. august) minner om «faren» ved å vektlegge «de mer sensasjonelle sidene ved den kristne tro».

Helbredelses- og profetilinjen har altså både politiske og teologiske implikasjoner. De politiske reguleres av Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med at skolene følger godkjente læreplaner og overholder regelverket. Etter en «helhetlig vurdering» har de foreløpig kommet frem til at skolens tilbud tilfredsstiller kravene i loven.


Innføring i anvendt profeti. Teologien er det imidlertid verre med. Det er nok å begynne med navnene: henholdsvis «Profetiskolen» og «Helbredelseskolen», i seg selv to selvmotsigelser.

For helbredelse og profetier er ikke en kunst eller et sett teknikker som kan læres; langt mindre et «verktøy» som kan overføres fra lærer til student; eller studentene imellom, slik skolen foregir: «Du får verktøy til å utruste andre til og gjøre det samme» [profetere].

Dette er elementært, og det er denne innsikten som er inngravert på gravstøtter verden over: Alt av nåde. Thine Be the Glory. For Gud er ikke en slags ambulerende helsetjeneste som kan overtales eller oppmuntres til å stikke innom på besøk; like lite som han lar seg oppfordre til å utføre mirakler bare bønnebegjæret oppfyller kravene i utdanningsloven.

Han driver ikke i belønningsbransjen. Han deler ikke ut dividender og «aksjeutbytte». Han driver med nåde.


Gjør Gud mindre. Det er denne fundamentale innsikten «Profetiskolen» og «Helbredelseskolen» roter med, når den kobler «profetisk betjening» til studiepoeng. En kobling som kun er egnet til å gjøre Gud mindre; for Gud lar seg naturligvis ikke blende og bevege av diplomer og vekttall.

Innenfor klassisk kristen forståelse opereres det derfor med et helt annet gudsbegrep. Her er Gud selve mulighetsbetingelsen; en kontinuerlig kjærlighetshandling (acte gratuit) som gjør tilværelsen som sådan mulig. Litt som forholdet mellom forfatter og bok. Ingen forfatter, ingen roman. Eller med et annet bilde: På samme måte som øyne er garantisten for et synsfelt, men ikke selv er en del av det.

Hvilket igjen kaster lys over helbredelsesbegrepet. Som Bård Mæland minner om: «Kirken har historisk sett vært en pioner innen sykeshusdrift. Også dét er helbredelse.»

For helbredelser er ikke spektakulære, sensasjonelle og plutselige brudd med den innstiftede orden, slik Acta-formuleringer som «Guds overnaturlige inngripen i møte med syke mennesker» kan tilsi. Slike inndelinger – der verden deles opp i naturlig og overnaturlig – reduserer bare «helbredelse» til en magisk forklaringskomponent i toetasjesskjema; en hendig erstatning for det uforklarlige.


Forvandles til et kjøtthjerte. Men mirakelet gir seg ikke til kjenne på den måten, slik heller ikke forfatteren står og veiver med armene foran romanfigurene sine.

For underet er ikke «overnaturlig» eller «spektakulært», men naturlig og godt, som når et steinhjerte forvandles til et kjøtthjerte. Det skaper ikke forfjamselse – men visshet. Og takknemlighet. Siden ordet til syvende og sist er hans.

Å snakke meningsfullt om helbredelse handler derfor om å ta innover seg to ulike perspektiver samtidig: forbedret helsetilstand pluss takknemlighet. Teologien har ikke et sannere bud enn naturvitenskapen, men kan på sitt beste artikulere erfaringen av å være menneske mer helhetlig.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Øvelse gjør profetmester...?

Publisert 11 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Acta bibelskole har fått Utdanningsdirektoratets ja til å opprette en egen helbredelses- og profetilinje. «Vil du lære mer om hvordan du kan høre Guds stemme og profetere over andre?», spør skolen, og lover «spennende praksis» der elevene kan søke om opptak i «profetisk team» og «praktisere profeti», både innenfor og utenfor «trygge rammer»; studentene vil nemlig også få mulighet til å bruke sine «verktøy» til «profetisk betjening under konferanser og på teamturer» ellers i landet.

Takk for at du setter dette på den kritiske dagsorden, Nyhus.  Nå har jeg sett gjennom presentasjonsvideoene for disse to studielinjene på Acta bibelskoles hjemmeside, og jeg må innrømme at jeg fikk bakoversveis.  

Er det ingen voksne teologer på denne skolen, som ser vanviddet?  Og hvorfor er det ikke flere teologer og andre ansvarlige kirkeledere utenfor skolen som protesterer høyt og tydelig?

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

144 innlegg  19906 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
 Og hvorfor er det ikke flere teologer og andre ansvarlige kirkeledere utenfor skolen som protesterer høyt og tydelig?

Mener du at de skal sette seg opp mot Gud?

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at de skal sette seg opp mot Gud?

Har Gud virkelig sagt...?

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

144 innlegg  19906 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Nei, og det er heller ikke det jeg mener. Tankene går vel mer i retning av at de du savner som burde ha uttalt seg viker unna for debatten fordi deres motstand vil bli tolket i retning av å være motstandere av Gud. En del kristne vil nok ha vansker med å forstå hvor galt dette er.

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

IMI-kirken er en del av Den norske kirke

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
En del kristne vil nok ha vansker med å forstå hvor galt dette er.

Det har du nok rett i, men jeg vil jo håpe og tro at de fleste kristne vil se hvor sprøtt dette er.  

Likevel synes jeg at teologer og kirkeledere svikter sin oppgave om de ikke kommer med kraftige advarsler. IMI-kirken (som eier Acta bibelskole) er, så vidt jeg vet, fremdeles en del av Den norske kirke. I hvert fall leser jeg følgende på deres hjemmeside:

IMI-kirken har en lang historie under navnet Stavanger Indremisjon. På 1990-tallet ble vi en egen menighet som i dag er tilsluttet Normisjon og en del av Den norske Kirke.

Svar
Kommentar #6

Njål Kristiansen

144 innlegg  19906 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
jeg vil jo håpe og tro at de fleste kristne vil se hvor sprøtt dette er.  

Ja, det vil jeg også. Jeg rister på hodet over at en slik utdannelse er godkjent av det offentlige. For de som er imot private skoler må slikt være vann på mølla. For meg ser det ut som ren svindel fordi de selger en tjeneste som neppe kan føre til en levedyktig karriere. 

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Blind flekk?

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det vil jeg også. Jeg rister på hodet over at en slik utdannelse er godkjent av det offentlige. For de som er imot private skoler må slikt være vann på mølla.

Utdanningsdirektoratet må i dette tilfellet ha hatt en blind flekk i synsfeltet.

Svar
Kommentar #8

Njål Kristiansen

144 innlegg  19906 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Utdanningsdirektoratet må i dette tilfellet ha hatt en blind flekk i synsfeltet.

Ja. En åpenbaring kan det ikke ha vært. 

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Hva mener biskopen i Stavanger?

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
IMI-kirken har en lang historie under navnet Stavanger Indremisjon. På 1990-tallet ble vi en egen menighet som i dag er tilsluttet Normisjon og en del av Den norske Kirke.

Det ser altså ut til at IMI-kirken (inkl. Acta bibelskole) fremdeles er en del av Den norske kirke.  Dermed bør jo biskopen i Stavanger ha noen synspunkter på virksomheten, som han formelt er åndelig leder for.  På Den norske kirkes nettsider finner jeg bl.a. følgende om en biskops ansvarsområder:

Biskopen har åndelig tilsyn med kirken i sitt bispedømme. Det vil si at han har ansvar for å ta vare på kirkens lære og bekjennelse, for å fremme enhet i kirken og for å rettlede og oppmuntre menighetene og de kirkelig tilsatte. Han skal gi råd og veiledning til prester og andre i vigslede stillinger i kirken. Biskopen er den øverste lederen av prestetjenesten i bispedømmet. Biskopen er også kirkens fremste talsmann overfor offentlighet, medier og presse i sitt bispedømme, sammen med lederen for bispedømmerådet.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Levi Fragell

89 innlegg  1126 kommentarer

Takk og pris for utfordringen - men hvor er svaret?

Publisert 11 måneder siden

Det er virkelig oppmuntrende at Vårt Land - Håvard Nyhus - kjører fram denne saken, også i dagens papirutgave av avisen. Jeg prøvde selv med et "varsko her" på Verdidebatt 27. juli - sogar med overskriften Teologiske slappfisker - og på et par andre nettsider, uten fnugg av reaksjon fra det kirkelige lederskap. Det er et illustrerende tidstypisk eksempel at det nå er debattanten Oddbjørn Johannessen som her sender en direkte  utfordring til biskopen i Stavanger.

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Are Karlsen

9 innlegg  4028 kommentarer

Læreplan

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Utdanningsdirektoratet må i dette tilfellet ha hatt en blind flekk i synsfeltet.

Det synes å være en forskjell mellom Nyhus og Johannessen pdes og Utdanningsdirektoratet pdas, og det er at Utdanningsdirektoratet har tatt utgangspunkt i skolens læreplan i sin godkjenning. 

Jeg håper ikke vi kommer dit at det er godtfolks fordomsfulle oppfatninger som skal legge føringer på forvaltningens vedtak. 

Man må gjerne ta et teologisk oppgjør med både helbredelse og profeti, men ikke glem at teologi i enkelte kretser fortsatt hentes ut fra Skriften. 

4 liker  
Svar
Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Biskopen

Publisert 11 måneder siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
biskopen i Stavanger.

- det er en ny en nå i dette distriktet der IMI har sin hovedkirke - var på besøk i menigheten så sent som igår   Pastor Martin skrev følgende:  "I dag fikk vi besøk av stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes, og den nye biskopen i Stavanger, Ivar Braut! Vi er stolte av å kunne stå sammen med dere og heier på det som skjer i kirkene i Stavanger."  

Når det gjelder oss troende, så har vi en annen agenda og et annet Oppdrag enn ditt - lovsang. helbredelse og profetisk gave er en del av det som troende har og skal ha i "verktøykassa" - særlig i tider som dette.  

Hvis du husker tilbake til den tiden da du en gang trodde, så hadde du andre forbilder enn det du har idag - du hadde andre som du både hørte på og lærte av og du vet at det tok jo en stund før Jesus sendte ut sine disipler - dette for å sikre seg at de hadde fått med seg og tok til seg overføringen av både kunnskap, ånd og kraft - noe de gjorde.  Slik tror jeg denne undervisningen er lagt opp - at troende - her gjerne unge og radikale tar til seg og blir kjent med seg selv ikledd det som utrustes til videre overføring til andre i tro i pakt med Oppdraget.

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Are Karlsen

9 innlegg  4028 kommentarer

Hva skjer i kirkene i Stavanger?

Publisert 11 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
 "I dag fikk vi besøk av stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes, og den nye biskopen i Stavanger, Ivar Braut! Vi er stolte av å kunne stå sammen med dere og heier på det som skjer i kirkene i Stavanger."  

Det hadde vært spennende å få vite litt mer om hva "som skjer i kirkene i Stavanger".

Kanskje ikke IMI-kirken er så isolert som debatten gir inntrykk av.

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Tore Olsen

19 innlegg  4505 kommentarer

Det skal komme mange profeter......

Publisert 11 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Man må gjerne ta et teologisk oppgjør med både helbredelse og profeti, men ikke glem at teologi i enkelte kretser fortsatt hentes ut fra Skriften. 

 "7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene."

Nå er det Gud  selv om autoriserer profeter. Har vi ingen så er det fordi Gud vil det slik, og har vi noen så tror jeg ikke tradisjonen i vår tid blir annerledes enn de var i gamle Israel. De blir sannsynligvis enten drept eller sett ned på. Jeg betviler sterkt Gud som foreleser på et akademi i faget "profeti", subsidiert av den norske staten.

Når Gud trenger profeter oppreiser Han dem selv - personlig.

Men dette skal sies, den som vet med seg selv, kunnskap gitt av Gud direkte, og vitner at Herren Jesus Kristus er oppstått fra de døde og skal komme tilbake å regjere over jorden, har profetordets ånd i seg. Men denne kan ikke tale profetisk tale uten at Gud legger ordene i vedkommendes munn. Dette kan bare læres av den som autoriserer profetene - ingen andre! En profet kan ikke tale av seg selv! Heller ikke lære det på et akademi! Profetordet er ikke av denne verden, og er det det så er det ikke av Gud.

Men det skal komme mange "profeter".........

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Tror du misforstår litt

Publisert 11 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men det skal komme mange "profeter".........

Slik jeg leser Ordet så er vi alle - som troende  - i en utvidet forstand av profetbegrepet - å betrakte som profetisk begavet, men få har vekket opp denne gaven som ved Åndens åpenbarelse blir gitt enhver som det er gagnlig - så delses det opp i 

Visdoms tale - den store oversikten over Guds råd 

Kunnskapstale - gjelder den spesielle innsikten i forskjellige deler av Guds sannhet 

Profetisk gave - som ikke er å tale Guds ord med samme autoritet som når Gud taler, slik som i GT's profetier og NT's apostler.  Denne gaven skal alltid prøves om det stemmer med Guds åpenbarte ord.  Denne profetien kan defineres som "å tale med menneskers ord om noe som Gud legger en på sinne".

1 liker  
Svar
Kommentar #16

Are Karlsen

9 innlegg  4028 kommentarer

Autorisasjon

Publisert 11 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nå er det Gud  selv om autoriserer profeter. Har vi ingen så er det fordi Gud vil det slik, og har vi noen så tror jeg ikke tradisjonen i vår tid blir annerledes enn de var i gamle Israel.

Etter å ha skrevet det nedenfor, ser jeg Nygaards kommentar. Jeg støtter den fullt ut.

Det er forskjell på profetene i GT og profetgaven i NT. Moses utbrøt ved et tilfelle: "Gid alt Guds folk var profeter" (eldre oversettelse). Denne bønnen (profetien) ble besvart på pinsefestens dag. 

Paulus har en generell oppfordring til de troende: "Streb ... etter å tale profetisk".

Han sier også: "Av profeter tale to eller tre. La så de andre prøve det".

Det profeten taler, skal prøves av menigheten. Autorisasjon er ikke noe tema i NT når det gjelder profettjenesten. Profeten står ikke over menigheten. Det som er farlig, er "autoriserte" profeter.

Nå kjenner ikke jeg IMI-kirkens teologi på dette feltet, men jeg kjenner litt til noen av impulsgiverne. Det vil forundre meg om ikke deres teologi er nogenlunde i tråd med det jeg skriver over.

2 liker  
Svar
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

166 innlegg  13178 kommentarer

Bethel Church

Publisert 11 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Nå kjenner ikke jeg IMI-kirkens teologi på dette feltet, men jeg kjenner litt til noen av impulsgiverne. Det vil forundre meg om ikke deres teologi er nogenlunde i tråd med det jeg skriver over.

Ifølge Acta bibelskoles egne nettsider, har lederen for det nye "profetistudiet" tre års utdannelse fra Bethel Church, Redding.  Det indikerer vel hva slags teologi som ligger bak, vil jeg anta.

3 liker  
Svar
Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13223 kommentarer

Nåvel?

Publisert 11 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Denne gaven skal alltid prøves om det stemmer med Guds åpenbarte ord.

Profetgaven er vel summert slik i 2.Pet.1.20-21 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 

For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. 

Når man så har dette som veiviser peker dette frem mot Herrens dag, (Åp.1.9-10 og 2.Tess .2.2f.)

Slik blir denne gaven prøvd i gjennom Guds ord og det tidsmessige (fastsatt tid).

   
1 liker  
Svar
Kommentar #19

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Det er et pluss

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Acta bibelskoles egne nettsider, har lederen for det nye "profetistudiet" tre års utdannelse fra Bethel Church, Redding.  Det indikerer vel hva slags teologi som ligger bak, vil jeg anta.

Bethel Church er en av Guds demonstrasjosmenigheter.  Selvsagt kan og vil vi finne + og minus også ved denne menigheten alt etter som hvilke briller vi setter på oss.  

Når det gjelder profetier og bønn for syke så tror jeg det Peter Ljunggren la oss på hjertet noen tiår tilbake kan være klokt - å se menigheten og ungdomsarbeidet som en Guds treningsleir.  D.v.s. bygge det opp og inn i stadier - eksempelvis be for hverandre internt før en gjør det eksternt.  Det er og en innside del av bruken som er avhengig av å bygge tro i bred forstand.  Vi går på Ordet og er Jesu hender og føtter.  

Legger inn en snutt som viser en litt annen type profeti - som krever mer åpenbaring skulle jeg tro.  Vi skal til menigheten til en mann som bl.a. hadde noen store møter i Oslo - der møter vi Brian Carn som fremlegger en profeti til pastor Bill Johnson i Bethel Church.  Hvis du er ukjent med slike profetier i Kristi kropp, så handler det gjerne om retning, oppmuntring og Guds medvirkning.  Her er det i tillegg noen knagger med mer lokal retning.  Dette med Kina har blitt virkelighet. Det er noen kjentfolk på dette møtet og next in line til å motta en profeti er paret med SUV'n som bor litt lenger innover etter passering debattleders bolig.  

https://www.youtube.com/watch?v=x98wApfGvLI

Svar
Kommentar #20

Are Karlsen

9 innlegg  4028 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Acta bibelskoles egne nettsider, har lederen for det nye "profetistudiet" tre års utdannelse fra Bethel Church, Redding.  Det indikerer vel hva slags teologi som ligger bak, vil jeg anta.

Det vil heller ikke forundre meg om også Bethel har en teologi i tråd med hva jeg skrev. Den "egalitære" praksis som Acta legger opp til tilsier det, som for eksempel at i prinsippet hvem som helst kan søke, ungdom er målgruppen, både jenter og gutter, etc. 

Svar
Kommentar #21

Tore Olsen

19 innlegg  4505 kommentarer

Guds gaver er ikke akademiske fag

Publisert 11 måneder siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Etter å ha skrevet det nedenfor, ser jeg Nygaards kommentar. Jeg støtter den fullt ut.

Det er forskjell på profetene i GT og profetgaven i NT. Moses utbrøt ved et tilfelle: "Gid alt Guds folk var profeter" (eldre oversettelse). Denne bønnen (profetien) ble besvart på pinsefestens dag. 

Paulus har en generell oppfordring til de troende: "Streb ... etter å tale profetisk".

Han sier også: "Av profeter tale to eller tre. La så de andre prøve det".

Det profeten taler, skal prøves av menigheten. Autorisasjon er ikke noe tema i NT når det gjelder profettjenesten. Profeten står ikke over menigheten. Det som er farlig, er "autoriserte" profeter.

Nå kjenner ikke jeg IMI-kirkens teologi på dette feltet, men jeg kjenner litt til noen av impulsgiverne. Det vil forundre meg om ikke deres teologi er nogenlunde i tråd med det jeg skriver over.

Vi snakker om urkirkens gudegitte myndighet. I vår tide er kirken splittet og ingen kan tilta seg denne myndigheten, om den ikke tilbakeføres slik den var før. Profetisk gave er og blir profetisk gave, og det er å tale Guds sak - i sannhet. Om det så er i stort eller i smått, sannhet er kriteriet. 

Å være profet, seer og åpenbarer for folket, slik vi ser i det GT, og hos Peter som leder for kirken. Det er bare én av disse sentrale profeter som en leder for folket om gangen. Selv om det var mange profeter i GT, ja hundrevis og hundrevis av dem ble drept, så er det alltid bare én sentral leder - i Guds organisasjon. Det er det Du og Knut peker på slik jeg forstår, og den kan ikke tilegnes av seg selv eller på noe akademi - det skjer ikke! Det burde være klinkende klart.

Legg merket til at jeg sa at profetordets ånd er gitt alle som har vitnesbyrd om Gud, altså Jesus Kristus og Hans oppstandelse og andre komme. Det er profeti å kunne si noe slikt. Jeg er overbevist om at denne gaven burde alle søke - som gir godt vitnesbyrd for en selv og andre i arbeidet med å forkynne ordet og i misjonsgjerningen

At andre tilfeldige skal kunne komme å profetere for meg om mitt personlige liv, er ikke hvem som helst blitt gitt myndighet til. Det er Den hellige ånd som har den oppgaven, ikke en person - om ikke denne personen var en profet, seer og åpenbarer likesom Peter eller profetene i GT.

De øvrige gaver kommenterer jeg ikke, for de er forskjellige fra den profetiske i en viss grad.

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Geir Braadlie

0 innlegg  1 kommentarer

Heia IMI-kirken!

Publisert 11 måneder siden

Grundig undervisning både om profeti og helbredelse er mangelvare i teologisk opplæring i Norge! Derfor er det bra at IMI-kirken starter opp et slikt tilbud. Da får vi undervisning og praksis på norsk og i norsk kultursetting og undervisningsmateriell som er mangelvare om dette! Og med IMI-kirkens forankring i Normisjon og tilknytning til DnK så blir jo nettopp slik undervisning både sunn, bibelsk og grundig.

Nei, vi gjør ikke Gud mindre ved at unge mennesker får lære å lytte til Gud!  Det er når vi som kristne ikke tror at Gud kan helbrede mennesker i dag eller tale direkte til oss i dag at vi gjør Gud mindre!

3 liker  
Svar
Kommentar #23

Are Karlsen

9 innlegg  4028 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
At andre tilfeldige skal kunne komme å profetere for meg om mitt personlige liv, er ikke hvem som helst blitt gitt myndighet til.

Jeg deler dine betenkeligheter vedrørende personlige profetier. Det er et tema som har vært debattert i ulike sammenhenger. 

I forhold til Acta-skolen, tar jeg for gitt at det er nettopp problemstillinger av ulikt slag omkring profetisk tale som kurset tar opp.

Når det gjelder de andre temaer du tar opp, for eksempel at det alltid er bare én sentral leder i Guds organisasjon, så hadde det vært interessant å vite mer om det, men da kanskje i en ny tråd.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5300 kommentarer

Øvelse gjør profetmester 2

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå har jeg sett gjennom presentasjonsvideoene for disse to studielinjene på Acta bibelskoles hjemmeside, og jeg må innrømme at jeg fikk bakoversveis.  

Da hadde du i alle fall fått bakoversveis av Jesus. 

Han valgte ut tolv menn som ikke bare skulle gå ett år på bibelskole, men som skulle være hans disipler i tre år, for å lære å gjøre det samme som han selv! Tre år måtte de altså følge ham, og ved minst et par anledninger så sendte han dem ut og bød dem å gjøre akkurat det samme som han gjorde selv. Og da var det ikke bare snakk om å komme med noen profetier, men de skulle helbrede syke og også drive ut onde ånder! 

Klart at teologer og andre ansvarlige kirkeledere utenfor skolen burde protestere høyt og tydelig! Var det virkelig ingen voksne teologer på den tiden, som så vanviddet?

5 liker  
Svar
Kommentar #25

Håvard Nyhus

114 innlegg  92 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener biskopen i Stavanger?

Ivar Braut har varslet tilsvar i avisen.

2 liker  
Svar
Kommentar #26

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1591 kommentarer

Tror ikke det først og fremst er han som misforstår

Publisert 11 måneder siden

«Tror du misforstår litt», er Nygaards melding til Tore Olsen. Mitt inntrykk er at Olsen leser Bibel og lar Skrift forklare Skrift, hvorpå Nygaard vil belære Olsen ut fra sin «Bill Hamon- og Rick Joyner-filtrerte/-bebrillede» måte.

3 liker  
Svar
Kommentar #27

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1591 kommentarer

Flott

Publisert 11 måneder siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Ivar Braut har varslet tilsvar i avisen

Takk for opplysningen /for ryddighet.

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

I don't know

Publisert 11 måneder siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Bill Hamon- og Rick Joyner

- yes, I have heard the name Rick Joyner, but that's all - the other guy is quite unknown.

1 liker  
Svar
Kommentar #29

Sigmund Voll Ådnøy

133 innlegg  1591 kommentarer

Well

Publisert 11 måneder siden

Thanks for your comment. The teachings of Hamon ("Christian International") etc. (or people carrying the same interpretations with themselves) has been somewhat dominant - in influencing much of the Charismatic/Prophetic/Apostolic movements.

Svar
Kommentar #30

Johannes Taranger

2 innlegg  449 kommentarer

BA KOVERSVEIS ?

Publisert 11 måneder siden

Jeg har også lest deres hjemmeside. Uten å få bakoversveis. Både helbredelse og profetisk gave settes høyt i NT. Ja, faktisk setter Paulus de som taler profetisk i menighetene høyere enn de som taler i tunger, og var en viktig del av gudstjenesten i oldkirken, eller urkirken om du vil. Man kan da kort si at dersom en profeti ikke blir oppfylt, er den ikke av Gud. Blir den oppfylt er den av Gud, for Gud tar aldri feil. Så også i dette tilfellet. La Acta Bibelskole få en sjans til å lære ungdommene mer om disse gavene, og så la dem prøve i praksis. Det kan være en lære og feile prosess. Gud er nådig og vi mennesker er ikke feilfrie. Det kan virke som IMI kirken er et lyspunkt i en ellers så sørgelig posisjon som DNK er kommet i. I stedet for å dømme nedenom og hjem bibelske praksiser så bør man heller rette sin kritikk mot de klart ubibelske praksiser DNK går god for. La oss bare som en parentes nevne kirkelige vielser av likekjønnede par som er helt klart mot Guds Ord. Men det er en helt annen debatt

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
2 minutter siden / 533 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
9 minutter siden / 613 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
28 minutter siden / 613 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
40 minutter siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 7797 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
rundt 2 timer siden / 533 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 6 timer siden / 7797 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Les flere