Anders Ekström

49

Ett nytt tempel i Jerusalem???

Planerna och tron på ett nytt tempel i Jerusalem är fel fokus för det Nya Förbundets folk och det är en av vår tids största villfarelser.

Publisert: 5. aug 2017

Tron på och förberedelserna för ett nytt tempel i Jerusalem, är inte endast en av de största villfarelserna inom den evangelikala kristendomen, det är en styggelsernas STYGGELSE i Guds ögon och det är en direkt ANTIKRISTLIG tro och förberedelse av en byggnad som Jesus satte punkt och slut för när han sade;

”Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.” Matt. 24:2. Det var det SISTA ordet om templet i Jerusalem och den som lägger till att det skall bli ett nytt tempel i Jerusalem, han lägger något främmande till Guds Ord.

Jesus och ej heller någon av apostlarna, har icke med ett ord förutsagt ett återuppbyggt tempel i Jerusalem, ej heller någon av profeterna i det Gamla Testamentet.

När den romerska hären år 70 ödelade Jerusalem och rev ned Herodes tempel, så var det på Guds uppdrag de gjorde det. Skall då människor bygga upp det som Gud har dömt och rivit ner?

Om ett nytt tempel börjar byggas i Jerusalem, då blir det i direkt opposition till det nya tempel som Gud, allt sedan pingstdagen, bygger av levande stenar.  Var viss om att då har det Guds dom över sej från första byggstenen till den sista och det kommer att möta samma öde som Herodes tempel.

Det var i det Gamla Förbundet som Gud lät Salomo bygga ett hus åt sitt namn, 1Kon. 5:5, men, käre läsare, det Gamla Förbundet är över, det är slut, det är borta för all framtid. Så se dej inte tillbaka på det som Gud har tagit bort, …. döda stenar och ”dödens ämbete”.

När Jesus på korset sade; ”Det är fullbordat”, då var ALLT som hörde till det Gamla Förbundet fullbordat, avslutat.

Tempel gjorda med människohänder var avslutat för ALL framtid. Därefter gäller Jesu ord;

Bryten ned detta tempel, så skall jag inom tre dagar låta det uppstå igen.” Joh. 2:19.

Judarna var så fastlåsta vid sitt gamla tempel, byggt med händer, att de anklagade Jesus för dessa ord, Matt. 26:61, skall då vi idag vara lika andligt blinda och inte ta lärdom av deras förstockelse? Skall vi fortfarande tro på ett nytt tempel i Jerusalem, 2000 år efter att Gud har förkastat stentemplet och i stället givit oss ett levande tempel, det templet är Jesus och de troende är levande stenar i detta tempel.

”Veten I icke, att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?” 1Kor. 3:16.

”…. och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, ….” 1Petr. 2:5.

Jesus är det enda tempel som Gud i det Nya Förbundet har sanktionerat, låt oss därför förstå att ett planerat tempelbygge i Jerusalem, är i direkt opposition till Guds sanna tempel och att det därmed är under Guds dom redan på planeringsstadiet.

Stefanus fick sona med sitt liv för att han sade sanningens ord till judarna Låt oss lära av denne man, ”…. en man som var full av tro och helig ande, ….”. Han sade;

”Dock, den Högste bor icke i hus, som äro gjorda med händer, ty det är, såsom profeten säger: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den Helige Ande, I likaväl som edra fäder.” Apg. 7:48-51

Efter pingstdagen gäller inte längre någon tillbedjan i ett tempel i Jerusalem, gäller inte längre; "Mästare, se, hurudana stenar och hurudana byggnader!" Mark. 13:1, .... nu gäller det Nya Förbundets ord genom Paulus; "Ni är ...... en Guds byggnad." 1Kor. 3:9 

och Jesu ord;

”…. men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava.” Joh. 4:23.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Et nytt Tempel.

Publisert nesten 3 år siden

Det finns templer= gudshus overalt. Også i USA - f.eks downtown Los Angeles.
Selv om det er riktig som du sier at mennesket nå er "en bolig" for Guds Ånd - de som tar imot Ham.  Hvorfor ikke for jødene i Jerusalem?  Det som er annerledes etter Kristus, er at man ikke skal utføre dyreoffer lenger.  Fordi det er fullført gjennom MenneskeSønnen Jesu personlige offer. Esekiel beskriver likevel et tredje tempel fra kap.40.

Men prosessen fra 1947/48 til nå snart fullmoden 70 år lang, - som i åndelig forstand omhandler veien mellom kunnskap og innsikt, vil bli en del av dette. På hebraisk indikeres dette som veien mellom Alef (1) - Ayin(70).  

Templet vil nok også fysisk bli bygget, men da som et sted for hjertets tilbedelse uten stedfortredende dyreoffer som direkte del av det.  
Også jødene får mulighet til å komme tilbake til Farshuset.

3 liker  
Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ubibelsk

Publisert nesten 3 år siden

Takk til Anders Ekström for godt skrevet artikkel.

Og nei, det finnes ikke ett eneste vers i NT som sier at jødenes tempel i Jerusalem skal gjenreises.

2 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Grunnvollen er Tempelet / Guds hus (Esra 1.2, 5.10-12)

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Jesus och ej heller någon av apostlarna, har icke med ett ord förutsagt ett återuppbyggt tempel i Jerusalem, ej heller någon av profeterna i det Gamla Testamentet.

 

 ”Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.” Matt. 24:2. Det var det SISTA ordet om templet i Jerusalem och den som lägger till att det skall bli ett nytt tempel i Jerusalem, han lägger något främmande till Guds Ord.

______________________________________________

Legg merke til at Matt.24.2 har en fortsetning: Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?

Luk.21.6-9: «Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.» (se også Luk.19.44 som er mer utfyllende). Da spurte de: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal begynne?»

Han svarte: «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke.

Tror du virkelig at Jesus kom før de falske profeter? Finn ut hva Jesus skulle utføre i sitt 1.komme og i sitt 2.komme, så blir vi nok enige? (Heb.9.28 - Åp.17.14, Åp.16.10-16) 

Jeg forstår ikke hvorfor man hele tiden skal hoppe bukk over ting som skal skje visselig før nedleggelsen av tempelet?

Luk.19.44: De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» (Luk.19.44 viser til Mik.3.12 se nest siste avsnitt)

Tempelet og de to vitner er beskrevet i Åp.11.1-6

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der! Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen. Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» 

Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. 

Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.  Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Tempelets gjenoppbyggelse: 

Sak.6.12: Du skal si til ham: Så sier  Herren  over hærskarene: Se, en mann, Spire er navnet hans. Under ham skal det spire.Han skal bygge   Herrens tempel...  (Esra 5.2)

Herrens Tempel ødelegges, 2.Kong.25.8-12

Den sjuende dagen i den femte måneden – det var i Nebukadnesars nittende regjeringsår – kom en av Babel-kongens menn til Jerusalem. Han het Nebusaradan og var sjef for livvakten.  Nebusaradan satte  Herrens tempel og kongens slott i brann. Alle husene og palassene i Jerusalem brente han opp.10 Og kaldeerhæren som sto under hans kommando, rev ned murene rundt Jerusalem. Så førte Nebusaradan bort dem som var igjen i byen, og overløperne som hadde gått over til Babel-kongen, og resten av folket. Bare en del av de fattigste i landet lot han bli igjen for å arbeide på vinmarkene og på åkrene.

Dette Babel er det som det står om i Åp.17. (Babylon den store) v14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» 

Dette skjer før hans 2 komme (i Heb.9.28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Å føre krig er synd (du skal ikke slå i hjel) , men Jesus skal føre krig mot synden i 2.Tess.2. 2-8 på Herrens dag: Det står i v2-4: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. a ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.

Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Det er dette jeg mener med å hoppe bukk over ting som visselig ikke er skjedd eller kan bevises på noen måte. Et nytt tempel er derfor nødt for komme for at det igjen skal bli revet ned.

Mika 3 (Mot de falske profeter)

Så sier  Herren  om de profetene som fører folket mitt vill, som roper «fred»
bare de får noe  å tygge på, men lyser hellig krig  mot dem som ikke gir dem  munnen full: 

Derfor skal det bli natt for dere  – uten syn, og mørke  – uten spådom. Solen skal gå ned  for profetene og dagen formørkes  omkring dem.

Da skal seerne  bli til skamme og spåmennene til spott. Alle skal de skjule skjegget, for det kommer ikke svar  fra Gud. 

Jeg, derimot, er full av styrke  ved  Herrens ånd, av rett og kraft, så jeg kan tale til Jakob  om hans lovbrudd, til Israel om hans synd.

Jerusalem skal falle

Hør dette, dere høvdinger  i Jakobs hus, dere ledere i Israels hus, dere som avskyr rettferd og gjør det rette kroket, som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett!

Høvdingene hennes dømmer  for bestikkelser, prestene underviser  for betaling,
 profetene spår for penger, og enda støtter de seg til  Herren  og sier: «Er ikke  Herren  midt iblant oss? Det hender ikke oss  noe vondt.» 

Mik.3.12: Derfor: Sion skal pløyes  til åker, Jerusalem bli  til ruiner og tempelberget til hauger  dekket av skog.

 Den gjenstår minst to gjenoppbygninger til;  Esra 1.2-3, 5.1-2, Sak.6.12.  eller Jer.7.4: Stol ikke på de falske ordene: « Herrens tempel,  Herrens tempel,  Herrens tempel!»

Kommentar #4

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Esekiel beskriver likevel et tredje tempel fra kap.40.

Men prosessen fra 1947/48 til nå snart fullmoden 70 år lang, - som i åndelig forstand omhandler veien mellom kunnskap og innsikt, vil bli en del av dette. På hebraisk indikeres dette som veien mellom Alef (1) - Ayin(70).  

Templet vil nok også fysisk bli bygget, men da som et sted for hjertets tilbedelse uten stedfortredende dyreoffer som direkte del av det.  
Også jødene får mulighet til å komme tilbake til Farshuset.

Det tempel som Hesekiel beskriver i kap. 40 - 44 är Serubbabels tempel, (där det även skulle ske djuroffer) det är det tempel som judarna återuppbyggde efter fångenskapen i Babel, det har m.a.o. inget att göra med det Nya Förbundet och dess folk. Serubbabels tempel var det andra i ordningen efter Salomos tempel och det tredje templet var Herodes tempel som blev ödelagt av romarna år 70, enligt Jesu förutsägelse i bl.a. Matt. 24:2. 

Judarna har ingen och kommer aldrig att få någon egen väg att komma tillbaka till fadershuset. Jesu ord gäller lika för alla, lika för Israels hus, lika för Juda hus och lika för hedningarna; "....... ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Serubabels tempel

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Det tempel som Hesekiel beskriver i kap. 40 - 44 är Serubbabels tempel, (där det även skulle ske djuroffer) det är det tempel som judarna återuppbyggde efter fångenskapen i Babel, det har m.a.o. inget att göra med det Nya Förbundet och dess folk.

Serubabels tempel og tidsepoke har liten eller ingen historisk dekning. Opplysningene om Serubabel finnes særlig i den gammeltestamentlige Esraboken.

Man finner Serbabels tempel belyst slik i Sirak 49.11-12:

Hvordan skal vi prise Serubabels storhet? Han var som en signetring på Herrens høyre hånd.

        Det var også Josva, Jehosadaks sønn.
        Det var de som i sin tid bygde huset,
        som gjenreiste Herrens hellige tempel,
        det som er bestemt til evig ære.

1 liker  
Kommentar #6

Finn-Arne Lauvås

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Flott Anders. Gud bor ikke  i hus gjort med hender. Bevegelsen fra GT til NT er fra det naturlige, deretter det åndelige. Aldri motsatt vei.

 

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Jo, absolutt

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Judarna har ingen och kommer aldrig att få någon egen väg att komma tillbaka till fadershuset. Jesu ord gäller lika för alla, lika för Israels hus, lika för Juda hus och lika för hedningarna; "....... ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

Du skulle bare ha visst hvor nært du er i det du skriver, men det siste stykket som er igjen for mange kristne å gå (for kristne som skriver slik som deg) synes å være mer enn de fleste vil gi seg i kast med - forunderlig nok, besværet og målet tatt i betraktning.

Når det gjelder begrepene Sønnen og Faderen så gir disse begrepene mening i vår menneskelige virkelighet. Begrepet Sønnen kjenner de fleste som har lest om Jesus fra hans Evangelium. Begge begrepene tilhører en profetisk virkelighet i det Sønnen profeterer om et fremtidig komme av en Menneskesønn som manifesterer Guds herlighet eller en Menneskesønn som var forventet å komme i sin Fars herlighet. 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh. 14:6.

Å komme til Far på denne jord er å anerkjenne Sønnens ord så lenge Far ikke hadde manifestert sitt jordiske komme, men anerkjenne og tro Far når følgende skjer:

For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Mat. 16:27.

Den samme situasjon er fremhevet mange ganger av evangelistene. Blant mange skriftsteder også følgende:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Mat. 25:31,32.

Det er for dette administrative sete jødene fra langt, langt tilbake i tid har vært utvalgt. Nødvendigvis må da jødene ha et eget land for at Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet skal kunne bli oppfylt og Dommens dag kunne bli innledet og videreført.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Det store spørsmålet

Publisert nesten 3 år siden
Finn-Arne Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Gud bor ikke  i hus gjort med hender

Det er 2.Tess.2.4 Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom.  Han som tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Bor han i samme tempelet som ikke er gjort med hender? Han som er fortapelsens sønn? For han og frafallet måtte jo  komme først? (v3)

Kommentar #9

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Tack! Glädjande att det finns några som ser att det Gamla Förbundets tempels tid är förbi.

1 liker  
Kommentar #10

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Finn-Arne Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Bevegelsen fra GT til NT er fra det naturlige, deretter det åndelige. Aldri motsatt vei.

Tack! Det är sant som du säjer, "Aldrig motsatt väg." Det sorgliga idag är att en stor del av den evangeliska kristenheten just går motsatt väg. Den liberala kristenheten går den mörka vägen tillbaka till världen,  den "kristna" sionismen går den mörka vägen tillbaka till det Gamla Förbundet och många kristna går den mörka vägen tillbaka till Rom. 

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Tempelspørsmålet

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Glädjande att det finns några som ser att det Gamla Förbundets tempels tid är förbi.

Dette ligner jo ikke akkurat en diskusjon om et nytt tempel i Jerusalem eller ikke, men mer som en invitasjon om hvem som er enig med ditt syn.

Jeg  har nevnt en rekke bibelvers som belyser ditt hovedinnlegg, og sterkest av disse er nok 2.Tess.2.2-4. Mener du denne delen av profetien om Herrens dag er oppfylt?  

Kommentar #12

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud

Det finnes et tempel i Himmelen også. Joh Åp kap 11 vers 19; "Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl."

Er det Guds plan at Lucifer(satan) skal få sitte i Guds tempel, i Himmelen eller i det nye Jerusalem, og utrope seg selv til Gud? Dette tempelet vil eksistere i det nye Jerusalem som kommer ned fra Himmelen. Joh Åp 3:12 :"Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn. "
Eller er det snakk om et annet tempel?

Kommentar #13

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Ikke Satan men med kraft fra ham

Publisert nesten 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Er det Guds plan at Lucifer(satan) skal få sitte i Guds tempel

Her må jeg korrigere meg selv. Det er ikke Lucifer som er den lovløse, men mest sannsynlig en falsk Messias(antikrist). Paulus’ andre brev til tessalonikerne kap 2 vers 9-11; "Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen."

Kommentar #14

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Planerna och tron på ett nytt tempel i Jerusalem är fel fokus för det Nya Förbundets folk och det är en av vår tids största villfarelser.

Jeg vil bare tilføye at jeg selvsagt skjønner (og er enig i) din oppmerksomhet at det er ingen vei for jødene å komme tilbake til en oppføring av tempelet enda en gang på det gamle Jerusalems murer, men jødene er ikke avskåret fra «Faderhuset» av den grunn. Jeg tenker på Det nye Jerusalem som var profetert å komme ned fra himmelen. Det er ved denne oppfyllelse at jødene igjen kan forholde seg til den en gang tapte mulighet ved tempelets ødeleggelse og deres egen diaspora. Men denne gang skjer det ikke etter den gamle «formelen». Alt er nytt for jødene som for folkeslagene ellers. Oppfyllelsen med Det nye Jerusalem - som nå er kommet ned fra himmelen - er som en brud med et slør for ansiktet. Riktignok vil jødene ha mulighet til å se sin utkårede før de innbudte gjestene - og bryllupet formelt blir gjennomført.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Det som profeten Daniel har talt om (Matt.24.15)

Publisert nesten 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Eller er det snakk om et annet tempel?

Fint med litt diskusjon om emnet, det gir bedre innsikt og forståelse i problemstillingen. Job skriver at i visdommens ord er det en dobbel innsikt. (Job 11.6) Det betyr at tempelet  både er fysisk og åndelig; 

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 1.Kor.3.16 -17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Det fysiske tempelet kan være Serubabels tempel som nevnes i Haggai 2.15-23.
Haggai 2.21 viser til Haggai 2.6 som igjen viser til Heb.12.26: 

Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet:  Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: «enda en gang». Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå.

Det betyr nok at det tempelet fortapelsens sønn setter seg inn i er et tempel som må skiftes ut for det er bygd av stein, Haggai 2.15-19:

Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i  Herrens tempel, hvordan gikk det dere da? En som kom til en kornbinge på tjue mål, fant bare ti. En som kom for å øse opp femti spann fra en vinpresse, fant bare tjue. Jeg slo dere med kornsot og svartrust og med hagl over alt dere gjør med hendene. Men dere kom ikke til meg, sier  Herren.
 

Gi akt på det som skjer fra og med i dag, fra den tjuefjerde dagen i den niende måneden, fra den dagen da grunnsteinen til  Herrens tempel ble lagt. Gi akt på dette!19 Ligger såkornet ennå i kornkummen, står vinstokken og fikentreet, granatepletreet og oliventreet fremdeles uten frukt?
Fra og med i dag  vil jeg velsigne. 

Hag 2,18 viser til Esra 3,10, Sak 4,9, Sak 8,9-10 Vers 10 ser ut til å ha sitt opphav fra Luk 12.49-53: Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre.

Fortapelsens sønn ser ut til å være nevnt hos Dan.11. (Matt.24.15: Når dere ser at  det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!) Fra Dan.11.27:

Begge kongene har onde hensikter. De sitter ved samme bord og lyver. Men det skal ikke lykkes, for enden kommer først til fastsatt tid.28 Han vender tilbake til landet sitt med stort bytte, men i hjertet er han motstander av den hellige pakten. Han gjør det han vil, og vender tilbake til landet sitt.
Til fastsatt tid skal han igjen dra mot sør, men denne gangen går det ikke som forrige gang. Kitteiske skip kommer mot ham, og han mister motet. Han snur om og lar harmen gå ut over den hellige pakten. Så vender han tilbake og lytter til dem som har sviktet den hellige pakten. Noen av hans hærstyrker kommer og vanhelliger tempelborgen, avskaffer det daglige offeret og stiller opp det motbydelige som ødelegger.

Dette burde da holde som bevis?

Kommentar #16

Geir Husveg

17 innlegg  18 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

fraet rent kristent perspektiv, ser det riktig ut,det du skriver.

Jeg kan godt forstå at jødene savner et tempel for sraels Gud

Kommentar #17

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg  har nevnt en rekke bibelvers som belyser ditt hovedinnlegg, og sterkest av disse er nok 2.Tess.2.2-4. Mener du denne delen av profetien om Herrens dag er oppfylt?  

Herrens dag är inte uppfyllt, men verserna 3 - 6, är uppfyllt. Den sanningen har för länge sedan gått förlorad inom en stor del av kristenheten och det var J.N. Darby, 1800-1882, som var en av de främsta anledningarna till det, genom att han förkunnade och spred ut den falska jesuitiska läran om att Daniels 70:e årsvecka skulle inträffa någon gång i slutet av denna tidsålder.

2Tess. 2:1-6 blev uppfyllt under de första århundradena e. Kr.

Frafallet skedde när kristendomen på 300-talet blev ”upphöjd” till statsreligion i romarriket. Fördärvets man, visste reformatorerna på1300-1500-talen att det var påvedömet, men det är fördolt för en stor del av kristenheten idag på grund av villfarelsens listiga jesuitiska anslag som JN. Darby spred ut inom den evangeliska kristenheten på 1800-talet.

Det var den hedniska romarmakten som var hindret för fördärvets man att träda fram. När den hedniska romarmakten föll, var vägen öppen för den religiösa romarmakten, påvedömet, (antikrist) att träda fram.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Mener du det?

Publisert nesten 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
2Tess. 2:1-6 blev uppfyllt under de första århundradena e. Kr.

2.Tess.2.4: Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Dette verset viser til Dan.11.36 ... 

Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje.

Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle. I stedet ærer han borgenes gud. (Zevs og Zevs-tempelet)

En gud som fedrene hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edelstener og andre kostbarheter. Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. 

Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange og deler ut jord som belønning. 

I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han trenger inn i landene og farer fram som en stormflod.

Kan du vise til noen av disse "historiske" hendelsene på 1800 tallet? Lever denne kongen du sikter til, siden endetiden ikke har begynt ennå?

Kommentar #19

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Et tempel utformet som en menneskelig kropp

Publisert nesten 3 år siden

En interessant modell for et potensielt kommende Tempel som imøtekommer noe av den vesentlige bibelske tenkningen om "menneskekroppen som et Tempel for Den Hellige Ånd".
Uten å ha alle svar for hånde, tror jeg grunnleggende sett at Gud gjør et både óg mht til "jøder og hedninger".  Og at det er riktig at jødene bygger et nytt tempel, som dypest sett avspeiler summen av judeokristen tenkning:  
1) At Gud både bor i et tempel bygd av menneskehender; - i form av sitt første tabernakel og Davids/ Salomos tempel.  Der Guds fysiske ord ble plassert - Paktens Ark inklusive de 10 Bud..  
2) Samt at Jesu offer på Golgata og Åndsutgytelsen pinsedag førte til en oppgradering av mennesket som bolig for Guds Hellige Ånd.

Jeg tror på et både óg.  At Gud arbeider med sin verden og sitt folk langs begge linjer samtidig.
"Ingen kommer til Faderen uten ved meg", sier Jesus.  Samtidig er Han personifiseringen av Paktens Ark.  Fysisk bygd da av solid akasietre, forgylt utvendig og innvendig, og med Aarons prestestav og Livets brød i form av mannakrukken innvendig.
Jeg tror Gud både gir verden et fysisk tempel igjen, samtidig som det avspeiler den åndelige virkeligheten Jesus representerer.  Et både óg. Og der både verden og jødene igjen får mulighet både arkeologisk, teologisk og nasjonalt til å få  demonstrert for sine øyne hvordan Israels Gud er historiens Skaper og Herre.
Hvordan det utspiller seg konkret gjenstår å se, men temaet er interessant.
 
https://www.youtube.com/watch?v=M58fM2ae7Zw

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
12 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere