Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

Årsak og ­virkning

Freden vil få tempelet på plass.

Publisert: 31. jul 2017 / 1538 visninger.

I kveld og i morgen markerer jøder verden over fasten og sørgedagen Tisha Beav. Tisha beav betyr niende dag i ­måneden Av, dagen som markerer sorgen over fallet av tempelet i Jerusalem (både første og andre). Reglene for dagen er flere, og kombinerer tradisjoner knyttet til faste­dager med sorgritualer som jøder følger i perioden etter man mister en av sine nærmeste. Om kvelden sitter man på gulvet eller på lave stoler i synagogene, med kun små lys, mens man leser Klagesangene, boken fra bibelen som vanligvis tilskrives profeten Jeremias. Eller man leser annen religiøs poesi med innhold knyttet til dagens sorgtunge karakter.

Napoleon

Det fortelles at Napoleon ­under felttoget mot Russland reiste gjennom en ­liten jødisk shtetl (landsby). Han ba da om å få komme inn for å se en synagoge fra innsiden. Tilfeldigvis skjedde dette på Tisha Beav, og jødene satt på gulvet i mørket og gråt mens de ba. Da Napoleon fikk høre at jødene sørget over ødeleggelsen av ­tempelet, spurte han når dette hendte. «For cirka 1800 år siden», fikk han til svar. Da han hørte dette, utbrøt han: «Et folk som kan huske sitt land og Tempel i så lang tid, vil helt sikkert komme tilbake til landet og bygge ­tempelet igjen».

Det er ikke bare denne dagen jøder husker tempelet. Hver eneste bønn i jødedommen inkluderer håpet om å oppleve tempelets gjenoppbygging. Dette inkluderer alt fra høytidelige bønner til hverdagens bord­bønner. Både i sorg og glede (som bryllup) minnes Tempelet og Jerusalem. Det er kjent for mange at den jødiske bryllupseremoni avsluttes med at man knuser et glass nettopp for å minnes tempelets ødeleggelse. Tisha Beav har tradisjonelt symbolisert sorgen over eksilet og elendigheten jøder opplevde i store deler av perioden de var bortført fra deres hjemland. Dette elementet har ­mistet mye av sin mening når jøder i dag kan leve i det hellige land med Jerusalem som sin ­hovedstad, og når jøder andre steder i ­verden lever som frie, likestilte borgere.

Klagemuren nærmest

Men tempelet mangler fortsatt! Under de nesten 2000 år med fremmed herredømme i Jerusalem, var det i lange perioder forbudt for jøder å be på Tempelhøyden. Slik ble Klagemuren det nærmeste jøder kunne komme Tempelhøyden, og slik ble Klagemuren et sentralt sted for jødisk bønn. I mellomtiden har deler av Tempelhøyden og Al-Aqsa moskeen blitt hellig også for muslimene.

Det er akkurat 50 år siden Israel fikk ­tilbake gamlebyen i Jerusalem med Klagemuren og Tempelhøyden. Drømmen om å kunne vende tilbake til det hellige land var alltid knyttet til drømmen om gjenoppbyggingen av Tempelet. Det er litt merkelig at man har opplevd det ene, men ikke det
andre. Mange kunne derfor forvente at
jødene nå vil jobbe aktivt for å bygge Tempelet på tempelhøyden igjen. Mange muslimer frykter dette.

Egne veier

Fra profetene i Bibelen lærer vi at årsaken til Tempelets fall var at vi gikk bort fra den rette veien. Profetene klager over jødene som dyrker avguder og som behandler sine medmennesker i strid med Toraens bud. Profetene påpeker at et samfunn uten moral og Gudsfrykt, ikke fortjener et tempel og at Tempelet helt mister sin mening når det ikke klarer å gjøre plass til Gud blant mennesker. Derfor har jøder ­aldri sørget over tempelet gjennom å klage på
babylonerne eller romerne, som ødela temp­lene. Jøder har heller fokusert på å rette sine egne veier, på å bringe samfunnet nærmere et samfunn som Gud synes fortjener et gjenoppbygget tempel.

Jøder har derfor heller ikke jobbet aktivt for å bygge Tempelet, fordi vi venter på et gudommelig tegn på at tiden er inne. Det er ikke gjenoppbyggingen av Tempelet som vil føre til freden og messianske tider, men det er freden og messianske tider som vil få Tempelet på plass.

Bønn forbudt

Israel overlot rett etter seksdagerskrigen administrasjonen av Al-Aqsa-moskeen og Tempelhøyden til muslimene. Jøder kan besøke Tempelhøyden som turister, men jødisk bønn på tempel­høyden er stadig forbudt. Det er viktig at jøder, ­kristne og muslimer gir plass til hverandres Jerusalem. Det vil være et skritt i riktig retning mot forsoning, fred og messianske tider.

10 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

61 innlegg  719 kommentarer

Meget interessant

Publisert 12 måneder siden
Joav Melchior. Gå til den siterte teksten.
Jøder har derfor heller ikke jobbet aktivt for å bygge Tempelet, fordi vi venter på et gudommelig tegn på at tiden er inne. Det er ikke gjenoppbyggingen av Tempelet som vil føre til freden og messianske tider, men det er freden og messianske tider som vil få Tempelet på plass.

Takk for en innføring i jødene sine skikker. Det er og blir interessant.

Vi som er kristne forholder oss til NT og kjenner til profetier om en kommende fredsperiode. Slik som du skriver. Så ja jeg tror på en kommende fred i midt-østen. Det er imidlertid et stort varsku-rop. Etter profet-ordet vil denne freden være falsk og det ende med en katastrofal krig.  Israel som folk, blir så frelst på en dag ut fra katastrofen av Messias.

Hva tenker du Melchior om NTs profetier?

For meg er det et varsku om tiden vi lever i. Tidsalderens ende og opprettelsen av fredsriket.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6368 kommentarer

Jordan

Publisert 12 måneder siden
Joav Melchior. Gå til den siterte teksten.
Klagemuren nærmest. Men tempelet mangler fortsatt! Under de nesten 2000 år med fremmed herredømme i Jerusalem, var det i lange perioder forbudt for jøder å be på Tempelhøyden. Slik ble Klagemuren det nærmeste jøder kunne komme Tempelhøyden, og slik ble Klagemuren et sentralt sted for jødisk bønn. I mellomtiden har deler av Tempelhøyden og Al-Aqsa moskeen blitt hellig også for muslimene.

Det kan være nyttig å minne om at Israels avtale med Jordan om gjensiig anerkjennelse fra 1994 også omfatter Tempelhøyden: Området erklæres som palestinsk, og status kan i henhold til avtalen heller ikke endres av en annen internasjonal lov. Det er m.a.o. likhetspunkter med denne avtalen mellom Israel og Jordan og den vanlige praksis nasjoner i mellom vedrørende en annens stats ambassadebygning.

Svar
Kommentar #3

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

NT

Publisert 12 måneder siden

Uten å ville legge ord i rabbiner Melchiors munn, har ikke jøder noe forhold til den greske bibelen annet enn å konstatere at skriftene er kanonisert i kristen tro. 

Svar
Kommentar #4

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

Jerusalem og Jordan

Publisert 12 måneder siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Området erklæres som palestinsk, og status kan i henhold til avtalen heller ikke endres av en annen internasjonal lov.

Det stemmer ikke. Det er ingenting i avtalen som erklærer området som "palestinsk" (du  kan lese fredsavgtalens tekst her). Teksten er temmelig vag, men overlater spørsmålet om Jerusalem til utfallet av fredsavtale med palestinerne og ber om at Jordan historiske og religiøse tilknytning respekteres.

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

Klagemuren -> Vestmuren

Publisert 12 måneder siden
Joav Melchior. Gå til den siterte teksten.
Slik ble Klagemuren det nærmeste jøder kunne komme Tempelhøyden, og slik ble Klagemuren et sentralt sted for jødisk bønn.

Helt for egen regning er jeg ikke videre glad i begrepet "Klagemuren" og omtaler det heller som "Vestmuren". Dette med "klaging " skyldes at britene i 1917 (og muligens også før det, muslimer) misforsto jødiske bønner ved muren og trodde at de var klagesanger (akkurat i dag, Tisha B'Av, er det jo det). Den tidligste jødiske omtalen av muren kaller den ha-kotel ha-ma'aravi ("muren den vestre" omtrentlig oversatt) og nå kalles den i hovedsak ganske enkelt "haKotel" ("muren").

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Tiden for manns modenhet er 70 år.

Publisert 12 måneder siden

Joav Melchior: "Fra profetene i Bibelen lærer vi at årsaken til Tempelets fall var at vi gikk bort fra den rette veien. Profetene klager over jødene som dyrker avguder og som behandler sine medmennesker i strid med Toraens bud. Profetene påpeker at et samfunn uten moral og Gudsfrykt, ikke fortjener et tempel og at Tempelet helt mister sin mening når det ikke klarer å gjøre plass til Gud blant mennesker."

-------
Samtidig et både óg. Som de biologiske feedback-mekanismene...Det går begge veier.  Men klokt av jødene å avvente med tempelbygging i 50 år fra 1967, dengang de fikk kontroll over området i forsvarskrig.  

Kanskje det nå er tid for å få på plass et offisielt Tempel for Gud Ånd i Jerusalem? - Sammen med formell anerkjennelse av de 10 Bud som nasjonale Basislover.  
Ved 70 års alder regnes man for å være fullmoden i innsikt. Både gjeldende Israel og verden forøvrig.
Jeg har forventninger til et FN vedtak i tiden for "70-års jubileum" i november 2017, samt til Israel i mai 2018.

Svar
Kommentar #7

Kjetil Nilsen

55 innlegg  757 kommentarer

"Fikk" tilbake?

Publisert 12 måneder siden
Joav Melchior. Gå til den siterte teksten.
Det er akkurat 50 år siden Israel fikk ­tilbake gamlebyen i Jerusalem med Klagemuren og Tempelhøyden.

Hva med Mughrabi-kvartalet? - "Fikk" Israel det?
De opprinnelige beboerne i Mughrabi-kvartalet deler neppe en slik historiefortelling.

Det tok ikke mer enn timer fra 6-dagers krigen var over til israelske myndigheter, natt til 11. juni 1967, sendte inn bulldosere og raserte det 800 år gamle Mughrabi-kvartalet. Det lå på det området som i dag utgjør den store plassen foran Klagemuren. 

135 familier - ca 600 mennesker - ble ved dette "blitz-angrepet" gjort hjemløse og fordrevet. Enkelte familier for andre gang, etter å ha blitt fordrevet i 1948/49.

De fleste rakk ikke en gang å få med sine personlige eiendeler. En eldre kvinne kom seg ikke ut før bulldoserne begravde henne levende i sitt eget hjem. To moskeer (den ene fra det 12. århundre), et historisk gravsted og to hospitser for pilgrimer, ble også rasert. 

På mange måter markerte raseringen - utraderingen - av Mughrabi-kvarteret den 11. juni begynnelsen på okkupasjon. En okkupasjon som begynte med ødeleggelse av palestinske hjem og etnisk resnsing, og har fått fortsette med det i de 50 årene siden. 


    

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Tempel - Tidens tann - og nygammel Tenkning

Publisert 12 måneder siden

Tempelplassen og Antonioborgen slik det opprinnelig var i Jerusalem?
Presteskap og statsmakt.  Side om side, med kommunikasjon i direktelinje, men med hvert sitt ansvarsområde.

 Klippedomen ble bygget på ruinene av en åttekantet kirke da muslimene i krig tok over på 6-700 tallet.  Dagens Omarmoské er bygd over andres byggverk.  Mulig samme sted som "vitneboksen" i den daværende verden var lokalisert.  Stedet hvor Jesus stod anklaget fremfor guvernøren Pontius Pilatus og folket, og ble dømt for "blasfemi" dvs. "feil gudsrepresentasjon".

Mugrahbi - kvartalet et sted i mellomrommet.  Man bør sannsynligvis gå helt tilbake til år 0-70 og tidligere, skal man restarte det som nå er dagens status quo.

Bilde: Finding the Garden of EdenFunnet på Google fra babylonrisingblog.comimages.google.no


Svar
Kommentar #9

Geir Husveg

6 innlegg  18 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Hadde jeg vært jøde, hadde jeg vært messiansk jøde. Det virker ikke viktig  å få tempelet bygget opp igjen fra mitt kristne ståsted. Gud sørget selv for det offeret som trengs , da jesus døde. Abraham sa at "Gud vil selv se seg ut et offerlam"første Mosebok 22.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
8 minutter siden / 611 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tolstojs spørsmål: Er livet meningsløst?
27 minutter siden / 611 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
39 minutter siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
44 minutter siden / 7797 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Hakk i plata hos Krf
rundt 2 timer siden / 531 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 6 timer siden / 7797 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 7 timer siden / 7797 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 8 timer siden / 7797 visninger
Les flere