Marte Ugedal

6

En stemme til KrF?

Joda, vi vet at en stemme til KrF er en stemme til KrF, men spørsmålet er jo heller hvilke konsekvenser en stemme til KrF ved høstens Stortingsvalg vil få.

Publisert: 27. jul 2017

“En stemme til KrF er en stemme til KrF” er visst blitt det nye mantraet til KrF-politikere i forkant av høstens Stortingsvalg, og noe som går igjen i debattinnlegg og kommentarer både her og der. Hva er grunnen til at denne setningen dukker opp til stadighet når KrF-politikere uttaler seg for tiden? Hvorfor må noe så åpenlyst presiseres, om igjen og om igjen?

Joda, vi vet at en stemme til KrF er en stemme til KrF, men spørsmålet er jo heller hvilke konsekvenser en stemme til KrF ved høstens Stortingsvalg vil få. Vil en stemme til KrF være med å bidra til at det fortsatt er grunnlag for en borgerlig regjering etter valget, eller vil en stemme til KrF være med å velte et borgerlig regjeringsalternativ? Vil en KrF-stemme være en indirekte støtte til en regjering styrt av Ap og Støre, fordi KrF ikke har noen problemer med å vende tvert om, og sette kursen mot den sosialistiske siden i politikken pga sin FrP-fobi?

KrF sier de ønsker en borgerlig regjering, sammen med Høyre og sentrumspartiene, etter valget, men er ikke dette en UTOPI i seg selv? Hvorfor innser ikke KrF fakta? Høyre vil vel neppe kaste FrP over bord, bare for at lille KrF har “slått opp” med FrP? Hvorfor gå til valg på en ønsketenkning, i stede for å gi oss velgere et reelt valg, et valg der vi slipper å bekymre oss for om en stemme til KrF vil blåse til høyre eller venstre i politikken? KrF bør se til å bestemme seg, slik at vi velgere kan få bestemt oss for om vi fortsatt vil stemme på KrF, eller ikke! For det er ikke det samme for meg hvem KrF velger å samarbeide med etter valget, og jeg tror mange har det som meg.

Jeg ønsker en borgerlig regjering, med en økonomisk politikk som heier frem selvstendig næringsdrivende i Norge, og som ikke tar kvelertak på små og mellomstore bedrifter gjennom skattelegging og avgifter. En regjering som ikke ser på oss som er private næringsdrivende som «de rike», og som skjønner at våre verdier ikke finnes i penger. En regjering som forstår at private næringsdrivende er hardtarbeidende mennesker, som jobber «døgnet rundt» for å få alt til å gå rundt, og som skaper verdifulle arbeidsplasser i landet vårt. Jeg ønsker meg også en regjering som heier på det private initiativ, det være seg private barnehager, skoler, alders- eller omsorgsboliger, klinikker, eller private aktører innen vei- og anleggsbransjen og transport. Jeg ønsker meg også en regjering som ikke vil fjerne kristendommen fra offentligheten, men en regjering som ser verdien av den kristne arven vårt land er tuftet på, og som bl.a. vil bevare en sterk K i KRLE. Jeg er fullstendig klar over at det er saker på høyresiden av politikken som ikke samsvarer med mitt kristne ståsted, og det er derfor det er så viktig at vi har KrF der, som kan korrigere kursen innenfor viktige verdispørsmål. KrF har tross alt mye mer til felles med høyresiden i politikken, enn med venstresiden, og jeg håper KrF evner å innse dette selv også, før det er for sent…

KrF er i dag et parti som ligger på sperregrensen, og som sårt trenger de stemmene de kan få, det er innlysende. Partiet er ikke det partiet det en gang var, med 13,7 % oppslutning i 1997, og som derfor også var et parti som kunne utrette mye mer på Stortinget enn realiteten antakelig vil være etter valget til høsten. Det er trist at oppslutningen rundt partiet har dalt så betraktelig de siste 20 årene, og som jeg ser det, er det to hovedgrunner til dette: Det ene er at det er stiftet flere kristne politiske partier i løpet av disse årene, og jo flere kristne partier det er, jo flere skal de «kristne stemmene» fordeles på. Den andre årsaken til KrFs dårlige oppslutning, mener jeg er at partiet er blitt veldig dårlig til å fronte de «kristne fanesakene». I et sekularisert Norge er det blitt tøffere å fronte et tradisjonelt kristent ståsted, det har mange av oss fått merke, og KrF har virkelig mistet sin frimodighet på dette området. Det er tryggere å løfte fram tema som miljø, bistand og innvandring, enn f.eks. å snakke om abort, ekteskapsloven eller Israel. Det er vel og bra å kjempe for K-en i KRLE-faget i skolen, være for skolenes julegudstjenester, kjempe mot søndagsåpne butikker, kjempe for en restriktiv alkoholpolitikk, argumentere mot surrogati m.m., men i debatter og intervjuer blekner argumentene, og overdøves av humorreplikker og kraftig engasjement rundt «nøytrale» politiske saker, dessverre.

Det er absolutt KrF som står mitt hjerte nærmest av de politiske partiene, og jeg håper jeg får den bekreftelsen jeg behøver for å kunne stemme på KrF også ved høstens valg! Om vi ikke har en to-partistat i Norge, er det vel liten tvil om at det blir enten høyresiden eller venstresiden som vil regjere landet etter valget, og da spørs det hvem KrF velger å støtte. En stemme på KrF er en stemme på KrF, ja, men det er så mye mer enn det også…

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Om vi ikke har en to-partistat i Norge, er det vel liten tvil om at det blir enten høyresiden eller venstresiden som vil regjere landet etter valget, og da spørs det hvem KrF velger å støtte. En stemme på KrF er en stemme på KrF, ja, men det er så mye mer enn det også…

Litt for sent kommer Krf frem og sier at de helst vil ha en konservativ regjering også i neste periode. De har vært med sammen Venstre for å skape et inntrykk av at de står langt fra dagens Høyre-Fremskrittspartiregjering. Konsekvensen er at sperregrensen truer med å innhente begge småpartiene. 

Velgere stemmer gjerne på regjeringsalternativer. De som ønsker en konservativ regjering til høsten har ikke annet valg enn å stemme Høyre. Høyre er garantisten for alle borgerlige regjeringer og partiet som syr sammen revnene hvor andre får det til å sprike. En stemme til Høyre sikrer at stemmen går til et alternativ som kan og vil regjere. Et sterkt Høyre vil garantere en politikk mer i tråd med ønskene fra Krfs grunnfjell. 

3 liker  
Kommentar #2

Kjellrun Marie Sonefeldt

225 innlegg  1504 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Marie Ugedal,du sammenfatter det vi mange tumler med nå om dagene. Jeg nekter å risikere å gi en stemme til Arbeiderpartiet,som har vært primus motor for en jordbrukspolitikk som har ført til nedleggelser av gårder,særlig I distrikter med mangel på jobbmulighet for bondens ektefelle. Samtidig har storgårder blitt økonomisk favorisert,f.eks. når statstøtte gis pr. dekar (arealstøtte) og pr. kg.produsert(volumstøtte),sier det selv hvem som får mest. Ingen har vært ærlig nok til å innrømme den bevisste økonomiske slagsiden.. Tvert I var slagordene veldig positive,f.eks.Det skal være jordbruk over hele landet. I år er Kristelig Folkeparti det eneste partiet som konkret snur den ukristelige profilen om å overprioritere de store på bekostning av de små. De vil ha redningsaksjon for  melkegårder med 15-25 kuer,og røper dermed at de er på raseringsprogrammet. Det gis mye støtte til bygging av fjøs for 50-60 kuer, og røper med det de politiske fremtidsvyer. Dessuten er det intensive driften på storgårder farlig:nå vet vi at insekter,i likhet med bakterier utvikler resistens,så nå må det dugnad til med økologisk jordbruk,for om mulig å reparere jord som ble skadet av kunstgjødsel. K nut Arild Hareide har uttalt at borgelig regjering er førstevalg;ergo røper han å ha et andre valg,og hvem er vel det andre enn Arbeiderpartiet når han utelukker Fremskrittspartiet.

Njål Krisitiansen,du har et poeng. En stemme til Høyre er sikrere enn en stemme til KrF.

2 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Njål Krisitiansen,du har et poeng. En stemme til Høyre er sikrere enn en stemme til KrF.

En stemme til Høyre gir en klarere og sterkere representasjon. 

Kommentar #4

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Skatt.

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker en borgerlig regjering, med en økonomisk politikk som heier frem selvstendig næringsdrivende i Norge, og som ikke tar kvelertak på små og mellomstore bedrifter gjennom skattelegging og avgifter.

Det er KrF som har den mest realistiske politikken for å lette byrdene for private næringsdrivende, nemlig å fjerne formueskatten på arbeidende kapital.

KrF har alltid foretrukket en ikke-sosialistisk regjering,  i  motsetning til Frp som to ganger har felt en slik, og gitt makten til AP. Høyre gjorde også dette i år 2000. 

Også denne gangen har KrF pekt på Erna Solberg som foretrukket statministerkandidat, og vil aller helst ha en sentrum/høyre regjering. Dersom KrF ikke får delta i en slik regjering, vil de mest sannsynlig gå i opposisjon, slik partiet er i dag.

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/plugins/feedback.php?api_key=577255795627818&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df19b0c4b5ff10e5%26domain%3Dwww.dagen.no%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dagen.no%252Ff12075ab4085fdf%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.dagen.no%2Fdagensdebatt%2FEn-stemme-til-KrF-504681&locale=nb_NO&numposts=10&order_by=social&sdk=joey&skin=light&width=560&_fb_noscript=1" /> 
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
KrF har alltid foretrukket en ikke-sosialistisk regjering,

Dette kan være tilfelle på riksplan, men i Trondheim har dere svermet som bier rundt honningkrukken. Og for de som ikke leser Adresseavisen; det har strengt tatt ikke vært noen suksess. 

Kommentar #6

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Velgere stemmer gjerne på regjeringsalternativer. De som ønsker en konservativ regjering til høsten har ikke annet valg enn å stemme Høyre.

Det er godt mulig du har rett i det, i alle fall om ikke KrF gir en utvetydig bekreftelse, i god tid før valget,  på at en KrF-stemme er en stemme for konservativ politikk på høyresiden.

1 liker  
Kommentar #7

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
K nut Arild Hareide har uttalt at borgelig regjering er førstevalg;ergo røper han å ha et andre valg,og hvem er vel det andre enn Arbeiderpartiet når han utelukker Fremskrittspartiet.

Ja, jeg mener også Knut Arild Hareide røper at det finnes et andrevalg, og dette kan med største sannsynlighet bety en sosialistisk regjering, med Støre som statsminister. Det håper jeg aldri skjer!

1 liker  
Kommentar #8

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er KrF som har den mest realistiske politikken for å lette byrdene for private næringsdrivende, nemlig å fjerne formueskatten på arbeidende kapital.

Jeg er helt for å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, jeg ser det faktisk som helt nødvendig! Nå er det nok ikke bare KrF som ønsker dette, det gjør bl.a. Høyre også, så KrF blir ikke eneste alternativ...

Men Torry, det hjelper ikke å bare peke på Erna, når vi til stadighet får høre at det finnes alternativer, og at Støre også veldig gjerne vil ha med KrF i en sosialistisk regjering. KrF må velge side, og gi oss velgere klar beskjed!

1 liker  
Kommentar #9

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

KrFs alternativer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Men Torry, det hjelper ikke å bare peke på Erna, når vi til stadighet får høre at det finnes alternativer, og at Støre også veldig gjerne vil ha med KrF i en sosialistisk regjering. KrF må velge side, og gi oss velgere klar beskjed!

KrFs førstevalg er som nevnt en sentrum/høyre-regjering hvor flest mulig av sentrumspartiene er med.

Andrevalget er å gå i opposisjon, slik KrF er i dag. 

Når samarbeid med Arbeiderpartiet er nevnt, er årsaken først og fremst en situasjon som kan oppstå dersom det blir rødgrønt flertall etter valget. Da mener KrF at det vil være bedre for landet om Ap samarbeider med sentrum enn med SV. Her vil ikke KrF utelukke en deltagelse, selv om det mest sannsynlig vil være som opposisjonsparti. 

Det er ikke lurt for et lite parti som KrF å binde seg opp på forhånd for hele fireårsperioden. Partiet vil få større makt og innflytelse dersom de har mulighet til å felle en regjering som stiller kabinettspørsmål på saker som KrF på ingen måte kan godta. Slike saker kan for eksempel være aktiv dødshjelp, søndagsåpne butikker, forbud mot omskjæring av unge gutter og en ny og liberal alkoholpolitikk som truer vinmonopolet.

 

 

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke lurt for et lite parti som KrF å binde seg opp på forhånd for hele fireårsperioden. Partiet vil få større makt og innflytelse dersom de har mulighet til å felle en regjering som stiller kabinettspørsmål på saker som KrF på ingen måte kan godta.

Venstre hadde denne posisjonen i 1980 og -90 nittiårene. Hvis man vil lære av historien er det bare å lese seg opp på Venstres storhet i denne tiden.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Det er godt mulig du har rett i det, i alle fall om ikke KrF gir en utvetydig bekreftelse, i god tid før valget,  på at en KrF-stemme er en stemme for konservativ politikk på høyresiden.

Jeg har nok rett i at velgerne velger regjeringsalternativ. Du kunne fx se det i 2005 da CI Hagen og KM Bondevik hadde rasert grunnen under videre borgerlig regjeringssamarbeid. Folk flokket seg om AP. Da den regjeringen igjen forvitret og stagnerte, vokste det frem et klarere alternativ på borgerlig side som fikk flertall. AP ble ikke lenger ansett som like regjeringsdyktig, mens Høyre sto frem og viste vilje. 

Hvorvidt en stemme til Krf er en stemme til en konservativ politikk er ikke mulig å vite. Det betinger at de kommer over sperregrensen nasjonalt, og at de blir mer utvetydige på hva de vil. Jeg er enig med deg i at man må ikke bare peke på Erna, man må faktisk si at man vil forplikte seg til et samarbeide. Bare en regjering med Høyre vil holde eutanasitilhengerne i Frp stangen. Utenfor regjering kan de gå sammen med AP og skape flertall for dette. Jo sterkere Høyre er i den forbindelse jo mindre eutanasi vil det bli i fremtiden. Bare Høyre kan verne om de konservative verdiene i samfunnet på tilfredsstillende måte. 

Kommentar #12

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Politikk er å ha makt.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
man må faktisk si at man vil forplikte seg til et samarbeide.

Dersom mellompartiene forplikter seg til å samarbeide, vil den miste sin makt og innflytelse. Regjeringen kan da, om nødvendig ved kabinettspørsmål, tvinge gjennom sin politikk. Det vil være bra for regjeringen, men ikke for mellompartiene.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Dersom mellompartiene forplikter seg til å samarbeide, vil den miste sin makt og innflytelse. Regjeringen kan da, om nødvendig ved kabinettspørsmål, tvinge gjennom sin politikk. Det vil være bra for regjeringen, men ikke for mellompartiene.

Er det samarbeide å sitte klar med hagla for å rette den mot samarbeidspartnernes hode? I mitt vokabular vil samarbeide si å snakke sammen om sakene og bli enige uten trusler om voldsbruk. Jeg forutsetter at en samarbeidsavtale er inngått av parter som er enige om noe, og at de er enige innen en slik omkrets at de kan stå for det uten å pine hverandre til ytterligere konsesjoner. 

Trondheim Krf vil helst samarbeide med Ap og foretrekker en regjering hvor Frp ikke er med. I år vil dere kunne oppnå begge deler; dere havner utenfor Stortinget og vi får en Ap-regjering, og dere vil være uten innflytelse på en eventuell Høyre-Fremskrittspartiregjering. Columbi-egg praktisk talt. Når dere har falt ut av Stortinget får vi håpe at ingen makt i verden bringer dere tilbake. 

1 liker  
Kommentar #14

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Vold?

Publisert over 2 år siden

Her er det snakk om å stemme for det en mener er rett, ikke verken hagle eller voldsbruk.

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Oppskrift på kaos.

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke lurt for et lite parti som KrF å binde seg opp på forhånd for hele fireårsperioden. Partiet vil få større makt og innflytelse dersom de har mulighet til å felle en regjering som stiller kabinettspørsmål på saker som KrF på ingen måte kan godta. Slike saker kan for eksempel være aktiv dødshjelp, søndagsåpne butikker, forbud mot omskjæring av unge gutter og en ny og liberal alkoholpolitikk som truer vinmonopolet.

Dette kaoset har Krf bidratt til også i denne perioden der de har truet Høyre og Frp ved flere anledninger.
Tror du seriøst at det er dette folk ønsker seg ?

Og tror du at Høyre og Frp er så talentløse at de stiller kabinettspørsmål på saker de vet de vil ha mindretall for i Stortinget ?
Som du nok vet hvis du vil være ærlig er aktiv dødshjelp og forbud mot omskjæring av guttebarn IKKE aktuell politikk for en H-Frp-regjering.

Søndagsåpne butikker kan jo umulig være så ille når vi vet at Hareide bruker denne muligheten bare han er i beit for matvarer...DA var det ikke så feil for Krf-formannen....
Vinmonopolet vil nok bestå Unsgaard...men om folk vil ha alkohol får de tak i det uansett.
Barnepiken Krf kan bare slappe av og la folk få bestemme over egne liv....for det gjør de helt uavhengig av barnepiken.
Skremmebilder duger ikke i denne forbindelse.

2 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Her er det snakk om å stemme for det en mener er rett, ikke verken hagle eller voldsbruk.

Ja, forutsetningen er at når man har inngått en samarbeidsavtale taler man vel om hverandre og gjør hva man kan for å få den til å funke. Slik dere gjør sammen AP i Trondheim, og Hareide gjør med Høyre-Fremskrittspartiet sentralt. Skal det bli et konservativt samarbeide til høsten blir det Hareides linje som blir fulgt, men stakkars mann...... Trondheim Krf kommer til å rive i ham i fire nye år. Den første prøven blir om han klarer å balansere partiet slik at han kommer inn på Stortinget, dernest må han få partiets tilslutning atter en gang til å gjøre det man er enige om, og så kommer hver sak hvor dere skal rive i ham enda en gang... nei, det lover ikke bra dette. 

Kanskje du skal tenke litt på statsminister Jens Otto Krags motto; man har et standpunkt inntil man inntar et nytt. :-)

Kommentar #17

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Svaret er ja .... hvis.

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og tror du at Høyre og Frp er så talentløse at de stiller kabinettspørsmål på saker de vet de vil ha mindretall for i Stortinget ?

De kunne de nok ha gjort,  dersom KrF på forhånd hadde lovet sine velgere at de ikke skal felle en borgerlig regjeringen, og gi regjeringsmakten til Ap. 

Kabinettspørsmålet  ville da ha tvunget KrF til enten å sikre H/Frp-regjeringen flertall, eller bryte sitt løfte til sine velgere. 

Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Da kom formann Hareide med klare utsagn på Dagsrevyen i kveld. Krf støtter en regjering av Høyre og Fremskrittspartiet. I tillegg støtter han nok også Venstres deltagelse. 

Spørsmålet blir da; Hva gjør Unsgaard og Trondheim Krf i en sådan stund? Slutter de opp om formannens linje eller vil de fortsette å rive ham i klærne og dele dem imellom seg?

Kommentar #19

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Vi støtter Hareide!

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet blir da; Hva gjør Unsgaard og Trondheim Krf i en sådan stund? Slutter de opp om formannens linje eller vil de fortsette å rive ham i klærne og dele dem imellom seg?

Jeg støtter Hareides linje. Det går fram av min kommentar #9.

Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg støtter Hareides linje. Det går fram av min kommentar #9.

Hva med Trondheim Krf? Går de helhjertet inn for Hareides linje?

Jeg har ikke sett noe jeg vil kalle en overbevisende støtte fra din side. Jeg spør fordi jeg aner en lunkenhet overfor den borgerlige regjeringen, og at så snart det åpner seg en mulighet er AP en kjær tilflukt. 

Kommentar #21

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Nå er jeg i hovedsak ikke for at KrF skal samarbeide med Ap, men det finnes flere steder i landet der KrF samarbeider med Ap på lokalt plan. I Bergen, ved siste kommunevalg, skiftet KrF side, og sitter nå i Ap sitt bystyre. Jeg er opprinnelig fra Fosen, er altså trønder, og i min hjemkommune har vi Ap-ordfører. Der er det sånn at vi er veldig fornøyd med Ap-ordføreren, så mange KrF'ere stemmer KrF, men stemmer på Ap-ordførerkandidaten i tillegg. Det er litt forskjell på rikspolitikk og lokalpolitikk, så jeg regner med at Trondheim KrF kommer til å støtte Hareide sitt valg om samarbeid til høyre i politikken på riksplan. Når det gjelder Trondheim, synes jeg derimot det er på høy tid å få et skifte, og der håper jeg KrF vender seg til Høyre ved neste kommunevalg! Skal Høyre få makt i Trondheim, må KrF være med for å sikre bl.a. at Trondheim ikke får søndagsåpne butikker...

Kommentar #22

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Skatt på arbeidende kapital.

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg er helt for å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, jeg ser det faktisk som helt nødvendig! Nå er det nok ikke bare KrF som ønsker dette, det gjør bl.a. Høyre også, så KrF blir ikke eneste alternativ...

Høyre og Frp ønsker å fjerne all formueskatt. Erna ble intervjuet om dette på Dagsrevyen i dag. Jeg tror ikke det vil bli flertall for dette. KrF har lenge arbeidet for å fjerne formueskatten bare på arbeidende kapital. Jeg håper partiet blir sterkt nok etter valget, slik at dette gode kompromissforslaget kan gjennomføres raskt.

Kommentar #23

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Svaret er ja.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva med Trondheim Krf? Går de helhjertet inn for Hareides linje?

Flere fra Trondheim KrF var med på landsmøtevedtaket som også er Hareides linje.

Kommentar #24

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Formueskatt

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Høyre og Frp ønsker å fjerne all formueskatt.

Jeg uttalte meg kun om Høyre i min kommentar, som et parti som også ønsker å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, slik som KrF ønsker. Det står i Høyres program, om du har lest det. Når Høyre snakker om at de på sikt ønsker å fjerne formueskatten, er det innenfor næringsvirksomhet de mener, og da er det ikke snakk om skatt på privat inntekt. Det virker som det er veldig få i Norges land som skjønner dette... Formueskatt i næringslivet, og arveavgift, er to av de tingene jeg er mest redd for med sosialistisk skatte-og avgiftsstyre.

2 liker  
Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Det er litt forskjell på rikspolitikk og lokalpolitikk, så jeg regner med at Trondheim KrF kommer til å støtte Hareide sitt valg om samarbeid til høyre i politikken på riksplan. Når det gjelder Trondheim, synes jeg derimot det er på høy tid å få et skifte, og der håper jeg KrF vender seg til Høyre ved neste kommunevalg! Skal Høyre få makt i Trondheim, må KrF være med for å sikre bl.a. at Trondheim ikke får søndagsåpne butikker...

Jada, flere steder finnes det fungerende kommunale samarbeidskonstellasjoner mellom bl.a. Krf og Ap. Det spesielle med Trondheim er at man har en avtale med flere andre partier og de fleste trodde at dette var en samarbeidsavtale på bredere front. Ap ser det som en avtale om samarbeide om kommunebudsjettet. Ap er storebror og har tiltatt seg stor makt i forholdet. Dette har vakt en del oppstuss nå i sommer ved at MDG og Høyre har hatt noen runder med ordføreren. Konsekvensen er at MDG blir i plattformen som rommer alt fra MDG til Venstre og Krf. Totalt utgjør de 70% av Bystyret. Ikke en helt demokratisk konstellasjon for andre røster har reelle problemer med å bli hørt. Heldigvis følger Adresseavisen opp og utgjør for anledningen en klar opposisjonsrøst der hvor de andre ikke blir hørt. 

Så er det en spesiell sak med Krf i Trondheim. Flere av de sentrale tillitsmennene snakker stadig om hvor saliggjørende det er med samarbeide med Ap. De mener at de ville fått mer kristenpreget politikk på den måten. Gjennom denne perioden har de hengt i klærne på Hareide for å få ham til å endre syn i stadige omkamper om alliansetilhørighet. Omkamp på omkamp....... Hareide har nok hatt det tøffere internt enn eksternt i partiet. 

Disse mener at Frp har ingenting i regjering å gjøre, at de ser mye vakrere ut på utsiden, og de ikke kan tenke seg å samarbeide med det nest største arbeiderpartiet i Norge.Disse viser en holdning overfor Frp som kan kalles demokratisk sentralisme. Demokratisk sentralisme åpner også for at man kan gjøre med andre stort sett som man vil. Spillereglene settes ikke til side, men det blir mer maktbruk. Slik får selv små partier som Krf større makt enn deres representasjon tilsier fremfor Frp som er tre ganger så stor. Dette henger naturligvis ikke på greip. 

I forrige kommunevalgsperiode satte Stjørdal Sp Ap på gangen til tross for at de var det nest største partiet i kommunen. Lederen for Ap i kommunen fikk tildelt et komitemedlemsskap og var parkert for fireårsperioden. Sp var ikke alene om å gjøre dette, men det var Sps vilje. 

Jeg tror det derfor ikke før jeg ser og hører det at Trondheim Krf aktivt går ut og snakker vel om en borgerlig regjering. Historien er ikke en beretning om fremtiden, men om man skal dømme etter den er det ingenting som tyder på at ledelsen i Trondheim Krf ønsker en borgerlig regjering. 

Kommentar #26

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Velkommen etter!

Publisert over 2 år siden

Nå har jeg lest i Høyres programmer både for inneværende stortingsperiode og den kommende. I programmet for perioden 2013-2017 ønsket de å fjerne formueskatten. I det nye programmet for perioden 2017-2021 står det at de vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Sistnevnte formulering er den samme som KrF har brukt i programmene både for inneværende og kommende periode. Takk og velkommen etter til Høyre!

Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Høyre og Frp ønsker å fjerne all formueskatt. Erna ble intervjuet om dette på Dagsrevyen i dag. Jeg tror ikke det vil bli flertall for dette. KrF har lenge arbeidet for å fjerne formueskatten bare på arbeidende kapital. Jeg håper partiet blir sterkt nok etter valget, slik at dette gode kompromissforslaget kan gjennomføres raskt.

Hensikten er hele tiden å treffe den arbeidende kapital. Hva er så arbeidende kapital? Helt direkte tenker regjeringen på kapital som finnes i form av Små og Mellomstore Bedrifter (SMB) Dvs at det ikke skal skattes på maskinpark eller andre former for investeringer.

Arbeidende kapital er også millionene vi har i banken og som lånes ut til virksomheter som trenger det. Derfor er det slik at sparekapital generelt blir arbeidende selv om den ikke direkte defineres som det. Det vil være litt mer byråkratisk å skille de to fra hverandre, så det spørs om det er noen hensikt i det. 

Alle fire partier står bak dagens regjeringsplattform støtter reduksjonen av formuesskatt for å lette trykket for SMB. Dagsrevyen presenterte det som en nyhet at skattelettelser ikke virker til tross for at de har harpet på dette i alle år. Det kan neppe kalles en nyhet i den forstand at det kommer an på øynene som ser.

Kort fortalt regner jeg med at det kan vurderes som en del av det som får et voksende næringsliv til å gå av seg selv. På denne måten blir næringspolitikken også mindre byråkratisk fordi man trenger ikke å søke til styringskåte politikere som ikke er fagfolk på det området det gjelder for å få lån eller støtte til sitt tiltak. På dette feltet har Norge vært privatisert i stadig sterkere grad siden 1981, og det bør fortsette. Det er kapitalen vi lever av, og som gjør det mulig å sette i verk virksomhet basert på privat initiativ. Planøkonomien er død. 

Mulig flere av trønderdelegasjonen stemte for Hareides linje. Delegasjonen var altså splittet. Nå settes de på prøve. Nå må de gå ut og vise at de mener det. Jeg har snakket med dem så jeg vet det ikke blir lett for dem. Skal Krf ha en chanse må dere forsøke å fremstå som ett grunnfjell og ikke et vulkankrater. 

Kommentar #28

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Flott, da har du sett det samme som meg i Høyres program :-)

1 liker  
Kommentar #29

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Trondheim

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det derfor ikke før jeg ser og hører det at Trondheim Krf aktivt går ut og snakker vel om en borgerlig regjering.

Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke kjenner så godt til KrF og KrF's representanter i Trondheim for tiden, så jeg kan ikke si noe til det du skriver (men når jeg nå se etter i Bystyrelisten, ser jeg at jeg kjenner flere av representantene...). Jeg har ikke bodd i Trøndelag på over 20 år, og de siste seks årene i Sverige, så det er ikke alt jeg får med meg. Men jeg tror deg på at Hareide har hatt tøffe tider internt, med representanter rundt om kring i landet som ønsker Ap-samarbeid, det er også mitt inntrykk. Det hadde vært gøy å utfordre Trondheim KrF til en positiv uttalelse, offentlig, i forhold til samarbeid til Høyre i rikspolitikken ;-) Uansett, jeg håper Trondheim blir kvitt Ap-ledelsen ved neste kommunevalg, og at Trondheim KrF snur. Kanskje vi må få noen nye representanter på Trondheim KrF sin liste før neste valg?! I Trondheim behøves det et byråd og en ledelse som evner å utføre ting, ikke bare snakke, etter min mening... F.eks. innen eldreomsorgen, som har vært et trist kapittel for kommunen.

1 liker  
Kommentar #30

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg har forresten skrevet en henvendelse til Trondheim KrF nå i nattetimene, og spør dem hva de kommer til å jobbe for i valgkampen, så det skal bli spennende å se om jeg får noe svar...

1 liker  
Kommentar #31

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forresten skrevet en henvendelse til Trondheim KrF nå i nattetimene, og spør dem hva de kommer til å jobbe for i valgkampen, så det skal bli spennende å se om jeg får noe svar...

Det vil så absolutt være interessant. Jeg håper på et bedre svar enn jeg forventer.:-)

Kommentar #32

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Nei!

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mulig flere av trønderdelegasjonen stemte for Hareides linje. Delegasjonen var altså splittet.

Trønderdelegasjonen var ikke splittet. Ingen av de som møtte i landsmøtet stemte mot vedtaket som er gjort vedrørende regjeringsamarbeid, d.v.s. det du kaller Hareides linje. 

Kommentar #33

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Våg noe nytt

Publisert over 2 år siden

Noen ganger bør en våge noe nytt. Gi noen nye en sjanse. Partiet De Kristne er avklart borgerlig og tydelig på sentrale kristne verdisaker

2 liker  
Kommentar #34

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tomas Moltu. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger bør en våge noe nytt. Gi noen nye en sjanse. Partiet De Kristne er avklart borgerlig og tydelig på sentrale kristne verdisaker

Men uspiselig for de aller fleste. Derfor forblir det også maktesløst. 

Kommentar #35

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det vil nok høyst sannsynlig ikke være aktuelt for meg. Den dagen PDK eventuelt overtar "tronen" som landets største kristne parti, og de også har representanter på Stortinget, kan det eventuelt være noe å tenke på. Jeg mener, som du sikkert leste i mitt innlegg, at et lite land som Norge ikke er tjent med flere kristne parier som skal konkurrere mot hverandre. Jeg mener det bidrar til å svekke kristen påvirkning, og det ønsker jeg ikke.

1 liker  
Kommentar #36

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Trondheim...

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det vil så absolutt være interessant. Jeg håper på et bedre svar enn jeg forventer.:-)

Jeg har fått flere svar fra Trondheim KrF nå, og de vil jobbe for en borgerlig regjering med Høyre, KrF og V. De tror og håper at det kan bli en realitet. De er opptatt av at det blir for vanskelig å være i regjering sammen med FrP, pga politisk uenighet i for mange viktige saker, så det er i alle fall uaktuelt for dem. De sier de håper på fortsatt borgerlig regjering etter valget, og det er jo positivt!

Kommentar #37

Tomas Moltu

9 innlegg  49 kommentarer

Med Høyre og Ventre?

Publisert over 2 år siden

Realismen for en regjering med Høyre, Venste og KrF er en illusjon.  Det burde en være ærlig nok til å si. Ingen kan med alvor mene at et Venstre og KrF  skal først hive FrP ut av regjeringen. Så ta deres plass og deretter be om at FrP støtter den nye regjeringen. Så naiv er det vanskelig å forestille seg at noen kan være. Hele ideen om en sentrum Høyre regjering uten FrP er et bedrag.

2 liker  
Kommentar #38

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tomas Moltu. Gå til den siterte teksten.
Så naiv er det vanskelig å forestille seg at noen kan være

Det er jeg helt enig med deg i, jeg siterte bare det jeg hadde fått i svar fra Trondheim KrF. Litt for skremmende å vite at KrF-politikere virkelig tror på at dette kan være en mulighet... 

1 liker  
Kommentar #39

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
Jeg har fått flere svar fra Trondheim KrF nå, og de vil jobbe for en borgerlig regjering med Høyre, KrF og V. De tror og håper at det kan bli en realitet. De er opptatt av at det blir for vanskelig å være i regjering sammen med FrP, pga politisk uenighet i for mange viktige saker, så det er i alle fall uaktuelt for dem. De sier de håper på fortsatt borgerlig regjering etter valget, og det er jo positivt!

Ja, jeg har vært klar over dette hele tiden. Det er her jeg mener de bedrar sine velgere ved å ikke forholde seg til realiteten i at det blir ingen borgerlig regjering uten Frp. Som også Moltu peker på, dette henger ikke sammen. Det vil mangle minst 10 prosentpoeng på å få sammen et slikt regjeringsgrunnlag. Krfs svar er da egentlig at regjeringsansvaret må gies til Ap. Her brukes en finstilt logikk som ikke er lett å oppdage. Den er også opportunistisk for å si det mildt. Men altså, i regjeringsspørsmålet har Krf ingenting å fare med, men det forteller de ikke sine velgere. 

Kommentar #40

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Nei!

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Krfs svar er da egentlig at regjeringsansvaret må gies til Ap. Her brukes en finstilt logikk som ikke er lett å oppdage. Den er også opportunistisk for å si det mildt. Men altså, i regjeringsspørsmålet har Krf ingenting å fare med, men det forteller de ikke sine velgere. 

Les min kommentar #9 i denne tråden om igjen. Her går det fram at KrFs politikk er noe helt annet enn det du skriver ovenfor.

Vi har heldigvis ikke noe to-partisystem i Norge. (borgerlig eller sosialistisk)

Vi har hatt flere vellykkete sentrumsregjeringer, både med og uten Høyre, men fløypartier som SV og Frp har aldri vært i regjering før 2005. 

 

Kommentar #41

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.

Les min kommentar #9 i denne tråden om igjen. Her går det fram at KrFs politikk er noe helt annet enn det du skriver ovenfor.

Vi har heldigvis ikke noe to-partisystem i Norge. (borgerlig eller sosialistisk)

Vi har hatt flere vellykkete sentrumsregjeringer, både med og uten Høyre, men fløypartier som SV og Frp har aldri vært i regjering før 2005. 

Det er fullstendig irrelevant når fløypartiene kom med i regjering. I Høyre har vi ikke akkurat de beste erfaringene med den nye stilen i SP. Kjærligheten døde under Dagsrevyen en gang i 1990 og har siden ikke latt seg opplive. 

Når man ser konsekvensene av vedtaket i Krf er det åpenbart at man salderer med et parti som ikke er der. Om det virker realistisk for deg er det helt ok. Jeg kan ikke overbevise deg om den fraværende logikken i regnestykket ditt. Skal man regne med ligninger forutsetter det at alle variabler er på plass. Her stryker du elegant den ene og da bryter regnestykket ditt sammen.  

Kommentar #42

Marte Ugedal

6 innlegg  94 kommentarer

Hvilke av disse er aktuelle?

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Vi har heldigvis ikke noe to-partisystem i Norge

Vi har ikke noe to-partisystem, det har du rett i , men vi har en sosialistisk side og en borgerlig side i politikken, og en av de sidene kommer til å regjere etter valget. Vi har også noen partier som kaller seg sentrumspartier, KrF, V og Sp, men de kan aldri makte å få så mange stemmer alene ved et valg, at de er noe reelt alternativ. Så de som ligger i sentrum, må også velge side. Sp har valgt sosialistisk side, og gjort det klart at de er på den siden også ved neste valg. V har valgt borgerlig side, og gjort det klart at de også er på den siden ved neste valg. KrF har også valgt borgerlig side, men nekter å ha noe med det nest største partiet på borgerlig side å gjøre ved neste valg, så.... I meningsmålingene det siste halve året ligger KrF på ca. 5 %, V ligger under sperregrensen, med ca. 3,4 %. Så tror da KrF at det er en mulighet at H bytter ut FrP, som ligger på ca. 13 %, med KrF og V, noe som selvfølgelig ikke kommer til å skje, og går til valg på en utopi. KrF mister noe av respekten ved å opptre så naivt, spør du meg. 

Det velgerne ønsker en klargjøring på, er jo følgende:

Sett at valgresultatet viser at det er veldig jevnt mellom den borgerlige siden og den sosialistiske siden i politikken, og KrF står i den posisjonen at de rett og slett kan velge om vi får rød eller blå regjering gjennom sitt valg av samarbeidspartnere. Høyre og FrP + Venstre trenger KrFs støtte for å få regjeringsmakt, men det gjør også Ap og Sp + eventuelt SV, så hva velger KrF da? 

Det finnes noen tenkte scenarioer, som jeg nevner nedenfor. Kan du fortelle meg hvilke av dem som kan være aktuelle for KrF?

1: Borgerlig regjering, der både H, FrP, V og KrF er med i regjeringen.

2: Borgerlig regjering, der H og FrP er i regjering, med V og KrF som samarbeidspartier, altså som nå.

3: Borgerlig regjering, der H og FrP er i regjering, med V som samarbeidsparti og KrF i "vanlig" opposisjon.

4: Sosialistisk regjering, der Ap, Sp og KrF er i regjering, med SV som samarbeidsparti.

5: Sosialistisk regjering, der Ap, Sp og KrF er i regjering, med SV i "vanlig" opposisjon.

6: Sosialistisk regjering, der Ap, Sp og SV er i regjering, med KrF som samarbeidsparti.

7: Sosialistisk regjering, der Ap og Sp er i regjering, med KrF og SV som samarbeidsparti.

8: Sosialistisk regjering, der Ap og Sp er i regjering, med KrF som samarbeidsparti.

1 liker  
Kommentar #43

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Mine svar:

Publisert over 2 år siden
Marte Ugedal. Gå til den siterte teksten.
V har valgt borgerlig side, og gjort det klart at de også er på den siden ved neste valg. KrF har også valgt borgerlig side, men nekter å ha noe med det nest største partiet på borgerlig side å gjøre ved neste valg

Først et par kommentarer til det du skriver i sitatet ovenfor: Verken Venstre eller KrF har gitt noen garantier for at de vil sikre eksistensen av en borgerlig regjering i hele neste fireårsperiode. Heller ikke for inneværende periode eksisterer det slike garantier. Jeg viser til siste budsjettbehandling da det lenge var snakk om en mulig regjeringskrise p.g.a. uenighet. En usikkerhet om regjeringsspørsmålet gir sentrumspartiene makt til å påvirke regjeringen. Med slike garantier kunne regjeringen gjennomføre sin egen politikk, fullt ut, uavhengig av mellompartiene, om nødvendig ved bruk av kabinettspørsmål.

KrF har ikke nektet "å ha noe med det nest største partiet på borgerlig side å gjøre ved neste valg". KrF har bare sagt det samme om neste valgperiode som om denne; KrF vil ikke sitte i regjering sammen med Frp. Det samme praktiserte forøvrig også Høyre helt fram til 2013. 

Når det gjelder dine nummererte samarbeidskonstellasjoner, mener jeg at både 2 og 3 kan være aktuelle, dersom det blir ikke-sosialistisk majoritet i Stortinget. Både 5 og 8 kan være aktuelle dersom det blir rødgrønt flertall (sosialistisk benevnelse passer vel dårlig for Senterpartiet). De øvrige alternativene 1, 4, 6 og 7 virker for meg uaktuelle.

Kommentar #44

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg viser til siste budsjettbehandling da det lenge var snakk om en mulig regjeringskrise p.g.a. uenighet.

Det var nok her Venstre frivillig krøp under sperregrensen. Akkurat disse forhandlingene er noe å ta lærdom av for de som ønsker en konservativ regjering. 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere