Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Senneset og Vårt Lands leder

Vi registerer at vår leder om Ingeborg Sennesets kommentar har vakt mange reaksjoner. I noen av kommentarene er vi tillagt meninger vi hverken har skrevet eller står inne for.

Publisert: 26. jul 2017

Aller først: Å spille på Sennesets vekt eller sykdom var ikke et tema da lederen vår ble skrevet. Da vi brukte begrepet «letthet» var dette spesifikt knyttet til den delen av hennes religionskritikk som omhandler respekt for menneskers tro. Senneset skriver kommentarer i et av Norges største mediehus, har en omfattende leserskare og tungt gjennomslag i sosiale medier. Dermed er hun også en mektig aktør, med makt til å sette dagsorden. Å blande inn Sennesets vekt i en debatt om religionskritikk er å devaluere hennes posisjon som en kommentator med stort gjennomslag. 

For det andre: I lederen ga vi støtte til Sennesets hovedanliggende. Vi skrev at hun kommer med betimelig kritikk. I hoveddelen av sin kommentar har hun samme fokus som Vårt Land har hatt gjennom en årrekke. Gjentatte ganger har vi avdekket ulike former for tvilsom «helbredelsespraksis». Vi har skrevet om predikanter og «helberedere» som har bidratt til å kaste mennesker ut i dyp fortvilelse. Vi slo også fast at det utvilsomt finnes kvakksalvere i disse sammenhengene.

Det vi reagerer på er måten Sennesets tekst avskriver sentrale deler av menneskers tro. Senneset skriver at man må ha respekt for «personlig tro» og at denne skal «beskyttes og respekteres». Men for svært mange mennesker innbefatter en tro åpenhet for at bønn kan ha en helbredende kraft. Ikke som et alternativ til medisinen. Men som et supplement. Tro er ikke vitenskap. Tro er er åpenhet for at det finnes en kraft utenfor oss selv. Men sin uttalelse om at «tarmtotter bryr seg ikke om Gud» avviser Senneset kategorisk denne muligheten. Og hun oppfordrer andre til å gjøre det samme. 

Når en mektig meningsbærer kommer med slike oppfordringer, ønsker vi å nyansere bildet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ivar Bjørndal

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Er jeg navlebeskuende i min artikkel "Uten Luther ingen pinsevenner?" Nei. Henvisningen til andre kirkesamfunns røtter f.eks. i calvinismen. har ingen ting med saken å gjøre. Mitt poeng er: Den basis av kunnskap om kristendom som metodister, baptister, pinsevenner og andre kunne bygge i Norge, lå der både som en arv og en del av virkeligheten for hele det norske folk da nye forkynnere dukket opp. De kom til dekket bord. Uten dette fundament i folket, ville det ha vært umulig, eller i alle fall uendelig mye vanskeligere, å få fotefest. Det innser man hvis man leser historiens lange linjer, ikke bare de korte.  Da blir det kortslutninger, som nå i Vårt Land!  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere