Johannes Aschim

1    1

Hjertet trumfer fornuften

Norsk politikk er ikke en dragkamp mellom ulike syn på hva som er sant og usant, men først og fremst en kamp mellom ulike syn på hvilke verdier vi skal bygge landet på.

Publisert: 24. jul 2017 / 1659 visninger.

I en kronikk i Aftenposten (20. juli) prøvde Skagen Ekeli og Espen Gamlund å utfordre tanken om at alle burde stemme ved høstens stortingsvalg. De mener at «uvitende borgere» har en moralsk plikt til å la være å stemme. Denne tanke­gangen vitner ikke bare om et enormt elitistisk menneskesyn, men også om en total mangel på forståelse for politikk.

Valg handler nemlig ikke om faktakunnskaper, men om verdier. Norsk politikk er ikke en dragkamp mellom ulike syn på hva som er sant og usant, men først og fremst en kamp mellom ulike syn på hvilke verdier vi skal bygge landet på.

Alle har verdier. Alle har en følelse av hva som er greit og hva som ikke er greit. Også de som ikke har lest Perspektivmeldingen, satt seg inn i den langsiktige forvaltningen av oljefondet eller fulgt med på prisutviklingen til fisk på det internasjonale markedet har en mening om hva som er rett og galt.

Politikk handler om sex, tro, kultur og omsorg. Politikk handler om hat og kjærlighet, frykt og mot, trygghet og frihet.
Politikk handler om hvordan det skal være der folk bor, hva de skal kunne kjøpe i butikken og hva de skal kunne bli fengslet for.

Faktakunnskaper og ansvar er politikernes jobb. Hele poenget med det representative demokratiet er at vi skal kunne velge noen som deler våre verdier, slik at de kan sette seg inn i detaljene ved administrasjon, lovgivning og økonomisk styring på våre vegne.

Dårlig parallell. I kronikken sin sammenligner Ekeli og Gamlund en «kunnskapsløs» velger med en sjåfør som kjører i fylla. Det er en dårlig parallell. Velgerne ikke er de som skal kjøre bilen. De skal bare velge hvem de skal sitte på med. Det er noe de fleste av oss faktisk er i stand til å gjøre etter å ha vært ute på byen.

Klagingen deres over «irrasjonelle» velgere er også problematisk. Hvis bare «rasjonelle» velgere skulle stemt, så hadde ikke en eneste nordmann kunnet gå til valglokalene i september, for det finnes ingen objektivt rasjonelle valg i politikken. Hva som er rasjonelt avhenger fullstendig av hva man ønsker å oppnå, og hva man ønsker å oppnå avhenger av hva slags verdier man har. Verdier er ikke logiske, de er emosjonelle. Heldigvis.

Uten gode følelsesbaserte verdier i bånn så kan man nemlig rasjonalisere seg fram til hva som helst. Det er ikke mangelen på rasjonell tenking som er problemet med nazisme, det er verdiene rasjonaliseringen er bygget på.

Irrasjonelt. I dag finnes det ikke noe rasjonelt svar på spørsmålet om hvor mange syriske flyktninger Norge burde ta inn. Alle syn på saken bunner i
følelser som frykt, hat eller nestekjærlighet. Frykt og hat er ikke logisk, men også nestekjærligheten er irrasjonell.

Ulvedebatten har heller ingen rasjonell løsning. Det er bare rasjonelt å beskytte ulven hvis man mener den har verdi, enten for landet, for naturen, eller bare en egenverdi. Det er bare rasjonelt å skyte ulven hvis man mener at den ikke har det.

Det finnes ikke en eneste offentlig debatt som handler om noe annet enn følelser og verdier. Dette er grunnen til at argumenter tuftet på logikk i stedet for følelser ofte faller flatt: Politikk handler ikke om hva som virker logisk, men hva folk føler er bra.

Jeg har ennå ikke møtt en person som ikke har en eneste
mening om noe som helst, hvilket betyr at jeg ennå ikke har møtt noen som ikke burde stemme. Man trenger nemlig ikke å ha lest NOU-er for å kunne gjøre et legitimt valg. Man trenger bare å ha et verdisyn, eller én mening om én eneste sak.

Jeg stemte ved forrige kirkevalg. Da jeg gjorde det, så visste jeg bare én ting om kirkevalget: at den ene lista var for homofilt ekteskap og at den andre var mot.

Like legitim. Det var sikkert mange andre sider ved det valget som jeg ikke visste noe om, men jeg fikk fortsatt uttrykt min mening om det jeg synes er den viktigste debatten i den norske kirke i dag. Min stemme var like legitim og like viktig som stemmen til noen med detaljert kunnskap om hvordan kirken fungerer.

Når det gjelder ekstremisme, så er det ikke nødvendigvis en så direkte sammenheng mellom lavt kunnskapsnivå og fascistiske tilbøyeligheter som noen virker å tro. Dette demonstreres regelmessig av folk med høyt utdanningsnivå som mener at
andre burde utestenges fra demokratiet.

Den beste forebyggingen vi kan ha mot ekstremisme er et åpent demokrati der alle får deltatt. Det er når folk føler seg utestengt fra demokratiet at de blir motstandere av det. Det er når de ikke føler seg hørt at de etablerte partiene at de vil forkaste dem til fordel for noe nytt.

Styrken i demokratiet. Vi er heldige i Norge som har et så bredt spekter av partier som representerer ulike verdisyn og prioriteringer. Vi slipper ensituasjon der store deler av befolkningen ikke føler at deres meninger representeres. Det er ingen grunn til å motarbeide denne styrken i demokratiet vårt ved å prøve å senke valgdeltakelsen.

Vi må også ha den tilliten til folk at vi tror de tilegner seg den kunnskapen de føler de trenger til å velge hvem de skal stemme på. Har man en hjertesak, så undersøker man naturligvis hva partiene mener om den saken før man stemmer. Eller kanskje man bare stemmer på noen man gjerne vil se som statsminister fordi man har tillit til dem. At det finnes folk i Norge som stemmer fullstendig i blinde uten å ane hva noen partier står for, er et konstruert problem.

Det krever ingen universitetsutdannelse for å skille mellom rett og galt. Alle har et eget moralsk kompass og alle vet hva som er viktig for dem i livet. Alle kjenner sin egen hverdag bedre enn noen andre gjør. Alle har ting de liker i livet og ting de mener burde vært bedre. Alle har nok grunnlag til å avlegge en gyldig og viktig stemme.

Jeg håper alle norske borgere stemmer med hjertet til høsten.

Johannes Aschim, Leder i Hedmark Unge Venstre

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  206 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Men det er en sammenheng mellom verdier og kunnskap. For man mer kunnskap om en sak kan verdiene endres. En person som lærer om miljøvern blir kanskje mindre materialistisk. 


En kunne gjerne hatt en kunnskapstest som velgerne kunne tatt før valget dersom de ville. Bestått resultat kunne føre til en større vektlegging av deres stemme i forhold til andres stemmer.  


Noen kan mer enn andre, og disse burde belønnes. 

Svar
Kommentar #2

Håkon Carsten Pedersen

8 innlegg  8 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

En meget interessant artikkel! Bare en liten detalj: Du forveksler tydeligvis irrasjonalitet med arasjonalitiet. Det irrasjonelle angår ufornuftige handlinger og holdninger hinsides rasjonell atferd og tenkning. Det arasjonale angir her en katerorial forskjell. Kognitive følelser er for så vidt arasjonelle, men de danner også basis for vår erkjennelse av vår livsverden i videste forstand.

Svar
Kommentar #3

Johannes Aschim

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Du har sikkert rett fra et eller annet akademisk perspektiv, men hvis du går ut i verden og snakker med folk så tror jeg du vil finne ut at disse to begrepene i praksis har blitt slått sammen.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
6 minutter siden / 1592 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 1 time siden / 1152 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 1592 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1464 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 2 timer siden / 1152 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1592 visninger
Les flere