Sondre Hansmark

Leder av Unge Venstre
4

Farvel, kontantstøtte

Neste år er det 20 år siden kontantstøtten så dagens lys. Det er en fin anledning til å legge ytelsen død og begravet.

Publisert: 23. jul 2017

Kontantstøtte gis til foreldre med barn mellom ett og to år, som av forskjellige grunner ikke ønsker å sende barna sine i barnehagen. Ordningen ble innført av Bondevik-regjeringen, og har vært KrFs hjertebarn siden den gang. Ikke bare kjemper KrF for å bevare kontantstøtten, de har også vært pådrivere for å øke ytelsen og la den gjelde for langt flere enn bare ett-åringene.


Kontantstøtten er et verktøy for misforstått frihet. Tilhengerne argumenterer med at den gir familien større valgfrihet til å være hjemme med barna sine om det skulle være ønskelig. Det kan hende, men ytelsen koster oss flere milliarder og brukes i størst grad av foreldre som hadde trengt å sende barna sine i barnehagen.


Det er spesielt to grupper som i større grad enn andre mottar kontantstøtte: foreldre med lav inntekt, og innvandrere. For det første har barna til disse foreldrene større behov for å gå i barnehagen enn andre barn: de må lære seg språk, normer, og være sammen med andre barn. For det andre er det viktig at nettopp disse foreldrene deltar i arbeidsmarkedet og andre sosiale arenaer. Det er et paradoks at kontantstøtten bidrar til å holde foreldrene, og barna som aller mest trenger å gå i barnehage, hjemme. Disse går glipp av viktig integrering, og gjør det unødvendig vanskelig for dem å delta i samfunnet på lik linje med andre mennesker.


Ikke minst er det mildt sagt merkelig at staten betaler penger for å la være å bruke et velferdsgode. Det blir litt som om jeg skulle fått penger for å la være å dra til legen. Det er ingen som bør tvinge foreldre til å sende barna sine i barnehagen - det er et valg de skal få ta selv. Men det er ingen automatikk i at staten skal sponse foreldre som ønsker å være hjemme med barna sine utover foreldrepermisjonen.


Kontantstøtten gjør også at kostnaden for å sende barna i barnehagen blir stor. Ikke bare mister man det tilskuddet kontantstøtten er, men du må også betale for barnehageplassen. Det er fullt mulig å gjøre noe med dette gapet: heller enn å bruke rundt en og en halv milliard kroner hvert år på å holde barn og foreldre hjemme, bør vi heller bruke disse midlene på å gi gratis barnehage for lavinntektsfamilier. Det er bra for både barn og voksne.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

192 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sondre Hansmark. Gå til den siterte teksten.
Neste år er det 20 år siden kontantstøtten så dagens lys. Det er en fin anledning til å legge ytelsen død og begravet.

Trolig ville det være fornuftig med en økning både i ytelse, tilsvarende statens bidrag pr barnehageplass, og varighet - kanskje frem mot skolealder - for alle foreldre som ønsker det. 

På den måten ville man også fått utjevnet den statlige skjevdelingen til foreldrene som sponses fordi  man velger barnehage.

I forhold til mor - barn relasjonen er det trolig best for barnet at de aller minste barna ikke fratas denne kontakten i en sårbar fase av livet. 

Førsteklasses barnehageansatte og gode barnehager, som det finnes mange av, kan ikke erstatte mor- spesielt i livets tidlige fase.

Derfor burde ingen foreldre burde, så fremt det er praktisk mulig,  overlate den daglige hovedomsorgen av sine egne barn, dvs de aller minste, til andre. 

Kanskje ikke Hansmark Persen har skjønt det ?

5 liker  
Kommentar #2

Torry Unsgaard

6 innlegg  496 kommentarer

Barnets beste!

Publisert rundt 2 år siden

Å passe en ettåring er en viktig og krevende jobb. Fra høsten av får foreldre som gjør dette selv, 7500 kr i måneden i opptil 11 måneder, til sammen 82500 kr i året. Dersom en kommunal barnehage skal gjøre jobben, koster det 237 510 kr/år (Telemarksforskning 2014), hvorav over 80% dekkes over offentlige budsjetter. Ordningen med kontantstøtte gir derfor betydelige besparelser og redusert press på barnehagene.

Siden pass av ettåringer er en så viktig jobb, er det ikke penger som er det viktigste, men kvalitet. Foreldrene er de nærmeste til å vurdere hva som er best for sin ettåring. Når så mange foreldre velger kontantstøtte, er begrunnelsen at dette er best for deres barn. En brå overgang fra egenpass til heldags barnehage kan være tøff for mange ettåringer. Siden forbindelsen mellom barnet og foreldrene er så viktig de første årene, har anerkjente fagfolk advart mot brå og langvarig adskillelse, (konf Torild Skard). Forskning viser at barna utsettes for betydelig stress, og vi vet foreløpig lite om de langsiktige helsemessige virkningene av dette.

3 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Siden pass av ettåringer er en så viktig jobb, er det ikke penger som er det viktigste, men kvalitet. Foreldrene er de nærmeste til å vurdere hva som er best for sin ettåring. Når så mange foreldre velger kontantstøtte, er begrunnelsen at dette er best for deres barn. En brå overgang fra egenpass til heldags barnehage kan være tøff for mange ettåringer. Siden forbindelsen mellom barnet og foreldrene er så viktig de første årene, har anerkjente fagfolk advart mot brå og langvarig adskillelse, (konf Torild Skard). Forskning viser at barna utsettes for betydelig stress, og vi vet foreløpig lite om de langsiktige helsemessige virkningene av dette.

Joda vi vet alt om det, spør bare hitlerjugend.

Kommentar #4

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Uvitenhet kan unnskyldes, men ikke ren dumhet

Publisert rundt 2 år siden
Sondre Hansmark. Gå til den siterte teksten.
Kontantstøtten gjør også at kostnaden for å sende barna i barnehagen blir stor. Ikke bare mister man det tilskuddet kontantstøtten er, men du må også betale for barnehageplassen. Det er fullt mulig å gjøre noe med dette gapet: heller enn å bruke rundt en og en halv milliard kroner hvert år på å holde barn og foreldre hjemme, bør vi heller bruke disse midlene på å gi gratis barnehage for lavinntektsfamilier. Det er bra for både barn og voksne.

Dette er en fin måte å hate barna på i vårt robotsamfunn. Du har ikke peiling på hvilken forbrytelse dette er mot barna. Så du kan unnskyldes uvitenhet, men ikke ren dumhet. Kontantstøtten er den rimeligste løsningen økonomisk sett, men den dyreste løsningen sosialistisk sett, fordi staten vil at staten skal oppdra barna til å bli statens systemslaver. Da har prisen ikke noen betydning egentlig - bare politikerne kan fråtse i uskyldige menneskesjeler, betaler man hva som helst!

Men det er jo ikke politikerne som betaler - de arbeider jo ikke, produserer ikke en krone, bare forbruker det godtfolk har arbeidet inn.

Kald, kjærlighetsløs, egosentrisk politisk blindhet - sosialismens tyranniske systematisering av robotmennesket - som vi selv skal betale for.

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

192 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Sondre Hansmark. Gå til den siterte teksten.
Det er en fin anledning til å legge ytelsen død og begravet.

Nei.

2 liker  

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
21 dager siden / 1816 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1585 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1565 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 1484 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
12 dager siden / 1387 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1342 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
10 dager siden / 1245 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1162 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere