Bernt Torvild Oftestad

75    133

Et religionssurrogat

Man kan spørre om ikke vår tids sekularistiske holdning til menneskerettighetene er forkledd religiøsitet med en ideologi som egentlig er forvrengt teologi.

Publisert: 20. jul 2017 / 259 visninger.

Rettsfilosofen Carl Schmitt hevdet i 1922 i et nå berømt essay om Politisk Teologi, at pregnante begreper i moderne statsteori egentlig er sekulariserte teologiske begreper. Statens monopol som lovgiver må betraktes som en refleks av en teistisk lære om Gud. Dette kritiske perspektivet har videre relevans. Man kan spørre om ikke vår tids sekularistiske holdning til menneskerettighetene er forkledd religiøsitet med en ideologi som egentlig er forvrengt teologi.

I sekularistisk utgave er menneskerettighetene blitt et religionssurrogat for den dominante vestlige eliten. Gud åpenbart i Kristus er erstattet av det frie, myndige menneske, som åpenbarer seg selv som skaper og styrer av en rasjonell verden. Det tilkjenner seg selv en overordnet verdi. Verdibevissthet blir som religiøs tro som motiverer for misjon over hele verden. Et dennesidig frihets- og likhetsevangelium skal bringe et utopisk gudsrike til alle. Denne nye religionen har sine dogmer og sine heretikere. Og den har sine martyrer. Sist, men ikke minst er den fiendtlig innstilt overfor kristen gudstro praktisert ved et liv etter Guds vilje. De som slik avviker i tro og liv, blir skjøvet ut av det gode selskap, så å si «ekskommunisert».


Ikke nedkjempet. Men den siste tids diskusjon om menneskerettighetene har vist at den sekularistiske oppfatning ikke står så sterkt som man kunne ha ventet. Nærmest instinktivt har mange reagert mot den sekularistiske inhumanitet som utgis som en konsekvens av menneskerettighetene. Den kristne arven, som gir rettighetene den rette tolkningsrammen, er blitt holdt frem med stor tyngde. I store deler av opinionen er det en grunnholdning som viser at det kristne menneskesynet ikke er nedkjempet.

Men fortsatt dominerer den sekularistiske menneskerettighetsreligionen i massemedia, trer bredt frem i kunst- og kulturliv. Uten motforestillinger får den komme til uttrykk og fremstilles gjerne som selvevident. Dens talsmenn har makten over påvirkningsmidlene.


Misjonsbefalingen. Det er en faktor i regnskapet som lett overses. Det snakkes mye om klimaproblemet. Men det blir mye snakk og en uendelighet av forurensende flyreiser for den politiske verdenseliten. Intet tyder på at man kommer nærmere en løsning av klimavanskene. Snarere tvert imot. To ideologiske målsetninger bestemmer den globale politikken: Den sosiale frihet, slik den vestlige eliten forstår den, skal utbres over hele kloden. Det samme skal den politisk-økonomiske friheten, omsatt i global frihandel og industriproduksjon. Innsats for miljøet skal lønne seg. Formålet med innsatsen er sikring av vår tids frihet og oppfatning av lykke til beste for kommende generasjoner.

Retten til liv er en menneskerett. Men er dette en rettighet til det liv som dagens dominante liberalistiske ideologi og politisk-økonomiske system fremmer og har som ideal? Spørsmålet må stilles med den radikalitet som situasjonen krever.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

168 innlegg  2030 kommentarer

Takk!

Publisert 24 dager siden

Takk for en interessant og tankevekkende artikkel, som ser ut til å ha blitt enda mer aktuell i løpet av de siste ukene.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mette Solveig Müller kommenterte på
Internett gjør oss dummere
5 minutter siden / 4232 visninger
Roald Øye kommenterte på
Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel
5 minutter siden / 184 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Internett gjør oss dummere
7 minutter siden / 4232 visninger
Tore B. Krudtaa kommenterte på
Internett gjør oss dummere
7 minutter siden / 4232 visninger
Øystein Gudim kommenterte på
Internett gjør oss dummere
18 minutter siden / 4232 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Internett gjør oss dummere
21 minutter siden / 4232 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
34 minutter siden / 174 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
38 minutter siden / 174 visninger
Tore B. Krudtaa kommenterte på
Internett gjør oss dummere
39 minutter siden / 4232 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Internett gjør oss dummere
40 minutter siden / 4232 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Fattigdom som ideal
rundt 1 time siden / 1757 visninger
Les flere