Lederartikkel Vårt Land

Kirkeasyl vil alltid være vanskelig

Kirken har et selvstendig ansvar for å vurdere konkrete asylanters sak og vurdere om asylet er berettiget.

Publisert: 18. jul 2017  /  516 visninger.

«VI KAN ikke og vil ikke sette oss ut over norsk lov», sa biskop Ingeborg Midttømme om kirkeasylet som ble avsluttet i Spjelkavik kirke. Hvis dette tas ut av sin sammenheng og forstås som en prinsipiell uttalelse, ville det innebære en avvikling av kirkeasylene. For essensen i kirkeasyl er jo at kirken gir et fristed til folk som ellers ville måtte ta de konsekvenser loven fører med seg.

KIRKEASYL ER ikke noen ordning. Det er en handling ut fra en konkret situasjon. Derfor lar det seg ikke gjøre å lage regler for kirkeasyl. Kirkeasylet er en historisk tradisjon basert på at kirken tar mot og gir beskyttelse til mennesker som opplever seg truet på livet. Siden kirken ikke kan være noe varig oppholdssted, må det også forutsette en utgang som enten betyr at asylanten får sin sak gjennom
eller må godta den avgjørelse samfunnet har truffet.

I PRINSIPPET må kirken bare akseptere det dersom staten velger å bruke maktmidler for å avslutte et
kirkeasyl. Men politikerne har innsett at slik maktbruk i et hellig rom vil støte an mot det mange mennesker vil oppfatte som anstendig og rettferdig. Derfor har alle justisministre bekreftet og videreført rundskrivet fra 1993 om at politiet ikke skal hente ut kirkeasylanter med makt. Det gjelder også den nåværende regjeringen, til tross for at regjeringserklæringen sier at kirkeasyl skal avskaffes.

AT POLITIET ble brukt i Spjelkavik, er ikke noe brudd på rundskrivet, fordi kirkelige instanser var involvert i beslutningen. Det er her det mest interessante perspektivet i denne saken ligger. Den illustrerer at kirken har et selvstendig ansvar for å vurdere konkrete asylanters sak og gjøre seg opp en mening om det kan ha en berettigelse å fortsette asylet.

MEN HELLER ikke for slike vurderinger lar det seg gjøre å lage generelle regler. Det er den konkrete situasjonen som må ligge til grunn. Når kirkeasyl opphører uten at asylanten har fått sin sak gjennom, har det som oftest vært en forståelse mellom menighet og asylant at asylet ikke tjener noen hensikt lenger.

KIRKEASYL ER vanskelig. Det må det være, fordi det er basert på en konkret vurdering av en unntakssituasjon. Det betyr ikke at det er noe som ikke bør forekomme.

Publisert i Vårt Land 19. juli 2017.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Nye lover ?

Publisert over 2 år siden

Fins det andre sekter og klaner som også påberoper seg lovgivende myndighet ?

Kommentar #2

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
KIRKEASYL ER ikke noen ordning. Det er en handling ut fra en konkret situasjon. Derfor lar det seg ikke gjøre å lage regler for kirkeasyl. Kirkeasylet er en historisk tradisjon basert på at kirken tar mot og gir beskyttelse til mennesker som opplever seg truet på livet.

Det her siterte er vel helt korrekt og i essens hva kirkeasyl i praksis dreier seg om . Jeg savner likevel en dypere analyse og perspektiv på selve ideen kirkeasyl . Og det er  ikke et særnorsk fenomen , men har  , og er vel fortsatt praktisert , i alle fall som ide, over alt hvor kirken er representert .

Det er av og til fremholdt som honnørord at vårt siviliserte samfunn er bygget opp rundt ideen tillit , men at dette aspektet i våre dager er under sterkt press , da særlig pga. innvandring fra kulturer der denne tilliten ikke skal være like fremtredende som hos oss . Det fremstår for meg da som et ganske stort paradoks å ivre for å avvikle ordningen og ideen kirkeasyl , som nettopp bygger på den ultimate tillit .

Tilliten til og håpet om at det finnes en rom som av en "forfølger" respekteres som et fredet sted der en som mener seg å være forfulgt eller i fare for en stakket stund kan puste ut og orientere seg på nytt , der den ytre verdslige verden for en tid kan kobles ut .

Og nettopp dette håpet og denne tilliten er det unike i et kirkeasyl , for det finnes ingen verdslig organ som  verken vil eller kan sette makt bak et forsvar av en kirkeasylant . Og historien har vist ved flere tilfeller at asylanter har blitt pågrepet i kirken og faktisk blitt tatt livet av rett utenfor ( i middelalderen )

Til tross for noen slike eksempler har like fullt ideen om kirkeasyl vært holdt levende helt opp til vår tid og er det fortsatt . Og hva viser det annet en et håp om et siste halmstrå til redning i en opplevd håpløs situasjon ?

Norge i dag er vel ett av de tryggeste steder i verden hva lov og orden angår , i alle fall for oss etnisk norske og etablerte , men slik oppleves det ikke nødvendigvis av alle . Og det er nettopp i en slik situasjon når noen opplever seg i den ytterste fare , reelt eller ei , at kirkeasylet kommer til sin rett nettopp for å få en slik sårt tiltrengt frikobling for en stakket stund .

Så i stedet for å ivre for og argumentere for å få "ordningen " avviklet , som til min overraskelse finner støtte hos mange , også blant de som kaller seg kristne , mener jeg personlig at vi heller bør støtte ideen om et slik fristed og slik bidra til at det fortsatt skal eksistere noe slik som et kirkeasyl .

Jeg er fullt klar over at det er ikke i Norge i dag at behovet kanskje er størst , men denne ideen eksisterer altså så vidt jeg vet over alt hvor kirken er etablert , og gjør den ikke det så bør vi heller bidra til å få den etablert heller enn å ivre for å få den avsatt i vårt eget land .

Så til slutt , jeg har oppfattet det som at noen lever i den villfarelse at landets myndigheter både kan og bør avvikle kirkeasyl som , hva skal man kalle det , institusjon ?  Det sier vel mest om at disse ingen ting har forstått om hva  ideen kirkeasyl er . Det finnes altså ingen verdslig , og kanskje heller ikke geistlig , makt som kan avvikle kirkeasyl som institusjon eller ide , men de kan med makt utmerket godt avslutte et kirkeasyl . Hvis de har viljen, og ingen i verden kan hindre dem i det . Den geistlige makten kan ganske enkelt låse kirkedøra , om de vil.

Men inntil det skjer vil jeg altså slå et slag for fortsatt støtte til ideen som fordrer den absolutte og ultimate tillit , kirkeasylet . Ingen vet når eller hvem som ved neste korsvei kan komme i behov for den .

Kommentar #3

Roald Øye

353 innlegg  2311 kommentarer

En middelaldersk praksis.

Publisert over 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Det sier vel mest om at disse ingen ting har forstått om hva  ideen kirkeasyl er

"Så i stedet for å ivre for og argumentere for å få "ordningen " avviklet, som til min overraskelse finner støtte hos mange,  også blant de som kaller seg kristne , mener jeg personlig at vi heller bør støtte ideen om et slik fristed og slik bidra til at det fortsatt skal eksistere noe slikt  som et kirkeasyl", ---  men bare  i de landene i Afrika og Asia der det ennå fins kristne menigheter og kirker. Så langt kunne vi ha vært enige. 

Lederne i  disse menighetene må gi sine forfulgte soknebarn informasjon hvordan de på lovlig vis skal gå frem for å få visum til Norge. Da slipper vi flere episoder med tvangsutsendelse av  flyktninger i kirkeasyl. Kirkeasylpraksisen i Norge kan da avvikles til sorg for alle useriøse flyktninger, som forsøker seg med falske papirer og løgn. Statsråd Listhaug fortjener støtte fra kristne når det gjelder å avskaffe  en middelaldersk praksis i Norge.

Kommentar #4

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Statsråd Listhaug fortjener støtte fra kristne når det gjelder å avskaffe  en middelaldersk praksis i Norge.

Jeg kan kun konstatere at du på ingen måte har forstått mitt anliggende Øye . Dette har med tillitsbasert samfunnsoppbygging å gjøre , tillit til noe som ingen verdslig makt står klar til å håndheve . Tillit til at et slik rom kan eksistere utelukkende fordi mange nok vil at et slik rom skal finnes .

Problemfritt nei , jeg vet ikke engang om det er oppnåelig , men for menneskehetens skyld vil jeg håpe at utviklingen i det minste en gang vil ta en slik retning.

Og nei  Øye , dette handler slett ikke bare om forfulgte kristne , men om alle mennesker som kan komme i en situasjon der et slik fristed kan være avgjørende for livets videre gang .

Kommentar #5

Roald Øye

353 innlegg  2311 kommentarer

Hvem trenger kirkeasyl i Norge?

Publisert over 2 år siden
Laurits Hallum. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan kun konstatere at du på ingen måte har forstått mitt anliggende Øye

Jeg tror jeg har forstått hva ditt anliggende er.  Det er trolig humanetikere, muslimer,  lesbiske og homofile som kan komme til å få behov for kirkeasyl i et fremtidig Norge. Mitt anliggende har utelukkende vært  forfulgte kristne  og jøder i muslimske land. De trenger kirkeasyl, ikke først og fremst  i Norge, men i mange arabiske land. 

"Jeg kan kun konstatere at du på ingen måte har forstått mitt anliggende Øye . Dette har med tillitsbasert samfunnsoppbygging å gjøre, tillit til noe som ingen verdslig makt står klar til å håndheve . Tillit til at et slik rom kan eksistere utelukkende fordi mange nok vil at et slik rom skal finnes."

Jeg tror ikke du vil finne  mange nok som ønsker  at et slikt rom skal finnes,  men lykke til med din agenda!

1 liker  
Kommentar #6

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Mitt anliggende har utelukkende vært  forfulgte kristne  og jøder i muslimske land. De trenger kirkeasyl, ikke først og fremst  i Norge, men i mange arabiske land.

Akk menneskehet , det er fortsatt langt igjen , så langt at jeg greier ikke engang å se om vi beveger oss imot eller bort fra målet....

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2913 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1424 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1119 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 629 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 606 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 585 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere