Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

Du skal ikke ile Gud til unnsetning

Gud trenger ikke noe forsvar. Om noe trenger han det stikk motsatte.

Publisert: 18. jul 2017 / 2714 visninger.

Veritas heter sommerens nyvinning, et eget forlag for apologetisk litteratur under Lunde forlag. Blant sponsorene er NKSS (Laget), Bibelskolen i Grimstad og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Første bok ut heter Grill en kristen – svar på 20 vanskelige spørsmål.

«Spesielt blant yngre lesergrupper er det stort behov for apologetisk rettledning», forklarer forlagssjef Tom Teien.

Nå kommer apologetisk rettledning i alle avskygninger, men bare satsingen tilsier at han ikke uten videre deler Søren Kierkegaards betraktning om at «Det kristelige behøver intet forsvar, er ikke tjent med noe forsvar» og at apologetikken «er av alle forvanskninger den uforsvarligste, den mest bakvendte, og den farligste – den er det ubevisst underfundige forræderi.»

Eller som Job klager til sine venner, som har fiks ferdige talking points til alt som rammer ham: «Blir det aldri ende på de tomme ordene?»


Til unnsetning. Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Na’ama. Dette er vennene til Job. Når Job rammes av den ene ulykken etter den andre, kommer de hver gang ilende til og forsikrer ham om at det hele inngår i en større plan: Om han aldri så mye bedyrer sin uskyld (noe Gud attesterer i første vers), så må han likevel ha gjort noe galt for å påkalle all denne gjenvordigheten. For «Gud forkaster ikke en som er ulastelig» og «hvis du er ren og oppriktig, da vil han komme deg til hjelp og reise din rettferds bolig på nytt.»

Det finnes tusen måter å lese Job på. Som en meditasjon over forstandens grenser. Som en kritikk av «gjengjeldelsesdogmet» – at den skyldige får sin straff og den uskyldige sin belønning. Som et Kristus-frampek (i vers 16 appellerer Job til et «vitne i himmelen», en «gjenløser» bortenfor Gud). Som en eneste lang klagesang. Som en myndiggjøring av mennesket som reiser seg og går i rette med Gud («Jeg skulle gjøre ham regnskap for alle mine skritt, som en fyrste skulle jeg møte ham»).

Men også som et oppgjør med troens våpendragere; Jobs venner og deres ideologiske arvtagere som har kofferten full av forsvarsskrifter og Gudsargumenter. Uansett spørsmål, så har disse mennene (apologetikken er praktisk talt en ren herresyssel) et svar parat.


Alt går opp. Slik får verdens ledende apologet, William Lane Craig, seg til å si at nedslaktingen av amalekittene – «Spar ingen, drep menn og kvinner, småbarn og spebarn» (1. Sam 15,3) – i virkeligheten var en forkledd barmhjertighetshandling (de uskyldige barna ble ekspedert til himmelen på første klasse, må vite).

For dette er den rasjonalistiske apologetikkens iboende fristelse. Den melder aldri pass. Alt går opp. Alt passer inn. Det er aldri noen rest. Alt kan kvitteres vekk. Alle spørsmål har et svar.

Selv Obama har forlest seg på denne apologetikken: «He didn’t know he was being used by God», uttalte presidenten etter at Dylann Roof gikk inn i en av USAs eldste metodistkirker og åpnet ild. Ni personer ble skutt og drept. At morderen ble brukt av Gud? «He could not see (…) the meaning of his violent act», fortsatte Obama. At morderen var blind for voldens mening?


Ikke talt rett om meg. Det er resonnement av denne typen Kierkegaard avfeier som det ubevidst underfundige Forræderi. Eller som en annen autoritet, Gud, sier, henvendt til Jobs venner: «Jeg er brennende harm på [dere]; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job.»

I likhet med Obama og Craig har de nemlig misforstått den helt fundamentale kristen-jødiske innsikten: At ondskap har ingen «mening», og at det således ikke finnes noen teoretisk «løsning» på ondskapens problem. Det eneste responsen er praktisk og handlingsrettet: Overvinn det onde med det gode.

Dette er elementært. For Job trenger ikke svar på sine 20, 30 eller 40 vanskelige spørsmål. Ondskapens problem løses likevel ikke med argumenter. Job trenger derfor noe helt annet. Han trenger noen å klage til. Og han trenger venner. Som simpelthen er der – og aller helst holder munn.


La oss heller spotte. Tidligere var avgudene støpt i gull og edelt metall, i dag er de formet av ideologer som mener Gud er noe vi kan begripe, klassifisere eller beherske. Dette er Jobs evige advarsel og påminnelse. Gud har ikke et sett attributter fordi x y og z. Han er ikke en slags «entitet» som kan «sannsynliggjøres». Enten er hans eksistens nødvendig – eller så er den umulig. Så enkelt, så vanskelig.

Kierkegaard foreskriver derfor det stikk motsatte av å ile Gud til unnsetning. For Gud trenger ikke noe forsvar, tvert om: «Lad os saa hellere spotte Gud, slet og ret som det er skeet før i Verden: det er altid at foretrække for den svækkende Vigtighed, hvormed man vil bevise Guds Tilvær.»

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

All makt i himmel og på jord

Publisert over 1 år siden

Viktige poenger, men jeg lander ikke på dine konklusjoner. Gud viser seg selv gjennom sitt skaperverk, og var ikke en mystisk person for Job. De var velkjent med hverandre, og det uforståelige for Job var lidelsen - som virket ufortjent. Med seg selv visste han seg uskyldig, vennen derimot mistet han - de ble en del av plagen, til og med hans hustru anklaget ham.

Og der - avkledd, ydmyket, fattig og naken og alene kommer Gud og begynner å forklare. Og, vi får en bok med så mye innhold, kunnskap og åndelig innsikt at den nå i ettertid beviser Gud i skaperverket!

Med tanke på det voldsomme trykket mot kristne, er apolegeter også et forsvar, ikke for Gud - for Han trenger det ikke, men vi trenger det.

Så må jeg dessverre understreke at ondskap har den mening at den skal overvinnes. Den er til for å utslettes, akkurat som døden. Ondskapen er der for at det gode skal speiles som vår redning, og det gode som den disiplinen som seirer over alt. Uten ondskap og død, ingen seier - til udødelighet og evig liv.

Men evangeliet er mer enn dette, det er også seierens innhold - evig fred, for krig er overvunnet, evig glede for sorgen er overvunnet, evig liv for døden er overvunnet. I dette ligger en evig fortsettelse av skaperverket - at "den som seirer vil jeg gi å sitt med meg på min trone, som Jeg og har seiret og satt meg med min Fader på Hans trone."

Den seieren gir all makt i himmel og på jord, hvordan kan man komme dit uten å bekjempe nøyaktig det motsatte? Hvordan kan man forvalte den guddommelige arv i all evighet, med ondskap som et haleheng i evighet, den må overvinnes av hver enkelt som blir boende i Guds rike?

Vi må forstå handlefrihetens prinsipp som selv grunnlaget for utvikling fra noe som skal beseires til en tilstand hvor dette er beseiret. Gud gjør ikke forskjell på folk, og lar denne muligheten tilfalle ALLE sine barn - som vil, vel og merke. I denne sfæren har ondskapen denne mening at vi selv skal gjøre den meningsløs i vårt liv ved å overvinne den. Mitt eget vitnesbyrd er at lidelsen har ført meg i en posisjon til å søke Gud og direkte av Ham blitt opplært i å overvinne syndens tendenser i det naturlige mennesket. 

4 liker  

Siste innlegg

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 6 timer siden / 70 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 8 timer siden / 81 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 8 timer siden / 109 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 8 timer siden / 53 visninger
Når Leo lytter, er det verdt å høre etter
av
Jarle Haugland
rundt 12 timer siden / 110 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81190 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44395 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35387 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28688 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22803 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22426 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21015 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20323 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19378 visninger

Lesetips

Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Om å gjøre seg forstått
av
Ole Kristian Karlsen
rundt 15 timer siden / 61 visninger
Keiserens nye klær
av
Marte Yri Evensen
rundt 15 timer siden / 201 visninger
Må bli et prestisjeprosjekt
av
Gunn Marit Helgesen
rundt 15 timer siden / 155 visninger
Norge trenger flere barn
av
Linda Hofstad Helleland
rundt 15 timer siden / 107 visninger
Mens vi venter
av
Trygve Svensson
1 dag siden / 507 visninger
Forebyggende samlivstiltak
av
Trond Sæthren
1 dag siden / 387 visninger
Les flere

Siste innlegg

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?
av
Thor Ivar Hornnes
rundt 6 timer siden / 85 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
rundt 6 timer siden / 70 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
rundt 6 timer siden / 201 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
rundt 6 timer siden / 35 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
rundt 6 timer siden / 44 visninger
Andakten på NRK
av
Einy Rendal Elgsæther
rundt 8 timer siden / 81 visninger
HVA SKAL VI MED NÅDEN?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
rundt 8 timer siden / 109 visninger
Feil å stemple som antisemittisme
av
Hans Morten Haugen
rundt 8 timer siden / 53 visninger
Når Leo lytter, er det verdt å høre etter
av
Jarle Haugland
rundt 12 timer siden / 110 visninger
Les flere