Jens Brun-Pedersen

33    198

SMERTEFULLT Å MISTE PRIVILEGIER

Jeg har stor forståelse at det kan være smertefullt for mange kristne å se at bevissthet om mangfoldet i den norske befolkningen medfører at ikke kristne symboler blir enerådende på felles, offentlige arenaer. Det koster å miste privilegier.

Publisert: 17. jul 2017 / 311 visninger.

Desto mer gledelig er det at kloke folk i ledelsen i Den norske kirke (Dnk) innser at de må se privilegier forsvinne mot større frihet og selvstendighet i retur - når bindingene til stat og kommuner er i ferd med å løses opp. Livssynsmangfoldet i Norge vil kunne glede seg til en mer offentlig likebehandling når den norske staten innser at den må ta likeverd på alvor. Offentlige myndigheter bør være for alle, mens Den norske kirke eller Human-Etisk Forbund bør primært være for sine medlemmer.

Når Human-Etisk Forbund (HEF) i avisa "Tidens krav" - i forbindelse debatt om et lite kors på en port til en gravplass, blir kalt en sekt som både skal være rasende og militante, kan jeg bidra til å senke blodtrykket hos enkelte. Vi har verken profeter eller hellige skrifter å forholde oss til. Vi anser tvil som en dyd, og har friske meningsutvekslinger oss i mellom og er uenig om det meste. Slikt minner lite om en sekt. Uenighet til tross, vi står derimot fast på menneskerettighetene der religionsfrihet for den enkelte, troner høyt.

Likebehandling er en rød tråd i menneskerettighetene. Staters behandling av mangfold, kan ikke være styrt utelukkende av hensyn til et flertall, men til individers rettigheter og plikter. Det skal ikke minst kristne være glade for. Det kan se ut som om de troende om ikke lenge vil være i mindretall i vår nasjon, jfr. undersøkelser om nordmenns gudstro. Det blir nok være viktigere å holde fast ved og vokte enkeltindividers trosfrihet enn å tviholde på gamle flertallsprivilegier framover.

Menneskerettigheter setter nemlig grenser for hva et flertall kan beslutte. Derfor er det vår alles plikt til å påse at en sekulær stat garanterer for ethvert individs frihet til å ha, dyrke, skifte eller ikke ha en religion. Selv om stat og kommuner bør bli sekulære, skal ikke samfunnet være det. Det skal gjenspeile folks tro og deres aktiviteter.

Det må være full frihet til å bære kors og til forkynnelse på gater, torg og i menighetshus. På fellesområder som gravlunder eller i offentlige institusjoner må man gjerne sette opp et mangfold av religiøse symboler. Men det vil være umusikalsk om bare humanistsymbolet eller bare kors skulle ruve alene. I alle fall når nye fellesarenaer skal etableres.

For HEF må gjerne felles gravlunder vigsles. Det bør ikke bety noe for mennesker som ikke forholder seg til hva dette måtte innebære for religiøse. Heldigvis må det – og skal det være full frihet til å ha kors, humanistsymbol eller andre religiøse symboler på gravsteiner.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

160 innlegg  1638 kommentarer

Kirkegård, synagogegård, moskégård og tempelgård?

Publisert 9 måneder siden

Ordet "kirkegård" er så innarbeidet at få her i landet tenker over den faktiske betydningen: Nemlig en kristen kirkes gravplass: Kirke-gård. Da jeg bodde i Israel, så viste det seg at flere norske besøkende reagerte med vantro og en viss arrogant hoderysten da de møtte dannede reaksjoner fra jødisk hold at ordet "kirkegård" (churchyard) ikke skulle benyttes på de gravlunder som fantes der. Noen nordmenn hadde m.a.o. et så bevisstløst forhold til et ord som var så velbrukt og innarbeidet at den reelle betydningen var helt borte. Og dette noe realitetsreduserende fenomenet her gjelder vel flere ord, for øvrig. Ting er så nært at det verken synes eller merkes lenger. Dermed har man mistet noe vesentlig. Vanetenkning danner en mer eller mindre tykk hinne mellom oss og virkeligheten; det er ikke lenger fri tenkning: 

Men med en viss ettertanke, så er de nevnte reaksjonene ganske så berettigede og naturlige like vel. Man kunne jo legge til rette slik det er gjort flere steder allerede: Nemlig at en større gravlund er delt opp i sektorer fordelt etter religion og livssyn. Adskilt med vakre hekker og blomster. Portene inn til selve gravlunden kan dermed markeres med et nøytralt symbol som alle kan identifisere seg med.

 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
1 minutt siden / 7969 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
6 minutter siden / 7969 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
8 minutter siden / 7969 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Ser du ulven?
11 minutter siden / 7969 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Fordekt rasisme
21 minutter siden / 351 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
26 minutter siden / 7969 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
31 minutter siden / 7969 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
41 minutter siden / 7969 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
rundt 1 time siden / 483 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7969 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7969 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7969 visninger
Les flere